Anda di halaman 1dari 62

Sekolah Menengah ____________________________

Modul Intensif
Penulisan Rumusan
Dan Pemahaman
SPM
BAHASA MELAYU

A+

NAMA
:_____________________________________________________
TINGKATAN :
_____________________________________________

Rumusan

Jawab soalan ini dulu kerana inilah lubuk markah.


Saya cadangkan 10 patah kata untuk pendahuluan, 70 kata untuk isi tersurat, 25 patah kata untuk
isi tersirat dan 15 patah kata untuk kesimpulan. Rancang perenggan anda dengan teliti.
Untuk pendahuluan, sila semak kata-kata sinonim untuk faktor, kepentingan, kesan dan
sebagainya. Apakah makna perkataan ini? Natijah, kekangan, kemaslahatan, manfaat, gejala,
strategi, . Sila cari makna yang tepat daripada kamus dewan.
Mulakan isi tersurat dengan (rujuk soalan, katakanlah faktor) Salah satu faktor keracunan makanan
ialah (isi pertama). Selain itu, (isi ke-2), Seterusnya, (isi ketiga), Seperkara lagi, (isi ke-4), malahan
(isi ke-5). Di samping itu(isi ke-6) dan juga, (isi ketujuh). Justeru bukan penanda wacana.
Kalau isi tersurat dah tulis 6, kira jumlah kata. Kalau baru 60, boleh tambah satu isi lagi. Kalau
sudah 65 ke atas, semak semula kalau-kalau ada perkataan yang tak perlu untuk dibuang dan boleh
tambah satu isi lagi. Kalau tidak, ada teruskan saja ke perenggan seterusnya iaitu menuliskan isi
tersirat.
Mulakan isi tersirat dengan menuliskan kembali soalan untuk isi tersirat. contohnya usaha-usaha
untuk mengatasi keracunan makanan. Contoh: usaha-usaha untuk mengatasi keracunan makanan
ialah (isi 1) dan (isi 2). Kalau belum cukup 25 patah kata, boleh tambah isi. Selain itu, (isi 3).
Kesimpulan hendaklah satu ayat sahaja yang terdiri daripada 2 unsur. Unsur pertama ialah
cadangan anda iaitu apa/siapa yang patut melakukan sesuatu. Unsur kedua ialah mengapa
cadangan itu patut dilaksanakan/kesan daripada cadangan itu. Contoh: Kesimpulannya, semua
pihak harus bekerjasama untuk mengelakkan keracunan makanan (unsur pertama) agar
keselamatan awam terjamin. (unsur kedua).
Kira balik jumlah perkataan dan kalau sudah berpuas hati, tuliskan jumlah perkataan yang benar di
bawah rumusan anda.
Ingat, di samping itu dikira 2 perkataan. (di dan ke tidak dikira) Nama khas, walau panjang mana
sekalipun dikira 1 perkataan dan kata ganda juga 1 perkataan.

Contoh Rumusan Lengkap 1:


Baca petikan yang diberi di bawah, kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi
tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya. Panjang rumusan tidak melebih 120 patah perkataan.
Kebanyakan media menganggarkan jumlah pekerja asing di negara kita telah melebihi dua juta orang. Daripada jumlah
tersebut, sebahagian besarnya pula adalah bertumpu di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru.
Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang asing yang datang dari negara jiran seperti Indonesia, Myanmar, Bangladesh
dan Nepal. Tumpuan mereka adalah dalam sektor pembinaan, perindustrian, perladangan dan pembantu rumah. Kedatangan
golongan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif khususnya dalam segi pekerjaan penduduk tempatan dan
pembangunan negara. Sebab utama mereka bertumpu ke negara kita adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih
baik berbanding dengan di negara asal mereka.
Selain itu, matlamat utama mereka bertumpu ke Malaysia adalah disebabkan banyak pekerjaan yang terdapat di sini
memberi pendapatan yang tinggi. Rata-rata golongan ini mampu memperoleh pendapatan sehingga ribuan ringgit sebulan.
Daripada jumlah tersebut, sebahagian besarnya akan dikirimkan kepada keluarga mereka yang menetap di negara asal. Ini
ditambah pula dengan keadaan negara kita yang aman dan makmur, telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Hal ini
amat berbeza sekali dengan keadaan di negara asal mereka seperti Indonesia, Bangladesh dan Nepal yang kerap berlaku
pergolakan politik dan peperangan. Justeru, walaupun banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk mengekang
kebanjiran pendatang asing ini, namun jumlah mereka semakin bertambah.
Selain faktor di atas, kebanjiran pendatang asing di negara kita turut disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap
buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia. Hal ini kerana pendatang asing sanggup menerima upah yang lebih
rendah berbanding dengan buruh tempatan. Keadaan ini ditembah pula oleh sikap pekerja tempatan yang lebih gemar memilih
pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Lebih menyulitkan keadaan, ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada
pekerja asing sehingga menggalakkan mereka bertumpu di Malaysia. Ini menyebabkan pendatang asing berasa selamat bekerja
di sini walaupun sebahagiannya tidak memiliki permit. Sikap negatif penduduk tempatan ini telah banyak menyebabkan operasi
membanteras pekerja asing tanpa permit menemui kegagalan.
Memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan, keadaan pantainya yang terlalu luas
menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad. Sebagai contohnya, sepanjang pantai barat Semenanjung
Malaysia menjadi kawasan pendaratan pekerja asing tanpa permit untuk bekerja di Malaysia. Tambah merumitkan keadaan,
jabatan yang ditugaskan untuk mengawal kebanjiran pekerja asing itu masih mengalami kekurangan penguatkuasa bagi
menjalankan rondaan dan serbuan. Situasi ini telah menyebabkan ramai pekerja asing yang memasuki negara kita secara tidak
sah, bebas tanpa berjaya dikesan. Kebanyakan rondaan yang dilakukan gagal menemui pekerja asing tersebut yang sebahagian
besarnya menjadikan Selat Melaka sebagai laluan yang selamat untuk ke negara kita.
Oleh sebab jumlah mereka yang terlalu ramai telah memberi kesan yang amat parah, penguatkuasaan perlulah lebih
kerap dilakukan. Untuk tujuan tersebut, kerajaan turut menggunakan tenaga RELA bagi menjalankan rondaan dan tangkapan
terhadap pekerja asing tanpa permit. Mereka yang ditangkap akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan sebelum didakwa dan
dihantar pulang ke negara asal mereka. Usaha ini bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi malah merugikan negara.
Pendahuluan
Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Isi-isi Tersurat
peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal mereka.
banyak pekerjaan yang terdapat di sini memberi pendapatan yang tinggi
keadaan negara kita yang aman dan makmur
permintaan yang tinggi terhadap buruh asing dari luar negeri oleh majikan di Malaysia
ada pihak di negara kita yang memberi perlindungan kepada pekerja asing
keadaan pantainya yang terlalu luas menyebabkan kawalan daripada pihak berkuasa menjadi terhad
kekurangan penguatkuasa bagi menjalankan rondaan dan serbuan

Isi-isi Tersirat
peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas
jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia
perumahan setinggan akan semakin berleluasa dan menyesakkan kawasan bandar

Kesimpulan
Kesimpulannya, kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat
dikurangkan.

Contoh Jawapan Rumusan 1:


Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing.
Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik
berbanding dengan di negara asal. Selain itu, mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaan di
sini memberi pendapatan yang tinggi. Pada Masa yang sama, negara kita yang aman, telah menggalakkan
mereka bertumpu ke Malaysia. Faktor lain yang menggalakkan kedatangan mereka ialah permintaan yang
tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. Faktor yang turut mempengaruhi kehadiran mereka
ialah ada pihak di negara kita memberi perlindungan kepada pekerja asing. Pantai Malaysia yang panjang
juga menyukarkan pemantauan pekerja asing dilaksanakan.
Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas.
Malahan, jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia.
Kesimpulannya, kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat
dikurangkan.
(121 patah perkataan)

Format mudah menulis rumusan


Petikan membincangkan _________________________________________________________.
Punca yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing yang pertama,___________
___________________________________________________________________________________.
Kedua,_____________________________________________________________________________.
Ketiga,_____________________________________________________________________________.
Keempat,___________________________________________________________________________.
Kelima,_____________________________________________________________________________.
Keenam,____________________________________________________________________________.
Ketujuh,____________________________________________________________________________.
Antara kesan-kesan kemasukkan pekerja asing ialah _____________________________________
_______________________________________________________________________. Selain itu, ____
________________________________________________________.
Kesimpulannya, kerajaan mestilah _________________________________________________
agar/supaya_________________________________________________________________________.

Latihan Rumusan 1:
Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya. Panjang rumusan hendaklah tidak
melebih 120 patah perkataan.
Barang-barang terkenal terutamanya yang berjenama terkenal telah berada di pasaran tempatan sejak beberapa tahun yang lalu.
Gejala ini berterusan kerana memiliki barangan berjenama terkenal menjadi idaman kebanyakan orang yang mengutamakan
prestij. Namun begitu, bukan semua orang mampu memiliki barangan yang berjenama kerana harganya yang mahal. Untuk
memenuhi tuntutan kemahuan tersebut, maka segelintir anggota masyarakat beralih kepada barangan tiruan. Mereka
berpendapat mutu barangan ciplak itu tiada bezanya daripada kualiti barangan asli.
Penimbunan barangan tiruan itu disokong oleh pasaran globalisasi yang memudahkan barangan berkenaan memasuki
negara kita. Barangan tiruan ini biasanya dibawa masuk melalui pintu sempadan dan pelabuhan dalam dua bentuk iaitu, separuh
siap atau siap sepenuhnya. Barangan separuh siap akan melalui proses pembungkusan dan pelebelan sebelum memasuki
pasaran. Dengan kemudahamn logistik, barangan ini dapat dihantar oleh pengedar ke sesuatu destinasi dengan cepat dan
mudah. Pertambahan kontena barangan yang sampai di pelabuhan dan lapangan terbang menjadi satu cabaran kepada pihak
berkuasa untuk mengenalpasti isinya. Keadaan ini bertambah rumit apabila para pengimport membuat perisytiharan palsu
terhadap barangan itu. Kaedah lain yang digunakan oleh golongan tidak bertanggungjawab ini antaranya adalah melalui
penghantaran cepat dengan perkhidmatan bas ekspres atau kereta api. Malah kecanggihan teknologi kini mengizinkan pesanan
dan bayaran barangan dibuat melalui talian laman web yang dilayari oleh pelanggan.
Modus operandi kegiatan pengedaran dan penjualan barangan tiruan dibuat secara tunai tanpa sebarang resit. Oleh itu,
apabila serbuan dibuat ke atas penjual, maka pembekalnya tidak dapat dikesan. Sekalipun dikenali pembekalnya namun penjual
tidak berani memaklumkannya kepada pihak berkuasa tentang identiti pembekalnya kerana hal ini membabitkan kegiatan
sindiket dan mengancam nyawa mereka. Bagi para pengguna pula, mereka sukar membezakan antara barangan tiruan dengan
barangan asli. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan mesin canggih yang dapat menghasilkan bahan tiruan yang hampir
menyerupai barangan tulen. Pada masa ini, barangan tiruan yang paling banyak di pasaran ialah pakaian, makanan, ubat-ubatan,
alat ganti kenderaan, alat komunikasi, cakera optik dan perisian kompeter. Barangan ini laris di pasaran atas kecenderungan
sebahagian pengguna yang tidak memperdulikan ketulenannya asalkan barangan itu berjenama dan murah.
Penjualan barangan tiruan kian berleluasa kerana dipayungi oleh sindiket besar dengan modal yang banyak. Oleh
sebab itulah kita dapati sekalipun barangan itu dirampas hari ini, namun keesokan harinya mereka boleh beroperasi semula
kerana sumbernya mempunyai rangkaian perniagaan besar yang boleh bertukar ganti dan stok barangan tersebut mungkin
berada di mana-mana sahaja.
Pendahuluan
Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Isi-isi Tersurat
golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan
pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia
teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui talian laman web
kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai menyebabkan serbuan dibuat menemui
kegagalan
pengguna sukar membezakan di antara barangan tiruan dengan barangan asli kerana bentuknya yang hampir
sama
penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar.

Isi-isi Tersirat
tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat
masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut.
mengurangkan harga dan mempromosikan barangan buatan tempatan

Kesimpulan
Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat
dibanteras.

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


Petikan membincangkan ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Punca lambakan barang tiruan di Malaysia ialah yang pertama, __________________________________
____________________________________________________________________________________.
Kedua, ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Selain itu, ____________________________________________________________________________
Seterusnya,____________________________________________________________________________
___________________________________. Punca seterusnya, __________________________________
____________________________________________________________________________________.
Di samping itu, ________________________________________________________________________
_________________________________________Akhir sekali, _________________________________
____________________________________________________________________________________.
Langkah Mengatasi masalah ini ialah ________________________________________________
___________________________________________. Selain itu, ________________________________
____________________________________________________________________________________.
Kesimpulannya, _________________________________________________________________
___________________________________agar/supaya________________________________________
_____________________________________________________________________________________
.
(____ patah perkataan)

Latihan Rumusan 2
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah menyertai kegiatan kokurikulum dan
kesannya dari segi kesihatan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.
Kokurikulum negara yang dibentuk berdasarkan kehendak sukatan pelajaran mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
dan Menengah merupakan salah satu aktiviti luar bilik darjah yang banyak manfaatnya kepada pelajar. Aktiviti tersebut bukan
sahaja dapat melahirkan pelajar yang aktif dan kreatif, bahkan mampu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun begitu, sejak belakangan ini, penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum amat
mendukacitakan. Dalam hal ini, kerana pelajar tidak sedar akan faedah yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum.
Seseorang pelajar yang melibatkan diri dengan aktiviti kokurikulum akan dapat menggunakan masanya dengan aktiviti yang
lebih berfaedah. Dalam pasukan unit beruniform seperti Pengakap, Kadet Polis, Pandu Puteri pelajar dituntut supaya sentiasa
menepati dan menghargai masa. Dalam hal ini, pelajar dididik tentang kepentingan dan cara pengurusan masa dengan lebih
baik kerana seperti yang kita sedia maklum, masa itu amat berharga bak kata pepatah, masa itu emas.
Aktiviti kokurikulum yang disertai pelajar dapat mengasah bakat pelajar untuk lebih yakin dan berani dalam menghadapi
cabaran luar yang kian mencabar . Lihat sahaja nama nama seperti Datuk Azhar Mansur, Datuk Abdul Malik Maidin yang
telah berjaya mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Selain itu, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum
akan dapat menyemai minat dan hobi mereka. Pelajar yang minat mengambil gambar akan menyertai Kelab Fotografi, pelajar
yang gemar mengembara dan mendaki akan menyertai Kelab Kembara. Aktiviti kokurikulum juga mampu membentuk disiplin
dan sahsiah diri pelajar yang kuat. Dalam pasukan Kadet Polis, aspek sahsiah, kekemasan pakaian, disiplin amat dititikberatkan.
Selain itu, penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum mampu melahirkan pelajar cemerlang yang mempunyai pencapaian
seimbang antara akademik dengan aktiviti kokurikulum. Pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum turut memperoleh satu
nilai tambah kerana kemahiran ini bukan diperoleh melalui pengajaran di dalam bilik darjah tetapi di luar bilik darjah.
Di samping itu, perpaduan dalam aktiviti kokurikulum dapat disemai melalui semangat muafakat, bekerjasama dan
tolong - menolong antara satu sama lain. Dalam kegiatan kokurikulum, nilai nilai berani, bekerjasama, bersemangat, setia
kawan, jujur, rajin banyak diterapkan. Keadaan seperti ini mampu membina daya kepimpinan, pengurusan dan seterusnya
kaedah berorganisasi. Pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial seperti
merokok, menghidu gam, melepak, seks rambang, mengambil dadah, dan sebagainya. Hal ini demikian kerana, pelajar yang
aktif dalam kegiatan kokurikulum sentiasa berfikiran positif di samping memanfaatkan masa dengan aktiviti yang lebih
berfaedah. Untuk menyedarkan pelajar tentang kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum, semua pihak perlulah mengambil
langkah yang lebih proaktif. Ibu bapa yang rapat dengan pelajar perlu menyokong penglibatan anak anak mereka dengan
aktiviti kokurikulum. Demikian juga halnya dengan guru guru, peranan mereka dalam usaha menarik minat pelajar menyertai
aktiviti kokurikulum tidak kurang pentingnya.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Faedah faedah Menyertai
Aktiviti Kokurikulum, Dewan Siswa, April 2006)

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3

Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 2
Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata masa itu emas. (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tip soalan 1: Dalam jawapan pelajar perkataan rangkai kata perlu ada ___ untuk memudahkan pemeriksa. Berikan maksud rangkai
kata dalam maksud yang sama tetapi menggunakan perkataan yang lain.

(ii)Bagaimanakah aktiviti kokurikulum itu dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar? 3 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tip soalan 2: Pendapat pelajar perlulah berdasarkan petikan rumusan. Cari kata kunci (bagaimana) sebanyak mungkin dalam petikan
ringkasan.

(iii)Pada pendapat anda, mengapakah pelajar kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum?(4
markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Tip soalan 3: Untuk selamat, pelajar dinasihatkan memberi 4 pendapat dengan menggunakan ayat sendiri.

Latihan Rumusan 3
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan
langkah langkah mengatasinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan..
Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara
menyeluruh kepada cara hidup kita. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah
olah terlalu kecil. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan
telekomunikasi secara maya tanpa sempadan.
Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah, sekolah,
institusi institusi pengajian tinggi, pejabat, pusat beli belah dan sebagainya. Bagaimanapun, perkembangan tersebut telah
mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan
internet untuk kepentingan sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi misalnya, meminta pihak polis
menahan dan menyoal siasat mana mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet.
Sebenarnya, jika internet disalahgunakan boleh mendatangkan pelbagai keburukan. Pada kebiasaannya, kebanyakan
laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. Selain itu, internet juga boleh
menimbulkan sentimen perkauman dalam masyarakat yang berbilang kaum. Penyebaran artikel, khabar khabar angin, gosip,
isu isu sensitif seperti agama, hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara
kita. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan negara.
Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk burukkan serta menabur fitnah terhadap individu
lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. Suatu ketika dahulu, kita telah dikejutkan dengan
berita penyebaran gambar gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. Perbuatan seperti ini, akan menjatuhkan maruah
individu dan keluarganya. Selain itu, penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. Pengguna
internet terpaksa menjelaskan bil bil internet, telefon dan sebagainya. Bagi pengguna yang berkunjung ke cyber caf,
mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam.
Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang
yang ketagih dengan internet, akan terus melayari internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk
melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Menurut kajian, seseorang yang terlalu lama melayari internet boleh menjejaskan
tahap kesihatan mereka. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu.
Walau bagaimanapun, kemunculan internet banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. Melalui internet kita boleh
memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. Apa yang penting, kita sebagai pengguna haruslah
menjadi pengguna internet yang bijak.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Kabinet Mahu Blog
Internet Dipantau, Berita Harian, 2 Ogos 2006)

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3

Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 3
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata jaringan telekomunikasi secara maya.(2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tip soalan 1: Dalam jawapan pelajar perkataan rangkai kata perlu ada ___ untuk memudahkan pemeriksa. Berikan maksud rangkai
kata dalam maksud yang sama tetapi menggunakan perkataan yang lain.

(ii)Nyatakan isu isu sensitif yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum di negara kita.(3 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tip soalan 2: Pendapat pelajar perlulah berdasarkan petikan rumusan. Cari kata kunci (bagaimana) sebanyak mungkin dalam petikan
ringkasan.

(iii)Pada pendapat anda, bagaimanakah internet dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar?
(4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Tip soalan 3: Untuk selamat, pelajar dinasihatkan memberi 4 pendapat dengan menggunakan ayat sendiri.

Latihan Rumusan 4
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah langkah menanam minat
membaca dalam kalangan pelajar dan faedahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.
Amalan membaca dalam kalangan pelajar di negara ini berada pada tahap yang cukup membimbangkan. Secara puratanya,
pelajar membaca satu halaman buku setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahawa tahap pembacaan para pelajar masih lemah.
Memang kita akui, ramai pelajar yang membaca kerana desakan peperiksaan. Apabila peperiksaan telah tamat, tabiat membaca
ini tidak diteruskan. Sehubungan dengan itu, semua pihak harus bertanggungjawab dan berusaha untuk memupuk minat
membaca khususnya dalam kalangan pelajar.
Minat membaca dalam kalangan pelajar dapat dipupuk oleh ibu bapa dengan cara menunjukkan model yang baik
kepada anak anak. Sikap ibu bapa yang sering membaca buku di hadapan anak anak menyebabkan anak anak mencontohi
ibu bapa mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu menyediakan bilik bacaan atau perpustakaan mini dan menyediakan pelbagai
bahan bacaan yang sesuai dengan peringkat umur mereka.
Selain ibu bapa, guru turut memainkan peranan dalam usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar.
Ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan misalnya, guru hendaklah menekankan kemahiran asas iaitu membaca,
mengira dan menulis. Dorongan daripada guru supaya pelajar berkunjung ke perpustakaan sangat penting. Semasa di
perpustakaan, pelajar digalakkan membaca buku buku yang berunsur ilmiah, membuat rujukan atau menyiapkan kerja kerja
sekolah yang belum selesai. Pihak sekolah juga boleh menyediakan Medan Membaca atau mewajibkan pelajar membuat
ulasan terhadap sebuah buku yang mereka baca pada hari perhimpunan sekolah. Usaha ini penting kerana pelajar berasa
bahawa membaca itu menyeronokkan.
Kempen kempen yang dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang faedah membaca perlu dipergiatkan dari
semasa ke semasa. Penggunaan kata kata yang menarik seperti Membaca jambatan ilmu, Hidup membaca, hidup bahagia
mampu merangsang minat pelajar untuk membaca. Pertandingan perbahasan, pidato dan bercerita di peringkat sekolah, turut
menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. Melalui pertandingan ini, pelajar yang muncul juara perlu diberi ganjaran
sebagai motivasi agar terus membaca. Pembinaan pondok pondok bacaan di kawasan sekolah yang dilengkapi dengan bahan
bahan bacaan seperti surat khabar lama, buku buku cerita mampu menyemai minat pelajar. Sebagai contoh, ketika waktu
rehat, sesetengah pelajar tidak ke kantin, jadi kesempatan ini mereka gunakan untuk duduk di pondok bacaan sambil membaca
buku.
Pihak kerajaan turut berperanan dalam menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. Kerajaan misalnya, boleh
mengurangkan cukai import bahan bacaan bermutu yang diimport dari negara luar. Selain itu, penubuhan lebih banyak
perpustakaan di tempat tempat yang lebih strategik perlu disegerakan. Perpustakan bergerak juga perlu disediakan oleh
kerajaan untuk kemudahan pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau luar bandar. Kesimpulannya, minat membaca dalam
kalangan pelajar hendaklah ditekankan di peringkat awal lagi. Peribahasa Melayu ada mengatakan, melentur buluh biar dari
rebungnya. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama untuk menanam minat membaca dalam kalangan pelajar.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Semua pihak Membantu
Kanak kanak Membaca: Pendidik, BIL. 18-2006)

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3

Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 4
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata melentur buluh biar dari rebungnya.(2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii)Ibu bapa boleh menyemai minat membaca dalam kalangan anak anak. Bagaimanakah hal ini boleh
dilakukan?(3 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(iii)Pada pendapat anda, mengapakah minat membaca dalam kalangan pelajar masih berada pada tahap
yang kurang memberangsangkan?(4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 5
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tulis satu rumusan tentang langkah-langkah kerajaan meringankan beban
rakyat dalam menghadapi kegawatan ekonomi dan kesan-kesan pemulihan ekonomi kepada rakyat. Panjangnya rumusan
hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
............Usaha membasmi kemiskinan tegar menjadi agenda utama kerajaan menjelang 2010. Bagi meringankan beban rakyat,
usaha diambil dengan memperuntukkan RM214 juta bagi pelaksanaan Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat untuk tujuan
pembasmian kemiskinan. Langkah ini juga akan memastikan agenda masyarakat penyayang terus diamalkan walaupun dalam
keadaan ekonomi yang tidak menentu.
Kerajaan dalam usaha meringankan beban rakyat telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi pertama khusus
untuk meningkatkan pemilikan rumah oleh rakyat. Oleh itu, bagi merangsang sektor perumahan kerajaan mencadangkan
supaya pembeli diberi pelepasan cukai atas faedah pinjaman. Kerajaan juga telah membantu rakyat dengan menambah baik
infrastruktur awam. Dalam hal ini, kerajaan telah menyediakan peruntukan tambahan sebanyak RM200 juta untuk menambah
baik infrastruktur yang rosak serta menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian, menyelenggara dan membaik pulih pelbagai
kemudahan dan prasarana awam. Bon Simpanan Kerajaan telah diterbitkan untuk menjanakan pendapatan rakyat. Bon ini
bertujuan memberi peluang kepada rakyat untuk memperoleh pendapatan tambahan. Bon ini dibuka kepada setiap rakyat
berusia 21 tahun ke atas dengan nilai minimum pelaburan sebanyak RM1,000.
Selain itu, kerajaan menaik taraf pelbagai kemudahan asas di luar bandar seperti bekalan elektrik dan air terutama di
Sabah dan Sarawak. Usaha ini akan meningkatkan ekonomi rakyat melalui pengambilan kontraktor kecil dan pekerja tempatan
di kawasan luar bandar. Di samping itu, pelbagai program dan projek dirancang oleh kerajaan untuk meningkatkan ekonomi
rakyat di Sabah dan Sarawak seperti pembesaran Lapangan Terbang Sibu, Sarawak dan Projek Sistem Penghantaran Elektrik
Kota Kinabalu, Sabah.
Kini, terdapat beberapa program mikrokredit tanpa cagaran disediakan oleh pelbagai pihak seperti Amanah Ikhtiar
Malaysia, AgroBank dan TEKUN. Program ini bertujuan untuk membantu peniaga kecil di bandar dan luar bandar. Kaedah lain
yang dilaksanakan adalah dengan memberi bantuan kepada golongan kurang bernasib baik seperti warga emas, golongan
kurang upaya dan ibu tunggal. Bantuan yang diberikan adalah seperti program jaringan keselamatan sosial, bantuan kewangan
dan bilangan tenaga kerja, meningkatkan kemudahan pusat penjagaan warga tua, memantapkan pengurusan rumah
perlindungan wanita dan menambahkan kemudahan pusat asuhan kanak-kanak.
Bagi mengurangkan tanggungan orang ramai, kerajaan mengambil langkah pengecualian cukai yang diberikan atas
bayaran pampasan kehilangan pekerjaan. Langkah ini diambil bertujuan untuk menjaga kebajikan pekerja yang diberhentikan.
Di samping itu, kerajaan menggalakkan pihak bank untuk menangguhkan bayaran balik pinjaman perumahan.
Kesimpulannya, kerajaan yakin usaha yang dirangka dan dilaksanakan adalah komprehensif dan menyeluruh untuk
menghindarkan ekonomi negara daripada terjerumus dalam kancah kemelesetan yang mendalam sehingga memberi kesan
kepada rakyatnya. Dengan landasan kukuh yang telah kita bina, kita yakin dapat mencipta kejayaan lebih besar.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3

Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 5
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata membasmi kemiskinan tegar.(2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Bagaimanakah peruntukan tambahan yang disediakan oleh kerajaan dibelanjakan? (3 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(iii) Nyatakan empat cara rakyat dapat menangani krisis ekonomi negara (4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 6
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk memantapkan penggunaan
bahasa Melayu dan kekangan yang dihadapi. Panjang rumusan hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.

.
............Tanggal 31 Ogos, setiap tahun Malaysia meraikan kemerdekaan daripada penjajahan British. Dalam tempoh tersebut
pelbagai kemajuan dan pembangunan yang membanggakan mampu dicapai oleh negara kita. Pascamerdeka, Malaysia
berhadapan dengan cabaran baru untuk membina identiti bahasa Melayu agar setaraf dengan kedudukannya sebagai bahasa
rasmi negara. Pelbagai langkah perlu dilaksanakan untuk merealisasikan matlamat tersebut.
Antara langkah utama yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah memperkasakan bahasa Melayu sebagai
bahasa ilmu. Walaupun agenda ini sudah lama diperjuangkan, matlamat tersebut masih belum tercapai. Namun, usaha
memantapkan penggunaan bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh dapat meningkatkan jati diri rakyat. Hal ini perlu
diberikan perhatian yang serius kerana kesan penjajahan Inggeris dan arus globalisasi yang melanda telah meminggirkan
kedaulatan bahasa kebangsaan. Negara yang mempunyai sejarah yang panjang seperti Jepun dan Perancis bangga akan bahasa
ibunda masing-masing. Mereka meremehkan bahasa asing dan cuba mewujudkan peraturan agar bahasa asing tidak mengatasi
kedudukan dan kepentingan bahasa kebangsaan.
Mereka yang bertanggungjawab mempamerkan bahasa kebangsaan pada papan tanda tanpa memasukkan penggunaan
bahasa asing khususnya bahasa Inggeris. Jika berkunjung ke luar negara, sedikit banyak pengunjung perlu memahami bahasa
kebangsaan mereka untuk memudahkan komunikasi. Rakyat negara tersebut berasa bangga menggunakan bahasa kebangsaan
walaupun kemahiran menguasai bahasa kedua dianggap penting dan digalakkan untuk memudahkan mereka berinteraksi
dengan orang asing. Oleh sebab itu, sekolah memainkan peranan utama dalam penggunaan bahasa yang tepat dan betul
.............Rakyat di negara ini tidak mencapai kemajuan sebenar sebagai bangsa merdeka sekiranya bahasa ibunda tidak
diletakkan di tempat yang sewajarnya. Matlamat ini tidak mampu dicapai dengan segera kerana memerlukan kesedaran dan
pendidikan dalam tempoh yang panjang. Bagi mencapai matlamat itu, kerajaan wajar mengadakan kempen yang berkesan.
.............Bahasa merupakan identiti sesebuah negara. Satu cara untuk menyamatarafkan bahasa Melayu agar setanding dengan
bahasa di negara maju adalah dengan mengukuhkan dan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan
semua kaum yang mampu memberikan imej yang positif kepada Malaysia. Selain memperkasakan bahasa, peningkatan kualiti
wacana nasional perlu dilestarikan. Pakar-pakar bahasa dan pihak media perlu mengambil tanggungjawab masing-masing untuk
membantu rakyat menguasai bahasa Melayu dengan sebaik mungkin. Ahli akademik disarankan tidak terlalu leka di menara
gading sahaja sehingga buah fikiran mereka tidak sampai kepada rakyat. Mereka digalakkan lebih banyak menulis dan diberi
ruang untuk memberikan pendapat di media.
Pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan penyebaran luas idea yang kritis dan progresif mampu
menyumbang kepada pembinaan negara. Kemajuan intelektual perlu seiring dengan kemajuan fizikal agar pembangunan negara
ini berjalan dengan lancar.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat

1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 6
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata memberikan imej yang positif.(2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Nyatakan sebab-sebab bahasa Melayu perlu dimartabatkan di negara kita. (3 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda , apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam
memartabatkan penggunaan bahasa Melayu?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 7
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan kegiatan kokurikulum dan kekangankekangan dalam pelaksanaannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Kegiatan kokurikulum sebenarnya merupakan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah yang menjadi elemen sokongan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran serta pelengkap bagi kurikulum di sekolah. Kegiatan ini adalah penting dalam mewujudkan
perseimbangan antara perkembangan mental dan perkembangan social serta jasmani para pelajar. Sebenarnya kegiatan
kokurikulum telah lama dilaksanakan di sekolah-sekolah di Malaysia tetapi pengamalannya masih tidak mencapai matlamat
yang sepenuhnya. Hal ini memaksa pihak kementerian Pelajaran Malaysia mengambil langkah positif bagi menjamin aktiviti
kokurikulum dapat diuruskan dengan sempurna dan berkesan. Antaranya dengan menerbitkan buku panduan Pengurusan Gerak
Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah, melantik pegawai khas di pejabat pelajaran daerah dan negeri serta mewujudkan
jawatan Guru Penolong Kanan Kokurikulum di sekolah-sekolah.
Guru-guru yang memegang amanah hendaklah memberi komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kokurikulum
kerana kegiatan ini bukan sahaja mewujudkan interaksi dan memperkukuh integrasi dalam kalangan pelajar malah dapat
meningkatkan minat dan kemahiran pelajar serta memperkembang bakat pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang disertai. Di
samping itu, ibu bapa dan masyarakat oula perlu memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pihak sekolah untuk
merealisasikan agenda pendidikan ini demi membantu pelajar-pelajar dalam proses pengukuhan dan pengayaan ilmu yang
dipelajari di dalam bilik darjah serta peluasan pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang tertentu.
Kegiatan kokurikulum juga amat membantu dalam peningkatan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan
nilai-nilai murni selari dengan hasrat Rukun Negara. Selaras dengan aktiviti kokurikulum yang merupakan satu saluran
pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang, kegiatan ini Berjaya mewujudkan suasana sekolah yang lebih
menarik dan menggembirakan pelajar. Hubungan kerjasama dua hala antara sekolah dengan ibu bapa dapat dipererat. Hal ini
bukan sahaja dapat meningkatkan kecemerlangan sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan malahan menyemarakkan
semangat memasyarakatkan sekolah.
Apabila menyertai kegiatan kokurikulum ini, sebenarnya pelajar telah menambah nilai terhadap harga diri. Mungkin
dalam kalangan pelajar ada yang tidak menyedari bahawa nilai tambah ini merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Malah
akhir-akhir ini kegiatan kokurikulum menyumbangkan sepuluh peratus markah dalam proses pengambilan pelajar ke institute
pengajian tinggi awam (IPTA). Sesungguhnya agenda pendidikan negara yang mementingkan kesepaduan kokurikulum dan
kurikulum perlu diteruskan demi membentuk modal insane yang berkualiti pada masa hadapan. Dengan kata lain, kita akan
dapat menghasilkan modal insane yang berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (PIPP). Hal ini telah dibuktikan dalam catatan sejarah bahawa pemimpin tersohor negara lahir daripada kalangan
mereka yang aktif berpersatuan semasa zaman remajanya.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat

1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 7
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata elemen sokongan. (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Nyatakan kepentingan kegiatan kokurikulum. (3 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam menarik
minat pelajar dalam menyertai aktiviti kokurikulum? (4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 7
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang faedah membaca dan cara-cara
menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120
perkataan.
Percambahan idea baharu dalam bentuk yang lebih tersusun dan jelas diperoleh melalui amalan membaca. Oleh
sebab itulah dikatakan bahawa amalan membaca sebagai jambatan ilmu. Amalan yang baik ini dapat mengasah fikiran
supaya lebih bercapah, di samping menyuburkan perkembangan jiwa seseorang. Sehubungan dengan itu, orang yang kurang
membaca akan ketinggalan dalam segala bidang. Orang yang banyak membaca akan mempunyai imaginasi yang tinggi
berdasarkan buku yang dibacanya. Namun begitu, berapa ramaikah rakyat negara kita ini yang mengamalkannya? Tidak
keterlaluan jika dikatakan bahawa amalan membaca hanya dapat dilihat di institusi pengajian tinggi, di perpustakaan dan di
sekolah sahaja.
Berdasarkan Laporan Kajian Tabiat Membaca Rakyat Malaysia, kadar literasi atau celik huruf di negara ini ialah 93
peratus. Walau bagaimanapun, kajian itu mendapati bahawa rakyat Malaysia kini hanya membaca dua bush buku setahun.
Keadaan ini masih tidak memanaskan walaupun tabiat membaca rakyat Malaysia telah bertambah baik. Satu dekad yang
lalu, rakyat Malaysia hanya membaca satu halaman buku setahun.
Terdapat beberapa faktor yang menjejaskan proses pembudayaan amalan membaca di negara ini. Antaranya, harga
buku yang mahal, khususnya buku ilmiah yang diimport. Hal ini menyebabkan pembeli berfikir berkali-kali sebelum
membeli buku. Keadaan ini banyak berlaku dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi. Selain itu, sikap rakyat yang
tidak menitikberatkan aktiviti keilmuan juga menjadi penyumbang kepada kadar pembacaan yang rendah. Persepsi orang
ramai bahawa membaca hanya berlaku semasa proses menuntut ilmu harus dikikis. Untuk menangani persepsi yang salah
itu, beberapa tindakan waj ar diambil secara berperingkat-peringkat dan berterusan. Oleh hal yang demikian, usaha ini akan
menimbulkan kesedaran bahawa orang yang membaca akan memperoleh ilmu yang berguna sepanjang hayatnya dan akan
sentiasa dihormati oleh orang lain.
Amalan membaca ialah usaha yang dikaitkan dengan pembinaan ilmu pengetahuan dalam diri individu berkenaan.
Menerusi amalan membaca, seseorang individu dapat meningkatkan penguasaan bahasanya dan membolehkan seseorang itu
maju dalam kehidupannya. Amalan membaca harus dipupuk supaya usaha memartabatkan ilmu itu tidak didukung oleh
sesetengah pihak sahaja. Setiap lapisan masyarakat perlu menggembleng tenaga untuk memastikan bahawa amalan membaca
dapat dibudayakan. Tambahan pula, kini segala ilmu dan maklumat lebih mudah diperoleh melalui Internet. Oleh itu, hasrat
kita untuk menjadi bangsa yang maju dan bermaklumat akan dapat dicapai sekiranya kita tahu menghargai dan
memartabatkan ilmu melalui pembacaan.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada `Membaca Santapan
Rohani dan Minda' oleh Huzaimi Baharudin, Dewan Masyarakat, Januari 2006)

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 8
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata Persepsi orang ramai . (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, mengapakah budaya membaca sukar dipupuk dalam kalangan pelajar? (4 m)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 9
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang tindakan mengatasi masalah disiplin murid di
sekolah dan kesan masalah itu kepada negara. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Pada masa ini Kementerian Pelajaran Malaysia sedang berusaha untuk memperkasakan pendidikan di negara kita
kerana pendidikanlah yang akan menentukan hala tuju sesebuah negara. Menerusi pendidikan juga kita akan dapat melahirkan
pemimpin yang berwibawa, berkaliber dan kental jati diri. Walau bagaimanapun, hasrat mumi kementerian ini menghadapi
beberapa kekangan, antaranya termasuklah masalah disiplin murid di sekolah-sekolah.
Untuk mengatasi masalah ini(kementerian telah menubuhkan Jawatankuasa Petugas Khas Menangani Gejala
Disiplin) Sehingga penghujung tahun 2004, sebanyak 250 pendapat awam ditenma di samping ratusan aduan yang
dikategorikan dalam masalah salah laku murid. Tindakan lain yang diambil oleh Kementerian Pelajaran adalah dengan
membuka talian penting dan e-mel untuk mangsa buli dan keganasan di sekolah. Dengan cara ini. Kementerian Pelajaran akan
mendapat maklumat tentang masalah disiplin dengan lebih tepat. lbu bapa dan orang aware boleh membuat aduan tentang
masalah disiplin mund. Selain itu, maklumat boleh disalurkan menerusi sistem pesanan ringkas (SMS) kepada pegawai yang
bertanggungjawab.
Bagi menangani masalah disiplin yang berat, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan bantuan daripada
polis. Sekiranya perlu, pihak polis dibenarkan untuk menahan murid yang berada di luar kawasan sekolah pada waktu
persekolahan. Kementerian Pelaj aran telah mengingatkan pihak sekolah bahawa mereka boleh dikenakan tindakan tatatertib j
ika menyembunyikan kes disiplin yang berlaku di sekolah masing-masing. Hal ini demikian kerana Kementerian Pelaj aran
menerima laporan bahawa terdapat pihak pentadbir sekolah, terutamanya sekolah yang berstatus elit, cuba menutup kes disiplin
di sekolah mereka.
Sebenarnya masalah disiplin yang berlaku ini boleh ditangani menerusi prosedur yang sedia ada seperti
mengenakan hukuman rotan, denda, gantung sekolah dan buang sekolah. Namun demikian, sebelum hukuman dikenakan,
setiap kes itu mestilah disiasat puncanya terlebih dahulu. Tindakan ini diambil supaya kita dapat berlaku adil kepada murid
tersebut kerana ada murid yang melakukan kesalahan disiplin semata-mata kerana ingin akan perhatian dan mereka sebenamya
bukan penjenayah. Kita akui bahawa masa depan negara amat bergantung pada kejayaan dan kemantapan sistem pendidikan.
Kemantapan ini pula bergantung pada kecemerlangan kakitangan Kementerian Pelajaran melaksanakan peranan masingmasing. Dengan itu, akan tercapailah hasrat negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis selaras dengan
matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada `Realiti Semasa Masalah Disiplin
Pelajar' oleh Noor Khairiyati Mohd. Ali, Dewan Masyarakat, April 2005)

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1

2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 9
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata berstatus elit. (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, mengapakah sukar masalah disiplin di sekolah untuk diatasi? (4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 10
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan terumbu karang di Malaysia dan
kaedah pemuliharaannya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Batu karang merupakan haiwan kecil yang ada kaitan dengan anemone laut. Setiap haiwan batu karang dinamai
polip. Badannya berisi: bendalir dan kelihatan seperti plastik. Hujung mulutnya dikelilingi sesungut bersengat yang
digunakan untuk menangkap haiwan air yang lalu di hadapannya. Polip menghasilkan satu rangka batu kapur keras
yang mengelilinginya dalam bentuk cawan. Apabila polip itu mati, rangka yang keras itu akan terus kekal.
Kejadian batu karang yang membentuk terumbu karang seperti yang dapat dilihat sekarang bukan tercipta
dalam masa sehari dua tetapi mengambil masa beratus-ratus tahun. Terumbu karang tercipta dalam pelbagai bentuk,
saiz dan warna. Hidupan laut ini dianggap perhiasan `lantai laut' atau pelangi laut'. Kira-kira 30 peratus ikan yang
ditangkap di Malaysia bergantung hidup pada terumbu karang. Jika terumbu karang itu musnah, ikan-ikan kehilangan
habitat dan jumlahnya akan berkurangan. Akibatnya, pendapatan nelayan terjejas dan manusia kekurangan satu sumber
protein yang terbesar.
Pemuliharaan terumbu karang sangat penting kerana fungsinya adalah untuk melemahkan kekuatan ombak
selain penting bagi sektor pelancongan. Terumbu karang boleh memecahkan air dan menyerap atau memesongkan 90
peratus tenaga ombak. Secara tidak langsung, kewujudan terumbu karang dapat mengelakkan hakisan pantai yang
serius. Dari sudut pelancongan pula, terumbu karang sentiasa menjadi tarikan pelancong. Terumbu karang yang cantik
menjadi tumpuan penyelam seperti di beberapa kawasan perairan Terengganu, Kedah, Pahang, Sabah dan Sarawak.
Kehadiran ramai pelancong mendorong pelbagai pihak menyediakan kemudahan yang selesa kepada para pelancong
dan usaha ini membantu pembangunan di kawasan tersebut.
Selain itu, suatu hal yang menarik tentang batu karang ialah penemuan terkini oleh para saintis. Mereka
mendapati batu karang boleh menjadi pengganti tulang manusia kerana strukturnya yang seakan-akan tulang manusia.
Tulang tiruan yang diperbuat daripada batu karang yang telah mati itu dinamakan coragraph. Penemuan ini
memberikan harapan baru kepada para doktor dalam usaha menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengganti
tulang manusia.
Walau bagaimanapun, terumbu karang juga tidak terlepas daripada ancaman kepupusan. Antara ancaman yang
dihadapi ialah pencemaran air dan aktiviti manusia seperti pengambilan batu karang dari dasar laut dan kaedah
penangkapan ikan yang merosakkannya. Oleh itu, kita pcrlu melindungi terumbu karang untuk mengelakkannya
daripada musnah dan pupus. Jika kita membiarkan terumbu karang yang menjadi sebahagian daripada ekosistem
maritim itu musnah, kita bukan sahaja kehilangan khazanah berharga malah turut terdedah kepada ancaman bencana
alam dalam hidup kita.
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada `Memulihara Terumbu Karang'
oleh Anida Salwani, Berita Harian, 13 November 2001)
Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1

2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpulan

Jawapan Rumusan
(Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 10
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda
sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata kehilangan habitat. (2 markah)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(ii).Nyatakan 3 jenis ancaman terhadap terumbu karang. (3 markah)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk kita memelihara terumbu karang agar tidak pupus? (4 markah)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 11
Baca petikan dibawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara melahirkan masyarakat
berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. Panjang rumusan hendaklah
tidak melebihi 120 patah perkataan.
Sejak zaman-berzaman, generasi tua terasuh dengan budaya dan adat sopan yang menitikberatkan nilainilai budi dalam setiap perbuatan dan perbualan. Mereka sentiasa meletakkan budi bahasa sebagai pelengkap
kehidupan berhemah. Budi bahasa lazimnya merujuk kepada tutur kata, kelakuan dan sopan santun yang meliputi
akhlak mulia. Untuk menyuburkan amalan yang mulia ini, kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai
Murni. Justeru, kesedaran sivik masyarakat umum mestilah ditingkatkan oleh semua pihak untuk melahirkan
warganegara yang berhemah tinggi.
Sementara itu, amalan berterima kasih hendaklah disuburkan semula. Alangkah eloknya tradisi dalam
masyarakat silam ini diamalkan secara menyeluruh di mana-mana sahaja pada setiap masa. Dalam kehidupan
bermasyarakat, nilai kerjasama dan tolong-menolong tidak boleh diabaikan. Amalan ini akan menyemai perasaan
hormat-menghormati di samping mengeratkan hubungan sesama anggota masyarakat. Antara amalan harian yang
perlu kita lakukan untuk mengembalikan warisan silam itu termasuklah budaya berbahasa yang sopan dan
berakhlak mulia.
lbu bapa bertanggungjawab dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak supaya membesar dengan
akhlak yang terpuji. Cabarannya hebat kerana ibu bapa kini terhimpit oleh tuntutan kerjaya masing-masing. Pada
peringkat sekolah pula, guru-guru perlu mendidik murid mereka supaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilainilai murni kerana banyak masa murid dihabiskan di sekolah. Satu langkah drastik yang dilakukan oleh pihak
Kementerian Pelajaran Malaysia adalah dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, amalan berbudi bahasa wajib kita laksanakan baik di sekolah atau di rumah.
Malahan amalan ini perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyat. Dengan perkataan lain, setiap orang
bertanggungjawab dalam mengekalkan nilai budi bahasa itu.
Jika hal ini dapat diwujudkan, maka usaha untuk mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020 akan
berhasil kerana nilai-nilai murni merupakan satu daripada ukuran kemajuan bangsa dan negara. Budi bahasa dan
amalan murni tidak dapat bercambah tanpa usaha untuk memupuknya. Rakyat dan kerajaan mesti berusaha
bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang berhemah tinggi dan berbudi bahasa. Untuk tujuan itu, kita
perlu ingat-mengingatkan supaya amalan murni yang kian terhakis itu menjadi amalan pada setiap masa. Kempen
Budi Bahasa dan Nilai Murni merupakan kemuncak tindakan kerjaan untuk menerapkan amalan mulia ini dalam
fikiran, perilaku dan hati budi warganegara Malaysia dalam pelbagai lapisan masyarakat. Kempen ini diharapkan
dapat meneguhkan keperibadian dan mempamerkan jati diri dan imej rakyat Malaysia yang positif kepada
masyarakat antarabangsa.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat

1
2
3
4
5
6
7
8
Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n
Jawapan Rumusan
(Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 11
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan menggunakan
ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata pelengkap kehidupan berhemah . (2 markah)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(ii). Nyatakan pihak-pihak yang diperlukan dalam menyokong usaha ini. (3 markah)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, apakah punca rakyat Malaysia tidak mengamalkan budaya budi bahasa? (4 markah)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 12
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan kcrja berpasukan dan cara-cara
pemimpin membentuk kerja berpasukan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Begitu banyak peribahasa Melayu yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya amalan bekerjasama dalam
melaksanakan sesuatu kerja. Antaranya termasuklah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dan bukit sama didaki, lurah
sama dituruni. Konsep bekerjasama inilah yang menjadi asas kepentingan kerja berpasukan dalam organisasi yang bermula
pada awal abad kc-18, selcpas berlakunya revolusi perusahaan dan berkembang sehingga sekarang. Sebclum revolusi
perusahaan, pengurusan dan pentadbiran organisasi dilakukan oleh pekerja yang mendapat arahan daripada ketua mereka.
Mereka tidak berpeluang untuk memberikan pendapat atau berbincang tentang kerja yang hendak dilaksanakan. Sebaliknya,
pekerja diarah seperti robot yang dikawal.
Lauza (1985) telah mendefinisikan kerja berpasukan sebagai kumpulan yang terdiri daripada beberapa individu yang
bekerja secara bersama-sama dan kejayaan seseorang pekerja bergantung pada kejayaan kumpulan. Pemimpin atau pengurus
yang berjaya membentuk dan mengemudikan kerja berpasukan dengan berkesan akan dapat melahirkan organisasi atau institusi
yang produktif dan cemerlang. Antara kebaikan kerja berpasukan ialah kerja atau tugas yang dipertanggungjawabkan akan
menjadi lebih mudah dan berkesan, di samping dapat mewujudkan suasana persekitaran kerja yang harmonis dan
menyeronokkan. Kerja berpasukan juga menyebabkan terbentuknya komunikasi berkesan antara ahli kumpulan. Apabila
sesuatu tugas dan tanggungjawab diamanahkan kepada sesebuah kumpulan, maka ahlinya akan memulakan perbincangan sama
ada secara formal atau tidak formal. Langkah ini merupakan asas komunikasi yang berkesan dalam kumpulan. Semasa
perbincangan akan muncul lontaran idea di samping pendapat pro dan kontra tentang sesuatu isu. Langkah ini akan
menghasilkan satu keputusan yang dipersetujui secara kolektif tentang cara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang
diberikan kepada mereka. Keputusan kolektif ini juga akan menjadi pemangkin kepada ahli kumpulan untuk memberikan
komitmen mereka terhadap tugas dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan.
Antara prinsip kerja berpasukan ialah komunikasi yang kerap, berkesan dan berterusan. Secara tidak langsung, hal ini
akan mewujudkan hubungan yang baik dan akrab dalam kalangan ahli. Kekerapan berinteraksi sesama ahli akan memberikan
peluang kepada mereka untuk saling mengenali, mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Akhirnya akan tcrcctuslah perasaan hormat-menghormati dan bekerjasama sesama mereka. Apabila terdapat rakan yang tidak
dapat menyertai kumpulannya kerana masalah tertcntu, tugas yang ditetapkan masih dapat dilaksanakan oleh ahli kumpulan
yang lain. Kerjasama dalam kumpulan kerja juga dapat mendorong ahli mencapai visi dan misi yang pasti akan membantu
kecemerlangan organisasi tersebut

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6

7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 12
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata lontaran idea. (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, apakah nilai yang terlibat secara langsung semasa melakukan kerja berkumpulan?
(4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 13
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara
memupuk semangat kejiranan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan .
Kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan keutuhan hubungan dalam setiap
lapisan masyarakat. Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat yang berkualiti.
Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman
dan harmoni.
Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Segala perkara yang berlaku
pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan
pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan
sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak-saudara. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan,
pendidikan, agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Hal ini kerana mereka memiliki
pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama. Di samping itu, jiran yang sepakat dan bersatu
padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan
budaya samseng.
Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan
semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. Gejala sosial seperti khalwat, penderaan kanak-kanak dan keskes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkannya kepada pihak
berkuasa. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli keluarga sendiri. Setiap ahli masyarakat
seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk, bak kata pepatah, `sediakan payung sebelum hujan'. Jiran
yang hidup dalam suasana berkerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana
program yang menyumbang kebajikan kepada masyarakat setempat. Rahsia kejayaan program ini terletak pada
persepakatan dan persefahaman yang mantap sesama jiran.
Perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara. Tanpa perpaduan, negara akan berada dalam
keadaan kucar-kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam keadaaan aman dan damai. Perpaduan dapat
dilahirkan melalui hubungan baik sesama jiran. Jiran yang baik ialah jiran yang berjaya memupuk semngat toleransi,
saling mempercayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka. Sekiranya hal ini diabaikan, maka
lambat-laun akan tercetuslab bibit-bibit permusuhan yang akhirnya membawa kepada perbalahan dan perpecahan.
Kesimpulannya, jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukan
kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Hanya negara yang makmur dan sejahtera sahaja yang akan dapat
meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang.

Pendahuluan

Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n
Jawapan Rumusan
(Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 13
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan menggunakan
ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata pihak berwajib. (2 markah)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, apakah faktor menyebabkan hubungan kejiranan renggang? (4 markah)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 14
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara menguruskan tekanan
dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah
perkataan.
Tekanan didefinisikan sebagai situ tindak balas mental dan fizikal terhadap pengalaman pahit atau sukar yang
dialami oleh seseorang. Tekanan yang berterusan akan memberikan kesan buruk terhadap mental, emosi dan jasmani.Oleh
itu, tekanan perlu diurus dengan baik supaya tindakan-tindakan yang terhasil merupakan tindakan yang mencerminkan
kebijaksanaan dan bukan tingkah laku melulu yang memalukan. Ekoran itu setiap individu perlu mengetahui cara-cara
menguruskan tekanan dengan baik supaya tekanan tidak menguasai diri mereka.
Pepatah ada mengatakan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Kita perlu mengelakkan gejala ini
sebelum terlambat dengan mengamalkan budaya hidup sihat, bukan sahaja dari segi pemakanan tetapi juga dari segi
pergaulan. Beriadah merupakan salah satu amalan budaya hidup sihat. Aktiviti ini membolehkan seseorang itu mendapat
tidur yang berkualiti dan menghindarkan kemurungan serta meningkatkan daya tahan. Kita juga perlu membuang segala
perasaan buruk dan sentiasa berfikiran positif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kata-kata perangsang yang
dapat meredakan perasaan negatif supaya kita berada dalam keadaan yang lebih terkawal dan seimbang. Walau
bagaimanapun, jika kita gagal berbuat demikian, kita boleh memikirkan hikmah atau kebaikan di sebalik perkara-perkara
buruk itu. Seseorang itu dapat menegaskan kepada dirinya bahawa seteruk mana sekalipun sesuatu perkara itu
menyakitkan hatinya, bukan bererti dunia telah berakhir dalam hidupnya. Kita hendaklah memahami bahawa kitalah
yang bertanggungjawab menentukan emosi kita. Oleh itu, kita hendaklah ingat bahawa perasaan marah tidak memberikan
keuntungan, sebaliknya keadaan diri sendiri akan menjadi lebih buruk.
Tekanan juga boleh diatasi dengan cara memikirkan perkara-perkara yang menggembirakan kehidupan kita.
Contohnya, seseorang itu boleh mengimbau kejayaan-kejayaan yang telah dicapai selama ini kerana dengan berbuat
demikian, dia berasa lebih yakin dan mampu menghadapi cabaran. Penglibatan diri dalam kegiatan kemasyarakatan dapat
menghindarkan tekanan dalam diri kita. Pergaulan dalam masyarakat membolehkan kita tidak keseorangan dalam
menghadapi masalah hidup. Oleh itu, luahkan masalah tersebut kepada orang yang boleh dipercayai secara terus-terang
dan tidak menyimpannya dalam hati kerana masalah yang dipendam akan menjadi racun yang membunuh secara senyap.
Berjenaka juga dapat mengurangkan kerunsingan kerana dengan ketawa seseorang dapat melupakan masalah
yang dihadapinya. Di samping itu, kita perlu kembali kepada kepercayaan agama masing-masing supaya dapat
menenangkan fikiran dan emosi. Kita perlu sedar bahawa masalah hati tidak dapat diatasi sekiranya kita lemah dalam
penghayatan agama.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2

3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 14
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata bukan bererti dunia telah berakhir.(2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, berikan 4 sebab seseorang itu mengalami tekanan. (4 Markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 15
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan
awam di Malaysia dan cara-cara mengatasinya.. Panjang rumusan hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.
Pertumbuhan pesat pusat-pusat perubatan swasta di negara ini telah mewujudkan fenomena penghijrahan
kakitangan perubatan dan kesihatan dari sektor awam ke sektor swasta. Penghijrahan ini bukan sahaja melibatkan doktor dan
doktor pakar malah turut melibatkan jururawat dan juruteknik. Keadaan yang berlaku ini sudah tentu menimbulkan masalah
kekurangan tenaga kerja di hospital kerajaan. Penghijrahan ini menjejaskan mutu perkhidmatan kesihatan untuk rakyat,
terutama yang berpendapatan rendah dan tidak mampu mendapatkan perkhidmatan di pusat perubatan swasta.
Jika kita tinjau hospital-hospital di luar bandar khususnya, bilangan doktor di sini jauh daripada cukup dan tidak
dapat memenuhi keperluan orang ramai. Fenomena tidak cukup doktor nampaknya sudah berlarutan sejak sekian lama
walaupun setiap tahun ribuan doktor telah lulus dari pusat pengajian tinggi di dalam dan di luar negara.
Menurut Persatuan Perubatan Malaysia (MMA), sebelum tahun 1980, kira-kira 45% doktor berkhidmat di sektor
swasta. Namun, semenjak tahun 1980 apabila kerajaan menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam perkhidmatan perubatan
dan kesihatan, jumlah doktor yang berhijrah semakin meningkat. Antara tahun 1983 hingga tahun 1997, bilangan hospital
swasta, wad ibu bersalin dan pusat latihan kejururawatan bertambah daripada 119 buah kepada 216 buah. Kebanyakan pusat
rawatan ini hanya terdapat di bandar besar dan menyediakan perkhidmatan untuk penjagaan sekunder dan tertiari. Pada
pertengahan tahun 90-an pula, terdapat 55% doktor yang berdaftar telah berkhidmat di sektor swasta. Universiti Sains Malaysia
telah kehilangan 19 orang tenaga pengajar fakuiti perubatan pada tahun 1988. Pada tahun 1998, kekurangan tenaga dan kualiti
tenaga pengajar juga turut menjadi isu. Persatuan Perubatan Malaysia menganggarkan bahawa terdapat kira-kira 30% jawatan
doktor di hospital awam yang masih belum diisi. Malah terdapat juga kekurangan kakitangan dalam bidang paramedik.
Perkembangan pesat pusat perubatan swasta telah menggalakkan perpindahan doktor kanan dan doktor pakar dari
hospital kerajaan. Perpindahan ini disebabkan oleh hasrat mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih baik dalam sektor swasta.
Keadaan ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sumber tenaga manusia dalam sektor perubatan awam. Perpindahan
doktor kanan dan doktor pakar ini turut menjejaskan latihan untuk bakal doktor pakar dan menjejaskan perkhidmatan perubatan
yang kebanyakannya dilaksanakan oleh doktor-doktor dalam perkhidmatan awam.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5

6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 15
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata fenomena penghijrahan.(2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, mengapakah sektor perubatan awam di Malaysia kurang mendapat sambutan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 16
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah penubuhan badan khas bagi membantu
pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.
Dari masa ke masa kita dihadapkan dengan kes-kes pesakit kronik yang merayu simpati orang ramai supaya
memberikan bantuan kewangan bagi membolehkan mereka mendapatkan rawatan segera. Kita berbangga kerana ramai
dermawan yang sanggup memberikan sumbangan kemanusiaan seumpama ini. Namun begitu, cara ini bukanlah langkah yang
terbaik dalam kalangan masyarakat penyayang. Hal ini demikian kerana pesakit-pesakit kronik yang memerlukan rawatan
segera terpaksa meminta bantuan daripada individu atau dermawan tertentu. Golongan pesakit kronik ini juga biasanya
berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada orang ramai melalui media elektronik atau media cetak.
Kita percaya bahawa adalah lebih wajar diwujudkan badan khas untuk membolehkan pesakit-pesakit kronik mendapat
bantuan kewangan. Badan khas ini juga dapat membiayai rawatan segera supaya mereka tidak perlu membuat rayuan kepada
orang ramai. Di samping itu, orang ramai atau badan-badan yang ingin menderma dapat menyalurkan sumbangan secara
sistematik kepada badan berkenaan supaya dapat disampaikan kepada pesakit kronik yang memerlukan bantuan. Kita percaya
bahawa dengan cara ini, bantuan akan dapat disalurkan secara lebih tersusun, terhormat dan telus. Pesakit kronik pula tidak
perlu memainkan sentimen simpati orang ramai melalui media.
Dengan cara ini, gagasan masyarakat penyayang akan dapat dilihat lebih adil, proaktif dan komprehensif. Semua
penghidap penyakit kronik akan memperoleh manfaat dan bukan hanya pesakit kronik yang mempunyai kedudukan tertentu
sahaja. Namun begitu, orang ramai yang ingin menyumbangkan derma secara langsung kepada individu tertentu masih boleh
berbuat demikian. Sumbangan mereka ini haruslah digalakkan. Langkah mereka akan mengurangkan beban badan yang
dicadangkan supaya badan ini dapat menumpukan perhatian kepada golongan yang tidak berupaya untuk mendapat bantuan
daripada pihak lain.
Dalam pada itu, kita sedar bahawa telah wujud banyak badan kebajikan dan badan amal, baik yang ditubuhkan oleh
kerajaan mahupun yang ditubuhkan orang ramai. Kita harus bersyukur kerana badan-badan ini telah banyak memberikan
sumbangan kepada kebajikan rakyat di negara ini. Namun begitu, jika ada dasar penyelarasan yang lebih berkesan, kita percaya
lebih banyak anggota masyarakat yang memerlukan bantuan akan mendapat manfaat. Sememangnya kerajaan dan badan-badan
amal tidak akan dapat membantu semua orang yang memerlukan bantuan tersebut. Kita berharap agar penyelarasan yang
berkesan akan mampu memberikan manfaat kepada golongan yang berkenaan seluas-luasnya.
Penubuhan badan ini dapat menentukan keperluan bantuan sebenar pesakit dari segi jenis, kos dan tempat rawatan.
Secara tidak langsung, badan ini dapat memastikan bahawa wang yang disumbangkan itu dimanfaatkan sepenuhnya.
Sesungguhnya, kewujudan masyarakat penyayang yang mampu melindungi kebajikan anggotanya yang daif merupakan salah
satu ciri penting sesebuah negara penyayang.

Pendahuluan

Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 16
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata memberikan sumbangan kemanusiaan (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ii) Nyatakan. (3 markah)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, mengapakah badan khas ini tidak mendapat sambutan dalam kalangan remaja?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Latihan Rumusan 17
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kekangan yang akan dihadapi untuk memberi
kuasa polis bantuan kepada pihak pentadbir sekolah dan faedah-faedah memberi kuasa tersebut. Panjang rumusan
hendaklah tidak melehihi 120 patah perkataan.
Cadangan memberikan kuasa polis bantuan kepada pengetua atau guru disiplin pernah dibangkitkan ketika isu masalah
sosial di kalangan pelajar hangat diperkatakan. Syor itu dibuat kerana guru disiplin dikatakan takut bertindak terhadap pelajar
nakal kerana bimbang akan keselamatan diri mereka terancam. Dengan adanya kuasa polis bantuan itu, guru disiplin atau
pengetua boleh bertindak seperti anggota polis, termasuk menahan reman pelajar yang terbabit dalam kegiatan yang
bertentangan dengan undang-undang sehingga selesai siasatan. Walau bagaimanapun cadangan itu mendapat bantahan daripada
ibu bapa atas alasan penggunaan kuasa polis bukan jalan penyelesaian terhadap masalah disiplin pelajar. Mereka berasa
tindakan menakutkan pelajar tidak mendatangkan kesan yang mendalam, sebaliknya pelajar perlu diberi kesedaran mcnerusi
nasihat, rundingan dan kaunseling. lbu bapa jua bimbang akan berlakunya penyalahgunaan kuasa oleh pengetua dan guru
disiplin.
Persatuan guru pula beranggapan bahawa pengetua dan guru disiplin yang diberi kuasa polis bantuan akan sentiasa
terikat dengan undang-undang dan prosedur polis, sedangkan pada masa yang sama mereka terikat pula dengan peraturan
Kementerian Pendidikan. Kesannya pengetua menghadapi dilema dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
kepengetuaan. Hal ini bukan sahaja menambah beban tugas pengetua bahkan juga mencetuskan pelbagai kerumitan.
Walaupun langkah ini boleh dilihat sebagai salah satu usaha mumi antara pihak polis dan Kementerian Pendidikan
untuk membendung masalah disiplin di sekolah namun pemilik kuasa ini juga terdedah kepada tindakan undang-undang oleh
ibu bapa dan penjaga yang kurang berpuas hati dengan tindakan yang dikenakan terhadap anak-anak mereka. Dalam pada itu,
kedua-dua pihak ini perlu mencari titik pertemuan yang berkaitan dengan peruntukan undang-undang, jenis kuasa polis, had
serta tanggungjawab pengetua dan guru disiplin ketika melaksanakan kuasa polis bantuan itu.
Satu lagi persoalan yang timbul ialah bahawa kebanyakan guru disiplin dan pengetua tidak mempunyai pengetahuan
ilmu undang-undang yang mendalam sebelum boleh menerima kuasa itu. Jadi adakah mereka mampu dan berani bertindak
dalam keadaan yang sedemikian. Para guru juga akan beranggapan bahawa langkah ini hanya akan menunjukkan kegagalan
mereka dalam mendidik para pelaiar menjadi insan yang sempuma sebagaimana yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Hal ini akan mencalar imej mereka sebagai pendidik menurut kaca mata masyarakat. Walau apapun alasannya,
cadangan ini haruslah dihalusi sebelum dilaksanakan agar pelaksanaannya dapat diterima oleh semua pihak dan mencapai
matlamat sebagaimana yang diharapkan.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2

3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 17
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata penyalahgunaan kuasa 2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, apakah kebaikan kuasa polis bantuan kepada pihak pentadbir sekolah?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 18
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan pelabelan makanan dan hak-hak
pengguna. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Pelabelan makanan ialah keterangan tentang tahap kandungan nutrien yang terdapat pada label makanan. Hal ini
merupakan keterangan yang benar tentang kualiti pemakanan bahan makanan tersebut. Peraturan makanan sekarang yang
dikenal sebagai Peraturan Makanan Malaysia 1985 tidak mewajibkan pelabelan makanan pada setiap makanan. Perkara ini
termasuklah makanan yang bertujuan khusus seperti susu formula bayi dan makanan berasaskan bijirin untuk bayi dan kanakkanak.
Pelabelan makanan memberikan keterangan tentang kandungan nutrien setiap makanan yang dikeluarkan. Langkah ini
dapat membantu pengguna membuat pilihan yang lebih bijak tentang makanan yang hendak dibeli. Pada masa yang sama,
usaha ini merupakan cara untuk memberitahu pengguna tentang kualiti sesuatu bahan makanan. Makanan yang diperkaya
dengan vitamin atau mineral tertentu perlu ada keterangan tentang jumlah nutrien pada labelnya. Bagi makanan di pasaran yang
didapati mempunyai pelabelan makanan, kebanyakan label berkenaan diletakkan sendiri oleh pengeluar secara sukarela. Walau
bagaimanapun, tidak terdapat sebarang pelarasan dari segi format yang digunakan untuk menerangkan kandungan nutrien
dalam makanan. Adakala berlaku kesilapan pada pelabelan nutrien itu.
Di kebanyakan negara, pelabelan makanan tidak diwajibkan. Namun, kini banyak negara yang sedang mengkaji
keperluannya kerana pelabelan makanan memainkan peranan penting dalam memajukan industri makanan. Pelabelan makanan
dapat menyokong aktiviti pendidikan pemakanan kerana langkah tersebut menggalakkan penggunaan prinsip makanan dalam
pemilihan makanan. Secara langsung, hal ini dapat membantu suri rumah menyediakan sajian yang bermutu dan seimbang
untuk keluarga.
Tindakan ini juga membolehkan pengeluar makanan dan peruncit mengutamakan kandungan zat makanan dalam
setiap produk yang dikeluarkan dan dijual kepada pengguna. Kriteria dalam pemilihan makanan yang akan diwajibkan
pelabelan ialah kekerapan produk makanan itu digunakan, jumlah kuantiti yang dimakan dan pentingnya produk makanan
tersebut. Tenaga, protein, karbohidrat, dan lemak merupakan aspek penting dalam pelabelan makanan. Maklumat tentang nilai
tenaga perlu diberikan sebagai kilokalori setiap 100g atau setiap 100 ml makanan atau setiap bungkus makanan jika bungkusan
itu hanya terdiri daripada satu hidangan. Maklumat tentang jumlah protein, karbohidrat, dan lemak dalam makanan perlu
dinyatakan dalam setiap 100g atau setiap 100 ml atau setiap bungkus jika bungkusan itu hanya terdiri daripada satu hidangan.
Secara tidak langsung, keadaan ini akan menggalakkan pengguna membeli makanan yang berkhasiat dan sesuai dengan
keperluan mereka.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2

3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 18
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata 2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Nyatakan. (3 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan menetapkan pelebalan makanan di Malaysia?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 19
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam
pemhungunan ekonomi negara dan langkah-langkah memajukannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah
perkataan.
Industri Kecil dan Sederhana (IKS) merupakan satu daripada kegiatan ekonomi negara yang penting. Oleh sebab itu,
Malaysia perlu mengambil lebih banyak inisiatif bagi merancakkan lagi pertumbuhan industri ini selain memberi penekanan
kepada pembangunan industri berat. Perkembangan industri kecil amat penting dalam konteks pembangunan sesebuah negara.
Pembangunan IKS mempunyai kepentingan yang amat luas bagi membolehkan Malaysia wujud sebagai negara perindustrian
yang dinamik.
Selain menyediakan keperluan dalam negara, IKS juga boleh menumpukan usahanya kepada mengeksport pelbagai
jenis barangan industri. Orientasi kepada penggantian import boleh mengurangkan pengaliran wang ke negara lain. Malaysia
mengimport pelbagai jenis barang industri dari luar negara termasuk alat ganti kenderaan, bahan makanan, alat-alat elektronik
dan alat-alat pertanian. Alat-alat ini boleh dibuat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan tempatan sekiranya IKS dapat
dibangunkan. Langkah ini amat penting bagi menjadikan Malaysia tidak terlampau bergantung kepada barangan import yang
semakin membebankan negara dari segi pertukaran mata wang.
Pembangunan industri berat yang berlaku di negara ini terutama industri besi dan keluli, industri motor, petroleum.
elektronik dan percetakan boleh mendorong perkembangan IKS. Di samping itu, IKS juga dapat membantu kerajaan
mengukuhkan sektor perindustrian negara. Pemindahan kepakaran teknologi boleh berlaku sekiranya industri berat dapat
meluaskan skim latihannya kepada IKS. Sekiranya Konsep Payung dapat diwujudkan dalam konteks pembangunan industri
berat dengan IKS maka peranan industri berat akan lebih terserlah dari segi mengukuhkan perkembangan IKS.
IKS terus berkembang dalam mencorakkan struktur ekonomi negara. Melalui Dasar Perindustrian Negara, IKS telah
melahirkan golongan industrialis yang berwibawa dan dapat memainkan peranan positif dalam usaha Malaysia menjadi negara
industri. IKS dalam tempoh jangka panjang boleh berkembang dan beransur-ansur menjadi industri berat. Negara membangun
seperti Malaysia perlu menyediakan pelbagai insentif bagi membangunkan IKS tempatan. Dengan perkembangan ekonomi
yang pesat pada abad ke-21 dan selaras dengan Wawasan 2020, Malaysia telah merangka Pelan Induk Pembangunan Industri
yang melibatkan pembangunan pelbagai bentuk dan jenis industri agar setanding dengan negara-negara maju. Melalui Pelan
Induk Pembangunan Industri ini adalah diharapkan hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara perindustrian akan dapat dicapai
dengan lebih cepat sebelum tempoh yang ditetapkan.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1

2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 19
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata Pemindahan kepakaran teknologi (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Nyatakan. (3 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(iii) Pada pendapat anda, apakah masalah yang sering dihadapi oleh Industri Kecil dan Sederhana?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 20
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan
teknologi maklumat di kalangan kakitangan kerajaan dan masalah-masalah yang dihadapi. Panjang rumusan hendaklah
tidak melebihi 120 patah perkataan.
Kini terdapat pendedahan oleh beberapa pihak bahawa ada kakitangan kerajaan yang enggan menggunakan
kemudahan teknologi maklumat di jabatan masing-masing. Perkara seumpama ini tidak harus dibiarkan berterusan dan
kakitangan kerajaan yang terlibat harus memandang serius pendedahan tersebut.
Menyedari hakikat ini, kerajaan bertindak mengadakan pelbagai kempen kesedaran di kalangan kakitangan. Kesannya,
sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan telah berjinak-jinak menggunakan
komputer. Mereka mula mengubah sikap dan menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan
sebaliknya membantu mereka menghadapi cabaran dan perubahan. Sementara itu, ketua-ketua jabatan pula mula mengenal
pasti kakitangan di jabatan masing-masing yang belum menguasai kemahiran komputer ini dan merangka program untuk
mendekatkan mereka dengan alat-alat ini melalui pelbagai kursus.
Kita faham bahawa terdapat sebahagian kakitangan kerajaan yang tidak begitu positif pandangannya terhadap
teknologi maklumat ini. Mereka lebih selesa menggunakan alat-alat dan cara lama. Menyedari hal ini, kerajaan bertindak
menggantikan peralatan lama dengan peralatan canggih dan mereka terpaksa belajar menguasainya supaya dapat melaksanakan
kerja dengan mudah seperti orang lain. Di samping itu, kerajaan menggalakkan penggunaan e-mail dalam urusan pentadbiran.
Urusan pendaftaran, pembayaran dan sebagainya yang dilakukan secara e-mail dapat menjimatkan masa dan kos. Tindakan ini
mendorong kakitangan kerajaan memahirkan diri dengan internet.. Perkara ini perlulah dipandang serius kerana keperluan
teknologi maklumat dalam pentadbiran sudah banyak dan lama dihebahkan oleh kerajaan. Sesiapa yang tidak menyertainya
sudah pasti akan ketinggalan.
Keadaan ini akan menjejaskan keupayaan daya saing negara dan menggagalkan usaha untuk mewujudkan kerajaan
elektronik. Dengan itu, tidak patut mana-mana kakitangan kerajaan ketinggalan dalam perkembangan teknologi maklumat.
Bagi mengatasinya, kerajaan telah mula mengambil kakitangan baru yang mempunyai kemahiran komputer.
Kerajaan sudah melakukan pelbagai usaha besar untuk menyemai budaya teknologi maklumat. Pada peringkat negara,
usaha ini merangkumi penubuhan Koridor Raya Multi Media dan menggalakkan pemilikan komputer peribadi melalui
kelonggaran mengeluarkan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tujuan tersebut. Negara sedar bahawa
masa depan dunia terletak pada pengurusan maklumat, lebih-lebih lagi gagasan k-ekonomi menghendaki peningkatan
keupayaan teknologi maklumat di kalangan masyarakat dan rakyat di negara ini. Selain itu, Unit Pemodenan Pentadbiran dan
Perancangan Pengurusan (MAMPU) telah merangka program yang sesuai supaya kakitangan kerajaan menguasai teknologi
maklumat. Sesungguhnya kemakmuran masa depan negara terletak pada keupayaan rakyatnya termasuk kakitangan kerajaan
menguasai teknologi maklumat.

Pendahuluan

Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 20
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata menggantikan peralatan lama (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan meningkatkan penggunaan teknologi maklumat di kalangan
kakitangannya?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 21
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang tanggungjawab penulis dan cabaran-cabaran yang
akan dihadapi. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Penulis sebenarnya memikul tanggungjawab yang sangat berat dalam mencorakkan cara berfikir dan bertindak
anggota masyarakat. Ini kerana hasil tulisannya sama ada yang diterbitkan dalam media cetak atau media elektronik, secara
langsung atau tidak langsung memberikan kesedaran, bimbingan dan tunjuk ajar kepada masyarakat. Untuk mencetuskan
perubahan dan mengajak masyarakat ke arah kebaikan, penulis perlulah terlebih dahulu memupuk dan menjiwai kebaikan
dalam kehidupannya. Jika penulis sendiri mengalami penjajahan fikiran dan jiwa, maka tulisannya tidak akan dapat menjurus
ke arah kebaikan. Mustahil penulis boleh mendidik jiwa dan pemikiran masyarakat jika dia sendiri tidak terdidik. Masyarakat
akan hilang keyakinan kepada mereka dan proses pembangunan negara akan terencat kerana masyarakat mengalami krisis nilai
yang gagal ditangani oleh penulis.
Mesej kebenaran dan kebaikan dapat disampaikan melalui seruan yang berhikmah dan pengajaran yang baik. Oleh
sebab itu, penulis mestilah terlebih dahulu berubah kepada kebaikan atau berusaha ke arah itu. Jika tidak, kayu yang bengkok
tidak akan menghasilkan bayang-bayang yang lurus. Penulis bukanlah peniaga yang sangat terikat oleh kehendak komersial
untuk melariskan jualannya. Justeru itu, penulis sekali-kali tidak boleh merosakkan masyarakat dengan menghidupkan sesuatu
yang diminati dan ada nilai komersial sehingga menghancurkan akhlak dan budi pekerti.
Tulisan berunsur gosip-gosip liar, lucah dan skandal memang laris tetapi hakikatnya boleh merosakkan jiwa dan
pemikiran. Wajarkah penulis 'mencari makan' dengan cara ini? Sebagai pemimpin tidak rasmi, mereka mestilah berusaha
menyelesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat dengan buah fikirannya yang bernas dan memberikan formula
penyelesaian melalui tulisan mereka dengan perantaraan media massa yang ada.
Tanpa usaha bersungguh-sungguh oleh penulis, sudah pasti krisis nilai yang berlaku dalam masyarakat akan
berterusan. Malang sekali sekiranya penulis bukan sahaja tidak boleh memberikan formula penyelesaian masalah, malah
mereka mencipta masalah baru. Tulisannya penuh dengan fitnah, caci maki, adu domba, umpat keji, penghinaan dan
seupamanya. Akhirnya, berleluasalah permusuhan, pertelingkahan dan krisis. Media sudah dijadikan gelanggang silat, bukan
permaidani penyelamat.
Sehubungan dengan itu, penulis dianggap gagal jika tulisannya tidak mampu menyelesaikan masalah masyarakat.
Tulisannya walaupun indah dan sedap dibaca umpama pisau perhiasan, sungguhpun cantik tetapi tumpul untuk memotong.
Oleh sebab itu, penulis mestilah mempunyai maruah hidup untuk tidak mengorbankan prinsip kerana harga diri seseorang,
termasuk penulis terletak pada prinsip hidupnya.

Pendahuluan

Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 21
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata Untuk mencetuskan perubahan (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, apakah cabaran yang dihadapi oleh seseorang penulis?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 22
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor penghalang kemajuan sektor pertanian
di Malaysia. dan langkah-langkah mengatasinya. Rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Kebelakangan ini sektor pertanian mendapat perhatian lebih istimewa, mungkin kerana menyedari risiko
melaksanakan projek dalam sektor tersebut tidak sebesar yang dihadapi dalam industri pembuatan. Apa yang kita nampak,
risiko dalam industri pertanian disebabkan pergantungannya yang begitu besar kepada keadaan alam khususnya faktor hujan
dan panas matahari.
Sektor ini juga kurang diberi penekanan pada masa lalu, terutama dari segi pemasaran yang banyak membantutkan
usaha pertanian untuk digerakkan secara agresif dan masalah penyakit yang boleh memusnahkan tanaman dan ternakan.
Bagaimanapun, hari ini kita terpaksa menerima hakikat bahawa sektor pertanian adalah penyelamat kepada ekonomi negara
jika negara diancam kejatuhan nilai mata wang dan nilai pasaran saham yang merudum.
Menyedari hakikat ini, kita berpendapat bahawa kerajaan perlu membuka ruang untuk menghidupkan sernula sektor
ini secara bersungguh-sungguh. Ini tidak bermakna bahawa kita mengalih perhatian daripada sektor perindustrian ke sektor
pertanian semula kerana tidak dapat dinafikan sektor perindustrian membawa hasil yang lebih besar kepada Keluaran Dalam
Negara Kasar (KDNK) dan pendapatan negara, Dalam keadaan sekarang, kerajaan perlu menggalakkan petani bergiat cergas
memajukan industri pertanian kerana pada realitinya sektor ini merupakan sektor yang paling selamat. .Kesempatan ini juga
perlu digunakan untuk mengerakkan golongan muda merebut peluang dalam sektor pertanian dan tidak semestinya berhijrah
semata-mata untuk bekerja makan gaji.
Tarikan untuk rakyat bergiat dalam sektor ini adalah menerusi kemudahan yang disediakan oleh pelbagai pihak sama
ada kerajaan, bank, institusi atau agensi terbabit. Sebelum ini ramai yang merungut kerana kesukaran mendapat dana untuk
mengusahakan tanah. Bank dan institusi kewangan tidak begitu melayan permohonan mengusahakan projek pertanian kerana
pihak berkenaan menganggap sektor ini kurang menguntungkan berbanding dengan projek industri pembuatan atau
perkilangan. Bank dan institusi kewangan juga mengenakan pelbagai syarat yang ketat kepada petani untuk mengusahakan
tanah mereka. Semua ini menyebabkan sektor pertanian hilang tarikannya.
Keadaan bertambah serins apabila petani bersikap dingin untuk mendapatkan nasihat pakar daripada pelbagai institusi
yang berasaskan pertanian seperti Universiti Putra Malaysia (UPM), FELDA, RISDA dan Persatuan Peladang Kawasan (PPK).
Kita tidak wajar disogok dengan alasan bahawa sektor pertanian tidak dapat memberikan keuntungan kepada rakyat dan negara.

Pendahuluan

Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 22
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata kejatuhan nilai mata wang (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, apakah kepentingan sektor pertanian di Malaysia? (4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 23
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang akibat pembakaran hutan secara terbuka dan caracara mengawalnya.. Rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan
Kebakaran hutan secara terbuka yang berlaku di negara ini sudah mencapai tahap serius lebih-lebih lagi apabila
kebakaran itu beriaku pada musim kemarau. Oleh sebab kekurangan air maka kebakaran itu akan merebak dengan pantas dan
sukar di kawal. Tragedi itu memburukkan keadaan cuaca di negara ini.
Oleh yang demikian, amaran keras tentang pengawalan kualiti alam sekitar yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa
dalam kes pembakaran hutan tidak boleh dipandang ringan. Pihak yang ingkar, hendaklah didakwa di mahkamah. Di samping
itu, kerajaan negeri hendaklah bertindak tegas terhadap pembakar hutan di negeri masing-maauig. Kebanyakan negeri
mempunyai kawasan hutan yang luas dan kemungkinan berlaku kebakaran hutan adalah tinggi Apabila hutan terbakar, api
sukar dipadamkan kerana tiupan angin yang kencang, kesukaran perhubungan dan kekurangan peralatan. Tambahan pula, kerjakerja memadamkan kebakaran hutan memerlukan tenaga pekerja dan wang bukan sedikit Sehubungan ini, kerajaan-kerajaan
negeri hendaklah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan kerugian dan pembaztran.
Kabinet telah meluluskan dan memberi kuasa kepada polis, bomba, jabatan kesihatan dan pihak berkuasa tempatan
untuk menahan, menyiasat dan mendakwa mana-mana pihak yang melakukan pembakaran hutan secara terbuka. Menerusi
langkah ini, diharapkan perbuatan membakar hutan boleh dibendung kerana selama ini tugas itu hanya dilakukan oleh pegawaipegawai Jabatan Alam Sekitar sahaja. Keempat-empat agensi ini wajar mernbuat penyelarasan bagt mengelakkan pertindihan
kerja. Pembahagian kawasan pemantauan mesti disusun secara sistematik. Kerja-kerja pemantauan mesti dilaksanakan segera
bagi mengelakkan kemungkinan ada pihak yang tidak bertanggungjawab meneruskan perbuatan ini. Kebakaran hutan bukan
sahaja menimbulkan persekitaran yang tidak sihat malah tindakan tersebut membunuh pelbagai spesies binatang yang terdapat
di kawasan berkenaan. Selain itu, kebakaran juga memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan akar kayu yang boleh dijadikan ubatubatan.
Pembakaran hutan dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengusahakan kawasan itu secara haram sama ada untuk
bercucuk tanam atau tujuan lain. Oleh itu, pihak: berkuasa mestilah sennasa meninjau kawasan hutan yang berkemungkinan
diteroka secara haram.. Rakyat pula mesti prihatin untuk menghalang tindakan tidak bertanggungjawab ini kerana kebakaran
hutan bukan sahaja menimbulkan masalah debu tetapi juga mencemarkan alam sekitar. Lagipun tindakan memusnahkan
tumbuhan hijau samalah dengan kita merelakan alam ini terdedah kepada pelbagai bencana.

Pendahuluan
Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 23
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata boleh dibendung (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, apakah kepentingan hutan dalam kehidupan manusia? (4 markah)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 24
Baca petikan di bawah dengan teliti dan tuliskan satu rumusan tentang kekangan dalam penerbitan buku ilmiah di negara
kita dan langkah-langkah memajukannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Banyak penerbit swasta kurang berminat untuk menerbitkan buku-buku ilmiah yang mempunyai pasaran yang terhad
sedangkan kos pengeluarannya pula tinggi. Ini adalah ekoran daripada peningkatan kos pengimportan kertas dan bahan-bahan
cetak. Keadaan ini dialami bukan sahaja oleh negara kita malah oleh negara-negara membangun yang lain. Para penerbit tidak
berani menanggung risiko kerugian kerana penerbitan ilmiah ialah penerbitan yang tidak berorientasikan keuntungan. Jika
dibandingkan dengan penerbitan bahan-bahan bacaan ringan seperti majalah hiburan, humor dan novel, kadar keuntungannya
bukan sahaja sedikit malah untuk mendapatkannya mengambil masa yang agak lama. Walaupun dari aspek perniagaan
penerbit-penerbit tidak mendapat keuntungan tetapi mereka berjaya menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada pembaca.
Pada keseluruhannya, pengembangan penerbitan ilmiah di negara ini, khasnya jurnal masih di peringkat awal. Hampir
keseluruhan jurnal ilmiah yang sedia ada berusia antara 15 hingga 25 tahun sahaja. Penerbitan ilmiah mula berkembang setelah
penerbitan jurnal terawal iaitu 'Malaysian Nature' pada tahun 1925. Perkembangan dan peri pentingnya jurnal sebagai media
wacana ilmiah di kalangan penyelidik dan ahli akademik adalah sealiran dengan hala tuju penubuhan sesebuah Institusi
Pengajian Tinggi (IPT) yang bersandarkan kepada tiga elemen iaitu pengajaran, penyelidikan dan perundingan. Tanpa
kehadiran pelbagai bahan bacaan ilmiah ini, para penyelidik, penyampai ilmu dan penerima pengetahuan itu juga tidak
mempunyai bahan sokongan untuk memperdalam ilmu yang diperkatakan.
Kegigihan menerbitkan wacana ilmiah di negara ini hanya dilakukan oleh penerbit yang memperoleh sumbangan
kewangan atau tajaan seperti IPT, DBP atau institut-institut penyelidikan. Hasil kajian UNESCO yang diterbitkan pada tahun
1988 turut mengenal pasti kekurangan tenaga kerja yang terlatih sebagai halangan pembangunan buku ilmiah di Malaysia.
UNESCO juga mendapati bahawa Malaysia tidak mempunyai sistem pengedaran dan promosi yang mantap terutama di
kawasan luar bandar. Penerbitan ilmiah, sama ada diterbitkan secara komersil atau tidak, terpaksa bekerja secara rapat dengan
penulis berwibawa yang sangat-sangat diperlukan. Negara kita ketandusan penulis-penulis seperti ini. Kesannya, kebanyakan
artikel yang diterbitkan kurang bermutu. Ini menjadi faktor yang menyebabkan penjualan hasil tulisan ilmiah terjejas dan
edarannya di pasaran terhad. Tambahan pula pengguna hari ini bijak memilih dan menilai kualiti bahan bacaan mereka. Bahan
bacaan ilmiah yang lebih berkualiti dari luar negeri akan menjadi pilihan mereka walaupun harganya lebih tinggi berbanding
bahan ilmiah tempatan.

Dalam usaha membina korpus penerbitan ilmiah, semua pihak perlu memberikan komitmen yang tinggi serta bersamasama memikirkan dan menjayakan usaha melahirkan penerbitan ilmiah yang berwibawa. Untuk itu, IPT awam dan swasta
sebagai pusat kecemerlangan ilmu seharusnya melipatgandakan usaha untuk mempertingkat bilangan pengeluaran buku ilmiah
yang bercorak tempatan di samping mengawal mutunya.

Pendahuluan

Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 24

Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata berorientasikan keuntungan (2 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ii) Pada pendapat anda, apakah kepentingan buku ilmiah ini kepada pelajar dan guru-guru? (4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Rumusan 25
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan belia menguasai isu antarabangsa. dan
masalah-masalah dalam menguasainya. Panjang Rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Kebelakangan ini Malaysia mengarnbil bahagian secara aktif dalam hampir semua persidangan sama ada yang diadakan di
dalam atau di luar negara. Penyertaan Malaysia ini sudah membuktikan bahawa betapa soal hal-ehwal antarabangsa amat
penting dalam konteks melaksanakan dasar luar kita. Lebih penting, suara negara ini adalah untuk keadilan dan kita menentang
setiap perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia. Tetapi apalah ertinya jika pemimpin kita sahaja yang berjuang
sedangkan golongan belia hanya berpeluk tubuh dan tidak ambil peduli tentang apa yang sebenarnya sedang berlaku. Belia
seharusnya tidak ketinggalan melibatkan diri dalam isu global ini. Jika mereka tidak mengikuti perkembangan itu, mereka akan
ketinggalan dan tercicir buat selama-lamanya.
Atas dasar menyedari kecetekan ilmu golongan belia dan remaja mengenal soal antarabangsa inilah Menteri Belia dan
Sukan mengajak mereka supaya mengambil tahu tentang isu dan masalah globalisasi ini. Kita menganggap saranan ini
mempunyai sinifikasinya yang tersendiri kepada belia bukan sahaja untuk membolehkan mereka mengenali diri mereka, malah
tahu perkembangan semasa dunia.
Kita mencadangkan kepada Kementerian Belia dan Sukan agar menjalankan kempen besar-besaran untuk
mengenalkan belia dan remaja dengan isu antarabangsa. Program yang dianjurkan bukanlah terbatas kepada peraduan kuiz dan
pertandingan seperti syarahan dan perdebatan tentang topik antarabangsa semata-mata , malah belia dan remaja hari ini
mestilah digalakkan berdebat menerusi Internet. Jika kita lihat dalam Internet hari ini, pelbagai isu sudah pun diperdebatkan.
Mereka yang tahu memanfaatkannya dapat menimba ilmu menerusinya. Tentunya kita tidak mahu golongan belia dan
remaja kita asyik berbincang tentang perkara yang remeh-temeh yang kurang memberi faedah kepada diri dan masyarakat.
Dalam keadaan dunia hari ini yang sering berubah, kita memerlukan belia dan remaja yang berfikiran kritis dan
mampu melihat sesuatu perisitiwa dan menterjemahkannya kepada keadaan di negara ini. Dengan cara ini mereka dapat
menghargai kemakmuran dan kemerdekaan negara dengan membandingkan peristiwa yang berlaku di serata dunia.
Jika kita menjadikan isu antarabangsa sebagai satu standard untuk mengukur kematangan belia dan remaja, kita
percaya bahawa mutu golongan belia perlu ditingkatkan lagi. Jika mereka golongan pelajar, pengetahuan dan ilmu di dada
mereka perlu diperluas bukan hanya berkisar kepada jurusan ilmu yang mereka pelajari semata-mata. Soal-soal antarabangsa
bukanlah sesuatu yang perlu dipelajari tetapi perlu dikuasai.

Pendahuluan

Isi-isi Tersurat
1
2
3
4
5
6
7
8

Isi-isi Tersirat
1
2
3
Kesimpula
n

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Pemahaman 25
Petikan Umum Berdasarkan petikan rumusan di atas, jawab soalan soalan yang berikut dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
(i)Berikan maksud rangkai kata kecetekan ilmu ( markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ii) Pada pendapat anda, apakah kekangan belia dalam menguasai isu antarabangsa? (4 markah)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Latihan Tambahan 1
Baca petikan di bawah dengan teliti , kemudian buat satu rumusan tentang kesan penggunaan internet di negara ini dan caracara mengawalnya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.
Penggunaan internet atau rangkaian komputer antarabangsa mendedahkan masyarakat kita kepada pelbagai maklumat
termasuk nilai hidup yang negatif. Jika kita tidak berhati-hati dalam hal ini, maka masalah keruntuhan moral di kalangan belia
yang menghantui Barat akan muncul di hadapan kita: Satu hal serius yang termuat dalam internet ialah bahan-bahan lucah yang
dapat diterima oleh sesiapa sahaja yang melangganinya sama ada di rumah atau di pejabat.
Oleh sebab itu, kerajaan harus berbuat sesuatu untuk membendungnya atau kita akan membiarkan golongan remaja
menggugat nilai murni masyarakat. Namun demikian, sebagai sebuah negara yang sedang berusaha mencapai status negara
maju, Malaysia tidak boleh terasing dalam perkembangan ini. Jika hal ini dikesampingkan, sudah tentu negara akan ketinggalan
dalam sistem perhubungan yang canggih. Tambahan pula saluran maklumat seperti internet ini amat diperlukan oleh negara
terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, pentadbiran dan hubungan antarabangsa.
Walau bagaimanapun, dalam
keghairahan menggunakan internet ini, kita tidak mahu maklumat yang disalurkan itu tidak sesuai dengan budaya negara ini.
Internet ialah satu fenomena baru dan undang-undang yang berkaitan dengannya belum ada. Justeru itu, kerajaan harus
mengambil langkah segera untuk menggubal undang-undang yang berkaitan dengannya. Pada masa ini JARING yang menjadi
penyalur internet di negara ini bertindak sebagai penapis atau penyekat maklumat negatif daripada diperoleh orang ramai.
Tindakan seumpama ini juga dapat disifatkan sebagai usaha melindungi rakyat daripada gejala buruk tetapi tindakan
ini dilakukan tanpa sokongan perundangan. Ibu bapa harus mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi anak-anak
mereka daripada terdedah kepada gejala tersebut. Selain itu, tindakan orang ramai diperlukan dengan memaklumkan perkara itu
kepada pihak berwajib jika mereka dapat mengesan bahan lucah dalam internet.
Sekalipun terpaksa menghadapi cabaran baru ini, kerajaan perlu mengamalkan dasar langit terbuka supaya kita dapat
bersaing dengan negara maju dalam era globalisasi. Kita perlu memastikan bahawa internet harus selamat dibawa masuk ke
rumah, institusi pendidikan dan sebarang tempat yang memerlukan perkhidmatannya. Jika kita berpendapat bahawa internet
boleh menggugat sistem moral maka kita harus berhati-hati apabila melangganinya. Dengan itu, langkah kerajaan untuk
meluaskan perkhidmatan internet di negara ini akan mencapai matlamatnya

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)

Latihan Tambahan 2
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang akibat aktiviti pembalakan di negara ini pada masa
sekarang dan langkah-langkah memulihkannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.
Tragedi keruntuhan Highland Tower dan tanah runtuh di jalan susur Karak, laluan yang menghubungkan Kuala
Lumpur dengan Genting Highlands sepatutnya dijadikan iktibar tentang kerakusan manusia mengejar kebendaan. Sebarang
aktiviti manusia tanpa mempedulikan kepentingan alam sekitar akan membawa padah kepada diri sendiri. Pengeksploitasian
sumber alam untuk kepentingan ekonomi semata-mata telah diwarisi sejak zaman penjajahan. Amalan sedemikian terbawabawa sehingga ke hari ini, iaitu manusia sanggup menebang pokok dan menarah bukit dengan sesuka hati untuk memenuhi
matlamat ekonomi jangka pendek mereka.
Perubahan cita rasa penduduk dan kegiatan komersial yang semakin meningkat menyebabkan permintaan terhadap
pelbagai jenis bangunan terus bertambah. Terdapat pula kecenderungan di kalangan pemaju perumahan untuk membina
bangunan kediaman tinggi di kawasan bandar disebabkan kekurangan tanah dan kegiatan mengambil untung yang berlebihan.
Sejajar dengan itu, para kontraktor mula gemar akan kawasan bukit-bukau sebagai tapak pembinaan mereka. Akibatnya
kawasan bukit-bukau yang selama ini menjadi sebagai kawasan tadahan hujan, mulai ditarah dan digondolkan. Malah dua pusat
peranginan utama, Genting Highlands dan Cameron Highlands, yang dahulunya begitu terkenal dengan udaranya yang sejuk
telah menjadi semakin panas.
Perkembangan ekonomi yang bertambah pesat sejak akhir-akhir ini tidak mungkin akan dapat menjamin pengekalan
kawasan hutan yang sedia ada. Tambahan pula terdapat laporan yang menyatakan bahawa kegiatan pembalakan telah
menyebabkan seluas 800 ribu hektar hutan telah dibersihkan dalam masa setahun, sedangkan kadar penanaman semula hutan
jauh lebih rendah daripada keluasan itu. Pemulihan hutan melalui aktiviti penanaman semula juga memerlukan masa yang
panjang.
Seorang pakar botani dari Universiti Malaya pernah menganggarkan bahawa dalam masa sepuluh tahun, hasil balak
akan berkurangan sebanyak separuh daripada yang ada pada masa kini. Malahan kini saiz balak yang dibawa ke kilang lebih
kecil daripada saiz balak dahulu yang lebih besar. Dijangkakan beberapa tahun lagi industri berasaskan kayu negara akan
menghadapi kekurangan bekalan kayu yang meruncing. Sebagai alternatif, balak yang sebelum ini dieskport terpaksa pula
diimport. Akhirnya jika hasil pembuatan barangan kayu tidak dieksport semula dengan nilai yang lebih besar, imbangan
pembayaran negara akan turut terjejas.

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)

Latihan Tambahan 3
Baca petikan di bawah dengan teliti., kemudian buat satu rumusan tentang peranan telekomunikasi canggih di Malaysia ke
arah mencapai matlamat wawasan 2020 dan langkah-langkah untuk memajukannya. Panjang rumusan hendaklah tidak
melebihi 120 patah perkataan.
Malaysia sedang berlumba dengan negara lain dalam menjayakan teknologi telekomunikasi canggih. Perlumbaan ini
tercetus berikutan ledakan permintaan terhadap perkhidmatan telekomunikasi yang menjadi fenomena baru dalam sektor
pentadbiran dan pengurusan. Malaysia membabitkan diri dalam industri maklumat kerana sedar akan kepentingan
perkhidmatan telekomunikasi dalam arus perkembangan negara. Kini Malaysia adalah antara negara membangun yang giat
membina lebuh raya maklumat dalam sistem kepelbagaian media. Di Barat, teknologi itu sudah lama bertapak.
Pembangunan teknologi maklumat ditekankan di negara ini kerana kerajaan menagkui kepentingannya dalam proses
membawa Malaysia mencapai wawasan 2020. Perkhidmatan telekomunikasi bukan sekadar menjadi simbol kecemerlangan,
tetapi yang lebih penting memberi daya kompetetif untuk menarik pelaburan asing. Pewujudan rangkaian maklumat secara
bersepadu dalam semua sektor sudah menjadi kemestian, malah dijadikan sebahagian daripada agenda utama
Pembangunan teknologi maklumat ditekankan di negara ini kerana kerajaan menagkui kepentingannya dalam proses
membawa Malaysia mencapai wawasan 2020. Perkhidmatan telekomunikasi bukan sekadar menjadi simbol kecemerlangan,
tetapi yang lebih penting memberi daya kompetetif untuk menarik pelaburan asing. Pewujudan rangkaian maklumat secara
bersepadu dalam semua sektor sudah menjadi kemestian, malah dijadikan sebahagian daripada agenda utama. Menerusinya
akan wujud agihan yang tepat dan pantas. Ini sekali gus dapat membentuk sistem pengurusan yang cekap dan berkesan di
samping meningkatkan daya saing dengan dunia luar.
Bagi mencapai matlamat untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara maju menjelang 2020, Malaysia
dijangka membelanjakan RM 140 bilion bagi pembangunan industri telekomunikasi, termasuk RM 50 bilion dalam tujuh tahun
akan datang mengikut Dasar Telekomunikasi Negara. Selain Syarikat Telekom Malaysia sebagai pelopor pembangunan
teknologi telekomunikasi negara ini, banyak syarikat swasta ternama turut membangunkan rangkaian masing-masing.
Perkhidmatan telefon ialah bidang yang paling ketara diberi penekanan. Dasar Telekomunikasi Negara yang
diperkenalkan pada 17 Mei tahun 1994 juga merupakan bukti jelas kepekaan kerajaan ke arah memenuhi permintaan rakyat.
Dasar itu dirangka bukan sahaja untuk menentukan segenap lapisan rakyat mendapat manfaat daripada pembangunan yang
dilaksanakan tetapi pada masa yang sama menyediakan suasana pelaburan yang menarik. Ini adalah sebagai tambahan kepada
usaha kerajaan sebelum ini, menerusi Dasar Persyarikatan Malaysia dan Penswastaan yang terbukti kejayaannya. Sebagai
syarikat telekomunikasi kebangsaan, Syarikat Telekom Malaysia adalah antara sektor yang memainkan fungsi penting dalam
pembangunan industri telekomunikasi. Satu lagi hakikat yang jelas selepas Syarikat Telekom Malaysia diswastakan,

pengurusannya ternyata lebih cekap manakala kesungguhan bekerja di kalangan pegawai dan kakitangan juga menunjukkan
peningkatan. Hasilnya, prestasi kewangannya sekarang jauh lebih baik berbanding ketika masih menjadi agensi kebangsaan. Di
samping itu, syarikat ini juga menjadi pemangkin kepada merealisasikan wawasan negara.

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Tambahan 4
Baca petikan di bawah dengan teliti dan tuliskan satu rumusan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
permainan video di kalangan belia dan kesan-kesan negatifnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah
perkataan.
Permainan video terutama yang berasaskan perisian dan cakera padat semakin mendapat sambutan di kalangan belia
kita. Hiburan bentuk ini masih dianggap murah dan mudah pula didapati. Permainan ini diperluas hasil daripada pertumbuhan
pesat pelbagai media dalam industri komputer, terutama bagi permainan video berasaskan Cakera Padat Ingatan Melalui
Bacaan. Konsep pelbagai media sudah menjadi satu kegiatan yang cepat berkembang di negara ini berikutan peningkatan
permintaan barang atau perisian mainan video. Dengan jaminan keuntungan yang berlipat ganda, pengeluar dan pengedar
semakin terdorong menyogokkan pelbagai permainan video berciri kejam, judi dan lucah. Menyedari hakikat bahawa
permainan ini tidak akan hilang peminatnya dan mudah mendapai bekalan perisian daripada pengedar, operator pusat hiburan
terutama di tempat tumpuan remaja berusaha melambakkanya tanpa memikirkan kesan negatifnya.
Permainan video mempunyai rangsangan yang menyeronokkan kepada golongan remaja walaupun sesetengahnya
membawa kesan yang negatif. Serbuan ke pusat-pusat hiburan yang menyediakan permainan ini jarang-jarang dilakukan oleh
pihak berkuasa. Jika mereka diserbu hari ini, keesokannya mereka sudah beroperasi seperti biasa. Operator pusat hiburan
seolah-olah sudah lali dengan episod ini. Denda yang dikenakan masih mampu dibayar berbanding keuntungan yang diterima.
Lantaran itu, kita sangat berharap langkah terbaru kerajaan mengharamkan pengimportan permainan video berunsur perjudian,
seks dan ganas serta larangan yang dikenakan di pusat hiburan, akan menghapuskan sepenuhnya gejala buruk itu. Permainan
video jenis ini bukan sahaja mengganggu minda masyarakat terutama remaja malah memeningkan kepala ibu bapa yang
terpaksa mengeluarkan perbelanjaan untuk melayani kerenah anak-anak mereka. Tarikh penguatkuasaan pengharaman itu
masih belum ditetapkan. Ini bagi memberi peluang kepada operator pusat permainan video menukar atau mengambil langkah
tertentu berikutan pengumuman itu.
Kita percaya bahawa generasi yang bermoral tinggi lebih mahal nilainya daripada keuntungan besar yang diperoleh
pusat hiburan itu. Walau bagaimanapun, kesempatan ini telah diambil oleh pihak berkenaan untuk menarik labih ramai lagi
belia berkujung ke pusat-pusat video.
Pengimport mainan video di negara ini masih tidak periu mendapatkan sebarang permit untuk membawa masuk
barang mereka ke Malaysia. Sewajamya syarat permit ini difikirkan walaupun permainan ini disenaraikan dalam kategori bahan

pendidikan. Meskipun kemasukan permainan video ke Malaysia ditapis, tidak ada garis panduan yang ketat dan khusus untuk
mengklasifikasikan tahap unsur pendidikan, ganas dan seks yang dibenarkan.

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)
Latihan Tambahan 5
Baca petikan di bawah dengan teliti dan buat satu rumusan tentang amalan perniagaan yang kurang sihat dan langkahlangkah mengatasinya. Panjang rumusan itu hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Amalan jualan yang menindas pengguna merupakan kaedah dan muslihat sebilangan peniaga untuk mempengaruhi
pengguna agar membeli jualannya sama ada barang atau perkhidmatan secara tidak beretika. Peniaga atau penjual memang
sentiasa mencari helah dan muslihat untuk melariskan jualan mereka bagi mengaut keuntungan dengan mengeksploitasi
kelemahan pengguna dan ada pula yang melanggar undang-undang.
Kepenggunaan berusaha memastikan bahawa amalan jualan tidak memperdaya pengguna dan tidak melanggar
undang-undang atau etika perniagaan. Sebenarnya perkembangan kepenggunaan amat berkaitan dengan amalan jualan curang
yang berleluasa dalam masyarakat.
Tinjauan oleh Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) dan Persatuan Pengguna Selangor dan Wilayah
Persekutuan mendapati bahawa kebanyakan amalan jualan lebih bersifat memperdaya pengguna, terutamanya di kalangan
pcngguna berpendapatan rendah dan yang kurang berpendidikan. Ini bermakna sebahagian besar amalan jualan yang menindas
pengguna terdapat di desa dan kawasan setinggan di bandar.
Pengguna miskin dan berpendidikan rendah lebih mudah dipengaruhi oleh amalan jualan yang memperdaya
disebabkan oleh batasan kewangan dan terhadnya pengalaman serta kurangnya pendedahan di kalangan mereka. Batasan ini
telah mengehadkan mereka untuk mendapatkan pilihan atau membuat tinjauan perbandingan harga yang menyeluruh. Mereka
yang kekurangan wang terpaksa membeli secara ansuran pada harga yang mungkin dua kali lebih mahal bcrbanding dengan
barang yang dibeli secara tunai. Oleh sebab itu , mereka dengan mudah sahaja menjadi mangsa amalan jualan yang tidak
beretika. Pihak peniaga pula sengaja menggalakkan mereka membeli secara ansuran yang lazimnya tidak mematuhi Akta Sewa
Beli. Ini tidak bcrmakna bahawa pengguna berpendapatan tinggi dan berpendidikan di kawasan mewah tidak tertipu. Hanya
jumlah mereka yang tertipu tidak sebanyak pengguna miskin dan yang kurang berpendidikan.
Beberapa amalan jualan yang menindas yang telah diharamkan di Malaysia termasuklah iklan umpan, jualan murah
yang memperdaya serta skim piramid. Bagaimanapun, akibat kejahilan pengguna terhadap undang-undang berkenaan, mereka
terus ditindas. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan FOMCA telah mengadakan beberapa
rancangan bagi melindungi pengguna daripada seharang penindasan. Pihak pengguna juga harus mengambil daya usaha untuk

mengenali muslihat atau cara yang digunakan dalam sesuatu amalan jualan untuk mengelak daripada terpedaya dengan
muslihat jualan peniaga.

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)

Latihan Tambahan 6
Baca petikan di bawab dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kesan pembangunan terhadap institusi keluarga
dan langkah-langkah memulihkannya. Panjang rumusan bendaklah tidak melebih 120 patah perkataan.
Kemunculan pusat-pusat bandar dan industri baru telah menyebabkan desa dan kampung cuma menunggu rnasa untuk
pupus seperti dinasour. Taman-taman perumahan yang tumbuh bagai cendawan selepas bujan membantu menyuburkan budaya
bandar. Perpindahan penduduk untuk rnemulakan penghidupan baru di bandar-bandar menyebabkan kampung menjadi lengang
dengan kesan yang bukan sedikit terbadap institusi kekeluargaan itu sendiri.
Keluarga besar yang dianggap sebagai sistem sokongan untuk mengikat dan mengeratkan kemesraan keluarga mula
melalui zaman suram. Adik-adik dan saudara-mara berpisah dan terpaksa tinggal berjauhan. Sekalipun mereka tinggal di bandar
dan kota yang sama, mereka jarang bersua muka dan bertanya khabar.
Tempat keluarga besar telab diambil alih oleh keluarga kecil yang paksinya ialah individualistik. Jiran kurang
mengambil berat antara satu dengan lain. Apabila anak berdepan dengan masalah, jalan keluar ialab lari dari rumah. Mereka
mengadu hal kepada teman sebaya yang mungkin juga mengbadapi masalab yang sama. Akibatnya, para remaja tidak dapat
merasai kemesraan berkeluarga. Setelab gagal mendapat kebahagiaan di rumah sendiri atau di rumah saudara-mara, akhirnya
mereka beralih kepada budaya lepak atau menagih dadah. Tidak kurang juga ada yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan
jenayab. Bagi mereka yang berkeluarga pula, apabila tidak tahan menghadapi tekanan bidup di bandar, berleluasalah perbuatan
mendera anak dan isteri.
Masalab yang dihadapi jelas dan terang bagai siang; industrialisasi dan urbanisasi tidak dapat dielakkan. Walau
bagaimanapun pada waktu yang sama, seluruh proses itu meninggalkan kesan parah terhadap institusi keluarga besar. Lantaran
itu, apa yang boleb dibuat adalah untuk membentuk semula nilai bidup keluarga besar di bandar. Tetapi, bagaimana caranya?
Di bandar tidak ada kawasan yang membolehkan saudara-mara membina rumab sebelab-menyebelab. Apa yang ada hanya
taman-taman perumahan.
Ahli sesuatu keluarga tidak semuanya mampu untuk membeli rumah di taman perumahan yang sama. Faktor kos,
selera yang berbeza dan kemampuan perlu diambil kira. Kecenderungan pemaju perumahan ialab sama ada untuk
membangunkan kediaman yang eksklusif dengan harga yang melambung atau rumah kos rendab. Keadaan itu juga tidak

membantu pemupukan nilai hidup keluarga besar. Oleb itu, suatu langkah yang drastik perlu dilakukan untuk menangani
masalah ini.

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)

Latihan Tambahan 7
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang usaha anggota Jabatan Perkhidmatan Bomba
mengatasi masalah kebakaran dan masalah-masalah yang dihadapi. Rumusan anda hendaklah tidak melebih 120 patah
perkataan.
Hampir setiap hari, berlaku kebakaran di seluruh negara. Kebakaran ini bukan sahaja mengakibatkan kerugian harta
benda, malah mengorbankan nyawa. Dalam hal ini, bukan sahaja kakitangan bomba yang berasa kecewa tetapi orang ramai
juga turut berperasaan sedemikian. Kekecewaan kakitangan bomba berpunca daripada kegagalan mereka menyeiamatkan harta
dan nyawa manakala kelewatan anggota bomba tiba di tempat kebakaran pula sungguh mengecewakan orang ramai. Oleh itu,
menjadi harapan orang ramai agar anggota bomba dapat muncul dengan segera di tempat kebakaran untuk menyeiamatkan
mangsa yang terperangkap di dalam rumah atau bangunan.
Setiap balai bomba pula perlu mempunyai kakitangan yang 'mencukupi untuk mengendalikan kejadian kebakaran yang
berlaku serentak. Pihak bomba juga perlu mempunyai peralatan dan kelengkapan yang sesuai dengan keperluan tugasnya.
Tidaklah masuk akal sekiranya dinyatakan bahawa usaha penyeiamatan tidak boleh dilakukan kerana masalah tangga atau
ketiadaan air atau kekangan lain yang melunturkan keyakinan orang ramai terhadap prestasi anggota bomba tempatan yang
diketahui umum sentiasa menerima latihan yang terbaik, sama ada di dalam mahupun di luar negara.
Orang ramai akan hilang keyakinan kepada Jabatan Perkhidmatan Bomba sekiranya setiap kegagalannya disogok
dengan alasan yang tidak munasabah. Sekalipun dalam ketika tertentu, ada panggilan palsu melaporkan kebakaran, pihak
bomba perlu pergi dan menyiasat panggilan itu. Walau bagaimanapun, bagi mcmantapkan usaha pihak bomba menjalankan
tugasnya dcngan berkesan, orang ramai tidak sepatutnya membuat panggilan palsu kerana perbuatan ini boleh mengelirukan
pihak bomba dan menimbulkan malapetaka sekiranya pihak bomba menganggap panggilan itu sebagai olok-olok sahaja.
Pada musim kemarau, cabaran terhadap tugas anggota bomba lebih hebat kerana kebakaran kecil amat mudah
menjalar. Oleh yang demikian, pihak bomba perlu menyegerakan tindakan bagi menyekat penjalaran api untuk mengurangkan
risiko dan kemalangan yang mengerikan. Apabila berlaku kebakaran bcsar dan meragut nyawa, orang ramai akan
mempertikaikan kemampuan kakitangan bomba melaksanakan tugas memadamkan api. Oleh itu, amat penting bagi
kakitangan bomba mempcrlihatkan bukan sahaja keiltizaman mereka dalam melaksanakan tugas, malah menonjolkan
kewibawaan mereka sebagai golongan profesional.

Jawapan Rumusan (Peringatan: Jangan melebih 120 patah perkataan)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(____ patah perkataan)