Anda di halaman 1dari 9

NOTA PJ SUAIAN FSAA

TAJUK 1: SEJARAH PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Program yang dibentuk khusus utk murid berkeperluan khas atau yang digelar orang kurang upaya sbb nk bg depa nih blajar cara jaga keselamatan, untuk kepuasan diri dan pengalaman mengecapi kejayaan seperti manusia biasa. bermula tahun 3000 sbelom masihi satu senaman nama "Therapentic" diknlkan di cina kurun ke 19 2 punye la bgus American amik senaman nih p wat ajar askar dan rawat tentera mereka yang telah tercera dan cacat akibat beberapa peperangan. 1940 - model Therapentic Recreational diubah suai berkonsepkan kesukanan dan pertandingan dilaksanakan di mamat omputih nama Guttman kat Hospital England. 1948 - mamat omputih nih dengan kerjasama Sukan Stroke Mandeville antarabangsamempelopori perkembangan awal sukan untuk orang-orang Kurang Upaya. sebelom MERDEKA PJ dijalankan secara berasingan oleh institusi Pendidikan Khas aktiviti PJ dan sukan hanya dijalankan lebih kepada terapi untuk budak2 khas shj. kanak-kanak khas nih terase terasing dengan dunia luar. selepas MERDEKA sehinggala KINI: telah mula pemperkenalkan sukan kebangsaan bg gologan orang cacat. kerajaan turut mengalakkan semua OKU melibatkan diri dlm aktiviti sukan.. PJS di Malaysia Di Malaysia tak banyak tmpat bdk khas beriadah. Pelajar khas mengalami pelbagai masalah yang melibatkan ketidakupayaan fizikal, sosial dan mental. Aktiviti pendidikan jasmani suaian ini sebgai terapi tuk kurangnkan masalh dewang. Golongan normal mudah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, kemudahan dan peralatan sesuatu jenis aktiviti riadah tetapi golongan khas pula sukar mendapat peluang untuk turut serta aktiviti yang dijalankan. Begitu juga dengan aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah, aktiviti pendidikan jasmani yang dijalankan kepada pelajar berkeperluan khas kurang diberikan perhatian dan mereka mengikuti aktiviti yang kurang sesuai bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1999). Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas untuk melibatkan aktiviti pendidikan jasmani di sekolah kerana terdapat pelajar-pelajar berkeperluan khas mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot, saraf dan pembentukan postur yang kurang sempurna. pj bagi suasana ceria dan manaikkan emosi baik pada mereka. TAJUK 2: DEFINISI DAN KONSEP PJ SUAIAN Aktiviti yang diubahsuai untuk golongan istimewa tetapi ianya sama impak seperti yang dialami oleh golongan biasa. Pendidikan jasamani suaian adalah merupakan kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. Kaedah-kaedah ini meliputi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Kurikulum pendidikan jasmani suaian adalah sebahagian daripada kurikulum biasa yang dimodifikasi (ubahsuai) bagi memenuhi keperluankeperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya Aktiviti pendidikan jasmani suaian merupakan satu aktiviti yang sangat penting kepada semua pelajar di sekolah termasuk pelajar berkeperluan khas yang mengalami pelbagai masalah yang melibatkan ketidakupayaan fizikal, sosial dan mental. merupakan aktiviti terapi yang boleh mengurangkan masalah atau tekanan yang dihadapi.

