Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5 KBSR Tarikh Masa Kelas Bil.

Murid Subjek Tema Skop Pembelajaran Objektif. Pembelajaran 12 April 2013 9.30 pagi 10.00 pagi 5 Pluto 39 orang Sains Menyiasat Daya dan Tenaga Simbol komponen elektrik dan litar siri dan selari Pada akhir pembelajaran, murid dapat memberikan sekurang-kurangnya 2 contoh kecuaian dalam mengendalikan peralatan elektrik dan menyatakan sekurang-kurangnya 2 contoh langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik. Hasil Pembelajaran Murid: a) Dapat memerihalkan tentang bahaya kecuaian dalam mengendalikan peralatan elektrik. b) Dapat memberikan penerangan tentang langkahlangkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik. Pengetahuan sedia Murid pernah melihat berita tentang kematian orang terkena renjatan elektrik.

Kemahiran saintifik: Kemahiran proses sains Kemahiran berfikir : Berkomunikasi : Menjana idea

Sikap dan nilai-nilai saintifik: Bekerjasama dengan rakan. Bertanggungjawab dengan tugasan yang diberi. Mengelakan pembaziran Bahan bantu mengajar: lembaran kerja Penilaian: Komunikasi murid dengan guru, lembaran bertulis dan hasil perbincangan bersama rakan

Prosedur:

Fasa/ Masa

Kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Orientasi (5 minit)

- Murid menceritakan pengalaman mereka tentang renjatan elektrik. - Murid menyatakan langkah yang dirasakan relevan untuk mengatasi hal tersebut daripada berlaku.

1. Beberapa

orang

murid

akan

dipilih Kemahiran proses

secara rawak dan mereka dikehendaki sains : menceritakan tentang mereka pengalaman elektrik, mengalami mereka Berkomunikasi samada sendiri

renjatan pernah

ataupun melihat dan membaca dari surat khabar. 2. Beberapa orang murid yang lain

dikehendaki menyatakan langkah yang perlu untuk mengelakkan kejadian

tersebut daripada berlaku.

Pencetusan Idea (20 minit)

Murid berbincang tentang perlakuan mengendalikan peralatan elektrik dengan cara betul dan salah.

1. Murid gambar

dikehendaki

melihat

gambar- Kemahiran proses

perlakuan

mengendalikan sains :

peralatan elektrik dengan cara yang Mengelaskan betul dan salah. 2. Murid dibenarkan berbincang dengan rakan mereka sebelum memberikan Bahan bantu gambar mengajar : Gambar .

pandangan tersebut. Penstruktura n idea (15 minit) Contoh musibah

mereka

tentang

1. Murid melihat contoh gambar kejadian Kemahiran proses yang berlaku akibat daripada kecuaian sains : manusia elektrik. 2. Berdasarkan diberi, contoh kejadian orang yang Kemahiran berfikir murid :Menjana Idea langkah menggunakan peralatan Memerhati

semula yang berlaku akibat daripada kecuaian menggunakan alatan elektrik. Kebakaran

beberapa

dikehendaki

memberikan

Lecuran Renjatan elektrik

keselamatan yang perlu diambil bagi Sikap dan nilai : mengelakkan kejadian tersebut daripada Mempunyai berlaku. matlamat dan

Langkah keselamatan yang perlu diambil -Tidak menyambung terlalu banyak alatan elektrik pada satu soket. Aplikasi Idea (15 minit) Kejadian yang mungkin berlaku jika mengabaikan keselamatan ketika menggunakan peralatan elektrik dirumah. Kebakaran Lecuran Renjatan elektrik Refleksi (5 minit) Berhati-hati menggunakan peralatan elektrik

3. Murid mendengar penerangan tentang kerjasama bahaya mengendalikan peralatan

elektrik dengan cara yang salah.

1. Murid dikehendaki untuk muhasabah diri Kemahiran Proses samada mereka menggunakan Sains:

peralatan elektrik dengan betul atau Berkomunikasi tidak. 2. Murid dikehendaki menyatakan contoh kejadian yang mungkin berlaku di rumah mereka jika mereka tidak berhati-hati menggunakan Contohnya peralatan elektrik. peralatan

menggunakan

elektrik yang rosak dan membaiki sendiri alatan elektrik.

1. Guru membandingkan pengetahuan sedia Sikap

dan

nilai-

ada murid tentang langkah keselamatan nilai saintifik: yang perlu diambil dalam mengendalikan Mengelak peralatan elektrik sebelum dan selepas pembaziran pengajaran. 2. Murid dinasihatkan agar berhati-hati ketika mengendalikan peralatan elektrik.

3. Murid dikehendaki menyiapkan lembaran kerja yang diberi sebagai kerja rumah.