Anda di halaman 1dari 6

TEKNIK MENULIS KARANGAN Soalan Pelbagai pihak telah menyatakan kebimbangan mereka terhadap remaja di negara kita.

Mereka sering terlibat dalam pelbagai gejala sosial dan jenayah seperti penyalahgunaan dadah, merosakkan harta benda awam, lumba haram dan sebagainya. Sebagai kaunselor sekolah, anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk cara-cara menangani masalah remaja pada masa kini. Tulis ceramah itu selengkapnya. Format Kata Kunci JENIS PENDAHULUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Definisi Sejarah Peribahasa/ Cogan kata Puisi / Pantun Statistik Pendapat Tokoh Persoalan Gabungan Suasana Analogi RINGKASAN PENDAHULUAN - detik kritikal - menyesuaikan diri - senario remaja masalah remaja - persoalan bagaimana menagatasi - kesimpulan Ceramah Cara-cara mengatasi masalah remaja

Kehendak Soalan

PENDAHULUAN LENGKAP Zaman remaja merupakan detik kritikal. Remaja perlu menyesuaikan diri sebagai persiapan menuju alam dewasa. Kini, ramai remaja yang terlibat dengan gejala sosial seperti ponteng sekolah, lari dari rumah, ketagihan dadah, seks luar nikah dan jenayah. Persoalannya, bagaimana perkara ini dapat kita tangani? Jadi, semua pihak harus memainkan peranan dalam menangani senario ini. SEMAK Adakah pendahuluan yang anda tulis selari dengan kehendak soalan ? Ya Tidak Apakah jenis pendahuluan yang anda tulis? Jumlah Perkataan Isi Penting Diri sendiri belajar menangani masalah dengan efektif untuk mengelak masalah yang lebih serius Mengawal emosi yang negatif . SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/

Huraian

Contoh

Ungkapan

Mencari alternatif lain Contoh bersukan, mendengar muzik, berkongsi perasaan dengan orang yang paling rapat atau mendapat khidmat daripada kumpulan profesional Buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekali

menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

PERENGGAN LENGKAP SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata

Hadirin yang dihormati. Antara cara menangani masalah remaja ialah diri remaja itu sendiri hendaklah mempunyai ilmu dan jati diri yang mantap. Ilmu dapat meningkatkan martabat seorang insan. Justeru, remaja yang mempunyai ilmu dan jati diri yang mantap, mereka mampu mengawal emosi yang negatif.

Jumlah Perkataan Isi Penting Ibu bapa mendekati dan memahami masalah yang dihadapi oleh anak remaja memberi perhatian kepada anak

Huraian

Contoh

Ungkapan

Peranan ibu bapa - meluangkan masa bersama, membantu tanpa mengongkong kebebasan, menjadi contoh yang baik, mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra, mengenal pasti dan menyediakan keperluan anak Melentur buluh biarlah daripada rebungnya.

Frasa indah PERENGGAN LENGKAP Ibu bapa harus mendekati dan memahami masalah yang dihadapi oleh anak remaja. Selaku ibu bapa, mereka wajib memberi perhatian kepada anak mereka. Dalam hal ini, ibu bapa harus meluangkan masa bersama, membantu tanpa mengongkong kebebasan, menjadi contoh yang baik, mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra, mengenal pasti dan menyediakan keperluan anak. Ibu bapa yang melaksanakan peranan ini sebenarnya mengambil nilai dari kata-kata melentur buluh biarlah daripada rebungnya. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan Isi Penting Rakan sebaya yang mempunyai nilai-nilai yang positif SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

Huraian

Harus peka kepada perubahan pada diri rakan dan memaklumkan kepada orang yang berkenaan supaya remaja ini boleh dibantu

Contoh

Ungkapan

PERENGGAN LENGKAP Selain itu, rakan sebaya juga mampu membantu menangani masalah ini. Rakan sebaya yang dimaksudkan ialah mereka yang mempunyai nilai-nilai yang positif. Rakan sebaya yang baik harus peka kepada perubahan pada diri rakan. Sekiranya perlu, sebarang perubahan harus dimaklumkan kepada orang yang berkenaan supaya remaja ini boleh dibantu. Mereka juga perlu SEMAK Format Laras bahasa Ayat

bijak memilih kawan dan melaksanakan aktiviti yang berfaedah apabila berada bersama rakan-rakan.

majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan Isi Penting Masyarakat SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

Huraian

Keprihatinan dan kawalan sosial yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat perlu dikembalikan dan disuburkan Menegur dan menasihati perlakuan remaja yang negatif, menggalakkan remaja berpelakuan lebih positif, membantu pihak berkuasa menguatkuasa undang-undang

Contoh

Ungkapan

PERENGGAN LENGKAP Satu lagi kaedah untuk menangani masalah ini ialah melalui kerjasama komuniti sosial setempat. Keprihatinan dan kawalan sosial yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat perlu dikembalikan dan disuburkan. Melalui kaedah ini masyarakat sekitar dapat menegur dan menasihati perlakuan remaja yang negatif. Masyarakat juga harus menggalakkan remaja berpelakuan lebih positif. Disamping itu usaha murni masyarakat untuk membantu pihak berkuasa menguatkuasa undang-undang dapat juga membantu menangani masalah remaja ini. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa

- Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat Jumlah Perkataan Isi Penting Sekolah SEMAK Idea yang relevan / matang Dapat menjelaskan/ menghuraikan isi penting Statistik Contoh yang sesuai Pendapat Peribahasa Pantun Cogan kata Frasa indah

Huraian

Menerapkan nilai positif

Contoh

Ungkapan

Nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran (P & P), disiplin dan nilai tambah dalam penglibatan kokurikulum. Guru menunjukkan contoh yang baik untuk ikutan remaja dan mengenalpasti remaja yang bermasalah dan memberikan kaunseling yang bersesuaian. Jangan jadi seperti guru kencing berdiri, maka anak murid kencing berlari

PERENGGAN LENGKAP Pihak sekolah juga dapat membantu menangani masalah ini. Sekolah akan menjadi institusi yang berperanan menerapkan nilai positif. Guru sebagai individu utama di sekolah dapat menerap nilai-nilai murni melalui pengajaran dan pembelajaran (P & P), nilai disiplin dan nilai tambah dalam penglibatan kokurikulum. Guru menunjukkan contoh yang baik untuk ikutan remaja dan mengenalpasti remaja yang bermasalah dan memberikan kaunseling yang bersesuaian. Guru yang gagal memainkan peranan ini akan membawa bencana terhadap tingka laku remaja bak kata pepatah melayu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. SEMAK Format Laras bahasa Ayat majmuk/ gabungan Kata: Luas/ tepat Ejaan/ tanda baca Penanda wacana Ungkapan: - Peribahasa - Pantun - Cogan Kata - Frasa Indah - Statistik - Pendapat

Jumlah Perkataan

PERENGGAN PENUTUP Penanda Wacana Konklusinya Contoh: Sesungguhnya

Pernyataan

Golongan bermasalah tidak harus dipinggirkan sama sekali.

Kesusasteraan Melayu dapat melahirkan generasi muda yang berakhlak. Karya sastera kaya dengan pedoman, nilai dan panduan hidup. Semoga hasil karya sastera terus mendapat pengiktirafan daripada seluruh rakyat Malaysia.

Sebab

Harapan

Remaja dapat menjadi modal insan cemerlang jika jiwa mereka dibimbing dengan betul mengikut landasan akhlak dan agama. Mereka juga bakal pemimpin pada masa depan. Bukan penjara yang diperlukan oleh remaja tetapi sentuhan jiwa daripada ibu bapa, rakan sebaya, masyarakat dan pihak sekolah yang prihatin dan penuh dengan kasih sayang. Sesungguhnya, tidak ada bayang yang lurus daripada objek yang bengkok.

PERENGGAN PENUTUP LENGKAP SEMAK Penanda Wacana Pernyataan Sebab Harapan Peribahasa Cogan Kata Frasa Indah Pendapat

Konklusinya, golongan bermasalah tidak harus dipinggirkan sama sekali. Remaja dapat menjadi modal insan cemerlang jika jiwa mereka dibimbing dengan betul mengikut landasan akhlak dan agama. Mereka juga bakal pemimpin pada masa depan. Bukan penjara yang diperlukan oleh remaja tetapi sentuhan jiwa daripada ibu bapa, rakan sebaya, masyarakat dan pihak sekolah yang prihatin dan penuh dengan kasih sayang. Sesungguhnya, tidak ada bayang yang lurus daripada objek yang bengkok.

Jumlah Perkataan