Anda di halaman 1dari 125

Kejayaan

Gereja


Melalui Kitab Kisah Para Rasul


Oleh A.L. dan Joyce Gill
www.gillministries.com
Indonesian Church Tri


Buku oleh A.L. and Joyce Gill
Janji Tuhan bagi Seluruh Kebutuhanmu
Perjanjian Berkat Tuhan Bagimu
Ditakdirkan untuk Menguasai
Keluar! Dalam Nama Yesus
Kemenangan atas Tipu Muslihat!


Panduan Untuk Seri Ini
kekuasaan Orang Percaya
Bagaimana untuk Berhenti Kalah dan
Mulai untuk Menang
Penyediaan Allah Bagi Kesembuhan
Menerima dan Melayani
Kuasa Kesembuhan Allah
Karunia Pelayanan
Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru
Mujizat Penginjilan
Recana Tuhan Untuk Menjangkau Dunia
Gambaran Ciptaan Baru
Mengetahui Siapakah Kamu di dalam Yesus Kristus
Pola untuk Kehidupan
Dari Perjanjian Lama
Pujian dan Penyembahan
Menjadi Penyembah Tuhan
Doa
Membawa Sorga bagi Dunia
Kehidupan Supernatural
Melalui Karunia Roh Kudus

Tentang Penulis
A.L. dan Joyce Gill dikenal sebagai pembicara internasional, penulis dan guru sekolah Alkitab.
Perjalanan penginjilan A.L. telah membawanya melalui enam puluh bangsa di dunia, berkhotbah
kepada orang banyak melampaui seratus ribu orang secara langsung dan kepada jutaan orang
melalui radio dan televisi.
Buku-buku dan pegangan penjualan terbaik mereka telah terjual lebih dari tujuh juta buku. Tulisan
mereka, telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dan telah digunakan dalam sekolah-sekolah
Alkitab dan seminar-seminar di seluruh dunia.
Perubahan hidup yang penuh kuasa dalam Firman Tuhan meledak dalam kehidupan orang lain
melalui khotbah yang dinamik, pengajaran, penyiaran, tulisan, video, dan pelayanan melalui
rekaman audio.
Kehadiran kemuliaan Tuhan yang luar biasa di alami dalam kebangkitan mereka dan seminar-
seminar pujian dan penyembahan sebagaimana orang-orang percaya menemukan bagaimana untuk
menjadi penyembah yang benar dan lebih mendalam dalam Tuhan. Banyak yang telah menemukan
dimensi baru dan menarik dalam kemenangan dan keberanian melalui pengajaran mereka dalam
kekuasaan orang-orang percaya.
Suami istri Gill telah melatih banyak orang-orang percaya untuk melangkah dalam karunia
supernatural pelayanan mereka dengan kuasa penyembuhan dari Allah mengalir melalui tangan
mereka. Banyak telah menjadi supernatural secara alamiah saat mereka dilepaskan untuk bekerja
dalam keseluruhan dari sembilan karunia Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari mereka dan
dalam pelayanan-pelayanan mereka.
A.L. dan Joyce memiliki gelar Master of Theological Studies. A.L. juga mendapatkan gelar Doctor
of Philosophy dalam Theology dari Vision Christian University. Pelayanan mereka Their ministry
sangat kuat berdasarkan Firman Tuhan, fokus pada Yesus Kristus, kuat dalam iman dan pengajaran
dalam kuasa Roh Kudus.
Pelayanan mereka merupakan pernyataan dari kasih Bapa. Urapan yang penuh kuasa, tanda-tanda,
keajaiban-keajaiban, dan mujizat penyembuhan dengan banyak yang telah dikalahkan dalam
gelombang dibawah kuasa Tuhan mengikuti khotbah dan pengajaran mereka.
Tanda-tanda kebangkitan termasuk gelombang kesukaan roh, menangis di hadapan Tuhan dan
manifestasi yang luar biasa dalam kemuliaan Tuhan dan kuasa telah di alami oleh orang-orang yang
hadir dalam pertemuan-pertemuan mereka.


Prakata Bagi Guru-guru dan Murid-murid
Yesus mengumumkan, A|a a|aa memaaaaa jemaalKa, aaa eraaa maal l|aa| aajal meaaasa|aya.
Pelajaran yang hangat dan mendebarkan dari kitab Kisah Para Rasul menyatakan bahwa jemaat
dalam tindakan sebagai pola kehidupan kita dan pelayanan hari-hari ini. Hal itu akan memberikan
inspirasi kepada murid-murid ke dalam dimensi kehidupan supernatural yang baru dan lebih besar
sebagai tanda-tanda, keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat dilepaskan dalam kehidupan sehari-
hari mereka.
Kami menyarankan sebelum mengajarkan pelajaran ini, anda perlu membaca kita Kisah Para Rasul
beberapa kali, sampai hal tersebut hidup dalam roh anda. Juga disarankan kepada guru mempelajari
Surat-surat dalam Perjanjian Baru sebagai hubungan dalam kejadian-kejadian, tempat-tempat,
orang-orang dan kebenaran yang ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul.
Semakin anda memenuhi diri anda dengan kebenaran, pola hidup dan pola pelayanan dari kitab
Kisah Para Rasul maka akan lebih juga kebenaran bergerak dari pikiran anda ke dalam roh anda.
Buku pegangan ini kemudian akan menyediakan garis besar bagi anda untuk anda gunakan saat
anda memberikan impartasi tentang kebenaran ini kepada orang lain.
Ilustrasi kehidupan pribadi menjadi wajib untuk pengajaran yang lebih efektif. Penulis telah
menghilangkan hal ini dari tulisan ini sehingga para guru dapat menyediakan ilustrasi dari
pengalaman mereka sendiri, atau orang lain agar murid-murid dapat memahami.
Harus selalu di ingat bahwa Roh Kudus yang telah datang untuk mengajar segala sesuatu, dan saat
kita mempelajari atau saat kita mengajar kita harus selalu dikuatkan dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Pelajaran ini bagus untuk perorangan atau grup, sekolah Alkitab, sekolah minggu dan kelompok di
rumah. Sangat penting bagi guru dan murid untuk sama-sama memiliki buku ini saat
mempelajarinya.
Kata-kata yang penting dalam buku ini, garis bawahi, dicerna dan dimeditasikan. Kami memiliki
bagian yang kosong untuk catatan dan komentarmu. Formatnya telah dibuat dengan sistem referensi
cepat untuk dipelajari kembali dan untuk membantumu menemukan bagian-bagian kembali. Format
spesial memungkinkan untuk setiap orang, saat mereka telah selesai mempelajari bahan ini,
mengajarkan kepada orang lain.
Surat Paulus kepada Timotius:
Aja yaa le|a| ea|aa aeaar aar| jaaa|a a| aejaa aaaya| sa|s|, jertaya|aa|a| |la |ejaaa araaaraa yaa
aajal a|jertaya|, yaa jaa ta|aj meaajar araa |a|a 2 T|mal|y 2.2
Pelajaran ini dibuat sebagai bagian tambahan bagi pelajaran Alkitab dalam format MINDS (Ministry
Development System) yang merupakan pendekatan secara khusus yang dikembangkan bagi program
pembelajaran. Konsep ini dirancang untuk multiplikasi dalam kehidupan, pelayanan dan pengajaran
ke depan kepada murid-murid, melalui penggunaan pegangan ini, dapat mengajarkan pelajaran ini
dengan mudah kepada orang lain.


Daftar Isi
Pelajaran Pertama 7
Pelajaran Kedua 14
Pelajaran Ketiga 22
Pelajaran Keempat 28
Pelajaran Kelima 37
Pelajaran Enam 51
Pelajaran Ketujuh 59
Pelajaran Delapan 69
Pelajaran Sembilan 79
Pelajaran Sepuluh 87
Pelajaran Sebelas 93
Pelajaran Dua Belas 102
Pelajaran Tiga Belas 116


BAGIAN PERTAMA

KELAHIRAN GEREJA

7
Pelajaran Pertama
Permulaan Gereja
PENGENALAN KITAB KISAH PARA RASUL
Permulaan gereja dapat ditemukan dalam kitab Kisah Para
Rasul, sehingga pelajaran tentang Kejayaan Gereja berpusat
pada kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini dirubah namanya
menjadi kitab Kisah Para Rasul melalui kuasa Roh Kudus atau
kisah-kisah Roh Kudus melalui rasul-rasul.
Mustahil mempelajari pemulaan gereja, atau kitab Kisah Para
Rasul tanpa belajar tentang Roh Kudus.
Kitab Kisah Para Rasul seharusnya tidak pernah dipelajari
sebagai sejarah yang singkat. Melainkan seharusnya dipelajari
sebagai pegangan dari rencana-rencana dan tujuan Tuhan bagi
gereja untuk hari-hari ini.
Sebagai contoh, tidaklah sama pentingnya seperti mengingat
paulus menjangkau orang-orang di Efesus dengan injil Yesus
Kristus seperti mengerti tentang bagaimana Paulus menjangkau
orang-orang di Efesus dalam kerangka penginjilan hari-hari ini.
Tuhan tidak pernah merubah kerangka dan metode-metode.
Kita harus menjangkau mereka yang ada disekitar kita, dan
menjangkau keseluruh dunia dalam cara yang sama yang
dilakukan oleh murid-murid mula-mula. Kuasa yang Dia
berikan untuk orang-orang percaya mula-mula, telah Dia
berikan kepada kita hari ini.
Dua Bagian
Kitab Kisah Para Rasul harus dibagi menjadi dua bagian.
Bagian 1-12 Petrus dan pelayanannya
Petrus adalah rasul bagi orang-orang .
Bagian 13-28 Paulus dan pelayanannya
Paulus adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain.
Pelayanan Utama
Ada beberapa pelayanan utama dari pelayanan kitab Kisah Para
Rasul yang akan kita pelajari sebagai contoh dari bagaimana
kita melayani hari-hari ini.
Petrus
Stefanus
Filipus
Paulus
The Church Triumphant
8
LATAR BELAKANG KITAB KISAH PARA RASUL
Tujuh Bagian Utama Gereja
Tujuh utama bagian gereja dibicarakan dalam kitab Kisah Para
Rasul yang bertempat di negara yang sekarang kita kenal
sebagai Turki. Diluar Turki, ada gereja di Yerusalem dan
Antiokia.
Lukas Si Penulis
Penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas, seorang dotor
Yunani yang berasal dari Antiokia. Dia adalah satu-satunya
orang yang bukan Yahudi yang menulis kitab-kitab dalam
Perjanjian Baru. Dia menulis dari latar belakang penyelidikan,
menerangkan melalui menulis dan berbicara kepada mereka
yang telah bersama-sama dengan Yesus sejak awal. Sejauh
yang kita ketahui dia adalah sejarah pertama gereja.
La|as 1.14 TeaI||as yaa ma||a, Baaya| araa le|a| aerasa|a meayasaa
saala aer|la lealaa jer|sl|wajer|sl|wa yaa le|a| lerjaa| a| aalara ||la,
sejerl| yaa a|samja||aa |ejaaa ||la a|e| mere|a, yaa aar| sema|a
aaa|a| sa|s| mala aaa je|ayaa ||rmaa. Kareaa |la, sele|a| a|a meaye||a|||
sea|a jer|sl|wa |la aeaaa se|sama aar| asa| ma|aaya, a|a meaama||
|ejalasaa aala| memaa|a|aaaya aeaaa leralar aa|ma, sajaya ea|aa
aajal meaela|a|, aa|wa sea|a sesaala yaa a|ajar|aa |ejaaama
saaa| aeaar.
Lukas tidak menulis tentang dirinya sendiri.
Kita tahu bahwa dia bergabung dengan Paulus dalam beberapa
perjalanannya. Lukas menuliskan kitab Kisah Para Rasul dan
saat dia menulis dengan Paulus, dia menggunakan kata-kata
kami.
K|sa| Para Rasa| 1.1 8ele|a| Paa|as me|||al jea|||alaa |la, seera|a|
|am| meatar| |esemjalaa aala| aeraa|al |e Va|eaaa|a, |areaa aar|
jea|||alaa |la |am| meaar|| |es|mja|aa, aa|wa A||a| le|a| memaa||
|am| aala| memaer|la|aa |aj|| |ejaaa araaaraa a| saaa.
Kita tahu bahwa Lukas adalah seorang dokter.
Ka|ase 4.14 8a|am |ejaaama aar| laa|a La|as yaa |e|as|| aaa aar|
Demas.
Pada saat yang sama, Lukas juga satu-satunya yang bersama-
sama dengan Paulus. Yang lain telah meninggalkan dia.
2 T|mal|as 4.11a Haaya La|as yaa l|aa| aeaaa a|a .
Tanggal Penulisan
Kitab Kisah Para Rasul ditulis sekitar tahun 63-65 AD, dan
mecakup tiga puluh tahun masa pelayanan.
Pelajaran ini bukanlah pelajaran seluruhnya, secara luas tentang
kitab Kisah Para Rasul. Melainkan memiliki pusat fokus pada
permulaan gereja dan bagaimana hal itu memiliki kaitan
dengan kita hari-hari ini.
Beginnings of the Church
9
SEBUTAN PERTAMA GEREJA (JEMAAT)
Kata jemaat, pertama-tama disebutkan dalam Alkitab saat
Yesus berbicara pada murid-murid-Nya di Kaisarea Filipi.
Val|as 1.18 Daa A|ajaa aer|ala |ejaaama. Ea|aa aaa|a| Pelras aaa
a| alas aala |araa |a| A|a a|aa meaa|r||aa jemaalKa aaa a|am maal
l|aa| a|aa meaaasa|aya.
Petrus telah membuat pernyataan iman, Mesias anak Allah
Yang Hidup. Lalu Yesus berkata dalam kebenaran, diatas
Batu, Dia akan membangun jemaat-Nya.
Yesus tidak berbicara tentang jemaat mula-mula atau jemaat
yang akan datang. Dia menyebutkan hanya satu jemaat dan Dia
berkata dua hal tentang jemaat itu. Yang pertama adalah Dia
akan mendirikannya - Aku akan mendirikan jemaat-Ku.
Yang kedua adalah alam maut tidak akan menguasainya.
Alam maut yang Yesus bicarakan menuju pada pemerintahan
setan. Yesus berkata bahwa Dia akan mendirikan jemaatnya
dan setan tidak akan dapat menguasainya!
Jemaat yang Yesus dirikan adalah sangatlah berkuasa,
menguasai kemenangan gereja.
Catatan (Rekaman) Gereja
Kedua puluh delapan pasal dari kitab Kisah Para Rasul
mencatat banyak kejadian-kejadian dari jemaat yang Yesus
dirikan menunjukkan:
Keutamaan dari Roh Kudus
Kuasa (dunamis) Roh Kudus
Tempat dari Roh Kudus
Tujuan dari Roh Kudus: untuk membuat orang-orang
percaya dapat menggenapi Amanat Agung dari Yesus.
Val|as 28.19 Kareaa |la jer||a|, jaa||aa|a| semaa aaasa mar|aKa aaa
aajl|s|a| mere|a aa|am aama Baja aaa Aaa| aaa Ra| Kaaas ...
Var|as 1.15 La|a |a aer|ala |ejaaa mere|a. "Per||a| |e se|ara| aaa|a,
aer|la|aa|a| |aj|| |ejaaa sea|a ma|||a|.
AMANAT AGUNG
Yesus tidak memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan
sesuatu yang mereka tidak dapat lakukan. Sebelum dia
meninggalkan dunia, Dia memberikan perintah terakhirnya.
Kita dapat menyebut perintah ini sebagai Amanat Agung.
Var|as 1.15,17,18 La|a |a aer|ala |ejaaa mere|a. "Per||a| |e se|ara|
aaa|a, aer|la|aa|a| |aj|| |ejaaa sea|a ma|||a|. Taaaalaaaa |a| a|aa
meayerla| araaaraa yaa jertaya. mere|a a|aa meaas|r selaaselaa
aem| aamaKa, mere|a a|aa aera|tara aa|am aa|asaaa|asa yaa aara
aa| mere|a, mere|a a|aa memeaa a|ar, aaa se|a||jaa mere|a m|aam
The Church Triumphant
10
rataa maal, mere|a l|aa| a|aa meaaajal te|a|a, mere|a a|aa me|ela||aa
laaaaaya alas araa sa||l, aaa araa |la a|aa semaa|."
Yesus memerintahkan orang-orang percaya untuk pergi
keseluruh dunia dan mengabarkan pada mereka kabar baik.
Dan kemudian Yesus berkata bahwa Dia akan mengirimkan
tanda-tanda bersama dengan mereka yang percaya dalam nama-
Nya untuk menyatakan Firman-Nya.
Var|as 1.2 Vere|ajaa jer||a| memaer|la|aa |aj|| |e sea|a jeajara,
aaa Ta|aa laral ae|erja aaa meaea||aa I|rmaa |la aeaaa laaaalaaaa
yaa meayerla|aya.
Rencana Tuhan belum berubah. Kita masih akan pergi
keseluruh dunia dan mengabarkan injil Yesus Kristus kepada
setiap makhluk hidup dan percaya dalam nama-Nya dengan
tanda-tanda yang sama dan keajaiban akan mengikuti.
Keseluruhan Kemenangan
Val|as 28.182 Yesas meaae|al| mere|a aaa aer|ala. "KejaaaKa le|a|
a|aer||aa sea|a |aasa a| sara aaa a| aam|. Kareaa |la jer||a|, jaa||aa|a|
semaa aaasa mar|aKa aaa aajl|s|a| mere|a aa|am aama Baja aaa Aaa|
aaa Ra| Kaaas, aaa ajar|a| mere|a me|a|a|aa sea|a sesaala yaa le|a|
Kajer|ala||aa |ejaaama. Daa |ela|a||a|, A|a meayerla| |ama seaaal|asa
samja| |ejaaa a|||r tamaa."
Yesus memiliki segala kekuasaan.
Melalui kekuasaan itu kita dapat memuridkan segala
bangsa-bangsa.
Kita mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah kita
pelajari.
Yesus bersama kita selalu. Dia bersama kita dimanapun
Dia menempatkan kita di dunia ini. Ida bersama-sama
dengan kita sekarang dan bahkan sampai pada akhir
jaman.
Dan dengan ini semualah kita dapat membawa injil
kepada setiap orang diatas muka bumi ini.
PENGENALAN TENTANG ROH KUDUS
Jika Yesus akan mendirikan jemaat yang kuat, tidak
terkalahkan oleh setan, dan penting bagi kita untuk mengerti
pola dari permulaan gereja. Merupakan hal yang krusial untuk
kita mengerti tentang perkembangan gereja untuk mengetahui
kenapa Roh Kudus ada di dunia sekarang ini.
Penasehat
Yesus berkata bahwa penting bagi Dia untuk pergi sehingga
Roh Kudus dapat datang.
Ya|aaes 1.711 Namaa aeaar yaa Ka|ala|aa |a| |ejaaama. Aaa|a|
|ea|| aeraaa aa| |ama, j||a A|a jer|. 8eaaa j||a|aa A|a l|aa| jer|,
Pea||aar |la l|aa| a|aa aalaa |ejaaama, lelaj| j||a|aa A|a jer|, A|a
a|aa meaalas D|a |ejaaama.
Beginnings of the Church
11
Hakim
Daa |a|aa |a aalaa, |a a|aa mea|asaI|aa aaa|a a|aa aasa, |eaeaaraa
aaa jea|a||maa, a|aa aasa, |areaa mere|a lelaj l|aa| jertaya |ejaaa
Ka, a|aa |eaeaaraa, |areaa A|a jer| |ejaaa Baja aaa |ama l|aa|
me|||al A|a |a|, a|aa jea|a||maa, |areaa jeaaasa aaa|a |a| le|a|
a||a|am.
Penting Dalam Hidup Kita
Yesus memerintahkan kita untuk menunggu hingga kuasa Roh
Kudus datang atas kita sehingga kita dapat menjadi saksi dalam
lingkungan hidup kita, daerah sekitar kita dan kemudian
sampai ke ujung dunia.
K|sa| Para Rasa| 1.4,5,8 Paaa saala |ar| |el||a |a ma|aa aersamasama
aeaaa mere|a, |a me|araa mere|a mea|aa||aa Yerasa|em, aaa
meayara| mere|a l|aa| a| s|la meaaal||aa jaaj| Baja, yaa aem|||aa
|alaNya le|a| |ama aeaar aar| jaaaKa. 8eaaa Ya|aaes memaajl|s
aeaaa a|r, lelaj| l|aa| |ama |a| |ama a|aa a|aajl|s aeaaa Ra| Kaaas.
Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas laraa |e alas |ama,
aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a| se|ara| Yaaea aaa
8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|.
Tritunggal Dinyatakan
Dalam kitab Perjanjian Lama, kita belajar tentang Allah Bapa.
Melihat kembali dari poin keuntungan dalam kitab Perjanjian
Baru, kita melihat keduanya bekerja bersama Anak dan Roh
Kudus.
Dalam injil sosok kedua dari tritunggal Allah dinyatakan. Kita
menerima pewahyuan dari Anak Yesus.
Yesus menyatakan Roh Kudus sebagai sosok ketiga dari
Tritunggal. Pelajaran kitab Kisah Para Rasul akan membawa
kita kedalam keintiman pengetahuan akan Roh Kudus.
FUNGSI ROH KUDUS
Memimpin
Ya|aaes 1.1315 Telaj| ajaa||a |a aalaa, ya|la Ra| Keaeaaraa, |a a|aa
mem|mj|a |ama |e aa|am se|ara| |eaeaaraa, seaaa |a l|aa| a|aa aer|ala
|ala aar| a|r|Nya seaa|r|, lelaj| sea|a sesaala yaa a|aeaarNya |la|a|
yaa a|aa a||ala|aaNya aaa |a a|aa memaer|la|aa |ejaaama |a||a|
yaa a|aa aalaa.
Membawa Kemuliaan kepada
Yesus
|a a|aa mema||a|aa A|a, seaaa |a a|aa memaer|la|aa |ejaaama aja yaa
a|ler|maaya aar| jaaaKa. 8ea|a sesaala yaa Baja jaaya, aaa|a| A|a
jaaya, seaaa |la A|a aer|ala. |a a|aa memaer|la|aa |ejaaama aja yaa
a|ler|maaya aar| jaaaKa.
The Church Triumphant
12
Mengajar dan Memerintah
K|sa| Para Rasa| 1.2 8amja| jaaa |ar| |a leraa|al. 8eae|am |la |a le|a|
memaer| jer|ala|Nya a|e| Ra| Kaaas |ejaaa rasa|rasa| yaa a|j||||Nya.
K|sa| Para Rasa| 8.29 La|a |ala Ra| |ejaaa ||||jas. "Per||a| |e s|la aaa
ae|al||a| |erela |la!"
K|sa| Para Rasa| 1.1921 Daa |el||a Pelras seaaa aerj|||r lealaa
jea|||alaa |la, aer|ala|a| Ra|. "Aaa l|a araa meatar| ea|aa.
Baaaa|a|, laraa|a| |e aawa| aaa aeraa|al|a| aersamasama aeaaa
mere|a, jaaaa a|maaa, seaaa A|a yaa meayara| mere|a |e mar|."
La|a laraa|a| Pelras |e aawa| aaa aer|ala |ejaaa araaaraa |la.
"A|a|a| yaa |ama tar|, aja|a| ma|saa |eaalaaaa |ama?"
Memilih dan Menyatakan
K|sa| Para Rasa| 13.2 Paaa saala |ar| |el||a mere|a aer|aaaa| |ejaaa
Ta|aa aaa aerjaasa, aer|ala|a| Ra| Kaaas. "K|asas|aa|a| Baraaaas aaa
8aa|as aa|Ka aala| laas yaa le|a| Kaleala|aa aa| mere|a."
Menguatkan dan Mendorong
K|sa| Para Rasa| 9.31 8e|ama aeaeraja wa|la jemaal a| se|ara| Yaaea,
a|||ea aaa 8amar|a aeraaa aa|am |eaaaaa aama|. Jemaal |la a|aaaaa
aaa ||aaj aa|am la|al a|aa Ta|aa. Jam|a|aya ma||a aerlamaa| aesar
a|e| jerla|aaaa aaa jea||aaraa Ra| Kaaas.
Memberi Kuasa
Menjadi Saksi
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|."
Untuk Berbicara Dalam Bahasa
Lidah
K|sa| Para Rasa| 2.4 Va|a jeaa||a| mere|a aeaaa Ra| Kaaas, |a|a
mere|a ma|a| aer|ala|ala aa|am aa|asaaa|asa |a|a, sejerl| yaa
a|aer||aa a|e| Ra| |la |ejaaa mere|a aala| meaala|aaaya.
Untuk Memiliki Mimpi dan
Penglihatan
K|sa| Para Rasa| 2.17 A|aa lerjaa| jaaa |ar||ar| lera|||raem|||aa|a|
I|rmaa A||a|aa|wa A|a a|aa meatara||aa Ra|Ka |e alas semaa
maaas|a, ma|a aaa|aaa|ma |a|||a|| aaa jeremjaaa a|aa aeraaaaal, aaa
leraaaleraaama a|aa meaaajal jea|||alaajea|||alaa, aaa araa
araama yaa laa a|aa meaaajal m|mj|.
Untuk Bernubuat
K|sa| Para Rasa| 2.18 Jaa |e alas |amaa|amaaKa |a|||a|| aaa
jeremjaaa a|aa Katara||aa Ra|Ka jaaa |ar||ar| |la aaa mere|a a|aa
aeraaaaal.
Beginnings of the Church
13
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Apa hal yang paling penting untuk dipelajari dalam kitab Kisah Para Rasul? Bagaimana
seharusnya hal itu dipelajari?
2. Apa yang dimaksud dengan Amanat Agung? Tuliskan sebanyak mungkin aspek tentang hal itu.
3. Sebutkan sedikitnya tiga hal yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan orang-orang percaya.

14
Pelajaran Kedua
Janji Kuasa
KUASA APA?
Yesus dikuatkan oleh Roh Kudus dan Dia menjanjikan kuasa
bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya.
Ya|aaes 1.7 Namaa aeaar yaa Ka|ala|aa |a| |ejaaama. Aaa|a| |ea||
aeraaa aa| |ama, j||a A|a jer|. 8eaaa j||a|aa A|a l|aa| jer|,
Pea||aar |la l|aa| a|aa aalaa |ejaaama, lelaj| j||a|aa A|a jer|, A|a
a|aa meaalas D|a |ejaaama.
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|."
Sumber Kekuatan
Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus yang sama yang
menjadi sumber kekuatan bagi dia selama dia ada di dunia.
Rama 8.11 Daa j||a Ra| D|a, yaa le|a| memaaa||l|aa Yesas aar| aalara
araa mal|, a|am a| aa|am |ama, ma|a |a, yaa le|a| memaaa||l|aa
Kr|slas Yesas aar| aalara araa mal|, a|aa mea||aaj|aa jaa laaa|ma
yaa Iaaa |la a|e| Ra|Nya, yaa a|am a| aa|am |ama.
Dengan kuasa yang sama, Yesus berjanji bahwa kita sebagai
orang-orang yang percaya kepada-Nya akan dapat melakukan
hal yang sama seperti yang telah dia lakukan.
Ya|aaes 14.12 A|a aer|ala |ejaaama. 8esaaa|aya aaraas|aja
jertaya |ejaaaKa, |a a|aa me|a|a|aa jaa je|erjaaaje|erjaaa yaa A|a
|a|a|aa, aa||aa je|erjaaaje|erjaaa yaa |ea|| aesar aar| jaaa |la. 8eaaa
A|a jer| |ejaaa Baja,
Mengatasi Kuasa
Setiap orang-orang percaya akan menjadi bagian penting dari
jemaat-Nya. Sebagai bagian yang penting dari jemaat-Nya
setiap orang percaya perlu kemenangan mengatasi kuasa Roh
Kudus.
Val|as 1.18 Daa A|ajaa aer|ala |ejaaama. Ea|aa aaa|a| Pelras aaa
a| alas aala |araa |a| A|a a|aa meaa|r||aa jemaalKa aaa a|am maal
l|aa| a|aa meaaasa|aya.
Promise of Power
15
Kuasa Roh Kudus
Jika kita menjadi pemenang dalam hidup kita seperti Yesus
menjadi pemenang dalam hidup-Nya, kita tidak akan mencoba
untuk membawa hidup kita dalam kekuatan kita sendiri.
Melainkan, Dia berkata kepada murid-murid-Nya untuk
menunggu sampai mereka menerima kuasa Roh Kudus.
Atls 1.4 Paaa saala |ar| |el||a |a ma|aa aersamasama aeaaa mere|a,
|a me|araa mere|a mea|aa||aa Yerasa|em, aaa meayara| mere|a
l|aa| a| s|la meaaal||aa jaaj| Baja, yaa "aem|||aa |alaNya" le|a|
|ama aeaar aar| jaaaKa.
Kuasa Yang Sama
Ini adalah kuasa yang sama dari Roh Kudus yang Paulus
tanyakan kepada orang-orang percaya di Efesus sewaktu
mereka telah menerima, atau sejak, mereka menerima Yesus
sebagai Juruselamat mereka.
K|sa| Para Rasa| 19.2, Kalaaya |ejaaa mere|a. "8aaa||a| |ama
meaer|ma Ra| Kaaas, |el||a |ama meajaa| jertaya?"
A|aa lelaj| mere|a meajawaa a|a. "Be|am, aa||aa |am| ae|am jeraa|
meaaeaar, aa|wa aaa Ra| Kaaas."
Daa |el||a Paa|as meaamjaa|aa laaaa a| alas mere|a, laraa|a| Ra|
Kaaas |e alas mere|a, aaa ma|a||a| mere|a aer|ala|ala aa|am aa|asa
ra| aaa aeraaaaal.
Kuasa Bagi Semua
Jika Yesus dan orang-orang percaya mula-mula memerlukan
kuasa ini, maka, kita sebagai orang-orang percaya sekarang ini,
memerlukan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita.
YESUS, CONTOH BAGI KITA
Kita harus mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja melalui
kehidupan Yesus untuk mengerti bagaimana Dia bekerja
melalui orang-orang dalam Perjanjian Baru dan untuk
mengetahui bagaimana Dia bekerja melalui kita hari-hari ini.
Urapan Oleh Roh Kudus
K|sa| Para Rasa| 1.38 ya|la lealaa Yesas aar| Natarel. aaa|maaa A||a|
meaaraj| D|a aeaaa Ra| Kaaas aaa |aal |aasa, D|a, yaa aerja|aa
aer|e||||a sama|| aeraaal aa|| aaa meayemaa||aa semaa araa yaa
a||aasa| |a||s, seaaa A||a| meayerla| D|a.
Yesus adalah contoh bagi orang-orang percaya dalam segala
panggilan yang mereka hadapi. Dia adalah contoh kita:

Sebagai Guru
Sebagai Pelayanan
Sebagai Pemimpin
Sebagai Gembala yang Baik
Sebagai Penyembuh
Sebagai Penguasa
The Church Triumphant
16
Dalam Baptisan Air
Dalam menghadapi godaan
Dalam hubungan pribadi
Dalam menetukan prioritas
Dalam kesaksian pribadi
Berada dibawah kekuasaan
Dalam menghadapi penganiayaan
Dalam kematian
Dalam kerendahan hati
Dalam keharuan
Dalam kasih
Dalam kemarahan yang benar
Dalam humor
Dalam penderitaan
Dia adalah contoh kita dalam setiap area kehidupan kita seperti
kita juga diurapi oleh Roh Kudus.
Untuk Berkhotbah dan
Menyembuhkan
La|as 4.18 Ra| Ta|aa aaa jaaaKa, a|e| seaaa |a le|a| meaaraj| A|a,
aala| meayamja||aa |aaar aa|| |ejaaa araaaraa m|s||a, aaa |a le|a|
meaalas A|a aala| memaer|la|aa jemaeaasaa |ejaaa araaaraa
lawaaaa, aaa jea|||alaa aa| araaaraa aala, aala| memaeaas|aa
araaaraa yaa lerl|aaas ...
Sebagaimana Yesus melayani dalam kuasa Roh Kudus, maka
kita hari-hari ini harus melayani dalam kuasa Roh Kudus.
Yesus adalah contoh untuk murid-murid-Nya yang melayani
dalam kuasa. Murid-murid belajar melalui apa yang telah
Yesus lakukan sebelumnya mereka belajar melalui apa yang
Dia ajarkan.
K|sa| Para Rasa| 1.1 Ha| TeaI||as, aa|am aa|a|a yaa jerlama a|a
meaa||s lealaa sea|a sesaala yaa a||erja|aa aaa a|ajar|aa Yesas.
Yesus cocok untuk menjadi contoh yang sempurna bagi kita,
tetapi pekerjaan-Nya di dunia Dia lakukan sebagai manusia,
dan bukan sebagai Allah. Dia adalah sepenuhnya manusia, juga
pada saat yang sama, Dia juga seutuhnya Allah.
Hak Menjadi Allah,
dikesampingkan
||||j| 2.57 Heaaa||a| |ama aa|am ||aajma aersama, meaara| j|||raa aaa
jerasaaa yaa leraajal jaa aa|am Kr|slas Yesas, yaa wa|aajaa aa|am
raja A||a|, l|aa| meaaaaj |eselaraaa aeaaa A||a| |la seaaa| m||||
yaa |aras a|jerla|aa|aa, me|a|a|aa le|a| meaasaa|aa a|r|Nya seaa|r|,
aaa meaama|| raja searaa |amaa, aaa meajaa| sama aeaaa maaas|a.
Segala kuasa, kekuasaan dan perintah dalam dunia telah
diberikan kepada laki-laki dan perempuan sewaktu Allah
menciptakan Adam dan Hawa. Dalam alam semesta, Allah
memelihara kekuasaan dan pemerintahannya. Namun
demikian, dalam dunia, hal itu telah diberikan kepada manusia.
Promise of Power
17
Kejaa|aa 1.2,28 BerI|rmaa|a| A||a|. "Ba|||a| K|la meajaa||aa maaas|a
meaaral amaar aaa raja K|la, sajaya mere|a aer|aasa alas ||aa||aa a|
|aal aaa aaraaaaraa a| aaara aaa alas leraa| aaa alas se|ara| aam| aaa
alas sea|a a|aalaa me|ala yaa merayaj a| aam|."
A||a| memaer|al| mere|a, |a|a A||a| aerI|rmaa |ejaaa mere|a.
"Beraaa|tata|a| aaa aerlamaa| aaaya|, jeaa|||a| aam| aaa la||a||aa|a|
|la, aer|aasa|a| alas ||aa||aa a| |aal aaa aaraaaaraa a| aaara aaa alas
sea|a a|aalaa yaa merayaj a| aam|."
Jika Yesus mengambil kekuasaan yang telah dicuri oleh setan
dan mengembalikannya kepada manusia, Dia sendiri harus
bekerja dalam dunia ini sebagai manusia dan bukan sebagai
Allah. Untuk alasan ini dan juga dalam tujuan untuk menjadi
pengganti kita yang sempurna, Dia datang ke duni ini sebagai
manusia, sebagai Adam Akhir.
Menjadi Adam Yang Akhir
Adalah Anak Manusia
1 Kar|alas 15.45 8ejerl| aaa lerla||s. "Vaaas|a jerlama, Aaam meajaa|
ma|||a| yaa ||aaj", lelaj| Aaam yaa a|||r meajaa| ra| yaa
mea||aaj|aa.
Kekuasaan Yesus dalam dunia ini adalah karena Dia adalah
Anak Manusia.
Ya|aaes 5.2527 A|a aer|ala |ejaaama. 8esaaa|aya saalaya a|aa
l|aa aaa saaa| l|aa, aa|wa araaaraa mal| a|aa meaaeaar saara Aaa|
A||a|, aaa mere|a yaa meaaeaaraya, a|aa ||aaj. 8eaaa sama sejerl|
Baja memjaaya| ||aaj aa|am a|r|Nya seaa|r|, aem|||aa jaa a|aer||aaNya
Aaa| memjaaya| ||aaj aa|am a|r|Nya seaa|r|. Daa |a le|a| memaer||aa
|aasa |ejaaaNya aala| mea|a||m|, |areaa |a aaa|a| Aaa| Vaaas|a.
Sebagai Anak Manusia, Adam yang akhir dan karena Dia
adalah sepenuhnya manusia yang mengesampingkan hak-Nya
dan kehormatan sebagai Allah, Yesus menjadi contoh kita yang
sempurna. Kita menyadari bahwa sebagai manusia, tidak ada
mujizat terjadi dalam hidup Yesus sampai Dia menerima Roh
Kudus. Jika Yesus, sebagai contoh kita yang sempurna,
memerlukan kuasa Roh Kudus, kita juga perlu untuk menerima
kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Tidak Melakukan Sesuatu
Dari Diri-Nya
Yesus berkata bahwa Dia tidak melakukan sesuatu dari diri-
Nya
Ya|aaes 5.19 Va|a Yesas meajawaa mere|a, |alaNya. "A|a aer|ala
|ejaaama, sesaaa|aya Aaa| l|aa| aajal meaerja|aa sesaala aar| a|r|
Nya seaa|r|, j||a|aa l|aa| |a me|||al Baja meaerja|aaaya, seaaa aja yaa
a||erja|aa Baja, |la jaa yaa a||erja|aa Aaa|.
Diurapi Roh Kudus
Yesus telah diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan
kehendak Allah.
The Church Triumphant
18
La|as 4.18 Ra| Ta|aa aaa jaaaKa, a|e| seaaa |a le|a| meaaraj| A|a,
aala| meayamja||aa |aaar aa|| |ejaaa araaaraa m|s||a, aaa |a le|a|
meaalas A|a aala| memaer|la|aa jemaeaasaa |ejaaa araaaraa
lawaaaa, aaa jea|||alaa aa| araaaraa aala, aala| memaeaas|aa
araaaraa yaa lerl|aaas ...
K|sa| Para Rasa| 1.38 ... aaa|maaa A||a| meaaraj| D|a aeaaa Ra|
Kaaas aaa |aal |aasa, D|a, yaa aerja|aa aer|e||||a sama|| aeraaal aa||
aaa meayemaa||aa semaa araa yaa a||aasa| |a||s, seaaa A||a|
meayerla| D|a.
Roh Kudus Pekerja Yang Ajaib
Yesus tidak perlu untuk ada secara fisik untuk terjadinya
mujizat. Sama seperti Roh Kudus yang menguatkan Yesus ada
disini hari-hari ini untuk menguatkan semua orang-orang
percaya.
Ya|aaes 14.12 A|a aer|ala |ejaaama. 8esaaa|aya aaraas|aja
jertaya |ejaaaKa, |a a|aa me|a|a|aa jaa je|erjaaaje|erjaaa yaa A|a
|a|a|aa, aa||aa je|erjaaaje|erjaaa yaa |ea|| aesar aar| jaaa |la. 8eaaa
A|a jer| |ejaaa Baja,
Yesus berjanji kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya
bahwa saat Dia pergi kepada Bapa, Dia akan mengirimkan Roh
Kudus. Dia juga berjanji bahwa saat Roh Kudus datang atas
mereka, mereka akan menjadi saksi-Nya. Mereka akan menjadi
saksinya dengan melakukan apa yang Dia lakukan dalam kuasa
Roh Kudus.
Yesus Dibatas Oleh Orang-orang
Yang Tidak Percaya
Var|as .15 Kemaa|aa Yesas aeraa|al aar| s|la aaa l|aa a| lemjal asa|
Nya, seaaa mar|amar|aNya mea||al| D|a. Paaa |ar| 8aaal |a ma|a|
meaajar a| rama| |aaaal.
aaa jemaal yaa aesar la|jaa |el||a meaaeaar D|a aaa mere|a aer|ala.
"Dar| maaa a|jera|e|Nya semaaaya |la? H||mal aja ja|a|a| yaa
a|aer||aa |ejaaaNya? Daa maj|talmaj|tal yaa aem|||aa aaa|maaa|a|
aajal a|aaa|aa a|e| laaaaNya? Ba|aa|a| |a |a| la|aa |aya, aaa|
Var|a, saaaara Ya|aaas, Yases, Yaaas aaa 8|maa? Daa aa|aa|a|
saaaarasaaaaraNya yaa jeremjaaa aaa aersama ||la?" La|a mere|a
|etewa aaa meaa|a| D|a.
Va|a Yesas aer|ala |ejaaa mere|a. "8earaa aaa| a||armal| a| maaa
maaa |etaa|| a| lemjal asa|aya seaa|r|, a| aalara |aam |e|aaraaya aaa a|
rama|aya." |a l|aa| aajal meaaaa|aa sala maj|taljaa a| saaa, |etaa||
meayemaa||aa aeaeraja araa sa||l aeaaa me|ela||aa laaaaNya alas
mere|a.
Jemaat yang besar ada disana dan banyak darir mereka yang
memerlukan kesembuhan tetapi Yesus hanya menyembuhkan
beberapa. Mengapa demikian?
Hal itu karena begitu banyak orang-orang yang tidak percaya.
Roh Kudus bekerja dengan iman jadi Roh Kudus memimpin
Dia kepada orang yang memiliki iman untuk menerima!
Promise of Power
19
Banyak orang hari-hari ini telah gagal untuk melakukan
pekerjaan Yesus dan menerima kuasa kesembuhan Yesus sebab
tidak ada pengajaran dan tidak percaya.
PASAL PERTAMA KISAH PARA RASUL
Janji Pertama
Ada dua janji dalam pasal pertama kitab Kisah Para Rasul.
Yang pertama adalah kuasa Roh Kudus akan datang.
Hal ini menarik bahwa Lukas memulai kitab Kisah Para Rasul
dengan hari-hari terakhir Yesus di dunia.
Dia mengakhiri kitab Lukas dengan perkataan Yesus,
La|as 24.49 Daa A|a a|aa mea|r|m |ejaaama aja yaa a|jaaj||aa Baja
Ka. Telaj| |ama |aras l|aa| a| aa|am |ala |a| samja| |ama a|jer|ea|aj|
aeaaa |e|aasaaa aar| lemjal l|a|."
Sekarang dia memulai kitab Kisah Para Rasul dengan
perkataan yang sama.
K|sa| Para Rasa| 1.4a5 |a me|araa mere|a mea|aa||aa Yerasa|em, aaa
meayara| mere|a l|aa| a| s|la meaaal||aa jaaj| Baja, yaaaem|||aa
|alaNya"le|a| |ama aeaar aar| jaaaKa. 8eaaa Ya|aaes memaajl|s
aeaaa a|r, lelaj| l|aa| |ama |a| |ama a|aa a|aajl|s aeaaa Ra| Kaaas."
Dan Dia melanjutkan;
K|sa| Para Rasa| 1.8 "Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra|
Kaaas laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em
aaa a| se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|."
Janji Kedua
Janji kedua adalah kembalinya Yesus ke dunia. Melalui seluruh
jaman dari gereja, telah dinantikan oleh orang-orang percaya,
untuk menyaksikan dan untuk berharap kedatangan kembali
Yesus ke dunia.
K|sa| Para Rasa| 1.1,11 Kel||a mere|a seaaa meaalaj |e |aa|l wa|la
|a aa|| |la, l|aal|aa aera|r||a| aaa araa yaa aerja|a|aa jal|| ae|al
mere|a, aaa aer|ala |ejaaa mere|a. "Ha| araaaraa a|||ea,
meaaja|a| |ama aera|r| me|||al |e |aa|l? Yesas |a|, yaa leraa|al |e
sara mea|aa||aa |ama, a|aa aalaa |emaa|| aeaaa tara yaa sama
sejerl| |ama me|||al D|a aa|| |e sara."
Dalam bagian yang sama dari injil, kita diberikan janji kuasa
yang kita butuhkan melalui Roh Kudus untuk menjadi
pemenang dalam dunia dan kekuatan dorongan untuk melihat
Yesus datang kembali.
Akhir Dari Yudas
Hal tentang Yudas terjadi disaat sementara orang-orang percaya
menantikan kedatangan Roh Kudus. Petrus berbicara tentang
dia dan mengatakan bagaimana bahkan kematiannya adalah
merupakan penggenapan pewahyuan.
The Church Triumphant
20
K|sa| Para Rasa| 1.2 8eaaa aaa lerla||s aa|am ||laa Vatmar. B|ar|a|
jer|ema|aaaya meajaa| saay|, aaa a|ar|a| l|aa| aaa jea|aa| a| aa|amaya.
aaa. B|ar|a| jaaalaaaya a|ama|| araa |a|a.
Jemaat mula-mula tidak mengabaikan dosa, mereka terikat. Hal
yang sama juga terjadi hari-hari ini. Tidak lagi perlu adanya
penghakiman karena Yudas telah menghakimi dirinya sendiri.
Menurut pembacaan nubuatan Daud mereka bergerak dalam
keataatan kepada Firman dan memilih rasul yang lain untuk
menggantikan Yudas. Sejak hanya Allah yang dapat memilih
rasul, mereka memilih dua dan mereka berdoa kepada Tuhan
untuk memilihkan yang tepat dengan pengundian.
Matthias Chosen
K|sa| Para Rasa| 1.232 La|a mere|a meaasa||aa aaa araa. YasaI yaa
a|seaal Barsaaas aaa yaa jaa aeraama Yaslas, aaa Val|as.
Vere|a semaa aeraaa aaa aer|ala. "Ya Ta|aa, Ea|aa|a| yaa meaeaa|
|al| semaa araa, laaja||aa|a| ||raaya s|aja yaa Ea|aa j|||| aar| |eaaa
araa |a|, aala| meaer|ma jaaalaa je|ayaaaa, ya|la |erasa|aa yaa
a|l|aa||aa Yaaas yaa le|a| jala| |e lemjal yaa wajar aa|aya." La|a
mere|a memaaaa aaa| aa| |eaaa araa |la aaa yaa |eaa aaa| aaa|a|
Val|as aaa aeaaa aem|||aa |a a|lamaa||aa |ejaaa a||aaaa |eseae|as
rasa| |la.
ALASAN ROH KUDUS DATANG
Untuk Pembaptisan
Roh Kudus membaptis kita kedalam Tubuh Yesus.
| Kar|alas 12.13 8eaaa aa|am sala Ra| ||la semaa, aa|| araa Ya|aa|,
maajaa araa Yaaaa|, aa|| aaaa|, maajaa araa merae|a, le|a| a|aajl|s
meajaa| sala laaa| aaa ||la semaa a|aer| m|aam aar| sala Ra|.
Untuk Berdiam
Dia datang untuk berdiam dalam setiap orang-orang percaya.
| Kar|alas .19,2 Alaa l|aa| la|a|a| |ama, aa|wa laaa|ma aaa|a| aa|l
Ra| Kaaas yaa a|am a| aa|am |ama, Ra| Kaaas yaa |ama jera|e| aar|
A||a|, aaa aa|wa |ama aa|aa m|||| |ama seaa|r|? 8eaaa |ama le|a|
a|ae|| aaa |araaya le|a| |aaas a|aayar. Kareaa |la ma||a|aa|a| A||a|
aeaaa laaa|ma!
Untuk Menguatkan
Dia datang untuk menguatan orang-orang percaya.
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|.
Untuk Menerangi
Dia menerangi orang-orang percaya.
EIesas 1.1723 Kejaaa A||a| Ta|aa ||la Yesas Kr|slas, ya|la Baja yaa
ma||a |la,
Promise of Power
21
Memberi Hikmat
... sajaya |a memaer||aa |ejaaama Ra| |||mal ...
Pewahyuan
... aaa wa|ya aala| meaeaa| D|a aeaaa aeaar, Daa sajaya |a
meajaa||aa mala |al|ma leraa, aar |ama meaerl| ...
Mengetahui Pengharapan Kita
... jea|arajaa aja|a| yaa ler|aaaaa aa|am jaa||aaNya ...
Bagian
... aelaja |ayaaya |ema||aaa aa|aa yaa a|leala|aaNya aa| araa
araa |aaas, aaa aelaja |eaal |aasaNya aa| ||la yaa jertaya ...
Untuk Memberikan Kuasa
Kebangkitan
... sesaa| aeaaa |e|aalaa |aasaNya, yaa a||erja|aaNya a| aa|am
Kr|slas aeaaa memaaa||l|aa D|a aar| aalara araa mal| aaa
meaaaaa||aa D|a a| seae|a| |aaaaNya a| sara, jaa| |ea|| l|a| aar|
sea|a jemer|ala| aaa jeaaasa aaa |e|aasaaa aaa |erajaaa aaa l|ajl|aj
aama yaa aajal a|seaal, aa|aa |aaya a| aaa|a |a| saja, me|a|a|aa jaa a|
aaa|a yaa a|aa aalaa. Daa sea|a sesaala le|a| a||ela||aaNya a|
aawa| |a|| Kr|slas aaa D|a le|a| a|aer||aaNya |ejaaa jemaal seaaa|
Keja|a aar| sea|a yaa aaa. Jemaal yaa aaa|a| laaa|Nya, ya|la
|ejeaa|aa D|a, yaa memeaa|| semaa aaa sea|a sesaala.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Apakah dua janji yang luar biasa yang ada dalam pasal pertama kitab Kisah Para Rasul?
2. Hal apa yang menguatkan Yesus untuk malakukan segala hal sehingga orang-orang percaya hari-
hari juga memiliki kuasa yang sama?
3. Empat hal apakah yang Roh Kudus lakukan bagi orang-orang percaya?

