Anda di halaman 1dari 21

SEMINAR PEMIKIRAN USTAZ FADZIL NOOR

TAHALUF SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI O LEH : K HALID A BD S AMAD

ISI KANDUNGAN
I. II.

MUQADDIMAH ........................................................................................................................................................... 3

Kewajipan Berijtihad Untuk Mencari Kemenangan ....................................................................................... 6 III.

Keperluan kepada Ijtihad............................................................................................................................................. 4 Kerajaan Kongsi Kuasa ................................................................................................................................................. 8 Pencapaian dan Aplikasi Peringkat Kedua ....................................................................................................... 10 Kajian Ringkas Akan Pencapaian PAS Melalui Pakatan Rakyat ............................................................ 12 Risiko Yang Telah Diperhitungkan........................................................................................................................ 14 Kerusi Melayu di Parlimen dan DUN ................................................................................................................... 14 Konsep Pemerintahan Melalui Kata Sepakat atau Government By Consensus ............................... 14 Dasar Utama Yang Telah Diterima Semua ......................................................................................................... 15 Perlindungan Dengan Adanya Sistem Pilihanraya......................................................................................... 15 KESIMPULAN ...................................................................................................................................................... 20 Pencapaian Dan Aplikasi Peringkat Awal ........................................................................................................... 9 IJTIHAD TAHALUF SIYASI: APL IKASI ................................................................................................ 9

IJTIHAD TAHALUF SIYASI: TEORI ........................................................................................................ 4

Ijtihad Mengambil Kira Keluasan Syara Dan Waqi ...................................................................................... 7

IV.

Memahami Matlamat Perjuangan PAS Dan Kaedah Mencapainya...................................................... 18

2|TAHALUF

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

I.

MUQADDIMAH

pemimpin orang bertaqwa, ketua pejuang agama Islam, Saidina Muhammad Nabi yang langkah serta contoh panduan mereka sehingga ke hari qiyamat.

Segala puji-pujian kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan Salaam ke atas

benar dan ke atas keluarga dan para sahabat Baginda dan semua yang mengikut jejak Sesungguhnya saya bukanlah orang yang paling layak untuk mengupas tajuk yang sebegitu besar seperti yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Namun oleh kerana saya merasakan saya, adalah wajar untuk saya berusaha untuk berkongsi kefahaman saya, walaupun agak pimpinannya. bahawa Almarhum telah banyak menyentuh dan mencorakkan kefahaman dan pemikiran terhad dan tebantut, terhadap wawasan yang telah beliau usahakan untuk PAS dan Saya terlebih dahulu memohon ampun dan maaf ke atas segala kekurangan dalam penyampaian saya serta isinya dan saya berdoa semoga apa yang disampaikan tidak terlari dari wawasan Almarhum; walaupun ia tidak mungkin memenuhinya seratus peratus. insyaAllah. Semoga sekurang-kurangnya menepati wawasan umum yang telah Almarhum usahakan,

3|TAHALUF

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

II.

IJTIHAD TAHALUF SIYASI: TEORI

KEPERLUAN KEPADA IJTIHAD Berpandukan petikan dari beberapa ucapan dasar yang disampaikan oleh Al-Marhum memungkinkan PAS mencapai matlamatnya. Desakan yang sering diutarakan oleh

amat perlu dimanfaatkan untuk menangani keadaan politik di Negara Malaysia demi

Ustaz Fadhil Noor, adalah amat jelas bahawa Al-Marhum berkeyakinan institusi Ijtihad

kotemporari dari sudut perlaksanaan dan istiqbali dari sudut persiapan cabaran masa depan adalah untuk menggesa pimpinan parti, khususnya golongan ulama, untuk memanfaatkan keluasan syara untuk membimbing jamaah supaya dapat memenuhi dan memenuhi keperluan ini diulangi Almarhum di dalam beberapa ucapan dasarnya
Dalam suasana inilah, maka PAS lebih memerlukan bimbingan dan penekunan ilmu dan kebijaksanaan untuk terus meneroka liku-liku perjuangan yang terkehadapan. Saya sedar akan tuntutan supaya PAS teguh dari segi prinsip, tetapi kontemporari dari sudut perlaksanaan dan futuristik dari sudut tuntutan Fiqhul Syara. Maka kita akan dapat membezakan di antara perkara yang tetap (at-thawabit) dari perkara yang boleh saja berubah (al-mutaghayyirat). Sekaligus prinsip akan dapat diberikan konteksnya yang sebenar. Ini memberi kita ruang yang agak luas dan selesa untuk menstrategikan perancangan masa depan yang semakin penuh dengan realiti dan tuntutan baru. Malah sehubungan itu, kepimpinan tidak akan teragak-agak untuk menegaskan kepercayaan dan keyakinan terhadap sesuatu kepentingan jamaah dan parti akan metodoloji dan uslub yang diperlukan oleh parti dalam sesuatu tahap perjuangan. (UCAPAN DASAR PAS PEMIMPIN PERPADUAN, 2000)

Almarhum supaya PAS bersikap usuliy atau tegas dari sudut prinsip, muassirah atau

tuntutan perjuangan. Keinginan Almarhum untuk golongan ulama khususnya memahami seperti yang berikut:

4|TAHALUF

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

Adapun dari sudut perkara-perkara yang boleh berubah mengikut peredaran zaman dan tamaddun, maka ulama harus menunjukkan bimbingan yang bijak atas perkara-perkara yang berubah ini (almutaghayyirat). Kita tidak perlu terlalu syadid (keras) tetapi sempit dalam perkara yang tidak menuntut sikap sedemikian khasnya dalam suasana Negara yang bermasyarakat majmuk dan dalam perhubungan praktik di antara amalan budaya dan agama. Justru ummat dan rakyat akan menyaksikan kehebatan dan kepemimpinan ulama secara praktik (amali) dan juga secara teori (nazari). Dalam urusan perkara ini juga saya suka untuk mengingatkan pesanan dari Al-Marhum Said Hawa bahawa sesebuah gerakan Islam harus mengimbangi penggunaan hukum azeemah (prinsip asal) dan juga hukum rukhshah (pengecualian) agar dapat diimbangi setiap maslahah (kebaikan) dan mafsadah (keburukan) sesuatu ketentuan, polisi atau maufiqnya itu, kepada yang paling wajar dan bijak untuk perjuangan Islam dan kemaslahatan ummat dan Negara. (UCAPAN DASAR MENYANGGAH SERANGAN MENJANA KEMENANGAN, 2001)

5|TAHALUF

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

KEWAJIPAN BERIJTIHAD UNTUK MENCARI KEMENANGAN Dalam soal mencari kemenangan dalam pilihan raya, Almarhum berpandangan bahawa sebagai sebuah wadah politik, ianya merupakan kewajipan kita untuk mengusahakannya, terhadap keinginan rakyat untuk melepaskan diri mereka dari pemerintahan yang tidak lebih-lebih lagi apabila ianya merupakan kehendak rakyat. Maka mencari penyelesaian adil adalah satu kewajipan. Dalam erti kata lain, sekiranya kita tidak mengusahakannya maka kita akan gagal dalam memenuhi tanggung jawab kita terhadap desakan dan seperti berikut: keperluan rakyat serta perjuangan Islam. Ini jelas dari petikan ucapan dasar Almarhum
Suasana politik dan gelombang kemarahan rakyat terhadap BN menyaksikan suara rakyat bergema di segenap penjuru dan rantau Negara ini. Tidak ada yang diucapkan melainkan seruan menjatuhkan pemerintahan yang telah mengkhianati rakyat teramai. Sebagai wadah politik, adalah menjadi tanggung jawab kita menjaringkan seruan dan desakan yang membuak-buak ini.PAS merasakan bahawa parti pembangkang yang berbeda ideologi ini harus bersepakat atas nama keadilan untuk melancarkan gerakan perubahan tersebut. (UCAPAN DASAR BERSAMA MENEGAKKAN KEADILAN TAHUN 1999)

