Anda di halaman 1dari 54

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Akademik. Orientasi dan Kepentingan Mata Pelajaran. Pada akhir sesi murid dapat:1 Memberikan maklumat tentang mata pelajaran yang perlu dipelajari dalam tahun satu. 2 Meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik. 60 minit Tahun 1 Lampiran A/1A Set induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling memperdengarkan beberapa lagu/suara dalam pelbagai bahasa/isyarat yang melambangkan setiap mata pelajaran. Contoh: - Lagu Good Morning Bahasa Inggeris - Lagu Ten Little Indians Matematik ( Lampiran A/1A ) 1. Murid menyanyi mengikut lagu yang diperdengarkan secara kelas dan kumpulan. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memperkenalkan setiap mata pelajaran Tahun 1. 3. Soaljawab secara lisan.

Masa Sasaran Bahan

: : :

Langkahlangkah

Penilaian

Melalui jawapan lisan yang diberi oleh murid.

Rumusan

Pendedahan setiap mata pelajaran dapat membantu mengenalpasti mata pelajaran yang akan dipelajari. Maklumat yang tepat dapat membantu kecemerlangan dalam akademik.

Falsafah

LAMPIRAN A/1A

Good Morning Good morning, good morning, Good morning to you, Good morning, good morning, And how do you do.

Ten Little Indians

One little two little three little Indians, Four little five little six little Indians, Seven little eight little nine little Indians, Ten little Indian boys. One little two little three little Indians, Four little five little six little Indians, Seven little eight little nine little Indians, Ten little Indian girls.

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Akademik. Guru Dan Mata Pelajaran. Pada akhir sesi murid dapat:1. Mengenali singkatan bagi setiap mata pelajaran. 2. Menyebut singkatan bagi setiap mata pelajaran. 3. Menerapkan nilai murni menghormati guru. 60 minit Tahun 1 Jadual Waktu Kelas, Lampiran A/1B Set induksi: Murid menyebut nama guru-guru yang mereka kenali. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan jadual waktu kelas. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan setiap makna singkatan bagi mata pelajaran dan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran 1B dan meminta murid mewarnakan singkatan yang sama dengan warna yang sama. Murid boleh mewarna singkatan mata pelajaran dalam jadual yang disediakan. Mengenali mata pelajaran dan guru serta mengamalkan sikap menghormati guru. Tak Kenal Maka Tak Suka.

Masa Sasaran Bahan

: : :

Langkahlangkah

Penilaian

Rumusan

Falsafah

LAMPIRAN A/1B Contoh:

Jadual Waktu Kelas Tahun 1 ________ HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 7.45 8.15 PERH MT BI PK MT 8.15 8.45 PK MT BI PK MT 8.45 9.15 MZ BM MT BM BI 9.15 9.45 MT BM MT BM BI 9.45 10.15 R E H A T 10.15 10.45 BM BI BM BI BM 10.45 11.15 BM BI BM BI BM 11.15 11.45 PS BA BM MZ BM 11.45 12.15 PS BA AM SC SC 12.15 12.45 AM AM AM SC 12.45 1.15 AM AM

BM BI MT PK BA

BAHASA MELAYU (Nama Guru) ENGLISH (Nama Guru) MATHEMATIC (Nama Guru) PENDIDIKAN KESIHATAN (Nama Guru) BAHASA ARAB (Nama Guru)

SC AM MZ PS PERH

SCIENCE (Nama Guru) AGAMA / MORAL (Nama Guru) MUZIK (Nama Guru) PENDIDIKAN SENI (Nama Guru) PERHIMPUNAN Semua Guru

Bidang Bidang Tajuk Tajuk Objektif Objektif Masa Masa Sasaran Sasaran Bahan Bahan Langkahlangkah Langkahlangkah

: : : : : : : : : : : : : :

Akademik. Akademik. Kemahiran Mendengar Telinga Gajah Kemahiran Membaca - Main Peranan Pada akhir sesi murid dapat:Pada akhir sesi murid dapat: 1. Membuat pergerakan mengikut arahan yang diberikan. 1. Mengetahui kepentingan membaca. 2. Sentiasa peka pada arahan atau maklumat yang diberi. 2. Memahami bahan bacaan. 3. Melakukan simulasi ayat mudah. 60 minit 60 minit Tahun 1 Tahun 1 Kertas A4, Lampiran A/1C Kad Imbasan (disediakan oleh guru sebelum sesi pengajaran) Set induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi arahan mudah. Contoh: Angkat tangan kanan Set induksi: Angkat tangan kiri Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyanyi lagu Hentak kaki kanan berkaitan dengan haiwan. Hentak kaki kiri Lompat Contoh:- Lompat Si Katak - Bangau Oh Bangau 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan kertas A4. 2. melukis bentuk mengikut arahan guru. kepentingan 1. Murid Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan a. Lukis bulatan besar di bahagian atas kertas. membaca. b. Dalam bulatan besar lukis duamenunjukkan bulatan kecil kad di kiri dan kanan. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling imbasan dan c. Di bawah bulatan besar lukis satu segiempat tepat secara membaca ayat. menegak. Contoh: - Burung terbang. d. Di kiri-kanan Katak segiempat melompat. tepat lukis 2 segitiga. Di bawah segiempat tadi, lukis kumpulan 2 segiempat tepat secara 3. e. Murid dibahagi kepada beberapa dan ketua diminta menegak. mengambil satu kad ayat . ( Lampiran A/1C ) aksi mengikut ayat yang diperoleh. 4. Murid menggayakan 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih secara rawak beberapa orang murid untuk mempamerkan hasil kerja mereka. 4. Murid diminta memberimelalui pendapat tentang hasil kerja rakan. Pemahaman pembacaan aksi yang digayakan. 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan mendengar dalam proses pembelajaran. Murid boleh membuat pergerakan dan melukis bentuk mengikut arahan Teknik membaca yang betul dapat membantu murid dalam yang diberikan. memahami bahan bacaan. Pentingnya kemahiran mendengar dalam pengajaran dan pembelajaran Membaca Jambatan Ilmu Komunikasi dua hala lebih berkesan berbanding komunikasi sehala. 5

Penilaian Penilaian Rumusan Rumusan Falsafah Falsafah

: :
: :

: :

LAMPIRAN A/1C

Contoh:

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Akademik. Kemahiran Mengingat Telefon Rosak Pada akhir sesi murid dapat: 1. Menggunakan kaedah mengingat dengan betul. 2. Memupuk kerjasama dalam kumpulan. 60 minit Tahun 1 Kad Bergambar Lampiran A/1D Set induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menyuruh murid menamakan beberapa nama haiwan yang mereka tahu. 1. 2. 3. Wakil setiap kumpulan diminta melihat dan mengingati gambar haiwan yang ditunjukkan. Ahli kumpulan yang lain duduk dalam bulatan kecil. Wakil akan mengingat semula gambar yang dilihat dan membisikkan nama-nama haiwan ke telinga murid yang pertama, murid pertama membisikkan kepada murid yang kedua dan seterusnya. Murid yang terakhir akan diminta untuk menyatakan semula perkataan-perkataan yang diingatinya. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan kemampuan daya ingatan kita berbeza dari segi gambar dan perkataan. Gabungan antara gambar dan perkataan akan meningkatkan kemampuan daya ingatan.

Masa Sasaran Bahan

: : :

Langkahlangkah

4. 5. 6.

Penilaian

Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing dan memerhatikan cara murid melaksanakan aktiviti. Teknik mengingat dapat membantu pelajar dalam proses pembelajaran. Otak kita memang berpotensi untuk mengingati apa yang kita belajar. 7

Rumusan

Falsafah

LAMPIRAN A/1D Contoh:

Bidang Tajuk Objektif

: Kerjaya : Pekerjaan di sekolah Pada akhir sesi murid dapat: : 1. Mengenalpasti pekerjaan yang terdapat di sekeliling mereka. 2. Menceritakan pekerjaan yang terdapat di sekeliling sekolah dan ahli keluarga. : 60 minit : Murid Tahun 1 : Lampiran K/1A : Set Induksi: Murid-murid dibawa melawat kawasan sekolah dan melihat pekerjaan yang terdapat dalam kawasan sekolah. 1. Penerangan dan bersoal jawab secara lisan dengan murid. 2. Mengedarkan Lampiran K/1A . 3. Murid mengenal pasti pekerjaan yang terdapat di sekolah berdasarkan Lampiran K/1A. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan yang terdapat di sekolah.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

Penilaian

: 1. Murid-murid dapat mengenalpasti jenis-jenis pekerjaan yang terdapat di sekolah. 2. Murid-murid menyiapkan latihan (Lampiran K/1A) : Terdapat beberapa jenis pekerjaan di sekolah. : Setiap pekerjaan saling memerlukan antara satu sama lain.

Rumusan Falsafah

LAMPIRAN K/1A

Nama : Kelas :

__________________________________________________________ _____________________________ Tarikh : ____________________

Susun huruf membentuk perkataan yang betul berdasarkan gambar.

1. U G U R

2.

3.

T 4.

P 5 . K

E E

N S

G L

A E

L M

W A

A T A A N

10

Bidang Tajuk Objektif

: Kerjaya : Pekerjaan Ahli Keluarga Saya Pada akhir sesi murid dapat: : 1. Mengenalpasti pekerjaan yang terdapat dalam ahli keluarga masing-masing. 2. Menceritakan pekerjaan yang terdapat dalam keluarga masingmasing. : 60 minit : Murid Tahun 1 : Lampiran K/1B : Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar keluarga. 1. Penerangan mengenai sesuatu pekerjaan merujuk kepada gambar. 2. Soal jawab secara lisan mengenai pekerjaan ahli keluarga murid. 3. Mengedarkan Lampiran K/1B dan murid menjawab soalan. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan ahli keluarga.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

Penilaian Rumusan Falsafah

: Murid-murid dapat menyiapkan latihan. : Terdapat beberapa jenis pekerjaan dalam sesebuah keluarga. : Pekerjaan membawa keselesaan dan jaminan dalam keluarga.

