Anda di halaman 1dari 3

CONTOH TILAWAH AL QURAN : Tarikh Masa Tahun Bil Pelajar Tajuk : : : : : 12.7.2004 7.40-8.

40 2 Mawar 40 orang Membaca Surah Al Masad 1. Murid telah mengenal dan boleh menyebut huruf-huruh hijaiah 2. Murid boleh membaca kalimah. 3. Murid boleh membaca surah-surah pendek yang telah dipelajari. Kad Perkataan/ Keratan Ayat/ Surah Pita Rakaman VCD Lembaran Kerja

Pengetahuan Sedia Ada :

Bahan bantu Mengajar :

Hasil Pembelajaran : Aras 1 : 1. Murid dapat menyebut kalimah kalimah daripada Surah Al Masad 2. Murid dapat membaca potongan ayat yang betul daripada Surah Al Masad Aras 2 : 1. Murid dapat membaca ayat daripada Surah Al Masad dengan betul. 2. Murid dapat membaca dengan bertajwid ayat-ayat daripada Surah Al Masad dengan betul. Aras 3 : 1. Murid dapat membaca surah Al Masad dengan betul dan fasih dengan memberi perhatian kalimah bertanda sukun dan syaddah. Langkah Pendahulua n ( 2 minit) Set Induksi ( 3-5 min) Isi Pelajaran Doa : VCD Majlis Tadarrus Al Quran Aktiviti P&P Catatan

1. 1. Guru menayangkan VCD majlis tadarrus Al Quran 2. Guru bersoal jawab 3. Guru mengaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran

Langkah Langkah 1 (15 minit)

Langkah 2 ( 20 m )

Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Langkah 1 Semua murid dapat menguasai hasil pembelajaran aras 1 1. Kalimah kalimah : 4. 1. Guru memperdengarkan bacaan surah melalui pita rakaman / VCD 5. 2. Guru menunjukkan Kad imbasan kalimah-kalimah yang kalimah susah daripada ayat 6. 3. Murid membuat latih tubi menyebut kalimah Kaedah latih 2. Potongan Ayat dengan betul tubi 7. 4. Guru menunjukkan Kad imbasan potongan ayat potongan 8. 5. Murid membuat latih ayat tubi menyebut potongan ayat dengan betul 9. Penilaian : 1. Membaca semula kalimah-kalimah dengan betul 2. Membaca potongan ayat. Langkah 2 Untuk murid bagi hasil pembelajaran aras 2 dan 3 Pemulihan Aras 1 : 1. Latih tubi menyebut kalimah 2. Latih tubi membaca potongan ayat Ayat Surah al Masad : 10. 1. Guru mempamerkan ayat daripada surah Al Masad 11. 2. Murid membuat latih tubi membaca ayat dengan betul secara : 12. kelas 13. kumpulan 14. - individu 15. 3. Murid membuat latih tubi membaca ayat dengan bertajwid secara : 16. kelas 17. kumpulan 18. - individu Papan Gulung

Penilaian :1. Murid membaca surah dengan bertajwid berdasarkan carta.

Langkah Langkah 3 (15 m)

Rumusan / Penutup (5 m)

Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Langkah 3 Untuk murid bagi hasil pembelajaran aras 3 Pemulihan aras 2 : 19. 1. Latih tubi membaca surah dengan bertajwid berpandukan lembaran surah yang disediakan Ayat Surah Al Masad 20. 1. Guru tasmik bacaan murid secara : 21. kelas 22. kumpulan 23. individu 24. 2. Murid membaca dengan betul dan fasih khususnya kepada kalimah bertand sukun dan syaddah. Penilaian : 1. Membaca semula ayat yang mengandungi tanda sukun dan syaddah dengan bacaan yang betul 2. Mengeluarkan kalimah yang bertanda sukun dan syaddah dalam ruangan yang betul. 1.Guru memperdengarkan contoh bacaan Qari melalui VCD/CD/ pita rakaman 25. 2. Guru menasihati murid supaya mempertingkatkan bacaan Al Quran

Refleksi Guru Pelatih :

Ulasan Guru Pembimbing; Ulasan Pensyarah Pembimbing:

Anda mungkin juga menyukai