Anda di halaman 1dari 3

Tatabahasa : Kata Sendi dan Kata Hubung

Kata sendi ialah kata yang digunakan untuk merangkaikan frasa nama dengan katakata atau frasa-frasa lain.

Kata Sendi ke

Penggunaan 1. Tempat 2. Benda konkrit (tak bernyawa) 3. Masa

Contoh 1. Saya pergi ke Pahang. 2. Bola itu dicampak ke dinding. 3. Dia belum pulang hingga ke hari ini. 1. Buku itu diserahkan kepada Ali. 2. Penyakit itu membawa kepada penderitaan.

kepada

1. benda konkrit(bernyawa) 2. benda abstrak(kecuali masa)

dari

1. tempat 2. waktu

1.

Ali datang dari Johor.

daripada

Umum 1. Orang 2. asal kejadian 3. perbandingan

2. Aku akan belajar mulai dari hari ini. 1. Bunga itu hadiah daripada guru. 2. Kerusi dibuat daripada kayu. 3. Aisyah lebih cantik daripada Swee Lan. Saya tinggal di Jalan Utara. 1. Pada zaman ini ,komputer adalah penting. 2. Buku itu aada pada Ali.

di pada

tempat 1. masa 2. orang 3. benda abstrak

3. Pada pendapat saya,ayat itu salah.

Kata Sendi yang lain :

bagi untuk demi dengan sejak

hingga sampai dalam bagai seperti

oleh akan tentang terhadap

Kata hubung ialah kata yang bertugas menghubungkan kata, frasa dan ayat.

Kata Hubung Apabila

Contoh Penggunaannya Para penonton tertawa apabila melihat telatah pelawak itu.

*Kata hubung apabila tidak boleh digantikan dengan kata bila. Bila sebenarnya merupakan kata tanya.

Supaya / agar

Anda perlu berakhlak mulia supaya anda dihormati orang. (atau) Anda perlu berakhlak mulia agar anda dihormati orang.

* Agar dan supaya mendukung makna yang sama .Oleh itu, pilihlah salah satu saja.

Oleh sebab

Pertandingan syarahan itu diabtalkan oleh sebab tidak mendapat sambutan

Jika / sekiranya

* Penggunaan oleh kerana salah kata sendi maesti diikuti oleh kata nama sebagai objek dan bukannya kata hubung Saya akan datang jika hari tidak hujan. Saya akan hujan. datang sekiranya hari tidak

*Kata jika dan sekiranya mendukung makna yang sama. Oleh itu, pilihlah salah satu saja.