Anda di halaman 1dari 4

Autodesk Revit 2014 th thut to th vin n

P2.T2-3.4.5 Mt s iu cn ch khi to th vin n


gip cc bn mt thi gian trong vic to th vin n, ti a cc c im ca mt s loi th vin tham kho v la chn.

P2.T2-3.4.5.1 c im ca ngun sng


1. 2. Ti y ch c mt ngun sng duy nht, khng xa, khng copy c, ch di chuyn t v tr ny sang v tr khc. Ngun sng lun gn vo cc mt phng thng ng v nm ngang mc nh. Khng th m kha. Mun di chuyn ngun sng, phi di chuyn mt phng.

3.

Mun tt ngun sng ny, nhn xa du ti Light Source . Cc tham bin ca ngun sng s khng cn.

4.

Nu tt ngun sng, sau bt tr li, ngun sng khng b kha vi cc mt phng, c th di chuyn ty .

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit 2014 th thut to th vin n

5. 6.

Nu to m hnh che lp ngun sng, ngun sng s khng cn tc dng. Phi to vt liu ca m hnh l knh hoc trong sut, mi c nh sng. Cao ca mt phng nm ngang khng ch ngun sng cng l tham bin cao ca n khi a vo d n.

Cao ny c thay i khi lp n.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2014 th thut to th vin n

P2.T2-3.4.5.2 c im khi to th vin n trn


Tp mu th vin ca n trn l Lighting .. ceiling based.rft. 1. Cc m hnh to bng lnh Extrusion, u t ng cao khi a vo d n. 2. Cc m hnh c to bng cc lnh khc v c cc mt cong, khi t vo trn trong d n, khng gn vo trn v cao khng thay i c. Trong th vin v ng v tr.

Khi a vo d n, khng ng cao ca trn v cng khng thay i c cao trnh.

Nu ti th vin to cc kch thc khng ch hoc kha cc cnh, khi a vo d n, m hnh b li, khng thc hin c.

Nguyn Vn Thip http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit 2014 th thut to th vin n

3.

Cch khc phc: Khng thay i cu trc ca th vin to. Ti d n, m khung nhn mt ng hoc mt ct nhn thy n v trn. Ra lnh Align , gn n vi trn.

Kt qu n c gn vo trn.

Nguyn Vn Thip http://th3d.blogspot.com