Keputusan : Ciri-ciri lokasi Lokasi 1 (tanah kering Lokasi di (tanah lembap di bawah pokok) Pokok dan daun

gugur Tinggi lembap

kawasan lapang ) Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir, liat dll) Suhu tanah 0C 6.9 Sederhana mampat Berwarna Rumput semalu Rendap Kering

7.0 Sangat mampat

perang, Berwarna perang gelap dan liat. 27.0

Berbatu dan berpasir 27.5

Jadual 1: Perbandingan Ciri-Ciri Lokasi Sampel Tanah

Order atau Kumpulan Makrofauna Lokasi 1

Bilangan Individu

Lokasi 2 isipadu tanah = 300gm 2 5 1 1

isipadu tanah = 300gm Semut hitam besar semut kecil cacing Ulat gonggok 1 2 0 0

Jadual 2: Makrofauna Besar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful