6.

0

PENGURUSAN 3K

A. TAKRIFAN a. KEBERSIHAN - Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. KESIHATAN - Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah diri. KESELAMATAN - Suasana yang selamat sama ada di dalam atau di luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri (jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.

b.

c.

B. OBJEKTIF a. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Membina dan memelihara diri, persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat. Meningkatkan jalinan permuafakatan strategik antara Kementerian Pelajaran Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi membentuk jalinan kerjasama dalam usaha merealisasikan Pelaksanaan Program 3K.

b. c.

C. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 3K (KEBERSIHAN. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PROGRAM 3K PERINGKAT SEKOLAH . KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERINGKAT SEKOLAH) Pengerusi Pengetua/Guru Besar Timbalan Pengerusi Penolong Kanan HEM Setiausaha Guru Penyelaras 3K Ahli Jawatankuasa Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Guru Penyelaras Kebersihan Guru Penyelaras Kesihatan Guru Penyelaras Keselamatan Klinik Kesihatan Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG) Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan Kampung Pemimpin Masyarakat Pegawai Perhubungan Polis Dan Ahli-ahli lain yang difikirkan sesuai ik Kesihatan D.

3 hari laporan lengkap. iii. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K Peringkat Sekolah tiga kali setahun (Januari. iv.1 Objektif . i.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN 6. Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K Peringkat Sekolah. ii. Merancang dan mengemas kini Program 3K Peringkat Sekolah c. f. Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K.1. Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan Program 3K e.a. d. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah Senarai Semak Keselamatan Sekolah Gotong-Royong Perdana KPM Penyelenggaraan Tandas Sekolah 6. Jun dan September) b. LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut 1 : 3 : 7 kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan (1 hari laporan awal. Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas bagi Program 3K. 7 hari kes dianggap selesai) g.

1. 6. 2.1.2 Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih. keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang disediakan Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah Carta Organisasi PENGETUA Pengerusi PK HEM Timbalan Pengerusi GURU PENYELARAS Setiausaha Kebersihan AJK KEBERSIHAN AJK KEBERSIHAN AJK KEBERSIHAN AJK KEBERSIHAN AJK KEBERSIHAN 6. 6. indah dan ceria Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan bagi mencapai kebersihan maksimum Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap kebersihan. 5.1. .3 Senarai Tugas 1. 3. 4. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan.

Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi yang berkaitan 4. pembekal makanan RMT dan SBT serta pembekal susu sekolah. pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah. jerebu. 5. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan. Mengkaji dan menilai kebersihan program secara berterusan. Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan kebersihan murid. Melantik Jawatankuasa 1. Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di sekolah. 14. 10. 8. pengusaha dewan makan asrama. Melaksanakan pemeriksaan. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan.4 Proses Kerja JAWATAN Pengetua/PK(HEM) PROSES KERJA 1. 9.1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan . Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid. 6. Mewujudkan serta melaksanakan manual penjagaan kebersihan murid dan program kebersihan sekolah. 12.2. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan. 13. 7. 6. Menyediakan pelan kontigensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir.1. 11. 3.murid di sekolah. pengusaha kantin sekolah. keracunan makanan dan lain-lain. Menyedia dan membuat laporan berkala.

Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K. Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan. Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. 6. 4.5 Carta Aliran . 6. JK 3K Guru Tingkatan PK(HEM)JK 3K Pengetua JK 3K Pengetua 5. 8. Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih. sampah dan Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas. Menyediakan penyepit dan plastik menentukan kawasan yang ditugaskan. 7. Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu. 9. 10 Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerjakerja mengutip sampah pada awal pagi.1.2 Kebersihan dan Keceriaan Bilik Darjah 2.1.dan dikumpul sehingga bulan terakhir. JK Kebersihan dan Keceriaan 3.

1. Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K) Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih Membuat pemeriksaan penilaian mingguan dan Menyediakan penyepit.dan dikumpul sehingga bulan terakhir Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K Tamat 6.6 Senarai Semak Pengurusan Kebersihan . Menyerahkan “Bintang” yang diperoleh kepada kelas tertentu.Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Menyediakan Jadual Bertugas Melantik Jawatankuasa Kebersihan. plastik sampah Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pengawas Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.

