Anda di halaman 1dari 7

STESEN 1 Jawab soalan berikut dengan jawapan yang sesuai.

1. Adakah bentuk pelangi bulat. Betul atau salah? 2. Apakah organ yang menutup tubuh badan anda? Berikan maksud proverb yang berikut: 1. A bad beginning makes a good ending. 2. A bad excuse is better than none at all. 3. A bad husband cannot be a good man.

LOKASI SETERUSNYA:

STESEN 2

Jawab soalan berikut dengan jawapan yang sesuai.


1. Apakah yang memberi tenaga kereta untuk bergerak? 2. Berapakah banyak lima yang terdapat dalam 45? Berikan maksud proverbs berikut: A beggar can never be bankrupt. A bird in the hand is worth two in the bush. A burnt child dreads fire.

LOKASI SETERUSNYA:

STESEN 3

Jawab soalan berikut dengan jawapan yang sesuai.


1. Apakah nama bot untuk melancong di dalam air? 2. Apakah bentuk planet? Berikan maksud proverbs berikut: A cat may look at a king. A cheerful look makes a dish a feast. A cheerful wife is the joy of life.

LOKASI SETERUSNYA:

STESEN 4

Jawab soalan berikut dengan jawapan yang sesuai.

1. Apakah bahan semulajadi yang digunakan untuk membuat kertas? 2. Berapakah pecahan jika sebiji kek dibahagikan kepada lapan orang? Berikan maksud proverbs berikut: A drunkards purse is a bottle. A fault confessed is half redressed. A fool and his money are soon parted.

LOKASI SETERUSNYA:

STESEN 5

Jawab soalan berikut dengan jawapan yang sesuai.


1. Berapakah jumlah kaki 10 ekor semut? 2. Adakah Bumi merupakan bintang atau planet? 3. Berapakah bilangan peparu yang terdapat dalam tubuh manusia? Berikan maksud proverbs berikut: A friends frown is better than a fools smile. A full purse makes the mouth to speak. A good dog deserves a good bone.

LOKASI SETERUSNYA:

STESEN 6

Jawab soalan berikut dengan jawapan yang sesuai.


1. Yang mana lebih pendek, 13/4 meter atau 150 cm? 2. Apakah bintang yang memberi haba dan cahaya kepada Bumi? 3. Apakah permukaan paling luas di Bumi?

Berikan maksud proverbs berikut: A good husband makes a good wife. A good name is better than riches. A good name is sooner lost than won.

LOKASI SETERUSNYA:

STESEN 7

Jawab soalan berikut dengan jawapan yang sesuai.


1. Apakah makanan yang dibuat daripada biji koko? 2. Apakah terjadi jika air dipanaskan? 3. Apakah alat menyukat masa? Berikan maksud proverbs berikut: A guilty conscience needs no accuser. A hungry man is an angry man. A heavy purse makes a light heart.

LOKASI SETERUSNYA: