Anda di halaman 1dari 12

Definisi jenis/unsur/gaya bahasa

Asonansi: Pengulangan bunyi vokal yang sama secara satu baris puisi Contoh: Kutahu itu suatu penipuan ( pengulangan vokal u ) Aliterasi: Pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam satu baris puisi Contoh: Sekali-kali aku bukan insan penakut ( pengulangan konsonan k ) Anafora: Pengulangan perkataan yang sama di awal baris secara berturut Contoh: Ada kuat tidak buat Ada masa tiada kuasa Alusi: Sejenis gaya bahasa perbandingan yang merujuk kepada sesuatu peristiwa atau tokoh besar. Contoh: Kehebatan Abu Bakar Kemusnahan perang Ambiguiti: Sejenis gaya bahasa daripada satu makna/maksud. Contoh: Pasang Mereka yang mempunyai pengertian/tafsiran yang lebih berturutan dalam

secara

berturutan

Aforisma: Kata-kata pujangga/kata-kata hikmat Contoh: Patah tumbuh hilang berganti Berpantang maut sebelum ajal Apakop: Sejenis gaya bahasa/ayat yang menggunakan kata nafi di awal ayat. Contoh: Bukan duit yang diutamakan. Tidak bercakap dengan orang ramai. Sinkof: Perkataan yang disingkatkan Contoh: ku/mu/kau/tapi/dah/dll. Kata ganda/penggandaan kata Contoh: guru-guru/murid-murid/tolong-menolong/dll Metafora: Bahasa perbandingan secara tidak langsung yang satu kata konkrit dan satu kata abstrak. Contoh: Madu ilmu/sungai maut/dahan bahagia/telaga cinta/bunga damai/dll. menggunakan

Personifikasi: Bahasa perbandingan yang memberikan sifat benda/objek/suasana mati. Contoh: Daun melambai/ombak berlari/malam yang sepi/dll. Hiperbola: Bahasa perbandingan yang membawa berlebih-lebihan. Contoh: Sejuta jarum halus/tinggi melangit/luas melaut/dll. Bahasa perbandingan langsung: Sejenis gaya/unsur bahasa yang menggunakan dalam ayat. Contoh: Kau adalah ibu pertiwiku/ Malaysia ialah tanah airku/dll. Bahasa klasik/lama: Contoh: Hatta/sahibul hikayat/syahdan/maka/riwayat/arakian/dll. Bahasa istana: Contoh: ampun/dipersembahkan/daulat tuanku/ke bawah duli tuanku/ayapan/dll. Bahasa asing ( Inggeris/Arab ): Contoh: nite club/syiling/virus/sindrom/salam/syukur/tafsir/insya-Allah Taala/dll. Bahasa daerah: Contoh: inak-inak/merayap mesiu/nanar/beroyat/dll. Inversi: Pembalikan kata Contoh: Sunyi dalam ayat/ayat sonsang/ayat tidak ikut tatabahasa yang betul. malam yang menakutkan/kehebatan tutur bicaranya/dll. perkataan/frasa pun bumi Melaka, berkahwin di Pagoh dalam pun juga bumi tidak mahu ayat: Melaka. pendek: dijajah/dll. kata kopula/penegas maksud keterlaluan/melampau/ manusia/binatang kepada

Pengulangan Contoh: Bentayam Ayat Contoh: Simile: Dia

sana/Kita

Bahasa perbandingan yang menggunakan kata-kata bandingan dalam ayat ( seperti/umpama/bagai/bak/ibarat/laksana/dll ). Contoh: Hidupnya ibarat kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang/kata-katanya menghiris tajam bagaisembilu/dll. Peribahasa/perumpamaan/bidalan/kiasan: Contoh: Seperti si buta kehilangan tongkat/jangan dijolok sarang tebuan/yang pepeh datang melayang, yang bulat datang menggolek/dll. Hybrid: Dua Contoh: perkataan yang digabungkan Kotateguh/terima menjadi sepatah kata. kasih/dll.