22
Pelajaran Ketiga
Kedatangan Roh Kudus
PEMBAPTISAN ROH KUDUS
K|sa| Para Rasa| 2.14 Kel||a l|aa |ar| Peala|asla, semaa araa jertaya
aer|amja| a| sala lemjal. T|aal|aa laraa|a| aar| |aa|l saala aaay| sejerl|
l|ajaa aa|a |eras yaa memeaa|| se|ara| rama|, a| maaa mere|a aaaa|,
aaa lamja||a| |ejaaa mere|a ||aa|||aa| sejerl| aya|a aj| yaa
aerleaaraa aaa ||aaj jaaa mere|a mas|amas|a. Va|a jeaa||a|
mere|a aeaaa Ra| Kaaas, |a|a mere|a ma|a| aer|ala|ala aa|am aa|asa
aa|asa |a|a, sejerl| yaa a|aer||aa a|e| Ra| |la |ejaaa mere|a aala|
meaala|aaaya.
Fakta Bahasa Lidah
Berbicara dalam bahasa lidah, adalah fakta bahwa seseorang
telah menerima Roh Kudus. Menurut Lukas, setiap orang telah
dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa
lidah. Kemampuan ini diberikan kepada mereka oleh Roh
Kudus.
Berbicara dalam bahasa lidah, adalah fakta dari pembaptisan
Roh Kudus dan kitab suci berkata bahwa mereka semua telah
menerima manifestasi ini.
Var|as 1.17 Taaaalaaaa |a| a|aa meayerla| araaaraa yaa jertaya.
mere|a a|aa meaas|r selaaselaa aem| aamaKa, mere|a a|aa aera|tara
aa|am aa|asaaa|asa yaa aara aa| mere|a ...
Karunia Tuhan
Karunia berbahasa lidah adalah salah satu karunia Tuhan bagi
jemaat. Beberapa akan mampu untuk berbicara dalam bahasa
lidah yang berbeda untuk membangun tubuh dari gereja.
| Kar|alas 14.2,4,14 8|aja yaa aer|ala|ala aeaaa aa|asa ra|, l|aa|
aer|ala|ala |ejaaa maaas|a, lelaj| |ejaaa A||a|. 8eaaa l|aa| aaa
searaajaa yaa meaerl| aa|asaaya, a|e| Ra| |a meaataj|aa |a||a|
yaa ra|as|a. 8|aja yaa aer|ala|ala aeaaa aa|asa ra|, |a memaaaaa
a|r|aya seaa|r|, lelaj| s|aja yaa aeraaaaal, |a memaaaaa Jemaal. 8eaaa
j||a a|a aeraaa aeaaa aa|asa ra|, ma|a ra||a|a| yaa aeraaa, lelaj|
a|a| aaa||a l|aa| laral aeraaa.
Ditujukan Kepada Allah
Bahasa lidah adalah bahasa doa dan pujian langsung dari roh
kita kepada Allah. Saat kita berdoa dalam bahasa lidah kita
berbicara kepada Allah dan bukan kepada orang lain. Orang
lain tidak akan mengerti bahasa lidah ini.
Itu adalah bahasa sorgawi antara roh manusia dengan Allah.
Coming of the Holy Spirit
23

Membangun Dirimu Sendiri
Saat kamu berdoa dalam bahasa lidah kamu membantu dirimu
sendiri bertumbuh secara spiritual. Kita harus berdoa untuk
kemampuan menafsirkan bahasa doa kita sendiri.
1 Kar|alas 14.13,14 Kareaa |la s|aja yaa aer|ala|ala aeaaa aa|asa
ra|, |a |aras aeraaa, sajaya |ejaaaaya a|aer||aa jaa |araa|a aala|
meaaIs|r|aaaya. 8eaaa j||a a|a aeraaa aeaaa aa|asa ra|, ma|a ra||a|a|
yaa aeraaa, lelaj| a|a| aaa||a l|aa| laral aeraaa.
Tanda Untuk Orang Tidak
Percaya
1 Kar|alas 14.22 Kareaa |la |araa|a aa|asa ra| aaa|a| laaaa, aa|aa aala|
araa yaa aer|maa, lelaj| aala| araa yaa l|aa| aer|maa, seaaa|aa
|araa|a aala| aeraaaaal aaa|a| laaaa, aa|aa aala| araa yaa l|aa|
aer|maa, lelaj| aala| araa yaa aer|maa.
Karunia Roh Kudus
Saat karunia bahasa lidah ini bekerja dalam membuka
pertemuan, hal itu akan membawa penafsiran sehingga hal itu
akan membangun seluruh jemaat!
1 Kar|alas 14.228 Jaa| aaa|maaa se|araa, saaaarasaaaara?
B||amaaa |ama aer|amja|, |eaaa||a| l|ajl|aj araa memjersemaa||aa
sesaala. yaa searaa matmar, yaa |a|a jeaajaraa, alaa jeayalaaa
A||a|, alaa |araa|a aa|asa ra|, alaa |araa|a aala| meaaIs|r|aa aa|asa
ra|, lelaj| semaaaya |la |aras a|jeraaa|aa aala| memaaaaa J||a aaa
yaa aer|ala|ala aeaaa aa|asa ra|, a|ar|a| aaa alaa seaaaya|
aaaya|aya l|a araa, searaa aem| searaa, aaa |aras aaa searaa |a|a
aala| meaaIs|r|aaaya. J||a l|aa| aaa araa yaa aajal meaaIs|r|aaaya,
|eaaa||a| mere|a aera|am a|r| aa|am jerlemaaa Jemaal aaa |aaya aa|e|
aer|ala|ala |ejaaa a|r|aya seaa|r| aaa |ejaaa A||a|.
Saat pesan dalam bahasa lidah diberikan, bukan lagi manusia
yang berbicara kepada Allah. Tetapi Allah yang berbicara
kepada manusia. Hal itu selalu digunkan dengan karunia
penafsiran.
Karunia Pertama
Berbicara dalam bahasa lidah adalah karunia pertama Roh
Kudus yang kita kerjakan setelah kita menerima Roh Kudus.
Berdoa kepada Bapa dalam bahasa sorgawi kita akan
melepaskan roh kita untuk bekerja dalam delapan karunia Roh
Kudus lainnya.
Tentu saja, setan telah melakukan serangan-serangan dalam
bahasa lidah. Dengan menghentikan orang-orang Kristen untuk
bekerja dalam karunia Roh ini, dia dapat menghentikan mereka
dari kemajuan kepada orang lain!
Tidak ada dimana pun didalam kitab suci dapat ditemukan,
atau dibuktikan bahwa karunia bahasa lidah atau penafsiran
bahasa lidah dihentikan. Karunia bahasa lidah ini akan berhenti
The Church Triumphant
24
saat yang sempurna datang saat Yesus datang dan kita
semua akan berbicara dalam satu bahasa.
Jangan Melarang
Berbicara dalam bahasa lidah adalah satu-satunya karunia yang
diperintahkan kepada kita untuk jangan dilarang.
1 Kar|alas 14.39 Kareaa |la, saaaarasaaaara|a, asa|a|aa|a| a|r|ma
aala| memjera|e| |araa|a aala| aeraaaaal aaa jaaaa|a| me|araa araa
yaa aer|ala|ala aeaaa aa|asa ra|.
Catatan: Untuk mempelajari lebih lengkap tentang sembilan karunia Roh
Kudus gunakan buku Kehidupan Supranatural Melalui Roh Kudus Oleh
A.L. dan Joyce Gill
TUJUAN ALLAH BAGI BAHASA-BAHASA
Pada mulanya semua orang memiliki bahasa yang sama.
Kesatuan
Kejaa|aa 11.1 Aaajaa se|ara| aam|, sala aa|asaaya aaa sala |aalaya.
Va|a aeraa|al|a| mere|a |e seae|a| l|mar aaa meajamja| laaa| aalar a|
laaa| 8|aear, |a|a meaelaj|a| mere|a a| saaa. Vere|a aer|ala searaa
|ejaaa yaa |a|a. "Var||a| ||la memaaal aala aala aaa memaa|araya
aa||aa||." La|a aala |la|a| a|ja|a| mere|a seaaa| aala aaa ler a|aa|a
seaaa| laaa| ||al. Jaa |ala mere|a. "Var||a| ||la a|r||aa aa| ||la
seaaa| |ala aeaaa seaaa| meaara yaa jaata|aya samja| |e |aa|l, aaa
mar||a| ||la tar| aama, sajaya ||la jaaaa lersera| |e se|ara| aam|."
La|a laraa|a| TUHAN aala| me|||al |ala aaa meaara yaa a|a|r||aa a|e|
aaa|aaa| maaas|a |la, aaa |a aerI|rmaa. "Vere|a |a| sala aaasa aeaaa
sala aa|asa aala| semaaaya. |a| aara|a| jerma|aaa asa|a mere|a, ma|a|
aar| se|araa ajajaa jaa yaa mere|a reataaa|aa, l|aa| aaa yaa l|aa|
a|aa aajal ler|a|saaa."
Kekacauan
Allah berkata bahwa saat orang-orang memiliki satu bahasa,
tidak ada yang mustahil dari apa yang dapat mereka bayangkan.
Sejak kejatuhan manusia, ikatan mereka adalah kepada dosa.
Sehingga Allah membawa kekacauan kepada manusia dengan
merubah bahasa mereka.
Kejaa|aa 11.7,8 "Ba|||a| K|la laraa aaa meaataaaa|aa|aa a| saaa
aa|asa mere|a, se||aa mere|a l|aa| meaerl| |a| aa|asa mas|a
mas|a." Dem|||aa|a| mere|a a|sera||aa TUHAN aar| s|la |e se|ara| aam|,
aaa mere|a aer|eal| meaa|r||aa |ala |la.
Ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi satu dengan
yang lainnya menghentikan persatuan mereka dan dalam situasi
ini, proses pambangunan. Persatuan dalam hal ini menuju
kepada setan dalam dunia kejiwaan. Allah menyebabkan
kekacauan untuk menghentikan persatuan semacam ini.
Coming of the Holy Spirit
25
Roh Memimpin Persatuan
Saat orang-orang percaya berdoa dalam bahasa doa mereka
kepada Allah, mereka bekerja dalam kesatuan, dalam kesatuan
hati, kepada Allah. Roh mereka memuji Allah.
Saat orang-orang percaya berdoa bersama-sama dalam bahasa
doa mereka, mereka akan masuk kedalam kesatuan roh dengan
orang-orang percaya lainnya. Dalam kesatuan melalui
pencurahan Roh Kudus, orang-orang percaya akan membangun
jemaat baru dibawah tuntunan Allah.
ROH KUDUS DITERIMA DISELURUH KISAH PARA RASUL
Dalam keseluruhan kitab Kisah Para Rasul orang-orang
diselamatkan dan mereka telah menerima karunia Roh Kudus
dan mereka berbicara dalam bahasa lidah.
Pertama Kepada Orang-orang
Yahudi
Yesus memerintahkan orang-orang percaya untuk menunggu
pemenuhan Roh Kudus sebelum mereka mulai melangkah
keluar dalam pelayanan. Mereka satu hati dalam satu ruangan
pada hari Pentakosta pada saat pembaptisan Roh Kudus datang
untuk pertama kalinya.
K|sa| Para Rasa| 2.4 Va|a jeaa||a| mere|a aeaaa Ra| Kaaas, |a|a
mere|a ma|a| aer|ala|ala aa|am aa|asaaa|asa |a|a, sejerl| yaa
a|aer||aa a|e| Ra| |la |ejaaa mere|a aala| meaala|aaaya.
Lalu Kepada Orang-orang
Samaria
Saat pembantu gereja, Filipus pergi ke Samaria, mereka telah
percaya kepada yesus dan mereka telah diselamatkan. Lalu para
rasul-rasul datang dari Yerusalem dan menumpangkan tangan
atas mereka dan mereka dipenuhi Roh Kudus.
K|sa| Para Rasa| 8.1517 8el|aaaya a| s|la |eaaa rasa| |la aeraaa, sajaya
araaaraa 8amar|a |la aera|e| Ra| Kaaas.
8eaaa Ra| Kaaas ae|am laraa a| alas searaajaa a| aalara mere|a,
|areaa mere|a |aaya a|aajl|s aa|am aama Ta|aa Yesas. Kemaa|aa
|eaaaaya meaamjaa|aa laaaa a| alas mere|a, |a|a mere|a meaer|ma
Ra| Kaaas.
Kepada Musuh Mereka
Paulus, pemimpin penganiayaan gereja, sedang dalam
perjalanan untuk menangkap lagi orang-orang Kristen di
Damaskus saat kilatan cahaya muncul disekeliling dia dan dia
jatuh ke tanah. Disana dia bertemu dengan Yesus. Lalu Allah
mengirimkan Ananias kepadanya dan menumpangkan tangan
atas dia dan Paulus menerima baptisan Roh Kudus.
K|sa| Para Rasa| 9.17 La|a jer||a| Aaaa|as |e s|la aaa masa| |e rama|
|la. |a meaamjaa|aa laaaaaya |e alas 8aa|as, |alaaya. "8aa|as,
The Church Triumphant
26
saaaara|a, Ta|aa Yesas, yaa le|a| meaamja||aa a|r| |ejaaama a| ja|aa
yaa ea|aa |a|a|, le|a| meayara| a|a |ejaaama, sajaya ea|aa aajal
me|||al |a| aaa jeaa| aeaaa Ra| Kaaas."
Kepada Bangsa-bangsa Lain
Setelah Petrus diberikan penglihatan yang sama sebanyak tiga
kali dan diperintahkan, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah
tidak boleh engkau nyatakan haram Allah mengirimkan
komandan pasukan Roma, Kornelius, teman dan sahabatnya.
K|sa| Para Rasa| 1.444 Kel||a Pelras seaaa aer|ala aem|||aa,
laraa|a| Ra| Kaaas |e alas semaa araa yaa meaaeaar|aa jemaer|laaa
|la. Daa semaa araa jertaya aar| a|aaaa aersaaal yaa meayerla|
Pelras, lerteaaateaaa, |areaa me|||al, aa|wa |araa|a Ra| Kaaas
a|tara||aa |e alas aaasaaaasa |a|a jaa, seaaa mere|a meaaeaar
araaaraa |la aer|ala|ala aa|am aa|asa ra| aaa mema||a|aa A||a|.
Ada banyak pengajaran bahwa baptisan Roh Kudus terjadi
pada saat hari-hari keselamatan dan bukan pekerjaan yang
terpisah dari Allah. Juga diajarkan bahwa karunia bahasa lidah
adalah manifestasi yang terjadi pada hari Pentakosta.
Bagaimanapun, baptisan Roh Kudus dan berbicara dalam
bahasa lidah di Kesarea, terjadi sepuluh tahun setelah hari
Pentakosta.
Di Efesus
Orang-orang dalam gereja di Efesus dibaptis dalam Roh Kudus
dua puluh tahun setelah hari Pentakosta.
K|sa| Para Rasa| 19.2a A|aa lelaj| mere|a meajawaa a|a. "Be|am,
aa||aa |am| ae|am jeraa| meaaeaar, aa|wa aaa Ra| Kaaas."
La|a |ala Paa|as |ejaaa mere|a. "Ka|aa ae|la aeaaa aajl|saa maaa|a|
|ama le|a| a|aajl|s?"
Jawaa mere|a. "Deaaa aajl|saa Ya|aaes."
Kala Paa|as. "Bajl|saa Ya|aaes aaa|a| jemaajl|saa araa yaa le|a|
aerlaaal, aaa |a aer|ala |ejaaa araa aaaya|, aa|wa mere|a |aras
jertaya |ejaaa D|a yaa aalaa |emaa|aa aar| jaaaaya, ya|la Yesas."
Kel||a mere|a meaaeaar |a| |la, mere|a memaer| a|r| mere|a a|aajl|s
aa|am aama Ta|aa Yesas. Daa |el||a Paa|as meaamjaa|aa laaaa a|
alas mere|a, laraa|a| Ra| Kaaas |e alas mere|a, aaa ma|a||a| mere|a
aer|ala|ala aa|am aa|asa ra| aaa aeraaaaal.
SIMBOL-SIMBOL ROH KUDUS
Burung Merpati
Burung merpati turun atas Yesus saat dia dibaptis oleh
Yohanes di sungai Yordan.
La|as 3.22 Daa laraa|a| Ra| Kaaas aa|am raja aaraa merjal| |e alas
Nya. Daa leraeaar|a| saara aar| |aa|l. "Ea|aa|a| Aaa|Ka yaa
Ka|as|||, |ejaaaVa|a| A|a aer|eaaa."
Coming of the Holy Spirit
27
Angin
Pada hari Pentakosta Roh Kudus datang dengan suara angin
yang keras.
K|sa| Para Rasa| 2.2 T|aal|aa laraa|a| aar| |aa|l saala aaay| sejerl|
l|ajaa aa|a |eras yaa memeaa|| se|ara| rama|, a| maaa mere|a aaaa|.
Api
Pada hari Pentakosta mereka mendengar suara angin, dan
mereka melihat api.
K|sa| Para Rasa| 2.3 Daa lamja||a| |ejaaa mere|a ||aa|||aa| sejerl|
aya|a aj| yaa aerleaaraa aaa ||aaj jaaa mere|a mas|amas|a.
Minyak
Minyak digunakan sebagai simbol Roh Kudus. Dalam kitab
Ibrani Dia diumpamakan seperti minyak kesukaan.
|araa| 1.9 Ea|aa meat|ala| |eaa||aa aaa memaeat| |eIas||aa, seaaa |la
A||a|, A||a|Va le|a| meaaraj| Ea|aa aeaaa m|aya| seaaa| laaaa
|esa|aaa, me|ea||| lemaalemaa se|alaVa.
Air
Roh Kudus diumpamakan seperti aliran air hidup.
Ya|aaes 7.38,39 Baraas|aja jertaya |ejaaaKa, sejerl| yaa a||ala|aa
a|e| K|laa 8at|. Dar| aa|am |al|aya a|aa meaa||r a||raaa||raa a|r ||aaj."
Yaa a|ma|saa|aaNya |a|a| Ra| yaa a|aa a|ler|ma a|e| mere|a yaa
jertaya |ejaaaNya, seaaa Ra| |la ae|am aalaa, |areaa Yesas ae|am
a|ma||a|aa.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang karunia bhasa lidah.

2. Berikan dua ilustrasi dari kitab Kisah Para Rasul mengenai Roh Kudus yang datang kedalam
tubuh orang-orang percaya.

28
Pelajaran Keempat
Berperang Atas Nama Yesus
SETAN MENGETAHUI RAHASIA
Setan telah menemukan rahasia efektif orang-orang percaya.
Serangan telah dilepaskan oleh setan melawan kuasa Roh
Kudus dan kekuasaan dalam nama Yesus saat digunkana orang
orang-orang percaya.
Kuasa Roh Kudus
Orang-orang percaya telah diberikan kuasa Roh Kudus. Mereka
bekerja diatas dunia ini dalam kuasa itu tetap mereka juga
harus memiliki kekuasaan dalam nama Yesus.
Kekuasaan Dalam Nama Yesus
Setan takut kuasa Roh Kudus, dan juga takut kekuasaan dalam
nama Yesus di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Var|as 1.17,18 Taaaalaaaa |a| a|aa meayerla| araaaraa yaa
jertaya. mere|a a|aa meaas|r selaaselaa aem| aamaKa, mere|a a|aa
aera|tara aa|am aa|asaaa|asa yaa aara aa| mere|a, mere|a a|aa
memeaa a|ar, aaa se|a||jaa mere|a m|aam rataa maal, mere|a l|aa|
a|aa meaaajal te|a|a, mere|a a|aa me|ela||aa laaaaaya alas araa
sa||l, aaa araa |la a|aa semaa|.
Saat Yesus mengatakan bahwa mengusir setan-setan, berbicara
dalam bahasa lidah, akan memegang ular, dan tidak akan
mendapat celaka oleh racun mematikan dan untuk meletakkan
tangan atas orang-orang sakit, Dia memerintahkan mereka
untuk melakukan itu dalam nama-Nya. Dalam namaku ada Roh
Kudus dan dalam kekuasaan dalam nama Yesus.
Ingat, rencana Allah tidak berubah! Setan akan melakukan yang
terbaik untuk menipu orang-orang percaya dan membuat
mereka bodoh akan kuasa dan kekuasaan.
PENGEMIS YANG TIMPANG
Selalu setiap gambaran diberikan sedetail ini, kita harus
melihat pelajaran ini untuk kita hari-hari ini.
K|sa| Para Rasa| 3.18 Paaa saala |ar| meaje|aa wa|la semaa|yaa,
ya|la ja|a| l|a jelaa, aa|||a| Pelras aaa Ya|aaes |e Ba|l A||a|.
D| s|la aaa searaa |a|||a||, yaa |amja| seja| |a||raya se||aa |a |aras
a|asaa. T|ajl|aj |ar| araa |la a||ela||aa ae|al j|ala eraaa Ba|l A||a|,
yaa aeraama eraaa |aaa|, aala| mem|ala seae|a| |ejaaa araa yaa
masa| |e aa|am Ba|l A||a|. Kel||a araa |la me|||al, aa|wa Pelras aaa
Ya|aaes |eaaa| masa| |e Ba|l A||a|, |a mem|ala seae|a|.
Battle Over the Name of Jesus
29
Vere|a meaalaj a|a aaa Pelras aer|ala. "L||al|a| |ejaaa |am|." La|a
araa |la meaalaj mere|a aeaaa |arajaa a|aa meaaajal sesaala aar|
mere|a.
Telaj| Pelras aer|ala. "Emas aaa jera| l|aa| aaa jaaa|a, lelaj| aja yaa
|ajaaya|, |aaer||aa |ejaaama. Dem| aama Yesas Kr|slas, araa Natarel
|la, aerja|aa|a|!" La|a |a memeaa laaaa |aaaa araa |la aaa memaaala
a|a aera|r|. 8e|el||a |la jaa |aal|a| |a|| aaa mala |a|| araa |la.
|a me|aaja| aera|r| |a|a aerja|aa ||aa |e mar| aaa mea||al| mere|a |e
aa|am Ba|l A||a|, aerja|aa aaa me|amjal|amjal serla memaj| A||a|.
Pelajaran Untuk Hari Ini
Saat Perjalanan
Petrus dan Yohanes sedang dalam perjalanan mereka ke bait
suci pada saat-saat berdoa. Mujizat ini terjadi saat perjalanan
mereka untuk pergi berdoa. Sejauh yang kita ketahui, mereka
belum berdoa. Waktu untuk berdoa berarti, secara sejarah,
aturan waktu untuk berdoa secara pribadi sekitar pukul tiga
sore.
Mujizat tidak terjadi dari seberapa banyak kita berdoa atau
bagaimana sikap doa kita. Bagaimanapun, hal ini bukanlah
alasan untuk orang-orang percaya untuk lalai dalam kehidupan
doa mereka.
Diluar Bait Suci
Mujizat ini terjadi diluar bait suci. Hal itu terjadi dijalanan saat
dimana ada orang-orang disana.
Kita adalah tubuh Kristus, kita adalah gereja. Dimanapun ita
berada, disana ada gereja. Mujizat dapat terjadi dimana saja
disaat ada orang-orang yang percaya kepada Yesus berada.
Lebih penting bagi mujizat untuk terjadi diluar gereja dimana
disana Firman Tuhan akan dinyatakan.
Yesus Menantikan Waktu Allah
Yesus berkata bahwa Dia hanya melakukan apa yang dia lihat
Bapa lakukan. Dia menunggu saat-saatnya Allah.
Orang ini terbaring disamping pintu bait suci setiap hari. Yesus
juga sering berjalan melalui gerbang ini dan Dia telah melewati
orang ini, tetapi Yesus tidak menyembuhkan dia.
Dipimpin oleh Roh Kudus
Seberapa sering murid-murid melewati orang ini? Tetapi kali
ini berbeda, kali ini Petrus dan Yohanes melihat langsung
kepadanya dan menarik perhatiannya kepada mereka.
Kita harus sensitif kepada pimpinan Roh Kudus dan waktu-Nya
jika kita mengharapkan mujizat terjadi melalui tangan kita.
Tempat Pengharapan
Orang ini dibawah kepada tempat pengharapan. Petrus
menyatakan dengan jelas dan membuat pengharapan itu.

Kejayaan Gereja
30
Dalam Nama Yesus
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah.
Apa yang telah Petrus berikan adalah nama Yesus.
Membawa Orang Kedalam
Petrus mendorong orang itu untuk bertindak. Dia meraih
tangannya.
Kaki dan mata kaki orang itu tidak menjadi kuat sebelum dia
berdiri. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan
membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata
kaki orang itu.
Orang Memuji Tuhan
Orang itu masuk kedalam bait suci berjalan dan melompat
memuji Tuhan.
Dia memuji Tuhan dan dilihat banyak orang, dan bukanlah hal
yang memalukan untuk memberikan pujian kepada Tuhan
untuk mujizat yang telah dia lakukan.
Semua Mengenal Mujizat
Semua mengenal penyembuhan sebagai mujizat. Mereka
dipenuhi dengan ketakjuban dan kekaguman.
Membawa Pengetahuan
Tentang Yesus
Orang banyak berkumpul dan Petrus mengajarkan mereka
tentang kebangkitan Yesus.
K|sa| Para Rasa| 3.15 ... Pem|mj|a |ejaaa ||aaj, le|a| |ama aaaa|, lelaj|
A||a| le|a| memaaa||l|aa D|a aar| aalara araa mal|, aaa lealaa |a| |la
|am| aaa|a| sa|s|.
Iman Dalam Nama Yesus
Mulanya Petrus memastikan orang banyak mengetahui siapa
Yesus dan kemudian mereka tahu mujizat terjadi oleh iman
dalam nama Yesus.

K|sa| Para Rasa| 3.1 Daa |areaa |ejertayaaa aa|am Nama Yesas, ma|a
Nama |la le|a| meaaal|aa araa yaa |ama |||al aaa |ama |eaa| |a|, aaa
|ejertayaaa |la le|a| memaer| |esemaa|aa |ejaaa araa |a| a| aejaa
|ama semaa.
SERANGAN CEPAT SETAN
Dengan Kuasa atau Nama Apa?
Kamu akan berfikir bahwa pemimpin-pemimpin dalam bait
suci telah bersukacita bahwa orang timpang itu telah sembuh,
tetapi saat Petrus dan Yohanes masih berbicara mereka datang,
menangkap mereka dan memasukkan mereka kedalam penjara.
Battle Over the Name of Jesus
31
Apa pertanyaan pertama yang mereka tanyakan?
K|sa| Para Rasa| 4.7 La|a Pelras aaa Ya|aaes a||aaaj|aa |ejaaa s|aaa
|la aaa ma|a| a|jer||sa aeaaa jerlaayaaa |a|. "Deaaa |aasa maaa|a|
alaa aa|am aama s|aja|a| |ama aerl|aaa| aem|||aa |la?"
Berperang atas Nama Yesus
K|sa| Para Rasa| 4.1 ... ma|a |ela|a||a| a|e| |ama se|a||aa aaa a|e|
se|ara| amal |srae|, aa|wa aa|am aama Yesas Kr|slas, araa Natarel,
yaa le|a| |ama sa||a|aa, lelaj| yaa le|a| a|aaa||l|aa A||a| aar| aalara
araa mal|aa|wa a|e| |areaa Yesas |la|a| araa |a| aera|r| aeaaa se|al
se|araa a| aejaa |ama.
Dilema
K|sa| Para Rasa| 4.118 aaa aer|ala. "T|aaa|aa aja|a| yaa |aras ||la
ama|| ler|aaaj araaaraa |a|? 8eaaa le|a| ayala |ejaaa semaa
jeaaaaa| Yerasa|em, aa|wa mere|a le|a| meaaaa|aa saala maj|tal yaa
meaya|a| aaa ||la l|aa| aajal meayaa|a|aya."
Peringatan
"Telaj| sajaya |a| |la jaaaa ma||a |aas lers|ar a| aalara araa aaaya|,
aa|||a| ||la meaaatam aaa me|araa mere|a, sajaya mere|a jaaaa
aera|tara |a| aeaaa s|ajajaa aa|am aama |la. "
Perintah
Daa sele|a| |eaaaaya a|sara| masa|, mere|a a|jer|ala||aa, sajaya sama
se|a|| jaaaa aera|tara alaa meaajar |a| aa|am aama Yesas.
Memberi Reaksi
Segera saat Petrus dan Yohanes dibebaskan mereka kembali
kepada orang-orang mereka dan mulai memberitahukan kepada
mereka apa yang terjadi, dan mereka kembali berbicara dalam
nama Yesus.
K|sa| Para Rasa| 4.29,3 Daa se|araa, ya Ta|aa, |||al|a| aaa|maaa
mere|a meaaatam |am| aaa aer||aa|a| |ejaaa |amaa|amaaVa
|eaeraa|aa aala| memaer|la|aa I|rmaaVa. U|ar|aa|a| laaaaVa aala|
meayemaa||aa araa, aaa aaa|aa|a| laaaalaaaa aaa maj|talmaj|tal a|e|
aama Yesas, HamaaVa yaa |aaas.
Penghukuman
K|sa| Para Rasa| 5.28 Kalaaya. "Deaaa |eras |am| me|araa |ama
meaajar aa|am Nama |la. Namaa lerayala, |ama le|a| memeaa||
Yerasa|em aeaaa ajaraama aaa |ama |eaaa| meaaaaa|aa aara|
Draa |la |ejaaa |am|."
Para anggota Sanhedrin berharap untuk membunuh rasul-rasul
untuk apa yang terjadi dan berbicara dan melakukan mujizat
dalam nama Yesus. Bagaimanapun, mereka mengikuti
peringatan dan dipukuli dan lagi-lagi mereka diperintahkan
untuk berehenti menggunakan nama Yesus.
K|sa| Para Rasa| 5.4a ... me|araa mere|a meaajar aa|am aama Yesas.
8esaaa| |la mere|a a||ejas|aa.
Kejayaan Gereja
32

Hasilnya
K|sa| Para Rasa| 5.41,42 Rasa|rasa| |la mea|aa||aa s|aaa Va||ama|
Aama aeaaa ema|ra, |areaa mere|a le|a| a|aaaj |aya| meaaer|la
jea||aaaa a|e| |areaa Nama Yesas. Daa sel|aj |ar| mere|a me|aajal|aa
jeaajaraa mere|a a| Ba|l A||a| aaa a| rama|rama| araa aaa
memaer|la|aa |aj|| lealaa Yesas yaa aaa|a| Ves|as.
SAULUS (PAULUS) DAN NAMA YESUS
Menganiaya Yang Lain
Penganiayaan pertama orang-orang percaya adalah panggilan
dalam nama Yesus. Menurut Ananias, cara Saulus mengetahui
siapa yang akan mereka tangkap adalah dengan cara mereka
menggunakan nama Yesus.
K|sa| Para Rasa| 9.13,14 Jawaa Aaaa|as. "Ta|aa, aar| aaaya| araa
le|a| |aaeaar lealaa araa |la, aelaja aaaya|aya |eja|alaa yaa
a||a|a|aaaya ler|aaaj araaaraa |aaasVa a| Yerasa|em. Daa |a aalaa
|e mar| aeaaa |aasa jeaa| aar| |mam|mam |eja|a aala| meaaa|aj
semaa araa yaa memaa|| aamaVa."
Memilih Untuk Membawa
Nama
Allah mengirimkan Ananias kepada Saulus karena Allah telah
memilih Saulus untuk membawa nama Yesus kepada bangsa-
bangsa lain, kepada raja bangsa-bangsa lain, dan juga kepada
orang-orang Israel. Saulus juga harus menderita karena
menggunakan nama yesus seperti dia menyebabkan penderitaan
kepada orang lain.
K|sa| Para Rasa| 9.15,1 Telaj| I|rmaa Ta|aa |ejaaaaya. "Per||a|,
seaaa araa |a| aaa|a| a|al j||||aa aa|Ka aala| memaer|la|aa aamaKa
|ejaaa aaasaaaasa |a|a serla rajaraja aaa araaaraa |srae|. A|a
seaa|r| a|aa meaaaja||aa |ejaaaaya, aelaja aaaya| jeaaer|laaa yaa
|aras |a laaaa a|e| |areaa aamaKa."
Hendak Mati Demi Nama
Paulus hendak mati demi nama Yesus.
K|sa| Para Rasa| 21.13 Telaj| Paa|as meajawaa. "Veaaja |ama
meaaa|s aaa aeaaa ja|aa aem|||aa maa mea|aatar|aa |al||a? 8eaaa
a|a |a| re|a aa|aa saja aala| a|||al, lelaj| jaa aala| mal| a| Yerasa|em
a|e| |areaa aama Ta|aa Yesas."
Menulis Tentang Nama
Paulus tahu kuasa dalam nama yesus. Dia tahu itu sebagai
orang yang berjuang melawan kuasa itu dan kalah. Lagi dan
lagi, Paulus menulis tentang nama Yesus.
Rama 1.13 8eaaa, aaraas|aja yaa aersera |ejaaa aama Ta|aa, a|aa
a|se|amal|aa.
Battle Over the Name of Jesus
33
1 Kar|alas 5.4 B||amaaa ||la aer|amja| aa|am ra|, |ama aersamasama
aeaaa a|a, aeaaa |aasa Yesas, Ta|aa ||la ...
||||j| 2.9,1 |la|a| seaaaaya A||a| saaal mea|a||aa D|a aaa
meaaraa|a|aa |ejaaaNya aama a| alas sea|a aama, sajaya aa|am
aama Yesas aerle|a| |alal sea|a yaa aaa a| |aa|l aaa yaa aaa a| alas
aam| aaa yaa aaa a| aawa| aam| ...
Ka|ase 3.17 Daa sea|a sesaala yaa |ama |a|a|aa aeaaa jer|alaaa
alaa jeraaalaa, |a|a|aa|a| semaaaya |la aa|am aama Ta|aa Yesas, sama||
meaataj sya|ar a|e| D|a |ejaaa A||a|, Baja ||la.
NAMA YESUS
Kenapa orang-orang percaya mula-mula mati daripada
menyerang untuk menggunakan nama Yesus?
Kenapa para pemimpin agama menyerang nama Yesus dari
kejadian pertama penggunaannya?
Keduanya, orang-orang percaya dan pemimpin-pemimpin
agama mengerti kuasa yang datang dari menggunakan nama
itu.
Membawa Keselamatan
Melalui nama yesus kita membawa keselamatan.
K|sa| Para Rasa| 2.21 Daa aaraas|aja yaa aersera |ejaaa aama Ta|aa
a|aa a|se|amal|aa
K|sa| Para Rasa| 2.38 Jawaa Pelras |ejaaa mere|a. "Berlaaal|a| aaa
|eaaa||a| |ama mas|amas|a memaer| a|r|ma a|aajl|s aa|am aama Yesas
Kr|slas aala| jeaamjaaaa aasama, ma|a |ama a|aa meaer|ma |araa|a
Ra| Kaaas."
Kemenangan
Melalui nama Yesus kita dapat menggenapi Amanat Agung
dan membawa keselamatan bagi dunia.
Melalui nama Yesus setan-setan diusir keluar dan orang-orang
dibebaskan.
Kesembuhan
Dalam nama Yesus membawa kesembuhan.
K|sa| Para Rasa| 3.1 Daa |areaa |ejertayaaa aa|am Nama Yesas, ma|a
Nama |la le|a| meaaal|aa araa yaa |ama |||al aaa |ama |eaa| |a|, aaa
|ejertayaaa |la le|a| memaer| |esemaa|aa |ejaaa araa |a| a| aejaa
|ama semaa.
Hubungan Dengan Allah
Kita dapat mendekat kepada Allah Bapa karena apa yang Yesus
lakukan bagi kita dan menggunakan nama-Nya.
Ya|aaes 1.23 Daa jaaa |ar| |la |ama l|aa| a|aa meaaaya|aa ajaaja
|ejaaaKa. A|a aer|ala |ejaaama. 8esaaa|aya sea|a sesaala yaa
|ama m|ala |ejaaa Baja, a|aa a|aer||aaNya |ejaaama aa|am aamaKa.
Kejayaan Gereja
34
EIesas 5.2 Utaj|a| sya|ar seaaal|asa alas sea|a sesaala aa|am aama
Ta|aa ||la Yesas Kr|slas |ejaaa A||a| aaa Baja ||la ...
DISEDIAKAN HANYA BAGI ORANG-ORANG PERCAYA
Penggunaan Nama yesus adalah penyediaan bagi gereja. Nama
Yesus menjadi sangat berkuasa bila digunakan dengan iman.
Ketujuh Anak Skewa
Ada tujuh anak yang mencoba untuk menggunakan nama
Yesus tanpa mengetahui tentang Yesus dan tentu saja mereka
mendapatkan masalah.
K|sa| Para Rasa| 19.131 Jaa aeaeraja la|aa jamj| Ya|aa|, yaa
aerja|aa |e||||a a| aeer| |la, meataaa meayeaal aama Ta|aa Yesas alas
mere|a yaa |erasa|aa ra| ja|al aeaaa aersera, |alaaya. "A|a
meayamja|| |ama aem| aama Yesas yaa a|aer|la|aa a|e| Paa|as."
Vere|a yaa me|a|a|aa |a| |la |a|a| laja| araa aaa| aar| searaa |mam
|eja|a Ya|aa| yaa aeraama 8|ewa. Telaj| ra| ja|al |la meajawaa.
"Yesas a|a |eaa|, aaa Paa|as a|a |ela|a|, lelaj| |ama, s|aja|a| |ama?"
Daa araa yaa a|rasa| ra| ja|al |la meaerja mere|a aaa meaaa||
mere|a semaa aaa meaa|a||aaaya, se||aa mere|a |ar| aar| rama|
araa |la aeaaa le|aajaa aaa |a|a|a|a.
Telanjang, Luka-luka,
Dikalahkan
Nama Yesus tidak dapat digunakan seperti jimat atau mantra.
Kuasa menggunakan nama Yesus hampir tidak dapat
digambarkan saat digunakan dalam iman oleh orang-orang
yang benar-benar percaya, tetapi tidak ada kuasanya saat
digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya.
Nama Memegang Kehormatan
Tertinggi
Mereka yang mencoba menggunakan nama Yesus tanpa hak
untuk melakukannya akan mencemarkannya, tetapi nama
Yesus memegang kehormatan bahkan tertinggi dan banyak
yang datang untuk mengetahui Yesus dari kejadian ini.
K|sa| Para Rasa| 19.17,18 Ha| |la a||ela|a| a|e| se|ara| jeaaaaa| EIesas,
aa|| araa Ya|aa| maajaa araa Yaaaa|, ma|a |ela|alaa|a| mere|a
semaa aaa ma||a masy|ar|a| aama Ta|aa Yesas. Baaya| a| aalara
mere|a yaa le|a| meajaa| jertaya, aalaa aaa meaa|a a| ma|a amam,
aa|wa mere|a jeraa| laral me|a|a|aa jeraaalaajeraaala sejerl| |la.
Murtad Dari Nama-Nya
Setan mengetahui kuasa nama Yesus saat diucapkan dalam
iman oleh orang-orang percaya. Oleh karena itu, salah satu
serangannya telah memurtadkan, melemahkan, mengutuk, dan
menghancurkan nama itu.
Namanya seringkali digunakan sebagai kata-kata sumpah.
Namanya sering diucapkan dalam kutukan.
Battle Over the Name of Jesus
35
Apakah kamu pernah mendengar orang-orang yang belum
diselamatkan mengucapkan nama pendiri agama sebagai kata-
kata sumpah? Mengapa tidak?
Nama itu, atau nama lainnya dari allah yang salah tidak
memiliki kuasa. Setan tidak memiliki alasan untuk
menjatuhkan nama tersebut. Melainkan, dia akan ditinggikan.
Mereka adalah miliknya.
DIPANGGIL OLEH NAMA
Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan karunia yang luar
biasa karunia yang tidak terlukiskan. Ada pula tanggung
jawab yang besar ditempatkan kepada mereka yang disebut
dengan nama Kristus mereka yang disebut orang-orang
Kristen.
Membawa Kemuliaan Bagi
Allah
Paulus saat menulis kepada Timotius berbicara seperti ini.
2 Tesa|aa||a 1.12 8e||aa aama Yesas, Ta|aa ||la, a|ma||a|aa a| aa|am
|ama aaa |ama a| aa|am D|a, meaaral |as|| |araa|a A||a| ||la aaa Ta|aa
Yesas Kr|slas.
Hidup kita adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah.
Bukan Untuk Mencela
Dalam tulisannya kepada orang-orang Yahudi Paulus memaki
mereka untuk celaan yang mereka bawa dalam nama Allah.
Peringatan yang sama muncul kepada mereka yang membawa
nama Kristen.
Rama 2.1724 Telaj|, j||a |ama meayeaal a|r|ma araa Ya|aa| aaa
aersaaaar |ejaaa |a|am Taaral, aermea| aa|am A||a|, aaa la|a a|aa
|e|eaaa|Nya, aaa a|e| |areaa a|ajar aa|am |a|am Taaral, aajal la|a
maaa yaa aa|| aaa maaa yaa l|aa|, aaa ya||a, aa|wa ea|aa aaa|a|
jeaaalaa araa aala aaa leraa aa| mere|a yaa a| aa|am |ee|ajaa,
jeaa|a|| araa aaaa|, aaa jeaajar araa yaa ae|am aewasa, |areaa
aa|am |a|am Taaral ea|aa mem||||| |eeaajaa sea|a |ejaaaa|aa aaa
|eaeaaraa.
Jaa|, aaa|maaa|a| ea|aa yaa meaajar araa |a|a, l|aa||a| ea|aa
meaajar a|r|ma seaa|r|? Ea|aa yaa meaajar. "Jaaaa meatar|,"
meaaja ea|aa seaa|r| meatar|? Ea|aa yaa aer|ala. "Jaaaa
aert|aa|," meaaja ea|aa seaa|r| aert|aa|? Ea|aa yaa j|j|| a|aa sea|a
aer|a|a, meaaja ea|aa seaa|r| meramja| rama| aer|a|a?
Ea|aa aermea| alas |a|am Taaral, meaaja ea|aa seaa|r| mea||aa
A||a| aeaaa me|aaar |a|am Taaral |la? 8ejerl| aaa lerla||s. "8eaaa
a|e| |areaa |ama|a| aama A||a| a||ajal a| aalara aaasaaaasa |a|a."
Kejayaan Gereja
36
Berbalik Dari Kejahatan
Paulus menulis kepada Timotius.
2 T|mal|as 2.19 Telaj| aasar yaa a||ela||aa A||a| |la lea| aaa
melera|aya |a|a|. "Ta|aa meaeaa| s|aja |ejaayaaaNya" aaa "8el|aj
araa yaa meayeaal aama Ta|aa |eaaa||a| mea|aa||aa |eja|alaa."
PERCAYA KEPADA YESUS DAN PERCAYA DALAM NAMANYA
Seperti kita percaya dalam Yesus untuk keselamatan kita, kita
juga percaya dalam kuasa dan kekuasaan nama-Nya untuk
berjalan dalam kemenangan dalam kehidupan kita.
Sangatlah menarik bahwa beberapa kali dalam Perjanjian Baru
kita diberitahukan untuk menyebut nama yesus dan untuk
percaya dalam nama Yesus. Mengapa kita tidak hanya
menyebut nama Yesus atau hanya percaya kepada Yesus?
Mengapa kita secara terus menerus diperintahkan untuk
menyebut, atau percaya dalam nama-Nya?
Yesus membeli keselamatan kita melalui kematiannya diatas
kayu salib. Melalui hidupnya sebagai manusia yang sempurna,
melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya. Dia
memenangkan kembali kekuasaan dari setan, kekuasaan untuk
memerintah diatas dunia. Dengan menggunakan nama-Nya
orang-orang percaya memiliki kekuasaan untuk memerintah di
dunia ini sekarang!
Yesus telah memberikan kita nama-Nya. Kita berbicara dan
bertindak dalam nama-Nya. Saat kita melakukan ini dan kita
memiliki iman dalam kuasa di dalam nama-Nya, kita dapat
melakukan apapun yang Yesus lakukan. Kita bahkan dapat
melakukan yang lebih hebat dari yang Dia lakukan!
Saat Yesus berkata bahwa Dia akan membangun jemaat-Nya
Dia tidak meninggalkan kita tanpa kuasa untuk berjuang
melalui waktu kita di dunia. Bagaimana kita bisa jadi
pemenang atas iblis dan setan-setan jika kita tidak memiliki
kuasa dan kekuasaan? Yesus telah memberikan kita Roh Kudus
sehingga kita dapat memiliki kuasa dan Dia telah memberikan
kita hak untuk menggunakan nama-Nya sehingga kita dapat
memiliki kekuasaan.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Bagaimana nama Yesus menjadi untukmu?


