Anda di halaman 1dari 2

Tarikh Masa Tahun Jumlah Murid Matapelajaran Tajuk Nilai Kumpulan

: : : : : : : :

04.07.2013 ( KHAMIS ) 1010-1110 4 3 Bahasa Melayu Perkataan V + KVKK Kerjasama i. ii. iii. Hazriq Adi Falsa Shahril Eiman Mohd. Rafie

Standard Pembelajaran : betul. Pengalaman sedia ada : Bahan Bantu Mengajar : Unsur Terapi Kemahiran Berfikir Langkah ( Masa ) Set Induksi (5 minit) : :

Pada akhir PdP murid berupaya mengeja Perkataan V + KVKK dengan

Murid sudah boleh membaca KVKVKV. i. Buku bacalah sayang, papan ajaib, Mengeja dan menulis Menjana idea. BBM i. kad imbas.

Langkah 1 (30 minit)

Langkah 2 (20 minit)

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan silap mata menggunakan kad imbas. 2. Guru menerangkan perkaitan di antara kad imbas dengan P&P pada hari ini. Interaksi 1. Guru menyuruh murid membaca Perkataan V + KVKK pada buku teks Bacalah Sayang. 2. Murid mengeja dan membaca suku kata bersamasama. 3. Guru membimbing dan mebetulkan kesalahan murid. 4. Murid menulis Perkataan V + KVKK pada buku latihan. Contoh: orang, ulang, alang, usang, udang. Permainan (Super Rider) 1. Guru menerangkan peraturan permainan kepada murid.

i. Buku bacalah sayang". ii. Buku latihan.

i. Super Rider

2. Super Rider adalah permainan menggunakan origami berbentuk kereta luncur atau pesawat yang bergerak menggunakan kuasa tiupan dari murid (hembusan mulut). 3. Murid akan meniup Super Rider masing-masing dari atas meja sehingga masuk ke dalam petak khas yang disediakan di atas lantai. 4. Petak yang disediakan oleh guru perlu mempunyai tahap berbeza. Semakain tinggi tahap, semakin jauh petak dari meja. 5. Jika berjaya, markah akan diberikan kepada murid tersebut berdasarkan tahap petak . Murid yang kalah pula akan dikenakan hukuman. 6. Hukuman yang dikenakan adalah berbentuk soalan yang akan guru berikan berdasarkan topik P&P pada hari ini. 7. Soalan yang diberikan boleh berbentuk lisan atau bertulis. 8. Murid yang mengumpul markah paling banyak pada akhir permainan dikira sebagai pemenang. 9. Pemenang akan menerima peneguhan daripada guru. Penutup (5 minit) 1. Guru bersama-sama murid merumus P&P pada hari ini. 2. Murid menerima peneguhan daripada guru berdasarkan prestasi semasa permainan, interaksi dan tingkah laku yang baik.

Refleksi : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________