Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI KSSR


Sekolah

: SK. Pekan Telipok, Tuaran

Nama Guru

: Muhammad Bazli Roslan ( 911211-03-5623)

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Aspek

: Asas melompat

Tajuk / Kemahiran

: Berlari

Tarikh

: 30/7/13

Masa

: 4.10 ptg 4.35 ptg

Kelas

: 3 zuhal

Bil Murid

: 48 orang (22 lelaki 26 perempuan)

Purata Umur

: 9 tahun

Standard Pembelajaran :1.10.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
1.10.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama.
1.10.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya
1.10.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.

Objektif Pembelajaran

: Berkebolehan melakukan kemahiran melompat dengan sebelah kaki dan mendarat dengan
menggunakan teknik yang selamat dan betul.

Pengalaman sedia ada

: Murid pernah melakukan aktiviti melompat di dalam kehidupan seharian mereka.

Penerapan nilai

: Kerjasama, Keseronokan, Kepatuhan, Keyakinan dan Keselamatan

EMK

: Keusahawanan ( dalam memenangi permainan kecil bersama pasukan)

Penggabungjalinan

: Anatomi, Koordinasi,masa tindak balas

Kesepaduan

: Bahasa Melayu, Matematik,sains

Alatan/ABM

: kon (4) marker (4) gelung rotan (15) wisel (1)

BAHAGIAN /
MASA

Permulaan/Induksi
(5 minit)

AKTIVITI

Pemanasan Badan
walking worker

Regangan :
Guru akan
mengetuai
regangan
yang dimulai
dari :
kepala
tangan
badan
pinggang
peha
kaki

BUTIRAN MENGAJAR

ORGANISASI

CATATAN
Nilai :
Kepatuhan
Keseronokan
Keselamatan

-Pelajar berjalan pantas sambil


mengelilingi kon.
- guru mengetuai regangan,
pelajar membuat regangan
sambil berjalan.
1. Dongak kepala
2. Angkat tangan keatas.
3. Tangan digoyangkan ke sisi
4. Jalan menjinjit.
5. Jalan dengan tumit.

Guru
Murid

Pelajar berada
bebas dalam
kawasan yang
ditanda.
Pelajar
membentuk
ladam kuda
selepas aktiviti

Strategi :
Teori Kecerdasan
PelbagaiKecerdasan
Kinestetik
Alatan :
Kon (4)
wisel (1)

Aktiviti 1
Kuda melompat

Gerak Kerja Kelas


(18 minit)

1. guru mendemonstrasikan
cara melompat dengan
menggunakan sebelah kaki
dan mendarat dengn dua
kaki.
a. Berdiri seluas bahu
b. Angkat kaki yang tidak
dominan.
c. Kaki dominan fleksi.
d. Siku dibentukkan 90
darjah dan lompatan
dilakukan.
2. Guru mendemonstrasikan
cara melompat dengan
menggunakan sebelah kaki
dan mendarat dengan
sebelah kaki.
a. Berdiri seluas bahu
b. Angkat kaki yang tidak
dominan.
c. Kaki dominan fleksi
d. Siku dibentukkan 90
darjah dan lompatan
dilakukan.
3. Pelajar melompat pada
jarak yang sederhana
kehadapan.

Nilai :
Keyakinan
Kerjasama
Keseronokan

Pelajar diletakkan
dalam posisi
ladam kuda.
Pelajar dalam
keadaan berdiri.

Strategi :
Konstruktivisme
Kecerdasan
pelbagaikecerdasan
kinestetik
Alatan/ABM :
wisel(1)

Aktiviti 2
Melompat
didalam gelung.

1. Guru membahagikan
pelajar kepada lima
kumpulan.
2. Tiga gelung rotan bagi
setiap kumpulan.
3. Wisel ditiup bagi
memulakan aktiviti pelajar.
4. pelajar dikehendaki untuk
melompat dengan sebelah
kaki dan mendarat dengan
dua belah kaki.
5. Setelah selesai, guru
meminta pelajar untuk
melompat dengan
menggunakan sebelah kaki
dan mendarat dengan
sebelah kaki.

Alatan/ABM :
Gelung rotan (15)
Wisel (1)

Pelajar
dibahagikan
kepada 5 barisan
Pelajar berbaris
dalam barisan
masing-masing.
.
Pelajar dalam
keadaan berdiri

Kemuncak
Permainan Kecil
(5 minit)

Lumba
Melompat

1. Guru meminta pelajar


supaya kekal di dalam
kedudukan yang ditetapkan.
2. Guru mengarahkan pelajar
untuk melakukan satu
perlumbaan dimana.
a. Pelajar akan melompat
dengan sebelah kaki
dan mendarat dengan
dua belah kaki sebagai
permulaan.
b. Pelajar pusing dan
patah kembali dengan
melompat dengan
menggunakan sebelah
kaki dan mendarat
dengan sebelah kaki.
c. Pelajar yang telah
selesai melakukan
pusingan akan disuruh
untuk duduk.

Nilai :
Keyakinan
Kerjasama
Keseronokan
Strategi :
Konstruktivisme
Kecerdasan
pelbagaikecerdasan
kinestetik
Alatan/ABM :
Gelung rotan (15)
wisel(1)

Penutup
(5 minit )

Aktiviti Gerak
Kendur
Gerak kendur
berjalan di
taman

1. Pelajar akan melakukan


regangan mengikut guru di
hadapan.
2. Guru menyuruh pelajar berjalanjalan secara perlahan.
3. Guru akan merumuskan
pembelajaran pada hari ini kepada
pelajar

Alatan/ABM :

wisel

Nilai :
berdisiplin
mendengar arahan
Keseronokan

Refleksi
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kekuatan
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Kelemahan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Cadangan Penambaikan :__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Catatan Guru/Pensyarah Pembimbing
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Tandatangan Guru Pelatih ,

Tandatangan Guru Pembimbing,

---------------------------------------------------------(

------------------------------------------(

Tandatangan Pensyarah Pembimbing ,

Tandatangan Guru Besar

---------------------------------------------------------(

------------------------------------------(