Responsif: Pengulangan Contoh: Epifora: Pengulangan perkataan yang sama di Contoh: Susah Akhirnya menyesal diri sendiri Diftong: Gabungan Contoh: dua huruf vokal menjadi satu bunyi dalam perkataan. Kuala/piala/harimau/gua/dll. akhir baris/ayat secara berturut. buatan sendiri perkataan yang sama di Asalkan Asalkan tengah baris/ayat secara berturut. bergaya itulah kaya berkilat itulah intan

Simbol/imej/perlambangan Contoh: Diksi Contoh: Alkais/klise: Bahasa/perkataan usang Contoh: Ilmu Satira

ombak/kapas/merpati//neraka/darah/bunga/bulan/dll. tepat/menarik/berkesan: rincis/menggapai/meratah/senggara/fenomena/flora/fauna/pawana/dll.

yang hampir pupus hisab/tawarikh/khutub

kerana jarang sekali khanah/kolah/ilmu

digunakan. alam/dll.

Bahasa/ayat yang membawa maksud sindiran/mengenakan seseorang. Contoh: Janda mata duitan itu/perempuan ibu ayam/ayam menang kampung tergadai/dll. Kontradiksi/paradok: Bahasa/ayat yang membawa maksud berlawanan/berlainan Contoh: Aku ketawa dalam kesedihan/hidupnya kaya Dialog: Perbualan/percakapan lebih daripada seorang watak/pelakon. dengan dengan maksud asal. kemiskinan/dll.

Bahasa berirama/runs: Contoh: Yang buta datang bertongkat, yang kurap memikul buluh, yang pekak memasang meriam. Hebat nabi kerana mukjizat, hebat manusia kerana muafakat. Bulat manusia kerana muafakat bulat air kerana pembentung. Ke gunung sama di daki ke lurah sama dituruni. Hati kuman sama dicecah hati gajah sama dilapah/dll. Bahasa melankolik:

Bahasa/ayat yang membawa maksud sedih/pilu/terharu/hampa/kecewa/sayu. Contoh: Si pengemis itu menitis air mata mengenangkan nasib malang dirinya yang sebatang kara/Bagiku dalam hidup ini tidak ada lagi rasa gembira kerana yang selebihnya ialah kesedihan dan penderitaan/dll.

GAYA BAHASA DALAM KOMSAS


Gaya Bahasa Dalam Komsas GAYA BAHASA DALAM KOMSAS Gaya bahasa susunan kata yang digunakan oleh pengarang dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam karya. Berikut dihimpunkan jenis jenis gaya bahasa bersama istilah istilah yang berkaitan dengannya bagi memudahkan pelajar memahami konsep asas gaya bahasa secara menyeluruh. 1.aliterasi pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata kata yang berturutan negeri cinta, negeri budaya, negeri perpaduan (pengulangan g)[Negeri Cinta, Nahmar Jamil] diusung keliling kampung (pengulangan g)[Surat dari Kampus, Nawawee 2.anafora pengulangan sesuatu kata atau frasa di awal baris yang biasanya secara berturutan agar memperoleh kesan tertentu Sekalipun sehelai kertas kumal Sekalipun isinya hanya berita kecil [Surat dari Kampus, Nawawee Mohamad] -masih di situ masih memandu kereta lama masih menuju sekolah yang sama[Seorang Guru Tua, Gunawan Mahmood] 3.analogi persamaan sebahagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan 4.antitesis penggunaan kata atau ungkapan dalam frasa, ayat dan sebagainya untuk mendapatkan kesan perbezaan atau pertentangan yang seimbang 5.asonansi pengulangan bunyi vokal yang sama dalam deretan kata -ini sungai kita, lindungilah dari pembuangan (peulangan u)[Negeri Cinta,Nahmar Jamil] -sekalipun sehelai kertas kumal (pengulangan e)[Surat dari Kampus , Nawawee Mohamad] 6Bahasa Arab perkataan perkataan Arab yang diterapkan ke dalam prosa bagi memberikan kesan yang berbeza. Contohnya: Alhamdulillah, makhdum, narwastu 7bahasa berirama ungkapan puitis yang dapat menimbulkan kesan yang mendalam tentang sesuatu peristiwa -Tiga bilah lantai terpatah, Tiga gelegar yang patah [Puteri Besar Lahir ke Dunia Tingkatan 2] 8.Bahasa Inggeris street fighter, superman, street soccer, futsal, supermarket, suspense 9.bahasa istana bahasa diraja yang digunakan ketika berkomunikasi dengan kerabat diraja. 10. bahasa kiasan penggunaan kiasan untuk meningkatkan kesan atau pemerian 11.bahasa klasik penggunaan perkataan perkataan Melayu klasik seperti sebermula, syahadan, kararlah

