Anda di halaman 1dari 9

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH MASA TEMA TAJUK

: 4 JULAI 2013 (KHAMIS) : 1045-1145 PAGI (60 MINIT) : PENGALAMAN INDAH : BERKUNJUNG KE RUMAH KELUARGA ANGKAT IBU

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama

: 4 Julai 2013 : 1045-1145 :4 : Pengalaman Indah : Berkunjung ke Rumah Keluarga Angkat Ibu : 36 orang

5.1 : Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) : Membaca perkataan, frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus sampingan : 1.2 : Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (ii) : Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 8.1 : Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 (i) : Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan.

Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid murid telah menguasai kemahiran menulis dan kemahiran membaca peringkat awal. ii)Murid-murid mempunyai keluarga masing-masing.

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA :

Objektif Eksplisit

Pada akhir pelajaran murid dapat: i) ii) Membaca tiga daripada lima ayat majmuk dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menjawab tiga daripada lima soalan dengan kata tanya secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. iii) Membina tiga daripada lima ayat majmuk dengan kata hubung berdasarkan topik yang diberikan.

Sistem Bahasa i) Tatabahasa ii) Kosa kata

: : Kata tanya : Etnik, abadikan, memori

Pengisian Kurikulum: i) Ilmu ii) Nilai murni : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Kajian Tempatan : Kerajinan dan kerjasama

Kemahiran Bernilai Tambah: i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran berfikir iv) Belajar Cara Belajar : Interpersonal dan verbal Linguistik.. : Menjana idea dan menghubungkait. : Bacaan secara geluncuran.

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Isi Pelajaran : i) ii) iii) iv) Petikan Teks Lembaran kerja Kosa kata : Etnik, abadikan, memori Tatabahasa kata tanya

Bahan Sumber Pengajaran: i) ii) iii) Petikan Teks Lembaran kerja LCD, slide,speaker, laptop Isi pelajaran Puzzle Keluarga Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Murid diminta untuk menyusun kepingan gambar menjadi sebuah gambar keluarga yang lengkap. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai gambar tersebut. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari tersebut. Catatan KBT TKP - Verbal Linguistik BSM - Gambar keluarga Teknik - Bersoal jawab

Langkah/ masa Set Induksi (5 minit)

Contoh Soalan : 1. Apakah yang anda dapat lihat? 2. Mengapakah keluarga amat penting bagi anda? 3. Pada pendapat anda, apakah peranan anda sebagai anak untuk mengekalkan keharmonian dalam keluarga anda?

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Berkunjung ke Rumah Keluarga Angkat Ibu Sistem Bahasa Kosa kata: 1. Etnik 2. Abadikan 3. Memori Guru mengedarkan petikan bertajuk Berkunjung ke Rumah Keluarga Angkat Ibu kepada murid. Murid diminta untuk membaca petikan tersebut secara mekanis. Murid dipilih secara rawak untuk membaca petikan tersebut dengan sebutan yang betul. Murid dibimbing untuk membaca petikan tersebut dengan sebutan yang betul. Guru menerangkan makna kosa kata yang terdapat dalam petikan teks. Kemahiran Berfikir: - Menjana idea Kemahiran Belajar: - Kemahiran Membaca TKP: - Verbal linguistik - Interpersonal Ilmu: - Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan BSM: - Petikan Berkunjung ke Rumah Keluarga Angkat Ibu Nilai murni: - Kerajinan Penilaian HP : FU : 5.1 : Aras 1 (i)

Perkembangan Langkah 1 (15 minit)

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Kantin Saya Penerapan Tatabahasa: Kata Tanya 1. Apakah 2. Siapakah 3. Mengapakah Guru menerangkan kata tanya. Murid dikehendaki mencari kata tanya yang terdapat dalam petikan teks tersebut. Murid diminta untuk memberi kata tanya selain yang terdapat dalam petikan. Murid diminta untuk membina ayat dengan menggunakan kata tanya yang diberi. Kemahiran Berfikir: - Menghubung kait TKP: - Verbal linguistik Ilmu: - Kajian Tempatan Nilai: Kerjasama BSM: - Lembaran kerja Penilaian HP FU : 5.1 Aras 1 (i) FS : 1.2 Aras 1 (ii) Guru mengedarkan lembaran kerja kepada TKP : murid-murid. - Intrapersonal Guru meminta murid membulatkan watak serta aktiviti watak tersebut yang terdapat di Ilmu: dalam gambar. - Pendidikan Sivik dan Murid diminta untuk membina ayat majmuk Kewarganegaraan berdasarkan gambar tersebut secara lisan. Murid dipilih secara rawak untuk menulis Kemahiran Berfikir ayat di atas papan tulis. - Menjana Idea - Menghubungkait

Langkah 2 (15 minit)

Langkah 3 (20 minit)

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Kumpulan A dan B BSM Membina lima ayat majmuk berdasarkan - Lembaran kerja gambar yang diberikan. - Borang pengurusan grafik Kumpulan C Membina tiga ayat majmuk berdasarkan Penilaian HP FU : 5.1 : Aras 1 (i) gambar yang diberikan. FS : 1.2 : Aras 1 (iii) FS : 8.1 Aras 2 (ii) Pengayaan Murid diminta untuk mencari perkataan yang telah disediakan dalam lembaran kerja. Pemulihan Guru membimbing murid untuk melengkapkan soalan yang diberikan. Murid dibimbing oleh guru untuk merumuskan isi pengajaran. Guru menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilakukan. TKP: - Verbal linguistik - Interpersonal Nilai murni: - Kerajinan - Kerjasama

Pengayaan Kumpulan A dan B Mencari kata Pemulihan Kumpulan C Bimbingan daripada guru Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran Soal jawab Penerapan nilai-nilai murni

Aktiviti susulan

: Murid diminta untuk menjawab soalan pemahaman yang diedarkan.

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada mentor sebelum melaksanakan sesi P&P)

Disemak oleh Mentor

Disemak oleh Guru Besar :

Catatan

Catatan

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh :

Tahun 4

RPH 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA

ISU Kekuatan:

BUKTI

TINDAKAN SUSULAN Penambahbaikan:

Kelemahan:

Tindakan Susulan

Disemak oleh Mentor. Catatan:

Disemakkan Oleh Pensyarah Pembimbing. Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :