Anda di halaman 1dari 20

WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN


Jaargang 9 - nummer 30 - 25 juli 2013
05 13 15
Brandnetels houden vlinders in stand Een eeuw scharensliep Presentatie Erfgoud
Vijfsterren hotel in
bibliotheek/archief
Projectontwikkelaar Jan de Jong uit Reeuwijk
wil een vijfsterren hotel en een exclusief res-
taurant bouwen in de huidige panden van
de centrale bibliotheek en het Streekarchief
in de binnenstad van Gouda. Hij werkt daar-
toe nauw samen met de gemeente Gouda.
Dat blijkt uit een overeenkomst tussen beide
partijen, waarvan een kopie in het bezit is van
de Krant van Gouda.
De Jong is in Gouda geen onbekende pro-
jectontwikkelaar. Bij het Goudse station ont-
wikkelt hij op dit moment een groot, modern
bioscoopcomplex. Recent verbouwde hij aan
de Kanaalstraat een oud transformatiehuis
tot kinderdagverblijf. Wethouder Bergman en
de ontwikkelaar verlengden eind mei een in
september vorig jaar gesloten overeenkomst
over de bouw van het hotel-restaurant. Daarin
geeft de gemeente De Jong het eerste recht op
aankoop van de panden tussen Spieringstraat/
Jeruzalemstraat en de Groeneweg in het Goudse
centrum. Daarvoor al verkenden de gemeente
en De Jong samen de mogelijkheden en voor-
waarden voor de bouw van het restaurant en
het hotel dat 45 luxe kamers krijgt. Uiterlijk
1 oktober hebben beide partijen de plannen uit-
gewerkt. Begin volgend jaar verhuizen archief
en bibliotheek naar een nieuwe locatie: de oude
chocoladefabriek aan Klein Amerika.
Lees verder op pagina 7.
Administratiekantoor
Bron & Van Vliet
www.bron-anliet.nl
L: inobron-anliet.nl
1: 0182-69811
Nog 3 dagen...
Playtoday Lego Shop
Lange Tiendeweg 31
HEROPENING
auto-rijschool
schipholservice
taxi-bedrijf
groepsvervoer
van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk
tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66
www.startax.nl
Kunstpuntgouda
Glas in lood en
Tiffany
Start: vrij 27 september
Kleurig glas
8x
zaerijJ,
ijJ vaar...
www.kunstpuntgouda.nl
Lange Tiendeweg 73, GOUDA, 0182 - 785 931
gouda@usedproducts.nl - usedproductsgouda.nl
31
1001 duurzaam gebruikte
goederen MET GARANTIE!
Dagelijks wisselende voorraad!
Inruilmogelijkheid!
P!
INKOOP VERKOOP TERUGKOOP
USED PRODUCTS
KOO
Vind exibeI:
www.quadranLkndercenLra.nl
O182 - 68 86
FIexibeIe cpvang (0-4 jaar]7
De binnenplaats van de huidige bibliotheek.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Gouda stad van... Kaas
Zie pagina 6
Evenementen
Zie pagina 14
Kinderbieb in
Plaswijckschool
Begin 2014 wordt de nieuwe Kinderbiblio-
theek Bloemendaal geopend. De locatie staat
nu denitief vast, de Kinderbibliotheek wordt
straks gevestigd in de Plaswijckschool.
Met het sluiten van de bibliotheekvestiging in
de wijk Bloemendaal, komen hiervoor twee
kleine bibliotheken terug. Een Plug-in Biblio-
theek en een Kinderbibliotheek. De Kinder-
bibliotheek is straks op slechts een paar hon-
derd meter afstand van de huidige Bibliotheek
Bloemendaal gevestigd. Ook de Skoolzone
verhuist mee naar de Plaswijckschool. Alle
kinderen uit de wijk, ook als die op een andere
basisschool zitten, zijn straks welkom in de
Kinderbibliotheek. Bibliotheek Gouda gaat
alle scholen in Bloemendaal de mogelijkheid
bieden om onder schooltijd klassikaal boeken
te komen ruilen. De Kinder bibliotheek is op
schooldagen geopend van 15.00 tot 17.00
uur, met uitzondering van woensdag, dan is
de biblio theek geopend van 14.00 tot 16.30
uur. De Skoolzone is geopend op dinsdag en
donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Horeca en
Kaarsjesavond
Eerder deze week verscheen een publicatie
in het AD over een vermeende rel tussen de
Goudse horeca en de organisatie van Kaarsjes-
avond die dit jaar voor het eerst verplaatst is
van dinsdag naar vrijdag.
De horeca laat deze krant bij monde van woord-
voerders Jeremy Sirre en Jeroen Hakker weten
dat er geen sprake is van onenigheid. In een
gesprek dat de Goudse horeca heeft gevoerd
met de organisatie van Gouda bij Kaarslicht en
met de gemeente is juist naar voren gebracht
dat verplaatsing mede de horeca ten goede kan
komen. Gouda bij Kaarslicht kan met de aan-
sluitende zaterdag en zondag erbij een meer-
daags evenement worden waarvan iedereen kan
proteren. De Goudse horeca onderschrijft de
verplaatsing dan ook en zal zich de komende
maanden beraden op welke wijze de horeca
gastvrij en ludiek kan inspelen op Kaarsjes-
avond op vrijdag, aldus de woordvoerders.
Fleurige Goudse binnenstad
Jaarlijks wordt de Markt in Gouda versierd met bloembakken aan de lantaarns. Deze worden
betaald door de ondernemers van de binnenstad en het wekelijks water geven wordt verzorgd
door Promen. Op deze wijze laat de Goudse binnenstad zich gastvrij en eurig zien.
2
ADVERTENTIE
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
KLEWEG 80
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Dit jaar worden er samen met de wekelijkse
toeristische kaas- en ambachtenmarkten ook
tien Goudse Productenmarkten gehouden.
Deze markten staan rond en achter de Agnie-
tenkapel waardoor de bezoekers een groter
gebied kunnen bekijken.
Naast stroopwafels, kaas en Erasmusbier zijn
er ook geschenken en andere aandenkens te
koop. Bezoekers maken veelvuldig gebruik
van een paar reuze klompen waar ze in kunnen
gaan staan om zo op de foto kunnen. De orga-
nisatie van deze Goudse Productenmarkt pro-
beert wekelijks ook steeds andere attracties
uit om te zien welke het meest populair zijn.
Die kunnen dan volgend jaar grootser worden
in gezet. Heel populair is inmiddels het gratis
bordje kaasfondue met een broodje die bezoe-
kers krijgen aangeboden. De productenmarkten
duren steeds van 9.30 tot 14.00 uur.
Heel populair bij de bezoekers van de markt is het gratis bordje kaasfondue met een broodje.
Goudse producten
bij de Agnietenkapel
Een hitteplan is een voorbeeld van een over-
bodige bemoeienis van de overheid met de
burgers.
Toelichting
Het is een paar dagen tropisch warm en de
overheid komt direct met een hitteplan met
tips als veel drinken. Volgens velen erg
overdreven en kinderachtig betuttelend. Alsof
mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Geef uw mening op:
www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Als het hoge btw-tarief weer 19 procent
wordt, ga ik meer aankopen doen.
Stelling van de Week
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
54,1 % Eens
35,1 % Oneens
10,8 % Geen mening
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotograe:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Kees Vrolijk in top tien Haringtest
Veel mensen lieten zich de haringen goed smaken, met een glaasje korenwijn.
Verdachte
aangehouden
Het schilderijtje komt op de bovenverdieping
van het museum te hangen (foto Museum
Gouda).
De politie heeft maandagmiddag 22 juli een
25-jarige man uit Gouda aangehouden na een
melding van een diefstal van een boot.
Een groep mensen was aan het zwemmen in de
Breevaart, ter hoogte van de Graaf Florisbrug,
toen zij een man in een boot voorbij zagen
varen. De boot bleek van een vriend van de
groep te zijn, waarna de politie werd gebeld.
Terwijl de politie op zoek ging naar het vaar-
tuig zagen ze dat ook hun boot was gestolen.
Deze werd in de buurt aangetroffen. De poli-
tie trof de verdachte na een achtervolging aan
op de Vossenburchkade. Tijdens de zoekactie
werd ook een politiehond ingezet die de man
vond. De man had zich verstopt in de bosjes
langs het talud van de spoorbaan. Op aangeven
van de politie lag de verdachte op zijn buik te
wachten op de agenten. De politie doet verder
onderzoek.
In de jaarlijkse AD Haringtest die zaterdag
werd gepubliceerd, staat zeevishandel Kees
Vrolijk aan de Lange Tiendeweg in Gouda op
de tiende plaats. Reden voor de winkeliers uit
deze buurt om die dag een feestje te bouwen.
Als een soort ash-actie verschenen zater-
dag rond 12.00 uur opeens zes sta-tafels bij
de vishandel. Vandaar uit schonken de om-
liggende winkeliers tot enthousiasme van de
voorbij gangers een gratis glaasje korenwijn.
Velen lieten zich de korenwijn goed smaken
en namen er ook maar een nieuwe haring bij.
Het werd zo druk dat vishandel Kees Vrolijk
om 16.00 uur meldde dat hij door zijn voorraad
haringen heen was. Mede dankzij de koren-
wijnactie werd het een zeer geslaagde feestdag.

uw nanclele rompslomp ulL handen. ulL ls
lncluslef heL voeren van de admlnlsLraue, heL
doen van perlodleke aanglen 81W, heL

aangle lnkomsLenbelasung. uaarnaasL krl[gL u

Weissenbruch in
Museum Gouda
De Vrienden van Museum Gouda hebben het
schilderijtje van Hendrik Johannes Weissen-
bruch Koeien in een polderwei aangekocht
voor het museum. Museum Gouda ontvangt
dit schilderij voor onbepaalde tijd in bruikleen
van de Vrienden.

Het kleine schilderij is een typische Weissen-
bruch, de schilder van de polders en plassen
rond Den-Haag, Gouda en Nieuwkoop. Het
toont een schonkige koe, van achteren geschil-
derd en een liggend koetje, haast een abstracte
vlek op drassig land. Met dit schilderij wordt
de collectie Haagse School in Museum Gouda
verder uitgebreid. Al eerder verwierf Museum
Gouda het monumentale schilderij Molen in
polderlandschap nabij Noorden van Weissen-
bruch. De nieuwe aanwinst zal voor het eerst
te zien zijn tijdens de tentoonstelling Henri
Fantin-Latour. Het waren tijdgenoten, maar
terwijl Henri Fantin-Latour een echte binnen-
schilder was met stillevens en portretten, zo
was Weissenbruch een echte buitenschilder,
met polders, molens en luchten. Gerard de
Kleijn: Museum Gouda is heel blij met de
aankoop door de Vrienden. Weissenbruch is de
schilder van het groene hart van Holland, zoals
dat er rond 1900 uit zag. Hemel en aarde, dat is
zijn thema. Tegen onze Vrienden wil ik zeggen:
hartelijk dank.
Hadewych Minis in de Houtman
In het Houtmansplantsoen treedt zondag-
middag 28 juli Hadewych Minis op, met in het
voorprogramma Tessa Rose Jackson.
De muziek van Hadewych Minis houdt het
midden tussen pop en funk. Volgens program-
meur George Mentjox is Hadewych een multi-
talent: Zij schrijft niet alleen haar eigen muziek
en teksten, maar speelt ook basgitaar en is een
geboren leadzangeres. Daarnaast maakt zij
naam als actrice in onder andere Borgman en
was zij de meest populaire kandidaat in Wie is
de Mol?. De Stichting Evenementen Gouda
streeft ernaar om tien weken lang verrassende
concerten aan te bieden. Aanstaande zondag
wordt een middag voor jong en oud. Niet alleen
door Hadewych maar ook door Tessa Rose
Jackson, een nieuw Nederlands talent. Zij zal
zondag 28 juli het voorprogramma verzorgen.
Tessa Rose kreeg haar opleiding op dezelfde
BRITschool als Adele en Katie Melua en dat
is duidelijk in haar muziek te horen. De Poppy
songs liggen goed in het gehoor en dwingen
luisteraars om van de stoel te komen, aldus de
organisatie. De concerten beginnen om 14.00
uur en de toegang is gratis. Kijk voor het volle-
dige programma op www.goudseconcerten.nl.
4
ADVERTENTIE
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
2
0
%
V
O
O
R
D
E
E
L
*
op Auping bedbodems
met matrassen
Geniet van persoonlijk slaapcomfort; combineer de voor jou ideale bodem en
matras van Auping en ontvang tot maar liefst 20% voordeel. Zo slaap je heerlijk
op jouw unieke en comfortabele bed, om vervolgens alles uit de dag te halen.
* 20% op combinatie of 15% op losse matras f bodem. Kijk voor de actie-
voorwaarden op www.auping.nl. Deze actie geldt van 15 juli t/m 25 augustus 2013.
Persoonlijk comfort
voor een optimale nachtrust
De Auping matrassen Adagio,
Cresto en Vivo zijn uitgeroepen
als Beste uit de test.
Morgen:
begint met een bed
dat bij je past

VAN DORP Slagerijen


Brederolaan 11 Waddinxveen Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig Gratis parkeren.
csbief
Achterham
Fricandeau
Zeeuws spek
kipIet rcIIade
CriIIwcrst
natureIlkaas
cckvIees
auwe ham
1UU gram 0.99
Verse vIeeswaren
1UU gram 0.99
$ij< vaar eer nbieJingen ag. www.vandcrpsIagerijen.nI
HcIIandse
kipIet
HeerlIjk mals
Klo 5.98
Magere
spekIapjes cf
hamIappen
Klo 3.98
Verse spareribs
naIurel oI gemarIneerd
Klo 5.98
2 Klo 10.00
PaardenribIappen
cf Paardensucade-
Iappen
Klo 5.98
1UU gram
MaIse kip shcarma
cf kip gyrcsvIees
HeerlIjk gekruId
Shoarmasaus knoookpIkanI es 1,58
PIIabroodjes 1U sIuks 1,5U
Klo
6.98
WeektcpperI I
Verse kippenvIeugeIs
Verse HcIIandse
kippenpcten
cf kipkIuifjes
Klo 2,98
Klo 3,98
Klo 9.98
MaIse runderkcgeIbiefstuk
Nu heerIijk weekend vccr iedereen een heerIijk runderkcgeIbiefstuk.
DveraI betaaIt u 23,98 en bij cns maar 9,98 per kiIc.
Tip:
Dpeningstijden: ma-vr 9.00-18.00, za. 9.00-17.00 uur
Deze recIames zijn vaste Iage prijzenI
schcteI
5 SaIs
5 shaslIcks
5 bbq worsIjes
5 hawaI spIesjes
5 hamburgers
5 junIor spIesjes
undercarpaccic
per 1OO gram
1.98
/ sLuks voor 39.98
g p
5peciaIist in 'en
Crcctste asscrtiment van NederIand
kcm naar de winkeI en Iaat je verbazenI
PaardenkcgeIbiefstuk
boIermals
Klo 9.98
Lamsbcutje zcnder been
Lamsracks cf
IamskcteIetjes
Klo 9.98
Klo 15.98
WeekknaIIer - Weektcpper - WeekknaIIer - Weektcpper - WeekknaIIer - Weektcpper
Paarden-
wcrst
HeerlIjk vers
pisL. 5.98
2 sL. 9.98
10st. tartaar
10st. schnitzeI
10st. duitse biefstuk
10st. verse wcrst
10st. hcuthakker steak
10st. kcgeIbiefstuk
10st. varkenshaas
10st. kipIet
20st. kipkIuifjes
20st. griIIburgers
Hamburgers
Duitse biefstuk
accnburgers
Cyrcsburgers
Cepaneerde schnitzeIs
Zigeuner schnitzeIs
Ccrdcn Ieu hamlkaas
kip katenhaasjes
1O LoL 2OO gram per sLuk
Vers gemaakt, vIug kIaarI
under ribIappen cf
runder sucadeIappen
OO gr 3.98
h t I
2 sL. 88 999.99988
OO gr

3.98
CezeIIig met de famiIieI
ra L|gerij vn argJ
1. este en gcedkccpste sIager van NederIand
2. U bespaart minimaaI 25,- per week cp uw vIees
3. Wij garanderen vers, vriendeIijk en vccrdeIige prcducten
4. knip de fcIder uit en vergeIijk het bij de supermarkt cf sIager
5. Ergens gcedkcper7 Dan krijgt u 50% kcrting cp uw vIees bij
het afgeven van het bcnnetje (acties en recIame uitgezcnderd]
6. Vink uw artikeI aan en wij maken het in de winkeI direct
vccr u kIaar
1UU g
d ibIappen
5upertipI
7 D k ij %k i I bij
III swaarreeennnnn
Mager rundergehakt
LET DPI De gcedkccpste van NederIandI
Wij bezcrgen vanaf 50,- bij u aan huis.
hlles /+/ GkhTS!
CegriIde
spareribs
MeI goud bekroond
Klo 9.98
kipkrckant
Vers gemaakI
/+/ GkhTS!
CezeIIig
met de
famiIie
5 bbq wcrstjes, 5 gem. karbcnade,
5 bbqburgers en 5 kipsat
samen 16,98 p.p. 4,24)
ar 9,98 per kiIc.
Vccr de bbq
ij de supermarkt cf sIager g p ggg vccr u kI kIaar aar
HeerIijk vers famiIiepakket
OO gr 2.98
TctaaI 120 stuks 79,98 per stuk 0,66
Per sIuk verpakI. Voor een maand aan vlees voor
een gezIn meI vIer personen.
Pak uw vccrdeeII WeI even besteIIen (zie teI.]
gem. spekIapjes
gem. karbcnades
gem. biefsteak
gem. bbq wcrstjes
gem. kipsteak
gem. entrecte
gem. ribeye
verse kipsat
verse shasIick
verse Criekse spies
vers Argentijnse
spies
verse Franse spies
verse Pcrtugese
spies
gegr. spareribs
gegr. drumsticks
gegr. kipkIuifjes
gegr. kipburger
AIIes vers bereid. Dagverse prcducten.
schcteI
vccr 5 perscnen
ZaterdaghuIpen en verkccpsters (8-24 uur]
d h Ipen en verkccpsters ((8-24
WI1 ZDEkEN:
Verse varkenshaas Klo 9,98
iefstuk vd haas Klo 19,98
boIermals
under t-bcnesteak Klo 15,98
Entrecte cf ibeye Klo 15,98
boIermals
Verse rundvIees krcketten
doos 18 sLuks 8,98
Frisse rcs 6 essen 16,98
Wijn (wit cf rccd] 6 essen 19,98
F i
UIT DE WI1NkELDEI
5
FAMILIE
Nu de zomer echt begonnen is, zie je steeds
meer vlinders. Deze maand ontpoppen de
rupsen en andere vlinders zetten eitjes af.
Stedelijk ecoloog Cyclus, Andr van Kleinwee,
is blij met de alsmaar groeiende vlinderpopu-
latie in Gouda. Zo maken de bonte zandoog-
jes een spurt, terwijl deze vlindersoort tot
tien jaar geleden hier niet voor kwam.
Je ziet dat het ecologisch natuurbeheer zijn
vruchten gaat afwerpen en dat de binnenstad
steeds groener wordt. Ook het stijgend aantal
natuurvriendelijke oevers biedt een mooie ver-
blijfplaats. De natuur loopt door het koude
voorjaar iets achter op schema, maar de warme
dagen van nu zorgen ervoor dat de vlinders
uitkomen. Naast warmte zijn er volgens Andr
van Kleinwee nog twee ingredinten die de
leef omgeving van een vlinder moet hebben:
nectarplanten en waardplanten. Veel mensen
weten niet dat brandnetels de vlinder in stand
houden. Per jaar ontstaan twee generaties
vlinders: in de zomer en in het najaar. In het
voorjaar en in de zomermaanden zetten vlin-
ders eitjes af aan de onderkant van brand-
netelblaadjes (waardplanten). Zodra ze uit-
komen gaan de vlinders op zoek naar nectar.
Wie graag bezoek krijgt van vlinders in de tuin,
kan het beste nectarplanten in de tuin zetten.
Zoals de bekende vlinderstruik, herfstasters of
de zonnehoed. Deze komen nu tot bloei.
Trekvlinders
Net zoals bij vogels kennen we ook trek-
vlinders en overwinteraars. De vlindersoorten
de dagpauwoog en de kleine vos overwinteren
in Nederland. Zij zoeken in november een plek
in schuurtjes of op zolders. De distelvlinder en
de atalanta zijn voorbeelden van trekvlinders.
Zij overwinteren in Spanje en vliegen met de
zuidelijke windstroom mee, zodat ze in het
voorjaar in Nederland zijn. In de Goudse regio
zijn de vlinders in grote getalen te zien bij
parken als Stijnse Groen en het Noorderhout.
Activiteiten op de kinderboerderij
Jeu de Boules kampioenschap
Maandelijks open huis Hospice
Op kinderboerderij De Goudse Hofsteden
worden de hele zomervakantie dagelijks
activiteiten georganiseerd voor de jonge
bezoekers.
De kinderboerderij is de gehele vakantie iedere
dag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Kinde-
ren kunnen iedere dag in de kantine komen
knut selen, ook bij minder goed weer. In de
tweede week van de vakantie worden de vol-
gende activiteiten georganiseerd: Maandag
29 juli inloop knutselen; dinsdag 30 juli
dreumesochtend en (s middags) workshop
strandkoord maken; woensdag 31 juli (s mor -
gens) rondje kinderboerderij en avonturen-
middag; donderdag 1 augustus inloop knut-
selen en vrijdag 2 augustus kriebelbeestjes-
speurtocht en insectenhotel maken. Kijk
voor een overzicht van alle activiteiten op
www.kinderboerderijgouda.nl. Aanmelden kan
via: sandra@kinderboerderijgouda.nl.
Een kleine vos (foto Andr van Kleinwee).


elk
seizoen
een andere
smaak
Specialist in Spelt
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda,
tel. 0182-513260, www.natuurwinkel.nl
D biologisch specialist
van de regio!
Openingstden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di,wo enza 08.30 - 18.00 uur; do en vr 08.30 - 19.00 uur.
20% kortingSpelt Broodbakmix

Przen zn geldig van 22 t/m 28 juli 2013,
zetfouten voorbehouden.