6|TAHALUF

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

IJTIHAD MENGAMBIL KIRA KELUASAN SYARA DAN WAQI Keunikan demografi Negara Malaysia yang menjadikannya tidak begitu wajar untuk mengharapkan PAS memenangi kerajaan Pusat secara bersendirian, maka kerjasama politik atau Tahaluf Siyasi di antara PAS dan parti pembangkang lain, serta sokongan dari NGO-NGO dan orang ramai, muslim dan bukan muslim, dirumuskan sebagai satu-satunya cara untuk menjatuhkan BN di peringkat Negeri dan Pusat. Kerjasama ini mesti bersama oleh semua yang terlibat dalam kerjasama ini; sehingga melalui kerjasama ini masyarakat dan Negara akan dibebaskan dari kongkongan yang dikenakan ke atas mereka
Senario politik Malaysia beserta dengan demografinya yang unik memerlukan PAS memunggah segala khazanah ilmu syara untuk diberi jalan yang seluas-luasnya bagi menerokai suatu model pelaksanaan Islam yang sentiasa berpegang kepada prinsip, disamping cukup peka dan sensitif terhadap perubahan dan peredaran zaman. Berpandukan kedudukan kaum Melayu-Islam dan juga demografi yang lebih mendetail dari segi pecahan kaum di setiap negeri di Semenanjung dan Malaysia Timur, maka adalah tidak wajar untuk mengharapkan PAS dengan cara bersendirian untuk memenangi pilihanraya di peringkat Persekutuan, bahkan di beberapa negeri di pantai barat...di sinilah akan teruji kematangan dan kebijaksanaan kepemimpinan jemaah. Kepimpinan perlu memecahkan isu ini dengan sifat yang telus, terbuka dan berani mengambil risiko yang diperhitungkan (calculated risk) dengan berbekalkan ulum syara dan bacaan politik semasa. Dalam suasana cabaran inilah akan teruji dakwaan pembudayaan politik berasaskan ilmu pengetahuan dan maklumat atau dalam kata lainnya K-politics.. (UCAPAN DASAR PAS PEMIMPIN PERPADUAN, 2000)

berpaksikan tuntutan untuk menegakkan keadilan, sepertimana yang boleh dipersetujui oleh UMNO/BN.

7|TAHALUF

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

KERAJAAN KONGSI KUASA Maka ijtihad untuk diadakan kerjasama ini adalah berpandukan keharusan yang ditetapkan oleh syara dan kefahaman terhadap waqi politik Negara Malaysia. Namun kerjasama ini tidak boleh terhad hanya kepada menghadapi BN semasa pilihan raya tetapi lebih dari itu, ia semestinya akan merupakan kerjasama pembentukan kerajaan kongsi kuasa gabungan atau pakatan, akan rakyat melihat PAS sebagai sebahagian diwujudkan satu kerjasama mantap di mana kita mampu memerintah sebagai satu gabungan/pakatan yang bakal menggantikan BN. dari sepertimana yang diamalkan oleh BN sekiranya mencapai kemenangan! Hanya dengan

Zaman PAS berusaha menjadi sekadar pembangkang yang kuat sudah berakhir. Sekarang membentuk kerajaan baru di peringkat Negeri dan Persekutuan!

telah tiba waktu bagi PAS memikirkan dirinya sebagai sebahagian dari Pakatan yang akan Inilah di antara apa yang dimaksudkan Almarhum apabila disebut berani mengambil gabungan yang berkongsi kuasa dengan pihak lain selain dengan UMNO/BN (7477). Maka

risiko yang diperhitungkan (calculated risk).. Ianya dianggap sebagai risiko yang diperhitungkan kerana selama ini PAS tidak pernah terlibat dalam sebuah kerajaan kerajaan gabungan kongsi kuasa yang bakal dibentuk sekiranya ijtihad Tahaluf Siyasi mencapai hasilnya, iaitu kemenangan, samada di negeri Pantai Barat atau Persekutuan, akan merupakan pengalaman dan eksperimen baru bagi PAS yang pasti berisiko! Namun risiko tersebut telah diperhitungkan dan dibekalkan dengan ulum syara dan keuntungan kepada perjuangan Islam.

bacaan politik semasa yang tajam, ianya pasti mampu ditangani dengan membawa

8|TAHALUF

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

III.

IJTIHAD TAHALUF SIYASI: APLIKASI

PENCAPAIAN DAN APLIKASI PERINGKAT AWAL Kaedah berkerjasama ini telah berjaya memenangkan kembali Kelantan pada tahun 1990

apabila PAS telah bersama dengan S46 melalui gabungan Angkatan Perpaduan Ummah. dapat dimenangi sambil dikekalkan Kelantan bawah PAS. Walaupun kemenangan di

Pada tahun 1999 pula, melalui kerjasama Barisan Alternatif, maka Terengganu pula telah Kelantan dan Terengganu cukup menyakitkan UMNO/BN, namun ianya hanya mampu menzahirkan kemampuan PAS memerintah dan bukan gabungan parti yang berbilang bangsa dan fahaman seperti yang diinginkan supaya dapat mencabar kedudukan UMNO/BN di peringkat Negeri-negeri Pantai Barat dan juga Persekutuan.

telah mengalami kemenangan yang jauh lebih besar dari yang diduga.

oleh kerana faktor turunnya Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, namun pada 2008 PAS

Pada 2004 pula, PAS telah mengalami kemerosotan sokongan terhadap Barisan Alternatif,

Kemenangan 2008 telah menghasilkan kerajaan campuran dan kongsi kuasa PR di kerajaan gabungan telah ditubuh.

Selangor, Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Di empat buah Negeri ini kerajaan tidak dapat dibentuk oleh mana-mana satu parti politik secara bersendirian dan oleh itu sebuah

Malangnya Almarhum sudah tidak bersama kita untuk menyaksikan pencapaian lonjakan baru hasil dari perlaksanaan ijtihad Tahaluf Siyasi yang diperjuangkan beliau. Lonjakan dan diharungi oleh kita semua tanpa kehadiran Almarhum. baru ini, yang membawa dengannya risiko yang sudah diperhitungkan terpaksa dihadapi

9|TAHALUF

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

PENCAPAIAN DAN APLIKASI PERINGKAT KEDUA Pencapaian peringkat kedua ini menyaksikan PAS terlibat dengan kerajaan campuran kongsi kuasa yang ganjil dan pelik bagi PAS. Dan mungkin juga ianya tidak pernah diduga sebahagian pimpinannya. PAS berkongsi kuasa bersama DAP dan PKR di Selangor, Perak dan Pulau Pinang dalam suasana tidak dominan kerana tidak memiliki kerusi terbanyak terbanyak dan dominan, namun jumlah kerusi yang diperolehinya tidak memungkinkan

dalam gabungan di Negeri tersebut. Di Kedah, walaupun mempunyai jumlah kerusi PAS memerintah secara bersendirian seperti di Kelantan atau seperti di Terengganu pada tahun 1999. Keganjilan suasana dan keadaan ini telah menyebabkan ada di kalangan pimpinan tertentu, pimpinan seperti Dato Dr. Hassan Ali, berkerjasama dengan PKR dan DAP semasa pilihanraya sudah merupakan perkara biasa. Tetapi tidak sekali-kali pernah terlintas di 2008 PAS hanya mempunyai 8 kerusi sambil DAP mempunyai 13 dan PKR 15. pemikiran mereka bahawa PAS akan berkongsi kuasa dengan PKR, apatah lagi DAP dan dalam keadaan kerusi PAS adalah yang paling kurang! Sayugia diingatkan bahawa pada Sudah pasti keadaan dan suasana yang sama mungkin dihadapi PAS sekiranya PR Persekutuan! Hakikat bahawa PR telah mencatat sejarah politik dengan: pada 2008, dan PAS mengamalkan Tahaluf Siyasi dengan mereka dan meninggalkan DAP dan PKR. Bagi

seperti Dato Dr. Hassan Ali, untuk cenderung menerima tawaran dari UMNO/BN supaya

memenangi jumlah kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan di peringkat i) berjaya menafikan 2/3 majoriti BN di Parlimen buat kali pertama dalam sejarah ii) berjaya menafikan BN majoriti undi popular buat kali pertama dalam sejarah pada Maka ini adalah bukti potensi yang ada pada PR untuk maju sehingga memenangi Putrajaya!
10 | T A H A L U F
SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

2013

Memandangkan Tahaluf Siyasi PAS bersama PKR dan DAP melalui PR memungkinkan

keadaan kongsi-kuasa tanpa PAS dominan, samada di peringkat Negeri atau Persekutuan, amatlah perlu untuk semua, khususnya pimpinan PAS, meyakini bahawa risiko yang sudah perjuangan Islam, tetap akan mendapat manafaat dan keuntungan. diperhitungkan sememangnya telah benar-benar diperhitungkan dengan tepat dan teliti. Kita perlu yakin bahawa dalam keadaan tidak dominan sekalipun, PAS, dan dengan itu

11 | T A H A L U F

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

KAJIAN RINGKAS AKAN PENCAPAIAN PAS MELALUI PAKATAN RAKYAT Alhamdulillah, PAS telah istiqamah dengan usahanya untuk membentuk satu gabungan parti politik baru yang mampu menggantikan UMNO/BN dan menolak pelbagai tawaran dan eksperimen kerajaan campuran kongsi-kuasa diteruskan di Kedah, Selangor dan Pulau Pinang. untuk bersama dengan UMNO/BN. Dalam pada itu, selepas 11 bulan Perak telah disabotaj

Akhirnya, pada 2013 Kedah diambil balik UMNO/BN sambil kedudukan PAS semakin mantap di Selangor! Secara umumnya sokongan terhadap PAS bertambah di Terengganu, Rakyat. Perak, Pahang, Johor, Melaka dan Negeri lain sepertimana juga sokongan terhadap Pakatan Pencapaian berbeza di Kedah dan Selangor mungkin menghairankan bagi sesetengah pihak. Namun secara ringkas saya simpulkan bahawa kekalahan di Kedah bukan di atas dimungkinkan atas sebab adanya Tahaluf Siyasi PAS bersama PR! sebab Tahaluf Siyasi PAS bersama PR di Kedah tetapi kemenangan PAS di Selangor

Keputusan ini agak menarik tetapi saya tidak sempat untuk menghuraikannya secara telah tidak mendatangkan keuntungan bagi PAS sedangkan keadaan lemah PAS di Selangor tidak menghalang keuntungan bagi PAS.

panjang lebar di sini. Yang penting ialah hakikat bahawa keadaan dominan PAS di Kedah

Dalam erti kata lainnya, melalui Tahaluf Siyasi sepertimana ianya diamalkan oleh PR, awalnya, PAS boleh memanfaatkan kedudukannya dalam PR untuk mengukuhkan kedudukannya dan menambah sokongannya. Selangor adalah bukti akan kebenaran dimanfaatkan untuk mengukuhkan PAS, sudah pasti lebih lagi sekiranya dominan!

dominan atau tidak dominan bukan merupakan faktor utama dalam menentukan

kemanfaatan bagi perjuangan PAS. Walaupun dalam keadaan tidak dominan pada kenyataan tersebut. Dan sekiranya dalam keadaan tidak dominan sekalipun ianya boleh

12 | T A H A L U F

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

Namun, pencapaian yang sama tidak berlaku di Kedah. Maka saya simpulkan bahawa sendiri tetapi faktor lain yang perlu dikenal pasti oleh PAS Kedah.

kegagalan untuk memanfaatkan Tahaluf Siyasi di Kedah bukan atas sebab Tahaluf Siyasi itu

13 | T A H A L U F

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

RISIKO YANG TELAH DIPERHITUNGKAN Untuk memahami dan meyakini bahawa risiko terhadap perjuangan Islam dan kedudukan yang telah diasaskan bersama melalui PR dan waqi politik Malaysia.

Melayu sebenarnya adalah teramat minima, walaupun dalam keadaan PAS tidak dominan

dalam PR dari sudut jumlah kerusi yang ada pada PAS, adalah perlu difahami Tahaluf Siyasi

KERUSI MELAYU DI PARLIMEN DAN DUN

Dari sudut waqi politik Malaysia, kerusi Melayu di Parlimen adalah lebih dari 120 kerusi dari 222 kerusi. Oleh itu, apa jua dasar yang ingin diluluskan oleh mana-mana parti, sekiranya ada, yang menjejaskan kepentingan Islam dan Melayu, tidak mungkin diluluskan oleh kerana pada ketika itu, semua ahli Parlimen Islam dan Melayu akan menolaknya. dalam PR. Dalam soal ini PAS telah menyatakan dengan tegas berkali-kali bahawa PAS tidak akan menyokong dasar-dasar sedemikian walaupun ianya dikemukakan oleh parti rakan di Prinsip ini akan terlaksana di peringkat Persekutuan dan kebanyakan negeri dan oleh itu KONSEP PEMERINTAHAN MELALUI KATA SEPAKAT ATAU GOVERNMENT BY CONSENSUS

kedudukan Islam dan Melayu sudah terjamin di peringkat Negeri dan juga Persekutuan.