Matlamat pj suaian Pendidikan Jasmani suaian mempunyai persamaan matlamat dan tujuan denganPendidikan Jasmani yang diperkenalkan di dalam kelas biasa. Pendidikan Jasmanibertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal danamalan kecergasan. Pendidikan Jasmani juga membentuk individu yang seimbangdari aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Objektif pj suaian Objektif Pendidikan jasmani suaian juga sama seperti objektif Pendidikan Jasmanidi kelas biasa tetapi perlu diubahsuai cara perlaksanaannya agar sesuai dengankeperluan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas ini Objektif pendidikan jasmani. Pembangunan fizikal dan organisasi. Pembangunan ( otot yang boleh dibina ) neuro otot atau motor. Pembangunan kognitif. Pembangunan sosial, emosi dan afektif. Ciri-ciri objektif pengajaran Pendidikan Jasmani suaian : Khusus iaitu pelajar dapat memberi tumpuan sebanyak 75% ketikapembelajaran. Tingkah laku yang diperhatikan. Contohnya murid-murid kurang upaya inidapat berbaris menunggu giliran masingmasing. Pencapaian utama yang diinginkan. Contohnya murid-murid kurang upaya inidapat mengimbangkan badan dengan baik menggunakan sebelah kaki. Kriteria pencapaian yang jelas. Contohnya murid-murid kurang upaya ini dapatmenyepak bola dengan tepat kepada rakan. Syarat-syarat yang sesuai. Contohnya dalam permainan bola sepak, syaratdiubahsuai iaitu membuat syarat baru menjaring gol tanpa penjaga gol. Objektif haruslah berorientasikan pelajar di mana aktiviti-aktiviti yangdilakukan mestilah sesuai dengan keupayaan murid Komponen Komponen Pendidikan Jasmani Khas Pendidikan Jasmani Suaian wajib diadakan di luar dan ianya merupakan Pendidikan Jasmani perkembangan dan pemulihan Pendidikan Jasmani Suaian. Pendidikan Jasmani Suaian merupakan modifikasi kepada aktiviti PendidikanJasmani tradisional bert ujuan untuk menyediakan peluang kepada individ u kurang upaya untuk mengikuti program Pendidikan Jasmani dengan selamat.

NOTA PJ SUAIAN FSAA


Perancangan Penyertaan murid PK dan juga pengubahsuain yang sesuai dengan keperluan murid PK. Perlaksanaan Mengikut kebolehan, keperluan dan tahap mana yang bersesuaian dengan persekitaran yg melibatkan aktiviti fizikal. Faktor2 yg boleh diambil kira dalam membina penyesuaian kanak2 kurang upaya Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaranpendidikan jasmani kepada pelajar-pelajar khas adalah seperti berikut: kekurangan guru pendidikan jasmani yang berkelayakan jumlah pelajar yang terlalu ramai untuk pengajaran yang kondusif peralatan yang tidak sesuai bagi pelajar khas pelajar khas yang dipinggirkan oleh pelajar normal cuaca yang panas dan tidak kondusif kepada pelajar khas masalah fizikal bagi pelajar-pelajar khas kurang upaya yang berbeza-beza pelajar-pelajar khas tingkah laku pelajar khas kerana terdapat mereka yang agresif masalah komunikasi antara guru biasa dengan pelajar khas, pelajar khas danpelajar normal Jenis jenis kanak2 berkeperluan khas: A. SINDROM DOW N i. Mulut yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat ii. Lidah yang tebal, kasar dan pendek, serta cenderung terjelir. iii. Mata sentiasa berair dan merah. iv. Mata sepet iaitu bahagian luarnya naik ke atas dan terdapat lipatan padakedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam mata v. Bentuk muka yang kecil. vi. Bahagian kepala leper. vii. Tangan yang lebar dan pendek serta garisan tapak tangan satu melintang. viii. Majoriti berambut lurus dan lembut.i. Jari dan tangan lebar yang pendek dan berbonggol. ix. Berbadan gembal dan rendak. x. Badan yang agak bongkok. xi. Suka bermanja, bermain dan gembira. xii. Dapat bergaul dengan baik. xiii. IQ di antara 30 hingga 80. xiv. Kecacatan dapat dikesan sebaik selepas lahir. AUT I S M E i. Perlakuan yang bongkak ii. Ketawa dengan tiba-tiba iii. Perkataan yang diulang berkali-kali dan gagap iv. Tidak mengenali bahaya. v. Tidak merasai kesakitan vi. Menangis dan marah tanpa sebab. vii. Permainan yang luar biasa. viii. Tidak mahu didakap. ix. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kanak-kanak lain. x. Berkelakuan seperti orang pekak. xi. Tiada perhubungan mata bila bercakap.l xii. Memutar barang. xiii. Tidak dapat mengawal keseimbangan fizikal. xiv. Tingkahlaku aktif keterlaluan. xv. Tidak mahu terima pelajaran biasa. xvi. Mengigit kuku, hisap jari dan mencederakan diri xvii. Takut dan cemburu berlebihan. CACAT AKAL (RINGAN) i. Adiot Tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkinmencederakan diri sendiri. ii. Imbersil Tidak boleh mengurus diri tetapi masih boleh dilatih. Moron Perlukan jagaan, kawalan dan tunjuk ajar khas. Perkembangan mental hanya 23% daripada kadar biasa. Lambat berjalan dan lambat bercakap.d. Lembab Lambat menerima pelajaran dan sukar sesuaikan diri dengan situasisekolah biasa

iii.

iv.

HUBUNGKAIT PJ SUAIAN DAN FPN Untuk menekankan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian murid-murid untuk menjadikan mereka insan yang dapt berdikari dan berjaya dalam kehidupan. Penguasaan dan pencapaian dalam kemahirankemahiran melibatkan kebolehan kognitif, perkembangan tingkahlaku, sosial, penguasaan bahasa lisan, membaca, matematik, berdikari serta meningkatkan kemahiran fizikal. Falsafah Pendi dikan Khas berteraskan kepada 3 prinsi p utam aiaitu: Perkembangan individu yang menyeluruh Kepatuhan kepada agama dan Negara Pembentukan masyarakat yang berdisiplin dan bersepadu Falsafah Pendidikan Khas turut menjelaskan bahawa: Setiap kanakkanak istimewa mempunyai hak terhadap penerimaan pendidikan Perbezaan-perbezaan ilm u yang luas, wujud antara kanak -kanak dalam setiap bidang keistimewaan Tapisan pengenalpastian dan penempatan awal dalam program PendidikanKhas diperlukan Pendekatan multidisiplin yang melibatkan pakar-pakar pendidik, perubatan,sosiologi dan psikologi Kurikulum dan bahan-bahan khas diperlukan Pendidikan Khas harus menjadi bahagian ya ng melengkapkan dalamprogram pendidikan yang menyeluruh Pemerhatian terhadap kanakkanak yang meninggalkan programPendidika n Khas serta khidmat penempatan amat diperlukan Program Pendidikan Khas diperkukuhkan lagi melalui pentaksiran berkali-kali tentangnya daripada pendidik, ibu bapa dan orang ramai

NOTA PJ SUAIAN FSAA


Prinsip supaya pengubahsuaian aktiviti mengambil kira po tensi individu untukmelakarkan aktiviti tersebut. merupakan program Pendidikan Jasmani progresif atauprogram latihan kemahiran motor kasar. bertujuan untuk meningkatkan keupayaan motor individu ke tahap yang hampir s ama dengan tahap kemampuan pendidikan jasmani rakan sebaya (populasi normal). Objektif utama program ini adalah untuk merapatkan jika mungkin jurang umur perkembangan (keupayaan) dan umur kronologi (hayat ). mendedahkan aspek2 keselamatan kepada pelajar kuran upaya sebelum san selepas melakukan aktiviti sukan dan permainan.

Pendidikan Jasmani Pemulihan Pendidikan jasmani pemulihan merupakan program yang berobjektif pembetulan atau pemulihan bagi kes luar biasa yang dialami dari segi fungsi fisiologi, postur dan mekanikal. Fokus utam a adalah kepad a popul asi lencong an fizikal sep erti kes kyphosis (boleh beradaptasi pergerakan dan struktur postur tertentu).Scoliosis, obesiti dan terapi otot. Matlamat utama pemulihan adalah untukmembole hkan populasi. Ini dapat diserapkan ke dalam proses pendidikan j asmani biasa. Kepentingan PJ SUAIAN Dapat meningkatkan aspek kehidupan murid PK :perkembangan diri yg lebih baik ke arah kedewasaan yang mantap. Program Pend. Jasmani yg teratur dapat memberi sumbangan kepada kesesuaian pertumbuhan jasmani hinggah akhir hayat. PJK tempat murid2 ini meluahkan / mengekspresikan emosi. Menggalakkan perasaan harga diri serta menimbulkan imej diri positif. TERDAPAT 4 KEPENTINGAN PJ SUAIAN: pertumbuhan dan perkembangan fizikal AKtiviti fizikal terancang menjadi lebih penting kerana banyak kecatatan yang dialami oleh pelajar khas seperti kekejangan otot yng menyebabkan mereka sukar untuk melakukan sesuatu pergerakan dan menghadkan pergerakan (Auxter, Pyfer dan Huetting,1989). Aspek utama dalam program PJ Suaian o psikomotor berkaitan fizikal o motor o kecergasan o permaianan melatih dan melazimkan keupayaan mereka ke tahap yang optimum bagi menyediakan merka untuk menghadapi kehidupan di luar sekolah

perkembangan afektif menyediakansituasi ceriayang dapatmenggalakkan kesejahteraanemosikepadagolongan istimewa Dapat meningkatkan aspek kehidupan murid PK :-perkembangan diriyg lebih baik ke arahkedewasaanyang mantap. PJK tempat murid2 inimeluahkan /mengekspresikan emosi. Menggalakkanperasaan harga dirisertamenimbulkanimej diri positif Membolehkan merekasaling berinteraksi dankerjasamamelalui aktivti sukan dan permainan. Motivasi untuk murid kurang upaya Meningkatkan motivasi murid kuran upaya dengan melibatkan diri dengan aktiviti sukan dan permainan supaya mereka tidak berasa tersisih diantara pelajar normal semasa melakukan aktiviti sukan dan permainan. terdapat dua jenis motivasi iaitu intrisik dan ekstrinsik. Motivasi bertindak untuk mengubah tingkah laku seseorang. Perkara perkara yang selalu dikaitkan dengan konsep motivasi ialah : i. keinginan(drives) ii. keperluan(needs) iii. insentif, iv. rasa takut(fears) v. matlamat(goals) vi. tekanan sosial(social p ressur e) vii. kepercayaan diri(selfconfidence) viii. m i n a t (interests), ix. rasa ingi n tahu (curiousity) x. kepercayaan(beliefs), xi. nilai(values) xii. pengharapan(expectations)

TAJUK 4: KONSEP DALAM PEMBENTUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Kurikulum PJ digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Dibahagikan kepada 3 tunjang pembelajaran : Kecergasan Kemahiran kesukanan Kurikulum PJ yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi murid ke tahap yang optimum.

perkembangan kognitif memperkenalkan kepada pelajar kurang upaya mengenai aktivit sukan dan permainan.

NOTA PJ SUAIAN FSAA


Konsep Menyediakan peluang kepada individu kurang upaya untuk mengikuti kelas PJ dengan selamat, berjaya serta mencapai kepuasan diri Matlamat Pendidikan Khas Di Malaysia i. Memenuhi keperluan dan kebolehan khusus kepada kanak-kanak berkeperluan khas dengan persekitaran biasa. ii. Meningkatkan aspek perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas Matlamat pj suaian Pendidikan Jasmani Suaian bermatlamat menyediakan keperluan Pendidikan Jasmani kepada pelajar istimewa. Objektif t/laku y dapat diperhatikan Kriteria untuk kejayaan tingkat dan kekalkan kecergasan bersaskan kesihatan dan lakuan motor kuasai kemahiran asas pergerakan dan permianan mengikut kemampuan diri melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. aplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kesiatan fizikal membentuk sahsiah dan disiplin diri membuat keputusan bijak dalam kehidupan. Definisi Kurikulum Satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajat. (Ornstein dan Hunkin, 1998) Kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid-murid tertentu. (Mohd Daud, 1995) Konsep Kurikulum dokumen khas dan panduan tumpuan kepada kaedah penyampaian program pengajian yang merujuk kepada mata pelajaran membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang konsep yang tersirat Matlamat dan objektif Garis panduan dan penentu sempadan ilmu penyampaian maklumat ikut peringkat relevem san sesuai dengan kehendak semasa membina modal insane abad ke21 melahirkan insane seimbangkurikulum yang sama ideology masyarakat yang sekata dan bersatu melahirkan insane yang sayang dan cintakan tanah air. Hala tuju Kurikulum kurikulum di Malaysia bertujuan membangunkan modal insane yang vemerlang daris segi sahsiah dan akademik memperkembang poteni individu secara enyeluruh untuk melahirkan insane JERIS melahirkan insane yang memiliki kesedaran , kejujuran dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Kurikulum PK Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) digubal berasaskan kepelbagaian keupayaan individu berkeperluan khas yang tidak dapat menerima manfaat daripada program pendidikan arus perdana. Murid-murid yang berada dalam program PKBP terdiri daripada kumpulan murid dalam ketidakupayaan yang ringan, sederhana dan teruk dengan pelbagai tahap kefungsian daripada yang tinggi hingga rendah. Oleh itu reka bentuk kurikulum yang dibina adalah bersifat fleksibel bagi membolehkan guru mengembangkan bakat dan potensi sedia ada. Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat. Ini bermakna aktiviti-aktiviti pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan dan keupayan murid melalui bidang berikut: i. Bidang Pengurusan Kehidupan ii. Bidang Akademik Berfunsi iii. Bidang Kerohanian dan Nilai - nilai Murni iv. Bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti BIDANG PENGURUSAN DIRI a. Komponen Pengurusan Diri b. Komponen Kemahiran Manipulatif c. Komponen Pengurusan Tingkah laku d. Komponen Kemahiran Hidup BIDANG AKADEMIK BERFUNGSI a. Komponen Bahasa Melayu b. Komponen Matematik c. Komponen Bahasa Inggeris d. Komponen Multimedia BIDANG KEROHANIAN DAN NILAI - NILAI MURNI a. Komponen Pendidikan Agama Islam b. Komponen Pendidikan Moral BIDANG SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI a. Komponen Pendidikan Jasmani b. Komponen Pendidikan Seni c. Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan dan Drama d. Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar

TAJUK 5: HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PEN DIDIKAN JASMANI SUAIAN DI MALAYSIA 1. KESEPADUAN Konsep Kesepaduan: Kesepaduan ialah kaedah pengajaran dan cara mengelola program pengajaran agar pelbagai mata pelajaran dan kemahiran dalam kurikulum boleh dihubungkaitkan antara satu sama lain. Pendekatan ini memberi kesepaduan kepada pengalaman sekolah murid. Pendekatan ini merupakan strategi induktif yang direkabentuk untuk membolehkan murid meningkatkan pemahaman mereka terhadap pelbagai bentuk pengetahuan, disamping mengamalkan pemikiran aras tinggi tentang maklumat yang sedang mereka pelajari. Kaedah Kesepaduan Model kesepaduan ini melihat murid sebagai seorang yang secara aktif membentuk fahaman mereka tentang topik yang dipelajari. Gabungan beberapa kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal murid-murid. Kombinasi beberapa kemahiran dalam sesuatu matapelajaran.

NOTA PJ SUAIAN FSAA


Membina konsep yang kukuh secara tersusun melalui kesinambungan daripada beberapa kemahiran tertentu. Kaedah Penggabungjalinan Mengenalpasti kemahiran utama & kemahiran sampingan. Kemahiran utama diberi keutamaan/ fokus. Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama. Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran, kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran, kebolehan & pencapaian murid. Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikal. Ciri-Ciri Penggabungjalinan Integrasi beberapa kemahiran. Prosesnya bersepadu dan menyeluruh. Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik. Kemahiran utama menjadi fokus. Organisasi kemahiran fleksibel. Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain.

Jenis-Jenis Kesepaduan Kesepaduan pengetahuan kognitif, kemahiran bahasa dan nilai murni dalam setiap pelajaran. Kesepaduan pengalaman pembelajaran antara mata pelajaran sekolah. Kesepaduan antara pendidikan dalam bilik darjah dengan pendidikan di luar bilik darjah. Hubungkait antara pengalaman dalam bilik darjah dengan pengalaman dalam alam sekitar di luar sekolah. Tujuan Kesepaduan Untuk mengajar murid berdikari dan menjadi penyelesai masalah yang bergantung kepada diri sendiri. Untuk membantu murid memahami dan menghayati sejauh mana mata pelajaran dan kemahiran di sekolah berhubung-kait antara satu sama lain dan bukannya wujud berasingan. Untuk mewujudkan minat murid yang tinggi terhadap pembelajaran yang berbentuk peribadi dan individu. Membentuk situasi di mana murid boleh belajar tentang apa yang mereka mahu daningin mengetahui berbanding dengan apa yang ditetapkan dalam kurikulum. Untuk menekankan proses pembelajaran dan bukan isi kandungan mata pelajaran dan kemahiran semata-mata. Mementingkan nilai sosial pembelajaran di mana pelajar digalakkan belajar secara koperatif dengan pelajar lain. Aktiviti Kesepaduan Contoh aktiviti : Permainan Bola Sepak : - Pergerakan Asas melibatkan aktiviti lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan. - Berlari + Jengket + Bola Sepak

2. PENGGABUNGJALINAN Konsep Penggabungjalinan Tumpuan seimbang antara akademik, kesihatan, kemahiran fizikal, kestabilan emosi, sosialisasi nilai dan perhubungan positif. Proses penyampaian beberapa kemahiran. Kecekapan melaksanakan aktiviti membaca, menulis, menghurai, mengira, mewarna, menyanyi, melukis, melabel, mengarang, becerita, berlakon dsb. Mendengar, lisan, membaca dan menulis secara bersepadu. Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa.

Aktiviti Penggabungjalinan Contoh penggabungjalinan : 1. Muzik : - Penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia. 2. Matematik : - Pengiraan markah dalam sukan. (Tambah, tolak, darab dan operasioperasi lain bagi proses mendapat keputusan) 3. INTEGRASI Konsep Integrasi Sufean Hussein (1996) : Integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa. Pendidikan moral, Pendidikan seni, Pendidikan jasmani & Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan. Geografi, Sejarah, Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains/ Kajian Tempatan. Penerapan Nilai murni , kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum, kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal.

NOTA PJ SUAIAN FSAA


Ciri-Ciri Integrasi Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan. Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran. Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel. Organisasi isi kandungan - Unsur utama dan unsur sampingan. Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. 3. TUNJANG KESUKANAN Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan. TAJUK 6 : KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PJ 1. Aktiviti Integrasi Contoh aktiviti : 1. Permainan kecil : - aktiviti melibatkan mata pelajaran matematik dalam dalam topik pembentukan kumpulan. Contohnya : Bulatan, sfera, segi empat dsb. - Penggunaan bahasa inggeris digunakan sepenuhnya dalam mengajar pendidikan jasmani. Infrastruktur/kemudahan yang mesti ada di sekolah (kelas pendidikan khas). a. Sesuaikan tempat dengan keupayaan pelajar b. Kawasan selamat Tenaga pengajar a. Kursus yang kerap meningkatkan keupayaan guru untuk mengajar b. Pengurusan masa yang betul aktiviti/rehat/aktiviti c. Perasaan kepada anak murid/sikap guru d. Peneguhan positif e. Bilangan tenaga pengajar sesuia dengan bilangan murid f. Tenaga pengajr yang mempunyai kelayakan Perkembangan murid a. Berdasarkan pengalaman lepas b. Proses penilaian untuk kenalpasti tahap keupayaan murid c. Perkembangan fizikal dan perkembangan motor Kreteria pemilihan aktiviti a. Aktiviti yang menyeronokkan murid b. Guna semua panca indera/teknik merangsang Secara verbal Demokrasi Sentuhan/gerakan anggota murid c. Guna analisis tugasan d. Ubah suai pekara yang perlu peraturan/peralatan/masa/cara mengajar Persekitaran budaya dan tempat a. Keadaan kurang selamat boleh menjejaskan keyakinan murid untuk belajr b. Persekitaran melibatkan semua masyarakat/keluarga/sekolah

2.

3.

TUNJANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian adalah sama seperti Pendidikan Jasmani normal. Mereka mempelajari semua tunjang pembelajaran yang ada. Tempoh masa bagi setiap tunjang tidak ditetapkan. Ianya mengikut tahap dan kemampuan murid Mengapa mengambil tempoh masa yang panjang? 1. Ikut tahap dan kemampuan murid. 2. Hasil pembelajaran diturunkan ke tahap paling rendah. 3. Memerlukan bimbingan individu. 4. Pendekatan yang berbeza mengikut masalah murid. Tunjang2 PJ 1. kecergasan 2. kemahiran 3. kesukanan 1. TUNJANG KECERGASAN Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. 2. TUNJANG KEMAHIRAN Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan rekreasi.

4.

5.

TAJUK 8: STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN 1. STRATEGI Terdapat tiga jenis strategi dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran iaitu : A. Strategi Berpusatkan Guru Strategi pemusatan guru memperlihatkan guru sebagai individu yang memainkan peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala bentuk aktiviti yang dijalankan. Sesi pengajaran dan pembelajaran berbentuk kuliah iaitu guru banyak memberi penerangan dan murid hanya mendengar setiap penerangan dengan teliti. Ciri- ciri strategi pemusatan guru ialah :

NOTA PJ SUAIAN FSAA


Guru sebagai penyampai maklumat dan murid berperanan sebagai penonton sahaja. Kepimpinan guru bersifat autokratik. Murid tidak berpeluang menyampaikan pendapat mereka. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan Komunikasi antara murid dan guru adalah sehala Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan menghafaz tetapi kurang upaya untuk membuat interprestasi Interaksi antara murid adalah pasif dan pergaulan sosial murid terbatas. Kebolehan dan minat murid tidak diambil berat Murid menjadi kurang kreatif dan tidak diberi peluang untuk menjana idea Guru dan murid menggunakan bahan sepenuhnya untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran Melibatkan interaksi antara murid dengan bahan Murid dan guru perlu cekpa menggunakan bahan secara maksimum untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Strategi ini menekankan keseruhan aspek iaitu aspek fizikal, kognitif dan afektif Pengajaran guru bertumpu kepada pengajaran bermakna dan berkesan Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan Strategi ini mementingkan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman sebenar.

B. Strategi Berpusatkan Murid Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak masa diperuntukkan kepada pembelajaran dalam strategi ini. Antara ciri bagi strategi pemusatan murid ialah : i. Guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran Komunikasi yang berlangsung adalah komunikasi dua hala Kepimpinan adalah berbentuk demokratik di mana murid digalakkan untuk memberikan pendapat Strategi pengajaran dan pembelajaran mengutamakan objektif pencapaian murid di mana perkembangan yang seimbang sepertimana yang dinyatakan dalam aspek JERIS dapat dihasilkan Ujian penilaian berbentuk formatif digunakan untuk mengkaji kelemahan murid dan memastikan ujian kemahiran yang guru lakukan berjaya atau tidak Sebagai panduan kepada guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik pada masa akan datang Mengutamakan kaedah kumpulan dan penglibatan penuh pelajar Murid bersikap lebih kreatif dan inisiatif.

ii. iii.

iv.

2. KAEDAH Kaedah ialah satu prosedur yang membolehkan pelaksanaan pengajaran dijalankan secara teratur, kemas dan sistematik serta suatu bentuk langkah pengajaran yang tersusun rapi. Kesemuanya adalah bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang. Guru perlu menyusun langkah pengajaran secara teratur, mempunyai kesinambungan dan perlu melakukannya mengikut peraturan agar objektif pembelajaran yang spesifik dapat diperolehi dalam jangka masa yang pendek. Contoh-contoh kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah : Kaedah inkuiri penemuan Kaedah Induktif Kaedah Deduktif Kaedah Penyiasatan Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Kumpulan Kaedah Sumbangsaran Kaedah Demonstrasi Kaedah Lawatan Kaedah Belajar Cara Belajar dan lain-lain 3. TEKNIK Teknik merupakan muslihat yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan dan isi pengajaran kepada murid secara optimum. Teknik merupakan unit-unit kecil yang terkandung dalam kaedah. Teknik juga adalah suatu kemahiran yang digunakan guru untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah pengajaran serta cara guru untuk menjalankan pelbagai langkah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu membahagikan masa dengan betul untuk menjalankan setiap teknik yang dipilh. Contoh-contoh teknik yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ialah : Teknik Syarahan Teknik Kuiz Teknik Bercerita Teknik Main Peranan Teknik Simulasi Teknik Sosio-drama Teknik Permainan Teknik Ajuk Hafaz Teknik Soal Jawab dan lain-lain Pendidikan Jasmani Suaian, guru atau tenaga pengajar perlu menggabungkan ketiga-tiga strategi iatu

v.

vi.

vii. viii.

C. Strategi Berpusatkan Bahan Strategi ini menggunakan bahan sebagai medium utama untuk penyampaian isi pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan tersebut terbahagi kepada dua iaitu bahan pengajaran yang disediakan oleh guru (powerpoint, carta, gambar rajah) dan bahan pembelajaran yang digunakan oleh murid ( buku teks, lembaran kerja, peralatan sukan, radas dan sebagainya). Ciri-ciri bahan yang digunakan adalah seperti berikut :

