Anda di halaman 1dari 2

G

RANCANGAN HARIAN MAKTAB RENDAH SAINS MARA SERTING 2013


Tingkatan Tarikh Masa Tempat Kehadiran

Tajuk / Tema : Hukum nun mati iaitu; Fokus: Izhar Halqi Idgham Maal Ghunnah Idgham Bila Ghunnah Ikhfa` Hakiki Iqlab Wajibul Ghunnah Mengetahui maksud beriman kepada kitab Allah SWT.

Hasil Pembelajaran Aras 1 : a. Jenis-jenis hukum nun mati dan tanwin b. Cara-cara bacaan pada hukum nun mati, tanwin dan wajibul ghunnah Aras 2 : a. Menerangkan huraian setiap hukum nun mati, tanwin dan wajibul ghunnah Aras 3 : a. Menentukan hukum tajwid berdasarkan kepada ayat al-Quran Langkah Aktiviti : a. Guru menyenaraikan beberapa kalimah yang mengandungi hukum tajwid b. Pelajar diminta menyebut hukum-hukum tajwid berdasarkan kepada kalimah yang diberikan oleh guru c. Guru menerangkan kepada pelajar perkara-perkara berikut iaitu: - Jenis-jenis hukum nun mati, tanwin, dam wajibul ghunnah - Cara-cara bacaan hukum-hukum tersebut

G
Huraian setiap hukum-hukum tersebut berserta contoh setiap satu d. Guru meminta pelajar memberikan hukum tajwid berdasarkan ayat al-Quran yang senaraikan e. Guru membuat rumusan. -

Pedagogi (Kemahiran Bernilai Tambah) : - Menjana idea Nilai : Sentiasa membaca al-Quran dalam kehidupan seharian. Refleksi : -menggabung jalin -membuat kesimpulan - perbincangan dan kuliah