Anda di halaman 1dari 25

INSTITUT KEMAHIRAN MARA LUMUT PERAK

SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA (PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A1)

ASSINGMENT SUBJEK MAINTENANCE


DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD NAZIRUL MUBIN BIN NASIR RUDIN 930801-08-5691 SESI: JANUARI 2013 - JUN 2013

PENGENALAN KEPADA PENGHIDUP MOTOR

Penghidup digunakan untuk melindungi sesebuah motor dari bahaya arus tinggi sewaktumula-mula dihidupkan.Mengikut peraturan IEE setiap motor hendaklah mengadakan alat kawalan seperti kawalan pemberhentian dan hidup, pelindung tanpa voltan, pelindung beban lampau dan pengasing.Sebuah penghidup yang lengkap biasanya mengandungi alat kawalan ini.Terdapat beberapa jenis penghidup motor A.U, ada yang dikendalikan dengan tangan dan secara automatik

JENIS-JENIS PENGHIDUP MOTOR YANG ADA

1. D.O.L( Direct On Line)


Berkadaran k.k hingga 3 k.k (2238 watt) Untuk kegunaan motor bersaiz kecil dab kurang bahaya arus tinggi pada permulaan motor untuk hidup. Mempunyai kompenen kawalan henti dan mula, pengasing, dan perlindungan beban lampau Fuis berkadaran sesuai diggunakan untuk pemula ini.

Kebaikan litar ini dan kelemahannya

Kebaikan
1. Daya kilas permulaan motor yang tinggi 2. Mencapai kelajuan maksima dengan singkat 3. Binaannya ringkas dengan itu harganya murah serta penyenggarannya

Kelemahan
1. Arus mula yang tinggi ini menyebabkan pusuan di dalam system amaat tinggi dan menggangu bekalan lain 2. Untuk menaggung arus yang berlebihan semua alat-alat perlindungan perlu dilebihkan kadaranya, dengan itu perlindungan itu kurang kepekaannya

LITAR SKAMATIK D.O.L (LITAR KUASA DAN LITAR KAWALAN)

CARA LITAR INI BERKERJA

Apabila punat tekan mula ditekan, arus akan mengalir ke dalam litar kawalan lalu memberi melengkapkan litar gegelang penyentuh C Gegelung penyentuh C ini akan menjadi electromagnet dan seterusnya ia akan menarik semua sesentuh buka menjadi tutup Sesentuh ini menyebabkan arus di litar talian L (LIFE), memasuki motor ini terus beroperasi. Apabila punat tekan mula dilepaskan, motor akan kekal beroperasi dimana sesentuh tambahan buka C akan mengambil alih tugas punat tekan mula Apabila punat tekan henti ditekan, bermakna litar gegelung penyentuh C diputuskan. Keadaan ini menyebabkan gegelung penyentuh kehilangan kuasa kemagnetannya dan seretusnya ia akan melepaskan balik penyetuh lazim ke kedudukan asal. Motor akan berhenti beroperasi kerana litar bekalan telah terbuka Motor akan berhenti juga apabila berlaku beban lebih berlaku. Ketika itu arus ke motor akan meningkat lalu menyebabkan logam dua lapis beban lebih berfungsi. Ini menyebabkan litar gegelung penyentuh akan terputus dan semua penyentuh akan kembali ke kedudukan asal

LITAR SKAMATIK D.O.L MARA SONGSANG ( litar kuasa dan litar kawalan)

CARA LITAR INI BERKERJA KEADAAN MARA


apabila punat tekan mula ditekan aruskan mengalir ke dalam litar kawalan lalu memberi melengkapkan litar pada gegelung penyentuh F gegelung penyentuh F ini akn menjadi electromagnet dan seterusnya ia akan menarik semu8a sesentuh buka menjadi tertutup sesentuh ini akan menyebabkan arus ditalian (life) memasuki motor dan motor akan beroperasi di mana sesentuh tambahan buka F akan mengambil alih tugas punat tekan F apabila punat tekan henti ditekan, bermakna litar gegelung penyentuh F akan diputuskan. Keadaan ini akan menyebabkan gegelung penyentuh kehilangan kuasa kemagnetan dan melepaskan kembali penyentuh lazim akan kembali kepada asal. Motor akan berhenti beroperasi motor akan berhenti juga apabila berlaku beban lebih. Arus pada litar ke motor akan meningkat lalu menyebabkan logam dua lapis berfungsi dan membuatkan dedelung penyentuh akan kembali kedudukan asal

