Anda di halaman 1dari 2

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi

Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment)w PSV3112 (2+1)

Semester Kerja Kursus Peperiksaan


TAJUK

60 jam Enam 60 % 40 %
TEORI JAM

Sinopsis: Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan, alat dan bahan, pelbagai fungsi lukisan, lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya, pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan, teknik menghasilkan lukisan, pendekatan dan kaedah lukisan, proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. AMALI
Menghasilkan karya Lukisan untuk penyuburan diri. Melaksanakan Proses Kreativiti dan Artistik - Pengwujudan idea - Pengumpulan maklumat - Memproses maklumat - Penjanaan idea - Perkembangan idea - Lakaran idea - Transformasi idea - Aplikasi asas seni reka - Bentuk dan makna - Prosedur, tata cara dan tertib kerja - Penilaian - Sesi tindak balas dan apresiasi

JAM

Jenis-Jenis Lukisan Figuratif dan non-figuratif Arkitektural dan teknikal Ilustrasi Carta, rajah, graf Fesyen Lukisan perspektif

15

Alat dan Bahan Jenis - Pensel dan pensel warna - Pastel - Pen & ink - Conte - Marker - Media campuran - Arang Penerokaan alat dan bahan Pelbagai Fungsi Lukisan Mengumpul dan menyampaikan maklumat Berkomunikasi Luahan idea dan emosi Bentuk dan makna Ilustrasi Dokumentasi budaya dan sejarah. Lukisan Dalam Gubahan Pelbagai Aliran dan Budaya Pendekatan dari pelbagai tamadun - Islam - India - China Kesan pengolahan teknik mengikut pelbagai - Budaya - Zaman - Stail - Falsafah Contoh karya lukisan daripada pelbagai aliran dan budaya

Menghasilkan karya. Menghasilkan karya visual (digital dan bukan digital) - Menggunakan alat dan bahan - Mengolah alat bahan - Membuat kemasan - Sesi tindak balas dan apresiasi

15

TAJUK

TEORI
Pertimbangan dan Pengamatan Asas Dalam Lukisan Hal benda Ruang (hadapan, tengah, belakang) Suasana (panas, sejuk, riang, sedih, cemas) Ciri dan sifat objek Kadar banding dalam lukisan - Nisbah kemasan Rupa bentuk, bentuk & proposi Kedudukan objek Skala dan Kadar banding Pencahayaan, Isipadu Struktur Sifat objek Teknik Menghasilkan Lukisan seperti: Teknik-teknik melukis - Hatching - Cross-hatching - Sgraffito - Frottage / gosokan - Campuran - Contengan Pendekatan dan Kaedah Lukisan Dalam studio Luar studio Pelbagai kaedah dalam lukisan Proses kreativiti dan artistik Pengumpulan maklumat Memproses maklumat Pengwujudan idea Penjanaan idea Perkembangan idea Lakaran idea Transformasi idea Aplikasi asas seni reka Bentuk dan makna Penilaian Lukisan Berbantukan Komputer Perisian Paint Perisian CorelDRAW Adobe Illustrator Adobe Photoshop

JAM

AMALI

JAM

RUJUKAN ASAS Albert,G., Wolf,R. (1991). Basic drawing techniques. Cincinnati, Ohio: North Lights Books. Dotson, B. (1995). Key to drawing. Cincinnati, Ohio: North Light Books. Pearsall,R. (1994). Introduction to drawing. London: Grange Books. RUJUKAN TAMBAHAN Betti,C.,& Sale,T.(1997). Drawing a contemporary approach. USA: Hartcourt Brace College Pub. Bowen, R. (1992). Drawing master class. London: Leopard Books. Capon,R.(1995). Drawing techniques. Morlborough: Crowood Press Goldstein, N. (1998). The art of responsive drawing. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Matznan,S.(1995). Drawing nature.Cincinnati, Ohio : North Light Books. Mayer,R (1991). The artist handbook of materials and techniques: Amazon Books. Turner,J.R.(1995). Drawing with confidence. New York : Van Nostrand Reinhold.

Anda mungkin juga menyukai