Anda di halaman 1dari 1

SJKC TUNG HUA SIBU PELAN TINDAKAN JANGKA PENDEK TAHUN 2013 PROGRAM LINUS 2.

0 (BAHASA INGGERIS)
Bil. Perkara/ Isu Nama Pelajar Terlibat Program/ Tindakan Tempoh Perlaksanaan Indikator Kejayaan Pegawai Bertanggungjawab Catatan

1.

Murid lemah di Konstruk berkaitan sebuatan Murid lemah dalam sebutan perkataan dan bacaan ayat yang ringkas.

2.

Murid agak pendiam (enggan bertutur/ membaca) sewaktu sesi bacaan Mempunyai masalah artikulasitidak dapat menyebut sesetengah perkataan dengan tepat menyukarkan guru untuk menilai.

10 15 minit terakhir setiap hari Selasa dan Rabu, murid murid ini akan membuat bulatan di bahagian belakang kelas dan membaca perkataan atau ayat yang dipilih oleh guru. Sesi bacaan ini akan dibimbing oleh Kelvin Lo Eng Haw (Murid aliran perdana). Guru akan menguji murid murid setiap hari Jumaat berkenaan dengan bahan bacaan yang diberi. 10 15 minit terakhir setiap hari Selasa dan Rabu, murid murid ini akan membuat bulatan di bahagian belakang kelas dan membaca perkataan atau ayat yang dipilih oleh guru. Sesi bacaan ini akan dibimbing oleh guru sendiri Guru akan menguji murid murid setiap hari Jumaat berkenaan dengan bahan bacaan yang diberi.

Murid dapat menguasai konstruk konstruk yang Jun Sept 2013 belum dikuasai pada saringan 2 LINUS Bahasa Inggeris Guru Bahasa Inggeris kelas 1E