Anda di halaman 1dari 1

PERBANDINGAN BEZA ANTARA TEORI PEMBINAAN KURIKULUM BERDASARKAN MODEL OBJEKTIF DAN MODEL PROSES

MODEL OBJEKTIF bersifat sistematik

MODEL PROSES hasil pembelajaran bukan ciri yang utama

pengajaran yang ingin dicapai digariskan dengan jelas.

objektif dan kaedah pengajaran tidak ditentukan terlebih dahulu

kandungan dan kaedah pengajaran lebih terurus.

murid tidak pasif (bebas kemukakan pendapat)

pencapaian murid lebih mudah diuruskan

peluang menyuara

tidak dapat mengesyorkan kandungan yang hendak dipelajari

menentukan perkembangan satu-satu sesi pengajaran

sukar mengenalpasti impak pendidikan dalam masa yang singkat

pengajaran kepada pembelajaran

proses pembelajaran menjadi keutamaan.

Anda mungkin juga menyukai