NOTA PJ SUAIAN FSAA


pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan. Guru perlu membahagikan slot pengajaran dengan cuba menggunakan ketiga-tiga strategi dalm sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak boleh hanya memberi arahan dan bercakap sepanjang waktu kerana golongan kurang upaya ini tidak boleh menerima arahan terlalu banyak dan secara berterusan. Prosedur penggunaan strategi pengajaran dapat dilihat melalui rajah di bawah: LAMPIRAN Tetapi, perlu diingatkan, setiap murid mempunyai kecacatan dan masalah yang berbeza. Guru boleh menentukan arahan mengikut keseuaian tahap kecacatan dan ketidak upayaan murid dengan memberi arahan secara individu. Kaedah 5 C yang boleh digunakan guru ialah : 1. Clarity (kejelasan) Guru perlu memberi arahan kepada murid dengan jelas agar mereka bertindak mengikut arahan dan tidak tersalah anggap dengan setiap arahan yang diberi. Murid-murid kurang upaya agak sukar untuk memahami arahan. Maka, guru perlu menyatakan arahan berulang kali agar mereka belajar untuk menerima dan memahami arahan.Contonya guru perlu memberi arahan tentang peraturan menjaga tingkah laku dengan baik. 2. Consequences ( sebab dan akibat) Guru perlu bersedia dengan sebarang jangkaan tingkah laku murid. Guru perlu menetapkan tindakan yang perlu dilakukan terhadap murid. Contohnya, terdapat murid yang tidak boleh mengikut arahan yang diberi oleh guru atau tidak mampu melakukan aktiviti yang dijalankan maka guru perlu membimbing dan membantu murid tersebut. Consistency (konsistensi) Murid yang mampu mengawal tingkah laku dengan baik, mendengar arahan, dan bersikap secara terkawal di dalam kelas boleh dijadikan contoh dan diberi pengharagaan. Guru perlu membuatkan mereka rasa dihargai atas kesungguhan yang mereka tunjukkan. Caring (ambil berat) murid istimewa sememangnya memerlukan perhatian yang lebih dari orang lain. Maka, guru perlu bersabar dan cuba memberikan perhatian kepada mereka keran mereka memerlukan kawalan keselatan yang tinggi untuk mengelakkan sebarang kecederaan Change (mengubah) walaupun guru telah merancang kaedah yang digemari, guru perlu bersikap kreatif dengan mengubah dan mempelbagaikan kaedah, strategi dan teknik pengajaran agar muri-murid tidak mudah berasa jemu.

3.

4.

5.

NOTA PJ SUAIAN FSAA


Definisi dan Konsep Murid PK memerlukan pendekatan berbeza mengikut kemampuan mereka. Peluang sama dengan rakan sebaya yang lain. Fasiliti yang sesuai dengan keadaan mereka. Kepentingan Dapat meningkatkan aspek kehidupan murid PK perkembangan diri yg lebih baik ke arah kedewasaan yang mantap. Program Pend. Jasmani yg teratur dapat memberi sumbangan kepada kesesuaian pertumbuhan jasmani hinggah akhir hayat. PJK tempat murid2 ini meluahkan / mengekspresikan emosi. Menggalakkan perasaan harga diri serta menimbulkan imej diri positif. Perancangan Penyertaan murid PK dan juga pengubahsuain yang sesuai dengan keperluan murid PK.

Perlaksanaan Mengikut kebolehan, keperluan dan tahap mana yang bersesuaian dengan persekitaran yg melibatkan aktiviti fizikal. Menggunakan semua pancaindera. Faktor2 yg boleh diambil kira dalam membina penyesuaian kanak2 kurang upaya: Teknik meransang sistem pancaindera. Terangkan secara verbal dan demo. Terangkan secara verbal, sentuh atau gerakkan anggota badan murid PK. Gunakan Analisa Tugasan . Format 'task analysis' perlu dipraktikkan . Mulakan dengan pergerakkan pertama yang diperlukan dan aktiviti . Beri klu yang membolehkan murid2 PK meneruskan aktiviti. Ubahsuai bahan . Yang perlu dan sesuai. . Bina sempadan kawasan . Ubah halangan2 yg ada utk pergerakkan yg selesa. Tempat . Sesuai ikut keupayaan . Kawasan selamat. . Adil semasa pertukaran atau pemilihan tempat. Masa Penglibatan . Suaikan masa dengan keupayaan. . Beri rehat. Ubahsuai peraturan . peraturan boleh ditukar . Cth boleh berjalan wpun sepatutnya perlu berlari. Boleh menggunakan satu tangan dll. Ubahsuai peralatan . Mengawasi Keperluan perubatan . Mengubah suai cara pengajaran. Garis Panduan . fokus kepada kemahiran yang perlu dibina . Hubungkait aktiviti latihan fizikal ini dgn acara semasa sekolah. . Sediakan perancangan mengikut kesesuaian individu.

Anda mungkin juga menyukai