Anda di halaman 1dari 1

PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME

Mempelajari sejarah merupakan satu perkara yang sangat penting. Ini


memandangkan melalui sejarah, masyarakat atau generasi muda dapat mengambil iktibar
daripada peristiwa-peristiwa lampau yang dilalui oleh pejuang-pejuang negara.
Seiring dengan fokus utama folio sejarah yang bertujuan menanam semangat
patriotik bagi memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Kita perlu menghargai
raja dan pemimpin negara yang banyak memerdekakan negara kita. Oleh itu, kita perlu
menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara. Selain itu, kita sebagai rakyat
Malaysia harus menghormati lambing-lambang negara, antaranya bendera dan lagu
kebangsaan negara. Kita juga harus mempertahankan maruah, bangsa dan negara serta
menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita
tidak seharusnya mengetepikan sejarah negara sebaliknya berbangga dengan sejarah
tanah air.
Pada masa kini, setiap rakyat harus mempunyai semangat setia negara dan cinta
akan bangsa. Ketaatan dan kesetiaan kepada raja dan pemimpin negara juga mesti ada
dalam setiap diri warganegara Malaysia. Rakyat harus bertanggungjawab dan sedia
berkorban untuk bangsa dan negara. Rakyat Malaysia yang bernai dan sanggup
mempertahan kedaulatan bangsa dan negara patut dicontohi, khususnya oleh generasi
muda. Selain itu, rakyat perlu peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan tanah air.
Kita seharusnya bersyukur dilahirkan sebagai warganegara Malaysia.
Perpaduan dapat diwujudkan melalui semangat kekitaan dalam kalangan
masyarakat majmuk. Apabila matlamat ini tercapai, lahirlah masyarakat yang harmoni.
Melalui sikap tolak-ansur dan bertoleransi pula, kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
Selain itu, kerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain dapat memupuk
perpaduan kaum. Hormat-menghormati dapat memupuk persefahaman dan
permuafakatan. Dengan ini, semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai
kaum dapat disemai.
Sejarah telah membuktikan bahawa disiplin diri menanam semangat patriotik
serta memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Seseorang yang berakhlak
dan berbudi pekerti mulia seperti berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
akan dipandang tinggi kerana kemuliaannya. Sepertimana tokoh mempertahankan negara,
bertindak wajar dalam sesuatu perkara serta mengunjungi Perlembagaan Negara.
Sekiranya rakyat tidak mematuhi peraturan dan undang-undang, negara akan kacau bilau
dan berkemungkinan akan mencetuskan peperangan. Dengan itu, rakyat wajib mematuhi
setiap peraturan dan undang-undang yang diketatkan. Bersifat amanah, jujur, berlaku adil
dan bertimbang rasa amat penting dalam melaksanakan sesuatu perkara. Hal ini kerana
tanpa sifat-sifat tersebut, tokoh-tokoh yang telah memerdekakan negara kita tidak dapat
memajukan negara Malaysia sepertimana sekarang ini.
Usaha itu tangga kejayaan. Sekiranya ingin berjaya dalam sesuatu perkara, sifat
gigih dan rajin mesti dipegang dan fokuskan pada matlamat. Berkat kegigihan dan
kerajinan yang ditunjukkan oleh pejuang negara kita mampu mengalahkan musuh-musuh
negara sekaligus memerdekakan tanah air daripada penjajah. Sebagai rakyat Malaysia,
kita harus berdikari dan tabah mengahadapi cabaran agar matlamat untuk memajukan
nagara akan tercapai.