Anda di halaman 1dari 3

Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik Kejayaan sesebuah iaitu organisasi orang yang bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya,

mengarah kakitangan Pemimpin secara (atau kerja dan Ketua memimpin Jabatan) mesti secara

Apabila

seseorang

itu

berjaya

memimpin, ini bermakna dia berjaya mempengaruhi Kebolehan bergantung kepada anggota-anggota mempengaruhi unsur yang yang lain di dalam organisasi itu.

keseluruhannya. bersendirian kerjasama

penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988), dalam bukunya Asas Pentadbiran menegaskan boleh dipegang Pendidikan, bahawa oleh beliau secara seseorang

mendapatkan

sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. Seorang lain dalam daripadanya usaha Ketua cuba mencapai proses dan Jabatan membimbing dan mendorong yang matlamat sistem. Dalam

umumnya ada dua jenis kuasa yang pemimpin itu. Pertama, kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua, kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana kepada untuk menjadi juga Ini mesti

perhubungan

kakitangan, terdapat banyak aspek yang perlu diberi perhatian. Misalnya, Ketua tingkah bagaimanakah Jabatan laku kakitangan seorang supaya

memberi

kepercayaan

mempengaruhi

anggota-anggotanya. Walaubagaimanapun seseorang pemimpin kebolehan termasuklah: 1. Mentaliti

dapat menghasilkan output yang sempurna. Sebagai contoh dalam situasi sekolah misalnya, pengetua/guru besar dan guru-guru berusaha melahirkan pelajar yang sempurna dari segi mental, fizikal, rohani dan jasmani. besar kerjasama ciri-ciri Seorang mesti pengetua/guru mempunyai agar mendapat

itu dia

kekal

mempunyai kuasa yang berunsurkan tersendirinya.

kepimpinan, dan

Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan

diterima oleh semua kakitangan di sekolah.

buruk pertimbangan pengalaman.

berdasarkan ilmu dan

Kebersihan dari segi ketenangan, keteguhan

jiwa

terutamanya amanah, dan kesabaran,

keadilan,

Keberanian atau kesungguhan serta menghadapi kesanggupan cabaran dan

pendirian teguh,

ketahanan diri. Iman yang terutama orang yang beragama Islam.

masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri.

Mempunyai tindakan

inisiatif yang

atau

Melalui perbincangan mengenai ciriciri pemimpin berkesan di atas, beberapa kesimpulan dapat dibuat. Diantaranya ialah kepimpinan ialah perlakuan seseorang orang yang lain boleh untuk menggerakkan

dimulakan

sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak.

Mempunyai terutamanya

kreativiti

sendiri, dalam masalah-

berfikir, merasa, bertindak dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini seorang mengetahui orang-orang dengannya menitikberatkan pemimpin keperluan yang dan dan harus motif harus pencapaian berkerja

menyelesaikan masalah yang organisasi. 2. Kemasyarakatan

wujud

dalam

Kesediaan

memberi

dan

matlamat kumpulan. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya masalah untuk dan menyelesaikan

menerima pendapat.

Sikap positif dan terbuka. Daya penggerak dan semangat juang yang kuat. Kebolehan secara berkesan. berkomunikasi

mencapai matlamat masa depan. Kepimpinan bukan bergantung

sepenuhnya kepada jawatan. Status 3. Moraliti

jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinan. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa; secara formal melalui jawatan dan secara tidak

Mempunyai disiplin diri yang unggul.

formal yang bukan kerana jawatan, iaitu penerimaan orang-orang bawahan .

Anda mungkin juga menyukai