ITEM 1.3.4 Makanan dan minuman 2.1.3 Tandas 2.BIL 1.5 Tempat mencuci peralatan memasak 2.3 Pinggan mangkuk 2.2 Peti sejuk 2.1.1 Kerusi dan meja 2.1.2 Jadual Pembersihan 3.1.1.3 Pekerja 2. PBT.4. lalat.3.1 Bertutup 3.1.6 Utiliti Sistem Saliran 5.1.2. 2.1.8 Pencegahan LILATI (lipas.2.1.1.2 Peralatan dan Perabot 2.2.4 Tong sampah 3.1 Lantai dan dinding 2.6 Utiliti 4.1.1 Kebersihan persekitaran luaran sekolah 1.1 Pengurusan Kebersihan Tandas 3.2.1 Jawatankuasa Induk 3K sekolah 1.3 Lantai 4. 4.2 Kebersihan persekitaran dalaman Pengurusan sekolah 1.1 Kebersihan diri 2.7 Stor 2.1 Pengurusan Kebersihan Bilik Darjah dan Bilik Khas Bilik Darjah 4.1.1.5 Penglibatan (Agensi Kerajaan.3 Pelan Tindakan Jangka Panjang 1.2 Longkang Kantin 2.2.2 Pakaian (penutup kepala. tikus) 2.4 Tingkap 4.1 Pengurusan 1.1 Pengurusan Kebersihan ASPEK CATATAN . 3.1. Swasta.4 Tempat memasak 2.1.2.1.2.1.1.5 Sanitari 3.6 Tempat mencuci tangan 2.3 Kebersihan warga sekolah 1.1 Jadual tugas berkala dan Bilik 4.4 Tong sampah 2. NGO & Individu) 2.3 Tatacara penggunaan 3.1.2 Pelan Tindakan Jangka Pendek 1.1.5 Perabot 4.2.1.1.4 Fail dan dokumen sokongan 1.2 Pentadbiran dan Pengurusan 1.2 Pencahayaan dan pengudaraan Khas 4. apron dan kasut) 2.1 Berfungsi Tandas 3.1.2.1 Kebersihan Fizikal 2.

1.2 Susun atur bahan dan alatan 6.5 Kaedah pelupusan sampah kering.1. 7.BIL 5.1.1.7 Norma Kerja Pengurusan Kebersihan .1 Proses Pelupusan 6.4 Tempat pelupusan yang sempurna 6. Stor bahan dan alat pembersihan (kontraktor pembersihan) ITEM 5.1 Bilangan dan kedudukan tong sampah 6.1.1 Senarai bahan dan alatan CATATAN 7.1.1.1 Pengurusan Stor 7.2 Pengaliran air 6.1. ASPEK dan Sistem Perparitan Sistem Pelupusan Sisa Pepejal 6.1 Kesempurnaan longkang 5.1.3 Jadual kutipan 6.6 Kitar semula 7.1.2 Pengurusan karung plastik 6.1. sampah basah dan sisa makanan 6.

1.1. 2.8 Peraturan dan pekeliling yang berkaitan . 9. 10. 5.Bil. 4. 7. 13. Tugas Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Kebersihan Sekolah Mengadakan mesyuarat Menyediakan senarai aktiviti dan projek Menyediakan senarai kelengkapan Menyediakan senarai tugas pekerja Menyediakan buku rekod bertugas Menyediakan jadual gotongroyong Menyediakan jadual tugas kelab atau persatuan Masa Diambil 1 jam 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit Jumlah Unit Boleh Dijalankan Menyediakan jadual penyeliaan 1 jam Memberi penerangan kepada warga sekolah 2 jam Membuat laporan penyeliaan tugas dan projek 1 jam Membuat penilaian 1 jam Memberi penghargaan 6. 3. 11. 6. 8. 12.

Laporan Mingguan & Bulanan Program Bebas Denggi di Sekolah 3.9 Borang Yang Berkaitan Kebersihan 1.1. Borang Laporan Pemantauan Kantin 4. Buku Laporan Harian 2. Format Borang Penilaian dan Pemantauan Kantin Sekolah & Asrama 5.Surat Pekeliling Ikhtisas No 4/1981:16 September 1981 Kebersihan Di Sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1982:21 Ogos 1982 Kempen Anti Denggi di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 14/1989:28 Disember 1989 Kebersihan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1997:9 Julai 1997 Amalan Kebersihan Di Sekolah Garispanduan Amalan Kebersihan Sekolah 1997 Kementerian Pendidikan Malaysia Konsep dan Manual Sekolah Selamat.2003 Kementerian Pelajaran Malaysia 6. Borang Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful