Anda di halaman 1dari 31

Idea asal

P U A N H A J A H J U L I A N I B I N T I ABDULLAH

Disemak semula

PA N E L P E N E R B I TA N K R E AT I F KEMBARA SDN.BHD.

PRAKATA
Buku BACALAH SAYANG memperkenalkan satu Formula dan cara yang sistematik untuk membina kemahiran bacaan secara cepat dan tepat tanpa perlu mengenal keseluruhan abjad A-Z terlebih dahulu. Kaedah ini disusun berdasarkan konsep terus membaca dengan satu huruf satu hari melalui kaedah suku kata. Buku ini dihasilkan atas kesedaran: 1. Bahawa Bahasa Malaysia merupakan bahasa yang paling mudah dipelajari jika terdapat satu kaedah yang sistematik. 2. Wujudnya masalah yang dihadapi oleh guru tahun satu khasnya dan guru-guru amnya tentang kaedah untuk mengajar murid-murid membaca dan menulis dengan cepat dan tepat, sebelum mengajarkan kemahiran bahasa yang lain. 3. Bahawa kemahiran bacaan seharusnya dibina secara konkrit melalui proses kenal huruf suku kata perkataan ayat dan seterusnya membaca petikan dengan intonasi yang betul. 4. Bahawa kaedah tradisi, menghafal dan mengenal kesemua huruf abjad dahulu sebelum boleh membaca, membuang masa dan membunuh minat murid-murid untuk menguasai kemahiran bacaan. 5. Menginsafi masalah guru dalam penyediaan bahan tersusun ke arah mengajar murid-murid menguasai kemahiran bacaan dan cekap menulis dalam jangka masa yang pendek agar dapat menguasai kemahiran yang lain dengan penuh minat dan berkeyakinan. 6. Bahawa buku ini amat sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Malaysia Tahun Satu khasnya dan Kelas Pemulihan untuk membasmi buta huruf. 7. Bahawa buku ini boleh juga dijadikan sebagai bahan ujian pengesanan untuk menilai tahap penguasaan dan kesukaran murid dalam menguasai kemahiran bacaan kerana bahan bacaan disusun berperingkat-peringkat. Sesungguhnya, buku ini dicipta dan disusun untuk mempercepatkan celik huruf dalam kalangan murid-murid peringkat awal kanak-kanak lagi. Paparan ini akan dapat melahirkan kanak-kanak yang bersikap positif, berwawasan, dan pintar cerdas. Diharap buku ini dapat menyerap keprihatinan ibu bapa berganding bersama-sama guru ke arah celik huruf seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan pelajaran dalam Bahasa Malaysia.

KAEDAH PENGGUNAAN BUKU INI


1. Murid tidak perlu mengenal keseluruhan abjad A - Z terlebih dahulu. 2. Kenalkan huruf mengikut susunan dalam buku. Penekanan adalah pada huruf kecil dahulu. 3. Perkenalkan vokal satu persatu melalui proses: Namakan huruf ( a i u e o ) Bunyikan huruf 4. Selepas murid kenal huruf dan bunyikan adakan latihan menulis huruf yang diperkenalkan ke dalam buku tulis. 5. Perkenalkan huruf K. Gabungkan K dengan vokal dan membentuk suku kata dalam lingkungan huruf itu dan huruf-huruf lain seperti susunan dalam buku melalui proses: Latih tubi bunyi huruf Latih tubi bunyi suku kata Membatang suku kata Membaca perkataan Membaca ayat / frasa Membaca petikan 6. Murid-murid digalakkan membaca terus (tanpa mengeja/membatang suku kata) pada peringkat bacaan ayat/frasa dan petikan dengan intonasi bacaan yang betul. 7. Ikut susunan dalam Buku Satu dan akhirnya susun semula semua huruf mengikut susunan abjad dalam huruf besar dan kecil. 8. Bimbing murid-murid membaca mengikut susunan seterusnya kepada Buku Dua mengikut kaedah yang sama. Sekian.

Aa Ii Uu


yam

kan

lar

Ee Ee Oo


mak

pal

bor

ka

ki

ku

Kk

ke

ke

ko

Aki

kaki aku

kuku kaku

koko

kuku kaki kaki kaki

kaki aku Aki kaku Aki ku kaku

Kaki Kaki Aki. Kaki Akiku. Kuku kaki Aki aku. Kaki Aki aku kaku.


Bb
ba bi bu be be bo

ibu Abu Bobo beku

ubi Baba baka babi baki

bubu babu biku

buku bibi buka

ibu buka bubu Bobo buka buku Buku Buku Baba. Abu buka buku Baba. Baba buka buku Abu. Ibu buka buku Baba. Bobo buka buku Abu.


Dd
da di du de de do

kuda ada debu duku

budu Uda kodi budi

dada Adi daki kadi

dadu adu duka dobi

Uda ada duku Uda ada dadu Adi ada kuda dada Adi ada daki Kuda Adi Adi ada kuda. Kuda Adi ada kaki. Kaki kuda ada daki.


ca

ci

cu

Cc

ce

ce

co

baca Aci

ciku kaca cuba

cuka caci koci

beca cucu

cuci Acu bucu Aci ada cucu ibu cuci ciku Abu cucu Aki Acu cuci beca Cucu Aki Acu cucu Aki. Acu ada buku. Acu cuba baca buku. Acu cuba baca buku Aci.


Gg
ga gi gu ge ge go

gigi gebu bagi

dagu duga

gado-gado Gaga cagu

Gaga ada gigi kaki Gaga ada cagu ibu bagi Gaga gado-gado Gaga Gaga ada dagu. Gaga ada gigi. Gaga cuci dagu. Gaga cuci gigi.

Hh
ha hi hu he he ho

bahu haba hiba hidu

dahi hoki Hadi

Abu ada bahu Hadi ada dahi Hadi Hadi ada dahi. Hadi ada bahu. Hadi cuci dahi. Hadi cuci bahu.

Jj
ja ji ju je je jo

baja jadi haji


baju gaji kaji jaga judi jika

keju juga eja

biji judo uji

Jojo

Jojo ada ciku Haji Hadi jadi jaga Haji Baba ada baju judo Haji Hadi Haji Hadi jadi jaga. Haji Hadi jaga kuda. Haji Hadi ada baju jaga. Haji Hadi juga ada kuda.


Ll
la li lu le le lo

bola labu lalu laci cili

lidi beli lada geli

bulu gali kilo Lili

guli lega kala keli jala luka Jali

lagu gula Adi ada ibu beli kaki Lili jala Jali

guli bola luka ada keli

Lili Lili beli gula. Lili beli labu. Lili juga beli cili.
10

Mm
ma mi mu me me mo

meja mama kamu

jamu bumi muda

madu koma mahu


malu

muka
moga

lama

kami

muka mama ada jamu madu lama jadi beku kami mahu meja Mama Umi ada mama. Mama Umi ada jamu. Jamu mama jamu madu. Mama kami ada jamu lama.

11

Nn
na ni nu ne ne no

guni nabi nada kini

Nani Nina lena bina

naga nona nama ini

nila Cina mana Ana

nama nona ini Nani Ana ada lima nona ini naga Cina baju Nina ada nila Nani Nina buka guni nona. Nani beli nona Nina. Nani beli lima biji nona.
12

Pp
pa pi pu pe pe po

pipi padi bapa peka

paha papa puji polo pili apa

paku pagi pala Apu

api lupa pilu

pena

papa ada pala Apu ada pena pagi ini bapa buka Bapa Apu Ini bapa Apu. Apu puji bapa Apu. Bapa Apu puji Apu.

pili

Bapa Apu ada paku. Paku bapa Apu kena paha Ali.
13

Rr
ra ri ru re re ro

raga Rabu hari riba lari

ceri ribu duri

pari beri raja cara jari Ara

roda biru rela mari

roma cari rupa kera

biri-biri kura-kura

hari ini hari Rabu kera cari kura-kura biri-biri lari cari ceri Biri-biri Ara Ara ada biri-biri. Biri-biri cari ceri. Ara riba biri-biri. Jari kaki biri-biri kena duri.
14

Ss
sa si su se se so

susu sana desa sari Sami

nasi basi saji sini suka seru jasa Susi

pasu sisi lusa sena

siku sedu seri Nisa

siku Nisa luka Sami suka susu di sana ada pasu Sari Susi Sami bagi Susi sari. Nisa suka sari Susi. Susi juga suka sari ini.
15

ta

ti

tu

Tt

te

te

to

tebu tali titi tepi tiri

tiga tiba buta kota satu Siti soto Tuti tiru

topi tugu cuti tuli

mata nota hati tani

Siti suka tebu hari ini hari cuti tugu itu tugu batu Tuti Hari ini hari cuti. Tuti baru tiba dari kota. Tuti beli soto dari kota. Tuti juga beli satu topi. Topi baru Tuti itu ada tiga tali.
16

Ww
wa wi wu we we wo

Hawa bawa lawa dewa sawa

sawi Dewi sewa wira jiwa

jawi wali

Hawa beli sawi Dewi suka baju lawa Hawa sewa baju Dewi Sawi Dewi Dewi baru beli sawi. Hawa bawa sawi Dewi. Ibu Dewi rasa suka hati.

17

Yy
ya yi yu ye ye yo

kayu daya puyu jaya

kaya paya rayu kuyu raya sayu saya

bayi Ayu kayu

yoyo soya Yati

Yati suka soya titi itu titi kayu hari ini Hari Raya Ayu sapu kaya pada roti Yati Ayu ada bayi. Bayi Ayu nama Yati. Yati ada baju raya. Ayu pula suka baju raya Yati.
18

Ff
fa fana fi Fifi fu Furi fe fe fo feri foto

Zz
za zi zu ze ze zo Zaza Zila Zita Zulu Zoro

Vv
va Viva vi vu Viko ve ve vo Devi

Qq
qa qari
19

qi

qu

qe

qe

qo

cahaya

delima

jurubina

jurukamera

matahari

petani

20

Cerita 1
Kuda Hadi. Hadi ada kuda. Kuda Hadi tiba tadi. Kuda ada kaki. Kaki kuda ada daki. Hadi cuci kaki kuda.

Cerita 2
Busu ada baju. Baju Busu ada saku. Saku Busu ada tisu. Busu sapu tisu pada siku.

Cerita 3
Ayu baru beli lima biji guli. Ayu beri Dewi tiga biji guli. Ayu bagi Lisa satu guli. Ayu ada satu guli lagi.

21

Cerita 4
Mama ada bayi. Bayi suka susu. Bayi rasa dahaga. Mama riba bayi. Mama beri bayi susu. Pipi bayi kena susu. Mama cuci pipi bayi itu.

Cerita 5
Haji Musa ada satu beca. Dia baru beli beca itu. Beca itu ada tiga roda. Hari-hari Haji Musa cuci beca itu.

Cerita 6
Ini Kumari. Kumari ibu Marimutu. Kumari ada lima biji kelapa. Kumari beli daripada Ramasami. Kumari suka kari pari.
22

Cerita 7
Ini kuda. Bapa Ali beli kuda. Kuda Ali betina. Ali suka kuda itu. Pada hari ini kaki kuda luka. Lama-lama kuda itu mati. Ali rasa dukacita.

Cerita 8
Ini biri-biri Abu. Abu beri biri-biri sawi. Biri-biri ini suka lari. Mari biri-biriku mari. Mari ke sini.

Cerita 9
Ini baju baharu saya. Baju ini biru. Baju ini ada dua saku. Baju ini baju raya.
23

Cerita 10
Ini Haji Zaki. Haji Zaki baru tiba dari desa. Haji Zaki bawa guni. Guni Haji Zaki ada lada. Haji Zaki juga bawa sawi. Haji Zaki beri Davi guni itu.

Cerita 11
Nama saya Busu. Saya laki-laki. Cita-cita saya jadi jurubina. Bapa saya Haji Hadi. Bapa saya jadi jurutera. Nama ibu saya Siti Nani. Ibu saya wanita Melayu. Ibu saya jelita. Ibu jadi jurubahasa.

Cerita 12
Bapa baru beli kereta. Kereta bapa kereta generasi baharu. Kereta bapa baru tiba dari kota. Kami cuci kereta baharu bapa. Kami cuci kereta di tepi telaga.
24

Cerita 13
Ini biji delima. Ini pula batu delima. Ibu baru beli batu ini. Ibu suka batu ini. Di jari kiri ibu ada batu delima.

Cerita 14
Itu kerusi Ramasami. Itu meja Ramasami. Ramasami suka putu. Yati beri putu itu kepada Ramasami. Mereka suka hati.

Cerita 15
Hari ini hari Selasa. Ibu baru tiba dari kota. Ibu bawa raga. Raga ibu ada keladi. Ibu beli keladi dari nona Cina.
25

Cerita 16
Hari ini hari Rabu. Ibu beli sekilo duku. Ibu bawa Suzana sama. Suzana suka duku. Ibu suka ceri. Suzana menari suka hati. Mereka ketawa suka hati.

Cerita 17
Nani cuci gigi. Nani cuci gigi di tepi telaga. Ibu beri Nani tisu. Nani sapu tisu pada gusi. Nani cuci muka di tepi telaga.

Cerita 18
Ini Milo. Yati suka Milo susu. Yati mahu lima sudu Milo. Yati juga mahu tiga sudu susu. Kami beri Yati lima sudu Milo. Yati suka hati.
26

Cerita 19
Isa ada satu rusa. Rusa Isa suka susu. Rusa juga suka nasi. Rusa suka nasi sapu sapi. Rusa juga suka sawi. Sisa nasi rusa jadi basi.

Cerita 20
Nama saya Noni. Saya ada muka. Di muka saya ada pipi. Pipi saya gebu. Saya ada dua mata. Saya ada bulu mata. Saya ada dahi. Saya juga ada dagu. Kaki saya ada jari. Jari kaki saya ada kuku.

27

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

28