11

LAMPIRAN K/1B Nama: Kelas : _______________________________________________________ _____________________________ Tarikh : __________________

Pekerjaan Ahli Keluarga Saya


bapa ibu

abang

kakak

12

Bidang Tajuk Objektif Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: Kerjaya : : Cita-cita Saya Pada akhir sesi murid dapat: 1. Murid-murid dapat menyatakan pekerjaan yang mereka minat.

: 60 minit : Murid Tahun 1 : Kad imbasan jenis-jenis pekerjaan (Lampiran K/1C) : Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar pelbagai jenis pekerjaan. 1. Soal jawab secara lisan dengan murid berkaitan cita-cita mereka. 2. Mengedarkan Lampiran K/1C. 3. Murid-murid membentangkan jawapan masing-masing. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan tentang cita-cita.

Penilaian

: 1. Murid menceritakan tentang cita-cita masing-masing 2. Murid-murid dapat suaikan nama pekerjaan dengan gambar. : Setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeza antara satu dengan yang lain. Manusia harus mempunyai cita-cita untuk membentuk kehidupan pada masa hadapan.

Rumusan

Falsafah

13

LAMPIRAN K/1C Nama: Kelas : _________________________________________________________ _____________________________ Tarikh : ____________________

SENARAI PEKERJAAN

GURU JURURAWAT AHLI SAINS TENTERA AHLI ASTRONOMI

DOKTOR JURUTERA AKAUNTAN CHEF KERANI

PEGUAM POLIS BOMBA ARKITEK PENSYARAH

AHLI PERNIAGAAN PELAKON

JURUTEKNIK JURUJUAL

JURUTERBANG

14

Bidang Tajuk

: Kerjaya : Peralatan Bertugas : Pada akhir sesi murid dapat: 1. Murid dapat mengenali peralatan asas berdasarkan jenis pekerjaan.

Objektif

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: 60 minit : Murid Tahun 1 : Lampiran K/1D : Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan sejenis alat yang digunakan dalam sesuatu pekerjaan. Contoh: pen, gunting, spanar dan lain-lain 1. Bersoal jawab secara lisan dengan murid-murid berdasarkan peralatan yang telah ditunjukkan. 2. Penerangan tentang peralatan yang biasa digunakan semasa bekerja. 3. Mengedarkan Lampiran K/1D dan murid menjawab soalan. 4. Perbincangan jawapan murid. 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan ahli keluarga.

Penilaian Rumusan Falsafah

: Murid-murid menyiapkan latihan yang diberi. : Terdapat berbagai jenis alatan berbeza mengikut jenis pekerjaan. : Peralatan diperlukan untuk menjalankan sesuatu pekerjaan.

15

LAMPIRAN K/1D Nama: Kelas : ________________________________________________________ _____________________________ Tarikh : ___________________

Suaikan jenis peralatan dengan pekerjaan yang betul.

tukang kebun

tukang jahit

doktor

mekanik

tukang kayu

16

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Kerjaya Tiru Macam Saya Pada akhir sesi murid dapat: 1. Murid-murid dapat menunjukkan gaya mengikut jenis pekerjaan.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

60 minit Murid Tahun 1 Tiada Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menggayakan aksi sesuatu pekerjaan dan murid diminta meneka 1. Penerangan tentang gaya sebenar sesuatu pekerjaan. 2. Meminta murid memilih jenis pekerjaan dan menggayakannya di hadapan kelas secara bergilir-gilir. 3. Murid dibimbing ketika menggayakan jenis pekerjaan yang ditunjukkan. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan secara keseluruhan tentang aktiviti yang dijalankan.

Penilaian Rumusan Falsafah

: : :

Meniru gaya yang betul berdasarkan pekerjaan. Terdapat gaya yang berbeza mengikut jenis pekerjaan. Gaya pekerjaan yang berlainan menjadikan pekerjaan tersebut lebih sempurna.

17

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Salam Perkenalan (Bina hubungan) Pada akhir sesi murid dapat: 1. Mengenali rakan baru. 2. Berinteraksi dengan rakan baru. 60 minit Tahun 1 Kad warna ( Merah, biru, kuning, hijau dan hitam ) Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling memperkenalkan warna-warna kepada murid. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan kad-kad warna kepada semua murid. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengarahkan murid-murid berkumpul mengikut kad warna yang sama. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid berkenalan dengan ahli dalam kumpulan warna yang sama ( Nama penuh dan nama panggilan ). 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta beberapa orang murid datang ke hadapan. Murid akan memperkenalkan diri dan menyebut nama beberapa rakan yang lain.

Masa Sasaran Bahan

: : :

Langkahlangkah

Penilaian

Murid boleh menyebut nama rakan baru.

Rumusan

Murid akan dapat mengenali rakan-rakan baru di dalam kelas.

Falsafah

Hidup perlu berkomunikasi di antara satu sama lain.

18

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Kelasku Rumahku Pada akhir sesi murid dapat: 1. Menyemaikan perasaan kasih sayang murid kepada kelas. 2. Mewujudkan sikap tanggungjawab murid kepada keceriaan kelas.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Lampiran PS/1A Gambar kelas yang cantik, gambar kelas yang kotor Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar kelas yang cantik dan yang kotor. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan ciri-ciri kelas yang bersih. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyatakan tugas yang boleh dibuat untuk menjaga kebersihan kelas. Contohnya, murid menyapu dan mengutip sampah di dalam kelas. Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid membersihkan kelas.

Langkahlangkah

2.

3. Penilaian :

Menyatakan secara lisan perkara-perkara yang boleh dibuat untuk menjaga kebersihan kelas. Murid menganggap kelas sebagai rumahnya sendiri. 1. Kelas sebagai rumah yang perlu dijaga dan disayangi. 2. Sepakat membawa berkat.

Rumusan Falsafah

19

LAMPIRAN PS/1A GAMBAR KELAS YANG BERSIH DAN KEMAS

GAMBAR KELAS YANG KOTOR DAN TIDAK TERATUR

20

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Hormati Guru Pada akhir sesi murid dapat: 1. Menyebut ucapan bertatasusila dengan betul. 2. Menunjukkan sikap hormat terhadap guru.

Masa Sasaran Bahan

: : :

30 minit Tahun 1 LAMPIRAN PS/1B Kad perkataan ( ucapan bertatasusila ) 1. Assalamualaikum cikgu. 2. Selamat pagi cikgu. 3. Terima kasih cikgu. 4. Maafkan saya cikgu. 5. Selamat sejahtera cikgu.

Langkahlangkah

Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan kad perkataan ucapan bertatasusila kepada murid. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid menyebut. ucapan bertatasusila berulang-ulang. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepada murid. situasi yang sesuai menggunakan ucapan bertatasusila tersebut.

Penilaian Rumusan Falsafah

:
:

Murid tahu menggunakan ucapan bertatasusila mengikut situasi yang sesuai. Murid menggunakan ucapan bertatasusila untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru. Hidup perlu beradab

21

LAMPIRAN PS/1B

Assalamualaikum cikgu

Selamat pagi cikgu Terima kasih cikgu Maafkan saya cikgu Selamat sejahtera cikgu

22

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial dan Kesejahteraan Mental Pengurusan Tekanan ( Jom Relaks ) Pada akhir sesi murid dapat: 1. Mempelajari cara mengatasi tekanan 2. Mempelajari teknik pernafasan yang betul

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Lagu Instrumental ( jika perlu ) Set Induksi: a. Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid melakukan aktiviti pernafasan ( menarik dan menghembus nafas ). b. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan tentang kepentingan aktiviti pernafasan. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid melakukan aktiviti memanaskan badan. 2. Murid diminta mengira 10 hingga 0 secara perlahan lahan sebanyak 5 kali sambil dibimbing oleh guru ( aktiviti di atas ). 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kita menyedut oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa bernafas. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakukan semula aktiviti di atas. Aktiviti ini sesuai jika dijalankan dengan diiringi alunan muzik.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid dapat bernafas dengan cara betul .

Rumusan

Belajar cara hidup yang sihat.

Falsafah

1.

Manusia perlu belajar cara mengatasi tekanan .

23

2.

Kesihatan menjadikan hidup bahagia.

24

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial dan Kesejahteraan Mental Pengurusan Diri Pada akhir sesi murid dapat: 1. Menyedar tanggungjawab mengurus diri. 2. Menguruskan diri tanpa bantuan orang lain. 3. Mengenalpasti kemahiran asas penjagaan diri.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Bedak, sikat, minyak rambut, getah pengikat rambut , pengetip kuku Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling memulakan aktiviti ini dengan membuat pemeriksaan kuku murid. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih dua orang murid ( lelaki dan perempuan ) yang berpakaian lengkap dan kemas untuk dijadikan model. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan ciri-ciri kekemasan diri yang ada pada kedua-dua model tersebut. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid kepada empat kumpulan. 4. Setiap kumpulan diminta memilih seorang wakil dan menghiaskannya untuk dijadikan model paling kemas. 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan dan penilaian berdasarkan penampilan model dari setiap kumpulan.

Langkahlangkah

Penilaian Rumusan Falsafah

Murid dapat menyatakan secara lisan cara-cara menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Kekemasan dan kebersihan diri adalah penting dalam kehidupan. Kebersihan sebahagian daripada iman.

25

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Keibubapaan Individu (Awal Kanak-Kanak) Pada akhir sesi murid dapat: 1. Menyatakan peranan dan tanggungjawab ibu bapa.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

60 minit Tahun 1 Kertas A4 Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling mengemukakan soalan kepada murid. i. Siapakah yang mempunyai bilangan adik beradik yang ramai? ii. Nyatakan berapa orang lelaki dan perempuan? 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoaljawab mengenai keluarga. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta beberapa orang murid bercerita mengenai ibu bapa mereka. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan kertas A4 untuk melukis gambar ibu dan bapa mereka. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan hasil kerja murid.

Penilaian

Murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling. Membantu murid memahami dengan baik kaedah berkomunikasi yang berkesan. 1. Kasih sayang ibu sepanjang hayat. 2. Kasih sayang, sabar dan berani.