Kedua, dan lebih penting, ialah dasar kata sepakat atau consensus yang diamalkan oleh

PR. Ini bermakna apa jua dasar yang ingin dilaksanakan mesti dipersetujui oleh setiap parti komponen tanpa mengambil kira jumlah kerusi yang ada pada parti berkenaan. Ini bermakna dasar ditentukan bukan mengikut cara suara majoriti mengikut jumlah kerusi tetapi atas dasar kata sepakat. Dalam erti kata lain, sekiranya ada salah satu parti yang tidak bersetuju maka dengan tersebut, tetapi selagi mana terdapat bantahan, maka ianya tidak akan dilaksana.

sendirinya dasar itu akan ditolak. Parti yang inginkannya boleh terus berusaha mendapatkan sokongan dari masyarakat dan parti komponen yang menolak cadangan

14 | T A H A L U F

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

DASAR UTAMA Y ANG TELAH DITERIMA SEMUA Satu lagi aspek yang tidak boleh diperkecilkan adalah common policy framework atau rangka dasar bersama yang telah dipersetujui bersama sebagai asas umum untuk digunapakai oleh PR dalam pentadbirannya. Ini meliputi 4 perkara utama yang termaktub di istimewa Melayu. dalam perlembagaan Malaysia yang akan terus dipertahankan oleh PR. Ia meliputi persoalan kedudukan Islam, Raja-Raja Melayu, Bahasa Kebangsaan dan kedudukan PERLINDUNGAN DENGAN A DANYA SISTEM PILIHANRAYA Kemenangan yang dicapai oleh mana-mana parti politik atau gabungan parti politik melalui sistem pilihanraya adalah kemenangan yang bersifat bertempoh. Ianya untuk tempoh tertentu dan oleh itu tidak seperti pembentukan kerajaan zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu, setelah terbentuknya sesebuah kerajaan, maka ianya akan terus berkuasa sehingga bahawa ianya adalah lebih baik dari kerajaan yang sediada.

digulingkan melalui angkatan senjata atau revolusi. Oleh itu usaha pembentukan kerajaan

baru pada zaman itu boleh dilakukan hanya dengan keyakinan yang teramat sangat Dalam sistem berpilihanraya, apabila tempohnya sudah tiba, maka kuasa diserahkan

kembali kepada rakyat untuk memilih dan melantik kembali sebuah kerajaan untuk tempoh baru. Penyerahan kuasa dilakukan dengan aman dan licin dan boleh berlaku lebih awal dari tempoh maksima yang ditetapkan sekiranya kerajaan yang memerintah kehilangan keyakinan dewan. utama.

Berdasarkan kenyataan ini, maka risiko adalah sekali lagi diminimakan atas dua sebab Pertama, mana-mana kerajaan yang dilantik semestinya ingin terus berkuasa dengan

memenangi pilihanraya yang akan datang. Oleh itu, apa-apa dasar yang menindas ummat

Islam dan orang Melayu, di Malaysia, adalah amat tidak wajar memandangkan ummat
15 | T A H A L U F
SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

Islam adalah rakyat majoriti di Malaysia. Maka sekiranya ianya dilakukan, ianya sudah

pasti akan menyebabkan parti-parti tersebut kehilangan sokongan pada pilihanraya seterusnya. Sistem berpilihanraya membenarkan pilihanraya diadakan pada bila-bila masa sekiranya

kerajaan yang memerintah tidak lagi mendapat sokongan majoriti Ahli Parlimen di dewan

rakyat. Oleh itu apa-apa perbalahan di antara parti komponen Pakatan akan diselesaikan merugikan semua. Oleh itu adalah amat tidak munasabah bagi mana-mana pihak untuk mencadangkan, apatah lagi melaksanakan, sebarang dasar yang akan merugikan ummat Islam atau orang Melayu. Sudah pasti pada ketika itu PAS dan wakil rakyat beragama Islam mengambil alih kuasa. parti lain akan keluar dari Pakatan Rakyat dan dengan itu kerajaan terpaksa memanggil