12.diksi pemilihan dan penggunaan kata, baik dalam cerpen, novel, drama dan puisi. Diksi yang baik terlihat pada a. pemilihan kata yang tepat b. penggunaan kata yang munasabah c. penggunaan kata yang jelas dan khusus. Diksi mempunyai hubungan yang rapat dengan pembinaan ayat. 13.epifora pengulangan kata kata di akhir baris puisi untuk penegasan 14.hiperbola gaya perbandingan yang menyatakan sesuatu secara berlebih lebihan cinta kepadanya cinta jutaan bunga bunga [Negeri Cinta, Nahmar Jamil] rindu mencumbu zaman [Tasik Biru, Bau, Sarawak, Kemala] 15.hybrid penyatuan dua kata menjadi satu kata. bertanggungjawab (tanggung + jawab) ketidakpastian (tidak + pasti) 16. inversi pembalikan kata kata yang berbeza daripada susunannya yang lazim kini rambut memutih kepala[Seorang Guru Tua, Gunawan Mahmood] di kampung surat ini harganya melambung[Surat dari Kampus, Nawawee Mohamad] aduhai adinda berpesan adik 17-istilah sains dan teknologi virus, skrin LC, karbonit, asid 18.metafora pemakaian kata kata untuk menyatakan erti yang berbeza daripada yang sebenarnya (sebagai kiasan) dengan menggunakan dua kata berunsur konkrit dan abstrak -syurga bumi [Negeri Cinta, Nahmar Jamil] syurga (unsur abstrak) bumi (unsur konkrit) -Bukit-bukit harapan bukit (unsur konkrit) 19.paradoks penyataan yang kelihatan bertentangan (menggunakan unsur positif dan negatif dalam satu baris) tetapi kenyataannya mengandung kebenaran dengan pendapat umum atau realiti. -menangis dalam kegembiraan menangis (unsur negatif) kegembiraan (unsur positif) -kesepian di tengah ramai 20.pengulangan - pengulangan kata, ungkapan, baris atau rangkap 21.peribahasa / simpulan bahasa / perumpaan melukut di tepi gantang, darah daging 22.personifikasi pemberian sifat sifat manusia kepada sesuatu benda, binatang, tumbuh tumbuhan, keadaan atau peristiwa -dari buruan kehidupan yang mencekik [Negeri Cinta, Nahmar Jamil] -kebosanan menggigit pangkal rasa

23. repitisi / repitasi pengulangan kata pada baris yang sama bagi menunjukkan penegasan yang dikehendaki. Kita menjadi kita[Bahasa, Rahman Shaari Tingkatan 3] Muka me sti manis, mulut mesti ramah, hati mest i baik 24. responsi pengulangan kata di tengah baris mencipta rumah te mpat berlindung, membina bilik tempat berteduh [Burung Tempua, Abdul Hadi Yusoff] 25. simile perumpamaan atau sesuatu perbandingan dengan menggunakan kata seperti, bagai, umpama, dan macam. -bagaikan mahu diusung keliling kampung [Surat dari Kampus, Nawawee Mohamad] -besarnya seperti perdu nyiur -seperti kolek terdampar di pasir 26. simplok pengulangan kata pada awal dan akhir baris yang sama -Sayang seribu kali sayang 27. sinkope / sinkof penggunaan singkatan kata (biasanya dalam cerpen dan novel) seperti tak, nak, ni, dan dah 28. Imbas kembali 1. Imbas kembali merupakan suatu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya. 2. Peristiwa itu boleh diimbas kembali melalui pemerian pengarang atau khayalan, dialog, monolog, atau monolog dalaman 29. Imbas muka 1. Imbas muka merupakan cara pengarang memberikan bayangan awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku kesan daripada aksi-aksi watak dalam cerita berkenaan. 2. Imbas muka dapat mewujudkan keyakinan dalam kalangan pembaca terhadap sesuatu yang akan berlaku.

eribahasa dan Maksudnya


Ada hati Ada jalan Ada udang di sebalik batu Air muka

Ada keinginan Ada cara, ikhtiar, usaha Ada maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan Permukaan air Rupa muka (yang membayangkan sesuatu perasaan) Maruah, harga diri Air kencing, air kecil Orang yang sihat tubuh badan memiliki fikiran yang baik atau idea yang bernas Akar tunjang Keseluruhan asas (sesuatu) yang kukuh Peringkat bawahan atau asas dalam sesuatu komuniti

Air seni Akal yang sihat itu ada pada badan yang cergas Akar umbi

Alah bias tegal biasa Alah membeli menang memakai

Segala kesusahan tidak akan terasa lagi sesudah biasa mengalaminya Tidak apalah mahal sedikit harganya asal barang itu kuat (tahan dan sebagainya) Kalau sudah terlanjur jahat biarlah sampai beroleh hasilnya Kalau sudah melakukan sesuatu, biarlah pekerjaan itu diselesaikan Mulai hendak berjalan Mulai bertindak Memberikan perhatian (minat, layanan) yang istimewa Orang yang dikasihi oleh seseorang yang lebih berkuasa Berbagai-bagai pengalaman hidup (pahit manis, suka duka) Orang harapan Anak itu mengikut sikap dan rupa ibu bapanya kerana faktor baka Dikatakan mengenai orang yang suka bertolong-tolongan Untung yang malang (seperti isteri atau tunangan dirampas orang berkuasa Wajah perempuan yang cantik Sangat sedih

Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Ambil langkah

Ambil berat Anak emas Asam garam Ayam tambatan

Bagaimana acuan begitulah kuihnya Bagai aur dengan tebing Bagai ayam disambat helang

Bagai bulan dipagar bintang Bagai kaca terhempas ke batu

Bagai kacang lupakan kulit

Orang yang lupa akan asalnya (orang yang telah menolongnya) setelah menikmati kesenangan Orang yang bermusuhan atau yang tidak sehaluan mustahil dapat dicampurkan jadi satu Orang yang suka bercakap banyak Sama padan, cocok benar

Bagai minyak dengan air

Bagai murai dicabut ekor Bagai cincin dengan permata

Bagai menatang minyak yang penuh Baik sangka

Sangat dikasihi dan dipelihara dengan sempurna Rasa muhibah Tidak menaruh sangkaan buruk kepada seseorang Mempunyai banyak pengalaman hidup Orang atau tempat yang dipergunakan untuk mencapai sesuatu Orang yang cerdik kena tipu Mencuba membuat atau mendapatkan sesuatu dengan harapan akan beroleh kejayaan Bertanding untuk menentukan siapa kuat Bersusah payah dahulu baru bersenang-senang

Banyak makan garam Batu loncatan Belut kena ranjau Beradu nasib

Beradu tenaga

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu,

bersenang-senang kemudian Berat mulut Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing Berat tulang Berbalik hati

Tidak suka berkata-kata, pendiam Baik buruk sama-sama dipikul Malas Berubah hati Sama taraf atau sejajar antara dua pihak

Berdiri sama tegak, duduk sama rendah Beri jalan


sahaja

Memberikan idea Memberikan peluang kepada orang lain untuk mendapat keuntungan Berterus-terang demi kebenaran walaupun mungkin menyakitkan hati seseorang Melakukan dua pekerjaan sekaligus Suka memberi, tidak kedekut Pengasih dan penyayang Malas berusaha Kalah dalam sesuatu persaingan Kalau kita bersatu padu, kita akan menjadi kuat tetapi kalau kita bercerai-berai, kita akan menjadi lemah Bekerjasama antara satu sama lain akan menghasilkan kecemerlangan Tidak mungkin perselisihan atau percintaan terjadi daripada satu pihak

Berkatalah benar walaupun pahit

Berkayuh sambil bertimba Bermurah hati

Berpeluk tubuh Berputih mata Bersatu teguh, bercerai roboh

Bersekutu bertambah mutu

Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi Bertikam lidah Besar hati Besar pasak daripada tiang Biar mati anak, jangan mati adat

Bertengkar Bangga, gembira Besar belanja daripada pendapatan Tidak mengapa jika mengorbankan anak, asalkan adapt yang dipegang terpelihara Orang yang diminta melakukan sesuatu perkara secara tiba-tiba Pendapat Anak Kekasih, buah hati Cakap yang membesar-besarkan diri sendiri Mengambil bahagian dalam atau mencampuri hal orang lain Terkait atau terlibat dalam hal orang dan lain-lain Orang yang bersaudara itu tidak akan bercerai kerana perselisihan