500g

van 1.99
Spelt Pannenkoekenmix

500g

van 2.29

Volkoren Speltmeel

1kg

van 2.99
20% korting 20% korting
Brandnetels houden
vlinders in stand
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
De Belgische organist Johan Hermans geeft
woensdag 31 juli een concert in de woensdag-
avondserie in de Goudse Sint-Janskerk.
Hermans is een internationaal bekende concert-
organist. Naast concerten geeft hij lezingen
over orgelmuziek en orgels en treedt hij regel-
matig op als gastdocent op univer siteiten. In
Hasselt is hij kathedraalorganist, docent Orgel
aan het Stedelijk Conservatorium en hij fun-
geert er als cordinator en artistiek leider van de
diverse orgelreeksen. Bij zijn optredens streeft
Hermans steeds naar een uitge balanceerd en
samenhangend programma, mede gericht op
de specieke stilistische kenmerken van dat
orgel. In Gouda zal hij onder andere werken
van John Bull, Denis Bdard en Guiseppe Verdi
(de beroemde mars uit de opera Ada) spelen.
Het concert begint om 20.00 uur en de entree
is negen euro (acht euro voor 65-plussers). Op
donderdag 1 augustus van 12.30 tot 13.30 uur
speelt tijdens het wekelijkse toeristen concert
op donderdagmiddag in de Sint Jan de Goudse
organist Wilhelm Lagrouw. De entree is een
toegangskaartje voor de Sint Jan.
Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid
is vanaf 1 juli een structurele samenwerking
aangegaan met het Verzetsmuseum Zuid-
Holland in Gouda. Het Vredesmuseum heeft
daarbij een vaste fysieke plek in het Verzets-
museum gekregen.
Het Vredesmuseum was tot nu toe een virtueel
museum op internet (www.vredesmuseum.nl)
met daarnaast reizende exposities. Het Vredes-
museum wil bijdragen aan een toekomst waar -
in vrede en geweldloosheid de boventoon
voeren. De eerste gezamenlijke tentoonstel-
ling heeft als titel Vergeven en verzoenen.
De expositie geeft een indringend beeld van de
ontmoetingen tussen slachtoffers van geweld
en hun daders. De verhalen komen van men-
sen uit vele landen. Zij hebben zelf geweld
door gemaakt en verschrikkingen overleefd. Zij
voelen in zichzelf de noodzaak om te vergeven
en zich met hun daders te verzoenen. De ten-
toonstelling is van 2 juli tot en met 28 decem-
ber te zien in het Verzetsmuseum Zuid Holland
aan de Turfmarkt 30 in Gouda.
Jeu de Boules Vereniging Gouda organiseert
op zaterdag 3 augustus voor de vierde keer
het Open Gouds Kampioenschap.
Het kampioenschap is een promotietornooi en
staat open voor iedereen: wedstrijdspelers en
recreanten, jong en oud. Het inschrijfgeld is
vier euro per persoon. Aanmelden kan via (06)
137 606 80 of inschrijven@jbvgouda.nl. Jeu
de Boules Vereniging Gouda is gevestigd op
Sportcomplex De Uiterwaard in Gouda. Kijk
voor meer informatie op www.jbvgouda.nl.
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale
Thuiszorg Midden-Holland houdt zaterdag
3 augustus het maandelijkse open huis.
Belangstellenden zijn van 11.00 tot 13.00 uur
welkom in het atelier van het Hospice. Daar
kan men informatie krijgen over de palliatieve
terminale zorg in het Hospice en in de thuis-
situatie. Er zijn vrijwilligers aanwezig om te
vertellen over deze zorg en over het doen van
vrijwilligerswerk. Ook is er gelegenheid om in
het Atelier, tijdens het open huis, schilderijen
of kunstvoorwerpen die door vrijwilligers zijn
gemaakt te bezichtigen. Bij verkoop van deze
schilderijen gaat een deel van de opbrengst
naar het de organisatie. Het Hospice is geves-
tigd aan de Ridder van Catsweg 67 in Gouda.
Parkeren op de parkeerplaats of in de parkeer-
garage van het Groene Hart Ziekenhuis, vanuit
hier is toegang tot het Atelier van het Hospice
via de achteringang. Een uitrijkaart n euro
kan in het Hospice gekocht worden.
Concert organist Johan Hermans
Vergeven en verzoenen
Het Hospice.
6
KAASPAGINA
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Geschiedenis Goudse Kaas
Goudse kaas is een van de bekendste en meest gegeten
kaassoorten. Een Goudse kaas heeft de vorm van een wiel,
weegt tussen de 1 en de 16 kg en heeft een vetgehalte van
minstens 48% (gewoonlijk rond de 51%). Dit vetgehalte is de
hoeveelheid vet op basis van de totale droge stof (exclusief-
water/vocht). Het werkelijke vetgehalte bedraagt 32% vet
op basis van het gewicht (inclusief water/vocht). De kaas
wordt in de regio gemaakt, zoals in de buurt van Stolwijk
en Haastrecht. Vandaar dat de boerenkaas ook wel onder de
naam Stolwijker wordt verkocht. De soort dankt de naam
Goudse kaas aan het feit dat hij al eeuwenlang in Gouda
wordt verhandeld.
Kaas is een voedingsmiddel gemaakt van melk. Bij het mak-
en van kaas worden de vaste stoffen in de melk (eiwitten,
vetten en mineralen) gescheiden van het vocht. Er wordt
aan de kaas stremsel, zuursel en zout toegevoegd tijdens de
bereiding. Tien liter melk levert n kilo kaas op. Kaasboerin
In de prehistorie werd in Nederland al kaas gemaakt. Dit blijkt uit gevonden aardewerk
potten geschikt voor de kaasbereiding. In zijn boek De bello Gallico schreef Julius Caesar
al dat in de Lage Landen kaas werd gegeten. In de Middeleeuwen werd al Nederlandse
kaas naar het buitenland gexporteerd. Nederland wordt vanaf de Gouden Eeuw in
het buitenland bekend als Kaasland. In Gouda staat een standbeeld van een kaas-
boerin op een plein achter De Waag. Met dit beeld van de beeld houwster Ineke van
Dijk, werd in 1988 eer betoond aan de vrouwen die nog steeds een rol in de Ned-
erlandse kaasgeschiedenis vervullen. Want in West-Nederland is de ambachtelijke
kaasbereiding op de boerderij gebleven. En dat ambacht is vooral van moeder op
dochter doorgegeven.
kijk ook op
www.goudakaasmarkt.nl
En van de vele vrijwillige kaasjongens.
,
t
De kazen worden tijdens n van de tien Kaas- en Ambachtenmarkten in en uit de kaasbrikken gegooid.
Frau Antje (rechts) werd op 27 juni door burgemeester Schoenmaker (links) tot ere-waegemeester benoemd.
7
ONTWIKKELING BIBLIOTHEEKLOCATIE
Casimir en Pionier
Ook de Casimirschool aan de Groeneweg,
pal tegenover de archiefdienst, heeft het oog
op een deel van de panden laten vallen. De
komende jaren verwacht de school te groeien
naar zon 350 leerlingen. Voor de weer-
baarheid van de school is deze groei nodig,
zegt directeur Wouter Groot. Sterker nog,
die groei is al aan de gang. Bovendien is de
Casimirschool een kwaliteitstraject ingegaan.
We stonden bekend als een kleine school met
grote klassen, maar we zijn op weg naar een
grote school met kleine klassen.
Om die groei op te vangen heeft de Casimir
al twee lokalen in gebruik in het pand van de
archiefdienst aan de overkant van de straat.
Op termijn moeten dat zes lokalen worden.
Voor de opvang van nieuwe leerlingen worden
deze zomer al twee tijdelijke lokalen op het
schoolplein neergezet. Wouter Groot weet dat
de gemeente ook met andere plannen bezig is
voor het complex en dat die de uitbreiding van
zijn school in de directe omgeving in gevaar
brengen. Inhoudelijk kent hij ze niet. Gezien
de huidige economische situatie heb ik daar wel
begrip voor, zegt hij. Natuurlijk willen we
onze twee locaties bij elkaar houden. Gelukkig
hebben we eventueel elders in de binnenstad
een alternatief.
De Pionier
Harmonie De Pionier huurt zon veertig jaar
een gebouw op het terrein dat nu te koop staat.
Aan de Groeneweg, achter het Steekarchief
staat het clubgebouw. Daar houdt de vereni-
ging muziekavonden. Bij De Pionier zijn ze
verrast door de ontwikkelingen. We weten
van niets, worden nergens bij betrokken. Ook
bij meerdere keren vragen, krijgen we steeds
nul op het rekest bij de gemeente. We hebben
werkelijk geen idee hoe onze toekomst er uit
ziet als deze plannen worden gerealiseerd,
aldus de muziekvereniging.
Of de ontwikkeling van een luxe hotel en
restaurant een aanwinst is voor de stad is na
een rondgang langs belanghebbenden niet
duidelijk. De projectontwikkelaar is er van
overtuigd. Ook het college van burgemeester
en wethouders in de stad ziet er brood in. VVV
Gouda daarentegen durft geen uitspraken
te doen over een nieuw hotel. We hebben
nog geen goede cijfers over het hotelbezoek
de afgelopen tijd. Het nieuwe Best Western
Hotel in de binnenstad is vorig jaar pas na de
zomer open gegaan. Dat is een luxe hotel. We
durven daarom niet te zeggen of een nieuw
luxe hotel een verrijking is voor de stad.
Directeur Titus Stoelinga van Best Western
is uitgesproken over de plannen. In Gouda
is geen markt voor een vijfsterren hotel. Dat
is geklets, meent hij. Ja, in de grote steden
is ruimte voor zulke luxe, maar ook daar zie
je dat die hotels het moeilijk hebben. Je gaat
zien dat in de loop van de tijd de vijf sterren
worden afgewaardeerd naar vier en dan zit
dat hotel precies in mijn vaarwater. Handje-
klap, dat is het. De gemeente wil gewoon van
die panden af , vervolgt Stoelinga. Hebben
ze dan nog niets geleerd uit het verleden, zo-
als de kantorenmarkt. En maar bouwen voor
leegstand. Ik ben hier echt boos over. Als deze
plannen doorgaan voel ik me door de gemeente
verraden. Eerst halen ze me met alle egards
binnen, en dan deze plannen. Dit hadden ze mij
moeten melden toen ik met het Bolwerk begon.
Dit is niet netjes. De gemeente weet hoe slecht
het in Gouda gaat met de hotelbranche. De
Hotelmarkt in het algemeen is de laatste jaren
absoluut niet verbeterd. Begin dit jaar nog zat
ik samen met mijn drie collegas uit de stad bij
de wethouders Van den Akker en Bergman aan
tafel om een schets te geven van die markt. We
draaien met elkaar op dit moment nog geen
vijftig procent bezetting, veel te weinig om het
hoofd boven water te houden. De gemeente
beloofde ons toen een marktonderzoek voor-
dat er nieuwe ontwikkelingen kwamen. Waar
is dat onderzoek? Intussen staat er nog een
hotel in de steigers bij het station. Als deze
ontwikke ling ook doorgaat zal het waarschijn-
lijk al leiden tot een faillissement voor een van
de hotels. Er is op het ogenblik gewoon geen
ruimte voor extra hotels.
Carlo Sluyter, voorzitter van Koninklijke
Horeca Nederland afdeling Gouda is enthou-
siast over de plannen. De komst van een luxe
hotel en een exclusief restaurant naar Gouda
juich ik van harte toe. Zulke initiatieven zijn
goed voor de stad. Ze zijn een versterking van
het aanbod. Ik ben er van overtuigd dat zon
restaurant nieuw klandizie naar de stad trekt.
Want eerlijk is eerlijk, als ik in mn eigen
branche om me heen kijk, is het nu wel erg
veel eenheidsworst. In het dagelijks leven is
Sluyter eigenaar van restaurant Belvedre op
de Goudse Markt.
KHN: Restaurant goed voor de stad
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Als begin volgend jaar de centrale vestiging
van de openbare bibliotheek en het Streek-
archief Midden-Holland verhuizen naar Klein
Amerika, komt een enorm complex in een
oud stukje Gouda leeg. De monumentale
panden tussen Groeneweg en Spieringstraat/
Jeruzalemstraat zijn eigendom van de
gemeente Gouda. In verband met de nan-
cile situatie van de stad is de gemeente druk
doende haar vastgoed te verkopen. Ook dit
historische stukje Gouda is te koop. Sinds
oktober 2011 is de gemeente in overleg met
projectontwikkelaar Jan de Jong uit Reeuwijk
over aankoop van de panden. Zijn bedrijf
Jan de Jong Management Holding B.V. wil er
een luxe hotel met vijfenveertig kamers en
een exclusief restaurant vestigen.
Twee maanden geleden verlengden Jan de Jong
en wethouder Daphne Bergman van de gemeen-
te Gouda een vorig jaar september gesloten
intentieovereenkomst voor de uitvoering van
deze plannen. Uit de overeenkomst blijkt dat
de gemeente de projectontwikkelaar het eerste
recht geeft op aankoop van de panden, om er
een luxe horecagelegenheid te vestigen. In
aanloop naar een denitieve transactie werken
beide partijen samen om hotel en restaurant in
de panden te kunnen vestigen. Uiterlijk 1 okto-
ber moet de transactie rond zijn. Daarna begin-
nen de bestemmingsplanprocedures.
Archeologisch monument
Op dit moment zijn de plannen nog in de ont-
wikkelfase. Hoe hotel en restaurant er uit gaan
zien is niet duidelijk. Wel hebben de partijen
overeenstemming over een aantal belangrijke
zaken. Omdat de panden deels rijksmonument
en deels gemeentelijk monument zijn, moet
er voorzichtig worden verbouwd. Onder het
gebied liggen ook veel archeologische resten.
Het is archeologisch monument. Dat maakt de
gewenste bouw van een parkeergarage in het
gebied ingewikkeld. Voor de ontwikkelaar is
zon garage voor autos van gasten uitgangs-
punt. Parkeren op eigen terrein is voor een
vijfsterren hotel een must, aldus De Jong.
Voor de gemeente is de bouw van een onder-
grondse parkeergarage ondanks het archeolo-
gische belang geen breekpunt. Wel moet die
worden gebouwd met behoud van de belang-
rijke geschiedenis onder de grond. Dat geldt
ook voor een ondergrondse verbinding tussen
de garage aan de kant van het archief en het
hotel in de bibliotheek. Mocht zon verbinding
onhaalbaar zijn dan is afsluiting van de Pater-
steeg tussen beide panden voor de gemeente
niet onbespreekbaar. Maar om deze historische
steeg bij het complex te trekken moet de stad
volgens de wethouder wel iets heel bijzonders
terugkrijgen. Het pleintje van de bibliotheek
blijft wel openbaar toegankelijk en wordt bij
voorkeur ook in de toekomst gebruikt voor
evenementen. Aan topmonument de Jeruzalem-
kapel, op de hoek van de Jeruzalemstraat en
de Patersteeg, mag niet worden gesleuteld.
Verder eist de gemeente dat de ontwikkelaar
zorgvuldig omgaat met het naastgelegen Raoul
Wallenbergplatsoen, met name met het Joodse
poortje en de monumentale bomen.
Verkeer
Dat een hotel met 45 kamers, plus parkeer-
garage, en een restaurant extra verkeer met zich
meebrengt, is beide partijen wel duidelijk. De
inschatting van driehonderd extra motorvoer-
tuigen per dag door de Groeneweg is voor de
gemeente geen bezwaar. Aan die weg komt de
ingang van de garage. Laden en lossen gebeurt
vanaf de openbare weg, bij de Willem Vroesen-
tuin.
Betrokkenen
Bij Jan de Jong Management Holding B.V.
was de afgelopen week niemand bereikbaar
voor een toelichting op de plannen. Via zijn
LinkedIn-pagina op het internet laat De Jong
wel weten dat hij bezig is met de ontwikke-
ling van een hotel in historische panden in het
centrum van Gouda. Wethouder Daphne Berg-
man wilde niet inhoudelijk reageren op vragen
van de Krant van Gouda over de plannen voor
bibliotheek en archief. Via een woordvoerder
laat ze weten: We spannen ons in om een
nieuwe bestemming te vinden die toegevoegde
waarde heeft voor de stad en tegelijkertijd recht
doet aan de cultuurhistorische waarden van het
complex. Voor de koop van de panden hebben
zich genteresseerden gemeld, waarbij we
samen de mogelijkheden bekijken. Dit betref-
fen privaatrechtelijke onderhandelingen. We
geven daarover geen informatie.
Teksten op deze pagina door
Gerard van Domselaar
Het complex dat te koop staat, met de Jeruzalemkapel en rechts de bibliotheek. Er tussen ligt de
Patersteeg.
Vijfenveertig luxe
kamers met restaurant
Aan de achterkant van de panden, aan de
Groeneweg, komt de entree tot de parkeer-
garage.
Het gebouw van De Pionier met op de achter-
grond de plek van de lokalen van de Casimir-
school in het Streekarchief
S T O M E R I J E N
Nieuwe Markt 14, 2801 GP Gouda, T. 0182-52240111 NN
Uw vakantie goed beginnen?
Tijd om uw vakantiekleding te stomen of te vermaken!
TE HUUR
Multifunctionele bedrijfs-/kantoorunit
bestaande uit bg.100m
3
en verdieping 100m
3
.
De loods staat in Waddinxveen dicht bij
uitvalswegen A12/A20
Huurprijs 850,-
Info: www.arjantybeheer.nl
of 0654-943808
8
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
E R
I K
Zaterdag 29 juni Stroopwafeldag
city of...
Heropening Tiendewegbrug 4 september
Parkeerterrein Klein Amerika met 400 plaatsen
Midzomermarkt Tiendeweg & Zeugstraat 29 augustus
Tiendekwartier
Weer goed bereikbaar!
Zaterdag 27 juli in het Tiendekwartier
Lange Tiendeweg
Sjoelen voor Boekhandel Verkaaik.
Blikgooien b Mariposa.
Een workshop cupcakes b ZoetGenot.
Een speciale kinderverrassing b de Illusie.
Op diverse plekken staan er speeltoestellen en staat er
een springkussen aan het begin van de Lange Tiendeweg.
s middags komt een clown en kunnen kinderen
klompen schilderen.
Zeugstraat
Een proever voor kinderen b Kokkerie.
Speelgoed b JoePPie.
Letters uit tapt snden b Van der Goes.
Verspreid in de straat twee workshops.
Het gaat niet goed met de bijen in Zuid-Hol-
land. Hoewel de afgelopen winter landelijk
minder bijen zijn gestorven dan in eerdere
winters, geldt dit niet voor Zuid-Holland, zo
blijkt uit gegevens van de Nederlandse Bijen-
houdersvereniging. Van alle provincies is de
bijensterfte in Zuid-Holland veruit het hoogst.
Het is een lastige periode voor de bijen in Zuid-
Holland. Overal in de provincie worden gewas-
sen gemaaid voordat deze tot bloei komen.
Ook in de weilanden is tegenwoordig weinig
ruimte meer voor kruiden en bloemen. Al zeker
een maand is er voor de bijen bijna geen voed-
sel meer te vinden. Hierdoor kunnen de bijen
onvoldoende energie verzamelen om de winter
door te komen. Een herstel van de bijenpopula-
tie in Zuid-Holland is dan ook nog ver weg. De
afgelopen winter zijn beduidend minder bijen
gestorven dan in eerdere winters. Dat betekent
echter niet dat het beter gaat met de bijen. In
het najaar van 2012 waren er voldoende bloe-
men die de bijen van energie konden voorzien.
Hierdoor hadden de bijen voldoende bagage
om de winter te overleven. Dit is een van de
mogelijke verklaringen voor de daling van het
sterftecijfer. Daarnaast bestrijden veel imkers
nu de varroamijt. Dit is een parasiet die zich
voortplant op het broed van de bijen. Volgens
de Nederlandse Bijenvereniging moeten de
resultaten nog een paar winters positief blijven
voordat er gesproken kan worden over herstel.
Archeon organiseert op zaterdag 27 en zondag
28 juli een middeleeuws riddertoernooi.
Het toernooi is een uitdaging voor de behen-
digheid en souplesse van de ridders. Zij vech-
ten te paard met het zwaard, de lans en knup-
pel en proberen allemaal de meeste indruk te
maken op de aanwezige jonkvrouwen. Voor de
kinderen worden ridderoorkondes gemaakt en
zij kunnen een aantal beproevingen doen om
een echte ridder of jonkvrouw te worden. In het
middeleeuwse dorp is veel bedrijvigheid, want
alles wordt in orde gemaakt voor het komende
riddertoernooi. De ridders trekken te paard
door het middeleeuwse dorp en trekken dan ten
strijde op het toernooiveld. In de middeleeuwen
was het ridderspektakel enorm populair. Het
karakter van dit soort toernooien was ook meer
sportief dan een oefening voor echte gevechten.
Het steekspel te paard (joust) is n onderdeel
van het riddertoernooi, een ander onderdeel is
de mlee. Hierbij gaan de ridders elkaar te lijf
met zwaard of knuppel. Een middeleeuws toer-
nooi kon wel dagen duren. De vorm die in de
late middeleeuwen het meest gebruikt werd is
de Pas dArmes. Een ridder kiest een plaats uit
zoals een brug of een kruising (de pas) en daagt
alle naburige ridders uit. Al die willen passeren
moeten tegen hem strijden. Vaak was dit deel
van een queeste, de ridder zwoer om een aantal
lansen te breken voordat zijn queeste voltooid
was. Kijk voor meer informatie over het ridder-
toernooi en over Archeon op www.archeon.nl.
Twintig Welpen en Kabouters ( jongens en
meisjes van zeven tot en met elf jaar) van
Scouting Sint Victor uit Waddinxveen zijn
zaterdag 20 juli vertrokken naar Oosterbeek.
De scouts zijn daar op verzoek van Spion F.
van de grootste Spionnen Organisatie van
Neder land om te helpen De Schim te pakken.
Deze boef der boeven is Spion F. en zijn
col legas iedere keer te snel af en daarom is
hulp van de Waddinxveense scouts noodzake-
lijk. Of het ze lukt om deze missie succesvol
af te ronden, is pas zaterdag bekend, wanneer
de Welpen en Kabouters terug komen van hun
zomerkamp.
Naast het ontbreken van bloeiende gewassen loopt de bijenpopulatie ook terug door de varroa-
mijt. Veel imkers bestrijden deze parasiet die zich voortplant op het broed van de bijen.
Middeleeuws riddertoernooi
Scouts jagen op schim
Bijensterfte het hoogst
in Zuid-Holland
REGIO 9
Kunstwerk voor De Vlisterstroom
Groep acht vr het kunstwerk op het schoolgebouw van De Vlisterstroom.
Wethouder Bart Crouwers onthulde dinsdag
16 juli ofcieel een kunstwerk op de buiten-
muur van het schoolgebouw van OBS Vlister-
stroom in Haastrecht.
Deze week nemen de kinderen van groep acht
afscheid van De Vlisterstroom. Om de school
te bedanken voor de jne tijd, hebben ze de af-
gelopen weken onder leiding van Ingrid Aerts
van www.stukjevoorstukje.nl heel hard en in
het geheim gewerkt aan een verrassing: een
mozaek kunstwerk voor hun oude vertrouwde
basisschool. Een blijvende herinnering. Het
kunstwerk is een mozaek van drie meter hoge
bloemen in drie potten. De kinderen, ouders,
leerkrachten maar ook buurtbewoners zijn erg
enthousiast.
In Waddinxveen gaat vanaf dinsdag 27 augus-
tus de tentweek van start. Op twee locaties,
het veld aan de Zonnehof en het Wingerdveld,
kan jong en oud terecht voor een week vol
activiteiten.
Om tien uur s morgens zijn alle kinderen
van de basisschool welkom in de grote tent.
De kinderen gaan samen op avontuur met
Sam en Jiddo en luisteren naar een Bijbel-
verhaal. s middags kunnen de ze sporten en
spelletjes spelen en zal Jeroen van de Berg
een theaterstuk op voeren. Kinderen die naar
groep acht of hoger gaan, zijn welkom in de
Kom-inn tent. s Ochtends is de tent open van
10.00 tot 12.00 uur en s middags van 14.00
tot 16.00 uur. Zij kunnen meedoen met de spel-
len of gewoon komen chillen. Ook s avonds
is er van alles te beleven op de twee velden:
gamenight, Joop Gottmers komt langs, boys
and girls only avond, bbq, strand en survival
camp. Dit jaar is er dinsdagavond om 18.30 uur
een speciale 14+ avond in Zuid. Tijdens deze
avond wordt er onder meer een korte sketch
opgevoerd en is er een bbq. Als de kinderen
op bed liggen, kunnen de ouders bijvoorbeeld
komen bloemschikken, er is een verwenavond
georganiseerd voor de vrouwen en de mannen
kunnen het tegen elkaar opnemen tijdens een
zeskamp. Op donderdag avond is er in beide
tenten een buurtfeest en wordt er gezamenlijk
gegeten. Kijk voor het volledige programma op
www.tentweek-waddinxveen.nl.
Tentweek in Waddinxveen
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Nieuw in
regio Gouda!
Kies bij ons voor echte
'Ambachtelijke' kwaliteit!
Hele zomer geopend
Autobedrijf Het Ambacht
Oostpolderweg 4a, 2841 DA
Moordrecht (naast stroopwafelfabriek)
Telefoon: 0182-748222
www.autobedrijfhetambacht.nl
mail: info@autobedrijfhetambacht.nl
Prijswinnaar actie Van der Linden
Groep en Intratuin Zuidplas
Ans Remmerwaal krijgt de sleutel overhandigd.
Van der Linden Groep Waddinxveen, de SEAT
en Hyundai dealer, en Intratuin Zuidplas had-
den een prijsvraag uitgezet waarin een half
jaar gratis proefrijden gewonnen kon worden
in een SEAT Mii of Hyundai i10.
Beide autos stonden de afgelopen weken in de
entreehal van de Intratuin. Bezoekers van zo-
wel Van der Linden Groep als Intratuin konden
ter plekke of online de prijsvraag invullen. Ans
Remmerwaal uit Waddinxveen is de winnares
geworden en mag een half jaar lang proefrij-
den in een Hyundai i10 Sky Edition. Afgelopen
vrijdag heeft zij de sleutels overhandigd gekre-
gen van Karin Knop en Denise van der Knaap
van Van Der Linden Groep Waddinxveen en
Jan Duijndam en Nolle Lam van Intratuin
Zuidplas.
Archieffoto van de tentweek in 2012.
10 ADVERTENTIE
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Wij mengen alles op uw
gewenste kleur op onze
originele De Vos en Sikkens
mengmachines.
Tevens uw leverancier
voor:
muurverf
beits
vloerlak
betonverf
diverse merken behang
alle verf toebehoren
glasweefselbehang
etc, etc
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 19.00 uur Zaterdag 9.00 uur - 13.00 uur
Van Tolstraat 39 Bodegraven M 06-46 32 68 75
Dit is slechts een
kleine greep uit ons
assortiment.
Tevens andere
merken tegen de
laagste prijzen!
De beste verf tegen de
laagste prijs.
KIJK VOOR ONZE VASTE LAGE PRIJZEN OP WWW.VERFHUISBODEGRAVEN.NL
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Primer plus:
Grondverf
Elders: 39,42 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
28,00 per liter
Satura plus: Slijtvaste
zijdeglans aak
Elders: 55,08 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
De Vos: Grondverf
Een goed vullende
grondverf op terpetine
basis.
Vaste lage prijs
25,50 per liter
EPS plus: Halfglans
grond en aak
Elders: 46,56 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
XD: Hoog- of zijde-
glans aak voor buiten
Elders: 64,56 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
45,00 per liter
De Vos: Systeemverf
Gesiliconiseerde
schakelverf voor lange
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
32,50 per liter
AZ plus: Hoogglans
aak
Elders: 53,39 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
Cetol TGL: Buitenbeits
in hoog- of zijdeglans
Elders: 56,25 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
33,00 per liter
De Vos: Extra duurza-
me hoogglanslak
Gesiliconiseerde
hoogglanslak voor
minimaal 7 jaar
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
39,50 per liter
kl
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD IN UW KLEUR GEMENGD
30% DUURZAMER DAN SB!
D
e
s
i
g
n
e
d

b
y
:

22
VV

F
o
F
t
o
g
r
a

e
D
G
s
dd
VV

D
m
G
h
m
d
V

INUWKL KL KL KL KL KL KL KKL KL KKL LLLL KL KL L KL L KL KL KL LLL KL KKLLLLL KL KLLLLLLLLLLL KLLLEU EU EU EEEEU UUUUUU EEEU EU EU EEEU EEEE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR GGE GEMENGD INNNNNNNNNNNNNNNNN INNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL KKKKKKL KL KKKKKKL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL K EUR GGGGGGE GGE GE GE GE GE GE GE GEE GE GE GE GE GE GE GEE GEE GE GEE GE GE GE GGGEE GGE GEE GE GEME ME ME ME ME MMME ME ME ME ME MMMMMMME ME MMME ME ME MME MMMMMMME MEE MMME MMMMMMMMMME MMME MMMME MM NG NG NNG NG NG NG NGG NG NG NGGGGGGG NGGG NGGG NG NGGGGGGGGGGGDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD INNNNNNN INNNNNNNNNNNN INNNNNNN INNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKLEUR GEMENGD
BL Primer: Waterge-
dragen grondverf
Elders: 49,01 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
32,50 per liter
BL Satura: Waterge-
dragen zijdeglans aak
Elders: 65,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
BL Azura: Watergedra-
gen hoogglans aak
Elders: 65,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter
11 BOUWEN EN WONEN
Parkeerterrein Klein Amerika in Gouda
krijgt een kse opknapbeurt. Er komen circa
130 parkeerplaatsen bij en de camperplaatsen
krijgen nieuwe voorzieningen. De inrichting
van het totale terrein wordt verbeterd, er
wordt nieuw asfalt aangebracht en de inrit
wordt verbreed.
Vlakbij de ingang komen twee e-laadpunten,
dit zijn de eersten op een openbaar parkeer-
terrein in Gouda. Onder het oude parkeer terrein
is, zoals in veel historische binnen steden, ver-
vuilde grond aangetroffen. De grond is af-
gegraven en werd tijdelijk opgeslagen in een
afgedekt depot op het terrein. Inmiddels is de
grond onderzocht en afgevoerd. De werkzaam-
heden aan het parkeerterrein zijn gepland van
15 april tot 30 augustus. Tijdens deze periode
zijn er minder parkeerplekken beschikbaar en
daarom wordt er in fases gewerkt. Dit wordt
via borden en afzetting van de parkeer

vakken
aangegeven. In het najaar worden er nieuwe
bomen gepland. Na de herinrichting telt Klein
Amerika 400 parkeerplaatsen en is het de
grootste parkeerlocatie van Gouda, op vijf
minuten lopen van de historische binnenstad.
De winkeliers uit het zogenoemde Tiendekwar-
tier (Korte en Lange Tiendeweg, Zeugstraat,
Rozen daal, Wilhel minastraat, Spelenmakers-
steeg en Cappenersteeg) zijn blij met de uit-
breiding van het parkeerterrein. Nadat ook
de nieuwe Tiendewegbrug is geopend, is ons
gebied weer optimaal bereikbaar, aldus het
bestuur, dat wijst op het relatief goedkoop par-
keren op Klein Amerika: een dagkaart kost acht
euro. Vanaf deze week gaan de ondernemers uit
het Tiendekwartier de bezoekers extra wijzen
op de goede bereikbaarheid.
Na de herinrichting telt Klein Amerika 400 parkeerplaatsen.
BOUWEN WONEN &
Meer parkeerplaatsen
op Klein Amerika
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Admired
Ruim
7.800
voordeel!
Bel nu en reserveer
uw Audi A1 Admired!
Bel nu en reserveer
uw Audi A1 Admired!
Beperkt leverbaar
Audi Van Beynum
Grote Esch 60
2841 MJ MOORDRECHT
Telefoon 088 - 02 07 100
www.vanbeynum.nl
Beperkt leverbaar
Audi A1
v
a
n
a
f
v
a
n
a
f
1
9
.9
9
0

1
9
.9
9
0

Daarom!
een
Stuckeur-bedrijf
Bouwwerkzaamheden in Gouderak
De Woningstichting Gouderak bouwt in het dorp verschillende woningen. Zo komen op het terrein
van de voormalige openbare basisschool De Kranepoort twintig woningen in een hofachtige
setting. Van de oude school met de Bijbel aan de Dorpsstraat worden de aanbouwen gesloopt
zodat er een ruime woning overblijft. De directeurswoning van deze school blijft ook staan. Aan de
Dorpsstraat worden ook vijf dijkwoningen gebouwd. De bouwprojecten worden uitgevoerd door
aannemingsbedrijf Gebr. Verschoor. Dit bedrijf voerde ook het complexe heiwerk uit.
Beneluxweg 9
Bodegraven
0172 - 617409
Huijgensstraat 11
Berkel en Rodenr i j s
010 - 4613700
www.benroos.nl
Profiteer
van een goed dak!
Een goed dak is een eerste levensbehoefte,
als een mooie jas die u beschermt tegen
regen en kou. Met toepassing van goede isolatie
en bijvoorbeeld zonnepanelen kunt u aanzienlijk
besparen op uw energiekosten. Wie wil dat nou niet?
Mail naar: info@benroos.nl of bel 0172 - 617409
of naar brr@benroos.nl en 010 - 4613700
Uw dak de nieuwe
energiebron?
Verkoop van accus voor:
t1FSTPOFOXBHFOT t7SBDIUXBHFOT
t$BSBWBOT t#PUFO
t.PUPSmFUTFO t&MFLUSJTDIFmFUTFO
Neem voor meer informatie gerust contact op via
telefoon of e-mail.
Gouderaksedijk 30, 2808 NG Gouda | T (0182) 58 03 77 | F (0182) 516811
info@accucentrale.nl | www. accucentrale.nl
12 ADVERTENTIE
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Sanisale.com Alphen a/d Rijn | Hoorn 67 | 2404 HG ALPHEN A/D RIJN | t. 0172 - 240 111
- naast Van der Valk Hotel Avifauna - www.sanisale.com
AMERSFOORT - AMSTELVEEN - CRUQUIUS - DELFT - DEN HELDER - HEERENVEEN - HEERHUGOWAARD - HILVERSUM - HOOGEVEEN - PURMEREND - TILBURG - UTRECHT - WIJCHEN - WORMERVEER - ZAANDAM - ZWAAG
KOM LANGS VOOR EEN GRATIS 3D-ONTWERP ALLEEN OP AFSPRAAK
OPENINGSTIJDEN Ma. 13.00 - 18.00 uur, Di. t/m Do. 10.00 - 18.00 uur, Vr. 10.00 - 21.00 uur, Za. 10.00 - 17.00 uur
MAAK GEBRUIK VAN DE 6% BTW OP ARBEID!
ALLE A-MERKEN
VOOR
BODEMPRIJZEN!
MEUBEL
90 cm met spiegel
FONTEINMEUBEL
inclusief kraan
MEUBEL
60 cm met spiegel
WANDCLOSET COMPLEET:
Grohe frame met bedieningsplaat in
wit, Sphinx wandcloset incl. zitting
GROHE DOUCHE SYSTEEM
WANDTEGELS
30x60 cm mat of glans wit
STROKENMIX HANDDOEK RADIATOR
120x60 - met luxe midden aansluiting
van 1540,-
voor
799,-
van 299,-
voor
185,-
HOGE KAST
239,-
van 640,-
voor
269,-
van 840,-
voor
475,-
WIT
ANTRACIET
van 349,-
voor
149,-
van 375,-
voor
178,-
van 39,
95
voor
19,
95
van 69,
95
voor
49,
50
van 548,-
voor
299,-
Rustig gelegen met binnentuin,
in het centrum van Gouda
Tweekamerappartementen:
begane grond met tuin,
etages met balkon
Ontmoetingsruimte waar
activiteiten plaatsvinden
Wekelijks een kapper aanwezig
Huurprijzen vanaf 411,13
en servicekosten 119,98
Winkels, bushalte en park
binnen 100 meter
Speciaal voor 50-plussers
Meer informatie
www.woonzorg.nl/huize_groeneweg
huize.groeneweg@woonzorg.nl
Bewonersconsulent, 088 921 04 07 (lokaal tarief)
Gezellig wonen
De Baan 101 432
en Groeneweg 35 261
Huize Groeneweg
Gouda
Staat uw maat er niet bij, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde vestiging voor een scherpe prijs!
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief 15,- montagekosten per band.
GROOT INGEKOCHT, VOORDEEL VOOR U!
Altijd de
beste deal
Continental
185/60 R15 84H Premium 5
Continental
155/80 R13 79T Eco 3
Continental
195/65 R15 91H Premium 5
Continental
185/65 R15 88T Eco 5
Continental
205/55 R16 91H Premium 5
Continental
155/65 R14 75T Eco 3
49.
00
Gegarandeerd de
goedkoopste
van Nederland!
MEGA
voordeel
op banden
Prijs bij
concurrent
70
Prijs bij
concurrent
106
Prijs bij
concurrent
100
Prijs bij
concurrent
57
63.
50
79.
00
79.
00
00
59.
Prijs bij
concurrent
68 69.
00
Prijs bij
concurrent
81
Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op Motorhuis.nl of bel naar 088 088 03 33
13 BEDRIJVEN / AUTO
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Een eeuw scharensliep
Piet en Marcel Huiskes.
Bijna honderd jaar gaat het ambacht van het
messen en scharen slijpen van vader op zoon
in de familie Huiskes. Marcel Huiskes is de
vierde generatie en hij doet het werk nog elke
dag met veel plezier. Elke zaterdag staat hij
met zijn kraam op de markt in Gouda (tegen-
over De Vlaam) en de dinsdag in Krimpen aan
den IJssel en woensdagochtend in Schoon-
hoven.
Het blijft een prachtig beroep en ik ben blij
dat de vraag weer langzaam toeneemt. Na een
aantal jaren waarin we in een weggooimaat-
schappij leefden, lijken mensen nu meer voor
duurzaam te gaan. Zij kopen liever een goed
mes dat hun levenslang meegaat en alleen
regel matig geslepen hoeft te worden. In zijn
ouderlijk huis waar tot 1997 de winkel van zijn
vader was gevestigd, vertelt Marcel Huiskes
over zijn voorgangers. Op tafel ligt een foto-
boek dat hij gemaakt heeft over de historie
van het familiebedrijf. De eerste foto dateert
uit eind jaren twintig van de vorige eeuw. Zijn
overgrootvader Piet Huiskes poseert trots bij
zijn woonwagen op houten wielen. Hiermee
stond hij bij t Veer in Schoonhoven en trok
hij met zijn slijperskar door heel de Krimpe-
nerwaard, vertelt Marcel. Mijn opa, Frans,
nam rond de oorlogsjaren de kar over van zijn
vader en ruilde het na de oorlog in voor een
busje. Bovendien vestigde hij zich de Lopik-
straat in Schoonhoven met een winkel. Op een
foto is een lange rij te zien met mensen die hun
schaatsen kwamen laten slijpen in de winter.
Mijn opa breidde zijn assortiment uit met
tuin gereedschap en startte naast het slijpen ook
met de verkoop van scharen en messen.
Vergunningenboekje
Marcels vader, Piet Huiskes, nam in de jaren
zeventig de markten over. Als klein jongetje
hielp ik mijn vader vaak. Niet alleen in de win-
kel, maar ook op de markt. Ik vond laatst nog
dit vergunningenboekje voor de vaste stand-
plaats op de Goudse markt uit 1961, ver-
telt Marcel als hij het boekje omhoog houdt.
Eigenlijk ben ik er helemaal mee opgegroeid.
In 1962 opende mijn vader een winkel in ons
huis aan de Appelstraat in Schoonhoven. Al
snel leerde ik de kneepjes van het vak. Helaas
had je vroeger geen gehoorbescherming waar-
door mijn vader gehoorbeschadiging heeft
opgelopen. Gelukkig is alles nu veel veiliger.
Stokje overgedragen
In 1997 nam Marcel het stokje over van zijn
vader. De winkel aan de Appelstraat is er niet
meer, maar drie dagen in de week is hij sinds-
dien te vinden op de markt in Schoonhoven
(woensdag), Krimpen aan de IJssel (dinsdag)
en Gouda (zaterdag). Naast het slijpen en ver-
kopen van messen, scharen en tuingereedschap,
geeft hij ook bestek messen een tweede leven.
We maken ook kartels in de messen, waardoor
je weer jaren met je bestekmessen kunt doen.
Als alles zo blijft lopen zoals nu, hoop ik dit
vak nog heel lang te kunnen uitoefenen.
Vernieuwde faciliteiten SportCity
Veiligheidsoefening in De Hanepraij
SportCity is verheugd dat zij de leden weer alle service mogelijkheden kunnen aanbieden.
De werkzaamheden en vernieuwingingen van
SportCity Gouda zijn afgerond. Om de leden
te bedanken voor hun geduld en support
waren zij afgelopen maandag 22 juli uitgeno-
digd voor een feestelijk samenkomen.
Voor de leden stonden champagne, koude
versnaperingen en broodjes gesponsord door
Subway klaar. Iedereen werd persoonlijk
begroet met een vernieuwings dronk en een
zonnebloem gesponsord door Wim Jansen. De
vernieuwde faciliteiten zijn speciaal voor de
leden gerealiseerd, zodat zij er veel plezier aan
beleven en dat zij zich nog meer thuis voelen
bij de gezelligste sportclub om t te worden,
aldus SportCity. Ook kan er weer volop van
de wellness mogelijkheden genoten worden.
De leden hebben ondanks het warme weer eerst
gesport, waarna ze zich in de feeste lijkheden
lieten dompelen. Prachtig dat de leden het
zo sportief hebben opgepakt, wij zijn dan
ook zeer verheugd dat we iedereen vanaf nu
weer alle service mogelijkheden kunnen aan-
bieden. SportCity heet iedereen welkom om
de vernieuwing te ervaren.
Voordat de verhuizing van de bewoners naar
De Hanepraij plaats gaat vinden, wordt de
nieuwe (veiligheids)situatie in kaart gebracht.
Het doel is dat de BHV-medewerkers in het
nieuwe gebouw al vertrouwd zijn, voordat het
centrum in gebruik wordt genomen.
De Hanepraij is een groot gebouw, met 230
bewoners en ruim 400 medewerkers. Daarom
worden er 75 BHV-ers getraind om dagelijks de
veiligheid te garanderen. Het is belangrijk om
een nieuw gebouw door en door te leren ken-
nen, aldus Hans Bos, veiligheidscordinator
bij Zorgpartners. Daarom kiest Zorgpartners
ervoor om in de maand juli te starten met rond-
gangen en oefeningen met de BHV opgeleide
medewerkers. Het calamiteitenplan wordt uit-
getest op de nieuwe situatie. Er worden op di-
verse dagen met een groepje BHV-ers oefenin-
gen gehouden. Verschillende scenarios worden
dan nagebootst. Bijvoorbeeld brand op een
clintenkamer op een van de etages, een gas-
lek, een stroomstoring en een slachtoffer met
een hartstilstand. De technische voorziening,
de communicatiemiddelen en de organisatie
van de bedrijfshulpverlening worden hierbij
uitgetest. Ook zijn er oefeningen in de nacht
gepland. Begin september, een week voordat de
bewoners hun intrek in De Hanepraij nemen,
staat er een grote oefening in samenwerking
met de brandweer Holland Midden, afdeling
Gouda gepland.
VAN DE R S P R ONG HY P OT HE K E N
OOK GOUDA HEEFT NU EEN STARTERSLENING.
VRAAG ONS NAAR UW MOGELIJKHEDEN
Bel ons voor een afspraak
J. Olsthoorn
Erkend hypotheek adviseur
www.vdsprPOHOMt T. 0182 - 587070
Nominaties Beste Werkgever
Drie Goudse werkgevers zijn genomineerd
voor de titel Beste Werkgever van Nederland
2013.
Het gaat om de bedrijven Gemiva, Oasen en
het Groene Hart Ziekenhuis. De prijs wordt uit-
gereikt aan de werkgever die het beste scoort op
de algemene tevredenheid van de werknemers.
De prijs wordt uitgereikt door Intermediair en
Effectory. De drie Goudse bedrijven nemen het
op tegen 47 anderen uit Nederland. In oktober
wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.
Voordat de bewoners in september naar De
Hanepraij verhuizen vinden er diverse veilig-
heidsoefeningen plaats.
14 ADVERTENTIE
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
2
0
1
33
Goudse Sportzomer (22 juli t/m 14 augustus)
Maandag t/m donderdag vanaf 13.30 uur.
Luister voor meer informatie elke donderdag om 17.15 uur naar Gouda FM.
Hier zal Femke de Caluw van VVV Gouda meer info over deze tips geven.
Opening PlayToday (zaterdag 27 juli)
Ofcile opening grootste LEGO speciaalzaak van Nederland in hartje Gouda.
Waterwandeling (Zaterdag 27 juli van 11.00 - 14.00 uur)
De wandeling begint met een demonstratie van de Donkere Sluis.
De start is voor het Stadhuis (Markt). Deelname is gratis.
Uw evenement ook op deze kalender?
Meld het ons via redactie@dekrantvangouda.nl
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponnten oon! r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
INSTALLATIES
ZET ZONLICHT OM
NAAR STROOM
Van Bijsterveld Installaties
Driebruggen
M 06 - 23 90 10 54
I www.vbijsterveld.nl
en rondIeIdIng door de PunseIIe koekjes-
{obrIek en een doosje koekjes mee.
eserveren per emo|| v|o mor|o@punse||e.n|
of te|efon|sh v|o 0-81+0SS08.
8ezoek 's morgens von moondog tlm vr|dog.
UnIek Gouds UItje
dI IdI d dd P II k
j
Spelletjesdag Lange Tiendeweg
zaterdag 27 juli
Goudse Montmartre
woensdagen 31 juli en 7 augustus 2013
Goudse kaas- en ambachtenmarkt
donderdagen 25 juli en 1 augustus 2013
Goudse Sportzomer
22 juli t/m 29 augustus
Zondagmiddagconcerten Houtmansplantsoen
tot en met 1 september 2013