Rumusan

Falsafah

26

Bidang Tajuk

: :

Keibubapaan Keluarga Saya Pada akhir sesi murid dapat: 1. Murid dapat memahami hieraki dalam keluarga. 2. Murid dapat menyatakan salasilah keluarga mereka. 3. Murid dapat menghormati panggilan yang betul. keluarga masing-masing dengan

Objektif

Masa Sasaran Bahan

: : :

30 minit Tahun 1 Lampiran IB/1A ( Carta Keluarga ) Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoaljawab dengan murid mengenai panggilan-panggilan yang sesuai dalam keluarga. 1. Murid memberi contoh-contoh panggilan yang digunakan dalam keluarga. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan carta keluarga. 3. Murid mengisi maklumat yang terdapat dalam carta. 4. Murid membentangkan hasil kerja masing-masing. 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid dapat menyiapkan carta Keluarga Saya yang diberi.

Rumusan :

Setiap ahli keluarga mempunyai panggilan khusus berdasarkan kedudukan dalam keluarga. Hormati ahli keluarga.

Falsafah

27

LAMPIRAN IB/1A

Contoh:

Carta Keluarga

AYAH

IBU

ABANG

KAKAK

SAYA

ADIK

28

Bidang Tajuk

: :

Keibubapaan Anak Soleh Pada akhir sesi murid dapat:

Objektif

1. Mengetahui tanggungjawab seorang anak terhadap kedua ibu bapa. 2. Memahami peranan anak terhadap ibu bapa. 60 minit Tahun 1 Lampiran IB/1B

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lagu Anak Soleh. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan senikata lagu Anak Soleh. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menggariskan rangkai kata di bawah dari senikata lagu Anak Soleh :
MEMBELA APABILA SUDAH DEWASA, JANGAN BIARKAN MEREKA SIA-SIA DI HARI TUA, BAHAGIAKAN MEREKA HINGGA KE HUJUNG USIA

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa berdasarkan senikata lagu. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat rumusan yang berkaitan dengan peranan anak terhadap ibu bapa. Penilaian Rumusan : Falsafah : : Murid dapat menggariskan rangkaikata berdasarkan lagu. Anak yang baik mestilah bertanggungjawab terhadap ibu bapa. 1. Anak yang yang bertanggungjawab terhadap ibubapanya di berkati Tuhan 2. Anak yang bertanggungjawab akan beroleh kejayaan dunia dan akhirat.

29

LAMPIRAN IB/1B

Anak Soleh Kenangi ibu bapa Doakanlah sejahtera Kita anak harus membela apabila sudah dewasa Jangan biarkan mereka Sia-sia di hari tua Kecewa hidup dan merana Kerna perbuatan anak derhaka Bahagiakan mereka hingga ke hujung usia Bila sampai waktu ajalnya Anak soleh sebagai harta Hai ibu bapa Kami permata anda Tidak jemu berdoa Agar sejahtera terpelihara Di dunia bahagia Akhirat pun begitu jua Inilah harapan kami semua Moga Allah kabulkan doa

30

Bidang Tajuk

: :

Keibubapaan Menyayangi ibu dan ayah Pada akhir sesi murid dapat: 1. Menghargai jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa mereka.

Objektif

2. Melahirkan perasaan kasih sayang mereka kepada kedua ibu bapa. 3. Menyebut nama ibu dan bapa.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

60 minit Tahun 1 Model kereta , anak patung atau barang mainan yang murid sayang, kertas lukisan dan pensel warna. Set induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya mengenai barang permainan yang murid ada atau bawa. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meneroka perasaan murid semasa mendapat hadiah atau pemberian daripada ibu dan bapa mereka semasa sambutan hari jadi dan sebagainya. 2. Mendapatkan respon mengenai kasih sayang ibu bapa terhadap murid dan murid terhadap ibu bapa. 3. Murid melukis gambar hadiah yang akan diberikan kepada ibu dan bapa. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara menyeluruh mengenai kasih sayang ibu bapa kepada anakanaknya.

Penilaian Rumusan Falsafah

: : :

Murid melukis gambar hadiah kepada ibu bapa. Setiap anak perlu menyayangi kedua ibu bapa. 1. Ibu bapa adalah insan yang banyak berkorban untuk anaknya. 2. Hargai dan kenanglah jasa ibu bapa untuk selamanya.

31

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Keibubapaan Selamat Hari Lahir Ibu Pada akhir sesi murid dapat: 1. Mengetahui tarikh lahir ibu. 2. Mengucapkan Selamat Hari Lahir Ibu 3. Menyediakan kad ucapan hari lahir ibu

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Beberapa keping contoh kad ucapan, kertas warna, gam ,gunting, bahan hiasan dan pensel warna. Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa contoh kad ucapan Selamat Hari Lahir. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoaljawab dengan murid mengenai tarikh lahir ibu masing-masing. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan bahan-bahan untuk menyediakan kad ucapan. 3. Murid menghasilkan kad ucapan masing-masing. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyampaikan kad tersebut kepada ibu masing-masing.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid menghasilkan kad ucapan selamat Hari Lahir Ibu

Rumusan :

Murid dapat mengetahui tarikh lahir ibu masing-masing.

Falsafah

Mengenali dan menyayangi ibu.

32

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pembangunan Diri Murid Potensi Diri - Siapa Saya Pada akhir sesi murid dapat: 1. 2. Membina keyakinan diri. Menyatakan potensi diri memperbaiki kelemahan diri sendiri.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Lampiran PD/1A Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar tokoh-tokoh negara dan bertanya tentang tokoh tersebut. 1. Bertanya kepada murid tentang sifat-sifat tokoh yang ditunjukkan. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan ringkas tentang tokoh. 3. Murid mengisi Lampiran PD/1A tentang diri sendiri dengan bimbingan Guru Bimbingan dan Kaunseling . 4. Murid mengisi Lampiran PD/1A tentang sifat-sifat terpuji. 5. Murid berbincang dan menyenaraikan tentang sifat positif dalam diri masing-masing.

Langkahlangkah

Penilaian

Menyiapkan Lampiran PD/1A yang diberikan. Murid menyedari dan menghargai potensi dirinya dan bakat yang ada. Hargai Diri Sendiri

Rumusan

Falsafah

LAMPIRAN PD/1A 33

SIAPA SAYA Nama : .. Arahan : Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. berdisipli n pemurah bersopa n santun tegas diri menghorm ati rajin baik hati Kerjasam a

bertanggungjaw ab suka membantu

1. 2. 3.

Yasmin memberi sedikit wang kepada kawan-kawannya yang miskin. Raihanah menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh gurunya. Muhamad Luqman membongkokkan sedikit badannya apabila berjalan di hadapan ibu bapanya. Fatin Syuhada bersedekah kepada fakir miskin. Farhan menolak ajakan rakan-rakannya ke kafe siber. Fakrul Ramzi membantu rakan-rakan di dalam kumpulannya. Farish Aiman tiba ke sekolah tepat pada waktunya. Halijah memaafkan rakan-rakan yang telah membuat salah kepadanya. Ady memberi salam kepada guru-guru yang masuk ke kelasnya.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. Muhamad Nazri membantu ayahnya membasuh kereta setiap hujung minggu.

34

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pembangunan Diri Murid Potensi Diri Pada akhir sesi murid dapat: 1. Menguruskan diri sendiri dengan baik. 2. Menjaga kebersihan diri tanpa bantuan orang lain. 3. Menanam sifat menyayangi diri sendiri di kalangan diri murid tersebut.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Lampiran PD/1B Set Induksi: Murid yang kemas dan bersih dijadikan contoh kepada murid lain. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang dengan murid tentang kebaikan kebersihan dan kekemasan diri. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan keperluan murid tentang pengurusan diri. 3. Murid-murid berbincang tentang senarai semak pengurusan diri murid. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membantu murid dengan memberi motivasi untuk menggalakkan murid menguruskan diri sendiri.

Langkahlangkah

Penilaian Rumusan Falsafah :

:
:

Murid mengisi senarai semak pengurusan diri mereka mampu menguruskan diri secara praktikal. Murid mampu menguruskan diri secara praktikal. 1. Kita perlu menyayangi diri sendiri.

sama

ada

2. Menjaga amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. 3. Setiap anggota badan perlu digunakan sebaik-baiknya mengikut fungsinya.

LAMPIRAN PD/1B 35

PENGURUSAN DIRI Senarai Semak Pengurusan Diri Tandakan ( ) dalam petak yang disediakan.

Bil. Aktiviti 1. Setiap pagi saya bangun tidur

Ya

Tidak

sendiri. 2. Saya memberus gigi seminggu sekali. 3. Saya mandi pada waktu pagi. 4. Saya menyikat rambut dengan rapi. 5. Saya memotong kuku setiap minggu. 6. Pakaian saya bersih dan kemas. 7. Saya mencuci sendiri kasut sekolah. 8. Saya memastikan tubuh badan saya sentiasa bersih. 9. Selepas makan, saya tidak mencuci tangan. 10. Saya tidur dan rehat secukupnya.

36

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pembangunan Diri Murid Asas Komunikasi Pada akhir sesi murid dapat: 1. Berkomunikasi dengan berkesan. 2. Menggunakan laras bahasa yang betul. 3. Berinteraksi antara satu sama lain.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Lampiran PD/1C Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar murid dan guru. 1. Membahasakan diri sendiri sebagai Saya dan membahasakan guru sebaga Cikgu. 2. Memperkenalkan kepada murid tentang kata ganti diri yang sesuai digunakan. Contoh: - kami ( ganti diri pertama ) - kamu ( ganti diri kedua ) - mereka ( ganti diri ketiga ) 3. Latih tubi sebutan dan ejaan. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedar Lampiran PD/1C. Murid dinilai dari kemampuan membahasakan diri sebagai Saya dan guru sebagai Cikgu. Murid berupaya menggunakan kata ganti nama diri yang betul dalam komunikasi harian. 1. Membina asas komunikasi positif. 2. Kemahiran komunikasi merupakan aset utama dalam diri murid.

