Anda di halaman 1dari 8

KAEDAH DAN TEKNIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PSV

Kaedah simulasi, sumbangsaran, projek, akses kendiri dan lawatan

TEKNIK
TEKNIK

Merupakan kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar bagi sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, main peranan, simulasi, sumbang saran dan lain-lain. Untuk menentukan keberkesanan pengajaran di tahap optimum ianya berteraskan kepada kriteria pencapaian objektif berikut ;

Umur

Kebolehan

Kecerdasan

Minat

TEKNIK SIMULASI
TEKNIK SIMULASI

Simulasi merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan

masalah atau kejadian atau peristiwa yang benar wujud dalam kehidupan seharian untuk diselesaikan di dalam

keadaan terkawal dan selamat

Simulasi membolehkan seorang guru menyampaikan secara olok-olok mengenai sesuatu pengalaman yang benar jika sebenarnya dilakukan akan menelan belanja yang besar, memakan masa, merbahaya atau rumit.

Salah satu kaedah yang baik untuk menjalankan simulasi ialah dengan menggunakan komputer.

Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.

Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.

TEKNIK SUMBANGSARAN
TEKNIK SUMBANGSARAN

Sumbangsaran adalah satu kaedah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian masalah.

Ia juga dikenali sebagai percambahan fikiran di mana semua orang dalam kumpulan dapat menyumbangkan fikiran dan pendapat terhadap sesuatu topik yang dibincangkan.

Untuk membolehkan aktiviti sumbangsaran dijalankan dengan berkesan prinsip asas sumbangsaran harus dipatuhi iaitu :

topik perbincangan hendaklah sesuai dengan kebolehan murid.

kumpulan terdiri dari murid yang pelbagai kebolehan

PROJEK
PROJEK
Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara
Pengajaran berasaskan projek merupakan suatu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam
bentuk projek sebagai cara murid memperolehi ilmu. Kaedah ini menekankan pembelajaran kendiri
serta amalan penerokaan oleh murid.
Komponen pembelajaran berasaskan projek
Komponen pembelajaran berasaskan
projek

5 komponen prinsip pengajaran Merill yang mengalakkan pengajaran ialah:

Demonstrasi

Aplikasi

Pengaktifan

Integrasi

Pemusatan tugasan

Pembelajaran Akses Kendiri (PAK)
Pembelajaran Akses Kendiri (PAK)
Pembelajaran akses kendiri adalah satu kaedah pendekatan pembelajaran yang membantu pelajar memperolehi kemahiran dan
Pembelajaran akses kendiri adalah satu kaedah pendekatan pembelajaran yang membantu pelajar
memperolehi kemahiran dan pengetahuan secara berdikari serta merupakan pengaksesan sumber
pembelajaran.
Pembelajaran akses kendiri adalah pembelajaran yang memberi akses kepada sumber pembelajaran bagimembolehkan murid
Pembelajaran akses kendiri adalah pembelajaran yang memberi akses kepada sumber
pembelajaran bagimembolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri.
Bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan gaya
Bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut minat, keperluan,
tahap kemampuan dan gaya pembelajaran mereka
Ciri-ciri Pembelajaran Akses Kendiri
Ciri-ciri Pembelajaran
Akses Kendiri
Ciri-ciri Pembelajaran Akses Kendiri Guru adalah berperanan sebagai fasilitator, jurulatih dan kaunselor Suasana
Guru adalah berperanan sebagai fasilitator, jurulatih dan kaunselor
Guru adalah berperanan
sebagai fasilitator,
jurulatih dan kaunselor
berperanan sebagai fasilitator, jurulatih dan kaunselor Suasana pembelajaran fleksible, selesa dan tanpa tekanan
Suasana pembelajaran fleksible, selesa dan tanpa tekanan
Suasana pembelajaran
fleksible, selesa dan tanpa
tekanan
LAWATAN
LAWATAN
Lawatan biasanya didefinisikan sebagai membawa pelajar ke tempat tertentu dengan tujuan tertentu. Tujuan lawatan adalah
Lawatan biasanya didefinisikan sebagai membawa pelajar ke tempat tertentu dengan tujuan
tertentu. Tujuan lawatan adalah melihati sesuatu situasi atau amalan yang tidak boleh dibawa ke
dalam bilik darjah. Apakah yang guru perlu
lakukan?
i. Kebenaran daripada pentadbir dan ibubapa
ii. Tujuan dimaklumkan kepada pelajar
Pembelajaran tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja. Pembelajaran boleh melalui lawatan ke tempat-tempat seperti zoo,
Pembelajaran tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja. Pembelajaran boleh melalui lawatan ke
tempat-tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institusi penyelidikan, paya bakau dan kilang
boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna.
Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang rapi dengan para pelajar perlu menjalankan aktiviti
Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang rapi dengan para pelajar
perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas
lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan
s
l
h s
tu contoh ke d
n ini