2. Tuliskan beberapa berkat yang memiliki nama Yesus. Berikan juga beberapa tanggung jawabnya.


3. Apa yang terjadi dengan anak-anak Skewa? Mengapa?

37
Pelajaran Kelima
Rencana Yesus Bagi Gereja
JESUS AKAN MEMBANGUN JEMAATNYA
Adalah Yesus, bukan manusia, yang membangun gereja.
Val|as 1.18 Daa A|ajaa aer|ala |ejaaama. Ea|aa aaa|a| Pelras aaa
a| alas aala |araa |a| A|a a|aa meaa|r||aa jemaalKa aaa a|am maal
l|aa| a|aa meaaasa|aya.
Bertahun-tahun lamanya manusia telah mencoba untuk
membangun gereja menggunakan pola dan metode tradisional
mereka. Jika Yesus membangun jemaat-Nya, penting bagi kita
untuk mengesampingkan ide dan tradisi kita dan membiarkan
Yesus menyatakan rencana-Nya kepada kita melalui Firman-
Nya.
Termasuk Setiap Orang Percaya
Menjadi Saksi
Setiap orang-orang percaya adalah saksi bagi Yesus Kristus.
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|."
Melakukan Hal Yang Yesus
Lakukan
Setiap orang-orang percaya melakukan hal yang Yesus
lakukan.
Ya|aaes 14.12 A|a aer|ala |ejaaama. 8esaaa|aya aaraas|aja
jertaya |ejaaaKa, |a a|aa me|a|a|aa jaa je|erjaaaje|erjaaa yaa A|a
|a|a|aa, aa||aa je|erjaaaje|erjaaa yaa |ea|| aesar aar| jaaa |la. 8eaaa
A|a jer| |ejaaa Baja.
Untuk Berkhotbah
Setiap orang-orang percaya berkhotbah (menyatakan atau
membagikan) injil.
Var|as 1.15 La|a |a aer|ala |ejaaa mere|a. "Per||a| |e se|ara| aaa|a,
aer|la|aa|a| |aj|| |ejaaa sea|a ma|||a| ..."
Mengharapkan Mujizat
Setiap orang-orang percaya mengharapkan tanda-tanda mujizat
mengikuti mereka.
Var|as 1.17,18 Taaaalaaaa |a| a|aa meayerla| araaaraa yaa
jertaya. mere|a a|aa meaas|r selaaselaa aem| aamaKa, mere|a a|aa
aera|tara aa|am aa|asaaa|asa yaa aara aa| mere|a, mere|a a|aa
memeaa a|ar, aaa se|a||jaa mere|a m|aam rataa maal, mere|a l|aa|
a|aa meaaajal te|a|a, mere|a a|aa me|ela||aa laaaaaya alas araa
sa||l, aaa araa |la a|aa semaa|."
Kejayaan Gereja
38
Diperlengkapi Untuk Melayani
Setiap jemaat-jemaat Tuhan akan diperlengkapi untuk bekerja
bagi pelayanan.
EIesas 4.12 Uala| memjer|ea|aj| araaaraa |aaas aa| je|erjaaa
je|ayaaaa, aa| jemaaaaaaa laaa| Kr|slas ...
LIMA JAWATAN PELAYANAN FUNGSI, BUKAN JABATAN
Saat Yesus naik kepada Bapa-Nya, dia memberikan karunia
kepada manusia.
EIesas 4.813 |la|a| seaaaaya |ala aas. "Tal|a|a |a aa|| |e lemjal l|a|,
|a memaawa lawaaaalawaaaa, |a memaer||aa jemaer|aajemaer|aa
|ejaaa maaas|a." Ba|aa|a| "|a le|a| aa||" aerarl|, aa|wa |a jaa le|a|
laraa |e aa|aa aam| yaa ja||a aawa|? |a yaa le|a| laraa, |a jaa yaa
le|a| aa|| jaa| |ea|| l|a| aar| jaaa semaa |aa|l, aala| memeaa||aa
sea|a sesaala.
Daa |a|a| yaa memaer||aa aa|| rasa|rasa| maajaa aaa|aaa|, aa||
jemaer|lajemaer|la |aj|| maajaa emaa|aemaa|a aaa jeaajarjeaajar,
aala| memjer|ea|aj| araaaraa |aaas aa| je|erjaaa je|ayaaaa, aa|
jemaaaaaaa laaa| Kr|slas, samja| ||la semaa le|a| meataja| |esalaaa
|maa aaa jeaela|aaa yaa aeaar lealaa Aaa| A||a|, |eaewasaaa jeaa|,
aaa l|a|al jerlamaa|aa yaa sesaa| aeaaa |ejeaa|aa Kr|slas ...
Rasul, nabi, penginjil, pastor atau guru bukan sebagai jabatan
dari kedudukan atau posisi di dalam gereja. Melainkan mereka
adalah fungsi. Masing-masing fungsi pelayanan memiliki
bagian penting dalam mengembangkan tubuh Kristus.
Saat Paulus menuliskan surat-surat, dai seringkali memulainya
dengan kata Paulus, Rasul yang dipilih menunjukkan karunia
pelayanan atau fungsi dalam tubuh Kristus. Dia tidak berkata
Rasul Paulus yang akan menunjukkan jabatan.
Ditunjuk Oleh Allah
1 Kar|alas 12.27,28 Kama semaa aaa|a| laaa| Kr|slas aaa |ama mas|a
mas|a aaa|a| aaalaaya. Daa A||a| le|a| meaelaj|aa aeaeraja araa
aa|am Jemaal. jerlama seaaa| rasa|, |eaaa seaaa| aaa|, |el|a seaaa|
jeaajar. 8e|aajalaya mere|a yaa meaaajal |araa|a aala| meaaaa|aa
maj|tal, aala| meayemaa||aa, aala| me|ayaa|, aala| mem|mj|a, aaa
aala| aer|ala|ala aa|am aa|asa ra|.
Seluruh dari lima jawatan karunia pelayanan harus aktif dan
berfungsi dalam setiap gereja lokal jika orang-orang percaya
ingin disiapkan untuk pekerjaan pelayanan dan membangun
kedewasaan dalam sepenuhnya ukuran Kristus.
Hamba
Jika kita dipanggil Allah ke dalam lima jawatan pelayanan, kita
harus pertama-tama menjadi hamba bagi tubuh Kristus.
Yesus berfungsi dalam lima jawatan karunia pelayanan sebagai
contoh kita. Contoh itu adalah salah satu hamba.
Rencana Yesus Bagi Gereja
39
Ya|aaes 13.35 Yesas la|a, aa|wa BajaNya le|a| meayera||aa sea|a
sesaala |ejaaaNya aaa aa|wa |a aalaa aar| A||a| aaa |emaa|| |ejaaa
A||a|. La|a aaaaa|a| Yesas aaa meaaaa||aa jaaa|Nya. |a meaama||
se|e|a| |a|a |eaaa aaa mea||al|aaaya jaaa j|aaaNya, |emaa|aa |a
meaaaa|aa a|r |e aa|am seaaa| aas|, aaa ma|a| memaasa| |a|| mar|a
mar|aNya |a|a meaye|aaya aeaaa |a|a yaa ler||al jaaa j|aaaNya
|la.
vs.1217 8esaaa| |a memaasa| |a|| mere|a, |a meaeaa|aa ja|a|aaNya
aaa |emaa|| |e lemjalNya. La|a |a aer|ala |ejaaa mere|a. "Veaerl||a|
|ama aja yaa le|a| Kajeraaal |ejaaama? Kama meayeaal A|a ara aaa
Ta|aa, aaa |alama |la lejal, seaaa memaa A|a|a| ara aaa Ta|aa. Jaa|
j||a|aa A|a memaasa| |a||ma, A|a yaa aaa|a| Ta|aa aaa arama, ma|a
|amajaa waj|a sa||a memaasa| |a||ma, seaaa A|a le|a| memaer||aa
saala le|aaaa |ejaaa |ama, sajaya |ama jaa aeraaal sama sejerl| yaa
le|a| Kajeraaal |ejaaama. A|a aer|ala |ejaaama. 8esaaa|aya
searaa |amaa l|aa||a| |ea|| l|a| aar| jaaa laaaaya, alaajaa searaa
alasaa aar| jaaa a|a yaa meaalasaya. J||a|aa |ama la|a semaa |a|,
ma|a aeraa|a|a|a| |ama, j||a |ama me|a|a|aaaya."
RASUL
Pengertian
Kata Grika apostolos, diartikan sebagai apostle, (rasul)
yang berarti yang diutus kedepan, yang diutus.
Rasul adalah orang yang diutus dengan kuasa untuk mendirikan
gereja-gereja dan untuk menguatkan gereja-gereja yang sudah
ada dalam doktrin yang mendasar dan pengajaran yang praktis
dari Firman Tuhan. Dia akan melayani dengan tegas dan
berkuasa dan dengan pewahyuan pengetahuan oleh Roh Kudus.
Fungsi
Dia akan berfungsi dalam segala karunia pelayanan dan bekerja
dalam seluruh karunia Roh Kudus.
Seorang rasul akan melayani dari hubungan pribadi dengan
Allah dan akan memiliki hubungan bapa kepada mereka yang
dilayani. Tanda-tanda, dan keajaiban dan mujizat kesembuhan
akan terus dirasakan.
Karunia pelayanannya akan dapat dikenal dan diterima sebagai
suatu hubungan Roh kepada gereja tertentu dan pelayanan
lainnya. Tidak akan merupakan hubungan dari organisasi yg
dibuat manusia ataupun denominasi. Melalui ikatan spiritual
ini, rasul akan memerintah dan membawa murid-murid yang
dibutuhkan, dapat dipertanggung jawabkan, seimbang dan
melindungi dari tipu muslihat kepada kehidupan orang-orang
percaya, pelayanan-pelayanan dan gereja-gereja.
Rasul akan berfungsi sangat dekat dengan pelayanan nabi
dalam menunjuk dan memilih pemimpin-pemimpin dan
menyatakan yang terpilih sebagai pembantu-pembatu gereja.
Bersama-sama dengan nabi, dia akan menyatakan panggilan
Tuhan atas kehidupan orang-orang percaya tertentu dan
Kejayaan Gereja
40
membangun mereka kedalam fungsi karunia pelayanan. Dia
akan memberikan impartasi dan melepaskan orang-orang
percaya dalam menjalankan karunia Roh Kudus melalui
penumpangan tangan.
Rasul akan melayani dan berbicara dengan kekuasaan tetapi dia
akan menjadi orang yang berada dibawah kekuasaan karena dia
bertanggung jawab kepada rasul dan pemipin lain dari gereja
lokal dimana dia dikirim keluar.
Contoh
Paulus dan barnabas adalah contoh yang baik dari rasul:
K|sa| Para Rasa| 13.2,3 Paaa saala |ar| |el||a mere|a aer|aaaa| |ejaaa
Ta|aa aaa aerjaasa, aer|ala|a| Ra| Kaaas. "K|asas|aa|a| Baraaaas aaa
8aa|as aa|Ka aala| laas yaa le|a| Kaleala|aa aa| mere|a." Va|a
aerjaasa aaa aeraaa|a| mere|a, aaa sele|a| me|ela||aa laaaa |e alas
|eaaa araa |la, mere|a mema|ar|aa |eaaaaya jer|.
Rama 15.2 Daa aa|am jemaer|laaa |la a|a meaaaaj seaaa|
|e|armalaa|a, aa|wa a|a l|aa| me|a|a|aaaya a| lemjallemjal, a| maaa
aama Kr|slas le|a| a||eaa| araa, sajaya a|a jaaaa memaaaaa a| alas
aasar, yaa le|a| a||ela||aa araa |a|a ...
K|sa| Para Rasa| 14.23 D| l|ajl|aj jemaal rasa|rasa| |la meaelaj|aa
jeaalaajeaalaa aa| jemaal |la aaa sele|a| aeraaa aaa aerjaasa, mere|a
meayera||aa jeaalaajeaalaa |la |ejaaa Ta|aa, yaa aaa|a| samaer
|ejertayaaa mere|a.
NABI
Pengertian
Kata propheteuo dalam bahasa Grika diartikan sebagai
prophet, (nabi) yang artinya untuk meramalkan suatu
kejadian, dan untuk berbicara dalam inspirasi.
Nabi adalah seorang yang berbicara bagi Allah. Dia telah
diberikan pelayanan yang khas untuk mewakili Allah kepada
manusia. Pewahyuan ini, dalam ikatan dengan kitab suci, akan
memberikan arahan, menyatakan tuntunan dan penglihatan dan
memberikan pengertian kedalam Firman Tuhan. Nabi akan
menyatakan fakta tentang hidup seseorang, menegur,
menghakimi, membenarkan, memperingati dan
mengungkapkan kejadian yang akan datang.
Fungsi
Nabi akan melayani dibawah tingkat yang lebih besar dari
pengurapan kenabian dan dengan detail dan ketepatan yang
lebih dari pada seorang yang bernubuat yang bekerja dalam
karunia roh. Perkataan dari nabi akan sering mengandung
pewahyuan yang melampaui peneguhan, nasihat dan
penghiburan yang akan datang sebagai nubuatan orang-orang
percaya.
Rencana Yesus Bagi Gereja
41
Nabi akan selalu melayani bersama-sama dengan rasul dalam
meletakkan dasar spiritual dan mendirikan dan memperkuat
gereja-gereja.
EIesas 2.2 Yaa a|aaaaa a| alas aasar jara rasa| aaa jara aaa|, aeaaa
Kr|slas Yesas seaaa| aala jeajara. ...
Contoh
Agabus adalam contoh yang baik dari para nabi.
K|sa| Para Rasa| 21.1,11 8ele|a| aeaeraja |ar| |am| l|aa| a| s|la,
aalaa|a| aar| Yaaea searaa aaa| aeraama Aaaas. |a aalaa jaaa |am|,
|a|a meaama|| ||al j|aaa Paa|as. 8ama|| mea||al |a|| aaa laaaaaya
seaa|r| |a aer|ala. "Dem|||aa|a| |ala Ra| Kaaas. Be|a||a| araa yaa
emjaaya ||al j|aaa |a| a|aa a|||al a|e| araaaraa Ya|aa| a|
Yerasa|em aaa a|sera||aa |e aa|am laaaa aaasaaaasa |a|a."
PENGINJIL
Pengertian
Kata euangelistes, dalam bahasa Grika diterjemahkan
menjadi euangelistes, (penginjil) yang berarti pembawa
kabar gembira.
Fungsi
Penginjil berada di garis depan dari tentara Allah hari-hari ini.
Dia memiliki hasrat yang membara untuk memberitahukan
kepada semua orang dari apa yang dia lihat tentang Yesus. Dia
memiliki hati yang terus menerus ingin menjangkau yang
terhilang di dunia ini. Kemanapun dia pergi, dia bersaksi atau
berkhotbah kepada orang-orang tentang Yesus dengan tanda-
tanda yang mengikutinya.
Dia secara aktif terlibat dalam melatih orang-orang percaya
lainnya untuk mujizat pelayanan dan lalu menggerakkan
mereka untuk pelayanan penginjilan untuk penjangkauan. Dia
akan membawa visi dari penginjilan lokal, nasional dan dunia
mengendalikan hati orang-orang percaya disetiap gereja.
Disaat penginjilan adalah pelayanan dan tanggung jawab setiap
orang-orang percaya, pelayanan penginjilan ada di level
tertinggi dari pengurapan di area ini. Dia ahli dalam
penginjilan. Tanggung jawab utamanya adalah untuk
mempersiapkan setiap orang-orang percaya untuk melakukan
pekerjaan penginjilan.
Contoh
Filipus adalah contoh yang bagus dari penginjil.
K|sa| Para Rasa| 8.58 Daa ||||jas jer| |e saala |ala a| 8amar|a aaa
memaer|la|aa Ves|as |ejaaa araaaraa a| s|la. Kel||a araa aaaya| |la
meaaeaar jemaer|laaa ||||jas aaa me|||al laaaalaaaa yaa
a|aaa|aaaya, mere|a semaa aeaaa aa|al |al| meaer|ma aja yaa
a|aer|la|aaaya |la. 8eaaa aar| aaaya| araa yaa |erasa|aa ra| ja|al
|e|aar|a| ra|ra| |la sama|| aersera aeaaa saara |eras, aaa aaaya| jaa
Kejayaan Gereja
42
araa |amja| aaa araa l|mjaa yaa a|semaa||aa. Va|a saaal|a|
aesar sa|at|la aa|am |ala |la.
K|sa| Para Rasa| 8.12 Telaj| se|araa mere|a jertaya |ejaaa ||||jas
yaa memaer|la|aa |aj|| lealaa Kerajaaa A||a| aaa lealaa aama Yesas
Kr|slas, aaa mere|a memaer| a|r| mere|a a|aajl|s, aa|| |a|||a|| maajaa
jeremjaaa.
PASTOR (GEMBALA)
Pengertian
Kata poimen dari bahasa Grika diterjemahkan ke dalam kata
pastor, yang berarti gembala, seorang yang
menggembalakan ternak atau kambing domba, menuntun untuk
memberi makan kawanan ternak, mengawasi. Poimen
digunakan delapan belas kali dalam Perjanjian Baru. Hanya
dalam Efesus empat diterjemahkan ke dalam pastor. Ketujuh
yang lainnya diterjemahkan secara lebih akurat kepada
gembala.
Fungsi
Memimpin
Gembala akan memimpin domba-domba.
Ya|aaes 1.4 J||a semaa aamaaaya le|a| a|aawaaya |e |aar, |a aerja|aa a|
aejaa mere|a aaa aamaaaamaa |la mea||al| a|a, |areaa mere|a
meaeaa| saaraaya.
Terikat Secara Dekat
Gembala akan memiliki hubungan personal yang dekat dengan
domba-dombanya.

Yesaya 4.11 8ejerl| searaa emaa|a |a meaemaa|a|aa |awaaaa
leraa|Nya aaa mea||mjaa|aaaya aeaaa laaaaNya, aaa|aaa| aamaa
a|jaa|aNya, |aaa||aaa| aamaa a|laalaaNya aeaaa |al||al|.
Ya|aaes 1.11 A|a|a| emaa|a yaa aa||. emaa|a yaa aa|| memaer||aa
ayawaaya aa| aamaaaamaaaya.
Menggembalakan Domba-domba
Gembala akan memberi makan domba-domba.
Ya|aaes 21.1517 8esaaa| sarajaa Yesas aer|ala |ejaaa 8|maa Pelras.
"8|maa, aaa| Ya|aaes, aja|a| ea|aa meaas||| A|a |ea|| aar| jaaa
mere|a |a|?"
Jawaa Pelras |ejaaaNya. "Beaar Ta|aa, Ea|aa la|a, aa|wa a|a
meaas||| Ea|aa."
Kala Yesas |ejaaaaya. "emaa|a|aa|a| aamaaaamaaKa."
Kala Yesas ja|a |ejaaaaya aala| |eaaa |a||aya. "8|maa, aaa| Ya|aaes,
aja|a| ea|aa meaas||| A|a?"
Jawaa Pelras |ejaaaNya. "Beaar Ta|aa, Ea|aa la|a, aa|wa a|a
meaas||| Ea|aa."
Rencana Yesus Bagi Gereja
43
Kala Yesas |ejaaaaya. "emaa|a|aa|a| aamaaaamaaKa." Kala Yesas
|ejaaaaya aala| |el|a |a||aya. "8|maa, aaa| Ya|aaes, aja|a| ea|aa
meaas||| A|a?"
Va|a sea|| |al| Pelras |areaa Yesas aer|ala aala| |el|a |a||aya.
"Aja|a| ea|aa meaas||| A|a?" Daa |a aer|ala |ejaaaNya. "Ta|aa,
Ea|aa la|a sea|a sesaala, Ea|aa la|a, aa|wa a|a meaas||| Ea|aa."
Kala Yesas |ejaaaaya. "emaa|a|aa|a| aamaaaamaaKa.
GURU
Pengertian
Kata didaskalo, dalam bahasa Grika berarti instructor.
Guru adalah orang yang memberikan instruksi, dan melalui
pengajarannya membawa orang-orang untuk belajar.
Pengajarannya meliputi eksposisi dan penjelasan dari kitab suci
dan instruksi dalam doktrin kepada orang lain. Dengan
melakukan itu, dia akan memuridkan.
Val|as 28.19,2 Kareaa |la jer||a|, jaa||aa|a| semaa aaasa mar|aKa
aaa aajl|s|a| mere|a aa|am aama Baja aaa Aaa| aaa Ra| Kaaas, aaa
ajar|a| mere|a me|a|a|aa sea|a sesaala yaa le|a| Kajer|ala||aa
|ejaaama. Daa |ela|a||a|, A|a meayerla| |ama seaaal|asa samja|
|ejaaa a|||r tamaa."
Fungsi
Guru akan mengajar orang-orang percaya yang baru.
Mengajar Orang-orang
Percaya Yang Baru
K|sa| Para Rasa| 11.212 Daa laaaa Ta|aa meayerla| mere|a aaa
sejam|a| aesar araa meajaa| jertaya aaa aeraa||| |ejaaa Ta|aa. Va|a
samja||a| |aaar lealaa mere|a |la |ejaaa jemaal a| Yerasa|em, |a|a
jemaal |la meaalas Baraaaas |e Aal|a|||a. 8ele|a| Baraaaas aalaa aaa
me|||al |as|| |araa|a A||a|, aersa|at|la|a| |a. |a meaas||al| mere|a,
sajaya mere|a semaa lelaj sel|a |ejaaa Ta|aa, |areaa Baraaaas aaa|a|
araa aa||, jeaa| aeaaa Ra| Kaaas aaa |maa. 8ejam|a| araa a|aawa
|ejaaa Ta|aa.
La|a jer||a| Baraaaas |e Tarsas aala| meatar| 8aa|as, aaa sele|a|
aerlema aeaaa a|a, |a memaawaaya |e Aal|a|||a. Vere|a l|aa|
aersamasama aeaaa jemaal |la sala la|aa |amaaya, sama|| meaajar
aaaya| araa. D| Aal|a|||a|a| mar|amar|a |la aala| jerlama |a||aya
a|seaal Kr|slea.
Mengajarkan Iman
Guru akan mengajarkan orang-orang percaya untuk hidup oleh
iman.
1 T|mal|as 2.7 Uala| |esa|s|aa |la|a| a|a le|a| a|lelaj|aa seaaa|
jemaer|la aaa rasa|yaa |a|ala|aa |a| aeaar, a|a l|aa| aeraaslaaaa
seaaa| jeaajar araaaraa aa|aa Ya|aa|, aa|am |maa aaa |eaeaaraa.
Kejayaan Gereja
44

Diajarkan Oleh Roh Kudus
Guru akan mengajar oleh pengurapan Roh Kudus.
1 Ya|aaes 2.2 Telaj| |ama le|a| aera|e| jeaarajaa aar| Yaa Kaaas,
aaa aeaaa aem|||aa |ama semaa meaela|a|aya.
1 Ya|aaes 2.27 8eaaa a| aa|am a|r| |ama lelaj aaa jeaarajaa yaa le|a|
|ama ler|ma aar| jaaaNya. Kareaa |la l|aa| jer|a |ama a|ajar a|e| araa
|a|a. Telaj| seaaa|maaa jeaarajaaNya meaajar |ama lealaa sea|a
sesaala aaa jeaajaraaNya |la aeaar, l|aa| aasla aaa seaaa|maaa |a
aa|a|a le|a| meaajar |ama, aem|||aa|a| |eaaa|aya |ama lelaj l|aa| a|
aa|am D|a.
1 Kar|alas 2.13 Daa |areaa |am| meaaIs|r|aa |a||a| ra|aa| |ejaaa
mere|a yaa memjaaya| Ra|, |am| aer|ala|ala lealaa |araa|a|araa|a
A||a| aeaaa jer|alaaa yaa aa|aa a|ajar|aa |ejaaa |am| a|e| |||mal
maaas|a, lelaj| a|e| Ra|.
Dengan Kekuasaan
Seorang guru akan mengajar dengan kekuasaan.
Val|as 7.28,29 Daa sele|a| Yesas meaa|||r| jer|alaaa |a|, la|jaa|a|
araa aaaya| |la meaaeaar jeaajaraaNya, seaaa |a meaajar mere|a
seaaa| araa yaa aer|aasa, l|aa| sejerl| a|||a||| Taaral mere|a.
Berlipat Ganda Dengan
Sendirinya
Seorang guru mengarahkan pelayanannya kepada orang yang
handal yang akan berlipat ganda dengan sendiri dalam
kehidupan orang-orang lainnya.
2 T|mal|as 2.2 Aja yaa le|a| ea|aa aeaar aar| jaaa|a a| aejaa aaaya|
sa|s|, jertaya|aa|a| |la |ejaaa araaaraa yaa aajal a|jertaya|, yaa
jaa ta|aj meaajar araa |a|a.
PEMIMPIN DAN DIAKEN (PEMBANTU GEREJA)
Pemimpin (yang juga disebut pengawas) dan Diaken
(pembantu gereja) hanyalah dua jabatan yang dibangun Allah
untuk tinggal dalam gereja lokal.
||||j| 1.1 Dar| Paa|as aaa T|mal|as, |amaa|amaa Kr|slas Yesas, |ejaaa
semaa araa |aaas aa|am Kr|slas Yesas a| ||||j|, aeaaa jara jea||||
jemaal aaa a|a|ea ...
Pemimpin (Pengawas)
Kantor pemimpin, atau pengawas, dipimpin atau diatur oleh
gereja lokal. Mereka dipiliih oleh Allah dan ditunjuk oleh
rasul-rasul.
1 T|mal|as 3.1 Beaar|a| jer|alaaa |a|. "Draa yaa mea|eaaa|| jaaalaa
jea|||| jemaal mea|a|a|aa je|erjaaa yaa |aaa|."
K|sa| Para Rasa| 14.23 D| l|ajl|aj jemaal rasa|rasa| |la meaelaj|aa
jeaalaajeaalaa aa| jemaal |la aaa sele|a| aeraaa aaa aerjaasa, mere|a
Rencana Yesus Bagi Gereja
45
meayera||aa jeaalaajeaalaa |la |ejaaa Ta|aa, yaa aaa|a| samaer
|ejertayaaa mere|a.
Diaken (Pembantu Gereja)
Tugas dari diaken (pembantu gereja) adalah untuk melayani.
Mereka dipilih oleh orang-orang percaya melalui persetujuan
rasul-rasul.
K|sa| Para Rasa| .24, Ber|aaaa aeaaa |la |eaaa ae|as rasa| |la
memaa|| semaa mar|a aer|amja| aaa aer|ala. "Kam| l|aa| merasa jaas,
|areaa |am| me|a|a||aa ||rmaa A||a| aala| me|ayaa| meja. Kareaa |la,
saaaarasaaaara, j|||||a| laja| araa aar| aalarama, yaa ler|eaa| aa||,
aaa yaa jeaa| Ra| aaa |||mal, sajaya |am| meaaa|al mere|a aala|
laas |la, aaa sajaya |am| seaa|r| aajal memasal|aa j|||raa aa|am aaa
aaa je|ayaaaa ||rmaa."
Vere|a |la a||aaaj|aa |ejaaa rasa|rasa|, |a|a rasa|rasa| |lajaa aeraaa
aaa me|ela||aa laaaa a| alas mere|a.
1 T|mal|as 3.1 Vere|a jaa |aras a|aj| aa|a|a, aara a|lelaj|aa aa|am
je|ayaaaa |la sele|a| lerayala mere|a la| aertatal.
MEMAHAMI JAWATAN FUNGSI PENATUA (PENGAWAS)
Pengertian
Kata prebuteros dalam bahasa Grika diartikan sebagai elder
(penatua), orang yang lebih tua (senior). Dalam perjanjian lama
hal itu menuju pada anggota Sanhedrin atau pemimpin-
pemimpin rumah ibadat. Kata ini sering kali digunakan dalam
Gereja Perjanjian Baru saat menulis kepada orang-orang
percaya di Ibrani sejak mereka mengerti pola Perjanjian Baru
untuk penatua.
K|sa| Para Rasa| 14.23 D| l|ajl|aj jemaal rasa|rasa| |la meaelaj|aa
jeaalaajeaalaa aa| jemaal |la aaa sele|a| aeraaa aaa aerjaasa, mere|a
meayera||aa jeaalaajeaalaa |la |ejaaa Ta|aa, yaa aaa|a| samaer
|ejertayaaa mere|a.
Kata episkopos dalam bahasa Grika berarti pengawas,
inspektur atau penjaga. Kata itu digunakan lima kali dalam
Perjanjian Baru dan sering diartikan sebagai penatua dalam
Alkitab New International Version (NIV). Kata itu
diterjemahkan sebagai uskup dalam Alkitab King James
Version. Kata penatua adalah terjemahan yang lebih benar.
Kata ini dahulu sering digunakan untuk menulis kepada orang-
orang percaya di Yunani karena ada kata bagi pemimpin
spiritual bagi mereka agar mudah untuk berhubungan.
K|sa| Para Rasa| 2.28a Kareaa |la jaa|a| a|r|ma aaa jaa|a| se|ara|
|awaaaa, |areaa |ama|a| yaa a|lelaj|aa Ra| Kaaas meajaa| jea|||| ...
Fungsi
Tidak ada perbedaan dalam kitab suci tentang fungsi antara
kedua kata ini. Mereka menuju kepada jawatan yang sama
dalam gereja lokal. Tidak ada hirarki kegerejawian di dalam
Kejayaan Gereja
46
atau di luar gereja lokal. Tiap-tiap gereja terpisah dan bersifat
otonom.
Pemerintahan gereja, bukan suatu organisasi, asosiasi atau
dominasi dari seseorang, melainkan merupakan hubungan
spiritual antara manusia yang dipanggil menjadi rasul dan
penatua-penatua gereja lokal. Gereja lokal sendiri berfungsi
untuk mengirimkan tubuh, tetapi tidak pernah dianggap gereja
pusat akan menguasai, memerintah atau membatasi gereja lain.
Ketika para rasul dan nabi meletakkan dasar-dasar,
membangun gereja-gereja dan menunjuk para penatua bagi
tiap-tiap gereja, mereka membangun juga hubungan spiritual
yang dalam. Hubungan ini adalah satu-satunya hubungan diluar
gereja-gereja lokal dan kepada orang-orang yang berfungsi
dalam lima jawatan pelayanan, bukan kepada gereja lain atau
denominasi lain.
Dasar-dasar pertama kali diletakkan oleh pelayanan dari para
rasul-rasul dan nabi-nabi dalam membangun gereja lokal yang
baru. Para nabi kemudian akan menunjuk pemimpin dalam
gereja tersebut. Para penatua adalah badan yang berkuasa
mengarahkan urusan gereja lokal.
1 T|mal|as 5.17 Peaalaajeaalaa yaa aa|| j|mj|aaaaya jalal a||armal|
aaa |a|| ||jal, leralama mere|a yaa aeaaa jer|| jaya| aer||alaa| aaa
meaajar.
Para Penatua Lima Jawatan
Seluruh pelayan dalam lima jawatan adalah para penatua. Kita
liat contoh ini dalam Petrus dan Johanes.
1 Pelras 5.1 A|a meaas||al|aa jara jeaalaa a| aalara |ama, a|a seaaa|
lemaa jeaalaa aaa sa|s| jeaaer|laaa Kr|slas, yaa jaa a|aa meaaajal
aa|aa aa|am |ema||aaa yaa a|aa a|ayala|aa |e|a| ...
3 Ya|aaes Dar| jeaalaa |ejaaa ayas yaa |e|as||, yaa |a|as||| aa|am
|eaeaaraa ...
Mereka yang telah diberikan Yesus gereja-Nya sebagai Rasul-
rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala dan
guru-guru adalah untuk berfungsi bersama untuk untuk
mempersiapkan orang-orangnya Tuhan untuk bekerja dalam
pelayanan. Fungsi pelayanan ini tidak pernah ditujukan dalam
kitab suci sebagai jawatan. Meski demikian, tiap-tiap dari
mereka berada dalam jawatan penatua dalam gereja.
Pelayanan Penatua
Penatua berfungsi dalam setiap pertemuan lokal untuk
menggembalai dan memberi makan para kawanan domba
kepada mereka yang diberikan pengawasan.
1 Pelras 5.13 A|a meaas||al|aa jara jeaalaa a| aalara |ama, a|a
seaaa| lemaa jeaalaa aaa sa|s| jeaaer|laaa Kr|slas, yaa jaa a|aa
meaaajal aa|aa aa|am |ema||aaa yaa a|aa a|ayala|aa |e|a|.
emaa|a|aa|a| |awaaaa aamaa A||a| yaa aaa jaaama, jaaaa aeaaa
ja|sa, lelaj| aeaaa sa|are|a sesaa| aeaaa |e|eaaa| A||a|, aaa jaaaa
Rencana Yesus Bagi Gereja
47
|areaa maa meatar| |eaalaaaa, lelaj| aeaaa jeaaaa|aa a|r|. Jaaaa|a|
|ama aeraaal sea|a|a|a| |ama maa memer|ala| alas mere|a yaa
a|jertaya|aa |ejaaama, lelaj| |eaaa||a| |ama meajaa| le|aaaa aa|
|awaaaa aamaa |la ...
PENATUA ADALAH LIMA JAWATAN PELAYANAN
Mereka yang ditempatkan Allah dalam karunia lima pelayanan
tertulis dalam Efesus empat, telah diberikan karunia dan urapan
tertentu untuk memperlengkapi orang-orang suci. Hal itu
sepertinya menjadi jelas bahwa mereka yang dipilih untuk
menggembalai, memberi makan dan mengawasi kawanan
domba akan memerlukan karunia dan pengurapan dari lima
jawatan pelayanan.
Penatua-penatua dari gereja lokal adalah mereka yang dipanggil
Allah ke dalam lima jawatan pelayanan. Setiap dari mereka
memenuhi persyaratan kepemimpinan secara alkitabiah. Para
penatua ini dibebankan dengan tanggung jawab untuk
mengarahkan urusan gereja.
1 T|mal|as 5.17 Peaalaajeaalaa yaa aa|| j|mj|aaaaya jalal a||armal|
aaa |a|| ||jal, leralama mere|a yaa aeaaa jer|| jaya| aer||alaa| aaa
meaajar.
Sementara salah satu persyaratan dari penatua adalah mereka
dapat mengajar, kita tidak diberitahu bahwa seluruhnya
berfungsi untuk melayani dalam berkhotbah atau mengajar
dalam gereja lokal.
Fungsi
Setelah dasar-dasar telah diletakkan oleh para rasul dan nabi
dan mereka telah menunjuk para penatua dalam gereja lokal,
mereka yang dipilih Allah untuk berfungsi sebagai gembala-
gembala dan guru-guru juga telah ditunjuk, diakui dan
dilepaskan ke dalam pelayanan melalui penumpangan tangan
oleh para rasul-rasul dan nabi-nabi dan para penatua-penatua
lainnya.
Sebagai orang-orang percaya yang di bangun dalam Firman dan
di muridkan melalui pelayanan dari mereka yang berfungsi
sebagai gembala dan guru, mereka yang telah dipilih Allah
untuk berfungsi sebagai penginjil juga ditunjuk, diakui dan
dilepaskan ke dalam pelayanan melalui penumpangan tangan
oleh para penatua-penatua. Penginjil melatih dan
menggerakkan orang-orang percaya dalam gereja lokal untuk
menjangkau dalam mujizat penginjilan.
Tubuh hanya akan menjadi matang dan diperlengkapi untuk
pekerjaan pelayanan melalui pelayanan oleh tiap-tiap karunia
lima jawatan pelayanan.
Bimbingan Penatua
Jelaslah bahwa para penatua yang ditunjuk dalam tiap
kumpulan lokal adalah mereka yang dipanggil Allah untuk
berfungsi dalam salah satu karunia lima jawatan pelayanan, dan
Kejayaan Gereja
48
kepemimpinan kumpulan lokal tidak pernah dibatasi kepada
seseorang. Bagaimanapun, Allah telah membangkitkan
kepemimpinan Spiritual seperti yang lakukan kepada Musa
untuk memimpin orang-orang-Nya. Kepemimpinan ini menuju
kepada malaikat (pembawa pesan) dari gereja lokal dalam
kitab Wahyu.
Malaikat atau Pembawa
Pesan
wa|ya 2.1 Ta||s|aa|a| |ejaaa ma|a||al jemaal a| EIesas. |a||a| I|rmaa aar|
D|a, yaa memeaa |elaja| a|alaa |la a| laaaa |aaaaNya aaa aerja|aa
a| aalara |elaja| |a|| a|aa emas |la ...
Yakobus, Penatua Terkemuka
Yakubus telah menjadi penatua terkemuka, yang memipin
penatua lain di Gereja Yerusalem. Seluruh pemimpin bertemu
dengan para rasul untuk mempertimbangkan pertanyaan dalam
doktrin.
K|sa| Para Rasa| 15. Va|a aers|aaa|a| rasa|rasa| aaa jeaalaajeaalaa
aala| mema|tara|aa saa| |la.
K|sa| Para Rasa| 15.13 8ele|a| Paa|as aaa Baraaaas se|esa| aera|tara,
aer|ala|a| Ya|aaas. "Ha| saaaarasaaaara, aeaar|aa|a| a|a ...
Seluruh penatua terlibat dalam mempertimbangkan pertanyaan-
pertanyaan yang bersifat doktrin yang telah menjadi isu. Meski
demikian, Yakobus sebagai ketua atau penatua terkemuka yang
akan mengambil keputusan akhir.
Kepemimpinan Dalam Gereja
Yesus adalah kepala dari Gereja. Meski demikian dibawah
kepemimpinan Yesus, ada pula Allah yang menjadi kepala
pemimpin seluruh gereja lokal. Kepemimpinan ada pada
penatua terkemuka, yang bersama-sama dengan seluruh para
penatua, berfungsi untuk mengurus masalah gereja, dan
untuk mempersiapkan jemaat-jemaat Allah untuk pekerjaan
pelayanan.
Pola Perjanjian Baru
Jika pola tradisional kita akan kepengurusan gereja tidak sama
dengan pola Perjanjian Baru, kita harus mengambil langkah
untuk mengubah pola kita. Allah mengembalikan lima jawatan
pelayanan ke gereja-gereja-Nya dalam jaman kita.
Berubah Tanpa Konflik
Saat kita menerima pewahyuan ini, kita harus mengijinkan
waktu untuk pewahyuan ini agar dapat diterima oleh jemaat
lokal sebelum berusaha untuk melakukan perubahan yang
diperlukan. Dengan melakukan ini kita dapat menghindari
kemungkinan adanya perselisihan dan konflik. Keputusan
tentang suatu kepengurusan gereja harus berfungsi dalam suatu
yang dikenal sebagai rasul (peletak dasar) bersama dengan
penatua terkemuka dan para penatua gereja. Bukan menjadi isu
Rencana Yesus Bagi Gereja
49
yang dapat membawa pada suatu divisi dalam kumpulan orang-
orang percaya.
JABATAN YANG TERHORMAT
Karunia lima jawatan pelayanan adalah fungsi dan bukan
jabatan. Kita tidak menunjuk seorang atau yang lain dengan
jabatan yang terhormat.
Val|as 23.12 Vere|a sa|a aaaa| a| lemjal ler|armal aa|am jerjamaaa
aaa a| lemjal leraejaa a| rama| |aaaal, mere|a sa|a meaer|ma
jea|armalaa a| jasar aaa sa|a a|jaa|| Raa|. Telaj| |ama, jaaaa|a|
|ama a|seaal Raa|, |areaa |aaya sala Raa|ma aaa |ama semaa aaa|a|
saaaara. Daa jaaaa|a| |ama meayeaal s|ajajaa aaja a| aam| |a|, |areaa
|aaya sala Bajama, ya|la D|a yaa a| sara.
Jaaaa|a| ja|a |ama a|seaal jem|mj|a, |areaa |aaya sala Pem|mj|ama,
ya|la Ves|as.
Baraas|aja leraesar a| aalara |ama, |eaaa||a| |a meajaa| je|ayaama.
Daa aaraas|aja mea|a||aa a|r|, |a a|aa a|reaaa||aa aaa aaraas|aja
mereaaa||aa a|r|, |a a|aa a|l|a||aa.
Semua Adalah Saudara
Yesus berkata kamu semua adalah saudara. Paulus memulai
surat-suratnya dengan kata-kata, Paulus, yang adalah Rasul,
tidak pernah Rasul Paulus karena kata rasul menuju kepada
fungsinya dalam tubuh Kristus.
Petrus dianggap Paulus sebagai saudara.
2 Pelras 3.15 Aaaj|a| |esaaaraa Ta|aa ||la seaaa| |esemjalaa
aa|ma aala| aera|e| se|amal, sejerl| jaa Paa|as, saaaara ||la yaa
|e|as||, le|a| meaa||s |ejaaama meaaral |||mal yaa a||araa|a|aa
|ejaaaaya ...
Dari pada Pendeta, Doctor, Guru, Bapa, Pastor betapa
baiknya menyebut seorang yang lain dengan saudara. Bahkan
Yesus pergi dengan nama pertama-Nya. Kita semua adalah
pelayan kepada satu dan yang lainnya.
Jabatan Yang Dihormati
Sementara, kita secara jelas tidak tertuju pada jabatan yang
terhormat, kita harus tetap menghargai mereka yang telah Allah
panggil ke dalam jabatan penatua. Kita harus hormat dan
menghargai mereka yang telah Allah berikan fungsi dalam tiap
karunia pelayanan lima jawatan dalam gereja-Nya.
Val|as 1.4 Baraas|aja meayamaal |ama, |a meayamaal A|a, aaa
aaraas|aja meayamaal A|a, |a meayamaal D|a yaa meaalas A|a.
Saat Yesus berkata kamu semua adalah saudara, kita harus
bersama mengakui dan menerima dengan menghormati mereka
yang dipanggil untuk berada dalam lima jawatan pelayanan.
Karena itu jika kita memilih untuk menghubungkan gembala
kita seperti Saudara Yakobus, kita harus bersama mengakui
Kejayaan Gereja
50
dan menghargai Dia sebagai gembala kita. Jelas, hal yang
sama harus diterapkan dalam karunia pelayanan lainnya.
Catatan: Untuk dapat subjek pengajaran yang lebih mendalam tentang
lima jawatan pelayanan dan pemerintahan gereja, kita menyarankan untuk
mempelajari buku Karunia Pelayanan oleh A.L. Gill.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Fungsi utama apa dalam lima jawatan pelayanan yang diberikan dalam Efesus 4:8-13?
2. Sebutkan karunia lima jawatan pelayanan dan jelaskan secara jelas masing-masing fungsinya.
3. Jelaskan fungsi penatua dan pembantu gereja dalam gereja lokal.

51
Pelajaran Enam
Contoh Untuk Hari-hari Ini
YESUS MEMBANGUN GEREJA PERJANJIAN BARU
Saat Yesus pertama kali menyebut gereja, Dia membuat dua
pernyataan yang sangat penting tentang itu. Yesus berkata
bahwa Dia akan membangun gereja. Hari ini, kita harus
menyadari bahwa hanya kita hanya alat dimana Yesus
membangun gereja-Nya.
Selama bertahun-tahun orang-orang Kristen telah mendengar
tentang Amanat Agung Yesus dan telah mencoba untuk pergi
dan melakukan itu dengan kekuatannya sendiri,
kemampuannya dan keajaibannya. Selama bertahun-tahun,
manusia telah mencoba untuk membangun gereja dengan pola
dan tradisinya sendiri. Tetapi Yesus berkata Dialah, bukan
orang-orang percaya, yang membangun jemaat-Nya.
Val|as 1.18 Daa A|ajaa aer|ala |ejaaama. Ea|aa aaa|a| Pelras aaa
a| alas aala |araa |a| A|a a|aa meaa|r||aa jemaalKa aaa a|am maal
l|aa| a|aa meaaasa|aya.
Hal kedua yang Yesus katakan tentang gereja-Nya adalah alam
maut, (seluruh pemerintahan setan), tidak akan dapat
menguasainya.
Yesus akan membangun gereja dan itu akan menjadi gereja
yang sangat berkuasa. Itulah tipe gereja yang kita lihat dalam
kitab Kisah Para Rasul.
Pembaptisan Dengan Roh
Kudus
Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan kita
tuntunan, pengajaran, kemampuan yang kita perlukan untuk
menjadi bagian dari tim pembangunan bagi gereja-Nya.
La|as 3.1 Ya|aaes meajawaa aaa aer|ala |ejaaa semaa araa |la. "A|a
memaajl|s |ama aeaaa a|r, lelaj| |a yaa |ea|| aer|aasa aar| jaaa|a
a|aa aalaa aaa memaa|a la|| |asalNyajaa a|a l|aa| |aya|. |a a|aa
memaajl|s |ama aeaaa Ra| Kaaas aaa aeaaa aj|.
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|.
Ya|aaes 14.1,17 A|a a|aa m|ala |ejaaa Baja, aaa |a a|aa memaer||aa
|ejaaama searaa Peaa|aa yaa |a|a, sajaya |a meayerla| |ama se|ama
|amaaya, ya|la Ra| Keaeaaraa. Daa|a l|aa| aajal meaer|ma D|a, seaaa
aaa|a l|aa| me|||al D|a aaa l|aa| meaeaa| D|a. Telaj| |ama meaeaa|
D|a, seaaa |a meayerla| |ama aaa a|aa a|am a| aa|am |ama.
The Church Triumphant
52

Mengajarkan Firman
Saat semua mengajar atau berkhotbah, penting untuk diingat
bahwa Roh Kudus adalah guru yang sebenarnya. Kita dapat
menghadiahkan fakta bahwa Roh Kudus membawa mereka
kepada pendengar-pendengar dan membuat mereka menjadi
bagian dari kehidupan mereka.
Ya|aaes 14.2 Telaj| Pea||aar, ya|la Ra| Kaaas, yaa a|aa a|alas a|e|
Baja aa|am aamaKa, D|a|a| yaa a|aa meaajar|aa sea|a sesaala
|ejaaama aaa a|aa mea|aal|aa |ama a|aa semaa yaa le|a|
Ka|ala|aa |ejaaama.
Saat Paulus menghabiskan dua tahun untuk mengajar di
sekolah Alkitab, hasilnya adalah bahwa seluruh orang Yahudi
dan Yunani di Asia mendengar Kabar Baik.
K|sa| Para Rasa| 19.9,1 Telaj| aaa aeaeraja araa yaa lear |al|aya.
Vere|a l|aa| maa a|ya||a|aa, ma|a|aa meaamjal Ja|aa Ta|aa a| aejaa
araa aaaya|. Kareaa |la Paa|as mea|aa||aa mere|a aaa mem|sa||aa
mar|amar|aaya aar| mere|a, aaa sel|aj |ar| aera|tara a| raaa |a||a|
T|raaas. Ha| |a| a||a|a|aaaya aaa la|aa |amaaya, se||aa semaa
jeaaaaa| As|a meaaeaar I|rmaa Ta|aa, aa|| araa Ya|aa| maajaa araa
Yaaaa|.
Mengajar akan membawa perkataan Allah tersebar dan
berkembang dalam kuasa.
K|sa| Para Rasa| 19.2 Deaaa ja|aa |a| ma||a lers|ar|a| I|rmaa Ta|aa aaa
ma||a aer|aasa.
Ketekunan
Paulus adalah salah satu contoh yang baik dari orang-orang
percaya yang tidak perduli apapun yang setan lemparkan
kepadanya.
2 Kar|alas 11.2327 Aja|a| mere|a je|ayaa Kr|slas? a|a aer|ala
sejerl| araa ||aa|a |ea|| |a|! A|a |ea|| aaaya| aerjer|| |e|a|, |ea||
ser|a a| aa|am jeajara, a|aera a| |aar aalas, |eraj |a|| aa|am aa|aya
maal.
L|ma |a|| a|a a|sesa| araa Ya|aa|, sel|aj |a|| emjal ja|a| |araa sala
ja|a|aa, l|a |a|| a|a a|aera, sala |a|| a|a a||emjar| aeaaa aala, l|a |a||
meaa|am| |aram |aja|, se|ar| sema|am a|a ler|alaa|alaa a| leaa|
|aal. Da|am jerja|aaaa|a a|a ser|a a|aatam aa|aya aaaj|r aaa aa|aya
jeayamaa, aa|aya aar| j||a| araaaraa Ya|aa| aaa aar| j||a| araa
araa aa|aa Ya|aa|, aa|aya a| |ala, aa|aya a| jaaaa araa, aa|aya a|
leaa| |aal, aaa aa|aya aar| j||a| saaaarasaaaara ja|sa. A|a aaaya|
aerjer|| |e|a| aaa ae|erja aeral, |eraj |a|| a|a l|aa| l|aar, a|a |ajar aaa
aa|aa, |eraj |a|| a|a aerjaasa, |ea|a|aaa aaa laaja ja|a|aa ...
Paulus telah menetapkan pikirannya bahwa dia akan melakukan
apa saja untuk membawa nama Yesus kepada orang lain,
bahkan jika itu akan membawa resiko kepada hidupnya.
An Example for Today
53
K|sa| Para Rasa| 21.113 8ele|a| aeaeraja |ar| |am| l|aa| a| s|la,
aalaa|a| aar| Yaaea searaa aaa| aeraama Aaaas. |a aalaa jaaa |am|,
|a|a meaama|| ||al j|aaa Paa|as. 8ama|| mea||al |a|| aaa laaaaaya
seaa|r| |a aer|ala. "Dem|||aa|a| |ala Ra| Kaaas. Be|a||a| araa yaa
emjaaya ||al j|aaa |a| a|aa a|||al a|e| araaaraa Ya|aa| a|
Yerasa|em aaa a|sera||aa |e aa|am laaaa aaasaaaasa |a|a."
Veaaeaar |la |am| aersamasama aeaaa mar|amar|a a| lemjal |la
mem|ala, sajaya Paa|as jaaaa jer| |e Yerasa|em. Telaj| Paa|as
meajawaa. "Veaaja |ama meaaa|s aaa aeaaa ja|aa aem|||aa maa
mea|aatar|aa |al||a? 8eaaa a|a |a| re|a aa|aa saja aala| a|||al, lelaj|
jaa aala| mal| a| Yerasa|em a|e| |areaa aama Ta|aa Yesas."
Tanda-tanda, Keajaiban, Mujizat
Dalam pelajaran sebelumnya kita telah belajar bagaimana Allah
menggunakan tanda-tanda, keajaiban dan mujizat-mujizat
untuk membawa injil keseluruh dunia.
K|sa| Para Rasa| 19.11,12 D|e| Paa|as A||a| meaaaa|aa maj|talmaj|tal
yaa |aar a|asa, aa||aa araa memaawa sajalaaaa alaa |a|a yaa
jeraa| a|ja|a| a|e| Paa|as aaa me|ela||aaaya alas araaaraa sa||l,
ma|a |eayaj|a| jeaya||l mere|a aaa |e|aar|a| ra|ra| ja|al.
Pertobatan Yang Benar
K|sa| Para Rasa| 19.18 Baaya| a| aalara mere|a yaa le|a| meajaa|
jertaya, aalaa aaa meaa|a a| ma|a amam, aa|wa mere|a jeraa| laral
me|a|a|aa jeraaalaajeraaala sejerl| |la.
Pelipatgandaan
Kita akan mengatakan kepada orang-orang tentang Yesus
kemana pun kita pergi. Kita akan mengatakan kepada mereka
siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Kita adalah gambar
Allah. Kita adalah cermin yang melalui cermin ini Allah dapat
terlihat oleh orang-orang yang belum percaya.
Vatmar 15.1,2 Bersya|ar|a| |ejaaa TUHAN, sera|aa|a| aamaNya,
jer|eaa||aa|a| jeraaalaaNya a| aalara aaasaaaasa.
Berayaay||a| aa|Nya, aermatmar|a| aa|Nya, jerta|aj|aa|a| sea|a
jeraaalaaNya yaa aja|a.
Yesaya 8.18 8esaaa|aya, a|a aaa aaa|aaa| yaa le|a| a|aer||aa
TUHAN |ejaaa|a aaa|a| laaaa aaa a|amal a| aalara araa |srae| aar|
TUHAN semesla a|am yaa a|am a| aaaa 8|aa.
Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, seluruh makhluk hidup telah
mencari Allah. Itu adalah roh manusia mencari yang
supernatural. Sebagai orang-orang percaya, kita memiliki
pewahyuan akan Allah dan manifestasi dari kuasa Allah yang
dicari oleh dunia.
Var|as 5.19 Yesas l|aa| memjer|eaaa|aaaya, lelaj| |a aer|ala |ejaaa
araa |la. "Pa|aa|a| |e rama|ma, |ejaaa araaaraa se|amjaama, aaa
aer|la|a|aa|a| |ejaaa mere|a sea|a sesaala yaa le|a| a|jeraaal a|e|
Ta|aa alasma aaa aaa|maaa |a le|a| meaas||aa| ea|aa!"
The Church Triumphant
54
Setiap orang-orang percaya adalah saksi sesaat. Kita dapat
berkata tentang pengalaman dari kehidupan kita sendiri
bagaimana kita menemukan Allah damai dalam hidup kita
mujizat yang telah kita lihat dan seberapa besar kasih Allah
kepada kita semua.
Dunia dapat di menangkan melalui mujizat penginjilan oleh
orang-orang percaya yang terus menerus bersaksi dan
memberitakan Injil dengan tanda-tanda mujizat mengikuti.
Atls 19.17 T||s aetame |aawa aal| la a|| Jews aaa ree|s awe|||a |a
Ej|esas, aaa Iear Ie|| aa l|em a||, aaa l|e aame aI l|e Lara Jesas was
maa|I|ea.
TUJUH BAPTISAN
Kata baptisan berarti menjadi benar-benar teridentifikasi.
Ada tujuh baptisan disebutkan dalam kitab suci baptisan:
Baptisan Musa
Baptisan Yohanes
Baptisan Yesus (hanya untuk diri-Nya sendiri)
Baptisan api
Baptisan Roh Kudus (kedalam tubuh Yesus)
Baptisan dalam Roh Kudus oleh Yesus (dalam kuasa
untuk bersaksi)
Baptisan air (kesaksian identitas kita bersama Allah)
Baptisan Oleh Musa
Anak-anak bangsa Israel menjadi sepenuhnya dengan Musa
dalam menyebrangi Sungai Merah dan sebagaimana Allah
menuntun mereka untuk keluar dari padang belantara dibawah
awan sewaktu siang dan tiang api sewaktu malam.
1 Kar|alas 1.14 A|a maa, sajaya |ama meaela|a|, saaaarasaaaara,
aa|wa aeae| mayaa ||la semaa aeraaa a| aawa| jer||aaaaaa awaa aaa
aa|wa mere|a semaa le|a| me||alas| |aal. Uala| meajaa| jea||al Vasa
mere|a semaa le|a| a|aajl|s aa|am awaa aaa aa|am |aal. Vere|a semaa
ma|aa ma|aaaa ra|aa| yaa sama aaa mere|a semaa m|aam m|aamaa
ra|aa| yaa sama, seaaa mere|a m|aam aar| aala |araa ra|aa| yaa
mea||al| mere|a, aaa aala |araa |la |a|a| Kr|slas.
Baptisan Oleh Yohanes
Baptisan Yohanes adalah Baptisan kepada pertobatan.
Val|as 3.11 A|a memaajl|s |ama aeaaa a|r seaaa| laaaa jerlaaalaa,
lelaj| |a yaa aalaa |emaa|aa aar| jaaa|a |ea|| aer|aasa aar| jaaa|a
aaa a|a l|aa| |aya| me|ejas|aa |asalNya. |a a|aa memaajl|s|aa |ama
aeaaa Ra| Kaaas aaa aeaaa aj|.
Baptisan Yesus
Baptisan Yesus adalah baptisan yang unik dan hanya kepada
Dia satu-satunya. Dia tidak dibaptis kedalam pertobatan meski
An Example for Today
55
Dia dibaptis oleh Yohanes. Itulah mengapa Yohanes berdebat
dengan Dia.
Val|as 3.131 Va|a aalaa|a| Yesas aar| a|||ea |e Yaraaa |ejaaa
Ya|aaes aala| a|aajl|s a|e|aya. Telaj| Ya|aaes meatea| D|a, |alaaya.
"A|a|a| yaa jer|a a|aajl|s a|e|Va, aaa Ea|aa yaa aalaa |ejaaa|a?"
a|a Yesas meajawaa, |alaNya |ejaaaaya. "B|ar|a| |a| |la lerjaa|, |areaa
aem|||aa|a| sejalalaya ||la meaeaaj|aa se|ara| |e|eaaa| A||a|." Daa
Ya|aaesjaa meaaral|Nya.
Roh Kudus datang atas Yesus saat Dia di baptis dan mujizat di
dapatkan dalam kehidupan-Nya sejak dari hari itu sampai
seterusnya.
Baptisan Oleh Api
Yohanes bernubuat bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh
Kudus dan api.
Val|as 3.11a,12 ... lelaj| |a yaa aalaa |emaa|aa aar| jaaa|a |ea||
aer|aasa aar| jaaa|a aaa a|a l|aa| |aya| me|ejas|aa |asalNya. |a a|aa
memaajl|s|aa |ama aeaaa Ra| Kaaas aaa aeaaa aj|.
A|al jeaamj| saaa| a|laaaaNya. |a a|aa memaers|||aa lemjal
jea|r||aaNya aaa meaamja||aa aaaamNya |e aa|am |amaaa, lelaj|
aeaa jeram| |la a|aa a|aa|arNya aa|am aj| yaa l|aa| lerjaaam|aa.
Dalam baptisan api, pekerjaan daging, sekam, akan terbakar
dan dibersihkan dari kehidupan kita. Hanya buah Roh yang
benar, gandum, yang akan tinggal.
Baptisan Oleh Roh Kudus
Kita dibaptis ke dalam Kristus oleh Roh Kudus.
Rama .3 Alaa l|aa| la|a|a| |ama, aa|wa ||la semaa yaa le|a| a|aajl|s
aa|am Kr|slas, le|a| a|aajl|s aa|am |emal|aaNya?
1 Kar|alas 12.13 8eaaa aa|am sala Ra| ||la semaa, aa|| araa Ya|aa|,
maajaa araa Yaaaa|, aa|| aaaa|, maajaa araa merae|a, le|a| a|aajl|s
meajaa| sala laaa| aaa ||la semaa a|aer| m|aam aar| sala Ra|.
T|las 3.5 Paaa wa|la |la D|a le|a| meaye|amal|aa ||la, aa|aa |areaa
jeraaalaa aa|| yaa le|a| ||la |a|a|aa, lelaj| |areaa ra|malNya a|e|
jermaaa|aa |e|a||raa |emaa|| aaa a|e| jemaa|araaa yaa a||erja|aa a|e|
Ra| Kaaas ...
Baptisan Oleh Yesus
Kita dibaptis oleh yesus ke dalam baptisan Roh Kudus.
La|as 3.1 Ya|aaes meajawaa aaa aer|ala |ejaaa semaa araa |la. "A|a
memaajl|s |ama aeaaa a|r, lelaj| |a yaa |ea|| aer|aasa aar| jaaa|a
a|aa aalaa aaa memaa|a la|| |asalNyajaa a|a l|aa| |aya|. |a a|aa
memaajl|s |ama aeaaa Ra| Kaaas aaa aeaaa aj|."
K|sa| Para Rasa| 1.4,5,8 Paaa saala |ar| |el||a |a ma|aa aersamasama
aeaaa mere|a, |a me|araa mere|a mea|aa||aa Yerasa|em, aaa
meayara| mere|a l|aa| a| s|la meaaal||aa jaaj| Baja, "yaa aem|||aa
|alaNya" le|a| |ama aeaar aar| jaaaKa. 8eaaa Ya|aaes memaajl|s
aeaaa a|r, lelaj| l|aa| |ama |a| |ama a|aa a|aajl|s aeaaa Ra| Kaaas."
The Church Triumphant
56
"Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas laraa |e alas |ama,
aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a| se|ara| Yaaea aaa
8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|."
Baptisan Dengan Air
Baptisan air dikenal dengan Allah dalam kematian-Nya,
dikuburkan dan bangkit.
Rama .3,4 Alaa l|aa| la|a|a| |ama, aa|wa ||la semaa yaa le|a|
a|aajl|s aa|am Kr|slas, le|a| a|aajl|s aa|am |emal|aaNya? Deaaa
aem|||aa ||la le|a| a||aaar|aa aersamasama aeaaa D|a a|e| aajl|saa
aa|am |emal|aa, sajaya, sama sejerl| Kr|slas le|a| a|aaa||l|aa aar|
aalara araa mal| a|e| |ema||aaa Baja, aem|||aa jaa ||la a|aa ||aaj
aa|am ||aaj yaa aara.
PEMBAPTISAN DIPERINTAHKAN
Kita diperintahkan untuk bertobat dan dibaptis.
K|sa| Para Rasa| 2.3841 Jawaa Pelras |ejaaa mere|a. "Berlaaal|a| aaa
|eaaa||a| |ama mas|amas|a memaer| a|r|ma a|aajl|s aa|am aama Yesas
Kr|slas aala| jeaamjaaaa aasama, ma|a |ama a|aa meaer|ma |araa|a
Ra| Kaaas. 8eaaa aa| |ama|a| jaaj| |la aaa aa| aaa|aaa|ma aaa aa|
araa yaa mas|| jaa|, ya|la seaaaya| yaa a|aa a|jaa|| a|e| Ta|aa
A||a| ||la."
Daa aeaaa aaaya| jer|alaaa |a|a |a| |a memaer| saala |esa|s|aa yaa
saaa|saaa| aaa |a meaetam aaa meaas||al| mere|a, |alaaya.
"Ber||a| a|r|ma a|se|amal|aa aar| aa|alaa yaa ja|al |a|." Draaaraa
yaa meaer|ma jer|alaaaaya |la memaer| a|r| a|aajl|s aaa jaaa |ar| |la
jam|a| mere|a aerlamaa| ||ra||ra l|a r|aa j|wa.
Orang-orang Etiopia Dibaptis
K|sa| Para Rasa| 8.339 Vere|a me|aajal|aa jerja|aaaa mere|a, aaa l|aa
a| saala lemjal yaa aaa a|r. La|a |ala s|aas|aa |la. "L||al, a| s|la aaa a|r,
aja|a| |a|aaaaaya, j||a a|a a|aajl|s?"
8a|al ||||jas. "J||a laaa jertaya aeaaa seeaaj |al|, aa|e|."
Jawaaaya. "A|a jertaya, aa|wa Yesas Kr|slas aaa|a| Aaa| A||a|."
La|a araa El|aj|a |la meayara| mea|eal||aa |erela |la, aaa |eaaaaya
laraa |e aa|am a|r, aa|| ||||jas maajaa s|aas|aa |la, aaa ||||jas memaajl|s
a|a. Daa sele|a| mere|a |e|aar aar| a|r, Ra| Ta|aa l|aal|aa me|ar||aa
||||jas aaa s|aas|aa |la l|aa| me|||alaya |a|. |a meaeras|aa jerja|aaaaaya
aeaaa sa|at|la.
Teladan Berlanjut
Hak Istimewa
K|sa| Para Rasa| 1.47,48 Ba|e||a| araa meatea| aala| memaajl|s
araaaraa |a| aeaaa a|r, seaaa|aa mere|a le|a| meaer|ma Ra| Kaaas
sama sejerl| ||la? La|a |a meayara| mere|a a|aajl|s aa|am aama Yesas
Kr|slas. Kemaa|aa mere|a mem|ala Pelras, sajaya |a l|aa| aeaeraja |ar|
|a| aersamasama aeaaa mere|a.
An Example for Today
57
Melalui Perjanjian Baru seluruh orang-orang telah
diselamatkan dan kemudian segera dibaptis.
Orang-orang Samaria
K|sa| Para Rasa| 8.12 Telaj| se|araa mere|a jertaya |ejaaa ||||jas
yaa memaer|la|aa |aj|| lealaa Kerajaaa A||a| aaa lealaa aama Yesas
Kr|slas, aaa mere|a memaer| a|r| mere|a a|aajl|s, aa|| |a|||a|| maajaa
jeremjaaa.
Lidia
K|sa| Para Rasa| 1.15 8esaaa| |a a|aajl|s aersamasama aeaaa se|s|
rama|aya, |a meaaja| |am|, |alaaya. "J||a |ama aerjeaaajal, aa|wa
a|a saaa|saaa| jertaya |ejaaa Ta|aa, mar||a| meaamjaa a|
rama||a." |a meaaesa| samja| |am| meaer|maaya.
Kepala Penjara
K|sa| Para Rasa| 1.33 Paaa jam |la jaa |eja|a jeajara |la memaawa
mere|a aaa memaasa| a||ar mere|a. 8e|el||a |la jaa |a aaa |e|aaraaya
memaer| a|r| a|aajl|s.
Kepala Rumah Ibadat
K|sa| Para Rasa| 18.8 Telaj| Kr|sjas, |eja|a rama| |aaaal |la, meajaa|
jertaya |ejaaa Ta|aa aersamasama aeaaa se|s| rama|aya, aaa aaaya|
aar| araaaraa Kar|alas, yaa meaaeaar|aa jemaer|laaa Paa|as,
meajaa| jertaya aaa memaer| a|r| mere|a a|aajl|s.
Orang-orang di Korintus
K|sa| Para Rasa| 19.5 Kel||a mere|a meaaeaar |a| |la, mere|a memaer|
a|r| mere|a a|aajl|s aa|am aama Ta|aa Yesas.
Ananias Memerintahkan Paulus
K|sa| Para Rasa| 22.1 Daa se|araa, meaaja ea|aa mas|| raaraa?
Baaaa|a|, aer||a| a|r|ma a|aajl|s aaa aasaaasama a|sat||aa sama||
aersera |ejaaa aama Ta|aa.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Dua pernyataan penting apa yang Yesus buat tentang gereja dalam Matius 16:18?2. Jelaskan perbedaan antara baptisan oleh Roh Kudus ke dalam Yesus dan baptisan oleh Yesus ke
dalam Roh Kudus.3. Mengapa baptisan air penting?

58


BAGIAN KEDUA

PELAYANAN DALAM
KITAB KISAH PARA RASUL

59
Pelajaran Ketujuh
Petrus Si Alang-alang
PETRUS SEWAKTU DIA BERJALAN BERSAMA YESUS
Kita diberikan banyak kejadian di dalam kehidupan Petrus dari
pada murid-murid yang lainnya. Petrus adalah pemimpin dari
para murid. Namanya selalu teratas. Dia adalah orang yang
sering kali berbicara. Dia tegas, percaya diri, berani, jujur,
mengikuti kata hati dan kuat. Dia sering berubah dan terkadang
dia penuh semangat dan gegabah.
Bertemu Yesus
Petrus mungkin telah menjadi pengikut Yohanes Pembaptis.
Kita tahu bahwa itu adalah pembaptisan yang menunjuk dia
kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Sebutan pertama
tentang petrus dalam Alkitab juga pada saat dia diubah
namanya oleh Yesus. Namanya adalah Simon yang berarti
alang-alang. Alang-alang sifatnya secara alami terlempar ke
sana kemari dan kedinginan tertiup angin. Yesus langsung
mengganti namanya menjadi Petrus yang berarti batu karang,
meski Yesus memanggil dia Simon atau Petrus secara
bergantian di dalam injil.
Ya|aaes 1.3542 Paaa |eesa|aa |ar|aya Ya|aaes aera|r| a| s|la ja|a
aeaaa aaa araa mar|aaya. Daa |el||a |a me|||al Yesas |ewal, |a aer|ala.
"L||al|a| Aaa| aamaa A||a|!" Keaaa mar|a |la meaaeaar aja yaa
a||ala|aaaya |la, |a|a mere|a jer| mea||al Yesas.
Telaj| Yesas meaa|e| |e ae|a|aa. |a me|||al, aa|wa mere|a mea||al
D|a |a|a aer|ala |ejaaa mere|a. "Aja|a| yaa |ama tar|?"
Kala mere|a |ejaaaNya. "Raa| (arl|aya. aral, a| maaa|a| Ea|aa
l|aa|?"
|a aer|ala |ejaaa mere|a. "Var||a| aaa |ama a|aa me|||alaya."
Vere|ajaa aalaa aaa me|||al a| maaa |a l|aa|, aaa |ar| |la mere|a
l|aa| aersamasama aeaaa D|a, wa|la |la ||ra||ra ja|a| emjal. 8a|a|
searaa aar| |eaaaaya yaa meaaeaar jer|alaaa Ya|aaes |a|a mea||al
Yesas aaa|a| Aaareas, saaaara 8|maa Pelras.
Aaareas ma|ama|a aerlema aeaaa 8|maa, saaaaraaya, aaa |a aer|ala
|ejaaaaya. "Kam| le|a| meaema|aa Ves|as (arl|aya. Kr|slasl." |a
memaawaaya |ejaaa Yesas.
Nama Berubah Menjadi Petrus
Yesas memaaaaa a|a aaa aer|ala. "Ea|aa 8|maa, aaa| Ya|aaes, ea|aa
a|aa a|aama|aa KeIas (arl|aya. Pelrasl."
Mujizat Menjala Ikan
Terkadang saat membaca mujizat terjadi dalam Alkitab, kita
menikmati mujizat itu sehingga kita lupa untuk melihat
Kejayaan Gereja
60
perubahan yang terjadi pada orang-orang yang terlibat di
dalamnya.
Yesus menggunakan perahu Petrus sebagai mimbar untuk
mengajar. Petrus ingin membeirkan perahunya untuk
digunakan oleh Dia dan oleh dirinya sendiri memindahkan
perahunya sedikit dari pantai. Saat Yesus selesai mengajar, Dia
berkata kepada Petrus, Bawa ke air yang dalam dan lepaskan
jala untuk menangkap ikan.
Petrus memiliki pilihan. Dia bisa melakukan apa yang Yesus
katakan, meski hal tersebut tidak dapat dipikirkan secara
manusiawi, atau dia dapat saja menolak. Petrus memilih untuk
mentaati.
Petrus Taat
Karena Petrus taat, dia melihat kuasa supranatural Allah. Dia
menyadari dirinya berdosa dan dia mengetahui Yesus sebagai
Tuhan. Langsung saja, dia dipanggil oleh Yesus dan
meninggalkan semuanya untuk mengikut Dia.
La|as 5.111 Paaa saala |a|| Yesas aera|r| a| jaala| aaaaa eaesarel,
seaaa araa aaaya| meaeramaa| D|a |eaaa| meaaeaar|aa I|rmaa
A||a|. |a me|||al aaa jera|a a| lej| jaala|. Ne|ayaaae|ayaaaya le|a| laraa
aaa seaaa memaasa| ja|aaya.
|a aa|| |e aa|am sa|a| sala jera|a |la, ya|la jera|a 8|maa, aaa meayara|
a|a sajaya meaa|a||aa jera|aaya sea|||l jaa| aar| jaala|. La|a |a aaaa|
aaa meaajar araa aaaya| aar| alas jera|a.
8ele|a| se|esa| aera|tara, |a aer|ala |ejaaa 8|maa. "Berla|a||a| |e
lemjal yaa aa|am aaa leaar|aa|a| ja|ama aala| meaaa|aj ||aa."
8|maa meajawaa. "ara, le|a| sejaajaa ma|am |am| ae|erja |eras aaa
|am| l|aa| meaaa|aj ajaaja, lelaj| |areaa Ea|aa meayara|aya, a|a
a|aa meaeaar|aa ja|a jaa."
Berkat Datang
ayal ,7 Daa sele|a| mere|a me|a|a|aaaya, mere|a meaaa|aj sejam|a|
aesar ||aa, se||aa ja|a mere|a ma|a| |aya|. La|a mere|a memaer|
|syaral |ejaaa lemaalemaaaya a| jera|a yaa |a|a sajaya mere|a aalaa
memaaalaaya. Daa mere|a |la aalaa, |a|a mere|a aersamasama mea|s|
|eaaa jera|a |la aeaaa ||aa ||aa |amj|r leae|am.
Petrus Dipanggil Oleh Yesus
ayal 811 Kel||a 8|maa Pelras me|||al |a| |la |ajaa lersaa|ar a| aejaa
Yesas aaa aer|ala. "Ta|aa, jer||a| aar| jaaa|a, |areaa a|a |a| searaa
aeraasa." 8eaaa |a aaa semaa araa yaa aersamasama aeaaa a|a
la|jaa a|e| |areaa aaaya|aya ||aa yaa mere|a laa|aj, aem|||aa jaa
Ya|aaas aaa Ya|aaes, aaa|aaa| Zeaeaeas, yaa meajaa| lemaa 8|maa.
Kala Yesas |ejaaa 8|maa. "Jaaaa la|al, ma|a| aar| se|araa ea|aa
a|aa meaja|a maaas|a." Daa sesaaa| mere|a mea|e|a jera|ajera|aaya
|e aaral, mere|ajaa mea|aa||aa sea|a sesaala, |a|a mea||al Yesas.
Petrus Batu Karang
61
Petrus Berjalan Diatas Air
Saat Yesus berjalan diatas air menuju perahu, murid-murid
melihat Dia dan mereka ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa
itu adalah Yesus, tetapi mengira bahwa Dia adalah hantu.
Reaksi pertama dari orang-orang percaya adalah takut saat
mereka melihat pernyataan supranatural dari Allah.
Yesus berkata Aku ini. Jangan takut. Hanya Petrus yang
menjawab. Dia melompat keluar dari perahu. Dia berjalan
diatas air dan kemudian Petrus melihat keadaan sekelilingnya,
dan dia menjadi ragu dan kemudian dia tenggelam.
Yesus menegur dia karena keraguan dia tetapi hal itu akan
dengan baik diingat bahwa Petrus berjalan diatas air. Petrus
ingin keluar dari keadaan yang berbahaya. Petrus taat. Yesus
berkata, Datanglah dan Petrus pergi!
Val|as 14.2533 K|ra||ra jam l|a ma|am aalaa|a| Yesas |ejaaa mere|a
aerja|aa a| alas a|r. Kel||a mar|amar|aNya me|||al D|a aerja|aa a| alas a|r,
mere|a ler|ejal aaa aersera. "|la |aala!", |a|a aerler|a|ler|a| |areaa
la|al.
Telaj| seera Yesas aer|ala |ejaaa mere|a. "Teaaa|a|! A|a |a|, jaaaa
la|al!"
La|a Pelras aersera aaa meajawaa D|a. "Ta|aa, ajaa||a Ea|aa |la,
sara||a| a|a aalaa |ejaaaVa aerja|aa a| alas a|r."
Kala Yesas. "Dalaa|a|!"
Va|a Pelras laraa aar| jera|a aaa aerja|aa a| alas a|r meaaajal|aa
Yesas. Telaj| |el||a a|rasaaya l|ajaa aa|a, la|al|a| |a aaa ma|a|
leae|am |a|a aerler|a|. "Ta|aa, la|aa|a| a|a!"
8eera Yesas meaa|ar|aa laaaaNya, memeaa a|a aaa aer|ala. "Ha|
araa yaa |araa jertaya, meaaja ea|aa a|maaa?"
La|a mere|a aa|| |e jera|a aaa aa|ajaa reaa|a|. Daa araaaraa yaa
aaa a| jera|a meayemaa| D|a, |alaaya. "8esaaa|aya Ea|aa Aaa|
A||a|."
Petrus Diingatkan
Banyak dari murid-murid yang mengikut Yesus telah
menemukan jalan-Nya terlalu berat dan telah berpaling, tetapi
Petrus tidak!
Ya|aaes .79 Va|a |ala Yesas |ejaaa |eaaa ae|as mar|aNya.
"Aja|a| |ama l|aa| maa jer| jaa?"
Jawaa 8|maa Pelras |ejaaaNya. "Ta|aa, |ejaaa s|aja|a| |am| a|aa
jer|? Per|alaaaVa aaa|a| jer|alaaa ||aaj yaa |e|a|, aaa |am| le|a|
jertaya aaa la|a, aa|wa Ea|aa aaa|a| Yaa Kaaas aar| A||a|."
Engkau Adalah Kristus
Petrus adalah juru bicara dari kedua belas murid. Dialah yang
menjawab Yesus dalam beberapa kesempatan. Petrus yang
telah mengakui bahwa orang yang telah dia terima sebagai nabi
adalah Mesias.
Kejayaan Gereja
62
Val|as 1.132 8ele|a| Yesas l|aa a| aaera| Ka|sarea ||||j|, |a aerlaaya
|ejaaa mar|amar|aNya. "Kala araa, s|aja|a| Aaa| Vaaas|a |la?"
Jawaa mere|a. "Aaa yaa meaala|aa. Ya|aaes Pemaajl|s, aaa jaa
yaa meaala|aa. E||a aaa aaa ja|a yaa meaala|aa. Yerem|a alaa sa|a|
searaa aar| jara aaa|."
La|a Yesas aerlaaya |ejaaa mere|a. "Telaj| aja |alama, s|aja|a| A|a
|a|?"
Va|a jawaa 8|maa Pelras. "Ea|aa aaa|a| Ves|as, Aaa| A||a| yaa
||aaj!"
Kala Yesas |ejaaaaya. "Beraa|a|a|a| ea|aa 8|maa a|a Yaaas seaaa
aa|aa maaas|a yaa meayala|aa |la |ejaaama, me|a|a|aa BajaKa yaa
a| sara.
Daa A|ajaa aer|ala |ejaaama. Ea|aa aaa|a| Pelras aaa a| alas aala
|araa |a| A|a a|aa meaa|r||aa jemaalKa aaa a|am maal l|aa| a|aa
meaaasa|aya. Kejaaama a|aa Kaaer||aa |aat| Kerajaaa 8ara. Aja yaa
|aa||al a| aaa|a |a| a|aa ler||al a| sara aaa aja yaa |aa|ejas|aa a|
aaa|a |a| a|aa ler|ejas a| sara." La|a Yesas me|araa mar|amar|aNya
sajaya jaaaa memaer|la|a|aa |ejaaa s|ajajaa aa|wa |a Ves|as.
Mengetahui bahwa Yesus tidak berkata, Engkau adalah Petrus
dan diatas engkau Aku akan mendirikan jemaat-Ku. Yesus
berkata engkaulah Petrus (bukan Simon yang tertiup angin
tetapi Petrus batu karang) dan diatas batu pewahyuan yang
disaksikan oleh pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus,
Dia akan membangun jemaat-Nya.
Saat Yesus melanjutkan, Dia berkata kepada mereka bahwa
Dia akan memberikan kunci kerajaan dan kuasa mengikat dan
melepaskan. Dia berkata kepada seluruh murid-murid-Nya
sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya.
Kuasa dan kekuatan ini bukan diberikan hanya kepada Petrus.
Tetapi diberikan kepada seluruh orang-orang percaya untuk
menggenapi Amanat Agung.
Setelah Menegur Yesus
Petrus mengerti siapa Yesus yang dinyatakan oleh Roh. Yesus
berkata hal ini bukan dinyatakan kepadanya oleh manusia,
tetapi oleh Bapa di sorga. Tetapi saat Yesus mulai untuk
menjelaskan apa yang akan dialaminya, bahwa Dia akan
dibunuh dan Dia akan bangkit kembali. Petrus masuk ke dalam
bagian dari jiwanya. Kehilangan pengertian dan kecintaannya
kepada Yesus menyebabkan dia mencoba untuk mencegah apa
yang menurutnya adalah hal yang jahat.
Kemudian Yesus menegur dia.
Val|as 1.2123 8eja| wa|la |la Yesas ma|a| meayala|aa |ejaaa mar|a
mar|aNya aa|wa |a |aras jer| |e Yerasa|em aaa meaaaaa aaaya|
jeaaer|laaa aar| j||a| laalaa, |mam|mam |eja|a aaa a|||a||| Taaral, |a|a
a|aaaa| aaa a|aaa||l|aa jaaa |ar| |el|a. Telaj| Pelras meaar|| Yesas |e
samj|a aaa meaear D|a, |alaaya. "Ta|aa, ||raaya A||a| meajaa||aa |a|
|la! Ha| |la se|a|||a|| la||aa mea|mja Ea|aa."
Petrus Batu Karang
63
Va|a Yesas aerja||a aaa aer|ala |ejaaa Pelras. "Eaya||a| |a||s. Ea|aa
saala aala saaaaaaa aa|Ka, seaaa ea|aa aa|aa mem|||r|aa aja yaa
a|j|||r|aa A||a|, me|a|a|aa aja yaa a|j|||r|aa maaas|a."
Seseorang Penuh Iman
Petrus adalah seorang yang penuh iman. Saat Yesus ingin
menyembuhkan anak perempuan Yairus dia tidak membiarkan
orang lain untuk mengikuti dia selain Petrus, Yakobus dan
Yohanes.
Yesus mengetahui bahwa Dia harus berada diantara orang-
orang beriman dan tidak memiliki keraguan.
Var|as 5.3542 Kel||a Yesas mas|| aera|tara aalaa|a| araa aar|
|e|aara |eja|a rama| |aaaal |la aaa aer|ala. "Aaa|ma saaa| mal|, aja
jer|aaya |a| ea|aa meayasa|ayasa||aa ara?"
Telaj| Yesas l|aa| mea||raa|aa jer|alaaa mere|a aaa aer|ala |ejaaa
|eja|a rama| |aaaal. "Jaaaa la|al, jertaya saja!" La|a Yesas l|aa|
memjeraa|e||aa searaajaa ||al serla, |etaa|| Pelras, Ya|aaas aaa
Ya|aaes, saaaara Ya|aaas.
Vere|a l|aa a| rama| |eja|a rama| |aaaal, aaa a| saaa a||||alNya araa
araa r|aal, meaaa|s aaa meralaj aeaaa saara ayar|a. 8esaaa| |a
masa| |a aer|ala |ejaaa araaaraa |la. "Veaaja |ama r|aal aaa
meaaa|s? Aaa| |a| l|aa| mal|, lelaj| l|aar!" Telaj| mere|a meaerlawa|aa
D|a.
Va|a a|as|rNya semaa araa |la, |a|a a|aawaNya aya| aaa |aa aaa| |la
aaa mere|a yaa aersamasama aeaaa D|a masa| |e |amar aaa| |la. La|a
a|jeaaNya laaaa aaa| |la, |alaNya. "Ta||la |am," yaa aerarl|. "Ha|
aaa|, A|a aer|ala |ejaaama, aaaaa|a|!" 8e|el||a |la jaa aaa| |la
aaa||l aera|r| aaa aerja|aa, seaaa amaraya saaa| aaa ae|as la|aa. 8emaa
araa yaa |aa|r saaal la|jaa.
Saksi Kepada Perubahan
Petrus seringkali dipilih dari kedua belas murid. Petrus
Yakobus dan Yohanes diijinkan untuk melihat perubahan
Yesus.
Val|as 17.15 Eaam |ar| |emaa|aa Yesas memaawa Pelras, Ya|aaas aaa
Ya|aaes saaaaraaya, aaa aersamasama aeaaa mere|a |a aa|| |e seaaa|
aaaa yaa l|a|. D| s|la mere|a seaa|r| saja. La|a Yesas aeraaa| raja a|
aejaa mala mere|a, waja|Nya aerta|aya sejerl| mala|ar| aaa ja|a|aa
Nya meajaa| jal|| aers|aar sejerl| leraa. Va|a aamja| |ejaaa mere|a
Vasa aaa E||a seaaa aera|tara aeaaa D|a.
Kala Pelras |ejaaa Yesas. "Ta|aa, aelaja aa|a|aaya |am| aeraaa a|
lemjal |a|. J||a Ea|aa maa, a|ar|a| |aa|r||aa a| s|a| l|a |ema|, sala
aala| Ea|aa, sala aala| Vasa aaa sala aala| E||a."
Daa l|aal|aa seaaa |a aer|ala|ala laraa|a| awaa yaa leraa meaaaa|
mere|a aaa aar| aa|am awaa |la leraeaar saara yaa aer|ala. "|a||a|
Aaa| yaa Ka|as|||, |ejaaaNya|a| A|a aer|eaaa, aeaar|aa|a| D|a."
Kejayaan Gereja
64
Petrus Dan Ikan
Seorang pemungut cukai datang kepada Petrus dan Petrus
datang kepada Yesus. Karena Petrus tidak takut untuk
berbicara kepada yesus tentang segala masalah, masalah
tersebut diselesaikan bukan hanya bagi
Val|as 17.2427 Kel||a Yesas aaa mar|amar|aNya l|aa a| Kajeraaam
aalaa|a| jemaaal aea Ba|l A||a| |ejaaa Pelras aaa aer|ala. "Aja|a|
arama l|aa| memaayar aea aaa a|r|am |la?"
Jawaaaya. "Vemaa memaayar."
Daa |el||a Pelras masa| rama|, Yesas meaaa|a|a|aya aeaaa jerlaayaaa.
"Aja|a| jeaaajalma, 8|maa? Dar| s|aja|a| rajaraja aaa|a |a| memaaal
aea aaa jaja|? Dar| ra|yalaya alaa aar| araa as|a?"
Jawaa Pelras. "Dar| araa as|a!"
Va|a |ala Yesas |ejaaaaya. "Jaa| aeaas|a| ra|yalaya. Telaj| sajaya
jaaaa ||la meajaa| aala saaaaaaa aa| mere|a, jer||a| memaat|a |e
aaaaa. Daa ||aa jerlama yaa |aajaat|a, laa|aj|a| aaa aa|a|a|
ma|alaya, ma|a ea|aa a|aa meaema|aa mala aaa emjal a|r|am a|
aa|amaya. Ama|||a| |la aaa aayar|aa|a| |ejaaa mere|a, aa|Ka aaa
aa|ma jaa."
Sekali lagi, Petrus diijinkan untuk mengambil bagian dalam
mujizat Yesus. Yesus menyuruh dia untuk menangkap ikan dan
ikan yang pertama ditangkap akan ada koin di mulutnya dan dia
dapat membayar pajak dari koin itu.
Lagi-lagi Yesus meminta Petrus untuk melakukan sesuatu yang
tidak masuk akal dan Petrus mentaati dan diberkati.
PETRUS GAGAL!
Permasalahan
Yesus memanggil Simon dihadapan yang lainnya dan
memperingati dia apa yang akan terjadi.
Kelebihan Percaya Diri
La|as 22.3134 8|maa, 8|maa, |||al, |a||s le|a| meaaalal aala| meaamj|
|ama sejerl| aaaam, lelaj| A|a le|a| aeraaa aala| ea|aa, sajaya
|maama jaaaa aar. Daa ea|aa, j||a|aa ea|aa saaa| |asaI, |aal|aa|a|
saaaarasaaaarama."
Jawaa Pelras. "Ta|aa, a|a aersea|a masa| jeajara aaa mal| aersama
sama aeaaa Ea|aa!"
Telaj| Yesas aer|ala. "A|a aer|ala |ejaaama, Pelras, |ar| |a| ayam l|aa|
a|aa aer|a|a|, seae|am ea|aa l|a |a|| meayaa|a|, aa|wa ea|aa
meaeaa| A|a."
Vall|ew 2.3135 Va|a aer|ala|a| Yesas |ejaaa mere|a. "Va|am |a|
|ama semaa a|aa leraataa |maama |areaa A|a. 8eaaa aaa lerla||s. A|a
a|aa memaaaa| emaa|a aaa |awaaaa aamaa |la a|aa lertera|aera|.
A|aa lelaj| sesaaa| A|a aaa||l, A|a a|aa meaaa|a|a| |ama |e a|||ea."
Petrus Batu Karang
65

