Anda di halaman 1dari 26

BAB

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN DIALOG PERADABAN

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 1

Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:

Menjelaskan bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi masyarakat Islam dan Asia kini.

Menghuraikan kaedah-kaedah penyelesaian yang praktikal dan harmonis dalam menghadapi pertembungan tamadun dengan Barat.
Menjelaskan kepentingan sikap toleransi dan menghargai budaya hidup masyarakat Malaysia yang pelbagai.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 6: 2

Hasil Pembelajaran

Menjelaskan secara tepat tentang konsep-konsep Islam yang selalu dikelirukan oleh media Barat.
Mendedahkan kesan perkembangan semasa dunia kepada masyarakat Malaysia.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 3

Kandungan

Cabaran Peradaban Abad ke-21


Hak Asasi Manusia Dialog Peradaban di Malaysia Isu-isu Semasa Dialog Peradaban Persepsi Jihad Kesan Perkembangan Kontemporari kepada Masyarakat dan Negara

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 4

Pengenalan
Bab ini membincangkan cabaran semasa peradaban di abad ke-21 dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Islam seperti media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia. Bab ini juga menekankan kepentingan dialog peradaban dan langkah-langkah ke arah perkembangannya sebagai salah satu cara penyelesaian kepada beberapa isuisu semasa dialog peradaban di Malaysia. Akhir bab ini menghuraikan berkenaan persepsi jihad, kepentingan dan kesan pengabaiannya dalam Islam yang sering disalahertikan oleh dunia hari ini dengan menjelaskan tentang pandangan dunia yang salah terhadap jihad.
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 5

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


MEDIA

HEGEMONI

SOSIAL KEPELBAGAIAN CABARAN

CABARAN
GLOBALISASI

POLITIK

ISU
SOSIAL

HAK ASASI

PENGARUH

POLITIK

EKONOMI

EKONOMI

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 6

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


HEGEMONI

Berasal daripada perkataan:

Hegemony (English) Hegemonia (Latin)

Kamus Dewan:

Pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negara


negara lain. Penguasaan menyeluruh atau kepimpinan satu-satu negara/kumpulan dan sebagainya ke atas negara/kumpulan yang lain.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 6: 7

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


GLOBALISASI

Penguasaan, pemaksaan, penyebaran, penerapan nilai-nilai budaya, ekonomi dan sistem politik masyarakat dunia oleh negara maju (Barat). Globalisasi menjadi medan negara atau kuasa besar memperluaskan pengaruh hegemoni mereka. Kamus Dewan:

Fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil


dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 8

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


KEPELBAGAIAN CABARAN

Media Barat menentukan polisi pemberitaan Semua berita yang disebarkan adalah berdasarkan:

Persepsi Barat Kehendak & kepentingan Barat Saluran berita barat

Dominasi dunia Barat dalam media cetak dan elektronik Dikuasai oleh sekumpulan syarikat gergasi berpusat di Amerika Syarikat dan Britain: CNN,BBC, AP, UPI, Reuters dll
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 9

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


KEPELBAGAIAN CABARAN

Sosial Barat mengeksport cara hidup sosial yang bebas lepas daripada pegangan agama seperti hedonistic, pornografi dan kebebasan tanpa batas. Budaya hidup Barat ditonjolkan melalui budaya pengguna dijelmakan melalui 3F (Food, Fashion, Fun) .

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 10

Cabaran Peradaban Abad Ke-21


Politik
Kuasa

politik dikuasai blok Barat.

Berjaya

menguasai agensi-agensi penting seperti PBB, IMF, Bank Dunia dll. kecil bergantung kepada kuasa besar

Ekonomi
Negara-negara

dunia.
Negara-negara

miskin dan membangun mengamalkan dasar ekonomi liberal dengan membuka ruang syarikat gergasi Barat menguasai ekonomi mereka.
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 6: 11

Hak Asasi Manusia


Hak Asasi

Berlaku pencerobohan hak:

Hak mentadbir negara diceroboh oleh kuasa besar


seperti pencerobohan hak di Palestin,Iraq, Afghanistan, Nicaragua &Libya
Menurut Islam, hak adalah sesuatu yang benar dan

bersesuaian dengan fitrah kejadian serta matlamat penciptaan manusia

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 12

Pengaruh kepada Masyarakat Islam & Masyarakat Malaysia Lain


Budaya hidup Islam /beragama dikesampingkan Sistem masyarakat terjejas pemilihan model masyarakat berubah Institusi keluarga terjejas

Hilang jati diri muslim dan Melayu

Perubahan nilai dalam masyarakat

Nilai-nilai hedonisme mempengaruhi golongan remaja dan mencemar budaya Timur

KESAN SOSIAL & BUDAYA

Kemungkaran berleluasa

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 13

Kepentingan Dialog Kepentingan Dialog Peradaban Peradaban


Mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama-sama

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing

Membina satu barisan bersama menentang dominasi Barat

Mencari jalan penyelesaian bagi masalah global seperti pencemaran alam, penyalahgunaan dadah, terorisme dan AIDS
Memupuk semangat perpaduan dan mengelakkan perselisihan
Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 14

Perkembangan Dialog Peradaban


Pertubuhan NGO
Adakan sesi dialog dalam semua peringkat Agamawan

PERKEMBANGAN DIALOG PERADABAN

Jadikan agenda & aktiviti utama Budayawan Wujudkan subjek berkenaan dalam pengajian peradaban Ahli akademik

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 15

Isu-isu Semasa Dialog Peradaban


Persepsi yang Salah
Hakikat

sebenar ialah Islam dan umat Islam tidak memusuhi Barat. Islam menentang ketidakadilan dan penindasan Barat ke atas umat Islam. tidak pernah memperakui tindakan ganas individu Muslim ke atas mana-mana masyarakat awam bukan Islammembalas dendam terhadap kekejaman yang dideritai umat Islam.

Islam

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 16

DIALOG TAMADUN : DIMENSI DALAMAN & LUARAN

DIMENSI DALAMAN Dialog golongan etnik berlainan budaya di Malaysia dari segi : Persefahaman antara kaum yang berasaskan nilai budaya & tamadun sepunya; Rukunegara sebagai asas tamadun Malaysia; Mengambil kira kepercayaan & amalan setiap budaya & tamadun di Malaysia

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 17

DIALOG TIGA SEGI : TAMADUN ISLAM, ASIA DENGAN TAMADUN BARAT

Perlu mengambil kira perkara-perkara berikut : Nilai-nilai sepunya; Menghormati realiti dunia berbilang tamadun; Saling kebergantungan dalam pembangunan ketamadunan; Memahami isu-isu yang memisahkan antara tamadun Barat & Islam; Memahami isu keganasan bukan sahaja dari perspektif Barat tetapi juga dari perspektif masyarakat Islam & Asia
Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Bab 6: 18

Isu-isu Semasa Dialog Peradaban


Interaksi antara Peradaban yang Terhad

Interaksi merupakan langkah terpenting ke arah menghilangkan salah faham dan salah tanggapan. Dialog sekurang-kurangnya mampu mengurangkan ketegangan yang wujud antara dua pihak yang berlainan budaya dan peradabanpemahaman terhadap budaya orang lain mampu menghalang seseorang terjebak dalam kancah salah faham.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 19

Isu-isu semasa Dialog Peradaban


Perebutan Kuasa Politik dan Ekonomi Terdapat masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi antara dunia Islam dangan Barat seperti perebutan telaga minyak di Teluk Parsi.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 20

Konsep Jihad
BAHASA Al-juhd: kesungguhan atau keberatan dan kesusahan

ISTILAH

Berusaha bersungguh-sungguh menegakkan kalimah Allah di muka bumi berlandaskan ketentuan syarak; atau Menggunakan segenap potensi dan keupayaan jasmani dan rohani dalam mengalahkan musuh Allah SWT.

JIHAD FISABILILLAH

Usaha dan pengorbanan yang tinggi dilakukan untuk menegakkan kalimah Allah SWT sama ada dengan harta, jiwa, pena, atau lidah.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 21

Bahagian-bahagian Jihad

Melalui harta

Infak ke jalan Allah

Medium jihad

Jihad melalui jiwa raga

Kemahiran diri, persenjataan dan perang di jalan Allah Kemahiran tutur bicara ke jalan Allah

Jihad melalui tutur kata

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 22

Kepentingan Jihad

Mencari harta secara halal. Berbelanja harta ke jalan Allah SWT. Menjaga harta sebagai anugerah Allah SWT. Mengagihkan dan perkongsian harta di antara umat Islam.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 23

Kesan Perkembangan Kontemporari kepada Masyarakat dan Negara


SOSIAL

KESAN

EKONOMI

POLITIK

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 24

Kesan Sosial, Ekonomi & Politik


Sosial
Golongan muda-mudi terpengaruh dengan budaya hidup Barat. Misalnya budaya skinhead, punk dll meresap dalam kalangan belia. Masalah sosial sukar dibendung dan melemahkan jati diri bangsa.

Ekonomi
Syarikat gergasi Barat menguasai ekonomi negara lain. Memberi peluang kepada syarikat Malaysia melabur di luar negara. Manfaat kepada rakyat mendapat peluang pekerjaan.

Politik
Sistem politik demokrasi ala Barat berjaya mengambil alih sistem politik feudal tradisional. Barat menyebarkan pengaruh melalui media massa yang dikuasai mereka. Rakyat bebas bersuara dan mengambil bahagian dalam pentadbiran.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 25

Rumusan

Perkembangan semasa yang berlaku merupakan sebahagian daripada proses globalisasi. Fenomena ini berlaku oleh semua masyarakat di dunia. Jalan terbaik untuk mengelak konflik adalah dengan melalui dialog dan menghormati budaya dan tamadun lain. Dialog peradaban boleh menghasilkan keuntungan kepada semua pihak dan mampu mengekalkan keamanan dunia.

Hak Cipta Terpelihara Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 6: 26