KEADAAN SONGSANG
apabila punat tekan mula ditekan aruskan mengalir ke dalam litar kawalan lalu memberi melengkapkan litar pada gegelung penyentuh R gegelung penyentuh R ini akn menjadi electromagnet dan seterusnya ia akan menarik semu8a sesentuh buka menjadi tertutup sesentuh ini akan menyebabkan arus ditalian (life) memasuki motor dan motor akan beroperasi di mana sesentuh tambahan buka R akan mengambil alih tugas punat tekan R apabila punat tekan henti ditekan, bermakna litar gegelung penyentuh R akan diputuskan. Keadaan ini akan menyebabkan gegelung penyentuh kehilangan kuasa kemagnetan dan melepaskan kembali penyentuh lazim akan kembali kepada asal. Motor akan berhenti beroperasi motor akan berhenti juga apabila berlaku beban lebih. Arus pada litar ke motor akan meningkat lalu menyebabkan logam dua lapis berfungsi dan membuatkan dedelung penyentuh akan kembali kedudukan asal

PENGHIDUP STAR DELTA

untuk motor yang berkadaran lebih dari 3 k.k hinggs 10 k.k ( 2.2 watt hingga 7.46kw) untuk motor tiga fasa yang bersaiz serdahana untuk mengurangkan arus permulaan hidup dagi permulaan motor menukar sambungan Y (bintang) ke sambungan delta arus dan daya kilas akan berkurangan kerana ia berkadaran terus dengan kuasa dua nisbah volta setelah 75% kelajuan dari kelajuan biasa baru sambungan bintang akan bertukar ke sambung delta Pemula suiz kendalian tanga perlu diadakan supaya ia tidak boleh mengubahkan kedudukan bintang

LITAR SKAMATIK STAR DELTA ( LITAR KUASA DAN LITAR KAWALAN )

CARA LITAR INI BERKERJA


Apabila punat tekan di tekan, arus akan mengalir dan melengkapkan litar gegelung penyentuh M Dengan ini semua sesentuh M akan berkandali iaitu sesentuh buka M akan tertutup. Motor masih belum berputar kerana arus R,Y dan B tidak dapt menembusi penyentuh S dan D. Apabila punat tekan dilepaskan, penyentuh M masih berkendali kerana bantuan litar sesentuh buka M Pada waktu ini sebahagian arus akan masuk ke litar gegelung penyentuh S ini akan memyebabkan semua sesentuhnya berkendali. Diwaktu ini motor akan berada dalam sambungan bintang. Arus bekalan akan masuk melalui A1,B1,dan C1 dan tertumpu pada titik bintang A2,B2 dan C2 yang dicantumkan oleh penyentuh S Dalam beberapa saat mengikut masa yang dilaraskan, gegelung TDR dan sesentuh tutup TDR akan terbuka sementara sesentuh buka TDR akan tertutup.ini bermakna seselung penyentuh S terputus litarnya dan semua sesentuh akan balik kedudukan asal Dalam masa yang sama juga gegelung penyentuh D mula bertenaga kerana litarnjya telah lengkap oleh smbungan sesentuh buka TDR dan sesentuh buka D tertutup. Ini bermakna semua sesentuh D akan berkendali dan motor akan berputar pada sambungan delta. motor akan berhenti juga apabila berlaku beban lebih. Arus pada litar ke motor akan meningkat lalu menyebabkan logam dua lapis berfungsi dan membuatkan dedelung penyentuh akan kembali kedudukan asal

LITAR SKAMATIK STAR DELTA MARA SONGANG ( LITAR KUASA DAN LITAR KAWALAN )

CARA LITAR INI BERKERJA KEADAAN MARA


apabila punat tekan F ditekan, arus akan mengalir dan melengkapkan litar gegelung penyentuh F. dengan ini penyentuh F akan berkendali iaitu sesentuh buka F akan tertutup. Motor masih belum boleh berputar kerana arus R,Y dan B tidak dapat melalui penyentuh S dan D Apabila punat tekan dilepaskan, penyentuh masih berkandalian kerana bantuan litar sesentuh buka F dalam masa yang sama. Diwaktu ini, motor akan berputar arah mara dalam sambungan bintang. Arus bekalan akan masuk melalui A1,B1 dan C1 dan tertumpu pada titik bintang A2,B2 dan C2 yang dicantumkan oleh penyentuh S Dalam beberapa saat mengikut masa yang telah di laras, gegelung geganti TDR dan sesentuh tutup TDR akan terbuka sementara sesentuh buka TDR akan menjadi tertutup. Ini akan menyebabkan gegelung penyenth S terputus dan semua sesentuh akan kembali ke kedudukan asal. Dalam masa yang sama gegelung D akan bertenaga kerana litarnya tetah lengkap oleh sambungan sesentuh buka D akan berkandali dan motor ini akan berputar arah mara dalam sambungan delta. Semua sesentuh S dan sesentuh TDR akan berada dalam keadaan terbuka. motor akan berhenti juga apabila berlaku beban lebih. Arus pada litar ke motor akan meningkat lalu menyebabkan logam dua lapis berfungsi dan membuatkan dedelung penyentuh akan kembali kedudukan asal

keadaan songsang
apabila punat tekan R ditekan, arus akan mengalir dan melengkapkan litar gegelung penyentuh R. dengan ini penyentuh R akan berkendali iaitu sesentuh buka R akan tertutup. Motor masih belum boleh berputar kerana arus R,Y dan B tidak dapat melalui penyentuh S dan D Apabila punat tekan dilepaskan, penyentuh masih berkandalian kerana bantuan litar sesentuh buka R dalam masa yang sama. Diwaktu ini, motor akan berputar arah mara dalam sambungan bintang. Arus bekalan akan masuk melalui A1,B1 dan C1 dan tertumpu pada titik bintang A2,B2 dan C2 yang dicantumkan oleh penyentuh S Dalam beberapa saat mengikut masa yang telah di laras, gegelung geganti TDR dan sesentuh tutup TDR akan terbuka sementara sesentuh buka TDR akan menjadi tertutup. Ini akan menyebabkan gegelung penyenth S terputus dan semua sesentuh akan kembali ke kedudukan asal. Dalam masa yang sama gegelung D akan bertenaga kerana litarnya tetah lengkap oleh sambungan sesentuh buka D akan berkandali dan motor ini akan berputar arah sonsang dalam sambungan delta. Semua sesentuh S dan sesentuh TDR akan berada dalam keadaan terbuka. motor akan berhenti juga apabila berlaku beban lebih. Arus pada litar ke motor akan meningkat lalu menyebabkan logam dua lapis berfungsi dan membuatkan dedelung penyentuh akan kembali kedudukan asal

PENGHIDUP ALATUBAH AUTO


Lebih dari pada 10 k.k hinga 20 k.k dan keatas Untuk motor tiga fasa aruhan belitan kerana ia membawa beban yang berlainan Selalunya untuk motor ynag bersaiz serdahana dan sebesar-besarnya Dapat mengurangkan voltan untuk menghidupkan motor Tap-tap dapat dipadankan dengan keupayaan yang dikehendaki Apabila motor mencapai kelajuaan penuh autotrans akan diputuskan dari motor supaya voltan dapat dibekalkan sepenuhnya kepada motor Ia juga dikedalikan dengan suis kendalian tangan ada 3 tap iaitu 40% , 60% , dan 70% dari talian bekalan KEBAIKAN
Boleh mengandungi beberapa tatah dimana ia sesuai untuk motor yang berlainan kuasa menggunakan voltan-voltan yang tertentu. Kehilangan kuasa di alat-alat bantu adalah sangat kecil. Jika berlakunya litar terbuka pada sambungan bintang di alatubah auto, kemungkinan voltan tinggi akan teraruh pada alatubah auto. Dibandingkan dengan penghidup bintang delta, cara ini mempunyai alat tambahan merupai alatubah auto.Oleh itu kosnya lebih tinggi. Daya kilas yang tidak sepenuhnya semasa permulaan, dengan itu tidak sesuai untuk kerja yang memerlukan daya kilas yang tinggi pada permulaan.Dengan ini penghidup ini terhad kepada motor-motor berkeupayaan sederhana sahaja

KEBURUKAN
Disebabkan tiada dawai neutral ,jika sekiranya beban seimbang, gangguan bekalan akan berlaku.

Sesuai untuk motor samada dalam sambungan delta atau bintang.

Motor hanya mempunyai tiga atau empat punca dan tidak enam atau tujuh punca seperti dalam kes bintang delta.

LITAR SKAMATIK AUTOTRANS ( LITAR KUASA DAN LITAR KAWALAN )

M C

M C

M C

MCB

TDR ON OFF LC SP

L C T C

O/L

TC

R ALAT UBAH AUTO S P SP TC TC TDR TDR

GEGA NTI HABA

SP LC

M OT

LC R

CARA LITAR INI BERKERJA

Apabila punat tekan mula ditekan litar kawalan adalah lengkap dan memberi tenaga kepada gegelung sesentuh SP ( Star Point ) dan sesentuh SP dalam litar kuasa tertutup serta sesentuh tambahan SP1 dan SP2 juga turut tertutup Apabila sesentuh tambahan SP1 dan SP2 tertutup ia akan membenarkan arus masuk ke penyentuh gegelung TDR dan TC (auto transformer contactor) bertenaga dan menutup sesentuh utma TC dalam litar kuasa, seterusnya menyambungkan bekalan ke motor pada voltan kurang melalui alat ubah auto. Apabila masa tatahan tiba pada TDR sesentuh TDR1 terbuka menyebabkan gegelung TC hilang tenaga Dalam masa yang sama sesentuh TDR2 tertutup memberikan bekalan kepada penyentuh LC (line contactor) yang bertenaga dan menutup sesentuh utama LC dalam litar kuasa dan sesentuh tambahan tertutup akan terbuka menyebabkan penyentuh SP hilang tenaga Pada ketika ini motor akan berkendali melalui penyentuh LC Apabila punat henti ditekan, bermakna litar gegelung penyentuh LC diputuskan. Keadaan ini menyebabkan gegelung penyentuh kehilangan kuasa tenaga kemagnetanya dan seterusnya ia akan melepaskan balik sesentuh lazim kepada asal. Motor akan berhenti kerana litar bekalan terbuka.

LITAR SKAMATIK PENGHIDUP ALATUBAH AUTO MARA SONGSANG

CARA LITAR INI BERKERJA KEADAAN MARA


Apabila punat tekan F di tekan litar penyentuh F akan menjadi lengkap dan memberi tenaga kepada sesentuh tambahan N/O penyentuh F akan tertutup untuk memberi tenaga atau mengalirkan arus ke gegelang penyentuh SP (star point) dan sesentuh SP dalam litar kuasa tertutup Apabila sesentuh tambahan SP tertutup ia akan membenarkan arus masuk ke penyentuh gegelung TDR dan TC (auto transforme contactor) bertenaga dan menutup sesentuh utama TC dalam litar kuasa, seterusnya menyambungkan bekalan ke motor pada voltan kurang melalui alat ubah auto dan motor mula beroperasi dalam arah putaran mara Apabila tatahan tiba pada TDR sesentuh TDR1 terbuka menyebabkan gegelung TC kehilangan tenaga Dalam masa yang sama sesentuh TDR2 tertutup memberikan bekalan kedap gegelung LC (line contactor) yang bertenaga dan menutup sesentuh utama LC dalam litar kuasa dan sesentuh tambahan tertutup akan terbuka meyebabkan gegelung penyentuh SP akan hilang tenaga Pada ketika ini motor akan berkendali melalui penyentuh LC Apabila punat tekan henti di tekan bermakna litar gegelung penyentuh LC dan F akan diputuskan. Keadaan ini menyebabkan gegelung penyentuh kehilangan tenaga kemagnetannya dan seterusnya ia akan melepaskan penyentuh lazim kekedudukan asal. Motor akan berhenti beroperasi kerana litsr bekalan telah terbuka

KEADAAN SONGSANG
Apabila punat tekan R di tekan litar penyentuh R akan menjadi lengkap dan memberi tenaga kepada sesentuh tambahan N/O penyentuh F akan tertutup untuk memberi tenaga atau mengalirkan arus ke gegelang penyentuh SP (star point) dan sesentuh SP dalam litar kuasa tertutup Apabila sesentuh tambahan SP tertutup ia akan membenarkan arus masuk ke penyentuh gegelung TDR dan TC (auto transforme contactor) bertenaga dan menutup sesentuh utama TC dalam litar kuasa, seterusnya menyambungkan bekalan ke motor pada voltan kurang melalui alat ubah auto dan motor mula beroperasi dalam arah putaran songsang Apabila tatahan tiba pada TDR sesentuh TDR1 terbuka menyebabkan gegelung TC kehilangan tenaga Dalam masa yang sama sesentuh TDR2 tertutup memberikan bekalan kedap gegelung LC (line contactor) yang bertenaga dan menutup sesentuh utama LC dalam litar kuasa dan sesentuh tambahan tertutup akan terbuka meyebabkan gegelung penyentuh SP akan hilang tenaga Pada ketika ini motor akan berkendali melalui penyentuh LC Apabila punat tekan henti di tekan bermakna litar gegelung penyentuh LC dan F akan diputuskan. Keadaan ini menyebabkan gegelung penyentuh kehilangan tenaga kemagnetannya dan seterusnya ia akan melepaskan penyentuh lazim kekedudukan asal. Motor akan berhenti beroperasi kerana litsr bekalan telah terbuka

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulannya, tenyata setiap jenis penghidup motor ada kebaikan dan keburukan. Oleh itu, seorang pendawai atau seorang penjaga jentera perlu memastikan penggunaan penghidup yang mana lebih sesuai dengan motor yang hendak dilakukan. Jika perkara ini tidak diberikan perhatian, sudah tentu kesan buruknya kepada motor yang digunakan

Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya mengambil kesempatan menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekasaran yang telah saya lakukan. Seperti kata peribahasa, bumi yang mana tidak ditimpa hujan, begitulah dengan saya lemah dan tidak sunyi daripada salah dan silap. Akhir kata terimalah seuntai pantun daripada saya. Kalau ada jarum yang patah, Jangan disimpan di dalam peti, Kalau ada silap dan salah, Jangan disimpan di dalam hati. Sekian ulasan laporan saya. Terima kasih.