Bidan terjun Buah fikiran Cahaya mata

Cakap besar Campur tangan

Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga

Celik computer Dalam tangan Dapat sama laba, cicir sama rugi

Arif atau tahu tentang computer Dalam kekuasaan seseorang, sudah tentu dapat atau akan diperolehi Jika sesuatu pekerjaan itu mendapat keuntungan, maka keuntungan itu diberikan sama rata dan jika sebaliknya, kerugian akan ditanggung bersamasama Anak atau orang yang mempunyai pertalian darah Pemarah, lekas marah Bakat semula jadi dalam bidang seni Diam orang yang berilmu itu berfikir, sementara diam orang yang bodoh itu sia-sia sahaja Jika kita berhasrat kepada sesuatu, kita pasti akan beroleh cara untuk mendapatkannya Mematuhi peraturan di tempat yang didiami

Darah daging Darah panas Darah seni

Diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkarat Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan Di mana bumi dipijak, di situ langit di junjung Di sangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari Durian rintuh Enggang lalu ranting patah

Di sangka baik selama-lamanya, tiba-tiba ditimpa kesusahan

Mendapat keuntungan dengan tidak disangka-sangka Orang jahat akan selalu dituduh apabila berlaku sesuatu musibah Jika melakukan pekerjaan yang susah haruslah dengan sabar sehingga mendapat nikmatnya nanti Bersenang-senang Mencapai sesuatu dengan diam-diam Digunakan sesuatu sewaktu ada perlunya sahaja, setelah itu ditinggalkan Sedih, putus asa Orang yang berjasa itu akan selalu disebut-sebut orang walau berapa lama pun ia telah mati Beruntung banyak sama-sama mendapat banyak, beruntung sdikit sama-sama mendapat sedikit Perasaan dalam batin (maksud yang sebenarnya) Jika dikehendaki bermacam-macam ikhtiar boleh dijalankan dan demikian sebaliknya Orang yang hidup melarat Sebaik-baik negeri orang, tidak sebaik negeri sendiri Walaupun terpelihara baik tetapi tidak mempunyai kebebasan Tidak menolong kerana dirinya sendiri susah Seseorang yang dipandang tidak berguna oleh orang lain

Genggam bara biar sampai jadi arang Goyang kaki Gunting makan di hujung Habis madu sepah dibuang

Hancur hati

Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama Hati gajah sama di lapah, hati kuman sama dicecah Hati kecil

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih Hidup segan mati tak mahu

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri Ibarat burung, mata terlepas badan terkurung Ibarat melukut di tepi gantang

Ilmu itu pelita hati

bijak

Ilmu pengetahuan menjadi panduan untuk membuat keputusan yang

Jantung hati Jauhari juga mengenal manikam


perkara

Orang yang dikasihi Hanya orang yang bijak sahaja yang dapat menilai sesuatu benda atau

Jauh berjalan luas pandangan

Orang yang banyak mengembara dan lama hidup itu tentu sekali banyak pengalamannya dan luas pandangannya Perempuan yang kelihatan senang diperdaya tetapi sebenarnya tidak Orang jahat Pendapatan yang hanya cukup untuk hidup sahaja (kalau tidak bekerja tidak makan) Orang yang suka berfoya-foya Mengajar seseorang itu hendaklah ketika ia masih muda, kalau sudah besar, tidak akan berhasil lagi Kalau pengetahuan itu sedikit, jangan hendak berbuat sesuatu yang besar Tidak akan tercapai cita-cita tanpa berusaha Jika takut akan susah, jangan dibuat sesuatu pekerjaan Perkataan yang dituturkan lebih menyakitkan Bekerjasama melakukan sesuatu Berasa tersinggung Pengetahuan dan kelebihan itu tidak khusus pada orang-orang tua sahaja Menyatakan kasih atas nasihat atau pertolongan Tidak dapat menyebut sesuatu perkataan dengan betul Lain negeri lain orangnya Yang nampak baik itu jangan terus diterima, dan yang nampak buruk itu jangan lekas ditolak Mudah berjanji dan mudah pula mengubah janjinya Tidak menginsafi asal mula diri setelah mendapat kesenangan Orang kaya yang menindas orang miskin dengan meminta bayaran tinggi daripada yang dihutangi Bersiar-siar untuk mendapat angin bersih Kalau tidak mahu berusaha tentulah tidak akan mencapai kejayaan

Jinak-jinak merpati Kacang hantu Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang Kaki joli

Kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai Kata-kata lebih tajam daripada mata pedang Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni Kecil hati Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa

Kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan Keras lidah Lain lubuk lain ikannya Lemak manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dimuntahkan Lidah tidak bertulang Lupa daratan Lintah darat