dengan cepat dan sebaik mungkin untuk mengelak berlakunya perpecahan yang akan

pilihanraya baru atau satu gabungan baru parti politik, melalui Ahli Parlimen, akan Kedua, sistem berpilihan raya ini membenarkan perubahan kedudukan dan jumlah kerusi

untuk berubah setiap kali berpilihan raya. Keadaan tidak dominan pada peringkat awal

boleh sahaja berubah menjadi dominan selepas pilihan raya seterusnya. Maknanya formula kongsi kuasa itu tidak kekal di tahap sama seperti asal tetapi boleh berubah keadaan lemah tidak bererti akan terus lemah buat selama-lamanya. mengikut strategi dan usaha yang dilakukan oleh semua pihak. Oleh itu bermula dengan Maka dengan dikemukakan 4 jaringan keselamatan yang memungkinkan PAS bertindak berani, sekiranya perlu, usaha membebaskan rakyat dan Negara dari kongkongan UMNO/BN boleh diberikan keutamaan. Memandangkan jaringan keselamatan yang sebegini rupa yang telahpun disediakan dari

awal lagi, maka amatlah sukar untuk kita mengandaikan satu keadaan di mana Islam dan

kedudukan orang Melayu akan terancam sekiranya PR memerintah walaupun PAS saya.

mempunyai jumlah kerusi yang terkecil di kalangan parti-parti komponen PR. Inilah yang dimaksudkan Almarhum dengan istilah risiko yang telah diperhitungkan bagi pandangan
16 | T A H A L U F
SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

PAS adalah untuk keluar dari Pakatan ini di atas sebab berlakunya pelanggaran syarat dan perjanjian. Namun itu akan difikirkan pada ketika ianya berlaku dan bukan sebelumnya.

Dan sekiranya ada usaha untuk mengkhianati perjanjian itu, pilihan terakhir yang ada pada

17 | T A H A L U F

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

MEMAHAMI MATLAMAT PERJUANGAN PAS DAN KAEDAH MENCAPAINYA Akhirnya perlulah juga dijelaskan bahawa matlamat PAS adalah untuk menyampaikan

risalahnya kepada semua, muslim dan bukan muslim dan pada masa yang sama, membina kekuatan keimanan, ilmu dan akhlak golongan muslim supaya dapat menjadi saksi akan perlembagaan PAS ia itu perkara 5 (i): kebenaran Islam. Melalui ini akan tercapai matlamat sepertimana yang disebut dalam
memperjuangkan wujudnya di dalam Negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan Allah.

Adalah merupakan lojik bahawa sebelum wujudnya pemerintahan yang terlaksana kedua sebelum Rasulullah (SAW) berhijrah ke Madinah.

dalamnya nilai-nilai hidup Islam, perlu terlebih dahulu diwujudkan masyarakat yang sedemikian rupa. Mungkin inilah di antara hikmah perlu berlakunya baiah Al-Aqabah

Kalau dilihat pada Seerah Rasulullah (SAW), di antara dua baiah Al-Aqabah itu, Musab Ibn Umair telah diutuskan Rasulullah untuk ikut pulang bersama orang Madinah (Yathrib). Pada masa itu Madinah belum lagi Negara Islam dan pemerintahannya bukan lagi kerajaan Islam, tetapi Musab diberikan ruang yang seluasnya untuk menyampaikan risalah selepas setahun, lebih ramai penduduk Madinah telah bersama dalam Baiah Al-Aqabah kedua. Selepas Baiah Al-Aqabah kedua ini maka barulah berlakunya hijrah kerana Rasulullah (SAW) melihat telahpun terbentuk masyarakat yang bersedia untuk membenarkan Islam mencorakkan hidup mereka.

Islam kepada penduduk Madinah. Sehingga diriwayatkan tiada walaupun satu rumah yang

tidak didatangi Musab untuk tujuan tersebut. Hasil dari usaha-usaha Musab itu, maka

18 | T A H A L U F

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

Pemahaman berperingkat-peringkat dalam soal perjuangan Islam ini selari dengan maksud ayat 32 Surah Al-Furqan yang bermaksud:
Dan berkata orang-orang kafir, kenapa tidak diturunkan kepadanya AlQuran secara keseluruhannya sekali gus? Ianya begitu kerana dengan Quran itu Kami ingin mencorakkan kefahaman kamu dan Kami bacakannya secara beransur-ansur.

Apabila kita memahami proses ini maka kita akan melihat bahawa walaupun PAS tidak mempunyai jumlah kerusi yang terbanyak, dengan terjaganya kepentingan Islam melalui jaringan keselamatan yang disebutkan tadi, PAS boleh bergerak di bawah PR untuk amat sukar mendapat akses kepada mereka, di bawah PR ianya terbuka luas. mendidik dan membentuk rakyat dan masyarakat melalui ilmu dan kefahaman. Maka segala saluran kepada rakyat yang dahulunya ditutup rapat oleh UMNO/BN, sehingga PAS Keluasan ruang bergerak ini, samada melalui jawatan ketua kampong, JKK, ahli majlis, Nazir masjid, media arus perdana seperti radio dan televisyen atau sebagainya, dimanfaatkan sehingga bulan demi bulan dan tahun demi tahun, kefahaman rakyat dan khususnya kefahaman ummat Islam, ditingkatkan dan dengan itu diperkukuhkan lagi kedudukan PAS di dalam masyarakat. Melalui proses ini, akhirnya kefahaman dan akhlak

ummat Islam dipertingkatkan dan pilihan-raya demi pilihan-raya jumlah kerusi yang dimenangi PAS akan bertambah sehingga akhirnya, atas sokongan dan desakan rakyat, terkandung di dalam perlembagaannya iaitu perkara 5 (i) dengan sepenuhnya. khususnya ummat Islam, PAS mampu melaksanakan matlamat perjuangannya seperti yang

19 | T A H A L U F

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

IV.

KESIMPULAN

Saya cukup yakin bahawa Almarhum Ustaz Fadhil Noor menyedari kemungkinan akan

terbentuk kerajaan kongsi-kuasa PR di mana PAS akan menjadi hanya salah satu dari parti komponennya. Almarhum juga menyedari akan kemungkinan PAS tidak menjadi parti yang pada dominasi mana-mana parti dalam gabungannya untuk ianya bermanfaat kepada PAS. dominan dari peringkat awal dan juga bagaimana melalui Tahaluf Siyasi ini tidak perlu Namun Almarhum turut memahami bahawa melalui kerajaan PR di peringkat Persekutuan

dan kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu serta dominan PAS di Kedah dan Perlis, membebaskan kongkongan terhadap PAS untuk menjalankan usaha dakwah dan politiknya denga cara yang jauh lebih berkesan berbanding hidup di bawah BN.

tidak dominan PAS di Selangor, Perak dan selainnya, ianya merupakan suasana yang

bahawa Islam adalah yang terbaik, maka Almarhum memecahkan tradisi dan kebiasaan dan memperjuangkan konsep Tahaluf Siyasi sepertimana yang dibentangkan tadi. Ianya bukan sekadar kerjasama untuk menghadapi BN semasa pilihan raya; ianya kerjasama kata sepakat. membentuk kerajaan dalam keadaan dominan atau sebaliknya kerana dominasi tidak sepenting apabila melaksanakan government by consensus atau pemerintahan atas dasar

Maka di atas kesedaran dan kefahaman inilah, serta keberanian atas sebab keyakinan

PAS, untuk memahami konsep Tahaluf Siyasi yang selama ini dilaksanakan dan melaksanakan sesuatu usaha.

Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru semua pihak, lebih-lebih lagi pimpinan

membebaskan diri dari kongkongan pemikiran yang disebarluas oleh UMNO/BN. Kongkongan ini menyebabkan kita teragak-agak dan hilangnya kesungguhan kita dalam

Saya ulangi kembali pesanan Almarhum untuk usaha kita sentiasa dibantu ilmu dan kefahaman supaya kita tidak akan takut pada bayang2 sendiri:
20 | T A H A L U F
SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI

Malah sehubungan itu, kepimpinan tidak akan teragak-agak untuk menegaskan kepercayaan dan keyakinan terhadap sesuatu kepentingan jamaah dan parti akan metodoloji dan uslub yang diperlukan oleh parti dalam sesuatu tahap perjuangan.

Wallahualam.

21 | T A H A L U F

SIYASI: IJTIHAD SEMASA, TEORI DAN APLIKASI