Anda di halaman 1dari 2

Ujian Topikal Matematik Tahun 4

Nama : ______________________ Tarikh : ______________________


Jawab semua soalan di bawah. 1. p pagi

Waktu yang ditunjukkan pada muka jam di atas ialah ____________ 2. Ada berapa harikah dalam bulan Mac? _______________ 3. 8 dekad = ______ tahun 4. Tukarkan 6 jam 15 minit kepada minit. _________________________________ 5. tahun = __________ bulan

6. 180 jam = 7 hari ________ jam 7. 35 minit + 50 minit = _______jam _________ minit

8. 345 minit 205 minit = _______ jam _______ minit

9. 76 minit x 5 = ______ jam ______ minit

10. Sebuah lori meninggalkan Pekan Sikuati pada pukul 10:25 a.m dan tiba di Pekan Pitas pada pukul 1:15 p.m. Berapa lamakah masa yang diambil bagi perjalanan itu?

11. Tulis waktu, pukul sepuluh tiga minit malam dalam angka dan menggunakan a.m atau p.m ______________________________ 12. Hitung 14 tahun 8 bulan + 5 tahun 4 bulan. Berikan jawapan dalam dekad.

13. Nyatakan waktu 5 jam 15 minit selepas 2:35 a.m.

14. Sebuah kereta api tiba di destinasinya pada pukul 3:15 p.m. Perjalanan itu mengambil masa 6 jam 40 minit. Bilakah kereta api itu bertolak?

15. Suatu seminar bermula pada 8:45 a.m. Tempoh masa bagi seminar itu ialah 2 jam 20 minit. Bilakah seminar itu tamat?

Anda mungkin juga menyukai