Anda di halaman 1dari 11

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2

NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.1 (i): (c) DSP B1D1E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Padankan

(menguasai/ tidak menguasai)

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2


NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.1 (iI): (b) DSP B1D1E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Bilang dan padankan pada nombor yang betul.

(menguasai/ tidak menguasai)

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2


NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.2 (i)& (ii) DSP B2D1E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Tulis nombor dalam angka atau perkataan.

(menguasai/ tidak menguasai)

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2


NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.2 (i)& (ii) DSP B2D1E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Bilang dan tulis nombor dalam angka dan perkataan.

(menguasai/ tidak menguasai)

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2


NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.1(ii): (c) & (d) DSP B2D1E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Susun dan tulis nombor-nombor mengikut tertib yang diberi.

(menguasai/ tidak menguasai) Arahan: Apakah nombor yang terletak di antara dua nombor itu? Warnakan nombor yang betul

(menguasai/ tidak menguasai)

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2


NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.4 (i) & (ii) DSP B2D2E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit dalam nombor yang berikut.

(menguasai/ tidak menguasai)

Tandatangan guru: __________________

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2


NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.4 (iv) DSP B2D2E2 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Cerakinkan nombor berikut.

(menguasai/ tidak menguasai)

Tandatangan guru: ______________

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2


NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.3 (i) DSP B2D1E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Susun nombor yang berikut dalam tertib menaik.

(menguasai/ tidak menguasai)

Tandatangan guru: ___________________

INSTRUMEN MATEMATIK TAHUN 2


NAMA: ____________________________ KELAS: ___________________ TAJUK NOMBOR HINGGA 1000 SP KSSR 1.3 (i) DSP B2D1E1 CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TARIKH

Arahan: Susun nombor yang berikut dalam tertib menurun.

(menguasai/ tidak menguasai)

Tandatangan guru: _______________

Anda mungkin juga menyukai