Kesombong
Pelras meajawaaNya. "B|arjaa mere|a semaa leraataa |maaaya
|areaa Ea|aa, a|a se|a|||a|| l|aa|."
Yesas aer|ala |ejaaaaya. "A|a aer|ala |ejaaama, sesaaa|aya ma|am
|a|, seae|am ayam aer|a|a|, ea|aa le|a| meayaa|a| A|a l|a |a||."
Kala Pelras |ejaaaNya. "8e|a||jaa a|a |aras mal| aersamasama
Ea|aa, a|a la||aa meayaa|a| Ea|aa." 8emaa mar|a yaa |a|ajaa
aer|ala aem|||aa jaa.
Petrus di Getsemani
Dipilih Oleh Yesus
Simon dipilih Yesus bersama Yakobus dan Yohanes untuk
pergi bersama Yesus ke Taman Getsemani dan untuk
menunggu dan untuk menjaga Dia. Yesus bahkan
memperingatkan dia kembali bahwa dia akan gagal jika dia
tidak berdoa, tetapi Simon tertidur.
Val|as 2.34 Va|a samja||a| Yesas aersamasama mar|amar|aNya
|e saala lemjal yaa aeraama elsemaa|. La|a |a aer|ala |ejaaa mar|a
mar|aNya. "Daaa||a| a| s|a|, semealara A|a jer| |e saaa aala| aeraaa."
Daa |a memaawa Pelras aaa |eaaa aaa| Zeaeaeas serlaNya. Va|a
ma|a||a| |a merasa sea|| aaa ealar, |a|a |alaNya |ejaaa mere|a. "Hal|
Ka saaal sea||, sejerl| maa mal| rasaaya. T|aa||a| a| s|a| aaa aerjaa
jaa|a| aeaaa A|a." Va|a |a maja sea|||l, |a|a sajaa aaa aeraaa, |ala
Nya. "Ya BajaKa, j||a|aa se||raaya maa||a, a|ar|a| tawaa |a| |a|a aar|
jaaaKa, lelaj| jaaaa|a| sejerl| yaa Ka|e|eaaa||, me|a|a|aa sejerl|
yaa Ea|aa |e|eaaa||."
8ele|a| |la |a |emaa|| |ejaaa mar|amar|aNya |la aaa meaaajal| mere|a
seaaa l|aar. Daa |a aer|ala |ejaaa Pelras. "T|aa||a| |ama saaaj
aerjaajaa sala jam aeaaa A|a? Berjaajaa|a| aaa aeraaa|a|, sajaya
|ama jaaaa jala| |e aa|am jeataaaaa. ra| memaa jeaaral, lelaj|
aa|a |ema|."
La|a |a jer| aala| |eaaa |a||aya aaa aeraaa, |alaNya. "Ya BajaKa
j||a|aa tawaa |a| l|aa| maa||a |a|a, |etaa|| ajaa||a A|a mem|aamaya,
jaa||a| |e|eaaa|Va!" Daa |el||a |a |emaa|| ja|a, |a meaaajal| mere|a
seaaa l|aar, seaaa mala mere|a saaa| aeral. |a mema|ar|aa mere|a a|
s|la |a|a jer| aaa aeraaa aala| |el|a |a||aya aaa meaataj|aa aaa yaa
|la jaa.
8esaaa| |la |a aalaa |ejaaa mar|amar|aNya aaa aer|ala |ejaaa
mere|a. "T|aar|a| se|araa aaa |sl|ra|al|a|. L||al, saalaya saaa| l|aa,
aa|wa Aaa| Vaaas|a a|sera||aa |e laaaa araaaraa aeraasa.
Baaaa|a|, mar||a| ||la jer|. D|a yaa meayera||aa A|a saaa| ae|al."
Putusnya Telinga Malkhus
Petrus ingin mati berjuang demi Yesus karena sesuatu yang
tidak dia mengerti. Hal itu adalah pekerjaan daging.
Kejayaan Gereja
66
Ya|aaes 18.1 La|a 8|maa Pelras, yaa memaawa jeaaa, mea|aaas
jeaaa |la, meaela||aaaya |ejaaa |amaa |mam Besar aaa memalas|aa
le||aa |aaaaaya. Nama |amaa |la Va|||as.
Petrus Menyangkal Yesus
Val|as 2.5a58 La|a semaa mar|a |la mea|aa||aa D|a aaa me|ar||aa
a|r|. 8esaaa| mere|a meaaa|aj Yesas, mere|a memaawaNya
mea|aaaj KayaIas, |mam Besar. D| s|la le|a| aer|amja| a|||a||| Taaral
aaa laalaa. Daa Pelras mea||al| D|a aar| jaa| samja| |e |a|amaa |mam
Besar, aaa sele|a| masa| |e aa|am, |a aaaa| a| aalara jeaawa|jeaawa|
aala| me|||al |esaaa|aa jer|ara |la.
Var|as 14.72 Paaa wa|la |la Pelras mas|| aaa a| aawa|, a| |a|amaa.
La|a aalaa|a| searaa |amaa jeremjaaa |mam Besar, aaa |el||a
jeremjaaa |la me|||al Pelras seaaa aera|aa, |a meaalaj ma|aaya aaa
aer|ala. "Ea|aa jaa se|a|a aersamasama aeaaa Yesas, araa Natarel
|la."
Telaj| |a meayaa|a|aya aaa aer|ala. "A|a l|aa| la|a aaa l|aa| meaerl|
aja yaa ea|aa ma|saa." La|a |a jer| |e serama| ma|a aaa aer|a|a||a|
ayam.
Kel||a |amaa jeremjaaa |la me|||al Pelras |a|, aer|ala|a| |a ja|a |ejaaa
araaaraa yaa aaa a| s|la. "Draa |a| aaa|a| sa|a| searaa aar|
mere|a." Telaj| Pelras meayaa|a|aya ja|a.
T|aa| |ama |emaa|aa araaaraa yaa aaa a| s|la aer|ala jaa |ejaaa
Pelras. "Ea|aa |a| jasl| sa|a| searaa aar| mere|a, aja|a| ea|aa
searaa a|||ea!"
Va|a ma|a||a| Pelras meaala| aaa aersamja|. "A|a l|aa| |eaa| araa
yaa |ama seaalseaal |a|!"
Daa jaaa saal |la aer|a|a||a| ayam aala| |eaaa |a||aya. Va|a
ler|aal|a| Pelras, aa|wa Yesas le|a| aer|ala |ejaaaaya. "8eae|am ayam
aer|a|a| aaa |a||, ea|aa le|a| meayaa|a| A|a l|a |a||." La|a
meaaa|s|a| |a lerseaaseaa.
Satu-satunya kitab yang ditulis Petrus dalam Perjanjian Baru
adalah 1 Petrus dan 2 Petrus. Menurut beberapa ahli, Kitab
Markus ditulis dalam beberapa bagian dibawah arahan Petrus.
Dalam injil ini, cerita tentang sangkalan Petrus ditulis dengan
jelas agar dapat dibaca oleh semua orang.
Hal yang sangat buruk bahwa cerita tentang Petrus berakhir
disini. Dia dapat dikatakan sedikit lebih baik dari pada Yudas
dalam sejarahnya. Tetapi kehidupan Petrus selalu menjadi
pelajaran dalam kuasa Allah yang luar biasa dalam memaafkan
dan untuk mengubah kehidupan.
PAGI HARI DI HARI KEBANGKITAN
Maria Magdalena datang ke kubur dan melihat batu penutup
kubur telah berpindah dan dia langsung lari kepada Yohanes
dan Petrus. Dan mereka langsung kembali ke kubur.
Petrus Batu Karang
67
Ya|aaes 2.11 Paaa |ar| jerlama m|aa |la, ja|ja| aeaar |el||a |ar|
mas|| e|aj, jer||a| Var|a Vaaa|eaa |e |aaar |la aaa |a me|||al aa|wa
aala le|a| a|ama|| aar| |aaar. |a aer|ar||ar| meaaajal|aa 8|maa Pelras aaa
mar|a yaa |a|a yaa a||as||| Yesas, aaa aer|ala |ejaaa mere|a. "Ta|aa
le|a| a|ama|| araa aar| |aaaraya aaa |am| l|aa| la|a a| maaa |a
a||ela||aa."
Va|a aeraa|al|a| Pelras aaa mar|a yaa |a|a |la |e |aaar. Keaaaaya
aer|ar| aersamasama, lelaj| mar|a yaa |a|a |la aer|ar| |ea|| tejal aar|
jaaa Pelras se||aa |ea|| aa|a|a samja| a| |aaar. |a meajeaa| |e aa|am,
aaa me|||al |a|a |ajaa ler|ela| a| laaa|, a|aa lelaj| |a l|aa| masa| |e
aa|am. Va|a aalaa|a| 8|maa Pelras jaa meayasa| a|a aaa masa| |e
aa|am |aaar |la. |a me|||al |a|a |ajaa ler|ela| a| laaa|, seaaa |a|a je|a|
yaa laa|aya aaa a| |eja|a Yesas l|aa| ler|ela| ae|al |a|a |ajaa |la,
lelaj| aa| a| samj|a a| lemjal yaa |a|a aaa saaa| lera|aa. Va|a
masa||a| jaa mar|a yaa |a|a, yaa |ea|| aa|a|a samja| a| |aaar |la aaa |a
me|||alaya aaa jertaya. 8eaaa se|ama |la mere|a ae|am meaerl| |s| K|laa
8at| yaa meaala|aa, aa|wa |a |aras aaa||l aar| aalara araa mal|.
La|a ja|aa|a| |eaaa mar|a |la |e rama|.
Menurut Markus, malaikat menampakkan diri kepada
perempuan itu di dalam kubur dan mengatakan kepada mereka
untuk memberitahukan kepada murid-murid dan Petrus bahwa
Yesus akan pergi ke Galilea dan mereka akan melihat Dia
disana, seperti apa yang telah Yesus katakan.
Var|as 1.7 "Telaj| se|araa jer||a|, |ala|aa|a| |ejaaa mar|amar|a
Nya aaa |ejaaa Pelras. |a meaaa|a|a| |ama |e a|||ea, a| saaa |ama a|aa
me|||al D|a, sejerl| yaa saaa| a||ala|aaNya |ejaaa |ama."
Petrus Melihat Allah Yang
Bangkit
Petrus adalah murid pertama yang melihat Yesus setelah
kebangkitan-Nya. Kedua orang yang berada di jalan menuju
Emaus berjalan dan berbicara kepada Yesus tetapi dia tidak
mengenali-Nya sampai Dia melakukan perjamuan dengan
mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dan memberitahukan
murid-murid:
La|as 24.34 Kala mere|a |la. "8esaaa|aya Ta|aa le|a| aaa||l aaa
le|a| meaamja||aa a|r| |ejaaa 8|maa."
1 Kar|alas 15.35 8eaaa yaa saaal jeal|a le|a| |asamja||aa
|ejaaama, ya|la aja yaa le|a| |aler|ma seaa|r|, |a|a| aa|wa Kr|slas
le|a| mal| |areaa aasaaasa ||la, sesaa| aeaaa K|laa 8at|, aa|wa |a le|a|
a||aaar|aa, aaa aa|wa |a le|a| a|aaa||l|aa, jaaa |ar| yaa |el|a,
sesaa| aeaaa K|laa 8at|, aa|wa |a le|a| meaamja||aa a|r| |ejaaa KeIas
aaa |emaa|aa |ejaaa |eaaa ae|as mar|aNya.
Pengakuan Tiga Kali Lipat
Yesus menampakkan diri kepada murid-murid tiga kali. Kali
ini Dia langsung menuji kepada Petrus.
Kejayaan Gereja
68
Ya|aaes 21.1519 8esaaa| sarajaa Yesas aer|ala |ejaaa 8|maa Pelras.
"8|maa, aaa| Ya|aaes, aja|a| ea|aa meaas||| A|a |ea|| aar| jaaa
mere|a |a|?"
Jawaa Pelras |ejaaaNya. "Beaar Ta|aa, Ea|aa la|a, aa|wa a|a
meaas||| Ea|aa."
Kala Yesas |ejaaaaya. "emaa|a|aa|a| aamaaaamaaKa."
Kala Yesas ja|a |ejaaaaya aala| |eaaa |a||aya. "8|maa, aaa| Ya|aaes,
aja|a| ea|aa meaas||| A|a?"
Jawaa Pelras |ejaaaNya. "Beaar Ta|aa, Ea|aa la|a, aa|wa a|a
meaas||| Ea|aa."
Kala Yesas |ejaaaaya. "emaa|a|aa|a| aamaaaamaaKa."
Kala Yesas |ejaaaaya aala| |el|a |a||aya. "8|maa, aaa| Ya|aaes,
aja|a| ea|aa meaas||| A|a?"
Va|a sea|| |al| Pelras |areaa Yesas aer|ala aala| |el|a |a||aya.
"Aja|a| ea|aa meaas||| A|a?" Daa |a aer|ala |ejaaaNya. "Ta|aa,
Ea|aa la|a sea|a sesaala, Ea|aa la|a, aa|wa a|a meaas||| Ea|aa."
Kala Yesas |ejaaaaya. "emaa|a|aa|a| aamaaaamaaKa. A|a aer|ala
|ejaaama. 8esaaa|aya |el||a ea|aa mas|| maaa ea|aa mea||al
j|aaama seaa|r| aaa ea|aa aerja|aa |e maaa saja |aa|e|eaaa||, lelaj|
j||a ea|aa saaa| meajaa| laa, ea|aa a|aa meaa|ar|aa laaaama aaa
araa |a|a a|aa mea||al ea|aa aaa memaawa ea|aa |e lemjal yaa
l|aa| |aa|e|eaaa||." Daa |a| |a| a||ala|aaNya aala| meayala|aa
aaa|maaa Pelras a|aa mal| aaa mema||a|aa A||a|. 8esaaa| meaala|aa
aem|||aa |a aer|ala |ejaaa Pelras. "||al|a| A|a."
Petrus telah menyangkal Yesus tiga kali dan sekarang dia telah
sepenuhnya dipulihkan dengan berkata kepada Yesus tiga kali
bahwa dia mengasihi Dia.
Ringkasan
Petrus adalah seorang yang bekerja secara normal, penjala ikan,
saat Yesus datang ke dalam kehidupannya. Dengan berjalan
bersama Yesus setiap hari selama tiga tahun, dia dilatih untuk
melayani. Hal yang sama juga bisa terjadi kepada orang-orang
percaya sekarang ini. Rahasia dalam kehidupan Petrus adalah
menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Dia
menyerahkan pekerjaannya, teman-temannya, waktunya,
seluruhnya bagi Yesus. Allah dapat menggunakan bejana
komitmen sekarang ini. Dia ingin memakai setiap dari kita
semua!
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Pernyataan supranatural apakah yang telah diterima Petrus yang berkaitan dengan pribadi Yesus?
2. Berikan contoh dari iman Petrus.
3. Berikan contoh kegagalan Petrus.
4. Sebutkan tiga perintah Yesus kepada Petrus saat Petrus mengakui kepada Yesus bahwa dia
mengasihi-Nya.

69
Pelajaran Delapan
Petrus Si Batu Karang
PERMULAAN PELAYANAN PETRUS
Petrus menjadi kuat dalam iman. Tidak pernah ada keraguan
iman di dalam dirinya sejak saat dia menyangkal Yesus. Saat
dia menerima kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia telah
menjadi orang yang berbeda. Dia sesungguhnya adalah Petrus,
si batu karang.
Pelayanan Petrus adalah pola dari apa yang Allah ingin untuk
kita lakukan hari-hari ini. Menarik untuk dicatat lebih dulu,
Petrus menjadi saksi di Yerusalem dan Yudea, lalu ke Samaria.
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|.
Tempat Pelayanan
Petrus melayani lebih banyak kepada orang Yahudi dari pada
ke bangsa-bangsa lainnya.
a|al|a 2.7,8 Telaj| seaa|||aya, sele|a| mere|a me|||al aa|wa |ejaaa|a
le|a| a|jertaya|aa jemaer|laaa |aj|| aala| araaaraa la| aersaaal, sama
sejerl| |ejaaa Pelras aala| araaaraa aersaaal |areaa |a yaa le|a|
memaer||aa |e|aalaa |ejaaa Pelras aala| meajaa| rasa| aa| araaaraa
aersaaal, |a jaa yaa le|a| memaer||aa |e|aalaa |ejaaa|a aala| araa
araa yaa l|aa| aersaaal.
Saat Allah memanggil Petrus untuk masuk ke dalam kumpulan
orang-orang tertentu, Dia memiliki tempat pelayanan yang
spesial bagi orang-orang percaya. Beberapa disebutkan sebagai
pecandu obat-obatan, pecandu alkohol, prostitusi, gelandangan,
atau bagi orang-orang yang profesional. Yg lain disebut bangsa
tertentu atau ras manusia. Hal yang penting adalah untuk
menemukan kehendak Allah bagi pelayananmu.
Saat kamu menemukannya, kamu akan mengalami kuasa yang
besar dan keberhasilan dalam pelayananmu.
Khotbah Pertama
Kisah Para Rasul 2:14-41
Petrus adalah pembicara utama pada hari Pentakosta.
K|sa| Para Rasa| 2.14 Va|a aaa||l|a| Pelras aera|r| aeaaa |eseae|as
rasa| |la, aaa aeaaa saara ayar|a |a aer|ala |ejaaa mere|a. "Ha| |ama
araa Ya|aa| aaa |ama semaa yaa l|aa| a| Yerasa|em, |ela|a||a| aaa
tam|aa|a| jer|alaaa|a |a|.
Kejayaan Gereja
70
Mujizat Pertama Yang Dicatat
Kisah Para Rasul 3:1-11
Petrus juga Yohanes yang paling menonjol dalam catatan
mujizat pertama yang dilakukan oleh rasul-rasul setelah hari
Pentakosta. Hal itu adalah penyembuhan dari orang timpang di
gerbang bait suci.
K|sa| Para Rasa| 3.19 Paaa saala |ar| meaje|aa wa|la semaa|yaa,
ya|la ja|a| l|a jelaa, aa|||a| Pelras aaa Ya|aaes |e Ba|l A||a|. D| s|la
aaa searaa |a|||a||, yaa |amja| seja| |a||raya se||aa |a |aras
a|asaa. T|ajl|aj |ar| araa |la a||ela||aa ae|al j|ala eraaa Ba|l A||a|,
yaa aeraama eraaa |aaa|, aala| mem|ala seae|a| |ejaaa araa yaa
masa| |e aa|am Ba|l A||a|. Kel||a araa |la me|||al, aa|wa Pelras aaa
Ya|aaes |eaaa| masa| |e Ba|l A||a|, |a mem|ala seae|a|. Vere|a
meaalaj a|a aaa Pelras aer|ala. "L||al|a| |ejaaa |am|." La|a araa |la
meaalaj mere|a aeaaa |arajaa a|aa meaaajal sesaala aar| mere|a.
Telaj| Pelras aer|ala. "Emas aaa jera| l|aa| aaa jaaa|a, lelaj| aja yaa
|ajaaya|, |aaer||aa |ejaaama. Dem| aama Yesas Kr|slas, araa Natarel
|la, aerja|aa|a|!" La|a |a memeaa laaaa |aaaa araa |la aaa memaaala
a|a aera|r|. 8e|el||a |la jaa |aal|a| |a|| aaa mala |a|| araa |la. |a
me|aaja| aera|r| |a|a aerja|aa ||aa |e mar| aaa mea||al| mere|a |e aa|am
Ba|l A||a|, aerja|aa aaa me|amjal|amjal serla memaj| A||a|. 8e|ara|
ra|yal |la me|||al a|a aerja|aa sama|| memaj| A||a|.
Penganiayaan Pertama
Kisah Para Rasul 4
Setelah mujizat terjadi, banyak orang diselamatkan dan jumlah
mereka bertambah sampai 5,000 orang. Pemimpin agama
orang-orang Yahudi melemparkan Petrus dan Yohanes ke
dalam penjara dan keesokan harinya mulai menanyai mereka.
Petrus menjadi juru bicara pada saat penganiayaan.
K|sa| Para Rasa| 4.7,8 La|a Pelras aaa Ya|aaes a||aaaj|aa |ejaaa s|aaa
|la aaa ma|a| a|jer||sa aeaaa jerlaayaaa |a|. "Deaaa |aasa maaa|a|
alaa aa|am aama s|aja|a| |ama aerl|aaa| aem|||aa |la?" Va|a jawaa
Pelras, jeaa| aeaaa Ra| Kaaas. "Ha| jem|mj|ajem|mj|a amal aaa laa
laa ..."
Petrus Bekerja Dalam Kekuasaan
Kisah Para Rasul 5:1-11
Petrus dipakai oleh Roh Kudus untuk melindungi dan menjaga
Gereja dari dosa dan tipu muslihat.
K|sa| Para Rasa| 5.1,2 Aaa searaa |a|a yaa aeraama Aaaa|as. |a aeserla
|sler|aya 8aI|ra meajaa| sea|aaa laaa|. Deaaa sela|a |sler|aya |a
meaa|aa seaa|aa aar| |as|| jeajaa|aa |la aaa seaa|aa |a|a a|aawa aaa
a||ela||aaaya a| aejaa |a|| rasa|rasa|.
Bekerja Dalam Kata-kata
Pengetahuan
ayal 3 Telaj| Pelras aer|ala. "Aaaa|as, meaaja |al|ma a||aasa| |a||s,
se||aa ea|aa meaaasla| Ra| Kaaas aaa meaa|aa seaa|aa aar| |as||
Petrus Si Batu Karang
71
jeajaa|aa laaa| |la? 8e|ama laaa| |la l|aa| a|jaa|, aa|aa|a| |la lelaj
|ejaayaaama, aaa sele|a| a|jaa|, aa|aa|a| |as||aya |la lelaj aa|am
|aasama? Veaaja ea|aa mereataaa|aa jeraaalaa |la aa|am |al|ma?
Ea|aa aa|aa meaaasla| maaas|a, lelaj| meaaasla| A||a|."
Kel||a meaaeaar jer|alaaa |la reaa||a| Aaaa|as aaa jalas|a| ayawaaya.
Va|a saaal|a| |ela|alaa semaa araa yaa meaaeaar |a| |la. La|a
aalaa|a| aeaeraja araa maaa, mere|a meaajaa| mayal |la,
meaasaaaya |e |aar aaa jer| meaaaaraya.
Memberikan Kesempatan Kepada
Safira
Petrus memberikan kesempatan kepada Safira untuk jujur.
ayal 79 K|ra||ra l|a jam |emaa|aa masa||a| |sler| Aaaa|as, lelaj| |a
l|aa| la|a aja yaa le|a| lerjaa|. Kala Pelras |ejaaaaya. "Kala|aa|a|
|ejaaa|a, aeaaa |ara se||aa|a| laaa| |la |ama jaa|?"
Jawaa jeremjaaa |la. "Bela| se||aa."
Kala Pelras. "Veaaja |ama aeraaa aerseja|al aala| meataaa| Ra|
Ta|aa? L||al|a|, araaaraa yaa aara meaaaar saam|ma aera|r| a|
aejaa j|ala aaa mere|a a|aa meaasaa ea|aa jaa |e |aar."
Ketakutan Beriman Adalah
Hasilnya
ayal 1,11 La|a reaa||a| jeremjaaa |la se|el||a |la jaa a| aejaa |a||
Pelras aaa jalas|a| ayawaaya. Kel||a araaaraa maaa |la masa|,
mere|a meaaajal| a|a saaa| mal|, |a|a mere|a meaasaaaya |e |aar aaa
meaaaaraya a| samj|a saam|aya. Va|a saaal |ela|alaa|a| se|ara|
jemaal aaa semaa araa yaa meaaeaar |a| |la.
Tidak semua ketakutan itu buruk. Ketakutan yang datang atas
orang-orang ini karena mereka menyadari besarnya kuasa Allah
dan Dia menuntut kejujuran dari mereka. Takut dan rasa
hormat kepada Tuhan adalah hal yang penting bagi umat
Tuhan.
Kecerdasan Iblis
Gereja perlu untuk dilindungi dari kuasa iblis. Roh Kudus akan
memperingati mereka yang bertanggung jawab, akan iblis,
seperti Roh Kudus memperingati Petrus tentang Ananias dan
Safira.
Petrus bekerja dalam karunia kata-kata pengetahuan. Dia
mengetahui tetang tipu muslihat uang. Tidak ada yang perlu
untuk menjual tanah mereka. Mereka telah melakukannya dan
berbohong karena mereka menginginkan tempat tertentu
dalam tubuh orang-orang percaya. Dosa mereka bukanlah
pengambilan sebagian dari uang itu, tetapi berbohong kepada
Roh Kudus.
Hal yang menarik dimana setelah tiga jam Ananias mati dan
istrinya datang pada saat itu tidak ada yang memberitahukan
kepadanya apa yang telah terjadi. Orang-orang pasti sangat
Kejayaan Gereja
72
takjub dengan kuasa Allah sehingga mereka tidak ingin
melakukan sesuatu yang mungkin saja berdosa!
Pelayanan Bayangan
Kisah Para Rasul 5:12-16
Kuasa Allah yang mengalir melalui sangat luar biasa bahkan
bayangannya memiliki kuasa untuk menyembuhkan.
K|sa| Para Rasa| 5.141 Daa ma||a |ama ma||a aerlamaa||a| jam|a|
araa yaa jertaya |ejaaa Ta|aa, aa|| |a|||a|| maajaa jeremjaaa,
aa||aa mere|a memaawa araaaraa sa||l |e |aar, |e ja|aa raya, aaa
memaar|a|aaaya a| alas aa|a|aa|a| aaa l||am, sajaya, ajaa||a Pelras
|ewal, sel|aa|l|aa|aya aayaaaaaya meaeaa| sa|a| searaa aar| mere|a.
Daa jaa araa aaaya| aar| |ala|ala a| se||lar Yerasa|em aalaa
aeraayaaaayaa serla memaawa araaaraa yaa sa||l aaa araaaraa
yaa a|aaa ra| ja|al. Daa mere|a semaa a|semaa||aa.
PELAYANAN INTERNASIONAL
Petrus melakukan perjalanan dan telah melayani di banyak
tempat diluar Yerusalem dan Yudea.
Samaria
Kisah Para Rasul 8:14-25
Orang-orang Menerima Baptisan
K|sa| Para Rasa| 8.1417 Kel||a rasa|rasa| a| Yerasa|em meaaeaar,
aa|wa laaa| 8amar|a le|a| meaer|ma I|rmaa A||a|, mere|a meaalas
Pelras aaa Ya|aaes |e s|la. 8el|aaaya a| s|la |eaaa rasa| |la aeraaa,
sajaya araaaraa 8amar|a |la aera|e| Ra| Kaaas. 8eaaa Ra| Kaaas
ae|am laraa a| alas searaajaa a| aalara mere|a, |areaa mere|a |aaya
a|aajl|s aa|am aama Ta|aa Yesas. Kemaa|aa |eaaaaya meaamjaa|aa
laaaa a| alas mere|a, |a|a mere|a meaer|ma Ra| Kaaas.
Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan mereka atas orang-
orang dan mereka menerima baptisan Roh Kudus.
Yesus berkata kita melayani pertama-tama di Yerusalem
(kampung halaman) dan Yudea (daearh sekitarnya), lalu ke
Samaria (daerah pedalaman) dan kemudian sampai ke ujung
dunia.
Mengetahui pola pelayanan Petrus.
Iblis Dibedakan
Saat Simon si Penyihir melihat kuasa yang dinyatakan melalui
tangan Petrus, dia ingin membeli kuasa tersebut. Reaksi Petrus
langsung dan menuju kepada intinya.
K|sa| Para Rasa| 8.223 Telaj| Pelras aer|ala |ejaaaaya. "B|aasa|a|
||raaya aaama |la aersama aeaaa ea|aa, |areaa ea|aa meayaa|a,
aa|wa ea|aa aajal memae|| |araa|a A||a| aeaaa aaa. T|aa| aaa aa|aa
alaa |a|ma aa|am jer|ara |a|, seaaa |al|ma l|aa| |aras a| |aaajaa A||a|.
Jaa| aerlaaal|a| aar| |eja|alaama |a| aaa aeraaa|a| |ejaaa Ta|aa, sajaya
|a meaamjaa| a|al |al|ma |a|, seaaa |a|||al, aa|wa |al|ma le|a| sejerl|
emjeaa yaa ja||l aaa lerjeral aa|am |eja|alaa."
Petrus Si Batu Karang
73
Petrus bekerja dalam karunia spiritual dalam membeda-
bedakan antara roh.
Lida
Kisah Para Rasul 9:32-35
Sewaktu Petrus melakukan perjalanan dia telah melihat apa
yang Yesus lakukan. Yesus memerintahkan Petrus dan setiap
orang-orang percaya melakukan apa yang telah Dia lakukan.
Aneas Disembuhkan
Petrus mengunjungi orang suci di Lida. Disana dia bertemu
dengan seseorang bernama Aneas, orang lumpuh yang telah
berbaring ditempat tidur selama delapan tahun. Aneas, Petrus
berkata kepadanya, Bangunlah dan bereskanlah tempat
tidurmu. Kemudian seketika dia bangun. Semua penduduk
Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada
Tuhan.
Yope
Kisah Para Rasul 9:36-43
Dorkas Dibangkitkan
Petrus berada disana saat yesus membangkitkan anak
perempuan Yairus dari kematian. Saat Petrus merasa Allah
akan menggunakan dia untuk membangkitkan Dorkas dari
kematian, dia tahu apa yang akan Yesus lakukan dan dia
melakukan hal yang sama.
K|sa| Para Rasa| 9.342 D| Yaje aaa searaa mar|a jeremjaaa aeraama
Taa|la aa|am aa|asa Yaaaa| Dar|as. Peremjaaa |la aaaya| se|a|| aeraaal
aa|| aaa memaer| seae|a|. Telaj| jaaa wa|la |la |a sa||l |a|a mea|aa|.
Daa sele|a| a|maaa||aa, mayalaya a|aar|a|aa a| raaa alas. L|aa ae|al
aeaaa Yaje. Kel||a mar|amar|a meaaeaar, aa|wa Pelras aaa a| L|aa,
mere|a meayara| aaa araa |ejaaaaya aeaaa jerm|alaaa. "8eera|a|
aalaa |e lemjal |am|." Va|a aer|emas|a| Pelras aaa aeraa|al
aersamasama aeaaa mere|a. 8ele|a| samja| a| saaa, |a a|aawa |e raaa
alas aaa semaa jaaaa aalaa aera|r| ae|alaya aaa sama|| meaaa|s
mere|a meaaaja||aa |ejaaaaya semaa aaja aaa ja|a|aa, yaa a|aaal
Dar|as wa|la |a mas|| ||aaj.
Telaj| Pelras meayara| mere|a semaa |e|aar, |a|a |a aer|alal aaa aeraaa.
Kemaa|aa |a aerja||a |e mayal |la aaa aer|ala. "Taa|la, aaa||l|a|!" La|a
Taa|la memaa|a malaaya aaa |el||a me|||al Pelras, |a aaaaa |a|a aaaa|.
Pelras memeaa laaaaaya aaa memaaala a|a aera|r|. Kemaa|aa |a
memaa|| araaaraa |aaas aeserla jaaaajaaaa, |a|a meaaaja||aa
|ejaaa mere|a, aa|wa jeremjaaa |la ||aaj. Per|sl|wa |la lers|ar a|
se|ara| Yaje aaa aaaya| araa meajaa| jertaya |ejaaa Ta|aa.
Mengingat bagaimana Yesus telah menyuruh semua orang
untuk keluar dari ruangan kecuali orang tua dna ketiga murid?
Yesus telah memisahkan mereka yang tidak akan percaya.
Petrus melakukan hal yang sama.
Iman bekerja dalam belas kasihan, tetapi tidak di dalam ruang
roh kasihan. Bersikap kasihan, tidak akan membangkitkan
Kejayaan Gereja
74
orang dari kematian. Bagaimanapun, bukan kehendak Allah
bagi setiap orang untuk dibangkitkan dari kematian. Dalam
area iman ini sangat penting untuk mendengar perkataan yang
jelas dari Tuhan. Ingat bahwa Yesus berkata Dia hanya
melakukan apa yang Dia lihat Bapa lakukan. Kematian hanya
dapat bangkit saat seseorang menerima kata-kata bijaksana
yang supranatural, kemudian melepaskan karunia iman.
Ya|aaes 5.19 Va|a Yesas meajawaa mere|a, |alaNya. "A|a aer|ala
|ejaaama, sesaaa|aya Aaa| l|aa| aajal meaerja|aa sesaala aar| a|r|
Nya seaa|r|, j||a|aa l|aa| |a me|||al Baja meaerja|aaaya, seaaa aja yaa
a||erja|aa Baja, |la jaa yaa a||erja|aa Aaa|."
Kaesarea Kisah Para Rasul 10
Penglihatan
Panggilan utama Petrus adalah kepada orang-orang Yahudi.
Dia juga satu-satunya yang Allah pakai untuk membuka pintu
kepada bangsa-bangsa lain di dunia.
Penglihatan yang Allah berikan kepada Petrus dan pengajaran
yang datang melalui hal itu, sangatlah spesial, karena melalui
hal itu kita dapat melihat kesetiaan Allah untuk mengajar kita
hal-hal yang seharusnya kita ketahui atau kita mengerti
sehinggal kita dapat melakukan kehendak-Nya.
Sebagai orang Yahudi, Petrus berprasangka melawan bangsa-
bangsa lain. Dia tidak akan pernah mengijinkan bangsa-bangsa
lain untuk datang ke dalam rumahnya dan tidak pernah akan
datang ke rumah mereka, tetapi Allah memiliki misi yang
spesial bagi Petrus dan prasangka tersebut telah dipatahkan.
K|sa| Para Rasa| 1.123 |a merasa |ajar aaa |a|a ma|aa, lelaj|
semealara ma|aaaa a|sea|a|aa, l|aal|aa ra|aya a|||jal| |aasa ||a||.
Tamja| a|e|aya |aa|l leraa|a aaa laraa|a| saala aeaaa aeraeala| |a|a
|eaar yaa aeraalaa jaaa |eemjal saaalaya, yaa a|laraa|aa |e laaa|.
D| aa|amaya leraajal je|aaa| jea|s a|aalaa aer|a|| emjal, a|aalaa
meaja|ar aaa aaraa.
Keaeaaraa|a| a|e|aya saala saara yaa aer|ala. "Baaaa|a|, |a| Pelras,
semae||||a| aaa ma|aa|a|!"
Telaj| Pelras meajawaa. "T|aa|, Ta|aa, l|aa|, seaaa a|a ae|am jeraa|
ma|aa sesaala yaa |aram aaa yaa l|aa| la||r."
Keaeaaraa ja|a aala| |eaaa |a||aya saara yaa aer|ala |ejaaaaya. "Aja
yaa a|ayala|aa |a|a| a|e| A||a|, l|aa| aa|e| ea|aa ayala|aa |aram." Ha|
|a| lerjaa| samja| l|a |a|| aaa seera sesaaa| |la leraa|al|a| aeaaa |la
|e |aa|l. Pelras aerlaayalaaya a| aa|am |al|aya, aja ||raaya arl|
jea|||alaa yaa le|a| a||||alaya |la. 8emealara |la le|a| samja| a| ma|a
j|ala araaaraa yaa a|sara| a|e| Karae||as aaa yaa aerasa|a
meaela|a| a| maaa rama| Pelras. Vere|a memaa|| searaa aaa
aerlaaya, aja|a| 8|maa yaa a|seaal Pelras aaa meaamjaa a| rama| |la.
Daa |el||a Pelras seaaa aerj|||r lealaa jea|||alaa |la, aer|ala|a| Ra|.
"Aaa l|a araa meatar| ea|aa. Baaaa|a|, laraa|a| |e aawa| aaa
Petrus Si Batu Karang
75
aeraa|al|a| aersamasama aeaaa mere|a, jaaaa a|maaa, seaaa A|a
yaa meayara| mere|a |e mar|."
La|a laraa|a| Pelras |e aawa| aaa aer|ala |ejaaa araaaraa |la.
"A|a|a| yaa |ama tar|, aja|a| ma|saa |eaalaaaa |ama?"
Jawaa mere|a. "Karae||as, searaa jerw|ra yaa la|as |al| aaa la|al a|aa
A||a|, aaa yaa ler|eaa| aa|| a| aalara se|ara| aaasa Ya|aa|, le|a|
meaer|ma jeayalaaa A||a| aeaaa jeraalaraaa searaa ma|a||al |aaas,
sajaya |a meaaaaaa ea|aa |e rama|aya aaa meaaeaar aja yaa
a|aa |aa|ala|aa." |a memjers||a|aa mere|a aala| aerma|am a| s|la.
Keesa|aa |ar|aya |a aaaaa aaa aeraa|al aersamasama aeaaa mere|a,
aaa aeaeraja saaaara aar| Yaje meayerla| a|a.
Bangsa-bangsa Lain Menerima
Roh Kudus
K|sa| Para Rasa| 1.24,25,27,28 Daa jaaa |ar| aer||alaya samja||a|
mere|a a| Ka|sarea. Karae||as seaaa meaaal||aa mere|a aaa |a le|a|
memaa|| saaa| saaaaraaya aaa sa|aaalsa|aaalaya aer|amja|. Kel||a
Pelras masa|, aalaa|a| Karae||as meayamaalaya, aaa sama|| lersaa|ar
a| aejaa |a||aya, |a meayemaa| Pelras.
Daa sama|| aerta|ajta|aj aeaaa a|a, |a masa| aaa meaaajal| aaaya|
araa seaaa aer|amja|. |a aer|ala |ejaaa mere|a. "Kama la|a, aelaja
|erasaya |araaaa aa| searaa Ya|aa| aala| aeraa| aeaaa araaaraa
yaa aa|aa Ya|aa| alaa masa| |e rama| mere|a. Telaj| A||a| le|a|
meaaaja||aa |ejaaa|a, aa|wa a|a l|aa| aa|e| meayeaal araa aaj|s alaa
l|aa| la||r."
Mereka melanjutkan berbicara dan Petrus mulai menjelaskan
kepada mererka siapa sebenarnya Yesus.
K|sa| Para Rasa| 1.434a Tealaa D|a|a| semaa aaa| aersa|s|, aa|wa
aaraas|aja jertaya |ejaaaNya, |a a|aa meaaajal jeaamjaaaa aasa
a|e| |areaa aamaNya. Kel||a Pelras seaaa aer|ala aem|||aa, laraa|a|
Ra| Kaaas |e alas semaa araa yaa meaaeaar|aa jemaer|laaa |la. Daa
semaa araa jertaya aar| a|aaaa aersaaal yaa meayerla| Pelras,
lerteaaateaaa, |areaa me|||al, aa|wa |araa|a Ra| Kaaas
a|tara||aa |e alas aaasaaaasa |a|a jaa, seaaa mere|a meaaeaar
araaaraa |la aer|ala|ala aa|am aa|asa ra| aaa mema||a|aa A||a|.
Laporan Petrus
Kisah Para Rasul 11:1-18
Petrus telah mematahkan tradisi manusia. Dia telah pergi ke
dalam rumah orang-orang yang tak bersunat dan makan
bersama-sama mereka.
Petrus memberitahukan rasul-rasul lainnya tetang apa yang
telah terjadi, tentang penglihatan yang telah dia terima, tentang
seseorang yang datang kepadanya, dan bagaimana dia telah
pergi kepada mereka dan mereka menerima keselamatan dan
pembaptisan Roh Kudus. Dia menyimpulkan,
Kejayaan Gereja
76
K|sa| Para Rasa| 11.17,18 "Jaa| j||a A||a| memaer||aa |araa|aNya
|ejaaa mere|a sama sejerl| |ejaaa ||la jaaa wa|la ||la ma|a| jertaya
|ejaaa Yesas Kr|slas, aaa|maaa|a| maa||a a|a meatea| D|a?"
Kel||a mere|a meaaeaar |a| |la, mere|a meajaa| leaaa, |a|a mema||a|aa
A||a|, |alaaya. "Jaa| |ejaaa aaasaaaasa |a|a jaa A||a| meaaraa|a|aa
jerlaaalaa yaa mem|mj|a |ejaaa ||aaj."
Inilah pertama kalinya rasul-rasul menyadari bahwa
keselamatan diberikan kepada seluruh dunia, bukan kepada
seluruh orang-orang Yahudi yang hidup di dunia.
MUJIZAT YANG DILAKUKAN PETRUS MELEPASKANNYA DARI PENJARA
Kisah Para Rasul 12:1-19
Datangnya Kematian
Seringkali Yesus memanggil Petrus, Yakobus dan Yohanes
terpisah dari yang lainnya. Raja Herodes telah menghukum
mati Yakobus dengan pedangnya dan memenjarakan Petrus.
Petrus pasti merasa itu adalah kesempatan yang bagus untuk
mati.
K|sa| Para Rasa| 12.11 K|ra||ra jaaa wa|la |la raja Heraaes ma|a|
aerl|aaa| aeaaa |eras ler|aaaj aeaeraja araa aar| jemaal. |a meayara|
memaaaa| Ya|aaas, saaaara Ya|aaes, aeaaa jeaaa. Kel||a |a me|||al,
aa|wa |a| |la meayeaaa|aa |al| araa Ya|aa|, |a me|aajal|aa
jeraaalaaaya |la aaa meayara| meaa|aa Pelras. wa|la |la |ar| raya Ral|
T|aa| Bera|. 8ele|a| Pelras a|laa|aj, Heraaes meayara|
memeajara|aaaya a| aawa| jeajaaaa emjal rea, mas|amas|a lera|r|
aar| emjal jrajar|l. Va|saaaya |a|a|, sajaya se|aa|s Pas|a| |a
mea|aaaj|aaaya |e aejaa araa aaaya|.
Jemaat Berdoa
ayal 57 Dem|||aa|a| Pelras a|la|aa a| aa|am jeajara. Telaj| jemaal
aeaaa le|aa meaaaa|aaaya |ejaaa A||a|. Paaa ma|am seae|am Heraaes
|eaaa| mea|aaaj|aaaya |ejaaa araa aaaya|, Pelras l|aar a| aalara
aaa araa jrajar|l, lerae|eaa aeaaa aaa raala|. 8e|a|a |la jrajar|l
jrajar|l jeaawa| seaaa aer|awa| a| ma|a j|ala.
T|aal|aa aera|r||a| searaa ma|a||al Ta|aa ae|al Pelras aaa ta|aya
aers|aar aa|am raaa |la. Va|a||al |la meaeja| Pelras aala|
memaaaaa|aaaya, |alaaya. "Baaaa|a| seera!" Va|a aar|a| raala|
|la aar| laaaa Pelras.
Petrus Bebas
ayal 811 La|a |ala ma|a||al |la |ejaaaaya. "||al|a| j|aaama aaa
|eaa|aa|a| sejalama!" |ajaa aeraaal aem|||aa. La|a ma|a||al |la aer|ala
|ejaaaaya. "Keaa|aa|a| jaaa|ma aaa ||al|a| a|a!" La|a |a mea||al|
ma|a||al |la |e |aar aaa |a l|aa| la|a, aa|wa aja yaa a||a|a|aa ma|a||al
|la saaa|saaa| lerjaa|, saa|aaya |a me|||al saala jea|||alaa.
8ele|a| mere|a me|a|a| lemjal |awa| jerlama aaa lemjal |awa| |eaaa,
samja||a| mere|a |e j|ala eraaa aes| yaa meaaja |e |ala. P|ala |la
leraa|a aeaaa seaa|r|aya aa| mere|a. 8esaaa| l|aa a| |aar, mere|a
aerja|aa samja| |e ajaa ja|aa, aaa l|aal|aa ma|a||al |la mea|aa||aa a|a.
Petrus Si Batu Karang
77
Daa sele|a| saaar a|aa a|r|aya, Pelras aer|ala. "8e|araa la|a|a| a|a
aeaaraeaar aa|wa Ta|aa le|a| meayara| ma|a||alNya aaa
meaye|amal|aa a|a aar| laaaa Heraaes aaa aar| sea|a sesaala yaa
a||araj|aa araa Ya|aa|."
Banyak Orang Berdoa
ayal 12 Daa sele|a| aerj|||r seaealar, jer||a| |a |e rama| Var|a, |aa
Ya|aaes yaa a|seaal jaa Var|as. D| s|la aaaya| araa aer|amja| aaa
aeraaa.
Doa Dijawab
ayal 13,14 Daa |el||a |a meaela| j|ala eraaa, aalaa|a| searaa
|amaa jeremjaaa aeraama Raae aala| meaela|a| s|aja yaa meaela|
|la. |a leras meaeaa| saara Pelras, lelaj| |areaa |raaaya |a l|aa|
memaa|a j|ala eraaa |la aaa seera masa| |e aa|am aala|
memaer|la|a|aa, aa|wa Pelras aaa a| aejaa j|ala eraaa.
Tidak Percaya
ayal 15,1 Kala mere|a |ejaaa jeremjaaa |la. "Ea|aa mea|aa." A|aa
lelaj| |a lelaj meaala|aa, aa|wa aeaaraeaar aem|||aa. Kala mere|a.
"|la ma|a||alaya." Telaj| Pelras lerasmeaeras meaela| aaa |el||a
mere|a memaa|a j|ala aaa me|||al a|a, mere|a lerteaaateaaa.
Terkadang mudah untuk melewati pesan Allah yang
sesungguhnya untuk menceritakan sebuah kejadian. Ya, orang-
orang terkejut saat Petrus benar-benar dibebaskan dari penjara
dan datang kepada pertemuan doa mereka. Kita dapat berkata,
Dimana iman mereka yang sesungguhnya? Tetapi hal yang
harus kita mengerti adalah mereka perduli kepada Petrus dan
mengorbankan waktu mereka untuk berkumpul bersama dan
berdoa.
Jika mereka tidak berdoa sangatlah mungkin bahwa Petrus
akan bunuh seperti Yakobus.
Raja Herodes Mati
Kisah Para Rasul 12:19-23
Raja Herodes telah membunuh Yakobus. Dia telah berencana
untuk membunuh Petrus. Dia telah membunuh penjaga yang
membiarkan Petrus pergi. Tetapi Raja Herodes mati terlalu
cepat.
K|sa| Para Rasa| 12.2124 Daa jaaa saala |ar| yaa a|leala|aa, Heraaes
meaeaa|aa ja|a|aa |erajaaa, |a|a aaaa| a| alas la||la aaa aerj|aala
|ejaaa mere|a. Daa ra|yalaya aersara| memaa|asaya. "|a| saara a||a|
aaa aa|aa saara maaas|a!"
Daa se|el||a |la jaa |a a|lamjar ma|a||al Ta|aa |areaa |a l|aa| memaer|
|armal |ejaaa A||a|, |a mal| a|ma|aa tat|atat|a. Va|a I|rmaa Ta|aa
ma||a lerseaar aaa ma||a aaaya| a|aeaar araa.
Kejayaan Gereja
78
KEMATIAN PETRUS
Kita tidak diberitahukan tentang kematian Petrus di dalam
kitab suci. Kita tahu bahwa Yesus telah bernubuat tentang hal
itu.
Ya|aaes 21.18,19 "A|a aer|ala |ejaaama. 8esaaa|aya |el||a ea|aa
mas|| maaa ea|aa mea||al j|aaama seaa|r| aaa ea|aa aerja|aa |e
maaa saja |aa|e|eaaa||, lelaj| j||a ea|aa saaa| meajaa| laa, ea|aa
a|aa meaa|ar|aa laaaama aaa araa |a|a a|aa mea||al ea|aa aaa
memaawa ea|aa |e lemjal yaa l|aa| |aa|e|eaaa||."
Daa |a| |a| a||ala|aaNya aala| meayala|aa aaa|maaa Pelras a|aa mal|
aaa mema||a|aa A||a|. 8esaaa| meaala|aa aem|||aa |a aer|ala |ejaaa
Pelras. "||al|a| A|a."
Menurut beberapa tradisi, Petrus pergi ke Roma langsung
mengikuti mujizat dilepasnya dia dari penjara dan disana dia
disalibkan oleh Raja Nero. Ada juga tradisi yang menolak dia
mati seperti Yesus dan meminta dia untuk disalibkan secara
terbalik. Tidak ada fakta-fakta dalam kitab suci yang
menguatkan hal tersebut. Kita memiliki beberapa catatan
Paulus pergi ke Roma tetapi tidak disebutkan apa-apa tentang
Petrus ada disana atau pernah ada disana.
Kesimpulan
Pelajaran tentang kehidupan Petrus adalah pelajaran tentang
mujizat. Mujizat yang pertama adalah berubahnya hidup Petrus
dari saat pertama dia mengikut Yesus, menyangkal Yesus,
menerima baptisan Roh Kudus dan langsung menjadi berani,
dan bahkan tidak takut akan kematian.
Dia melihat Yesus melakukan mujizat, dan dia juga melakukan
mujizat. Urapan yang sangat kuat atas Petrus pada saat
bayangannya melewati orang-orang, mereka disembuhkan. Dia
berhadapan dengan dosa di gereja dan orang-orang jatuh mati.
Petrus membangkitkan Dorkas dari kematian. Dia telah
dipenjara menghadapi kematian dan Allah mengirimkan
malaikat untuk melepaskan dia. Petrus berjalan dalam kuasa
mujizat supranatural dari Allah yang hidup, dan kita juga dapat
melakukan hal yang sama!
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Apa yang telah kamu pelajar dari kehidupan Petrus setelah baptisan Roh Kudus memiliki makna
di dalam kehidupanmu hari-hari ini?


2. Saat Ananias dan Safira berbohong kepada Tuhan mereka langsung dibunuh. Menurutmu
mengapa hal yang sama tidak terjadi kepada jemaat-jemaat sekarang ini?


3. Mengapa kejadian di Kaesarea penting bagi kita sekarang ini?

79
Pelajaran Sembilan
Kematian Adalah Keuntungan
Saat Rasul Paulus menghadapi kematian, bagiku, hidup adalah
bagi Kristus dan kematian adalah keuntungan.
Melalui kehidupan Stefanus kita belajar bagaimana orang
percaya menghadapi penyiksaan dan kematian.
STEFANUS
Kisah Para Rasul 6,8,7
Stefanus, Salah Satu
Pembantu Gereja (Diaken)
Kita tahu bahwa Stefanus adalah orang yang memiliki reputasi
yang baik, penuh dengan Roh, dan hikmat karena inilah yang
menjadi syarat sebagai seorang diaken.
K|sa| Para Rasa| .3 Kareaa |la, saaaarasaaaara, j|||||a| laja| araa aar|
aalarama, yaa ler|eaa| aa||, aaa yaa jeaa| Ra| aaa |||mal, sajaya
|am| meaaa|al mere|a aala| laas |la ...
Setelah dia dipilih sebagai diaken dia mulai melakukan mujizat
dan tanda-tanda diantara orang banyak.
Melakukan Mujizat
K|sa| Para Rasa| .815 Daa 8leIaaas, yaa jeaa| aeaaa |araa|a aaa
|aasa, meaaaa|aa maj|talmaj|tal aaa laaaalaaaa a| aalara araa
aaaya|.
Menghadapi Pertentangan
ayal 9 Telaj| lamj|||a| aeaeraja araa aar| jemaal Ya|aa| yaa a|seaal
jemaal araa L|aerl|a|aaalaaaala jemaal |la aaa|a| araaaraa aar|
K|reae aaa aar| A|e|saaar|aaersama aeaaa aeaeraja araa Ya|aa| aar|
K|||||a aaa aar| As|a. Draaaraa |la aersaa| jawaa aeaaa 8leIaaas.
Memiliki Hikmat Allah
ayal 1 Telaj| mere|a l|aa| saaaj me|awaa |||malaya aaa Ra| yaa
meaaaraa a|a aera|tara.
Tetang Hujatan
ayal 11 La|a mere|a mea|asal aeaeraja araa aala| meaala|aa. "Kam|
le|a| meaaeaar a|a meaataj|aa |ala|ala |ajal ler|aaaj Vasa aaa
A||a|."

Terdakwa Palsu
ayal 1214 Deaaa ja|aa aem|||aa mere|a meaaaa|aa saala era|aa a|
aalara araa aaaya| serla laalaa aaa a|||a||| Taaral, mere|a meayeraj
8leIaaas, meayerelaya aaa memaawaaya |e |aaajaa Va||ama| Aama.
La|a mere|a memaja|aa sa|s|sa|s| ja|sa yaa aer|ala. "Draa |a| leras
Kejayaan Gereja
80
meaeras meaataj|aa jer|alaaa yaa mea||aa lemjal |aaas |a| aaa
|a|am Taaral, seaaa |am| le|a| meaaeaar a|a meaala|aa, aa|wa
Yesas, araa Natarel |la, a|aa meraaa||aa lemjal |a| aaa meaaaa| aaal
|sl|aaal yaa a|war|s|aa a|e| Vasa |ejaaa ||la."
Memancarkan Kemuliaan Allah
ayal 15 8emaa araa yaa aaaa| aa|am s|aaa Va||ama| Aama |la
meaalaj 8leIaaas, |a|a mere|a me|||al ma|a 8leIaaas sama sejerl| ma|a
searaa ma|a||al.
Peristiwa Kematian Stefanus
Mengabarkan Injil
Imam Agung menanyakan kepada Stefanus apakah tuduhan itu
benar dan Stefanus mengambil kesempatan ini untuk
mengabarkan injil. Stefanus mulai dengan Abraham dan
dilanjutkan kepada kedatangan Mesias dan bahkan menuduh
pemimpin agama membunuh Dia. Dia mengakhiri khotbah
dengan berani, kemarahan yang benar.
K|sa| Para Rasa| 7.5153 Ha| araaaraa yaa |eras |eja|a aaa yaa
l|aa| aersaaal |al| aaa le||aa, |ama se|a|a meaealaa Ra| Kaaas, sama
sejerl| aeae| mayaama, aem|||aa jaa |ama. 8|aja|a| aar| aaa|aaa|
yaa l|aa| a|aa|aya a|e| aeae| mayaama? Ba||aa mere|a memaaaa|
araaaraa yaa |ea|| aa|a|a memaer|la|aa lealaa |eaalaaaa Draa
Beaar, yaa se|araa le|a| |ama |||aaal| aaa |ama aaaa|. Kama le|a|
meaer|ma |a|am Taaral yaa a|samja||aa a|e| ma|a||alma|a||al, a|aa
lelaj| |ama l|aa| meaaral|aya.
Yesus telah memberitahukan murid-muridnya mereka jangan
memikirkan tentang bagaimana mereka akan menjawab
pertanyaan, dan Stefanus adalah contoh yang baik. Dia
mengijinkan Roh Kudus untuk mengalir dalam dia dan untuk
mengatakan hal yang seharusnya dikatakan.
Kemarahan Mereka Meningkat
Sanhedrin dan Imam Agung menjadi sangat marah dan mereka
menggertakan gigi mereka.

K|sa| Para Rasa| 7.54 Kel||a aaalaaaala Va||ama| Aama |la
meaaeaar semaaaya |la, saaal lerlasa| |al| mere|a. Va|a mere|a
meayamaalaya aeaaa erla|aa ||.
Stefanus Tinggal Dalam Roh
ayal 55,5 Telaj| 8leIaaas, yaa jeaa| aeaaa Ra| Kaaas, meaalaj |e
|aa|l, |a|a me|||al |ema||aaa A||a| aaa Yesas aera|r| a| seae|a| |aaaa
A||a|. La|a |alaaya. "8aaa|, a|a me|||al |aa|l leraa|a aaa Aaa|
Vaaas|a aera|r| a| seae|a| |aaaa A||a|."
Stefanus tinggal dalam Roh dan menatap ke sorga untuk
melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri disebelah kanan
Allah.

Kematian Adalah Keuntungan
81
Para Pemimpin Menolak Untuk
Mendengar
ayal 57,58a Va|a aerler|a|ler|a||a| mere|a aaa sama|| meaalaj le||aa
sereala| meayeraa a|a. Vere|a meayerel a|a |e |aar |ala, |a|a
me|emjar|aya.
Stefanus Memaafkan Mereka
ayal 8ama|| aer|alal |a aersera aeaaa saara ayar|a. "Ta|aa,
jaaaa|a| laaaa|aa aasa |a| |ejaaa mere|a!" Daa aeaaa jer|alaaa
|la mea|aa||a| |a.
Kemartiran Stefanus
Stefanus adalah martir yang pertama dan kematiannya adalah
awal dari penganiayaan yang kuat terhadap orang percaya
mula-mula. Kematiannya membawa orang-orang percaya untuk
mengabarkannya keluar negeri dan mereka mengabarkan
Firman kemanapun mereka pergi.
K|sa| Para Rasa| 8.13 8aa|as jaa selaja, aa|wa 8leIaaas mal| a|aaaa|.
Paaa wa|la |la ma|a||a| jeaaa|ayaaa yaa |eaal ler|aaaj jemaal a|
Yerasa|em. Vere|a semaa, |etaa|| rasa|rasa|, lerseaar |e se|ara| aaera|
Yaaea aaa 8amar|a. Draaaraa sa|e| meaaaar|aa mayal 8leIaaas serla
meralaj|aya aeaaa saaal. Telaj| 8aa|as aerasa|a mema|aasa|aa
jemaal |la aaa |a memasa|| rama| aem| rama| aaa meayerel |a|||a|| aaa
jeremjaaa |e |aar aaa meayera||aa mere|a aala| a|masa||aa |e aa|am
jeajara.
K|sa| Para Rasa| 11.1921 8emealara |la aaaya| saaaarasaaaara le|a|
lerseaar |areaa jeaaa|ayaaa yaa l|maa| sesaaa| 8leIaaas a||a|am
mal|. Vere|a lerseaar samja| |e |ea|s|a, 8|jras aaa Aal|a|||a, aamaa
mere|a memaer|la|aa |aj|| |ejaaa araa Ya|aa| saja. A|aa lelaj| a| aalara
mere|a aaa aeaeraja araa 8|jras aaa araa K|reae yaa l|aa a| Aal|a|||a
aaa aer|ala|ala jaa |ejaaa araaaraa Yaaaa| aaa memaer|la|aa |aj||,
aa|wa Yesas aaa|a| Ta|aa. Daa laaaa Ta|aa meayerla| mere|a aaa
sejam|a| aesar araa meajaa| jertaya aaa aeraa||| |ejaaa Ta|aa.
Saksi Kepada Saulus
Kematian Stefanus saksi kepada orang yang dipanggil Tuhan
untuk menjadi saksi bagi Dia kepada bangsa-bangsa lain.
K|sa| Para Rasa| 22.2 Daa |el||a aara| 8leIaaas, sa|s|Va |la,
a|lamja||aa, a|a aaa a| s|la aaa meayelaja| jeraaalaa |la aaa a|a
meajaa ja|a|aa mere|a yaa memaaaa|aya.
Saulus melihat wajah Stefanus terpesona dengan kemuliaan
Allah saat dia mati sebagai martir.
Dengan kematiannya, Stefanus menjadi benih bagi tuaian jiwa
yang besar melalui pelayanan Paulus.
Kesimpulan
Stefanus bukan rasul namun dia melakukan mujizat. Mujizat
tidak terbatas bagi rasul atau orang-orang yang melayani dalam
lima jawatan pelayanan. Seperti mujizat membawa
pertentangan dalam kehidupan Stefanus, pekerjaan tanda-tanda
Kejayaan Gereja
82
dan mujizat juga akan membawa pertentangan dengan para
pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang tidak percaya
hari-hari ini.
Stefanus dipenuhi Roh Kudus dan oleh hikmat-Nya saat
pemimpin agama berusaha untuk membela keyakinannya
dengan berargumen, mereka tidak dapat melawan hikmat
Stefanus dan Roh Allah yang ada di dalamnya.
Untuk semua orang-orang percaya hari-hari ini, Stefanus adalah
pola iman, kekuatan dan tidak takut untuk menjadi saksi bagi
orang-orang yang bertentangan dan bahkan diancam oleh
kematian.
MENGAPA PENGANIAYAAN DATANG
Penyucian, Penguatan, Mendatangkan Pelunasan
Gereja telah disucikan, dikuatkan, dan bahkan dibayar lunas
untuk penginjilan, melalui pencobaan dan penganiayaan.
K|sa| Para Rasa| 14.21,22 Paa|as aaa Baraaaas memaer|la|aa |aj|| a| |ala
|la aaa memjera|e| aaaya| mar|a. La|a |emaa|||a| mere|a |e L|slra,
||aa|am aaa Aal|a|||a. D| lemjal |la mere|a meaaal|aa |al| mar|amar|a
|la aaa meaas||al| mere|a sajaya mere|a aerle|aa a| aa|am |maa, aaa
meaala|aa, "aa|wa aala| masa| |e aa|am Kerajaaa A||a| ||la |aras
meaa|am| aaaya| seasara."
Gereja Yang Kuat Adalah
Ancaman
Seperti kita lihat pada kehidupan Stefanus, saat kuasa
supernatural Roh Kudus mulai bekerja, hal itu membawa
penganiayaan. Pada hari-hari pertama gereja, penganiayaan
datang dari para pemimpin agama. Seringkali, hal itu datang
dari sumber yang sama hari-hari ini.
Kekristenan membawa ancaman bagi pemimpin bangsa
Yahudi. Ini adalah waktu Tuhan untuk untuk mengubah
penyembahan tahbisan Allah di dalam bait suci ke
penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran.
Bahkan sekarang, Allah melakukan hal-hal baru seperti Dia
memulihkan gereja-Nya. Apa yang Allah katakan dan lakukan
bagi jemaat-Nya beberapa tahun yang lalu tidak tidak selalu
merupakan apa yang ingin Dia nyatakan dan lakukan hari-hari
ini. Kita harus bersedia untuk berubah bersama Dia dan bukan
berpegang pada pola kemarin.
Tubuh orang-orang percaya yang berkuasa masih merupakan
ancaman bagi orang-orang Kristen yang tidak memiliki
komitmen hari-hari ini. Sering kali penganiayaan datang dari
kelompok ini.
Orang Kristen yang berkomitmen juga merupakan ancaman
bagi kuasa iblis yang telah dihadapkan pada jemaat yang tidak
berkuasa selama ratusan tahun. Penganiayaan akan datang dari
masyarakat yang tidak bertuhan.
Kematian Adalah Keuntungan
83
Saat semua orang-orang percaya mulai untuk melakukan
pekerjaan Jesus, untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat-
mujizat, ribuan orang akan di menangkan bagi Yesus.
HARUS MENGHADAPI PENGANIAYAAN
Area penganiayaan berbeda. Dalam beberapa negara orang-
orang percaya menghadapi hukuman penjara dan bahkan
kematian. Terkadang penganiayaan adalah hilangnya pekerjaan
atau keluarga. Terkadang juga hilangnya teman-teman, atau
status di dalam komunitas.
Dalam segala situasi kita bertindak sesuai dengan apa yang
Yesus lakukan. Saat Dia di salibkan, Dia berdoa bagi mereka
yang membunuh Dia. Bapa ampuni mereka, karena mereka
tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Val|as 5.4345a Kama le|a| meaaeaar I|rmaa. Kas||||a| sesamama
maaas|a aaa aeat||a| masa|ma. Telaj| A|a aer|ala |ejaaama. Kas||||a|
masa|ma aaa aeraaa|a| aa| mere|a yaa meaaa|aya |ama. Kareaa
aeaaa aem|||aa|a| |ama meajaa| aaa|aaa| Bajama yaa a| sara, yaa
meaera|l|aa mala|ar| aa| araa yaa ja|al aaa araa yaa aa|| aaa
meaaraa|aa |ajaa aa| araa yaa aeaar aaa araa yaa l|aa| aeaar.
Yesus telah mengajarkan banyak tentang pengampunan dalam
pelayanan-Nya. Bahkan dalam kematian, Yesus mengampuni
mereka yang telah membunuh Dia.
Stefanus Adalah Contoh
Mengampuni Penganiaya
Pengampunan Stefanus saat kematiannya seharusnya menjadi
pelajaran yang kuat bagi kita untuk mengampuni! Kita tidak
terluka sampai mati, jadi tidak ada alasan bagi area tidak dapat
memaafkan dalam kehidupan kita.
Sepanjang sejarah gereja, banyak yang telah mati martir. Yesus
berkata,
Ya|aaes 15.13 T|aa| aaa |as|| yaa |ea|| aesar aar| jaaa |as|| searaa
yaa memaer||aa ayawaaya aala| sa|aaalsa|aaalaya.
Memiliki Keberanian
Banyak dari kita akan berkata bahwa kita tidak memiliki
keberanian Stefanus. Pertama-tama, kita harus ingat bahwa
Stefanus adalah manusia sejati dari Allah. Dia telah dipilih
sebagai satu dari tujuh diaken karena dia adalah orang yang
jujur, penuh oleh Roh Kudus dan mujizat. Tidak ada dosa yang
tersembunyi di dalam kehidupannya untuk menjebaknya saat
ini.
Allah memberikan dia karunia spesial pada saat pencobaannya.
Dia menghadapi kematian, Allah mengijinkan dia untuk
melihat kemuliaan Allah. Allah mengijinkan dia untuk melihat
Yesus.
Kejayaan Gereja
84
Allah Memberikan Kekuatan
Allah memberikan Stefanus kekuatan, dan perkataan untuk
menghadapi penganiayaan dan kematian.
Orang-orang percaya mula-mula mengetahui bahwa mereka
harus taat kepada Allah, bukan manusia. Mereka akan terus
mengajarkan tentang kebangkitan Yesus dan menyembuhkan
dalam nama Yesus.
Jika orang-orang percaya telah puas hanya berdoa dan
bersekutu bersama dan tidak menjangkau keluar kepada orang-
orang disekitar mereka, mereka mungkin tidak menarik
perhatian para pemimpin agama kepada diri mereka sendiri.
Tetapi mereka memiliki amanat. Mereka telah dipilih untuk
memenangkan dunia kepada pengetahuan keselamatan Yesus
Kristus.
Injil Membawa Pertentangan
Hal yang sama berlaku saat ini. Dunia ini tidak perduli jika kita
bertemu dengan sesama dan berdoa dan menyembah Allah dan
memiliki persekutuan. Bagaimanapun, saat kita mulai untuk
bertindak seperti apa yang Yesus perintahkan untuk kita
lakukan, pertentangan akan datang. Kita harus ingat untuk tidak
mencari, atau dengan sengaja menimbulkan pertentangan,
tetapi apabila saat itu datang, hal itu akan menyediakan pintu
yang terbukan bagi kehadiran injil Yesus Kristus. Kita jangan
pernah melihat itu sebagai jalan untuk membuktikan bahwa
kita benar. Kepentingan diri sendiri tidak mendapat tempat
untuk menjadi sakasi bagi Yesus.
Nama Membawa Penganiayaan
Penganiayaan datang kepada para pengikut Yesus karena
mereka membawa nama Yesus dan Kuasa kebangkitan-Nya
segera setelah hari Pentakosta. Bagaimanapun, Petrus telah
dipenuhi oleh Roh Kudus dan mampu untuk menjawab
pertanyaan mereka dengan berani.
Saat diancam, dibawah perintah, bahkan saat dipukuli, Petrus
dan Yohanes tidak mundur. Mereka melakukan hal yang benar
dengan mengabarkan nama Yesus dan kuasa kebangkitan-Nya.
Petrus / Yohanes - Contoh
Menolak Intimidasi
Mereka menolak untk diintimidasi.
Saat pemimpin agama melihat semangat mereka heran dan
bingung.
K|sa| Para Rasa| 4.13 Kel||a s|aaa |la me|||al |eaeraa|aa Pelras aaa
Ya|aaes aaa meaela|a|, aa|wa |eaaaaya araa a|asa yaa l|aa|
lerje|ajar, |eraa|a| mere|a, aaa mere|a meaeaa| |eaaaaya seaaa|
jea||al Yesas.
Kematian Adalah Keuntungan
85
Bekerja Dalam Kuasa Mujizat
K|sa| Para Rasa| 4.1,17 aaa aer|ala. "T|aaa|aa aja|a| yaa |aras ||la
ama|| ler|aaaj araaaraa |a|? 8eaaa le|a| ayala |ejaaa semaa
jeaaaaa| Yerasa|em, aa|wa mere|a le|a| meaaaa|aa saala maj|tal yaa
meaya|a| aaa ||la l|aa| aajal meayaa|a|aya. Telaj| sajaya |a| |la
jaaaa ma||a |aas lers|ar a| aalara araa aaaya|, aa|||a| ||la meaaatam
aaa me|araa mere|a, sajaya mere|a jaaaa aera|tara |a| aeaaa
s|ajajaa aa|am aama |la."
Menantikan Mujizat
Mereka ditahan dan dimasukkan kedalam penjara, tetapi saat
malam tiba malaikan Tuhan melepaskan mereka dari penjara
dan memberitahukan mereka untuk berdiri di tengah bait suci
dan menyampaikan kepada orang-orang seluruh kabar baik.
Saat mereka dilepaskan dari penjara mereka tidak lari untuk
keselamatan mereka. Mereka langsung pergi ke bait suci dan
mulai untuk berkhotbah kabar yang sama.
Mereka dibawa kepada kembali Sanhedrin, diancam dengan
kematian dan mereka dipukuli dan mereka dilepaskan tetapi
dengan peringatan untuk tidak menggunakan nama Yesus lagi.
Menolak Untuk Berkompromi
Mereka menolak untuk berkompromi.
K|sa| Para Rasa| 5.442 Vere|a memaa|| rasa|rasa| |la, |a|a meayesa|
mere|a aaa me|araa mere|a meaajar aa|am aama Yesas. 8esaaa| |la
mere|a a||ejas|aa.
Bersukacita
Rasa|rasa| |la mea|aa||aa s|aaa Va||ama| Aama aeaaa ema|ra,
|areaa mere|a le|a| a|aaaj |aya| meaaer|la jea||aaaa a|e| |areaa
Nama Yesas. Daa sel|aj |ar| mere|a me|aajal|aa jeaajaraa mere|a a|
Ba|l A||a| aaa a| rama|rama| araa aaa memaer|la|aa |aj|| lealaa Yesas
yaa aaa|a| Ves|as.
Taat
Mereka taat kepada Allah bahkan saat menghadapi penyiksaan
yang luar biasa.
K|sa| Para Rasa| 8.3,4 Telaj| 8aa|as aerasa|a mema|aasa|aa jemaal |la
aaa |a memasa|| rama| aem| rama| aaa meayerel |a|||a|| aaa jeremjaaa
|e |aar aaa meayera||aa mere|a aala| a|masa||aa |e aa|am jeajara.
Vere|a yaa lerseaar |la meaje|aja| se|ara| aeer| |la sama||
memaer|la|aa |aj||.
Mengebaskan Debu
K|sa| Para Rasa| 13.4952 La|a I|rmaa Ta|aa a|s|ar|aa a| se|ara| aaera|
|la. Draaaraa Ya|aa| mea|asal jeremjaaajeremjaaa ler|ema|a yaa
la|al a|aa A||a|, aaa jemaesarjemaesar a| |ala |la, aaa mere|a
mea|maa||aa jeaaa|ayaaa alas Paa|as aaa Baraaaas aaa meaas|r
mere|a aar| aaera| |la. A|aa lelaj| Paa|as aaa Baraaaas meaeaas|aa
aeaa |a|| mere|a seaaa| jer|aalaa aa| araaaraa |la, |a|a jer| |e
Kejayaan Gereja
86
||aa|am. Daa mar|amar|a a| Aal|a|||a jeaa| aeaaa sa|at|la aaa aeaaa
Ra| Kaaas.
Bebas Dari Ketertolakan
Mengapa Yesus memberitahukan murid-muridnya untuk
mengebaskan debu dari kaki mereka saat mereka dan kabar
baik dari mereka di tolak?
Murid-murid akan pergi ke kota berikutnya dengan tidak
membawa sisa-sisa dari rasa ketertolakan mereka. Untuk lepas
dari ketertolakan kita harus mengampuni orang-orang yang
terlibat dan kemudian berjalan keluar dari situasi tersebut.
Perhatikan bahwa mereka segera penuh dengan sukacita dan
Roh Kudus.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Mengapa Stefanus dianiaya? Apa kesalahan yang dia perbuat?
2. Sebutkan dua sebab penganiayaan. Bagaimana seharusnya reaksimu pada saat penganiayaan?
3. Apa hasil dari penganiayaan? Berikan contoh.


87
Pelajaran Sepuluh
Filipus Pemberita Injil
PELAYANAN FILIPUS
Pelajaran tentang Filipus akan menjadi salah satu pelajaran
yang paling menguatkan bagi seluruh orang-orang percaya yang
ingin untuk melakukan lebih lagi bagi Tuhan dan ingin lebih
efektif dalam pelayanan mereka kepada Dia.
Pertama-tama, Filipus punuh iman d an Roh Kudus, kemudia
dia dipilih sebagai diaken, dan akhirnya dia menjadi pengabar
injil. Kita tidak diberitahukan tentang transisi ini.
Allah melihat keinginan dari hati seseorang. Sebagaimana
keinginan tersebut berubah menjadi lebih dan lebih lagi seperti
Yesus, Allah membuka jalan bagi keinginan tersebut untuk
digenapi di dalam kehidupan kita.
Diaken
Kisah Para Rasul 6:1-7
K|sa| Para Rasa| .5 Usa| |la a|ler|ma aa|| a|e| se|ara| jemaal, |a|a
mere|a mem|||| 8leIaaas, searaa yaa jeaa| |maa aaa Ra| Kaaas, aaa
||||jas ...
Seperti pada pemilihan Stefanus pemilihan diaken berarti
bahwa Filipus adalah orang yang memiliki reputasi yang baik,
penuh oleh Roh Kudus, dan kebijaksanaan.
Penginjil
Sebutan terakhir dari Filipus menyatakan fungsinya sebagai
penginjil. Saat Filipus terus dengan penuh iman melayani
Tuhan sebagai diaken, dia dipanggil kedalam lima jawatan
pelayanan untuk berfungsi sebagai penginjil.
K|sa| Para Rasa| 21.8 Paaa |eesa|aa |ar|aya |am| aeraa|al aar| s|la
aaa l|aa a| Ka|sarea. Kam| masa| |e rama| ||||jas, jemaer|la |aj|| |la, ya|la
sala aar| |elaja| araa yaa a|j|||| a| Yerasa|em, aaa |am| l|aa| a|
rama|aya.
Setelah kematian martir Stefanus, penganiayaan orang-orang
Kristen oleh pemimpin agama Yahudi mulai semakin serius
dan mereka melarikan diri seluruh area yang dikenal di dunia.
Ini adalah waktu dimulainya gerakan pertama pelayanan.
Orang-orang percaya yang tersebar ke Yerusalem, pergi segala
tempat berkhotbah tentang nama Yesus dan kuasa kebangkitan-
Nya.
K|sa| Para Rasa| 8.4 Vere|a yaa lerseaar |la meaje|aja| se|ara| aeer|
|la sama|| memaer|la|aa |aj||.
Kejayaan Gereja
88
KEANEKARAGAMAN DALAM PELAYANAN
Pelayanan Filipus adalah contoh dari keanekaragaman
pelayanan yang mengejutkan dalam pelayanan kepenuhan Roh
dalam kehidupan.
Pertama-tama Ke Samaria
Kisah Para Rasul 8:4-25
Yesus telah memerintahkan orang-orang percaya untuk pergi
ke Yerusalem, kemudian ke Samaria, dan lalu ke seluruh
bagian di dunia. Filipus adalah orang yang pertama yang kita
tahu tetang orang yang taat kepada bagian kedua dari perintah
ini. Dia pergi ke Samaria dan memberitahukan kepada orang-
orang tentang Kristus.
K|sa| Para Rasa| 8.48 Vere|a yaa lerseaar |la meaje|aja| se|ara| aeer|
|la sama|| memaer|la|aa |aj||. Daa ||||jas jer| |e saala |ala a| 8amar|a
aaa memaer|la|aa Ves|as |ejaaa araaaraa a| s|la. Kel||a araa
aaaya| |la meaaeaar jemaer|laaa ||||jas aaa me|||al laaaalaaaa yaa
a|aaa|aaaya, mere|a semaa aeaaa aa|al |al| meaer|ma aja yaa
a|aer|la|aaaya |la. 8eaaa aar| aaaya| araa yaa |erasa|aa ra| ja|al
|e|aar|a| ra|ra| |la sama|| aersera aeaaa saara |eras, aaa aaaya| jaa
araa |amja| aaa araa l|mjaa yaa a|semaa||aa. Va|a saaal|a|
aesar sa|at|la aa|am |ala |la.
Mujizat
Orang-orang datang untuk mendengarkan khotbah yang luar
biasa ini, karena tanda-tanda dan mujizat yang mengikuti
pelayanannya.
Orang lumpuh disembuhkan
Mujizat terjadi sehingga orang-orang dapat mendengar
dan melihat
Mereka mendengarkan perkataannya
Kesukaan yang besar terjadi di dalam kota
Kabar Baik
Tanda-tanda dan mujizat menarik perhatian orang banyak.
Tetapi kabar baik dari Filipus adalah tentang kerajaan Allah
dan nama Yesus.
K|sa| Para Rasa| 8.12 Telaj| se|araa mere|a jertaya |ejaaa ||||jas
yaa memaer|la|aa |aj|| lealaa Kerajaaa A||a| aaa lealaa aama Yesas
Kr|slas, aaa mere|a memaer| a|r| mere|a a|aajl|s, aa|| |a|||a|| maajaa
jeremjaaa.
Hasilnya
K|sa| Para Rasa| 8.1417 Kel||a rasa|rasa| a| Yerasa|em meaaeaar,
aa|wa laaa| 8amar|a le|a| meaer|ma I|rmaa A||a|, mere|a meaalas
Pelras aaa Ya|aaes |e s|la. 8el|aaaya a| s|la |eaaa rasa| |la aeraaa,
sajaya araaaraa 8amar|a |la aera|e| Ra| Kaaas. 8eaaa Ra| Kaaas
ae|am laraa a| alas searaajaa a| aalara mere|a, |areaa mere|a |aaya
a|aajl|s aa|am aama Ta|aa Yesas. Kemaa|aa |eaaaaya meaamjaa|aa
laaaa a| alas mere|a, |a|a mere|a meaer|ma Ra| Kaaas.
Filipus Pemberita Injil
89
Kita ketahui bahwa Filipus tidak berkata, Saya adalah diaken.
Saya harus diberi makanan. Allah tidak memanggil saya untuk
berkhotbah.
Tanda-tanda adalah pintu yang terbuka untuk mengabarkan
injil dan memimpin kepada keselamatan orang banyak.
Rencana Allah bagi penginjilan tidak berubah. Setiap orang-
orang percaya masih melakukan pekerjaan Yesus, untuk
melakukan tanda-tanda dan keajaiban, dan untuk mengabarkan
kabar baik tentang kerajaan Allah.
CONTOH KETAATAN
Kisah Para Rasul 8:26-40
Malaikat datang kepada Filipus dan memberitahukan dia untuk
pergi ke utara. Filipus berjalan dalam mujizat. Filipus tidak
menunggu gambaran keseluruhan dari apa yang harus dia
lakukan. Malaikat datang dan menyuruh dia untuk pergi ke
utara dan Filipus taat lalu pergi. Malaikat tidak mengatakan apa
yang harus dia lakukan saat dia sampai disana.
K|sa| Para Rasa| 8.2 Kemaa|aa aer|ala|a| searaa ma|a||al Ta|aa
|ejaaa ||||jas, |alaaya. "Baaaa|a| aaa aeraa|al|a| |e seae|a| se|alaa,
meaaral ja|aa yaa laraa aar| Yerasa|em |e ata." Ja|aa |la ja|aa yaa
saay|.
K|sa| Para Rasa| 8.27,28 La|a aeraa|al|a| ||||jas. Aaa|a| searaa
El|aj|a, searaa s|aas|aa, jemaesar aaa |eja|a jeraeaaa|araaa 8r|
Kaaaa|e, rala aeer| El|aj|a, yaa jer| |e Yerasa|em aala| aer|aaaa|.
8e|araa araa |la seaaa aa|am jerja|aaaa ja|aa aaa aaaa| aa|am
|erelaaya sama|| memaata ||laa aaa| Yesaya.
Kita juga harus langsung taat kepada Allah, bahkan jika kita
tidak mengerti mengapa kita harus pergi. Dalam cerita ini, kita
juga melihat bahwa waktunya Allah sangatlah penting. Jika
Filipus menunggu, dia mungkin akan melewatkan kesempatan
ini.
Melayani Orang-orang Etiopia
Saat kereta kuda dengan orang Etiopia datang, Roh berkata,
dekatilah kereta itu. Kita tidak mendapatkan catatan apakah
Filipus mendapat gambaran yang jelas tentang apa yang akan
terjadi. Dia hanya diberitahukan dan dia taat.
Atls 8.29 La|a |ala Ra| |ejaaa ||||jas. "Per||a| |e s|la aaa ae|al||a|
|erela |la!"
Atls 8.3 ||||jas seera |e s|la aaa meaaeaar s|aas|aa |la seaaa
memaata ||laa aaa| Yesaya. Kala ||||jas. "Veaerl||a| laaa aja yaa
laaa aata |la?"
Akhirnya, saat Filipus mendengar orang itu membaca kitab
nabi Yesaya dia tahu apa yang akan dia lakukan.
K|sa| Para Rasa| 8.35 Va|a ma|a||a| ||||jas aera|tara aaa aerla|a| aar|
aas |la |a memaer|la|aa |aj|| Yesas |ejaaaaya.
Kejayaan Gereja
90
Baptisan Air Penting
K|sa| Para Rasa| 8.338 Vere|a me|aajal|aa jerja|aaaa mere|a, aaa l|aa
a| saala lemjal yaa aaa a|r. La|a |ala s|aas|aa |la. "L||al, a| s|la aaa a|r,
aja|a| |a|aaaaaya, j||a a|a a|aajl|s?"
8a|al ||||jas. "J||a laaa jertaya aeaaa seeaaj |al|, aa|e|."
Jawaaaya. "A|a jertaya, aa|wa Yesas Kr|slas aaa|a| Aaa| A||a|." La|a
araa El|aj|a |la meayara| mea|eal||aa |erela |la, aaa |eaaaaya laraa
|e aa|am a|r, aa|| ||||jas maajaa s|aas|aa |la, aaa ||||jas memaajl|s a|a.
Baptisan air adalah kesaksian dari pengenalan kita dengan
Yesus dalam kematian-Nya, penguburan dan kebangkitan. Ini
adalah gambaran baru tetang kematian kita diri yang lama
dan kebangkitan dari ciptaan baru.
a|al|a 2.2 aamaa a|a ||aaj, lelaj| aa|aa |a| a|a seaa|r| yaa ||aaj,
me|a|a|aa Kr|slas yaa ||aaj a| aa|am a|a. Daa ||aaj|a yaa |a||aaj|
se|araa a| aa|am aa|a, aaa|a| ||aaj a|e| |maa aa|am Aaa| A||a| yaa
le|a| meaas||| a|a aaa meayera||aa a|r|Nya aala| a|a.
Filipus Dipindahkan
K|sa| Para Rasa| 8.39 Daa sele|a| mere|a |e|aar aar| a|r, Ra| Ta|aa l|aa
l|aa me|ar||aa ||||jas aaa s|aas|aa |la l|aa| me|||alaya |a|. |a meaeras|aa
jerja|aaaaaya aeaaa sa|at|la.
Dari waktu bersama-sama dengan orang Etiopia, Filipus
muncul di asdod. Dia memulai dimana dia ditinggalkan dan
pergi untuk mengabarkan injil.
K|sa| Para Rasa| 8.4 Telaj| lerayala ||||jas aaa a| Asaaa. |a aerja|aa
me|a|a| aaera| |la aaa memaer|la|aa |aj|| a| semaa |ala samja| |a l|aa a|
Ka|sarea.
POLA PELAYANAN PERJANJIAN BARU
Pelayanan
Filipus adalah contoh pola bagi seluruh orang-orang percaya
yang ingin mengalir dalam pelayanan Perjanjian Baru. Pertama
dia taat sebagai hamba. Menjadi diaken adalah posisi
pelayanan. Filipus adalah penggenapan dari pengajaran Yesus
tentang menjadi hamba.
Ya|aaes 13.141 Jaa| j||a|aa A|a memaasa| |a||ma, A|a yaa aaa|a|
Ta|aa aaa arama, ma|a |amajaa waj|a sa||a memaasa| |a||ma, seaaa
A|a le|a| memaer||aa saala le|aaaa |ejaaa |ama, sajaya |ama jaa
aeraaal sama sejerl| yaa le|a| Kajeraaal |ejaaama. A|a aer|ala
|ejaaama. 8esaaa|aya searaa |amaa l|aa||a| |ea|| l|a| aar| jaaa
laaaaya, alaajaa searaa alasaa aar| jaaa a|a yaa meaalasaya.
Tanda-tanda Dan Mujizat
Kita akan melayani dalam tanda-tanda, keajabian dan mujizat.
Kita akan melayani untuk melepaskan orang-orang yang
tertindas.
Filipus Pemberita Injil
91
K|sa| Para Rasa| 8.8 Kel||a araa aaaya| |la meaaeaar jemaer|laaa
||||jas aaa me|||al laaaalaaaa yaa a|aaa|aaaya, mere|a semaa aeaaa
aa|al |al| meaer|ma aja yaa a|aer|la|aaaya |la. 8eaaa aar| aaaya| araa
yaa |erasa|aa ra| ja|al |e|aar|a| ra|ra| |la sama|| aersera aeaaa
saara |eras, aaa aaaya| jaa araa |amja| aaa araa l|mjaa yaa
a|semaa||aa. Va|a saaal|a| aesar sa|at|la aa|am |ala |la.
Membangun Iman
Tanda-tanda dan keajaiban akan melepaskan iman bagi
keselamatan.
Orang-orang percaya yang baru akan di baptis dalam air
sebagai kesaksian dari pengenalan total mereka dengan Yesus
Kristus.
K|sa| Para Rasa| 8.3 Vere|a me|aajal|aa jerja|aaaa mere|a, aaa l|aa a|
saala lemjal yaa aaa a|r. La|a |ala s|aas|aa |la. "L||al, a| s|la aaa a|r,
aja|a| |a|aaaaaya, j||a a|a a|aajl|s?"
K|sa| Para Rasa| 1.47 Ba|e||a| araa meatea| aala| memaajl|s
araaaraa |a| aeaaa a|r, seaaa|aa mere|a le|a| meaer|ma Ra| Kaaas
sama sejerl| ||la?
Dibaptis Dalam Roh Kudus
Merupakan hal yang penting bahwa setiap orang-orang percaya
menerima baptisan Roh Kudus. Dengan kuasa yang baru,
mereka juga akan menjadi kesaksian yang bekerja dalam
mujizat bagi Yesus Kristus.
Tim Pelayanan
Saat rasul-rasul mendengar bahwa orang-orang Samaria telah
menerima Yesus mereka datang untuk membantu. Filipus
mengetahui kebutuhan tim pelayanan. Dia tahu bahwa fondasi
harus diletakkan di Samarian melalui pelayanan dari tim
kerasulan. Dia tidak berfungsi dengan dirinya sendiri, tetapi
menunjuk pemimpin dalam gerejanya dan berfungsi secara
seimbang dengan yang lainnya di dalam lima jawatan
pelayanan.
DUA PULUH TAHUN KEMUDIAN
Kita diberitahukan tentang Filipus sekali lagi setelah dua puluh
tahun kemudian. Saat Paulus melakukan perjalanan Dia tinggal
dirumah Filipus pengabar injil.
K|sa| Para Rasa| 21.8,9 Paaa |eesa|aa |ar|aya |am| aeraa|al aar| s|la
aaa l|aa a| Ka|sarea. Kam| masa| |e rama| ||||jas, jemaer|la |aj|| |la, ya|la
sala aar| |elaja| araa yaa a|j|||| a| Yerasa|em, aaa |am| l|aa| a|
rama|aya. ||||jas memjaaya| emjal aaa| aara yaa aera|e| |araa|a aala|
aeraaaaal.
Kesimpulan
Filipus adalah orang awam. Kemudian dia dipilih satu dari
tujuh diaken. Setelah itu, dia menjadi penginjil.
Kejayaan Gereja
92
Filipus penuh iman dalam ketaatannya kepada Allah. Pertama
dia melayani meja sebagai diaken. Kemudian dia masuk ke
dalam mujizat pengabaran injil. Lalu dia taat kepada malaikat
dan pergi ke jalan-jalan tertentu dan menunggu hingga Roh
Kudus memberitahukan langkah selanjutnya. Dia memimpin
orang Etiopia kepada Yesus, membaptis dia, dan secara
supranatural memindahkan dia ketempat yang lain.
Lalu kita diberitahukan bahwa dua puluh tahun kemudian dia
masih pengabar injil, melayani dengan empat anak
perempuannya di Kaesarea. Dia masih terus penuh iman
kepada Allah.
Untuk lebih mendalami pelajaran tentang Filipus pengabar
injil, pelajari Mujizat Pelayanan oleh John Ezekiel.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Apa yang mula-mula dilayani Filipus?2. Langkah apa yang membawa kehidupan Filipus berpindah dari menjadi diaken sampai menjadi
penginjil?3. Bagaimana contoh Filipus bagi kita hari-hari ini di dalam kita menemukan tempat kita dalam
pelayanan?

93
Pelajaran Sebelas
Perubahan Saulus
LATAR BELAKANG PAULUS
Rasul Paulus memiliki latar belakang yang menarik yang
dinyatakan dalam banyak tulisannya dalam Perjanjian Baru.
Dia adalah seorang Yahudi, warga negara Roma dan besar di
kota di Yunani, Tarsus.
Kita tahu bahwa dia dibesarkan dan diajarkan dalam doktrin
Yudasim karena dia menjadi orang Farisi. Dari tulisannya jelas
bahwa dia memiliki pengentahuan yang baik tentang budaya
Yunani seperti kebiksanaan Roma. Ada kemungkinan bahwa
dia berbicara bahasa Yunani dan Latin. Dia adalah orang yang
terpelajar.
Bahkan sebelum perubahannya, dia adalah orang yang sering
melakukan perjalanan. Saulus adalah nama Yahudi, dan Paulus
sepertinya adalah variasi dari Roma untuk nama tersebut.
Dalam Kitab Suci dia dipanggil Saulus sampai perubahannya
dan panggilan Paulus lebih sering.
Karena latar belakang Paulus, dia sangat ideal untuk memenuhi
panggilan Allah dalam hidupnya sebagai rasul bagi bangsa-
bangsa lain.
Kita memiliki beberapa detail tentang latar belakang Paulus
dari ayat-ayat berikut.
Yahudi Dari Tarsus
K|sa| Para Rasa| 21.39 Paa|as meajawaa. "A|a aaa|a| araa Ya|aa|, aar|
Tarsas, wara aar| |ala yaa ler|eaa| a| K|||||a,
Warga Negara Roma
a|a m|ala, sajaya a|a a|jeraa|e||aa aera|tara |ejaaa araa aaaya| |la."
Maju Dalam Tradisi
a|al|a 1.14 Daa a| aa|am aama Ya|aa| a|a jaa| |ea|| maja aar| aaaya|
lemaa yaa seaaya aeaaa a|a a| aalara aaasa|a, seaaa| araa yaa
saaal raj|a meme|||ara aaal |sl|aaal aeae| mayaa|a.
Orang Ibrani Asli
||||j| 3.4a,5 J||a aaa araa |a|a meayaa|a aajal meaara| jertaya jaaa
|a||a| |a||r|a|, a|a |ea|| |a|. a|saaal jaaa |ar| |eae|ajaa, aar| aaasa
|srae|, aar| sa|a Beayam|a, araa |araa| as||, lealaa jeaa|r|aa ler|aaaj
|a|am Taaral a|a araa |ar|s| ...
Farisi
K|sa| Para Rasa| 23. Daa |areaa |a la|a, aa|wa seaa|aa aar| mere|a |la
lermasa| a|aaaa araa 8aaa|| aaa seaa|aa lermasa| a|aaaa araa
|ar|s|, |a aersera aa|am Va||ama| Aama |la, |alaaya. "Ha| saaaara
Kejayaan Gereja
94
saaaara|a, a|a aaa|a| araa |ar|s|, |elaraaaa araa |ar|s|, a|a
a||aaaj|aa |e Va||ama| |a|, |areaa a|a mea|araj a|aa |eaaa||laa
araa mal|."
PENGANIAYAAN SAULUS TERHADAP JEMAAT
Kisah Para Rasul 7:57-8:3
Sebutan Pertama Saulus
Sebutan pertama Saulus adalah pada waktu penganiayaan
Stefanus.
K|sa| Para Rasa| 7.57,58 Va|a aerler|a|ler|a||a| mere|a aaa sama||
meaalaj le||aa sereala| meayeraa a|a. Vere|a meayerel a|a |e |aar |ala,
|a|a me|emjar|aya. Daa sa|s|sa|s| me|ela||aa jaaa| mere|a a| aejaa |a||
searaa maaa yaa aeraama 8aa|as.
Penganiayaan Orang Kristen
Paulus berbicara dalam perkataannya kali ini, bagaimana dia
menganiaya orang-orang Kristen, memburu mereka sampai
mati, menangkap laki-laki dan perempuan dan memasukkan
mereka ke dalam penjara.
K|sa| Para Rasa| 22.4,5 Daa a|a le|a| meaaa|aya jea||aljea||al
Ja|aa Ta|aa samja| mere|a mal|, |a|||a|| aaa jeremjaaa |alaa|aj aaa
|asera||aa |e aa|am jeajara. Tealaa |a| |la aa|| |mam Besar maajaa
Vaje||s TaaTaa aajal memaer| |esa|s|aa. Dar| mere|a a|a le|a|
memaawa saralsaral aala| saaaarasaaaara a| Damsy|| aaa a|a le|a|
jer| |e saaa aala| meaaa|aj jeaaaaljeaaaal Ja|aa Ta|aa, yaa
leraajal jaa a| s|la aaa memaawa mere|a |e Yerasa|em aala| a||a|am.
Menentang Nama Yesus
K|sa| Para Rasa| 2.911 Baa|maaajaa jaa, a|a seaa|r| jeraa|
meayaa|a, aa|wa a|a |aras |eras aerl|aaa| meaealaa aama Yesas aar|
Natarel. Ha| |la |a|a|a|aa jaa a| Yerasa|em. A|a aa|aa saja le|a|
memasa||aa aaaya| araa |aaas |e aa|am jeajara, sele|a| a|a
memjera|e| |aasa aar| |mam|mam |eja|a, lelaj| a|a jaa selaja, j||a
mere|a a||a|am mal|. Da|am rama|rama| |aaaal a|a ser|a meay||sa
mere|a aaa mema|saaya aala| meayaa|a| |maaaya aaa aa|am amara|
yaa me|aaj|aaj a|a meaejar mere|a, aa||aa samja| |e |ala|ala
as|a.
Dengan kekuasaan dari Imam Agung, Saulus menangkap
banyak orang-orang suci di Yerusalem. Dia merasa terdorong
untuk pergi dari kota ke kota lainnya untuk memastikan bahwa
orang-orang Kristen tertangkap. Bahkan dia menggunakan
penyiksaan untuk membuat orang-orang Kristen menghujat
Yesus. Dia mengikuti mereka ke kota-kota yang jauh. Paulus
terobsesi kepada penganiayaan terhadap seluruh orang-orang
Kristen.
Perubahan Saulus
95
Mencoba Untuk Menghancurkan
Gereja
a|al|a 1.13,14 8eaaa |ama le|a| meaaeaar lealaa ||aaj|a aa|a|a
aa|am aama Ya|aa|. laaja aalas a|a meaaa|aya jemaal A||a| aaa
aerasa|a mema|aasa|aaaya. Daa a| aa|am aama Ya|aa| a|a jaa| |ea||
maja aar| aaaya| lemaa yaa seaaya aeaaa a|a a| aalara aaasa|a,
seaaa| araa yaa saaal raj|a meme|||ara aaal |sl|aaal aeae|
mayaa|a.
Saulus melakukan ini semua, berfikir bahwa dia melayani
Allah. Dia sangat bersemangat untuk agama Yahudinya.
SAUL BERTEMU YESUS
Kisah Para Rasul 9
Allah memiliki rencana bagi kehidupan Saulus bahkan saat dia
menjadi musuh-Nya. Allah melihat hatinya dan semangatnya
yang salah dan menyatakan dirinya secara supernatural kepada
Saulus.
Cahaya, Suara dari Sorga
Saulus sedang dalam perjalanannya ke Damsyik untuk
menangkap lebih banyak lagi orang-orang Kristen pada saat
cahaya dari sorga datang mengelilingi dia dan dia jatuh ke
tanah. Yesus langsung berbicara kepadanya.
K|sa| Para Rasa| 9.39 Da|am jerja|aaaaaya |e Damsy||, |el||a |a saaa|
ae|al |ala |la, l|aal|aa ta|aya memaatar aar| |aa|l meae||||a| a|a.
|a reaa| |e laaa| aaa |eaeaaraa|a| a|e|aya saala saara yaa aer|ala
|ejaaaaya. "8aa|as, 8aa|as, meaaja|a| ea|aa meaaa|aya A|a?"
Jawaa 8aa|as. "8|aja|a| Ea|aa, Ta|aa?"
KalaNya. "A|a|a| Yesas yaa |aaaa|aya |la."
D|a meajaa|, emelar aaa |eraa, |alaaya, "Ta|aa, aja yaa Ea|aa |a|a
a|a |a|a|aa?"
Telaj| aaaaa|a| aaa jer||a| |e aa|am |ala, a| saaa a|aa a||ala|aa
|ejaaama, aja yaa |aras |aajeraaal. Va|a lermaaamaaa|a| lemaa
lemaaaya sejerja|aaaa, |areaa mere|a memaa meaaeaar saara |la,
lelaj| l|aa| me|||al searaa jaajaa.
8aa|as aaaaa aaa aera|r|, |a|a memaa|a malaaya, lelaj| |a l|aa| aajal
me|||al ajaaja, mere|a |aras meaaalaa a|a masa| |e Damsy||. T|a |ar|
|amaaya |a l|aa| aajal me|||al aaa l|a |ar| |amaaya |a l|aa| ma|aa aaa
m|aam.
Yesus bertanya kepada Saulus mengapa dia menganiaya Yesus.
Menganiaya orang-orang percaya berarti menganiaya Yesus
sendiri.
Perjumpaan Saulus dengan Yesus sangat hebat dan dramatis
sehingga dia berpuasa total selama tiga hari.
Kejayaan Gereja
96
Ananias Memiliki Penglihatan
Ananias telah menjadi orangnya Allah. Allah tahu bahwa Dia
akan berbicara kepada Ananias dan dia akan taat kepada-Nya
dengan resiko apapun terhadap dirinya. Setiap orang-orang
Kristen mengenal nama Saulus. Mereka tahu bahwa dia datang
ke Damsyik untuk menangkap mereka dan memasukkan
mereka ke dalam penjara.
K|sa| Para Rasa| 9.11 D| Damsy|| aaa searaa mar|a Ta|aa aeraama
Aaaa|as. ||rmaa Ta|aa |ejaaaaya aa|am saala jea|||alaa. "Aaaa|as!"
Jawaaaya. "|a| a|a, Ta|aa!"
||rmaa Ta|aa. "Var|, jer||a| |e ja|aa yaa aeraama Ja|aa Laras, aaa
tar||a| a| rama| Yaaas searaa aar| Tarsas yaa aeraama 8aa|as. |a
se|araa aeraaa, aaa aa|am saala jea|||alaa |a me|||al, aa|wa searaa
yaa aeraama Aaaa|as masa| |e aa|am aaa meaamjaa|aa laaaaaya |e
alasaya, sajaya |a aajal me|||al |a|."
Jawaa Aaaa|as. "Ta|aa, aar| aaaya| araa le|a| |aaeaar lealaa araa
|la, aelaja aaaya|aya |eja|alaa yaa a||a|a|aaaya ler|aaaj araaaraa
|aaasVa a| Yerasa|em. Daa |a aalaa |e mar| aeaaa |aasa jeaa| aar|
|mam|mam |eja|a aala| meaaa|aj semaa araa yaa memaa|| aama
Va."
Saulus Alat Yang Dipilih
ayal 15,1 Telaj| I|rmaa Ta|aa |ejaaaaya. "Per||a|, seaaa araa |a|
aaa|a| a|al j||||aa aa|Ka aala| memaer|la|aa aamaKa |ejaaa aaasa
aaasa |a|a serla rajaraja aaa araaaraa |srae|. A|a seaa|r| a|aa
meaaaja||aa |ejaaaaya, aelaja aaaya| jeaaer|laaa yaa |aras |a
laaaa a|e| |areaa aamaKa."
Ananias mengenal suara Tuhan. Dia langsung menjawabnya
Ini aku Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan dan kemudian dia
mengingatkan Tuhan betapa mengerikan Saulus ini.
Tuhan penuh iman, Dia memberikan Ananias beberapa fakta
melalui pekerjaan dalam kata-kata pengetahuan dan kata-kata
bijak yang mempersiapkan dia bagi pelayanannya untuk
Saulus. Tuhan berkata kepadanya:
Rumah yang jelas dan nama pemiliknya
Nama jalannya
Nama orangnya
Dari mana dia berasal
Apa yang sedang dia lakukan
Apa yang telah dia lihat
Apa yang akan terjadi
Kemudian Tuhan memberitahukan Ananias apa yang Saulus
kerjakan dalam kerajaan Allah dan apa yang sedang di
deritanya. Seperti Saulus menganiaya Yesus dan para pengikut-
Nya, maka dia akan mengalami penderitaan yang hebat dalam
nama Yesus.
Perubahan Saulus
97
Ananias Taat
K|sa| Para Rasa| 9.1719a La|a jer||a| Aaaa|as |e s|la aaa masa| |e
rama| |la. |a meaamjaa|aa laaaaaya |e alas 8aa|as, |alaaya. "8aa|as,
saaaara|a, Ta|aa Yesas, yaa le|a| meaamja||aa a|r| |ejaaama a| ja|aa
yaa ea|aa |a|a|, le|a| meayara| a|a |ejaaama, sajaya ea|aa aajal
me|||al |a| aaa jeaa| aeaaa Ra| Kaaas." Daa se|el||a |la jaa sea|a|
a|a| se|ajal aar aar| malaaya, se||aa |a aajal me|||al |a|. |a aaaaa
|a|a a|aajl|s. Daa sele|a| |a ma|aa, ja||||a| |e|aalaaaya.
Ketidak percayaan dan tradisi agama langsung hilang dari
Saulus. Dalam ketaatan, dia di baptis dalam baptisan air sesuai
dengan kesaksiannya dalam total pengenalannya kepada Yesus
Kristus.
Apa Itu Perubahan
Perubahan Saulus adalah salah satu yang contoh yang paling
mengejutkan yang kita miliki mengenai pengalaman
perubahan.
Perubahan berarti membuat perubahan secara menyeluruh,
berjalan dalam satu arah tiba-tiba berubah dan berjalan
dalam arah yang bertentangan.
Paulus pergi dari kegelapan kepada terang. Dia merubah
seluruh jalan hidupnya. Dia telah menjadi ciptaan baru dalam
Yesus Kristus.
Paulus, langsung menjadi saksi yang hebat bagi Yesus Kristus.
K|sa| Para Rasa| 9.19a22 8aa|as l|aa| aeaeraja |ar| aersamasama
aeaaa mar|amar|a a| Damsy||. Kel||a |la jaa |a memaer|la|aa Yesas a|
rama|rama| |aaaal, aaa meaala|aa aa|wa Yesas aaa|a| Aaa| A||a|.
8emaa araa yaa meaaeaar |a| |la |eraa aaa aer|ala. "Ba|aa|a| a|a |a|
yaa a| Yerasa|em maa mema|aasa|aa aaraas|aja yaa memaa|| aama
Yesas |a|? Daa aa|aa|a| |a aalaa |e s|a| aeaaa ma|saa aala|
meaaa|aj aaa memaawa mere|a |e |aaajaa |mam|mam |eja|a?" A|aa
lelaj| 8aa|as sema||a aesar jeaara|aya aaa |a mema|aaa|aa araa
araa Ya|aa| yaa l|aa| a| Damsy||, |areaa |a memaa|l||aa, aa|wa
Yesas aaa|a| Ves|as.
Penganiayaan Paulus
Penyiksaan mulai terjadi dalam kehidupan Paulus.
K|sa| Para Rasa| 9.2325 Beaeraja |ar| |emaa|aa araa Ya|aa|
meraaa|a|aa saala reataaa aala| memaaaa| 8aa|as. Telaj| ma|saa
ja|al |la a||ela|a| a|e| 8aa|as. 8|aa ma|am araaaraa Ya|aa| meaawa|
semaa j|ala eraaa |ala, sajaya aajal memaaaa| a|a. 8aaa|jaa
aem|||aa jaaa saala ma|am mar|amar|aaya meaama||aya aaa
meaaraa|aaaya aar| alas lemaa| |ala aa|am seaaa| |eraajaa.
Kejayaan Gereja
98
PELAYANAN PAULUS BERKEMBANG
Waktu Persiapan
Tiga tahun lamanya antara Paulus berubah di Damsyik dan
perjalanan pertamanya ke Yerusalem. Selama masa-masa ini,
Paulus diberikan pewahyuan dan pesan yang akan dia
khotbahkan. Kebenaran ini diberikan kepada Paulus melalui
pewahyuan langsung dari Tuhan.
a|al|a 1.11,12,1519 8eaaa a|a meaeas|aa |ejaaama, saaaara
saaaara|a, aa|wa |aj|| yaa |aaer|la|aa |la aa|aa|a| |aj|| maaas|a. Kareaa
a|a aa|aa meaer|maaya aar| maaas|a, aaa aa|aa maaas|a yaa
meaajar|aaaya |ejaaa|a, lelaj| a|a meaer|maaya a|e| jeayalaaa Yesas
Kr|slas.
Telaj| wa|la |a, yaa le|a| mem|||| a|a seja| |aaaaaaa |aa|a aaa
memaa|| a|a a|e| |as|| |araa|aNya, aer|eaaa meayala|aa Aaa|Nya a|
aa|am a|a, sajaya a|a memaer|la|aa D|a a| aalara aaasaaaasa aa|aa
Ya|aa|, ma|a sesaaljaa a|a l|aa| m|ala jerl|maaaaa |ejaaa maaas|a,
jaa a|a l|aa| jer| |e Yerasa|em meaaajal|aa mere|a yaa le|a| meajaa|
rasa| seae|am a|a, lelaj| a|a aeraa|al |e laaa| Araa aaa aar| s|la
|emaa|| |a| |e Damsy||.
La|a, l|a la|aa |emaa|aa, a|a jer| |e Yerasa|em aala| meaaajaa|
KeIas, aaa a|a meaamjaa ||ma ae|as |ar| a| rama|aya. Telaj| a|a l|aa|
me|||al searaajaa aar| rasa|rasa| yaa |a|a, |etaa|| Ya|aaas, saaaara
Ta|aa Yesas.
Pewahyuan tentang Gereja diberikan kepada Paulus pada saat
tahun-tahun yang sunyi. Paulus ditahan menunggu, belajar
dan menjadi penuh iman kepada Tuhan.
Rasul Paulus menulis tiga belas kitab dalam Perjanjian Baru.
Setelah perubahannya, dia menerima kenyataan dia akan
mengajar melalui pewahyuan langsung dari Yesus Kristus.
Terkadang Tuhan memimpin kita dalam waktu-waktu sunyi
dan kita harus juga penuh iman pada waktu-waktu itu dan
mendengarkan suara-Nya.
Vatmar 32.8 A|a |eaaa| meaajar aaa meaaaja||aa |ejaaama ja|aa
yaa |aras |aalemja|, A|a |eaaa| memaer| aas||al, malaKa lerlaja
|ejaaama.
Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita akan
lebih siap bagi Dia untuk bekerja dalam kehidupan kita.
Perjalanan Pertama ke Yerusalem
Kisah Para Rasul 9:26-30
Orang-orang Kristen di Yerusalem tidak percaya saat mereka
diberitahukan bahwa Saulus telah diubahkan dan mereka
menolak untuk bertemu dengan dia.
Seperti saat Tuhan menempatkan Ananias di Damsyik, Dia
menempatkan Barnabas di Yerusalem. Dia telah menjual segala
Perubahan Saulus
99
sesuatu yang dia miliki dan membawa uang tersebut kepada
rasul-rasul mula-mula.
K|sa| Para Rasa| 4.3,37 Dem|||aa ja|a aeaaa YasaI, yaa a|e| rasa|
rasa| a|seaal Baraaaas, arl|aya aaa| jea||aaraa, searaa Lew| aar|
8|jras. |a meajaa| |aaaa, m||||aya, |a|a memaawa aaaaya |la aaa
me|ela||aaaya a| aejaa |a|| rasa|rasa|.
Barnabas disebutkan beberapa kali dalam kitab Perjanjian
Baru. Tuhan memakai dia untuk membawa Paulus kepada para
Rasul. Dia kemudian melakukan perjalanan bersama Paulus
dalam beberapa misi pelayanan.
K|sa| Para Rasa| 9.23 8el|aaaya a| Yerasa|em 8aa|as meataaa
meaaaaa|aa a|r| |ejaaa mar|amar|a, lelaj| semaaaya la|al
|ejaaaaya, |areaa mere|a l|aa| aajal jertaya, aa|wa |a jaa searaa
mar|a. Telaj| Baraaaas meaer|ma a|a aaa memaawaaya |ejaaa rasa|rasa|
aaa meater|lera|aa |ejaaa mere|a, aaa|maaa 8aa|as me|||al Ta|aa a|
leaa| ja|aa aaa aa|wa Ta|aa aera|tara aeaaa a|a aaa aaa|maaa
|eaeraa|aaaya meaajar a| Damsy|| aa|am aama Yesas. Daa 8aa|as lelaj
aersamasama aeaaa mere|a a| Yerasa|em.
Daa aeaaa |eaeraa|aa meaajar aa|am aama Ta|aa. |a jaa aera|tara aaa
aersaa| jawaa aeaaa araaaraa Ya|aa| yaa aeraa|asa Yaaaa|, lelaj|
mere|a |la aerasa|a memaaaa| a|a.
Masa-masa Damai
Setelah perubahan Saulus dan dia berhasil melarikan diri dari
orang-orang yang ingin membunuhnya, jemaat menikmati
masa-masa kedamaian.
K|sa| Para Rasa| 9.31 8e|ama aeaeraja wa|la jemaal a| se|ara| Yaaea,
a|||ea aaa 8amar|a aeraaa aa|am |eaaaaa aama|. Jemaal |la a|aaaaa
aaa ||aaj aa|am la|al a|aa Ta|aa. Jam|a|aya ma||a aerlamaa| aesar
a|e| jerla|aaaa aaa jea||aaraa Ra| Kaaas.
CONTOH BAGI KITA HARI-HARI INI
Dimulai Pada Saat Dimana Dia
Berada
Kehidupan Paulus adalah contoh bagi kita hari-hari ini. Dia
memulai dimana dia berada dan dia taat untuk mengiring
Yesus. Paulus mulai berkhotbah. Dia berdiri dan
memberitahukan orang-orang mengenai perubahannya tepat
disaat dia di Damsyik. Setelah dia melakukan ini, dia
menghabiskan waktu tiga tahun untuk bejalar hanya dari
Tuhan.
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|.
Kita harus memulai tepat dimana kita berada, tetapi harus taat
kepada pimpinan Roh.
Kejayaan Gereja
100
Penuh iman di Yerusalem berarti penuh iman dimana kamu
berada, dimana kamu tinggal.
Terobosan Datang
Tuhan membawa terobosan bagi pelayanan Paulus melalui
orang lain. Tuhan memakai Barnabas lagi.
Untuk bebas dari penganiayaan, beberapa orang-orang percaya
yang telah pergi ke Antiokia dan Yunani berbalik kepada
Tuhan. Saat para rasul di Yerusalem mendengar hal ini dia
mengirimkan Barnabas untuk memenangkan lebih banyak
orang-orang Yunani kepada Tuhan dan kemudian dia pergi
untuk mencari Paulus.
Atls 11.25,2 La|a jer||a| Baraaaas |e Tarsas aala| meatar| 8aa|as,
aaa sele|a| aerlema aeaaa a|a, |a memaawaaya |e Aal|a|||a. Vere|a
l|aa| aersamasama aeaaa jemaal |la sala la|aa |amaaya, sama||
meaajar aaaya| araa. D| Aal|a|||a|a| mar|amar|a |la aala| jerlama
|a||aya a|seaal Kr|slea.
Diangkat oleh Tuhan
Paulus adalah rasul dan guru.
K|sa| Para Rasa| 13.13 Paaa wa|la |la aa|am jemaal a| Aal|a|||a aaa
aeaeraja aaa| aaa jeaajar, ya|la. Baraaaas aaa 8|meaa yaa a|seaal
N|er, aaa La||as araa K|reae, aaa Veaa|em yaa a|asa| aersama
aeaaa raja w||aya| Heraaes, aaa 8aa|as. Paaa saala |ar| |el||a mere|a
aer|aaaa| |ejaaa Ta|aa aaa aerjaasa, aer|ala|a| Ra| Kaaas.
"K|asas|aa|a| Baraaaas aaa 8aa|as aa|Ka aala| laas yaa le|a|
Kaleala|aa aa| mere|a." Va|a aerjaasa aaa aeraaa|a| mere|a, aaa
sele|a| me|ela||aa laaaa |e alas |eaaa araa |la, mere|a mema|ar|aa
|eaaaaya jer|.
Paulus telah dipilih untuk menjadi rasul oleh Tuhan. Jemaat di
Antiokia berpuasa, berdoa, dan menumpangkan tangan atas
Barnabas dan Saulus dan mengirim mereka pergi. Pada ayat
selanjutnya dalam Kisah Para Rasul mereka disebut sebagai
rasul-rasul.
K|sa| Para Rasa| 14.14 Veaaeaar |la Baraaaas aaa Paa|as meaaya||aa
ja|a|aa mere|a, |a|a lerjaa |e leaa|leaa| araa aaaya| |la sama||
aersera ...
Hidup Benar-benar Berubah
Paulus telah sepenuhnya berubah. Dia telah pergi dari semangat
menganiayan orang-orang Kristen menjadi dirinya sendiri. Dia
telah dilatih oleh manusia di dalam doktrin manusia menjadi
dilatih oleh Tuhan dalam doktrin Tuhan. Dia telah pergi dari
kebencian dan ketakutan menjadi kepada pemimpin tubuh
Kristus. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk
menjangkau bangsa-bangsa lain.
Hidupnya dapat menjadi penyemangat bagi setiap kita.
Perubahannya dapat menjadi inspirasi bagi orang lain.
Meskipun seberapa dalam dosa seseorang, selalu ada
pengampunan dari Yesus.
Perubahan Saulus
101
1 T|mal|y 1.15,1 Per|alaaa |a| aeaar aaa jalal a|ler|ma sejeaa|aya.
"Kr|slas Yesas aalaa |e aaa|a aala| meaye|amal|aa araa aeraasa," aaa
a| aalara mere|a a|a|a| yaa ja||a aeraasa. Telaj| jaslra |areaa |la a|a
a||as||aa|, aar aa|am a|r||a |a|, seaaa| araa yaa ja||a aeraasa, Yesas
Kr|slas meaaaja||aa se|ara| |esaaaraaNya. Deaaa aem|||aa a|a
meajaa| taala| aa| mere|a yaa |emaa|aa jertaya |ejaaaNya aaa
meaaajal ||aaj yaa |e|a|.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang latar belakang Paulus.
2. Berikan definisi dari perubahan.
3. Bagaimana contoh kehidupan Paulus, seperti yang telah kamu pelajari dalam pelajaran ini,
membawa perubahan dalam kehidupanmu?

102
Pelajaran Dua Belas
Pelayanan dan Kematian Paulus
MELALUI PENGANIAYAAN YANG HEBAT
Paulus telah sepenuhnya diubahkan saat dia mengalami
perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Hidupnya adalah
pelajaran tentang percobaan, pencobaan, penyiksaan, tantangan
dan kemenangan.
Seorang Yang Dibutakan
Kisah Para Rasul 13:4-12
Saat jemaat Antiokhia menumpangkan tangan atas Saulus dan
Barnabas dan mengirim mereka keluar, mereka pergi ke pulau
Siprus. Gubernur mengirim mereka karena dia ingin
mendengar Firman Tuhan. Meski demikian, muridnya, Elimas,
tukang sihir, menentang mereka.
K|sa| Para Rasa| 13.812 Telaj| E||mas (aem|||aa|a| aamaaya aa|am
aa|asa Yaaaa|l ,la|aa s|||r |la, mea|a|aa|a|aa| mere|a aaa aerasa|a
memae|a||aa aaeraar |la aar| |maaaya. Telaj| 8aa|as, jaa a|seaal
Paa|as, yaa jeaa| aeaaa Ra| Kaaas, meaalaj a|a, aaa aer|ala. "Ha|
aaa| |a||s, ea|aa jeaa| aeaaa rajaraja l|ja mas|||al aaa |eja|alaa,
ea|aa masa| sea|a |eaeaaraa, l|aa||a| ea|aa a|aa aer|eal|
memae|a||aa Ja|aa Ta|aa yaa |aras |la? 8e|araa, |||al|a|, laaaa
Ta|aa aalaa mea|mja ea|aa, aaa ea|aa meajaa| aala, aeaeraja |ar|
|amaaya ea|aa l|aa| aajal me|||al mala|ar|."
Daa se|el||a |la jaa araa |la merasa a|||jal| |aaal aaa e|aj, aaa sama||
meraaaraaa |a |aras meatar| araa aala| meaaalaa a|a. Ve|||al aja yaa
le|a| lerjaa| |la, jertaya|a| aaeraar |la, |a la|jaa a|e| ajaraa Ta|aa.
Paulus berjalan dalam kekuasaan dan menggunakan kekuasaan
itu untuk menghadapi roh jahat dalam Elimas dari
membelokkan Gubernur dalam beriman kepada Yesus Kristus.
Dikeluarkan Dari Wilayah
Kisah Para Rasul 13:14-52
Saat Paulus dan Barnabas datang ke Pisidia Antiokhia mereka
diminta untuk berbicara di rumah ibadat jika mereka memiliki
kata-kata penguatan. Kata-kata apa yang lebih menarik dari
pada Mesias telah datang? Paulus berdiri dan melakukan
pekerjaan berkhotbah yang luar biasa. Dia mulai dengan orang-
orang Israel di Mesir, bercerita tentang Musa, yang adalah
Rasul, Daud, Yohanes Pembaptis, dan hukuman mati dan
kebangkitan Yesus. Pada akhirnya dia memberitahukan kepada
mereka melalui Yesus mereka telah diampuni dosa-dosa
mereka.
Pada hari sabat keesokan harunya, hampir seluruh kota
berkumpul untuk mendengarkan Firman tetapi orang Yahudi
Pelayanan dan Kematian Paulus
103
dipenuhi oleh iri hati dan hanya orang-orang yang bukan
Yahudi mendengarkan dan mereka senang.
Orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan berada di
tempat yang lebih tinggi dan para pemimpin dari kota itu dan
mereka megusirnya dari daerah itu. Saat Paulus dan Barnabas
pergi mereka membersihkan debu dari kaki mereka.
Paulus Dilempari Batu,
Ditinggal Mati
Kisah Para Rasul 14:1-20
Paulus dan Barnabas pergi ke Ikonium dan pergi ke rumah
ibadat. Mereka bebicara sangat efektif sehingga banyak sekali
orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi percaya, tetapi orang-
orang Yahudi yang tidak percaya mengacaukan orang-orang
yang bukan Yahudi dan meracuni pikiran mereka.
Paulus dan Barnabas melanjutkan berbicara dengan barni dan
pesan mereka diikuti oleh tanda-tanda dan mujizat, tetapi
orang-orang di kota itu tidak peduli. Kemudian ada kelompok
dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang berencana
melemparkan mereka dengan batu dan mereka dipaksa sekali
lagi untuk meninggalkan kota itu.
Pengalaman Paulus pada perjalanan pelayanan pertamanya
bukanlah sesuatu yang dicari oleh kebanyakan dari kita. Di
Listra, seseorang disembuhkan dan orang-orang mencoba untuk
menyembah Paulus dan Barnabas. Orang-orang Yahudi datang
dari Antiokhia dan Ikonium dan menghasut kumpulan orang-
orang. Mereka melempari Paulus dan menyeret dia keluar kota
dan mengira dia telah mati. Tetapi setelah murid-murid
berkumpul mengelilingi dia, dia berdiri.
Menghadapi Kenyataan
Hal yang mudah untuk membaca catatan dari para rasul dan
melihat hanya bagian-bagian yang menarik dan menajubkan.
Jika kita belajar dari mereka bagaimana Yesus ingin jemaat-
Nya dibangun hari-hari ini, penting bagi kita untuk melihat
mereka secara pribadi yang sebenarnya. Mereka memiliki
percobaan dan pencobaan seperti kita. Alasan mereka menjadi
pemenang karena mereka tidak pernah menyerah!
Kita tidak dapat dikalahkan jika kita terus melakukan apa yang
Yesus lakukan. Tuhan dapat membalikkan kekalahan kita
menjadi kemenangan jika kita mengijinkan Dia melakukannya.
Sebenarnya dikedua kota ini orang-orang diselamatkan.
Mujizat terjadi. Nama Yesus diangkat tinggi. Tetapi sebelum
kita mempelajari mujizat Paulus, penting untuk melihat
beberapa percobaan, pencobaan dan penyiksaan.
2 Kar|alas 4.71 Telaj| |arla |a| |am| jaaya| aa|am aejaaa laaa| ||al,
sajaya ayala, aa|wa |e|aalaa yaa me||mja|||mja| |la aerasa| aar|
A||a|, aa|aa aar| a|r| |am|. Da|am sea|a |a| |am| a|l|aaas, aamaa l|aa|
lerjej|l, |am| |aa|s a|a|, aamaa l|aa| jalas asa, |am| a|aa|aya, aamaa
Kejayaan Gereja
104
l|aa| a|l|aa||aa seaa|r|aa, |am| a||emjas|aa, aamaa l|aa| a|aasa. Kam|
seaaal|asa memaawa |emal|aa Yesas a| aa|am laaa| |am|, sajaya
|e||aajaa Yesas jaa meajaa| ayala a| aa|am laaa| |am|.
MUJIZAT PELAYANAN MELALUI ROH KUDUS
Tidak mungkin untuk mempelajari bahkan seluruh bagian
tertinggi dari pelayanan Paulus. Untuk tujuan pelajaran ini,
untuk mengerti bagaimana jemaat Allah yang hidup seharusnya
menjalani kehidupan mereka dan bekerja, kita akan melihat
beberapa kejadian sebagai contoh dari rencana Allah bagi kita
hari-hari ini.
Yesus tidak berbicara tentang jemaat mula-mula dan jemaat
yang akan datang. Dia berkata Dia akan membangun Jemaat-
Nya. Karunia Roh Kudus yang Dia berikan dibutuhkan oleh
orang-orang percaya hari-hari ini sebagaimana mereka
membutuhkannya di abad permulaan. Tuhan tidak memberikan
karunia Roh Kudus dan menyatakan bagaimana mereka bekerja
dalam mengabarkan injil pada jemaat mula-mula dan secara
misterius, pada waktu tertentu, mengambil kembali karunia
tersebut.
Apapun yang telah Petrus, Yakobus dan Yohanes lakukan,
apapun yang telah Yesus lakukan, akan kita lakukan juga.
Yesus berkata bahwa pekerjaan yang Aku lakukan akan kamu
lakukan juga dan pekerjaan yang lebih besar akan kamu
lakukan.
Pimpinan Yang Ajaib
Ada bagian yang penting sebelum Paulus memiliki penglihatan
dan dipanggil kepada orang-orang di Makedonia. Dikatakan
bahwa mereka terus mengabarkan Firman Tuhan ke propinsi di
Asia.
K|sa| Para Rasa| 1.,7 Vere|a me||alas| laaa| |r||a aaa laaa| a|al|a,
|areaa Ra| Kaaas meatea| mere|a aala| memaer|la|aa |aj|| a| As|a. Daa
sel|aaaya a| V|s|a mere|a meataaa masa| |e aaera| B|l|a|a, lelaj| Ra|
Yesas l|aa| mea|t|a|aa mere|a.
Kita tidak diberikan alasan. Kita hanya diberitahu bahwa Roh
Kudus mencegah mereka untuk masuk ke negara ini. Hanya
perlu untuk mendengar suara Tuhan saat Dia berkata untuk
tidak melakukan sesuatu sama seperti mendengar suaranya
berkata untuk melakukan sesuatu.
Sangat penting untuk kita mengingat bahwa Yesus hanya
melakukan apa yang Dia lihat Bapa lakukan. Kita harus belajar
sensitif kepada pimpinan Tuhan untuk melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu. Ini untuk perlindungan bagi kita.
Penglihatan Yang Ajaib
Pewahyuan Tuhan bagi tuntunan-Nya dalam pelayanan mereka
datang melalui penglihatan.
Pelayanan dan Kematian Paulus
105
K|sa| Para Rasa| 1.911 Paaa ma|am |ar|aya lamja||a| a|e| Paa|as
saala jea|||alaa. aaa searaa Va|eaaa|a aera|r| a| s|la aaa aersera
|ejaaaaya, |alaaya. "Veayeaeraa|a| |e mar| aaa la|aa|a| |am|!"
8ele|a| Paa|as me|||al jea|||alaa |la, seera|a| |am| meatar|
|esemjalaa aala| aeraa|al |e Va|eaaa|a, |areaa aar| jea|||alaa |la
|am| meaar|| |es|mja|aa, aa|wa A||a| le|a| memaa|| |am| aala|
memaer|la|aa |aj|| |ejaaa araaaraa a| saaa. La|a |am| aerla|a| aar|
Traas aaa |aasaa aer|ayar |e 8amalra|e, aaa |eesa|aa |ar|aya l|aa|a|
|am| a| Neaja||s ...
Mereka datang ke Filipi, koloni dari Roma dan kota terkemuka
di Makedonia. Disana mereka bertemu dengan wanita bernama
Lidia dan dia dan anggota dirumahnya diselamatkan.
Mereka pergi kemana Allah mengirimkan mereka dan disana
ada kesempatan untuk melayani. Bukan merupakan jemaat
yang besar tetapi hanya sekelompok orang-orang yang berdoa
yang ditemukan ditepi sungai.
Pengetahuan Yang Ajaib
Paulus dan murid-murid yang lain dalam perjalanan mereka
menuju tempat untuk berdoa pada saat seoarang perempuan
mengikuti mereka dan berteriak, Orang-orang ini adalah
pelayan Allah Maha Tinggi, yang memberitahu kamu jalan
keselamatan. Dia terus menerus meneriakkan pesan ini sampai
beberapa hari.
Apa yang dikatakannya adalah benar. Dia menarik perhatian
kepada mereka dan mungkin, akan, membuka pintu pelayanan
bagi mereka.. Paulus merasa terganggu dalam rohnya, dan
akhirnya setelah beberapa hari dia melakukan sesuatu.
K|sa| Para Rasa| 1.118 Paaa saala |a|| |el||a |am| jer| |e lemjal
semaa|yaa |la, |am| aerlema aeaaa searaa |amaa jeremjaaa yaa
memjaaya| ra| leaaa, aeaaa leaaaaaleaaaaaaya laaalaaaaya
memjera|e| jea|as||aa aesar. |a mea||al| Paa|as aaa |am| aar| ae|a|aa
sama|| aersera, |alaaya. "Draaaraa |a| aaa|a| |amaa A||a| Yaa
Va|al|a|. Vere|a memaer|la|aa |ejaaama ja|aa |ejaaa |ese|amalaa."
Ha| |la a||a|a|aaaya aeaeraja |ar| |amaaya. Ha| |la a||a|a|aaaya aeaeraja
|ar| |amaaya.
Telaj| |el||a Paa|as l|aa| la|aa |a| a|aa aaaaa |la, |a aerja||a aaa
aer|ala |ejaaa ra| |la. "Dem| aama Yesas Kr|slas a|a meayara| ea|aa
|e|aar aar| jeremjaaa |a|." 8e|el||a |la jaa |e|aar|a| ra| |la.
Paulus, melalui karunia supranatural dari Roh Kudus,
mengetahui roh yang bekerja dalam perempuan ini dan
mengusirnya keluar. Ini adalah karunia supranatural
membedakan roh yang disebutkan dalam 1 Korintus 13.
Pelepasan Yang Ajaib
Majikan dari pembantu perempuan itu memenjarakan Paulus
dan Silas. Mereka ditelanjangi, dipukuli dan dimasukkan ke
dalam sel yang paling dalam dengan kaki di pasung. Tetapi
Kejayaan Gereja
106
Paulus dan Silas sibuk berdoa, menyanyikan lagu-lagu hymne
kepada Tuhan, dan menjadi saksi bagi tahanan lainnya.
Mereka tidak menghabiskan waktu dengan berkata, Tuhan
mengapa Engkau menyuruh kami datang? Mereka tidak
berkata, Saya kira kita kehilangan jalannya Tuhan, Dia tidak
menyuruh kita datang ke Makedonia. Karena mereka diam
dalam Roh, Tuhan dapat ikut campur tangan dalam nama
mereka.
K|sa| Para Rasa| 1.253 Telaj| ||ra||ra leaa| ma|am Paa|as aaa 8||as
aeraaa aaa meayaay||aa jaj|jaj|aa |ejaaa A||a| aaa araaaraa
|a|amaa |a|a meaaeaar|aa mere|a. A|aa lelaj| lerjaa||a| emja aam|
yaa |eaal, se||aa seaa|seaa| jeajara |la aya|, aaa se|el||a |la jaa
leraa|a|a| semaa j|ala aaa ler|ejas|a| ae|eaa mere|a semaa. Kel||a
|eja|a jeajara |la lerjaa aar| l|aaraya aaa me|||al j|alaj|ala jeajara
leraa|a, |a mea|aaas jeaaaaya |eaaa| memaaaa| a|r|, |areaa |a
meayaa|a, aa|wa araaaraa |a|amaa |la le|a| me|ar||aa a|r|.
Telaj| Paa|as aersera aeaaa saara ayar|a, |alaaya. "Jaaaa te|a|a|aa
a|r|ma, seaaa |am| semaaaya mas|| aaa a| s|a|!"
Keja|a jeajara |la meayara| memaawa sa|a|, |a|a aer|ar| masa| aaa
aeaaa emelar lersaa|ar|a| |a a| aejaa Paa|as aaa 8||as. |a meaaalar
mere|a |e |aar, sama|| aer|ala. "Taaalaaa, aja|a| yaa |aras a|a
jeraaal, sajaya a|a se|amal?"
Tuhan mengirimkan gampa bumi untuk melepaskan Paulus dan
Silas dari tahanan tetapi kepala penjara dan seluruh
keluarganya adalah orang-orang benar yang dibebaskan.
Murid-murid meninggalkan Filipi dan melakukan perjalanan ke
Tesalonika dimana lagi-lagi mereka mengajar dan lagi-lagi
perlawanan datang. Reputasi mereka tetap ada bersama mereka,
karena seseorang berkata Orang ini telah menyebabkan
masalah diseluruh dunia dan sekarang mereka datang kesini ...
Lagi-lagi mereka dipaksa untuk meninggalkan kota itu dan
Paulus pergi ke Athena.
Penguatan Yang Ajaib
Athena
Di Athena, Paulus menghabiskan waktu di rumah ibadat
bertukar pikiran dan berdebat dengan orang Yahudi. Dia
berdiskusi tentang doktrin dan mencoba untuk meyakinkan
mereka bahwa Yesus adalah Mesias dan beberapa dari mereka
percaya. Orang-orang Yahudi menjadi semakin kasar dan
akhirnya Paulus meninggalkan kota itu. Dia memiliki alasan
untuk menyerah.
K|sa| Para Rasa| 18.4 Daa sel|aj |ar| 8aaal Paa|as aera|tara aa|am
rama| |aaaal aaa aerasa|a meya||a|aa araaaraa Ya|aa| aaa araa
araa Yaaaa|. Kel||a 8||as aaa T|mal|as aalaa aar| Va|eaaa|a, Paa|as
aeaaa sejeaa|aya aajal memaer|la|aa I|rmaa, a| maaa |a memaer|
|esa|s|aa |ejaaa araaaraa Ya|aa|, aa|wa Yesas aaa|a| Ves|as. Telaj|
|el||a araaaraa |la memasa|| a|a aaa mea|ajal, |a meaeaas|aa aeaa
Pelayanan dan Kematian Paulus
107
aar| ja|a|aaaya aaa aer|ala |ejaaa mere|a. "B|ar|a| aara|ma lerlamja|
|e alas |eja|ama seaa|r|, a|a aers||, l|aa| aersa|a|. Va|a| aar| se|araa
a|a a|aa jer| |ejaaa aaasaaaasa |a|a."
Korintus
Paulus pergi dari Athena ke Korintus dan melakukan hal yang
sama, dan banyak orang percaya. Tuhan berkata lagi kepada
Paulus tentang pengilihatan.
K|sa| Para Rasa| 18.9,1 Paaa saala ma|am aerI|rmaa|a| Ta|aa |ejaaa
Paa|as a| aa|am saala jea|||alaa. "Jaaaa la|al! Teras|a| memaer|la|aa
I|rmaa aaa jaaaa a|am! 8eaaa A|a meayerla| ea|aa aaa l|aa| aaa
searaajaa yaa a|aa meajama| aaa meaaa|aya ea|aa, seaaa aaaya|
amalKa a| |ala |a|."
Penglihatan ini adalah kata-kata penguatan. Teruskanlah
Paulus. Pekerjaanmu luar biasa. Teruslah mengajar dan tidak
ada seorangpun di kota ini yang akan menyerangmu! Paulus
ditinggal di Korintus selama lebih dari satu setengah tahun.
PERUBAHAN DALAM METODE
Efesus
Saat Paulus tiba di Efesus pendekatannya pada pelayanan
berbeda. Dia tidak menghabiskan waktu untuk mendiskusikan
doktrin dan menjelaskan injil yang rasional. Dia mendekati
kumpulan orang-orang percaya dan berkata Apakah kamu
menerima Roh Kudus saat kamu menjadi percaya?
K|sa| Para Rasa| 19.27 Kalaaya |ejaaa mere|a. "8aaa||a| |ama
meaer|ma Ra| Kaaas, |el||a |ama meajaa| jertaya?"
A|aa lelaj| mere|a meajawaa a|a. "Be|am, aa||aa |am| ae|am jeraa|
meaaeaar, aa|wa aaa Ra| Kaaas."
La|a |ala Paa|as |ejaaa mere|a. "Ka|aa ae|la aeaaa aajl|saa maaa|a|
|ama le|a| a|aajl|s?"
Jawaa mere|a. "Deaaa aajl|saa Ya|aaes."
Kala Paa|as. "Bajl|saa Ya|aaes aaa|a| jemaajl|saa araa yaa le|a|
aerlaaal, aaa |a aer|ala |ejaaa araa aaaya|, aa|wa mere|a |aras
jertaya |ejaaa D|a yaa aalaa |emaa|aa aar| jaaaaya, ya|la Yesas."
Kel||a mere|a meaaeaar |a| |la, mere|a memaer| a|r| mere|a a|aajl|s
aa|am aama Ta|aa Yesas. Daa |el||a Paa|as meaamjaa|aa laaaa a|
alas mere|a, laraa|a| Ra| Kaaas |e alas mere|a, aaa ma|a||a| mere|a
aer|ala|ala aa|am aa|asa ra| aaa aeraaaaal. Jam|a| mere|a aaa|a| ||ra
||ra aaa ae|as araa.
Kemudian Paulus pergi ke rumah ibadat dan berbicara secara
berani selama tiga bulan dan saat perlawanan menjadi lebih
kuat dia pergi, tetapi dia tidak meninggalkan kota itu.
Paulus membawa murid-murid ke dalam ruang kuliah di
Tiranus dan setiap hari mengadakan diskusi selama dua tahun
lamanya. Dari pernyataan ini, muncul bahwa Paulus memulai
Kejayaan Gereja
108
Sekolah Alkitab dan melipatgandakan mereka sendiri ke dalam
kehidupan orang lain.
Hasilnya adalah seluruh orang-orang Yahudi dan Yunani yang
hidup di propinsi Asia mendengar Firman Tuhan.
K|sa| Para Rasa| 19.81 8e|ama l|a aa|aa Paa|as meaaajaa| rama|
|aaaal a| s|la aaa meaajar aeaaa aeraa|. D|e| jemaer|laaaaya |a
aerasa|a meya||a|aa mere|a lealaa Kerajaaa A||a|. Telaj| aaa aeaeraja
araa yaa lear |al|aya. Vere|a l|aa| maa a|ya||a|aa, ma|a|aa
meaamjal Ja|aa Ta|aa a| aejaa araa aaaya|. Kareaa |la Paa|as
mea|aa||aa mere|a aaa mem|sa||aa mar|amar|aaya aar| mere|a, aaa
sel|aj |ar| aera|tara a| raaa |a||a| T|raaas. Ha| |a| a||a|a|aaaya aaa
la|aa |amaaya, se||aa semaa jeaaaaa| As|a meaaeaar I|rmaa Ta|aa,
aa|| araa Ya|aa| maajaa araa Yaaaa|.
Tuhan mencegah Paulus untuk datang ke Asia sebelumnya,
tetapi sekarang seluruh Asia mendegarkan Firman Tuhan.
Mungkin Tuhan ingin menrubah pendekatan Paulus sebelum
Dia memimpinnya masuk ke Asia.
Dibawa Kembali Dari Kematian
Paulus mengajar di Troas kemudian Euthikus duduk di jendela
dan tidur lalu jatuh dari lantai tiga dan mati.
K|sa| Para Rasa| 2.711 Paaa |ar| jerlama aa|am m|aa |la, |el||a |am|
aer|amja| aala| memeta|meta||aa ral|, Paa|as aera|tara aeaaa
saaaarasaaaara a| s|la, |areaa |a aerma|saa aala| aeraa|al jaaa
|eesa|aa |ar|aya. Pema|taraaa |la aer|aasaa samja| leaa| ma|am. D|
raaa alas, a| maaa |am| aer|amja|, a|aya|a|aa aaaya| |amja. 8earaa
maaa aeraama Eal|||as aaaa| a| jeaae|a. Kareaa Paa|as amal |ama
aera|tara, araa maaa |la l|aa| aajal meaa|aa |aala|aya. A|||raya |a
lerl|aar |e|aj aaa jala| aar| l|a|al |el|a |e aawa|. Kel||a |a a|aa|al
araa, |a saaa| mal|.
Telaj| Paa|as laraa |e aawa|. |a mereaa||aa a|r| |e alas araa maaa |la,
meaae|ajaya, aaa aer|ala. "Jaaaa r|aal, seaaa |a mas|| ||aaj." 8ele|a|
|emaa|| a| raaa alas, Paa|as memeta|meta||aa ral| |a|a ma|aa, |aa|s
ma|aa mas|| |ama |a| |a aera|tara, samja| Iajar meay|as|a. Kemaa|aa |a
aeraa|al.
RINGKASAN PAULUS DALAM PELAYANANNYA
Paulus dalam perjalanannya kembali ke Yerusalem dan dia
bertemu dengan para pemimpin Gereja di Efesus untuk terakhir
kalinya. Paulus meringkas pelayanannya pada bagian ini.
Paulus dapat saja melihat pada keadaannya. Dia dapat saja
berkata, Tuhan aku menyerahkan semua pada mu. Aku
menyerahkan posisi terhormat. Aku menyerahkan masa depan
yang lebih baik. Aku terpelajar. Aku berbicara dalam berbagai
bahasa. Tetapi, kamu meminta aku untuk melayani orang-orang
disini dan beberapa orang disana. Aku telah pergi ke seluruh
kota yang kau perintahkan untuk pergi. Aku telah dipukuli dan
ditinggal hingga mati. Tuhan aku lelah dan menyerah. Aku
hanya ingin menyerah dan berhenti!
Pelayanan dan Kematian Paulus
109
Paulus tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu!
K|sa| Para Rasa| 2.1924 ... aeaaa sea|a reaaa| |al| a|a me|ayaa|
Ta|aa. Da|am je|ayaaaa |la a|a aaaya| meatatar|aa a|r mala aaa aaaya|
meaa|am| jeataaaaa aar| j||a| araa Ya|aa| yaa maa memaaaa| a|a.
8aaa|jaa aem|||aa a|a l|aa| jeraa| me|a|a||aa aja yaa aeraaa aa|
|ama. 8emaa |aaer|la|aa aaa |aajar|aa |ejaaa |ama, aa|| a| ma|a
amam maajaa aa|am jer|amja|aajer|amja|aa a| rama| |ama, a|a
seaaal|asa aersa|s| |ejaaa araaaraa Ya|aa| aaa araaaraa Yaaaa|,
sajaya mere|a aerlaaal |ejaaa A||a| aaa jertaya |ejaaa Ta|aa ||la,
Yesas Kr|slas. Telaj| se|araa seaaa| lawaaaa Ra| a|a jer| |e
Yerasa|em aaa a|a l|aa| la|a aja yaa a|aa lerjaa| alas a|r||a a| s|la
se|a|a aar| jaaa yaa a|ayala|aa Ra| Kaaas aar| |ala |e |ala |ejaaa|a,
aa|wa jeajara aaa seasara meaaaa a|a. Telaj| a|a l|aa|
mea||raa|aa ayawa|a sea|||ljaa, asa| saja a|a aajal meataja| ar|s
a|||r aaa meaye|esa||aa je|ayaaaa yaa a|laas|aa a|e| Ta|aa Yesas
|ejaaa|a aala| memaer| |esa|s|aa lealaa |aj|| |as|| |araa|a A||a|.
TERIKAT BAGI YERUSALEM DAN BAGI ROMA
Penahanan Paulus Dinubuatkan
Saat Paulus melakukan perjalanan ke Yerusalem, dia datang ke
Kesarea dan tinggal dirumah penginjil, Filipus. Saat dia disana,
seorang rasul bernama Agabus datang.
K|sa| Para Rasa| 21.111 8ele|a| aeaeraja |ar| |am| l|aa| a| s|la,
aalaa|a| aar| Yaaea searaa aaa| aeraama Aaaas. 8ele|a| aeaeraja |ar|
|am| l|aa| a| s|la, aalaa|a| aar| Yaaea searaa aaa| aeraama Aaaas.
Penangkapan Paulus
Kisah Para Rasul 21:1-23:22
Orang-orang percaya di Yerusalem yang secara tidak sadar
membawa pada penahanan Paulus. Mereka meminta dia untuk
melakukan upacara pemurnian yang kemudian akan
menyelesaikan masalah yang terjadi diantara orang-orang
Yahudi di Israel. Paulus menyetujuinya dan pada hari terakhir,
hari ke tujuh, dia ada di bait suci saat orang-orang Yahudi dari
Asia melihatnya. Orang-orang Yahudi ini mengira bahwa
Paulus telah membawa orang-orang Yunani yang percaya
masuk ke dalam bait suci dimana hal ini melanggar hukum dan
mereka mulai berteriak.
K|sa| Para Rasa| 21.33 Va|a emjar|a| se|ara| |ala, aaa ra|yal
aalaa aer|eramaa, |a|a meaaa|aj Paa|as aaa meayerelaya |e|aar aar|
Ba|l A||a| aaa se|el||a |la jaa semaa j|ala eraaa Ba|l A||a| |la a|lalaj.
8emealara mere|a mereataaa|aa aala| memaaaa| a|a, samja||a| |aaar
|ejaaa |eja|a jasa|aa, aa|wa se|ara| Yerasa|em emjar. Keja|a
jasa|aa |la seera aerera| aeaaa jrajar|ljrajar|l aaa jerw|rajerw|ra
aaa maja meaaajal|aa araa aaaya| |la.
Kel||a mere|a me|||al a|a aaa jrajar|ljrajar|l |la, aer|eal||a| mere|a
mema|a| Paa|as. Keja|a jasa|aa |la meaae|al| Paa|as, meaaa|ajaya
aaa meayara| mea||al a|a aeaaa aaa raala|, |a|a aerlaaya s|aja|a| a|a
aaa aja|a| yaa le|a| a|jeraaalaya. Telaj| aar| aalara araa aaaya| |la
Kejayaan Gereja
110
aaa yaa meaer|a||aa |ejaaaaya |a|, aaa ja|a yaa meaer|a||aa |la. Daa
a|e| |areaa |er|aalaa |la |a l|aa| aajal meaela|a| aja|a| yaa
seaeaaraya lerjaa|. 8eaaa |la |a meayara| memaawa Paa|as |e mar|as.
Kel||a samja| |e laaa Paa|as lerja|sa a|aa|aa jrajar|ljrajar|l |areaa
aeraesa|aesa|aya araa aaaya|, yaa aeraaaaaaaaaaaa mea||al|
a|a, sama|| aerler|a|. "Eaya||aa|a| a|a!"
Paulus Bersaksi Kepada Orang
Banyak
Paulus berkata kepada orang-orang dari anak tangga teratas
tetapi mereka tidak percaya. Lagi-lagi mereka mulai berteriak.
K|sa| Para Rasa| 22.2224 Ra|yal meaaeaar|aa Paa|as samja| |ejaaa
jer|alaaa |la, lelaj| sesaaa| |la, mere|a ma|a| aerler|a|, |alaaya.
"Eaya||aa araa |a| aar| ma|a aam|! |a l|aa| |aya| ||aaj!" Vere|a leras
aerler|a| sama|| me|emjar|aa jaaa| mere|a aaa mea|amaar|aa aeaa |e
aaara. Kareaa |la |eja|a jasa|aa memaer| jer|ala| aala| memaawa
Paa|as |e mar|as aaa meayara| memer||sa aaa meayesa| a|a, sajaya
aajal a||ela|a| aja seaaaaya araa aaaya| |la aerler|a|ler|a| seaem|||aa
ler|aaaj a|a.
Saat mereka mulai mendera Paulus dia bertanya apakah benar
bagi mereka untuk mendera seorang Roma yang tidak ditemui
adanya kesalahan.
Paulus Bersaksi Kepada
Imam Kepala & Sanhedrin
Komandan pasukan Roma menyadari bahwa dia tidak dapat
menahan Paulus tanpa tuduhan hukum kemudian dia
membawanya kepada imam kepala dah seluruh Sanhedrin.
Melalui kejadian ini Paulus diijinkan untuk bersaksi tentang
Yesus kepada seluruh Sanhedrin.
Perselisihan antara faksi-faksi Sanhedrin menjadi menakutkan
akhirnya membuat panglima untuk memerintahkan
pasukannya membawa Paulus pergi secara paksa dan
membawa dia ke barak.
Kunjungan Kedua Dari Tuhan
K|sa| Para Rasa| 23.11 Paaa ma|am aer||alaya Ta|aa aalaa aera|r| a|
s|s|aya aaa aer|ala |ejaaaaya. "Kaal|aa|a| |al|ma, seaaa seaaa|maaa
ea|aa aeaaa aeraa| le|a| aersa|s| lealaa A|a a| Yerasa|em, aem|||aa
jaa|a| |eaaa|aya ea|aa jer| aersa|s| a| Rama."
Paulus di dalam penjara, tetapi pelayanannya tidak selesai.
Menjadi seorang Roma memberikan dia keistimewaan saat di
penjara dan hal itu menjadi perlindungannya saat dia bersaksi
kemanapun Yesus mengirimkan dia.
Pelayanan dan Kematian Paulus
111
DI KAESAREA
Perlindungan Militer
Acts 23:23-26:32
Ada rencana untuk membunuh Paulus oleh empat puluh orang
Yahudi. Komandan meminta dua ratus prajurit, tujuh puluh
pasukan berkuda, dan dua ratus pasukan bertombak untuk
membawa Paulus keluar dari kota. Lalu pasukan berkuda pergi
bersama mereka kepada Felix Gubernur Roma di Kaesarea
malam itu.
Paulus dipenjarakan oleh Gubernur Felix tetapi dia memiliki
banyak kesempatan untuk berbicara dan bersaksi kepadanya
dan kepada istrinya yang dulunya merupakan orang Yahudi.
Felix meninggalkan Paulus dalam penjara selama dua tahun
tetapi dia diberikan kebebasan dan teman-temannya dapat
datang untuk melihat dia.
Felix pensiun dan Festus menggantikan kedudukannya sebagai
Gubernur. Festus, dalam penyelidikannya tentang orang Yahudi
membawa Paulus kembali ke pengadilan dan menanyakan
apakah dia bersedia diadili di Yerusalem. Dia tahu bahwa
Tuhan telah berkata dia akan bersaksi baginya di Roma, jadi
dia naik banding kepada Kaisar. Hal itu adalah haknya sebagai
warga Roma.
Paulus Bersaksi Kepada Para
Pemimpin
Raja Agripa dan Bernike dan Gubernur Festus bersama-sama
dengan perwira tinggi dan orang-orang terkemuka di Kaesarea
hadir pada saat Festus memanggil Paulus untuk datang. Sebuah
kesempatan! Paulus lagi-lagi mengatakan kepada mereka
tentang cahaya di jalan menuju Damaskus, tentang
perubahannya, dan tentang kebangkitan Yesus.
K|sa| Para Rasa| 2.28,29 Jawaa Ar|ja. "Hamj|r|amj|r saja
|aaya||a|aa a|a meajaa| araa Kr|slea!"
Kala Paa|as. "A|a maa aeraaa |ejaaa A||a|, sajaya seera alaa |ama
|e|amaaa aa|aa |aaya ea|aa saja, lelaj| semaa araa |a|a yaa |aa|r a|
s|a| aaa yaa meaaeaar|aa jer|alaaa|a meajaa| sama sejerl| a|a,
|etaa|| ae|eaaae|eaa |a|."
Tujuan Paulus adalah sama di dalam maupun di luar penjara
untuk memenangkan dunia bagi Yesus. Hal itu harus menjadi
tujuan kita juga.
Kejayaan Gereja
112
PAULUS BERLAYAR DARI ROMA
Kemenangan Menghadapi
Bencana Kisah Para Rasul 27
Paulus dibawa oleh seorang perwira bernama Julius dan
dikirimkan ke Roma dengan kapal. Perjalanannya bahkan
hampir tidak mungkin untuk kita bayangkan. Mereka akan
berhenti di pelabuhan selama seminggu, sebulan, semusim.
Bahkan dalam kondisi terbaik perjalanan ke Roma akan
memakan waktu beberapa minggu.
Paulus Memberi Peringatan
Saat mereka berhenti di Kreta, Paulus memperingatkan mereka
karena kata-kata bijaksana tidak terus datang.
K|sa| Para Rasa| 27.1,11 8aaaarasaaaara, a|a |||al, aa|wa je|ayaraa
||la a|aa meaaalaa|aa |esa|araa|esa|araa aaa |era|aa aesar, aa|aa
saja aa| maalaa aaa |aja|, lelaj| jaa aa| ayawa ||la. Telaj| jerw|ra |la
|ea|| jertaya |ejaaa jaramaa| aaa aa||aaa aar| jaaa |ejaaa jer|alaaa
Paa|as.
Seperti yang telah Paulus katakan, mereka masuk kepada badai
yang kuat. Mereka menurunkan tali disekeliling kapal mencoba
untuk menahannya. Mereka melemparkan barang-barang dan
mengatasinya. Saat badai terus bertiup beberapa hari, mereka
menyerah pada harapan mereka untuk hidup.
Bernubuat Tidak Ada Satupun
Yang Akan Binasa
K|sa| Para Rasa| 27.212 Daa |areaa mere|a aeaeraja |amaaya l|aa|
ma|aa, aera|r||a| Paa|as a| leaa|leaa| mere|a aaa aer|ala. "8aaaara
saaaara, j||a se||raaya aas||al|a a|laral|, sajaya ||la jaaaa aer|ayar aar|
Krela, ||la jasl| lerje|||ara aar| |esa|araa aaa |era|aa |a|! Telaj|
se|araa, jaa aa|am |esa|araa |a|, a|a meaas||al|aa |ama, sajaya |ama
lelaj aerlaaa| |al|, seaaa l|aa| searaajaa a| aalara |ama yaa a|aa
a|aasa, |etaa|| |aja| |a|."
Kareaa laa| ma|am searaa ma|a||al aar| A||a|, ya|la aar| A||a| yaa a|a
semaa| seaaa| m||||Nya, aera|r| a| s|s||a, aaa |a aer|ala. Jaaaa la|al,
Paa|as! Ea|aa |aras mea|aaaj Ka|sar, aaa sesaaa|aya a|e| |araa|a
A||a|, ma|a semaa araa yaa aaa aersamasama aeaaa ea|aa a| |aja|
|a| a|aa se|amal |areaa ea|aa. 8eaaa |la laaa||aa|a| |al|ma, saaaara
saaaara! Kareaa a|a jertaya |ejaaa A||a|, aa|wa semaaaya jasl| lerjaa|
sama sejerl| yaa a|ayala|aa |ejaaa|a. Namaa ||la |aras meaaamjar|aa
|aja| |a| a| sa|a| sala ja|aa."
Para awak kapal mencoba untuk melarikan diri dengan
menggunakan sekoci tetapi Paulus datang kepada perwira. Kali
ini dia mendengarkan Paulus. Para perajurit memutuskan tali
sekoci dan membiarkannya hanyut dan menahan para pelayar
itu di kapal seperti yang dikatakan Paulus.
Pelayanan dan Kematian Paulus
113
Bersaksi Kepada Perajurit,
Para Awak Kapal
K|sa| Para Rasa| 27.3337 Kel||a |ar| meaje|aa s|aa, Paa|as meaaja|
semaa araa aala| ma|aa, |alaaya. "8aaa| emjal ae|as |ar| |amaaya
|ama meaaal|aaal| saja, meaa|aa |ajar aaa l|aa| ma|aa ajaaja. Kareaa
|la a|a meaas||al| |ama, sajaya |ama ma|aa aa|a|a. Ha| |la jer|a aala|
|ese|amalaama. T|aa| searaajaa a| aalara |ama a|aa |e|||aaaa
se|e|a|jaa aar| ramaal |eja|aaya." 8esaaa| aer|ala aem|||aa, |a
meaama|| ral|, meaataj sya|ar |ejaaa A||a| a| |aaajaa semaa mere|a,
memeta|meta||aaaya, |a|a ma|a| ma|aa. Va|a |aal|a| |al| semaa araa
|la, aaa mere|ajaa ma|aa jaa. Jam|a| |am| semaa yaa a| |aja| |la aaa
ralas laja| ja|a| eaam j|wa.
K|sa| Para Rasa| 27.4144 Telaj| mere|a me|aaar aasaa jas|r, aaa
ler|aaaas|a| |aja| |la. Ha|aaaaya lerjaataa aaa l|aa| aajal aerera|
aaa aar|laaaya |aatar a|ja|a| a|e| e|amaaa yaa |eaal.
Semua Diselamatkan
Paaa wa|la |la jrajar|ljrajar|l aerma|saa aala| memaaaa| la|aaaa
la|aaaa, sajaya jaaaa aaa searaajaa yaa me|ar||aa a|r| aeaaa
aereaaa. Telaj| jerw|ra |la |a|a meaye|amal|aa Paa|as. Kareaa |la |a
meaaa||aa ma|saa mere|a, aaa memer|ala||aa, sajaya araaaraa
yaa jaaaa| aereaaa |ea|| aa|a|a lerjaa |e |aal aaa aa|| |e aaral, aaa
sajaya araaaraa |a|a meayasa| aeaaa memjeraaa|aa jajaa alaa
jeta|aajeta|aa |aja|. Dem|||aa|a| mere|a semaa se|amal aa|| |e aaral.
PULAU MALTA
Kisah Para Rasul 28:1-10
Ular Beracun Menyerang
Mereka berada di Pulau Malta dan orang-orang di pulau itu
membuat api dan membantu mengeringkan mereka dan
menghangatkan dan Paulus mengumpulkan tumpukan ranting.
K|sa| Para Rasa| 28.3 Kel||a Paa|as memaaal seaer|as raal|araal|a
aaa me|ela||aaaya a| alas aj|, |e|aar|a| see|ar a|ar ae|aaa| |areaa
jaaasaya aj| |la, |a|a mea||l laaaaaya. Kel||a araaaraa |la me|||al
a|ar |la lerjaal jaaa laaaa Paa|as, mere|a aer|ala searaa |ejaaa yaa
|a|a. "Draa |a| saaa| jasl| searaa jemaaaa|, seaaa, mes||jaa |a le|a|
|ajal aar| |aal, |a l|aa| a|a|ar|aa ||aaj a|e| Dew| Keaa||aa."
Telaj| Paa|as mea|aas|aa a|ar |la |e aa|am aj|, aaa |a sama se|a|| l|aa|
meaaer|la sesaala. Namaa mere|a meayaa|a, aa|wa |a a|aa aea|a|
alaa a|aa mal| reaa| se|el||a |la jaa. Telaj| sesaaa| |ama meaaal|aaal|,
mere|a me|||al, aa|wa l|aa| aaa ajaaja yaa lerjaa| jaaaaya, ma|a
seaa|||aya mere|a aerjeaaajal, aa|wa |a searaa aewa.
Yesus telah berkata bahwa ada tanda yang mengikuti orang-
orang percaya. Mereka dapat memegang ular. Yesus
memberikan perlindungan ilahi-Nya kepada mereka semua
yang percaya dalam nama-Nya.
Kejayaan Gereja
114
Paulus Bersaksi Kepada Publius
Kepala pemerintahan Malta adalah Publius. Ayahnya sakit dan
meskipun Lukas, yang adalah tabib, ada disana, Paulus yang
menyembuhkan dia.
K|sa| Para Rasa| 28.8,9 Kel||a |la aya| Paa||as leraar|a |areaa sa||l
aemam aaa a|sealr|. Paa|as masa| |e |amaraya, |a aeraaa serla
meaamjaa|aa laaaa |e alasaya aaa meayemaa||aa a|a. 8esaaa|
jer|sl|wa |la aalaa|a| jaa araaaraa sa||l |a|a aar| ja|aa |la aaa
mere|ajaa a|semaa||aa jaa.
PAULUS BERSAKSI DI ROMA
Kisah Para Rasul 28:15-31
Status Paulus berubah-ubah dalam perjalanannya ke Roma. Dia
tetap tahanan tetapi dia diberikan kebebasan.
Menyambut Komite
Orang-orang percaya telah mendengar Paulus dan Lukas datang
ke Roma dan mereka menemuinya.
K|sa| Para Rasa| 28.15 8aaaarasaaaara yaa a| saaa le|a| meaaeaar
lealaa |a| ||wa| |am| aaa mere|a aalaa meajamja| |am| samja| |e
|aram Aj|as aaa Tres Taaerae. Kel||a Paa|as me|||al mere|a, |a
meaataj sya|ar |ejaaa A||a| |a|a |aal|a| |al|aya.
Kesaksian Paulus Bagi
Orang-orang Yahudi
K|sa| Para Rasa| 28.2325 La|a mere|a meaeala|aa saala |ar| aala|
Paa|as. Paaa |ar| yaa a|leala|aa |la aalaa|a| mere|a aa|am jam|a|
aesar |e lemjal lamjaaaaaya. |a meaeraa|aa aaa memaer| |esa|s|aa
|ejaaa mere|a lealaa Kerajaaa A||a|, aaa aeraasar|aa |a|am Vasa aaa
||laa jara aaa| |a aerasa|a meya||a|aa mere|a lealaa Yesas. Ha| |la
aer|aasaa aar| ja| samja| sare. Aaa yaa aajal a|ya||a|aa a|e|
jer|alaaaaya, aaa yaa lelaj l|aa| jertaya. Va|a aaaar|a| jerlemaaa |la
aeaaa l|aa| aaa |esesaa|aa a| aalara mere|a. Telaj| Paa|as mas||
meaala|aa jer|alaaa yaa sala |a|. "Tejal|a| I|rmaa yaa a|samja||aa
Ra| Kaaas |ejaaa aeae| mayaa ||la aeaaa jeraalaraaa aaa| Yesaya ..."
Kesaksian Paulus Bagi
Bangsa-Bangsa Lain
K|sa| Para Rasa| 28.28,29 "8eaaa |la |ama |aras la|a, aa|wa
|ese|amalaa yaa aar| jaaa A||a| |a| a|samja||aa |ejaaa aaasaaaasa
|a|a aaa mere|a a|aa meaaeaaraya." Daa sele|a| Paa|as aer|ala
aem|||aa, jer||a| araaaraa Ya|aa| |la aeaaa aaaya| jeraeaaaa
ja|am aalara mere|a.
Kitab Kisah Para Rasul Berakhir
K|sa| Para Rasa| 28.331 Daa Paa|as l|aa| aaa la|aa jeaa| a| rama|
yaa a|sewaaya seaa|r| |la, |a meaer|ma semaa araa yaa aalaa
|ejaaaaya. Deaaa leras leraa aaa laaja r|alaaaa ajaaja |a
memaer|la|aa Kerajaaa A||a| aaa meaajar lealaa Ta|aa Yesas Kr|slas.
Pelayanan dan Kematian Paulus
115
Kematian Paulus
Menurut tradisi Paulus dipenggal ke Roma.
Kewarganegaraannya sebagai warga negara Roma memberikan
dia hak istimewa untuk dipenggal daripada disalibkan.
Kesimpulan
Kitab demi kitab ditulis oleh Rasul Paulus. Contoh dari
anugerah Tuhan.
Dia adalah contoh bagi orang-orang percaya yang tidak
mengijinkan adanya gangguan antara dirinya dan ketaatannya
kepada Allah. Dia membawa pesan tentang Yesus ke dalam
rumah ibadat. Dia bertukar pikiran, berdebat, mengajar, dan
menegur bila diperlukan. Dia telah membuat keputusan bahwa
tidak ada yang akan menghentikan dia untuk melakukan
keinginan Bapa, bahkan tidak sekalipun ketakutan akan
kematian. Tuhan masih mencari Paulus-paulus yang berani
hari-hari ini!
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri beberapa kejadian dalam perjalanan pertama pelayanan
Paulus dan bagaimana kamu dapat dihubungkan dengan hal tersebut.
2. Berikan satu contoh dari pimpinan supernatural dalam kehidupan Paulus.
3. Mengapa Paulus memaksakan diri untuk pergi ke Yerusalem meskipun dia tahu apa yang akan
terjadi?

116
Pelajaran Tiga Belas
Kita Adalah Kejayaan Gereja
RENCANA TUHAN TIDAK PERNAH BERUBAH
Seperti para murid, para rasul, para nabi, para gembala, guru-
guru dan penginjil mula-mula bekerja dalam tahun pertama di
bangunnya gereja mereka juga bekerja seperti itu hari-hari ini.
Sama seperti orang-orang percaya mula-mula bekerja masa itu,
mereka juga bekerja sekarang ini.
Sama seperti mujizat dan tanda-tanda yang ajaib yang
merupakan rangsangan untuk pertumbuhan jemaat mula-mula
hal itu juga terjadi sekarang ini.
Amanat Agung diberikan kepada jemaat mula-mula oleh Yesus
tidak pernah dibatalkan. Yesus berkata,
Var| 1.152 La|a |a aer|ala |ejaaa mere|a. "Per||a| |e se|ara| aaa|a,
aer|la|aa|a| |aj|| |ejaaa sea|a ma|||a|. 8|aja yaa jertaya aaa a|aajl|s
a|aa a|se|amal|aa, lelaj| s|aja yaa l|aa| jertaya a|aa a||a|am. Taaaa
laaaa |a| a|aa meayerla| araaaraa yaa jertaya. mere|a a|aa meaas|r
selaaselaa aem| aamaKa, mere|a a|aa aera|tara aa|am aa|asaaa|asa
yaa aara aa| mere|a, mere|a a|aa memeaa a|ar, aaa se|a||jaa
mere|a m|aam rataa maal, mere|a l|aa| a|aa meaaajal te|a|a, mere|a
a|aa me|ela||aa laaaaaya alas araa sa||l, aaa araa |la a|aa semaa|."
8esaaa| Ta|aa Yesas aera|tara aem|||aa |ejaaa mere|a, leraa|al|a| |a
|e sara, |a|a aaaa| a| seae|a| |aaaa A||a|. Vere|ajaa jer||a|
memaer|la|aa |aj|| |e sea|a jeajara, aaa Ta|aa laral ae|erja aaa
meaea||aa I|rmaa |la aeaaa laaaalaaaa yaa meayerla|aya.
BAGAIMANAKAH JEMAAT MULA-MULA BEKERJA?
Dengan Komitmen Penuh
Kita telah mempelajari kehidupan beberapa para pemimpin
gereja. Kita telah melihat komitment total mereka bahkan
sampai pada titik kematian. Kadang-kadang, terlihat sangat
mudah untuk mati bagi iman kita dari pada untuk hidup tidak
memiliki apa-apa di dunia ini, tetapi komitmen total akan
menempatkan pencobaan tersebut pada pandangan yang lebih
baik.
||||j| 3.13 8aaaarasaaaara, a|a seaa|r| l|aa| meaaaaj, aa|wa a|a
le|a| meaaa|ajaya, lelaj| |a| yaa |a|a|a|aa. a|a me|aja|aa aja yaa
le|a| a| ae|a|aa|a aaa meaara||aa a|r| |ejaaa aja yaa a| |aaajaa|a
...
|araa| 12.1,2 Kareaa ||la memjaaya| aaaya| sa|s|, aaa||aa awaa yaa
meae||||a| ||la, mar||a| ||la meaaaa||aa semaa aeaaa aaa aasa yaa
ae|la mer|alaa| ||la, aaa aer|amaa aeaaa le|aa aa|am jer|amaaaa yaa
a|waj|a|aa aa| ||la. Var||a| ||la me|a|a|aaaya aeaaa mala yaa lerlaja
Kita Adalah Kejayaan Gereja
117
|ejaaa Yesas, yaa mem|mj|a ||la aa|am |maa, aaa yaa memaawa |maa
||la |la |ejaaa |esemjaraaaa, yaa aeaaa meaaaa||aa |e||aaaa le|aa
mem||a| sa||a aal| sa|at|la yaa a|sea|a|aa aa| D|a, yaa se|araa
aaaa| a| seae|a| |aaaa la||la A||a|.
||||j| 1.21 Kareaa aa||a ||aaj aaa|a| Kr|slas aaa mal| aaa|a|
|eaalaaaa.
Saat tujuan kita adalah Yesus dan kita benar-benar percaya
bahwa mati adalah keuntungan, tidak akan ada hal di dunia ini
atau dalam roh duniawi yang dapat menghentikan kita.
Dalam Pengampunan
Yesus Memilih Untuk Mengampuni
Saat Yesus akan mati di atas kayu salib, Dia memaafkan
seluruh umat manusia. Dia memaafkan agama Yahudi yang
merencanakan kematian-Nya. Dia memaafkan Pilatus. Dia
memaafkan para tentara. Dia maafkan banyak orang yang telah
menangis untuk penyaliban-Nya. Yesus memaafkan seluruh
makhluk yang telah Dia ciptakan, untuk penolakan bagi Dia
dan membawa Dia dalam kematian. Kejadian apa yang
membawa kita pada hal yang lebih buruk dari itu?
Pengampunan adalah tindakan dari keinginan kita. Seperti
pengampunan Yesus, kita dapat juga memilih untuk
memaafkan.
Kecuali kita berfikir bahwa Yesus dapat mengampuni karena
dia adalah Tuhan dan manusia dalam satu tubuh, kita
diberitahukan bagaimana Stefanus juga mengampuni saat
mereka membunuhnya. Dia juga, dalam saat-saat terakhir dari
tangisan kematiannya, Tuhan, jangan jatuhkan dosa atas
mereka.
Stefanus Memilih Untuk
Mengampuni
Jika Stefanus menjadi pahit dan nista, Tuhan mengapa Engkau
membiarkan mereka melakukan ini kepadaku? Jika dia
berkata-kata kutuk atas mereka dari pada memohon
pengampuhan Tuhan bagi mereka, akankah wajahnya menjadi
bersinar? Akankah dia diijinkan untuk melihat Yesus berdiri
disamping kanan Bapa? Akankah Saulus, berdiri disana
bersama-sama dengan murid-murid yang lain yang mengakui
kematiannya, menjadi kagum?
Kita Harus Mengampuni
Perlu bagi kita untuk mengampuni sehingga kita dapat di
ampuni!
Val|as .14,15 Kareaa j||a|aa |ama meaamjaa| |esa|a|aa araa,
Bajama yaa a| sara a|aa meaamjaa| |ama jaa. Telaj| j||a|aa |ama
l|aa| meaamjaa| araa, Bajama jaa l|aa| a|aa meaamjaa|
|esa|a|aama.
Kejayaan Gereja
118
EIesas 4.31,32 8ea|a |eja||laa, |eeramaa, |emara|aa, jerl||a|aa aaa
I|laa| |eaaa||a| a|aaaa aar| aalara |ama, aem|||aa ja|a sea|a
|eja|alaa. Telaj| |eaaa||a| |ama rama| searaa ler|aaaj yaa |a|a,
jeaa| |as|| mesra aaa sa||a meaamjaa|, seaaa|maaa A||a| a| aa|am
Kr|slas le|a| meaamjaa| |ama.
Dalam Kepatuhan
Orang-orang percaya pada permulaan jemaat dalam kepatuhan
satu dengan yang lain dah seluruhnya pada Yesus. Mereka juga
dalam kepatuhan pada pemerintahan atas mereka.
1 Pelras 2.132 Taaaa||a|, |areaa A||a|, |ejaaa semaa |emaaa
maaas|a, aa|| |ejaaa raja seaaa| jemeaa |e|aasaaa yaa lerl|a|,
maajaa |ejaaa wa||wa|| yaa a|alasaya aala| mea|a|am araaaraa
yaa aeraaal ja|al aaa mea|armal| araaaraa yaa aeraaal aa||.
8eaaa |a||a| |e|eaaa| A||a|, ya|la sajaya aeaaa aeraaal aa|| |ama
memaaa|am|aa |ej|t||aa araaaraa yaa aaaa|. H|aaj|a| seaaa|
araa merae|a aaa aa|aa sejerl| mere|a yaa meaya|a|aaa|aa
|emerae|aaa |la aala| meaye|aaaa| |eja|alaa|eja|alaa mere|a, lelaj|
||aaj|a| seaaa| |amaa A||a|.
Harmal||a| semaa araa, |as||||a| saaaarasaaaarama, la|al|a| a|aa
A||a|, |armal||a| raja! Ha| |ama, |amaa|amaa, laaaa||a| aeaaa jeaa|
|ela|alaa |ejaaa laaama, aa|aa saja |ejaaa yaa aa|| aaa jerama|,
lelaj| jaa |ejaaa yaa aea|s. 8eaaa aaa|a| |as|| |araa|a, j||a searaa
|areaa saaar a|aa |e|eaaa| A||a| meaaaaa jeaaer|laaa yaa l|aa|
|aras |a laaaa. 8eaaa aaa|a| |as|| |araa|a, j||a searaa |areaa saaar
a|aa |e|eaaa| A||a| meaaaaa jeaaer|laaa yaa l|aa| |aras |a
laaaa. 8eaaa aajal|a| a|seaal jaj|aa, j||a |ama meaaer|la ja|a|aa
|areaa |ama aeraaal aasa? Telaj| j||a |ama aeraaal aa|| aaa |areaa |la
|ama |aras meaaer|la, ma|a |la aaa|a| |as|| |araa|a jaaa A||a|.
Dalam Ketaatan
Yesus berkata bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada-Nya
dengan taat kepada Dia. Terkadang kita berdoa Tuhan
tunjukkan apa yang Engkau ingin aku lakukan dan aku akan
lakukan! Tetapi kita tidak berdoa sepenuhnya dengan jujur.
Tuhan telah menunjukkan kepada kita melalui Firman-Nya apa
yang akan kita lakukan. Untuk menjadi taat pertama-tama kita
harus melakukan hal-hal ini sehari-hari dan kemudian percaya
kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita tugas-tugas
tertentu yang Dia ingin untuk kita kerjakan. Saat kita masuk ke
dalam ketaatan hal-hal yang lain akan ditunjukkan kepada kita.
Ya|aaes 14.15,21 J||a|aa |ama meaas||| A|a, |ama a|aa meaaral|
sea|a jer|ala|Ka. Baraas|aja memeaa jer|ala|Ka aaa
me|a|a|aaaya, a|a|a| yaa meaas||| A|a. Daa aaraas|aja meaas|||
A|a, |a a|aa a||as||| a|e| BajaKa aaa A|ajaa a|aa meaas||| a|a aaa
a|aa meayala|aa a|r|Ka |ejaaaaya.
1 Ya|aaes 2.3 Daa |a||a| laaaaaya, aa|wa ||la meaeaa| A||a|, ya|la
j||a|aa ||la meaaral| jer|ala|jer|ala|Nya. Baraas|aja aer|ala. A|a
meaeaa| D|a, lelaj| |a l|aa| meaaral| jer|ala|Nya, |a aaa|a| searaa
jeaaasla aaa a| aa|amaya l|aa| aaa |eaeaaraa. Telaj| aaraas|aja
Kita Adalah Kejayaan Gereja
119
meaaral| I|rmaaNya, a| aa|am araa |la saaa| saaa| semjaraa |as||
A||a|, aeaaa |la|a| ||la |ela|a|, aa|wa ||la aaa a| aa|am D|a.
Baraas|aja meaala|aa, aa|wa |a aaa a| aa|am D|a, |a waj|a ||aaj sama
sejerl| Kr|slas le|a| ||aaj.
Apa saja perintah-perintah-Nya?
Kita menerima Roh Kudus
Kita di baptis dalam baptisan air
Kita mengampuni satu dengan yang lain
Kita mengasihi satu dengan yang lain
Kita berkumpul dalam persekutuan
Kita memberikan persepuluhan dan persembahan
Kita mengabarkan kepada orang lain tentang kebangkitan
Yesus Kristus
Kita mempelajari Firman-Nya
Kita berjalan dalam ketulusan hati
Dengan Persatuan
Menjadi kesatuan tidak berarti tidak ada perselisihan diantara
kita. Hal itu berarti kita akan mengatasi perselisihan dengan
kasih, mencapai satu kesepakatan, mengampuni apapun dan
segala sesuatu yang telah diperkatakan diluar dari Roh, dan
terus bersama untuk memenangkan dunia ini bagi Yesus.
Untuk mempelajari bagaimana mengatasi perselisihan dalam
doktrin kita memiliki contoh dalam Kisah Para Rasul 15 dalam
pembahasan, apakah semua orang percaya harus disunat.
Yesus memberikan kita instruksi yang jelas dalam menghadapi
perbedaan pendapat pribadi, atau dosa dalam hidup orang-
orang percaya lainnya.
Val|as 18.1517 Ajaa||a saaaarama aeraaal aasa, lear|a| a|a a| aawa|
emjal mala. J||a |a meaaeaar|aa aas||alma ea|aa le|a| meaaajalaya
|emaa||. J||a |a l|aa| meaaeaar|aa ea|aa, aawa|a| searaa alaa aaa
araa |a|, sajaya alas |eleraaaa aaa alaa l|a araa sa|s|, jer|ara |la
l|aa| a|saas||aa. J||a |a l|aa| maa meaaeaar|aa mere|a, samja||aa|a|
saa|aya |ejaaa jemaal. Daa j||a |a l|aa| maa jaa meaaeaar|aa jemaal,
jaaaaa|a| a|a seaaa| searaa yaa l|aa| meaeaa| A||a| alaa searaa
jemaaal ta|a|.
Ada tiga langkah yang dapat diambil saat ada sesuatu diantara
kita dan sesama orang-orang percaya.
Pertama, kita langsung datang kepadanya dan
membicarakannya.
Jika itu tidak terselesaikan, kita dapat membawa satu atau
dua orang lainnya bersama-sama kita dan kembali kepada
saudara tersebut.
Akhirnya, jika dia menolak untuk mendengarkan kita
membawa hal ini kepada gereja dan jika kemudian dia
menolak untuk mendengarkan juga, kita jauhi dia.
Kejayaan Gereja
120
Ka|ase 3.1 Heaaa||a| jer|alaaa Kr|slas a|am aeaaa sea|a
|e|ayaaaaya a| aalara |ama, se||aa |ama aeaaa sea|a |||mal
meaajar aaa meaear searaa a|aa yaa |a|a aaa sama|| meayaay||aa
matmar, aaa jaj|jaj|aa aaa ayaay|aa ra|aa|, |ama meaataj sya|ar
|ejaaa A||a| a| aa|am |al|ma.
||||j| 1.27 Haaya, |eaaa||a| ||aajma aerjaaaaaa aeaaa |aj|| Kr|slas,
sajaya, ajaa||a a|a aalaa a|a me|||al, aaa ajaa||a a|a l|aa| aalaa a|a
meaaeaar, aa|wa |ama lea| aera|r| aa|am sala ra|, aaa se|al| sej|wa
aerjaaa aala| |maa yaa l|maa| aar| Ber|la |aj|| ...
P||||jj|aas 2.2 Aaa aal |a aay way lerr|I|ea ay yaar aaversar|es, w||t| |s
la l|em a jraaI aI jera|l|aa, aal la yaa aI sa|val|aa, aaa l|al Iram aa.
ALLAH TELAH MEMBERIKAN KITA KUASANYA
Yesus memerintahkan murid-murid untuk menunggu di dalam
Yerusalem sampai mereka menerima kuasa.
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|.
Menurut Paulus kuasa tersebut termasuk hal berikut:
pesan kebijaksaan
pesan pengetahuan
iman
karnuia kesembuhan
kuasa yang penuh mujizat
nubuat
membedakan antara roh
berbicara dalam berbagai bahasa lidah
menafsirkan bahasa lidah
Kita menyebut ini sebagai karunia, atau pesan, dari Roh Kudus.
| Kar|alas 12.811 8eaaa |ejaaa yaa searaa Ra| memaer||aa |araa|a
aala| aer|ala|ala aeaaa |||mal, aaa |ejaaa yaa |a|a Ra| yaa sama
memaer||aa |araa|a aer|ala|ala aeaaa jeaela|aaa. Kejaaa yaa
searaa Ra| yaa sama memaer||aa |maa, aaa |ejaaa yaa |a|a |a
memaer||aa |araa|a aala| meayemaa||aa. Kejaaa yaa searaa Ra|
memaer||aa |aasa aala| meaaaa|aa maj|tal, aaa |ejaaa yaa |a|a |a
memaer||aa |araa|a aala| aeraaaaal, aaa |ejaaa yaa |a|a |a| |a
memaer||aa |araa|a aala| memaeaa|aa aermatammatam ra|. Kejaaa
yaa searaa |a memaer||aa |araa|a aala| aer|ala|ala aeaaa aa|asa
ra|, aaa |ejaaa yaa |a|a |a memaer||aa |araa|a aala| meaaIs|r|aa
aa|asa ra| |la. Telaj| semaaaya |a| a||erja|aa a|e| Ra| yaa sala aaa
yaa sama, yaa memaer||aa |araa|a |ejaaa l|ajl|aj araa setara
||asas, sejerl| yaa a||e|eaaa||Nya.
Jika kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki seluruh karunia-
Nya bekerja melalui kita semua itu dibutuhkan untuk
kepentingan bersama.
Kita Adalah Kejayaan Gereja
121
| Kar|alas 12.47 Aaa rajaraja |araa|a, lelaj| sala Ra|. Daa aaa raja
raja je|ayaaaa, lelaj| sala Ta|aa. Daa aaa aeraaa|aaa| jeraaalaa
aja|a, lelaj| A||a| aaa|a| sala yaa meaerja|aa semaaaya aa|am semaa
araa. Telaj| |ejaaa l|ajl|aj araa a||araa|a|aa jeayalaaa Ra| aala|
|ejeal|aaa aersama ...
ALLAH TELAH MEMBERIKAN KEPADA KITA NAMANYA
Untuk menjadi seorang Kristen kita harus percaya bahwa
Yesus adalah Anak Allah, yang telah lahir dari seorang
perawan dan tidak berdosa, kemudian Dia mati di atas kayu
salib berkorban bagi dosa-dosa kita, dan dia mengalahkan
kematian dan kubur dan hidup sekarang ini di sebelah kanan
Bapa.
Untuk bekerja dalam kuasa, sebagai orang Kristen kita harus
percaya dalam kuasa di dalam nama-Nya. Namanya adalah
satu-satunya kekuasaan yang kita miliki untuk bekerja di dalam
dunia ini. Kita diberitahukan untuk melakukan semuanya di
dalam nama Yesus!
Ka|ase 3.17 Daa sea|a sesaala yaa |ama |a|a|aa aeaaa jer|alaaa
alaa jeraaalaa, |a|a|aa|a| semaaaya |la aa|am aama Ta|aa Yesas, sama||
meaataj sya|ar a|e| D|a |ejaaa A||a|, Baja ||la.
Apa itu Amanat Agung? Memerintahkan segala sesuatu terjadi
dalam nama Yesus.
Var|as1.17a,18 Vere|a a|aa meaas|r selaaselaa aem| aamaKa,
mere|a a|aa aera|tara aa|am aa|asaaa|asa yaa aara aa| mere|a,
mere|a a|aa memeaa a|ar, aaa se|a||jaa mere|a m|aam rataa maal,
mere|a l|aa| a|aa meaaajal te|a|a, mere|a a|aa me|ela||aa laaaaaya
alas araa sa||l, aaa araa |la a|aa semaa|.
DIMANAKAH KITA MEMULAI?
Dimana Kita Berada
Yesus memerintahkan murid-murid bahwa mereka akan
melayani pertama-tama di Yerusalem dan kemudian menjagkau
tempat-tempat lainnya di dunia.
K|sa| Para Rasa| 1.8 Telaj| |ama a|aa meaer|ma |aasa, |a|aa Ra| Kaaas
laraa |e alas |ama, aaa |ama a|aa meajaa| sa|s|Ka a| Yerasa|em aaa a|
se|ara| Yaaea aaa 8amar|a aaa samja| |e ajaa aam|.
Komitmen Bagi Gereja
Menggunakan Paulus sebagai contoh, kita tahu bahwa
perkataan pertama tentang Yesus di Damsyik dimana dia
diubahkan. Dia mengajar di rumah ibadat tetapi dia tinggal
bersama murid-murid. Kemudian Paulus mengalami masa-
masa tenang hanya dia dan Tuhan. Pada masa-masa ini dia
tidak melayani kepada yang lain.
Kemudian Paulus pergi ke Yerusalem dan bertemu beberapa
rasul dan menghabiskan waktu bersama mereka dan mereka
mengirim dia ke Tarsus. Barnabas datang kepada Paulus dan
Kejayaan Gereja
122
membawa dia kembali kepada jemaat di Antiokhia. Setelah
perjalanan pelayanan pertamanya, Paulus kembali kepada
jemaat di Antiokhia.
K|sa| Para Rasa| 14.228 Dar| s|la aer|ayar|a| mere|a |e Aal|a|||a, a|
lemjal |la|a| mere|a aa|a|a a|sera||aa |ejaaa |as|| |araa|a A||a| aala|
mema|a| je|erjaaa, yaa le|a| mere|a se|esa||aa. 8el|aaaya a| s|la
mere|a memaa|| jemaal aer|amja|, |a|a mere|a meater|lera|aa sea|a
sesaala yaa A||a| |a|a|aa aeaaa jeraalaraaa mere|a, aaa aa|wa |a
le|a| memaa|a j|ala aa| aaasaaaasa |a|a |ejaaa |maa. D| s|la mere|a
|ama l|aa| aersamasama aeaaa mar|amar|a |la.
Paulus juga berhubungan dengan para rasul di Yerusalem dan
sering kembali kesana.
Seluruh rasul-rasul ini berhubungan juga dengan yang lainnya.
Mereka memiliki pendapat yang berbeda tetapi mereka
mengatasinya dan berada dalam kesatuan dengan satu tujuan
dan hal itu adalah untuk membangun tubuh dan untuk
memenangkan dunia bagi Yesus Kristus.
PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB
Persekutuan
Apakah kamu setia datang bersama-sama dengan yang lain
di dalam tubuh Kristus?
1 Ya|aaes 1.3,7 Aja yaa le|a| |am| |||al aaa yaa le|a| |am| aeaar |la,
|am| aer|la|aa |ejaaa |ama jaa, sajaya |amajaa aera|e| jerse|alaaa
aeaaa |am|. Daa jerse|alaaa |am| aaa|a| jerse|alaaa aeaaa Baja aaa
aeaaa Aaa|Nya, Yesas Kr|slas. Telaj| j||a ||la ||aaj a| aa|am leraa
sama sejerl| D|a aaa a| aa|am leraa, ma|a ||la aera|e| jerse|alaaa
searaa aeaaa yaa |a|a, aaa aara| Yesas, Aaa|Nya |la, meayat||aa ||la
aar| jaaa sea|a aasa.
EIesas 2.1922 Dem|||aa|a| |ama aa|aa |a| araa as|a aaa jeaaalaa,
me|a|a|aa |awaa sewara aar| araaaraa |aaas aaa aaalaaaala
|e|aara A||a|, yaa a|aaaaa a| alas aasar jara rasa| aaa jara aaa|,
aeaaa Kr|slas Yesas seaaa| aala jeajara. D| aa|am D|a lamaa| se|ara|
aaaaaaa, raj|| lersasaa, meajaa| aa|l A||a| yaa |aaas, a| aa|am Ta|aa.
D| aa|am D|a |ama jaa laral a|aaaaa|aa meajaa| lemjal |ea|amaa A||a|,
a| aa|am Ra|.
|araa| 1.24,25 Daa mar||a| ||la sa||a memjer|al||aa sajaya ||la sa||a
meaaaraa aa|am |as|| aaa aa|am je|erjaaa aa||. Jaaaa|a| ||la
meajaa||aa a|r| aar| jerlemaaajerlemaaa |aaaa| ||la, sejerl| a|a|asa|aa
a|e| aeaeraja araa, lelaj| mar||a| ||la sa||a meaas||al|, aaa sema||a
|al me|a|a|aaaya meaje|aa |ar| Ta|aa yaa meaae|al.
Persepuluhan dan Persembahan
Apakah engkau setia dalam perpuluhan dan
persembahanmu?
Banyak orang-orang percaya merasa bahwa uang adalah
merupakan salah satu area terberat untuk komitmen total
kepada Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan, tetapi kita ingin
Kita Adalah Kejayaan Gereja
123
menguasai uang kita. Banyak, banyak sekali ayat yang
membahas tentang uang, tetapi kita akan menggunakan hanya
satu bagian untuk membuatnya jelas bahwa kita memberikan
perpuluhan dan persembahan. Persembahan adalah jumlah
diatas persepuluhan kita.
Tuhan ingin kita untuk persepuluhan dan memberikan
persembahan sehingga Dia bisa memberkati kita. Dia tidak
dapat melawan Firman-Nya dan memberkati kita sebelum kita
taat kepada-Nya.
Beberapa telah berkata, Saya memiliki kebutuhan dan setelah
hal itu semua terpenuhi saya akan mulai memberikan
persepuluhan. Beberapa berkata Saya akan berikan
persepuluhan kepada Dia apabila saya mendapatkan
pemasukan lebih banyak. Firman Tuhan sangat spesifik dan
setiap orang percaya harus memberikan persepuluhan dan
persembahan.
Va|ea||| 3.812 Ba|e||a| maaas|a mea|ja A||a|? Namaa |ama mea|ja
A|a. Telaj| |ama aer|ala. "Deaaa tara aaa|maaa|a| |am| mea|ja
Ea|aa?" Veaeaa| jersemaa|aa jerseja|a|aa aaa jersemaa|aa ||asas!
Kama le|a| |eaa |ala|, lelaj| |ama mas|| mea|ja A|a, ya |ama se|ara|
aaasa! Bawa|a| se|ara| jersemaa|aa jerseja|a|aa |la |e aa|am rama|
jeraeaaa|araaa, sajaya aaa jersea|aaa ma|aaaa a| rama|Ka aaa aj||a|
A|a, I|rmaa TUHAN semesla a|am, aja|a| A|a l|aa| memaa|a|aa aa|ma
l|a|ajl|a|aj |aa|l aaa meatara||aa aer|al |ejaaama samja|
aer|e||mja|aa. A|a a|aa mea|ara|| aa|ma ae|a|aa je|a|aj, sajaya
jaaaa a||aa|s|aya |as|| laaa|ma aaa sajaya jaaaa ja|aa aaar a|
jaaaa l|aa| aeraaa| aa|ma, I|rmaa TUHAN semesla a|am. Va|a sea|a
aaasa a|aa meayeaal |ama aeraa|a|a, seaaa |ama |a| a|aa meajaa|
aeer| |esa|aaa, I|rmaa TUHAN semesla a|am.
Karena orang-orang percaya sekarang ini tidak diajarkan
pentingnya persepuluhan menjadi ketaatan kepada Allah,
mereka berada dibawah kutuk. Allah menantang kita untuk
mencoba Dia diarea ini, untuk membawa persepuluhan kita ke
gudang penyimpanannya dan lihatlah apakah Dia tidak akan
membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-
berkat bagi kita.
Bahasa Ibrani menggunakan kata storehouse (gudang
penyimpanan) disini berarti armory (gudang persenjataan),
tempat dimana senjata-senjata disimpan. Itu merupakan tempat
dimana kuasa-kuasa disimpan. Hari-hari ini kita memberikan
persepuluhan dan persembahan kita bagi gereja-gereja lokal
dan bagi pelayanan kekuasaan.
Reputasimu
Dapatkan gereja lokal merekomendasikan kamu?
K|sa| Para Rasa| 9.27 Telaj| Baraaaas meaer|ma a|a aaa memaawaaya
|ejaaa rasa|rasa| aaa meater|lera|aa |ejaaa mere|a, aaa|maaa 8aa|as
me|||al Ta|aa a| leaa| ja|aa aaa aa|wa Ta|aa aera|tara aeaaa a|a aaa
aaa|maaa |eaeraa|aaaya meaajar a| Damsy|| aa|am aama Yesas.
Kejayaan Gereja
124
Apakah tanggung jawabmu, dan integritasmu dan
kesetiaanmu dapat diketahui oleh para pemimpin
gerejamu?
Kesetiaan termasuk memiliki sikap melayani, ada saat
diperlukan, memberikan persepuluhanmu, dan terlibat dalam
pelajaran Firman Tuhan.
Mempelajari Firman Tuhan
Apakah kamu ingin untuk menginvestasikan waktumu
untuk mempelajari dan belajar?
2 T|mal|as 2.15 Usa|a|aa|a| sajaya ea|aa |aya| a| |aaajaa A||a|
seaaa| searaa je|erja yaa l|aa| asa| ma|a, yaa aerleras leraa
memaer|la|aa jer|alaaa |eaeaaraa |la.
Untuk mengabarkan Kabar Baik, pertama-tama kamu harus
tahu tentang kebenaran dari Firman Tuhan.
PERTANYAAN UNTUK TINJAUAN KEMBALI
1. Sebutkan lima aspek tentang bagaimana gereja bekerja pada mulanya.
2. Mengapa Yesus memerintahkan murid-murid mula-mula untuk menunggu di Yerusalem?
3. Dapatkan gereja lokal merekomendasikan kamu? Mengapa, atau mengapa tidak?

125
TIDAK ADA KESIMPULAN!
Tidak mungkin kita dapat selesai untuk mempelajari tentang Kejayaan Gereja Yesus Kristus. Kitab
Kisah Para Rasul sampai kitab Yudas pada Perjanjian Baru hanyalah kisah permulaan. Kitab Wahyu
masih menjadi nubuatan dari akhir jaman.

Rencana Tuhan Tidak Pernah Berubah.
Gereja yang dimulai pada hari Pentakosta
dan berkembang dari pelayanan Petrus dan rasul-rasul lainnya,
masih terus berkembang hari-hari ini.
Gereja yang menderita bersama Stefanus
dan para martir lainnya yang mengikuti dia,
masih terus menderita bersama para martir hari-hari ini.
Gereja yang berkembang melalui mujizat dan tanda-tanda yang ajaib yang
menyatakan siapa Yesus, terus berkembang
melalui tanda-tanda dan mujizat hari-hari ini.
Gereja melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan,
masih terus melakukan pekerjaan-Nya hari-hari ini.
Bangsa-bangsa telah datang dan pergi tetapi gereja Yesus Kristus
terus hidup dan berkembang.
Kehidupan, penting untuk terbangun atas kehidupan,
komitmen orang-orang percaya hari-hari ini.
Seperti yang Yesus katakan,
Aku akan membangun jemaat-Ku dan alam maut
tidak akan menguasainya.

Anda mungkin juga menyukai