Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUNAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN TANDAS SEKOLAH ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap

pencapaian kurang cemerlang Tahap Kebersihan 80% Meningkatkan -mengadakan Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

tahap kebersihan pertandingan tandas melebihi kebersihan dan 80% keceriaan tandas. -mengadakan gotong-royong

tandas bersih tandas bawah

Tahap Kesedaran kebersihan tandas kurang memuaskan.

Meningkatkan

-Ceramah tentang Mencapai tahap kesedaran murid yang maksima. penjagaan kebersihan tandas. -Bebas penyakit.

kesedaran murid kepentingan kepentingan menjaga kebersihan tandas

murid berkaitan tentang

PROJEK TAHUNAN TANDAS ANGKAT OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas. Sepanjang tahun Semua warga SJK (C) CHUNG HWA Guru Besar, PK HEM, guru-guru, semua kaki tangan sekolah, dan semua murid PROSES KERJA 1. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Pelantikan penyelaras program. 1. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerja-kerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. KEKANGAN Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. Kekurangan dana. PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN PK HEM, guru penyelaras tandas, guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan.