Anda di halaman 1dari 2

Kepentingan Kokurikulum Dalam Pembangunan Sahsiah Murid 1) Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Penulisan kali ini akan menyentuh mengenai peranan murid dalam menggunakan segala peluang dan potensi diri menerusi kegiatan kokurikulum. 2) Pertamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada En Mohd Tahir bin Haji Ismail dan semua warga guru dalam menjayakan Hari Kemuncak Kokurikulum 2010. 3) Saya juga mengucapkan tahniah kepada semua murid yang telah hadir pada Hari Kemuncak Kokurikulum tersebut. Sebenarnya program tersebut diadakan adalah untuk semua murid sebagai menghargai sumbangan anda dalam kegiatan kokurikulum sepanjang tahun 2010. 4) Pelbagai aktiviti telah diatur bagi menjayakan majlis ini, dari upacara perarakan, majlis rasmi, penyampaian hadiah, jualan, persembahan kebudayaan hinggalah kepada karaoke. Semua aktiviti yang dijalankan adalah melambangkan komitmen guru-guru dan kesungguhan sebahagian murid di sekolah ini bagi memastikan kegiatan kokurikulum menjadai teras penting dalam pembangunan sahsiah diri. 5) Situasi ini adalah sejajar dengan paradigma untuk melahirkan insan yang sepadu dan seimbang dengan memberikan penekanan terhadap kedua-dua komponen, iaitu akademik dan kokurikulum dalam sistem pendidikan kita hari ini. 6) Pada hari ini kegiatan kokurikulum semakin mendapat perhatian dalam sistem pendidikan negara. Banyak peruntukan telah disalurkan melibatkan puluhan ribuan ringgit. Peruntukan Khas Uniform, Peruntukan Kerajaan, SUWA dan banyak lagi, kesemuanya untuk memberi peluang kepada murid tanpa mengira kaum agar mempunyai peluang yang sama rata dan tidak terpinggir dalam program pembangunan insan menerusi kegiatan kokurikulum 7) Oleh itu saya berharap segala peruntukan tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua murid dengan cara melibatkan diri secara aktif dalam program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Carilah peluang dan ruang yang sesuai dalam bidang kokurikulum mengikut minat, kecenderungan, kemampuan dan cita rasa anda. 8) Ceburilah kegiatan kokurikulum sama ada dalam pasukan beruniform, persatuan, kelab ataupun kegiatan sukan dan permainan. Fokuslah terhadap aktiviti yang anda ceburi supaya penglibatan anda itu nanti mencapai satu tahap pengiktirafan yang tertinggi. 9) Pada peringkat KPM dan KPT penglibatan murid dalam kokurikulum semakin diutamakan. Pengambilan murid ke MRSM, SBP, Matrikulasi, IPTA dan pemberian biasiswa semuanya mengambil kira merit penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum. 10) Melihat kepada peluang yang ada, komitmen guru-guru yang tinggi dan peruntukan kewangan yang besar oleh pihak kerajaan, saya tidak nampak mengapa murid harus memandang sepi kegiatan

kokurikulum ini. 11) Sebagai makluman, Universiti Harvard adalah antara universiti terbaik di dunia. JPA juga ada menghantar pelajar tajaannya ke sana. Universiti ini antara lain telah menetapkan bahawa syarat kemasukan dengan kelulusan akademik sahaja tidak memadai. 12) Oleh itu calon yang memohon kemasukan ke universiti tersebut perlu mempunyai ciri-ciri seperti ahli muzik, saintis, usahawan, ahli sukan dan sebagainya bukan sekadar penglibatan bahkan yang bertaraf dunia. 13) Begitulah gambarannya betapa pentingnya kokurikulum di kalangan warga akademik yang paling tinggi tarafnya pada masa ini. Namun demikian jangan pula nanti anda bergiat aktif dalam kokurikulum hanya sekadar untuk memenuhi syarat kemasukan ke IPT semata-mata. 14) Jika ini paradigmanya, maka hasrat menjadikan kokurikulum sebagai wadah untuk pembentukan sahsiah diri, kepimpinan dan modal insan tidak akan kesampaian. 15) Ada juga pelajar dan ibu bapa yang menolak kepentingan kokurikulum kerana mereka berpendapat akibat aktif dalam kokurikulum boleh menjejaskan prestasi akademik mereka. 16) Pandangan ini sebenarnya tidak begitu tepat kerana sekiranya ada yang gagal akademik kerana terlalu banyak menghabiskan masa dalam kokurikulum, maka ini bukan masalah kokurikulum. Ia masalah pengurusan masa. Janganlah kokurikulum pula dipersalahkan. 17) Seorang Profesor Universiti Harvard, Harry R. Lewis (2006) dalam bukunya Excellence Without A Soul, kajian membuktikan bahawa penglibatan dalam kokurikulum yang seimbang tidak menggugat prestasi akademik. 18) Masalah kita ialah apabila pelajar merosot akademiknya, seringkali fokus kita ialah kokurikulum adalah puncanya. Sepatutnya, fokus kita ialah kualiti akademik ditawarkan kepadanya. Jika masalah pelajar itu ialah akademiknya, maka perbaikilah akademiknya, bukannya menyekat kokurikulumnya. 19) Menyekat pelajar terhadap kokurikulum diminatinya bukanlah caranya untuk meningkatkan minatnya terhadap akademiknya, bahkan boleh jadi juga menimbulkan lagi kemerosotan akademiknya. 20) Akhir kata, nasihat saya kepada semua, kokurikulum mesti dilihat dengan paradigma bahawa ia mempunyai kepentingan seimbang dengan akademik. Kokurikulum mesti dilihat sebagai pelengkap kepada akademik, dan seterusnya sebagai sebahagian daripada cara hidup.

Anda mungkin juga menyukai