Makan angin Malu bertanya sesat jalan, malu berdayung perahu hanyut

Masuk ke kandang kambing mengembek, masuk kekandang kerbau menguak Mata hati Mati kutu Membaca jambatan ilmu Membanting tulang Membuka pekung di dada

Menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekeliling

Perasaan hati Tidak berdaya berbuat apa-apa kerana ketiadaan idea Ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan melalui pembacaan Bekerja keras Mendedahkan keburukan diri sendiri Baru hendak belajar sesuatu Mencari keuntungan sementara ada kekacauan Menyakitkan pandangan Mencari ikhtiar, usaha dan idea Menyerah kalah Mengharapkan sesuatu yang tak jelas Semangat baru atau sumber baru kekuatan yang memulihkan sesuatu kegagalan atau memberikan keupayaan baru Menjadi marah Perbuatan yang sudah terlanjur (tidak dapat diubah lagi) Mendapat sesuatu yang sangat-sangat dikehendaki Bodoh Pandai Padang atau tanah luas yang kosong Cepat marah, sangat pemarah Pandai berbuat jahat, harus pandai menyimpan rahsia Anak muda menjadi orang yang diharapkan untuk membangunkan negara pada masa hadapan Bergaduh dengan tidak bercakap Perihal seorang perempuan yang baik lagi teratur Mengasihi sesuatu pihak, berat sebelah dalam membuat keputusan dan lain-lain Beroleh sesuatu lebih daripada apa yang diharapkan Sesuatu sudah ditentukan, tidak boleh diubah lagi Peramah, lancar dan fasih tutur katanya, suka bercakap

Menapak baru setapak, mendaki baru sekaki Menangguk di air keruh Mencolok mata Mencari jalan Mengangkat bendera putih Menunggu buah yang tak gugur Nafas baru

Naik darah Nasi sudah menjadi bubur

Orang mengantuk disorongkan bantal Otak batu Otak cair Padang jarak padang tekukur Panas baran Pandai makan pandailah simpan

Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara Perang dingin Pijak semut tak mati Pilih kasih

Pucuk dicita ulam mendatang

Rezeki kalau secupak tidak akan jadi segantang Ringan mulut

Ringan tulang Ringan tulang berat perut Rupa tidak dapat diubah, perangai dapat diubah Sambil menyelam minum air

Rajin bekerja, tangkas Sesiapa yang rajin, dia akan beroleh rezeki Perangai seseorang dapat diubah sedangkan penampilannya dari segi fizikal tetap sama Sambil melakukan sesuatu perkara, ada perkara lain yang turut dilakukan Anak yang dimanjakan dan isteri yang diuliti selalu itu akan menjadi sombong Hendaklah bersiap sedia sebelum terjadi sesuatu yang kurang baik Sesuatu yang berlaku diam-diam Dikatakan mengenai orang yang suka bertolong-tolongan Tiada muafakat dalam sesuatu perbincangan, hanya berpegang pada pendapat masing-masing sahaja Orang yang takut mencampuri orang ramai Mudah menangkap sesuatu, pintar, cerdik Sudah terkena baru beringat; orang yang lambat menyedari kesilapan Kekal dan tidak berubah-ubah walaupun zaman berubah Tidak membawa apa-apa Walaupun bersifat lemah lembut dan keibuan, wanita mampu menyumbangkan tenaga dan idea untuk membangunkan negara Kedekut Kerana mengharapkan sesuatu yang belum pasti, barang yang tersedia dilepaskan Orang atau tenaga yang menjadi sumber kekuatan Tiap-tiap pekerjaan itu hendaklah dipilih sesuai dengan kebolehan kita Tidak tetap perkataan, tidak boleh dipercayai perkataannya Orang yang meninggalkan sikap suka mengata dan mengeji orang Rezeki perlu diusahakan dan tidak datang dengan sendirinya Benda yang dicari itu tidak diperoleh, barang yang ada pula hilang atau habis

Sayangkan anak tangan-tangankan, sayangkan isteri tinggal-tinggalkan Sediakan payung sebelum hujan Seperti api dalam sekam Seperti aur dengan tebing

Seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing Seperti kera sumbang Tajam akal Sudah terhantuk baru terngadah

Tidak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas Tangan kosong Tangan yang menghayun buaian mampu menggoncang dunia Tangkai jering Terdengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan Tulang belakang Ukur baju dibadan sendiri Umpama biawak bercabang lidah Umpama lebah membuang sengat

Yang bulat datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang Yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran