Anda di halaman 1dari 2

UJIAN Alternate Hand Wall Toss Test

Komponen Kecergasan : Pelakuan Motor (Koordinasi) Jenis Ujian : Alternate Hand Wall Toss Test/Eye Hand Co-ordination

Tujuan: Untuk mengukur koordinasi tangan-mata Peralatan yang diperlukan: Bola tenis, dinding licin dan kukuh, pita penanda, jam randik (pilihan)

Kesahan: Kebolehpercayaan: Prosedur: I. Tanda A diletakkan pada jarak tertentu dari dinding (contohnya 1 meter, 3 kaki). II. Orang yang berdiri di belakang barisan dan menghadap dinding. Bola itu dibaling dari satu tangan secara underarmke arah dinding, dan cuba untuk ditangkap dengan tangan yang bertentangan. III. Bola itu kemudiannya dibalingsemula ke dinding dan ditangkap menggunakan tangan sebelah. IV. Ujian ini dilakukan secara berulang-ulang dan bilangan tangkapan yang berjaya dibuat dalam masa 30 saat direkodkan (du Toit, Kruger, Fowler, Govender & Clark, 2010).

Pemarkahan: This table lists general ratings for the Wall Toss Test, based on the score of the number of successful catches in a 30 second period.Jadual ini menyenaraikan penilaian umum untuk ujian Alternate Hand Wall Toss Test berdasarkan skor bilangan tangkapan yang berjaya dalam tempoh 30 saat. Rating Score (in 30 seconds) Excellent Good Average Fair Poor > 35 30 - 35 20- 29 15 - 19 < 15

Variasi / modifikasi: Terdapat banyak variasi yang boleh dibuat kepada prosedur ujian ini bergantung kepada hasil yang diingini: saiz, berat dan bentuk objek, jarak dari dinding, bilangan percubaan atau tempoh masa boleh semua diubah. Prosedur ini perlu direkodkan dengan keputusan yang konsisten dan disimpan untuk ujian masa depan mata pelajaran yang sama.

Kelebihan:

Peralatan

yang

minimum

dan

kos

yang

terlibat

dalam

menjalankan ujian ini, dan ia boleh ditadbir secara individu.

Kelemahan: Keupayaan untuk menangkap bola boleh dipengaruhi oleh bagaimana kekerasan dan lurus bola dilemparkan ke dinding. Anda mungkin mahu untuk boleh membuat tanda sebagai sasaran di dinding untuk membantu ketepatan. The test results may be skewed if the subject 'flukes' a few catches, so repeating the test a few times may result in more accurate results.

Rujukan: http://www.topendsports.com/testing/tests/wall-catch.htm. Diakses pada 20 Jun 2013.