Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN HARIAN 1 Rasuah merupakan musuh utama negara dan harus dibendung dengan segera.

Terdapat segelintir pegawai yang sanggup terbabit dalam rasuah semasa menjalankan tugas mereka masing-masing. Oleh itu, beberapa nilai haruslah perlu ada pada segelintir pegawai tersebut. Nilai pertama yang perlu diamalkan oleh para pegawai ialah nilai amanah. Pegawai haruslah bersikap bertanggungjawab semasa menjalankan tugasnya supaya dipercayai orang lain. Sebagai contoh, pegawai telah melaksanakan tugas yang diberikan tanpa melengahkan tugas tersebut dan juga melakukan tugas tersebut dengan penuh teliti. Selain itu, nilai amanah yang diamalkan oleh pegawai boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain dengan melaksanakan tugas dengan cekap, bersih dan berkesan. Sebagai contoh, pegawai tersebut yang telah melaksanakan tugas yang diberi akan dipandang tinggi oleh orang ramai sekeliling dan akan diberi kepercayaan terhadap pegawai tersebut serta dapat membanteras rasuah. Nilai kedua yang perlu ditanam dalam hati pegawai adalah nilai rasional. Para pegawai haruslah boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata supaya dapat membezakan baik buruk sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Sebagai contoh, seseorang pegawai akan berfikir dengan teliti sebelum bertindak agar tidak mencemarkan masa depannya. Selain itu, pegawai yang mengamalkan nilai rasional dapat mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan yang wajar supaya pegawai tersebut dapat berfikir tentang kesan sesuatu tindakan yang akan diambil. Sebagai contoh, pegawai akan memikirkan kesan-kesan tindakannya terhadap kepentingan diri dan orang lain pada sekelilingnya. Nilai yang ketiga yang perlu dilahirkan dalam semua minda pegawai adalah nilai bertanggungjawab. Pegawai-pegawai haruslah sanggup memikul tugas sebagai pegawai yang sebenar dengan mengikuti arahan serta peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pegawai akan melaksanakan tugasnya dengan mengikuti arahan yang telah diberi oleh pegawai atasannya dan tidak mengingkarinya. Di samping itu, para pegawai haruslah mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna supaya dapat menjamin masa depan yang cerah dan berpeluang. Sebagai contoh, seseorang pegawai perlulah bijak melanksanakan tugas-tugas atau jawatan yang diberi dengan penuh semangat supaya dia dapat menentangi musuh negaranya iaitu rasuah. TUGASAN HARIAN 2 Remaja lari dari rumah dapat diatasi sekiranya serta ibu bapa memainkan peranan masingmasing demi kesejahteraan hidup bersama. Dengan merujuk kepada beberapa nilai murni di bawah, kedua-dua pihak ini dapat memainkan peranan bagi bagi menangani masalah ini. Peranan yang perlu diamalkan oleh remaja serta ibu bapa demi kesejahteraan hidup bersama adalah mengamalkan nilai rasional , iaitu remaja dan ibu bapa juga boleh berfikir tentang kesan buruknya keluarga yang tidak aman damai serta kebaikannya tinggal sebagai satu keluarga. Sebagai contoh, keluarga tersebut akan sentiasa hidup dalam keadaan harmoni kerana setelah berfikir masak-masak, mereka sedar bahawa jika berlakunya perpecahan ketenteraman keluarga, pasti susah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, ibu bapa serta remaja harus mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar supaya mereka dapat berfikir tentang kesan buruk dan baik tindakan mereka. Sebagai contoh, ibu bapa dan juga remaja akan sentiasa memikirkan kepentingan semua individu sebelum mengambil tindakan kerana mereka sedar bahawa jika tersalah mengambil tindakan, susah untuk memperbaikinya masalah tersebut. Di samping itu, kedua-dua pihak ini haruslah menanamkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga, iaitu kewajipan untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Sebagai contoh, pihakpihak ini bersatu padu dan hidup aman damai untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Tambahan pula, nilai tanggungjawab terhadap keluarga dapat melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan juga menjaga maruah keluarga. Seperti contoh, tanggungjawab yang dilaksanakan oleh setiap individu keluarga lama kemudian akan mewujudkan sebuah keluarga yang amat mementingkan tali hubungan antara satu sama lain serta mewujudkan sebuah keluarga yang bermaruah. Nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga juga merupakan nilai yang harus dilahirkan sejak muda lagi. Ibu bapa serta remaja juga harus memuliakan setiap anggota keluarga supaya dapat mencipta asas pembentukan keluarga yang harmoni untuk anggota keluarga mereka bersatu dan mengelakkan konflik antara satu sama lain. Sebagai contoh, anggota keluarga remaja dan ibu bapa sentiasa menyokong antara satu sama lain walaupun dalam keadaan yang amat cemas dan kritikal. Selain itu, remaja dan juga ibu bapa haruslah berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan terhadap anggota keluarganya. Seperti contoh, remaja dan ibu bapa duduk bersama-sama bersama anggota keluarganya sekiranya ada isu-isu yang serius dan perlu dibincangkan supaya dapat membawa idea yang sesuai untuk menyelesaikan isu tersebut. TUGASAN HARIAN 3 Dunia ini semakin terancam akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab, sehingga menyebabkan pencemaran terhadap alam. Oleh sebab itu, orang ramai dapat melindungi alam kita supaya tidak tercemar dengan merujuk kepada nilai-nilai murni di bawah. Masyarakat perlu ada nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar, iaitu sikap memelihara alam sekeliling supaya dapat mengelakkan ancaman kepupusan flora dan fauna. Sebagai contoh, masyarakat tidak melakukan aktiviti-aktiviti seperti pembakaran terbuka dan penebangan hutan dan sebaliknya, berganding bahu memelihara flora dan fauna di sekelilingnya. Selain itu, nilai ini membolehkan masyarakat untuk mendidik diri masing-masing bagaimana caranya untuk memulihara alam sekeliling. Sebagai contoh, masyarakat telah mengalakkan kerajaan untuk menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang dan juga mewujudkan ladang hutan supaya dapat mengekalkan kewujudan species flora tersebut. Nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar juga adalah satu nilai yang perlu ditanam dalam kalangan masyarakat, iaitu sikap yang prihatin terhadap persoalan alam sekeliling agar dapat menghargai dan menyedari kepentingan alam

sekitar yang bersih. Sebagai contoh, masyarakat sentiasa memastikan kualiti alam sekitar dikekalkan bagi menjamin kesihatan serta kesejahteraan mereka. Di samping itu, nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar membolehkan masyarakat untuk berusaha menyelesaikan sebarang konflik flora dan fauna yang sedang dihadapinya supaya dapat mengekalkan keunikan alam sekitar. Seperti contohnya, masyarakat sering bekerjasama mencari penyelesaian untuk menangani masalah seperti pembakaran terbuka di kawasan mereka agar keselamatan dan juga keselesaan hidup dapat dijamin pada masa yang akan datang. Masyarakat juga haruslah mempunyai nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar, iaitu sikap saling memerlukan hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekeliling agar dapat menjamin alam sekitar yang sentiasa terjaga dan terpelihara. Sebagai contoh, masyarakat sering mengguna semula atau mengitar semula supaya dapat mengurangkan permintaan bahan mentah untuk diproses dan akhirnya, menjimatkan masa serta tenaga. Selain itu, nilai ini dapat mewujudkan kualiti kehidupan terpelihara agar insan-insan pada masa depan boleh menikmati keindahan serta keunikan yang telah dijaga dengan teliti. Contohnya, masyarakat memelihara kualiti kehidupan dengan menanam pokok serta tidak membuang sampah merata-rata dan juga tidak melakukan sebarang aktiviti yang boleh mencemarkan udara. TUGASAN HARIAN 4 Kemajuan yang kita nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan dan pergorbanan anak watan menentang penaklukan penjajah suatu masa dahulu. Oleh itu, beberapa nilai harus disemat oleh rakyat bagi memastikan kemajuan yang dinikmati ini terus dikecapi. Rakyat perlu ada nilai sanggup berkorban untuk negara, iaitu sikap kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa agar dapat mengekalkan sesuatu yang kita miliki. Sebagai contoh, walaupun kemerdekaan sudah dicapai , pasukan keselamatan negara sanggup menggadai nyawa bagi mempertahankan negara daripada ditawan musuh yang pada ketika itu ialah pengganas komunis. Selain itu, nilai sanggup berkorban untuk negara juga membawa tanda kebaktian untuk negara agar rakyat dapat menjamin kemerdekaan negara yang amat dihargai dan dicantai. Sebagai contoh, rakyat Malaysia amat bersyukur untuk mendiami sebuah negara yang merdeka yang telah membawa simbol kemakmuran serta kemaruahan sejak 1957. Nilai cinta akan negara adalah salah satu nilai yang juga boleh menjamin kemajuan negara. Rakyat haruslah mempunyai perasaan sayang dan bangga kepada negara kerana rakyat bersyukur untuk mendiami sebuah negara yang tidak berada dalam peperangan seperti negara Afghanistan pada masa kini. Sebagai contoh, rakyat telah bersyukur kerana mereka mengamalkan perpaduan kaum serta sikap tidak menilai bangsa untuk mewujudkan negara yang berbangsa, satu misi yang hampir tidak dapat diekori oleh negara-negara lain. Di samping itu, rakyat juga dapat meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Contohnya, rakyat telah mengutamakan aspek pembangunan negara lebih daripada perkembangan diri sendiri. Rakyat juga haruslah mempunyai nilai taat setia kepada raja dan negara, iaitu kepatuhan yang berkekalan kepada raja dan negara kerana rajalah yang telah bertungkus lumus untuk memelihara kemajuan negara yang masih dijaminkan. Sebagai contoh, rakyat memberikan dorongan serta sokongan penuh terhadap raja dan juga negaranya. Nilai taat setia kepada raja dan negara juga mendidik rakyat agar sentiasa mengamalkan kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara. Seperti contoh, rakyat sentiasa mengingati jasa-jasa yang telah dikorbankan oleh raja serta negara yang mereka cintai. ---------Pada globalisasi yang maju ini,remaja menghadapi pelbagai masalah terutamanya ialah pada masa kini banyak anak yang tidak tahu mengenang budi jasa ibu bapa yang telah membesarkan mereka. Mereka sanggup menengking ibu bapa yang sudah tua dan uzur,malah ada juga sanggup mendera atau menghalau ibu bapa mereka. Oleh itu,kita perlu bekerjasama untuk membatasi masalah ini berlaku. Bagaimanakah masalah ini dapat diatasinya? -------------- Anak-anak perlu mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Mereka perlu mempunyai keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam. Mereka seharusnya melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan dengan menjaga ibu bapa yang sudah tua dan uzur dengan baik. Selain itu,mereka juga perlu mematuhi segala suruhanNya. Contohnya,mereka perlu membalas budi jasa ibu bapa yang membesarkan mereka. Selain itu,anak-anak pada masa kini perlu ada nilai kasih sayang terhadap keluarga. Mereka perlu mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap anggota keluarga mereka. Contohnya mereka perlu bersikap prihatin terhadap ibu bapa yang membesarkan mereka. Seterusnya,mereka juga perlu mempunyai perasaan cinta yang berkekalan terhadap keluarga . Contohnya, mereka seharusnya menjaga ibu bapa mereka yang tua dan uzur dengan cara menjemput mereka tinggal bersama. Di samping itu,anak-anak perlu hormat dan taat kepada anggota keluarga. Mereka harus memuliakan setiap anggota keluarga. Contohnya,mereka seharusnya mengambil kira perasaan ibu bapa yang berasa sedih,kecewa dan hampa. Mereka juga harusnya memberikan layanan yang bersopan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Mereka seharusnya menghormati ibu bapa mereka dan tidak menengking ibu bapa yang sudah tua kerana akan menyebabkan mereka berasa kita tidak sayangi terhadap mereka lagi. Secara kesimpulannya,setiap individu perlu mempunyai nilai bertanggungjawab .Mereka harus ada kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas seta kewajipan dengan sempurna. Jika masyarakat kita semua mempunyai nilai di atas,masalah remaja tidak mengenang jasa ibu bapa turut akan diatasi dengan mudah dan cepat dan dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang penuh dengan kasih sayang dan bertanggungjawab.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pada era globalisasi yang maju ini,terdapat pelbagai masalah social yang sering berlaku.Masalah yang paling kronik dan serius di nagara kita ialah pencemaran. Pencemaran yang sering berlaku disebabkab oleh adanya rakyat yang tidak bertanggungjawap dan menyayangi terhadap alam sekeliling yang dianugerahi oleh tuhan.Untuk mengatasi masalah ini,semua masyarakat seharusnya mempunyai kesedaran terhadap masalah ini dan berusaha menyelesaikannya.

Pencemaran yang seringkali berlaku ialah pencemaran udara.Penemaran ini sering berlaku kerana adanya pihak perusaha kilang yang tidak bertanggungjawap dengan mengeluarkan gas-gas toksid tanpa dilapiskan.Selain itu,asap yang dikeluarkan daripada kenderaan juga merupakan salah satu faktor berlakunya.Oleh itu,pihak yang berkaitan dengan hal ini perlulah berfikir secara rasional iaitu meraka perlu berfikir berasakan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasakan pertimbangan yang wajar untuk mengatasi masalah ini. Selain itu,pencemaran air juga merupakan salah satu pencemaran yang paling membawa masalah kepada kita,alam sekeliling dan negara.Masyarakat kita yang suka membuangkan sampah ke dalam sungai menyebabkan kehiupan haiwan di sungai terjejas dan juga menyebabkan berlaku banjir.Ini berpunca daripada kegiatan masyarakat yang tidak mempunyai prihatin terhadap alam sekeliling.Masyarakat haruslah mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar yang bererti prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan sekeliling dan berusaha untuk menyelesaikannya. Seterusnya,pencemaran bunyi juga semakin serius di negara kita pada masa kini.Oleh itu,kita perlu mengamalkan nilai kesederhanaan terhadap masalah ini.Kita seharusnya bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.Contohnya, kita tidak sewajarnya membuka radio atau lagu dengan bunyi yang tinggi pada waktu malam serta tidak membunyikan hon dengan segaja ketika memandu. Kesimpulannya,kita hendaklah menyayangi dan menghargai alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan alam sekeliling.Selain itu,kita juga harus mengamalkan nilai kemapanan terhadap alam sekitar sebagai tanggungjawap bersama untuk mengekalkan kesejahteraan hidup.Sekiranya,kita dapat mengamalkan nilai-nilai di atas,masalah pencemaran di negara kita tentu dapat diatasi dan negara kita juga akan mencapai wawasan 2020.