Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Tarikh Subjek Tahun Masa Bilangan murid Tajuk Bidang pembelajaran Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran

: : : : : : :

18/3/2013 Matematik 4 Wibawa 60 minit (7.35 a.m 8.35 a.m) Perpuluhan Nombor perpuluhan

: Murid diajar untuk memahami nombor perpuluhan. : Pada akhir pembelajaran, murid harus dapat :i. Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan ii. Mengenalpasti nilai tempat iii. Menukarkan perkataan kepada bentuk angka iv. Menukarkan angka kepada perkataan : Murid sudah mempelajari topik pecahan.

Pengetahuan sedia ada Nilai murni

: Saling bantu-membantu

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Kandungan Membandingbezakan antara nombor bulat dengan nombor perpuluhan

Langkah-langkah - Guru menunjukkan kad imbas yang mengandungi nombor bulat. - Guru menunjukkan pula kad imbas yang mengandungi nombor perpuluhan. -Guru meminta murid menyatakan perbezaan antara dua jenis nombor yang dilihat. 0.368 4.796 15.109 32 7 16

Catatan 7, 32 dan 16 tidak mempunyai tanda titik . Nombor selebihnya mempunyai tanda titik . Nombor yang mempunyai tanda titik dipanggil nombor perpuluhan. KBKK: Membanding beza

ABM : Kad imbas.

Langkah 1 (5 minit)

Pengenalan kepada nombor perpuluhan. Mengenalpasti serta dapat menulis dan menyebut nombor perpuluhan dalam perkataan dan bentuk angka.

- Guru melukis kotak perpuluhan dan mengisi nombor ke dalamnya. -Guru meminta murid menulis nombor tersebut dalam perkataan. 1 5 7 8

Kecerdasan pelbagai: Visual-spatial, Logik matematik ABM: Kotak perpuluhan

Satu perpuluhan lima tujuh lapan - Guru menulis nombor perpuluhan dalam perkataan dan meminta murid menulis nombor tersebut dalam bentuk angka. Lima perpuluhan tiga dua enam 5 3 2 6

Langkah 2: (10 minit)

Pengenalan kepada nilai tempat perpuluhan.

-Guru menggunakan kotak yang sama yang mengandungi nombor bulat. Guru menyoal murid tentang nilai tempat bagi setiap petak. 4 3 5 1

MI: Visual-spatial Logical/ Mathematical Teaching aid: Decimal box

-Guru kemudian menyatakan setiap petak mempunyai nilai perpuluhan. 4 3 2 6

-Guru menggabungkan kedua dua kotak dan mengaitkan keduanya. Langkah 3 : (15 minit) Memperkenalkan -Guru menunjukkan garis nombor turutan nombor perpuluhan kepada murid. perpuluhan.

0, 0.1, 0.2, ?, 0.4 dan 0.5

-Guru menunjukkan satu lagi garis nombor.

0.10, 0.11, ?, 0.12, 0.13, 0.14 dan 0.15

Penutup (5minit)

Rumusan
-Guru membuat rumusan dengan mengemukakan soalan kepada murid tentang apa yang telah mereka pelajari pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai