Anda di halaman 1dari 10

UJIAN 2 SK TAMAN DAYA 2 SAINS TAHUN 5 (OGOS 2012) 1 JAM 15 MINIT

BAHAGIAN A (Jawab semua soalan. Hitamkan jawapan yang betul pada kertas jawapan).

1. Rajah 1 menunjukkan satu garisan tidak lurus.

4. Ukuran panjang sebatang pensel adalah 4 cm. Antara yang berikut, aktiviti yang manakah betul?

Antara yang berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur garisan itu? A. Pembaris B. Klip kertas dan pembaris C. Benang dan pembaris D. Jarum dan pembaris 2. Rajah 2 menunjukkan aktiviti untuk menganggar 5. Apakah yang dimaksudkan dengan luas? panjang sekeping kad. A. Saiz sesuatu permukaan B. Saiz sesuatu objek C. Saiz sesuatu ruang D. Ukuran panjang, lebar dan tinggi. 6. Nurin mengukur sekeping kertas dan hasilnya direkodkan di bawah : Berapakah panjang kad itu? A. 5 klip kertas B. 6 klip kertas C. 7 klip kertas D. 8 klip kertas 3. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan hasta?

Panjang kertas : 9 cm Lebar kertas : 4 cm

Apakah keluasan kertas tersebut? A. 13 cm B. 16 cm C. 36 cm D. 81 cm

7. Rajah 3 menunjukkan seorang murid ingin mengukur luas satu segi empat tepat.

10. Antara radas berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat? A. Termometer B. Silinder penyukat C. Jam randik D. Botol air 11. Antara kedudukan mata berikut, yang manakah betul ketika membaca isi padu air dengan menggunakan silinder penyukat?

Berapakah luas segi empat tepat tersebut? A. 5.9 cm B. 7.5 cm C. 8.0 cm D. 8.5 cm 8. Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan.

Apakah yang diperhatikan selepas guli dimasukkan ke dalam bikar? 12. Antara alat berikut, alat yang manakah sesuai A. Aras air meningkat digunakan untuk mengukur 3 liter minyak? B. Jisim guli bertambah C. Isi padu guli meningkat D Suhu air meningkat 9. Rajah 5 menunjukkan sebuah tangki air.

Berapakah isi padu maksimum air yang boleh disimpan di dalam tangki itu? A. 9 m B. 20 m C. 15 m D. 25 m

13.

15. Antara yang berikut, yang manakah boleh digunakan untuk mengukur masa?

Jika setiap epal dianggap mempunyai jisim yang sama, hitungkan jisim bagi sebiji epal dalam unit gram. A. 3.5 g C. 350 g B. 35 g D. 3500 g A. P dan Q C. Q dan R B. P dan R D. R dan S

16. Rajah 7 menunjukkan dua objek. 14. Antara aktiviti berikut, yang manakah menunjukkan penyiasatan tentang masa?

Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek-objek di atas? Objek P Objek Q A. Kaca Plastik B. Plastik Getah C. Getah Plastik D. Plastik Plastik 17. Tisu dan tuala mempunyai satu persamaan. Apakah persamaan bagi objek-objek tersebut? A. Diperbuat daripada bahan yang elastik B. Mempunyai keupayaan untuk terapung di permukaan air. C. Diperbuat daripada kayu D. Mempunyai keupayaan untuk menyerap air

18. Maklumat di bawah menunjukkan sifat-sifat bahan X. Boleh diregang Terapung dalam air Apakah bahan X? A. Kayu C. Kulit

21. Rajah 9 menunjukkan sebuah cerek.

B. Plastik D. Getah Apakah sifat bahan yang digunakan untuk membuat bahagian Z? A. menyerap air. B. Boleh diregang C. Tidak mengalirkan haba D. Membenarkan cahaya untuk menembusinya. 22. Maklumat berikut menunjukkan enam jenis objek. Gabus Lilin Cincin emas Klip kertas Guli Sudu besi

19. Antara objek berikut, yang manakah tidak dipadankan dengan betul? Objek Ciri-ciri A. Cermin depan kereta Lut sinar B. Kertas surih Lut cahaya C. Buku Legap D. Kertas Lut sinar 20. Rajah 8 menunjukkan tiga objek yang diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza.

Antara objek berikut, yang manakah boleh mengalirkan arus elektrik? A. Gabus, lilin dan guli. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sifat B. Gabus, klip kertas dan sudu besi C. Cincin emas, klip kertas dan guli fizikal bagi objek-objek tersebut? D. Cincin emas, klip kertas dan sudu besi P Q R 23. Rajah 10 menunjukkan sekaki payung. A. mengalirkan Boleh diregang Terapung di elektrik atas air B. Terapung di Boleh Boleh diregang atas air menyerap air C. Mengalirkan Terapung di Boleh diregang elektrik atas air D. Boleh Terapung di Mengalirkan diregang atas air elektrik Bahagian berlabel manakah, A, B, C atau D diperbuat daripada kain sintetik?

24. Objek dalam Rajah 11 diperbuat daripada besi 26. Iman telah membancuh susu suam untuk dan plastik. adiknya. Tetapi adiknya telah tertidur sebelum sempat Iman memberikan susu tersebut. Untuk mengekalkan suhu susu, Iman telah membalut botol tersebut dengan satu bahan. Apakah bahan tersebut? A. Kertas tisu C. Kerajang aluminium B. Plastik D. Kapas

27. Rajah 13 menunjukkan sebuah botol kosong yang digunakan sebagai pemegang pensel. Apakah tujuan menggunakan bahan-bahan ini? Logam A. Penebat haba B. Tidak menyerap air C. Mengalirkan haba D.Mengalirkan arus elektik Plastik Tidak mudah pecah Lut sinar Penebat haba Didapati dalam pelbagai warna

25. Rajah 12, menunjukkan dua kumpulan objek Apakah yang ditunjukkan oleh Rajah 13? A. Pengitaran semula bahan berdasarkan sifat sepunya. B. Penggunaan semula bahan C. Pengeluaran bahan baharu D. Pengurangan penggunaan bahan 28. Rajah 14 menunjukkan empat objek, P, Q, R dan S.

Apakah sifat bahan bagi kumpulan X dan kumpulan Y? Kumpulan X Kumpulan Y A. Penebat haba Konduktor haba B. Diperbuat daripada Diperbuat daripada haiwan tumbuhan C. Diperbuat daripada t Diperbuat daripada tumbuhan batuan D Konduktor haba Penebat haba

Antara objek berikut, yang manakah diperbuat daripada bahan buatan manusia? A. P dan Q B. P dan S C. Q dan R D. R dan S

29. Rajah 15 menunjukkan empat jenis objek.

30. Apakah kaedah yang dapat mencegah pengaratan objek dalam Rajah 16?

A. Sapu objek dengan cat Antara objek berikut, yang manakah boleh dikitar B. Sapu objek dengan gris semula? C. Menyalut objek dengan plastik A. W, X dan Y D. Menyadur objek dengan aluminium B. W dan Y C. W, Y dan Z D. X, Y dan Z

BAHAGIAN B Tulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan. 1. Rajah dibawah menunjukkan paku-paku besi P dan Q diletakkan di dalam tabung uji yang berbeza. Selepas empat hari, keadaan paku besi itu diperhatikan.

Selepas empat hari Jenis Paku Keadaan tabung uji X Berkarat Y Tidak berkarat (a) Apakah pemerhatian kamu berdasarkan penyiasatan ini?

(1 markah) (b) Nyatakan satu alasan berpandukan jawapan kamu di atas?

(1 markah) (c) Apakah yang ditetapkan (pemboleh ubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini?

(1 markah) (d) Apakah yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini?

(1 markah) (e) Ramalkan apa yang akan berlaku jika paku X dibuat daripada keluli tahan karat? (1 markah)

2. Rajah dibawah menunjukkan jisim tiga objek diukur

(a) Namakan alat pengukur yang digunakan untuk mengukur jisim objek-objek?

(1 markah) (b) Nyatakan jisim objek dalam kilogram? i. Durian

ii. Gula

iii. Buku (3 markah) (c) Susun objek-objek berdasarkan jisim daripada yang palin kecil hingga yang paling besar.

(1 markah)

3. Tiga helai kain tuala mempunyai ketebalan yang berbeza diletakkan dalam bekas satu liter air. Kain tuala itu diperah bagi mendapatkan air ke dalam bikar.

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

(1 markah) (b) Apakah yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini? _____________________________________________________________________________________ (1 markah) (c) Apakah yang diperhatikan (pemboleh ubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini?

(1 markah) (d) Ramalkan isi padu air yang tinggal jika 10 cm ketebalan kain tuala digunakan?

(1 markah) (e) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

(1 markah)

4. Maklumat di bawah menunjukkan sifat-sifat bahan objek yang berbeza. Jenis objek Kunci Sudu plastik Guli Batang kayu Bola pingpong (a) Dalam penyiasatan ini, (i) Apakah yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini? Keadaan setiap objek di dalam air Tenggelam Terapung Tenggelam Terapung Terapung

(1 markah) (ii) Apakah yang diperhatikan (pemboleh ubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini?

(1 markah) (b) Ramalkan apa akan berlaku jika sebatang paku diletakkan di dalam tangki itu.

(1 markah) (c) Berikan satu contoh bahan lain yang boleh timbul dan menyerap air?

(1 markah) (d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

(1 markah)

DISEDIAKAN OLEH : MARIAM BINTI RAMLI DISEMAK OLEH : .................................................... (PN KAMILAH HAMIDON KETUA PANITIA SAIN DISAHKAN OLEH : ................................................ PN HJH NORAISAH BT ANDIN GURU BESAR SKTD2

10