Langkahlangkah

Penilaian

Rumusan

Falsafah

LAMPIRAN PD/1C

37

ASAS KOMUNIKASI 1. Lukiskan gambar / wajah saya (diri sendiri) SAYA

2. Lukiskan gambar / wajah cikgu saya. GURU SAYA

3. Lukiskan gambar / wajah rakan saya. KAWAN SAYA

Bidang Tajuk

: :

Pembangunan Diri Murid Sekolahku 38

Objektif

Pada akhir sesi murid dapat: 1. Menanam kecintaan kepada sekolah. 2. Mengenali budaya sekolah 3. Mematuhi peraturan sekolah.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Lampiran PD/1D Sekolahku Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang sekolah dengan murid. 1. Penerangan ringkas daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang matlamat datang ke sekolah. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membawa murid-murid melawat papan kenyataan maklumat sekolah. 3. Mengisi Lampiran PD/1D tentang sekolah.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid dinilai daripada lembaran kerja yang diberikan.

Rumusan

Murid berupaya menyatakan matlamat hadir ke sekolah dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhinya.

Falsafah

Sayangilah Sekolah

LAMPIRAN PD/1D SEKOLAHKU

39

Nama : . Nama Sekolah : . Arahan : Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada penyataan yang salah. BIL . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PERNYATAAN Liza akan membuang sampah ke dalam tong sampah. Ravi tidak berbaris ketika membeli makanan di kantin. Salimah memberi salam ketika berjumpa guru-guru. Rahman membuat bising ketika guru tiada di dalam kelas. Wiza datang awal ke sekolah setiap hari. Roslan tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Lim sentiasa berpakaian kemas ketika hadir ke sekolah. Ramon tidak memakai stoking ke sekolah. Semua murid di Kelas 1Gemilang bangun dan mengucapkan salam ketika Cikgu Rina masuk ke kelas. Murid-murid berdiri ketika lagu Negaraku dinyanyikan. TANDAKA N

Bidang

Pembangunan Diri Murid Tahun

40

Tajuk Objektif

: :

Potensi Diri Impianku Pada akhir sesi murid dapat: 1. Mengetahui hala tuju mereka pada masa hadapan. 2. Murid mengetahui pelbagai jenis perkataan. 3. Murid tahu bagaimana untuk mencapai impian mereka.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

60 minit Tahun 1 Lampiran PD/1E Impianku , Gambar pekerjaan Kad Huruf Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling membawa sebuah kotak yang mengandungi sikap positif dan negatif. 1. Murid dikehendaki memilih dan menyusun kad huruf berdasarkan cita-cita dan minat dalam bidang kerjaya yang akan mereka ceburi. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyatakan pekerjaan-pekerjaan lain yang mereka tahu. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan bidang tugas pekerjaan-pekerjaan yang telah dinyatakan oleh murid. 4. Murid menjawab latihan ( Lampiran PD/1E ). 5. Murid diminta mewarna gambar-gambar pekerjaan yang telah dipilih. 6. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan tentang aktiviti yang dilakukan.

Penilaian Rumusan Falsafah :

:
:

Murid dinilai daripada latihan yang telah dijawab. Murid telah membina impian pekerjaannya sendiri. 1. Minat akan timbul jika murid mengenali sesuatu pekerjaan. 2. Pekerjaan adalah satu ibadah.

41

LAMPIRAN PD/1E IMPIANKU

Arahan : Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Doktor Guru Posmen Jururawat Polis Ahli Bomba

1.

Encik Omar mengajar murid-murid di sekolah. Encik Muthu menghantar surat setiap hari dari pejabat pos ke rumah orang ramai. Cik Liza membantu Doktor Lim mencuci luka di kaki pesakit itu. Encik Ramli memadam kebakaran yang berlaku di kilang perabot. Ayah Rosham Nor bertugas di balai polis. Ibu Rosni sedang mengetuai pembedahan di hospital itu.

2.

3.

4.

5.

6.

42

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pendidikan Pencegahan First Aid kit Pada akhir sesi murid dapat: 1. Mengenalpasti alatan yang terdapat di dalam First Aid

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

60 minit Tahun Satu First Aid yang lengkap , Lampiran PP/1A Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid meneka apa yang ada di dalam genggamannya. (sejenis ubat- contoh panadol) Murid meneka apa yang ada di dalam genggaman guru. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoaljawab dengan murid tempat yang paling sesuai untuk menyimpan ubat. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan First Aid kepada murid. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan satu persatu alatan dan ubatan yang ada di dalam First Aid Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid menyebut nama ubat dan peralatan yang terdapat di dalam First Aid Guru Bimbingan danKaunseling memberi penerangan tentang penggunaan ubat yang memerlukan pengawasan orang dewasa. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PP/1A. Murid mencari dan menyenaraikan alatan yang terdapat di dalam First Aid

Penilaian Rumusan Falsafah

: : :

Murid dapat menyenaraikan alatan di dalam First Aid. First Aid penting kepada manusia Ubat penawar dan racun 43

LAMPIRAN PP/1A Nama:.................................................................... Tahun:............................. Senaraikan alatan yang terdapat di dalam First Aid gunting pensel ubat anduh minyak angin cawan pembalut luka sudu minyak masak dettol pisau pemadam kain

1. .............................................................. 2. ............................................................... 3. .............................................................. 4. ............................................................... 5. ................................................................. 6. .................................................................

44

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pendidikan Pencegahan Kami Benci Rokok Pada akhir sesi murid dapat: 1. Mengetahui asap rokok membahayakan kesihatan

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 1 Lampiran PP/1B, PP/1C, PP/1D Set Induksi: Bersoaljawab dengan murid tentang gambar yang ditunjukkan. (Lampiran PP/1B.) 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memaparkan lirik lagu Sakit Asap Rokok( Lampiran PP/1C) 2. Guru Bimbingan danKaunseling membimbing murid menyanyikan lagu tersebut. 3. Murid menyanyikan lagu tersebut mengikut kumpulan. 4. GuruBimbingan dan Kaunseling mengedarkan lembaran kerja(Lampiran PP/1D). 5. Murid diminta melengkapkan lirik lagu tersebut.

Langkahlangkah

Penilaian Rumusan Falsafah

:
:

Murid dapat melengkapkan lirik lagu. Mengetahui bahaya asap rokok . Merokok Membahayakan Kesihatan.

45

LAMPIRAN PP/1B

46

LAMPIRAN PP/1C

SAKIT ASAP ROKOK ( Lagu irama Tok Wi ) Sakit apa Tok Wi, Sakit paru paru, Kenapa Tok Wi, Kesan asap rokok. Sakit apa Tok Wi, Tidak besar besar. Kesan asap rokok, Badan tidak besar. Sakit apa Tok Wi, Sakit telinga, hidung, Kenapa Tok Wi, Kesan asap rokok, Sakit apa Tok Wi, Sakit lelah asma, Kenapa Tok Wi, Sebab asap rokok. Oleh itu kawan, Jauhkan diri, Bahaya rokok boleh cepat mati.
47

LAMPIRAN PP/1D Lengkapkan lirik lagu di bawah berdasarkan jawapan yang diberi Bahaya rokok telinga kawan Sakit asap paru-paru lelah

SAKIT ASAP ROKOK ( Lagu irama Tok Wi ) (1) ........................... apa Tok Wi, Sakit (2) ......................................., Kenapa Tok Wi, Kesan asap (3) ................................ Sakit apa Tok Wi, Tidak besar besar. Kesan (4) ............................ rokok, Badan tidak besar. Sakit apa Tok Wi, Sakit (5) ..............................., hidung, Kenapa Tok Wi, Kesan asap rokok, Sakit apa Tok Wi, Sakit (6) .............................. asma, Kenapa Tok Wi, Sebab asap rokok. Oleh itu (7) ................................., Jauhkan diri, (8) ................................... rokok boleh cepat mati.

48

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pendidikan Pencegahan Mewarna gambar ( Poster ) Pada akhir sesi murid dapat: 1. Mewarna gambar yang diberi dengan menarik.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun Satu Gambar (Poster) - Lampiran PP/1E Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa bungkusan hadiah Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan hadiah tersebut akan diberikan kepada pemenang pertandingan mewarna. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan gambar/ poster kepada murid. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepada murid aktiviti yang akan dijalankan. 3. Murid mewarnakan gambar tersebut. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih beberapa orang pemenang dan menerangkan hasilkerja mereka.

Langkah langkah

Penilaian

Menyiapkan tugasan yang diberi.

Rumusan

Dadah itu membunuh

Falsafah

Hidup harmoni tanpa dadah

49

LAMPIRAN PP/1E

50

Pendidikan Pencegahan Pendidikan Pencegahan (HIV/AIDS) Pada akhir sesi murid dapat: 1. Mengetahui tentang kempen penyakit HIV / AIDS

60 minit Tahun 1 Poster Lampiran PP/1F Set Induksi: Menunjukkan poster HIV / AIDS. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan secara umum mengenai HIV/AIDS 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan poster kepada murid . 3. 4. Murid mewarnakan poster setelah mendengar penerangan guru. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih hasil kerja yang terbaik dan dipamerkan di hadapan kelas. Murid dapat mewarnakan poster yang diberi

Murid mengambil bahagian dalam kempen perangi AIDS/ HIV

Amalkan gaya hidup sihat

51

LAMPIRAN PP/1F Contoh:

52

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pendidikan Pencegahan Minuman Yang Menyihatkan Pada akhir sesi murid dapat: 1. Membezakan minuman yang baik untuk kesihatan.

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah

: : : :

60 minit Tahun Satu Bahan maujud (botol dan tin minuman),Lampiran PP/1G Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan bahan maujud (air mineral dan minuman dalam tin). 1. 2. 3. 4. 5. 6. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyebut minuman yang menyihatkan. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyenaraikan beberapa jenis minuman yang mereka tahu. Guru Bimbingan danKaunseling menerangkan minuman yang sihat dan tidak sihat untuk diminum. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PP/1G kepada murid. Murid menjawab latihan yang diberi dengan menulis perkataan baik dan tidak. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan jenis minuman yang sihat dan tidak sihat untuk diminum. (minuman yang sihat : air soya, air mineral) (minuman yang tidak sihat : air tin, minuman bergas, arak)

Penilaian Rumusan Falsafah

: : :

Murid dapat menyiapkan latihan yang diberi. Kita perlu tahu memilih minuman yang sesuai dan berkhasiat. Minuman yang berkhasiat, baik untuk kesihatan. 53

LAMPIRAN PP/1G Nama: ________________________________ Tuliskan baik atau tidak pada gambar di bawah. 2.

1.

3.

4.

5.

6.

54