Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PEMARKAHAN HASIL KARYA SENI MURID SEKOLAH RENDAH

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN KEMAHIRAN YANG DIUJI Cemerlang ( 8 - 10 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang sangat bertepatan dengan karya. Boleh menguasai dan berkemahiran dengan menggunakan pelbagai jenis alat dan bahan. Cemerlang 2. PENGWUJUDAN IDEA (20%) ( 15 - 20 Markah) Pengolahan sumber idea dengan sangat menarik dan kreatif. Dapat menghasilkan idea baru yang amat menarik dan kreatif daripada pelbagai jenis rujukan. Cemerlang 3. TEKNIK/GAYA (10%) ( 8 - 10 Markah) Pengaplikasian pelbagai jenis teknik penghasilan karya dengan jelas dan mantap. Teknik yang digunakan menepati tema tugasan serta kelihatan menarik dan kreatif. Sederhana ( 4 - 7 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya. Boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Sederhana ( 7 - 14 Markah) Pengolahan sumber idea yang menarik dan kreatif. Dapat menghasilkan idea baru yang menarik dan kreatif daripada rujukan. Lemah ( 1 - 3 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang kurang bertepatan dengan karya. Kurang menguasai kemahiran menggunakan alat dan bahan.

1. PEMILIHAN DAN PENYEDIAAN ALAT, MEDIA/BAHAN (10%)

Lemah ( 1 6 Markah) Kurang pengolahan sumber idea dan hampir meniru balik sumber rujukan. Lemah dalam menghasilkan idea baru daripada rujukan yang sedikit. Lemah ( 1 - 3 Markah) Pengaplikasian satu atau dua teknik penghasilan karya sahaja dengan kurang jelas dan mantap. Teknik yang digunakan kurang menepati tema tugasan.

Sederhana ( 4 - 7 Markah) Pengaplikasian beberapa jenis teknik penghasilan karya dengan jelas. Teknik yang digunakan menepati tema tugasan.

Cemerlang 4. ASAS SENI REKA (20%) ( 15 - 20 Markah) Penggunaan semua unsurunsur seni dalam karya dengan sesuai dan jelas. Dapat menghasilkan karya dengan aplikasi prinsipprinsip rekaan seni dengan inovatif dan menarik. Cemerlang 5. PENGHASILAN KARYA (20%) ( 15 - 20 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya. Boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Cemerlang 6. KEKEMASAN (10%) ( 8 - 10 Markah ) Susunan persembahan karya yang menarik dan kreatif. Kebersihan pada karya yang tinggi dan tiada kesan kekotoran pada hasil karya. Cemerlang 7. SIKAP DAN SAHSIAH (10%) ( 8 - 10 Markah ) Konmitmen dan nilai tanggungjawab diri yang

Sederhana ( 7 - 14 Markah) Penggunaan unsur-unsur seni dalam karya dengan jelas. Dapat menghasilkan karya dengan aplikasi prinsipprinsip rekaan seni dengan sewajarnya. Sederhana ( 7 - 14 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya. Boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Sederhana ( 4 - 7 Markah ) Susunan persembahan karya yang sistematik. Kesan kekotoran pada hasil karya yang kurang kelihatan. Sederhana ( 4 - 7 Markah ) Mempunyai konmitmen dan nilai tanggungjawab diri

Lemah ( 1 6 Markah) Kurang mengamalkan penggunaan unsur-unsur seni dalam karya. Kurang mengaplikasikan aplikasi prinsip-prinsip rekaan seni dalam penghasilan karya. Lemah ( 1 6 Markah) Pemilihan alat dan bahan yang bertepatan dengan karya. Boleh menguasai dan berkemahiran menggunakan alat dan bahan. Lemah ( 1 - 3 Markah ) Susunan persembahan karya yang kurang menarik dan kurang sesuai. Terdapat banyak kesan kekotoran pada hasil karya sehingga kelihatan comot. Lemah ( 1 - 3 Markah ) Kurang konmitmen dan tiada nilai tanggungjawab

tinggi terhadap tugasan yang diberi. Kemahiran interpersonal yang sangat tinggi dengan guru dan rakan sebaya.

terhadap tugasan yang diberi. Kemahiran interpersonal yang sederhana dengan guru dan rakan sebaya.

diri terhadap tugasan yang diberi. Kemahiran interpersonal yang lemah dengan guru dan rakan sebaya.