+""3
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Werkt u graag een handje mee... vraag eens naar de mogelijkheden
Een nieuw tuinidee? Wij denken graag met u mee!
houd
mee!
BTW-tarief
arbeidsloon per
1 maart slechts
6%
Goudse kaas- en ambachtenmarkt met Frau Antje (archieffoto)
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
Verhuizingen
nationale en internationale verhuizingen
projectverhuizingen
verhuisliften
pianovervoer
opslag inboedels

Oostpolderweg 2
2841 DA Moordrecht
Tel. (0182) 37 23 11
06 - 51827335
www.totuwdienst.nu
TOT UW DIENST
Elke dag om 10.15, 15.15 en 19.15 uur Gouda Actualiteiten
met de ontwikkelingen die zich voordoen in Gouda en omgeving.
| Kanaal 63 via Rekam/Caiway
KANAAL 63
Midzomermarkt
donderdag 29 augustus van 09.00 - 18.00 uur
15
WERK & SCHOLING
Dubbel feest bij Kiekeboe
Kinderen nemen afscheid van juf Els
Op peuterspeelzaal Kiekeboe aan de Lange
Groenendaal 50 in Gouda was het vrijdag
12 juli dubbel feest. De peuterspeelzaal
bestaat twintig jaar en zij gaan samen met
Bibliotheek Gouda meedoen aan Boekstart.
Met bijna dertig peuters hebben we dit heuge-
lijk moment heel feestelijk beleefd. Er waren
slingers, ballonnen, muziekstokjes, feestliedjes
en een heerlijk stuk taart voor alle peuters. Heel
leuk werd het toen Janneke van de Wapperkids
ging voorlezen. Met ondersteunende gebaren
uit de Nederlandse gebarentaal, liedjes en be-
wegingen werd het een heus feestje om naar
een boekje te luisteren, aldus Kiekeboe.
Peuterspeelzaal Kiekeboe is al twintig jaar ge-
vestigd in de binnenstad van Gouda. Het is een
kleinschalige peuterspeelzaal waar maximaal
vijftien peuters de kans krijgen om in groeps-
verband ervaringen op te doen. De missie van
Kiekeboe is om peuters van twee tot vier jaar
door middel van spel zich sociaal te laten ont-
wikkelen en groeien. Zie meer informatie over
de speelzaal www.kiekeboeweb.nl, bel tussen
9.00 en 11.30 uur naar (06) 424 512 34 of zie
www.facebook.com/PeuterspeelzaalKiekeboe-
Gouda.
Kinderen van de Prinses Julianaschool in Gouda
hebben op woensdag 17 juli afscheid genomen
van juf Els. Nadat zij was opgehaald met een
kever, heeft ze genoten van een high tea met
de kinderen van haar klas. Daarna is ze door
alle leerlingen van de school toegezongen in de
eigen gymzaal.
Ook dit seizoen biedt Cursuscentrum Kunst
Kijken weer nieuwe cursussen aan. Dag- en
avondcursussen over De Groten uit de
Gouden Eeuw, Moderne Architectuur na 1945
en Moderne Kunst na 1945. Tijdens de maan-
delijkse bezoeken aan tentoonstellingen
kunnen cursisten zich laten verrassen onder
begeleiding van Nelleke van Poelgeest.
Nelleke van Poelgeest is net terug van haar
bezoek aan de Biennale in Veneti, de be-
langrijkste tentoonstelling op het gebied van
heden daagse kunst. Om extra inspiratie op
te doen, zegt ze energiek. Al bijna dertig jaar
weet zij haar enthousiasme voor kunst over te
brengen op haar cursisten. Kennis overdragen
ligt me goed. Ik vertel graag en ik verdiep me
nog steeds. Deze zomer bijvoorbeeld weer in
losoe en kunst. Tentoonstellingen die je niet
mag missen kies ik uit. Daarna een uitgebrei-
de inleiding en dan een rondleiding met een
kleine groep. Bel voor meer informatie en het
toezenden van het programmaboekje (0182)
394 044, mail kunstkijken@hetnet.nl, of kijk
op www.kunstkijken.info.
Nieuwe cursussen kunst kijken
Cursuscentrum KUNST KIJKEN Voor liefhebbers van kunst
en cultuur. Cursuscentrum KUNST KIJKEN, drs. P.E.
Poelgeest-Zuurhout, kunsthistorica te Reeuwijk, biedt dit
seizoen vier verschillende cursussen kunstgeschiedenis aan.
Ze worden gegeven in Gouda en Bodegraven.
\t u ook - met meer pezer en begrp nuur beedende
kunst en urchtectuur kken - goed genlormeerd
nteressunte, uctuee expostes zen en met een kene groep
rondgeleid worden? Schrijf u dan in voor n of meer
cursussen.
ln september guut vun sturt de cursus De Groten uit de
Gouden Eeuw. U wilt het werk van de grote kunstenaars uit
de Gouden Eeuw, zoals Rembrandt en Jan Steen, beter
begrpen: Lrvuur de verrussng vun het deper nguun op de
schoonheid van hun werk. U leert de verhulde betekenissen
herkennen. Het zu een leest zn, wunneer w de besproken
kunstwerken in het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam
zen. Deze cursus sturt op l0 en ll september.
De cursus Moderne Architectuur na 1945 sturt op l5 en l6
oktober en Moderne Kunst na 1945 op 22 en 23 oktober.
De muundekse cursus 1entoonstengen bezoeken sturt op
20 en 2l september.
Voor meer nlormute, toezendng vun het progrummuboeke
en inschrijven:
Telefoon: 0182 - 39 40 55
E-mail: kunstkijken@hetnet.nl
of www.kunstkijken.info
Kundalini Yoga voor Iedereen
Locatie: Advaita Centrum Fluwelensingel 53 te Gouda
Van september 2013 t/m mei 2014
22 lessen met Yoga, Pranayama en Meditatie van 1:30 uur op:
- maandag om 10:15 uur en maan- en woensdag om 20:00 uur
- excl. 15 min. inloop en 15 min. nabespreking met thee
Thema: KY en Westerse Lichaamssystemen
Informatie bij Wouter Koert - Tel.: 0182-528884
Email: yoga_in_silence@pinklotus.org
Website: www.pinklotus.org
Kundalini
Yoga Yoga
Voor iedereen
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Presentatie Erfgoud
Hugo van den Hoek-Ostende, directeur van de muziekschool (Kunstpuntgouda), ontvangt het
magazine Erfgoud uit handen van Marije Strating, vice-voorzitter van Stichting Open Monumen-
tendag Gouda.
In de Muziekschool aan de Westhaven is af-
gelopen vrijdag het nieuwste nummer van
Erfgoud gepresenteerd, het cultureel erfgoed-
magazine dat Stichting Open Monumenten-
dag jaarlijks uitgeeft. Het thema van dit jaar
is Macht en Pracht, met de focus op de acht-
tiende eeuw.
Een eeuw die nogal is ondergesneeuwd tussen
de alom bekende zeventiende eeuw, de Gouden
Eeuw, en de negentiende eeuw, vertelde
vice-voorzitter Marije Strating bij de ofcile
presentatie van Erfgoud. Het is echter een be-
langrijke en interessante eeuw die kan worden
gezien als schakel tussen beide eeuwen, tussen
de oude klassenmaatschappij en de moderne
samenleving. Het is tevens de eeuw van de
Verlichting, van nieuwe ideen en uitvindin-
gen. Als voorbeeld noemde Strating het artikel
over stucwerk. Weinig mensen weten dat het
stukadoors uit Itali waren die het stucwerk
maakten in een groot aantal achttiende eeuwse
Goudse grachtenpanden. Het eerste exemplaar
van Erfgoud werd overhandigd aan Hugo van
den Hoek Ostende, directeur van Kunstpunt-
gouda, waar de Muziekschool onder deel van is.
Wat wij erven is goud waard. Ik heb soms het
idee dat we daarin vervlakken. Dat het niet meer
zoveel waarde heeft wat wij erven. Daarom is
het zo waardevol om het bewust door te geven.
Kunstpuntgouda komt in scholen om kunst en
cultuur over te dragen. Ook het cultureel erf-
goed komt aan bod, in samen werking met de
buurman aan de overkant. We vinden het bij-
zonder om met de Stichting Open Monumen-
ten Dag mee te kunnen doen op Klassendag.
Op vrijdag 13 september komen drie klassen
kennismaken met dit gebouw. Ik geef dan zelf
een kleine rondleiding. Wat ik dan bijvoor-
beeld aan de orde wil brengen is het feit dat dit
gebouw al in 1905 een muziekgebouw was. Ik
wil dan ook een koppeling maken tussen het
gebouw en de muziek. Welke muziek werd er
in die tijd gespeeld? Wat was de hedendaagse
muziek van toen? Aan de hand van die muziek
wil ik verhaal vertellen over muziek en dit
gebouw. Dat het zal inspireren tot liefde voor
cultuur. Het magazine Erfgoud is vanaf nu te
koop bij diverse boekhandels, zoals Verkaaik,
Smit, Primera, Bruna, Van der Tooren en The
Read Shop.
Palet Welzijn organiseert in september en
oktober de cursus In balans voor mantel-
zorgers. Het doel van de cursus is bewustwor-
ding van de eigen situatie, gedrag, wensen
of behoeftes in relatie tot de rol als mantel-
zorger.

In zes bijeenkomsten van anderhalf uur krijgt
men handreikingen, toegespitst op de eigen
situatie, om zo goed mogelijk met soms moei-
lijke omstandigheden om te gaan. Men leert
steun te vragen binnen het eigen sociale net-
werk. Daarnaast krijgt men tips om meer te
genieten, minder te piekeren en meer tijd vrij
te maken voor de eigen behoeften en wensen,
zodat men de zorg op een prettige manier vol
kan blijven houden. De cursus vindt plaats op
dinsdagmiddag 13.30 tot 15.00 uur bij Palet
Welzijn, Antwerpseweg 7 in Gouda, in het
gebouw van Vierstroom. De cursus data zijn
17 en 24 september en 1, 8, 15 en 22 oktober.
De kosten zijn tien euro, inclusief lesmate-
riaal. Voor vragen of aanmelden kan men con-
tact opnemen met Lianne Engelen van Palet
Welzijn, via telefoon (0800) 935 9456 of mail:
info@paletwelzijn.nl. De cursus zal alleen
plaatsvinden bij voldoende aanmeldingen.
Cursus voor
mantel zorgers
Peuterspeelzaal Kiekeboe bestaat twintig jaar.
Nelleke van Poelgeest
16
ADVERTENTIE
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
17
SPORT / GEZONDHEID
Open Toernooi
TIOD
Kort nieuws
Het Open Toernooi van de Goudse Tennis-
vereniging TIOD gaat zaterdag 27 weer van
start. Op het park aan de Vossenburchkade
zullen tot en met de naledag op zondag
4 augustus ongeveer 200 partijen worden
gespeeld.
In de enkelspelen zal gespeeld worden vanaf
categorie drie tot en met negen. De dubbels
worden gespeeld in de categorien heren dub-
bel, dames dubbel en gemengd dubbel 3, 4,
5 en 7 25+. Naast het tennis kan tijdens de
door de weekse dagen genoten worden van
heerlijke maaltijden waarvan de biefstuk-
avond op woensdag een absolute klapper is,
Rijbewijskeuring
Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan,
kan op 8 augustus en 12 september terecht
bij Regelzorg in De Buurtstee, Gildenburg
1 in Gouda. Dit kan alleen door een afspraak
te maken via het landelijk afsprakenbureau
van Regelzorg, telefoon (088) 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via de website
www.regelzorg.nl. Het tarief voor de B/E
keuring is dertig euro. Chauffeurs jonger dan
zeventig jaar met C/D/E rijbewijs betalen
52,50 euro. Informeer bij de ziektekostenver-
zekering of deze de kosten voor de keuring ver-
goedt. Het keuringsformulier, de zogenaamde
Eigen Verklaring is voor 23,80 euro verkrijg-
baar bij de gemeente of via internet op mijn.
cbr.nl. Daarvoor heeft men een DigiD nodig.
Wanneer de Eigen Verklaring is gedownload
van internet hoeft bij zoekraken geen nieuwe
te worden aangeschaft. Meer informatie over
de senioren keuringen, inclusief de leeftijds-
verhoging naar 75 jaar per 1 januari 2014, is te
vinden op www.regelzorg.nl.
Inloopmorgen ex-mantelzorgers
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale
Thuiszorg Midden-Holland en Palet Welzijn
organiseren elke tweede donderdag van de
maand van 10.00 tot 11.30 uur een inloop-
morgen voor ex-mantelzorgers. Centraal staat
het ontmoeten van andere ex-mantelzorgers en
het delen van ervaringen tijdens een kop kofe
of thee. De bijeenkomst is gratis en wordt
gehouden in het Atelier (gebouw achter het
Hospice) aan Ridder van Catsweg 67 in Gouda.
Voor informatie of aanmelden kan men terecht
bij Simone van Uunen, telefoon (0182) 358 199
of Danielle Schipper, telefoon (0182) 547 921.
Beweegochtend voor 55-plussers
Sport.Gouda en Irishof organiseren op vrijdag
2 augustus een beweegochtend voor 55-plus-
sers in de Irishof. Sport.Gouda heeft samen met
Irishof een programma opgesteld om 55-plus-
sers te laten zien hoe leuk en gezond bewegen
is. Enkele onderdelen zijn bewegen op muziek,
koersbal, een behendigheidparcours, kegelen
en tennis. Plezier staat tijdens deze ochtend
centraal. De beweegochtend is van 10.30 tot
12.00 uur. Kosten voor deelname zijn vijftig
cent en vooraf aanmelden is niet nodig. De Iris-
hof is gevestigd aan het Middenmolenplein 266
in Gouda.
Atleet Roland van Zuilen van AV Gouda is voor
het tweede jaar op rij derde van Nederland
geworden op het onderdeel discuswerpen,
met een afstand van 54.61 meter.
Hiermee benaderde hij bij het Nederlands
Kampioenschap Atletiek voor Senioren zijn
persoonlijk record. Van Zuilen wist zich dit jaar
niet te kwaliceren voor het Europees Kam-
pioenschap voor atleten tot 23 jaar. Ondanks
deze teleurstelling kwam hij dit weekend weer
sterk voor de dag. Sprinter Roben Popkema
van AV Gouda was dit weekend in topvorm en
boekte twee persoonlijke records: op de 100
meter kwam hij tot een tijd van 11.14s en op
de 200 meter tot 22.32. De 24-jarige blijft zich
verbeteren en bewees ook dit weekend dat hij
tot de snelste sprinters van Nederland behoort.
Van Zuilen derde op onderdeel
discuswerpen tijdens NK
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Aan het begin van het nieuwe voetbal-
seizoen zijn diverse leden van voetbalclub
ONA uit Gouda actief om het terrein in orde
te brengen. Dit jaar krijgen zij voor het eerst
hulp van verstandelijk gehandicapte clinten
van activiteitencentrum De Schakel in Moor-
drecht. Samen met een begeleider verrichten
zij er onderhoudswerkzaamheden. De samen-
werking past in het streven van de overheid
om iedere burger meer in zijn eigen kracht te
zetten, ook mensen met een beperking.
Onze tuingroep heeft een jarenlange ervaring
in het onderhouden van tuinen, vertelt Jeroen
van Driel, begeleider van de tuingroep van
De Schakel, n van de dagbestedingslocaties
van zorgaanbieder Gemiva-SVG Groep. Ooit
zijn we begonnen met tuinieren als dagbeste-
ding achter ons activiteitencentrum aan het
Oost einde in Moordrecht. De kwaliteit van
het tuinieren was op een gegeven moment zo
goed, dat we ook naar buiten konden. Onder
onze vaste klanten zijn onder andere een
woningcorporatie, een manage en een tennis-
vereniging. We werken kostendekkend en
konden hierdoor onder meer een bus en een
aanhanger aanschaffen. Iedere opdracht be-
kijken we op haalbaarheid. Door de beperkin-
gen van de clinten kunnen we niet alle klussen
aannemen. De overheid verwacht steeds meer
dat wij mensen met een beperking een bijdrage
laten leveren aan de samenleving. Zo kwam
ik in gesprek met voetbalvereniging ONA.
Het verenigingsleven heeft het zwaar. Allerlei
kleine klussen blijven er liggen. Het schoon-
maken van de reclameborden langs de velden
bijvoorbeeld. ONA heeft steeds dringender de
reclame-inkomsten nodig. Het opknappen van
de borden doet onze tuingroep momenteel.
Een inke klus, maar onze clinten vinden het
prettig werk.
Kosten
De kosten van het begeleiden van de clinten
is nu nog een zaak van de AWBZ, maar gaat
in 2015 over naar de gemeentelijke WMO.
Gemeentes willen dan dat ook de gehan-
dicapte burgers zich inzetten voor de lokale
samen leving. Met dit project doen we dit nu
al, wmo-proof heet dat. Ik zou het eerder een
win-win-situatie noemen. Wat ons betreft is dit
nog maar het begin. Er werken ook al groepen
clinten van de Gemiva-SVG Groep in bijvoor-
beeld de zorgcentra Moerdregt in Moordrecht
en Irishof in Gouda. Daar is onlangs het petit
caf van het Verzetsmuseum heropend. Nu
draait een groep clinten van onze stichting het
caf. Tegelijkertijd bespaart de Gemiva-SVG
Groep op de huisvestingskosten, een gebouw
zoals De Schakel is immers een kostbare dag-
bestedingslocatie. Er zal echter altijd wel be-
hoefte zijn aan activiteitencentra. Sommige
clinten zijn dusdanig beperkt en zorgbehoef-
tig dat zij aangewezen blijven op de veilige
beschutting van gebouwen zoals De Schakel.
Maar iedere besparing is meegenomen. Na de
overheveling van dit deel van de AWBZ naar
de WMO is zon dertig procent minder budget
beschikbaar. Hier spelen we met dit soort
projecten nu al op in, aldus Van Driel.
De tuingroep knapt momenteel de reclameborden langs de velden van ONA op.
Tuingroep De Schakel
actief bij ONA
Sluisdijk 15 - Gouda
Telefoon: 0182 58 39 33
www.golfbaan-ijsselweide.nl
Onbeperkt golfen voor
slechts 55,- p/mnd
Wordt nu lid van de meest ongedwongen Golfbaan van Nederland
Inschrijfgeld {6250,-} retour via cadeaubon.
Yevens n daagse baanpermissiecursus t.w.v. 6149,- cadeau.
U twljtelt nog? Kom oan langs ot maak een atspraak
met onze klantaovlseuses voor een gratls kennlsmaklngscllnlc.
GOLF8AAN |[SSLLWL|DL GOUDA: GL8OORTLPLLK vAN KAMP|OLNLN
GOLF, VEEL YE LEUK OM NIEY YE DOENI
Zomeractie!
Voedselverrijking voor katten
U zult bij het lezen van deze titel denken:
Krijgen die katten nou ng niet genoeg te
eten?. Nee hoor, voedselverrijking betekent
uw dier mr ctief met de voeding bezig te
laten zijn. In de natuur moesten dier en mens
langdurig moeite doen om aan eten te komen.
Anno 2013 loopt de kat naar de etensbak en
de mens naar de supermarkt en klaar! Voed-
selverrijking wordt ook in dierentuinen toe-
gepast om verveling van dieren tegen te gaan
(fruitijsjes voor apen, visijsjes voor ijsberen
etc.) Vooral voor binnenkatten is het leuk om
via de voeding wat extra levensvreugde en
beweging aan te bieden.
Omdat katten vaak twee keer daags eten
krijgen lopen zij een groot deel van de dag
met een lege maag rond. Hierdoor kan frus-
tratie en xatie op eten optreden waardoor
probleemgedrag en lichamelijke afwijkingen
kunnen optreden. Problemen als overgewicht,
overmatig miauwen, schrokken en braken
kunnen optreden. Een oplossing is dan om
vaker per dag kleine porties aan te bieden
en de kat er bij voorkeur iets voor te laten
doen. Dit kan door zogenaamde voerautoma-
ten of door huisvlijt. Voorbeelden van huis-
vlijt zijn: brokjes in een voerbal met gaatjes,
wc-rolletjes knutselwerkje (zie foto), gaatjes
in een eierdoos, visijsje maken in de zomer
en herfstbladeren in een doosje met brokjes
ertussendoor.
Als u het jaaggedrag van uw kat wil stimu-
leren kunt u de brokjes enkele keren per dag
door de kamer werpen. Begin dichtbij en
maak de afstand steeds groter. Probeer het
niet als er net gegeten is, de kat moet wel zin
hebben om te eten. Verstoppen van voedsel
door het huis heen stimuleert speurgedrag en
lokt beweging uit.
Gecastreerde poezen en katers hebben
25 procent minder eten nodig, let hier ook
op! Verzadiging treedt eerder op bij natte
voeding (brokjes weken), ook bootst het meer
de natuurlijke voeding na.
Als u vragen hebt over dit of andere onder-
werpen, benader ons gerust!
Het team van Dierenkliniek de Paltrok.
w w w . p a l t r o k . n l
f 59 P
T
www
openingstijden:
maandag t/m vrijdag
9:00 - 19:30 uur
elmolener
2807 EX Gouda
el: (0182) 51 12 15
.paltrok.nl
M.W. vander Wijden
J. vander Kolk
Dierenartsenvoor gezelschapsdieren
aldus TIOD. De toernooileiding, bestaande uit
Daphne Hennen, Rianne Kamphuisen, Linda
Mank, Patrick Hennen en Karel Kamphuisen,
treffen momenteel de laatste voorbereidingen
en zijn er klaar voor om alles vanaf zaterdag in
goede banen te leiden.
Een gezellig vol terras tijdens het voorweekend
van TIOD Open 2012.
18
ADVERTENTIE
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
en zilver
Het is nu tijd om uw
goud te verzilveren!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Zilverprijs 550,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, bestek, dienbladen, serviezen, baren etc.
Goudprijs 35,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Vrijdag 26 juli
Gouda, We all love 80s & 90s & 00s
in StudioGonz. Aanvang 21.00 uur. Zie
www.studiogonz.nl.
Zaterdag 27 juli
Gouda, Waterwandeling met Marina
Perdijk, start om 11.00 uur voor het stad-
huis op de Markt in Gouda. Aanmelden bij
secretariaat@goudawaterstad.nl.
Zondag 28 juli
Gouda, Houtmansplantsoenconcert met Hade-
wych Minis en Tessa Rose Jackson, vanaf
14.00 uur. Toegang is gratis.
Woensdag 31 juli
Gouda, Familierondleiding Museum Gouda,
aanvang 14.00 uur. Vooraf aanmelden bij
rondleidingen@museumgouda.nl.
Gouda, Concert van organist Johan Hermans in
de Sint Jan. Aanvang 20.00 uur, entree is negen
euro, acht euro voor 65-plussers.
Donderdag 1 augustus
Gouda, Wekelijks toeristenconcert van 12.30
tot 13.30 uur in de Sint Jan. Deze week orga-
nist Wilhelm Lagrouw. Entree is een toegangs-
kaartje voor de Sint Jan.
Vrijdag 2 augustus
Gouda, Diner van Firma Van Drie in
het museumcaf om 18.30 uur. Zie
www.rmavandrie.nl.
Zaterdag 3 augustus
Gouda, Open Gouds Kampioenschap van Jeu
de Boules Vereniging Gouda op Sportcomplex
De Uiterwaard. www.jbvgouda.nl.
Gouda, CreatorFest 2.0 in StudioGonz, met
Dubstep en Drum n Bass. Aanvang 21.00 uur.
Zie www.studiogonz.nl.
Exposities
Gouda, Tentoonstelling Vergeven en ver-
zoenen in Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turf-
singel 30. Samenwerking van Verzetsmuseum
en Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Te
zien van 2 juli tot en met 28 december.
Gouda, Expositie StadsGezichten in Gouda
Studios aan Oosthaven 12. Te zien van 19 juli
tot en met 22 augustus. Op 15 augustus om
20.00 uur vertelt Frank Penders over dit project.
Zie www.goudastudios.nl.
Gouda, Expositie Gouda Kaas en Paard in
beeld. Te zien op elke werkdag in de maanden
juli en augustus in het Huis van de Stad aan het
Burgemeester Jamesplein 1.
Gouda, Expositie Summer-Sale bij Galerie
Montulet aan de Hoge Gouwe 115. De
galerie is geopend van dinsdag tot en met
zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Zie ook
www.galeriemontulet.nl.
Gouda, Tentoonstelling Abstract in Kunst-
uitleen Gouda Regio (de Blekerssingel 40),
te zien van 6 juli tot en met 31 augustus. De
kunstuitleen is gesloten van 22 juli tot en met
20 augustus.
Gouda, Zomertentoonstelling Art & Souvenirs
in pand Roodbol Achter de Kerk 13. Te bezoe-
ken van dinsdag tot en met zondag van 12.00
tot 17.00 uur. Te zien tot en met 4 augustus.
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
19 FILM / UITGAAN
Tot in de jaren zestig waren in het zuiden
van de Verenigde Staten scholen, restaurants
en de bus strikt gescheiden voor zwarten en
blanken. In die tijdgeest is het dan logisch dat
men de zwarte keukenmeid Minny ontslaat
omdat ze naar het blanke toilet gaat. Ten min-
ste volgens Hilly Holbrooke, de aanvoerster
van het rijke blanke vrouwenclubje in Jackson,
Mississippi.
Ieder blank gezin zou een apart toilet moeten
bouwen voor de bedienden, betoogt Hilly
tegen over haar bridge-vriendinnen terwijl
dienst bodes Aibileen en Minny hen van thee
en taart voorzien. Op het oog geven zij geen
krimp, maar onder de oppervlakte broeit het.
Zowel bij Aibileen en Minny als bij de blanke
Skeeter. Minny (Octavia Spencer) neemt na
haar ontslag op onnavolgbare wijze wraak
op Hilly, een running gag in de lm. Skeeter
(Emma Stone), zelf dol op de nanny die haar
opvoedde, besluit tegen alle conventies in de
verhalen van de zwarte vrouwen op papier te
zetten. Aibileen (Viola Davis), die zeventien
blanke kindjes opvoedde maar haar eigen zoon
verloor, doet als eerste mee. Gaandeweg komt
ook de brutale Minny over de brug. The help
gaat niet over de grote strijd tegen de rassen-
scheiding, maar over de absurde werkelijkheid
van alledag. Het subtiele verzet van Skeeter,
Aibileen en Minny leidt tot hilarische scnes.
Zo wordt deze lm over een zwaar onderwerp
een heuse feelgood-movie. De lm treft daar-
mee dezelfde toon als het boek waarop hij
is gebaseerd: Een keukenmeidenroman van
Kathryn Stockett, een hit in Nederlandse lees-
clubs. The help is te zien in Filmhuis Gouda
The help gaat niet over de grote strijd tegen de rassenscheiding, maar over de absurde werkelijk-
heid van alledag.

Gelukkig
hebben we de
kinderalimentatie
in goed overleg
kunnen regelen.
www.scheidingsplanner.nl
9ZHX]Z^Y^c\heaVccZg<djYV"7dYZ\gVkZcBVg^VccZ@g^Z\Zg
gouda@scheidingsplanner.nl
Tel. (088) 61 61 025 (lokaal tarief) of (06) 24 237 870
BZZglZiZc4
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
Help, ik ga scheiden! aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.
Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, wilt u alles zo goed mogelijk laten verlopen. En snel inzicht
krijgen in uw nancile mogelijkheden. Als nancieel deskundige en vertrouwenspersoon behartigt de
Scheidingsplanner uw belangen. Alle afspraken worden vastgelegd in n duidelijk Scheidingsplan

. En de
Scheidingsplanner regelt verder alles voor u: het convenant, het ouderschapsplan en de afhandeling door
de rechtbank. Zo kunt u nancieel weer verder.
Help, ik ga scheiden!
WWW.GOUDA.FM
Elke donderdag om 17.15 uur
geeft VVV Gouda enkele tips
over activiteiten in Gouda.
Feelgood-movie over
een zwaar onderwerp
Boekverlmingen in het Filmhuis
Diner in het museumcaf
Filmhuis Gouda
Uitladder
Donderdag 25 juli
20.30 uur: The help
Vrijdag 26 juli
15.30 uur: Intouchables
20.30 uur: Brokeback mountain
Zaterdag 27 juli
19.00 uur: Die Wand
21.45 uur: Tinker tailor soldier spy
Zondag 28 juli
20.30 uur: A royal affair
Maandag 29 juli
20.30 uur: Tinker tailor soldier spy
Dinsdag 30 juli
20.30 uur: The help
Woensdag 31 juli
20.30 uur: Die Wand
Donderdag 1 augustus
20.30 uur: The great Gatsby
Filmhuis Gouda vertoont in samenwerking
met de Openbare Bibliotheek Gouda van
donderdag 18 juli tot en met woensdag
14 augustus een speciaal programma met
boekverlmingen, mede gekozen door lm-
huisdonateurs.
Tijdens de boekenmaand zijn alle oorspronke-
lijke boeken ook te vinden in het Filmhuis.
Daarnaast zijn ze zowel in de Centrale Biblio-
theek als in Bibliotheek Bloemendaal aan wezig.
Op vertoon van de bibliotheekpas kunnen op
drie woensdagen onderstaande boekverlmin-
gen voor vijf euro (in plaats van acht euro) wor-
den bezocht. Woensdag 31 juli om 20.30 uur
Die Wand, woensdag 7 augustus om 20.30
uur Night train to Lisbon en woensdag 14 au-
gustus om 20.30 uur The great Gatsby. Om-
gekeerd kunnen lmliefhebbers hun voordeel
doen bij de bibliotheek. Filmhuisdonateurs die
tijdens de boekenmaand (nieuw) lid worden
van de Openbare Bibliotheek Gouda krijgen
het eerste jaar vijftig procent korting op hun
lidmaatschap en betalen 22,50 euro. Inschrij-
ven kan aan de balie van de bibliotheek op ver-
toon van de donateurspas van het Filmhuis.
Firma Van Drie biedt belangstellenden de
mogelijkheid om informeel kennis te maken
met de Goudse kunstcultuur in het museum-
caf van Museum Gouda.
Koks van de Firma Van Drie serveren vrijdag
2 augustus om 18.30 uur een vegetarische
driegangenmaaltijd. Tijdens het diner kan men
luisteren naar een muziekperformance of een
gedicht. Reserveer kan via (0182) 512 665 of
administratie@rmavandrie.nl. De kosten voor
dit avondje uit zijn 12,50 euro per persoon.
Firmanten en Vrienden van de Firma Van Drie
betalen tien euro. Zie www.rmavandrie.nl.

BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 25 t/m woensdag 31 juli 2013
KINDERMATINEE
Alle lms zijn Nederlands gesproken.
PACIFIC RIM
THE WOLVERINE
RED 2
dag. 18.45, 2e week
dag. 21.15
Nederlandse premire
dag. 21.30
Nederlandse premire
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor 1,00
I.v.m. zomervakantie geen vrijdag voordeel matinee.
MONSTERS UNIVERSITY
DE SMURFEN 2
do t/m za 14.00 (3D versie), zo t/m wo 14.00
(2D versie), 3e week
zo t/m wo 14.00
Nederlandse voorpremire
NOW YOU SEE ME
WORLD WAR Z
SPIJT!
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 2
dag. 18.45, 2e week
dag. 21.30, 4e week
dag. 19.00, do t/m za 14.00, 6e week
dag. 14.15, 5e week
20
Nummer 30, 25 juli 2013
Oplage: 69.000 exemplaren
IN 8USINSS
Viavesta MakeIaars Adviseurs kIein Amerika 15 2806 CA Couda T 0182 51 12 83 M 06 53 96 19 42 www.viavesta.nI goudaviavesta.nI
OPLN PU|S
dlnsdag 20 |ull van 18.00 - 20.00 uur
D
P

N

P
U
I
S
e korverpIantsoen 15, Couda Vraagprijs 6 195.000,- k.k.
DostmoIenpad 9, Couda Vraagprijs 6 189.000,- k.k. kattendijk 49, Couderak Vraagprijs 6 429.000,- k.k.
8iesIookgaarde 23, Couda Vraagprijs 6 449.000,- k.k.
wiIIem 8arentszIaan 38, Couda
Puurprijs vanaf 6 20.000,- per jaar
kIein Amerika 18, Couda
Puurprijs 6 135.- per m per jaar
Pasteurstraat 6, keeuwijk
Vraagprijs 6 300.000,- k.k.
Puurprijs 6 22.000,- per jaar
disonstraat, keeuwijk
Puurprijs vanaf 6 75,- per m per jaar
Panzeweg 21, Couda
Puurprijs 6 24.000,- per jaar
Ca naar viavesta.nI of beI 0182 51 12 83

Minat Terkait