Anda di halaman 1dari 4

TAJUK: ADHD : APAKAH YANG GURU BOLEH LAKUKAN?

Kebanyakan kanak-kanak yang menghadapi ADHD mempunyai gejala seperti berikut: Masalah pembelajaran khusus (SPL): Gejala ini boleh berlaku kepada kanak-kanak untuk membaca, ejaan, atau matematik dan kemungkinan boleh berlaku serentak.Ini menyebabkan kanak-kanak sukar

memberikan tumpuan kepada pembelajaran. Apabila kanak-kanak sukar memberikan tumpuan, kanak-kanak ini menghadapi masalah pembelajaran yang lebih serius. Diagnosis terhadap kesan penumpuan dan ADHD perlu dijalankan.

Kanak-kanak ini: Kebiasaannya sukar memberikan perhatian secara teliti terdapat butiran yang diberikan atau sering berlaku kecuaian semasa menyiapkan tugasan atau aktiviti lain. Sukar untuk memberikan tumpuan sepenuhnya semasa melakukan tugasan ataupun semasa bermain. Sukar untuk menguruskan tugasan ataupun aktivitiyang diberikan Pelupa

TAJUK

PERANCANGAN PERMAINAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-

KANAK DI PERINGKAT ASAS Jabatan Pelajaran dan Sains, 1967, perenggan 523) (Department of Education and Science 1967, para 523)Dalam permainan, kanak-kanak secara perlahan-lahan membentuk konsep hubungan, kuasa untuk mendiskriminasi, membuat pertimbangan, menganalisis dan mesintesis, berimaginasi dan membuat rumusan. Kanak-kanak belajarsemasa bermain dan kepuasan bermainini secara tidak langsung meningkatkan dayatumpuan kanak-kanak. Ini dapat membantu kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Ia adalah lebih tiga dekad sejak Jawatankuasa Plowden (Jabatan Pendidikan dan Sains 1967) di mana kepentingan bermain dan peranannya dalam proses pembelajaran diperakui. Walau bagimanapun, pada masa itu, inisiatif dalam pendidikan telah banyak dan berlaku perbahasan terhadap isi kandungan dan kaedah penyampaian huraian sukatan. Namun, permainan masih kaedah yang penting untuk proses pembelajarankanak-kanak dan telah diperkenalkan dan diterapkan dalam kurikulum awal. Kerajaan jelas telah menerangkan kepentinganpermainan dalam Panduan Kurikulum di Peringkat Asasdan telah menegaskan beberapa maklumat penting yang dibuat dalam Laporan Plowden. Setelah mempertimbangkan, penerangan yang diberikan sangat kuat untuk merancang kurikulum yang memberi peluang bermain. Dengan bermain, dalam persekitaran yang selamat dan sokongan dewasa yang efektif, kanakkanak boleh: meneroka, membina dan memberi pengalamanbelajar yang membantu mereka untuk membuat keputusan, dan menjana idea, konsep dan kemahiran untuk mengawal gerak

hati dan memahamikeperluan peraturan, berfikir secara kreatif dan imaginasi, berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Juga ditekankan dalam Dokumen Panduan Kurikulum , bermain dan kerja tidak dapat dipisahkan daripada kanak-kanak.Ini bukanlah satu konsep baru. Isaacs, dalam buku The Nursery Years, menyatakan bahawa: "Bermain memang kerja kanak-kanak, di mana kanak-kanak boleh membesar dan berkembang" Oleh itu, kita janganlah melihat bermain sebagai aktiviti yang berasingan. Bagi kanak-kanak, yang merupakan sebahagian penting dan perlu dalam kehidupan mereka. Melalui

pengalaman bermain, kanak-kanak meningkat motivasi untuk belajar dan keperluan pembelajaran mereka boleh dikenal pasti dan dipenuhi. "Orang-orang dewasa yang berfikiran terbuka yang membiarkan diri mereka dipandu oleh kanak-kanak akan dapat melihat bagaimana kanak-kanak yang mneguruskan dunia mereka melalui bermain. (1991 Hurst).

TAJUK HAYAT

: PERSEPSI PEMBELAJARAN MELALUI PERMAINAN SEPANJANG

Ciri-ciri bermain mengikut Garvey (1997, p.10) Memberikan keseronokan kepada pemain. Tidak mempunyai matlamat secara luaran, tapi matlamat secara dalaman iaitu keseronokan bermain. Secara spontan dan sukarela Ia melibatkan penglibatan aktif oleh pemain