Anda di halaman 1dari 3

OBJEKTIF

1. Memahami tiga proses dalam peer coaching iaitu prakonferensi,pemerhatian dan pascakonferensi. 2. Mengenalpasti peranan coach dalam pelaksanaan peer coaching 3. Memberikan contoh soalan reflektif PELAKSANAAN Terdapat 3 cara melaksanakan Peer Coaching

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC) PEMBIMBING INSTRUKSI (PEER COACHING)


LATAR BELAKANG Bimbingan rakan sebaya ialah satu proses yang melibatkan dua atau lebih rakan professional bekerja bersama- sama untuk mencerminkan amalan semasa, berkembang, menghalusi dan membina kemahiran baharu, berkongsi idea , mengajar antara satu sama lain, menjalankan penyelidikan bilik darjah atau menyelesaikan masalah di tempat kerja.

MODEL 1
Guru mengajar model pengajaran Dalam model ini guru yang mengajar manakala coach dan guru-guru lain akan memerhati.

DEFINASI
Bimbingan Rakan Sebaya atau Pembimbing Intruksi merujuk kepada strategi secara sistematik untuk memerhatikan pengajaran guru lain dengan menggunakan kitaran Prakonferensi pemerhatian pascakonferensi

A.Prakonferensi
Berikut adalah antara perkara yang boleh dibincangkan antara coach dan guru Topik: Apakah topic anda? Matlamat:Apakah matlamat anda? Fokus:Apakah yang anda hendak saya lihat?

Pengumpulan data: Bagaimanakah anda mahu saya mengumpul data? Membuat ringkasan: Oleh itu secara ringkasnya.

Contoh: Apakah pendapat anda tentang pengajaran tadi? Nyatakan bidang pemfokusan semula Kongsi data dan beri komen tentang apa yang telah anda lihat dan dengar Beri cadangan Tanya apa yang boleh pembentang buat secara berbeza pada masa akan datang Buat ringkasan

C.

Pascakonferensi

Coach memudahcara perbualan pascakonferensi dengan guru pemerhati

MODEL 3
CO Leading/Co Teaching (pengajaran bersama) A. Konferensi Pra Pengajaran B. Mengajar Bersama C. Pascakonferensi Ciri-ciri positif seorang Coach Bermotivasi tinggi Pengurusan berkesan Komunikasi Keputusan tepat dan cekap Memahami tugas Melaksanakan tugas dengan ilmu dan kemahiran

B.PEMERHATIAN
Kaedah pengumpulan data semasa pemerhatian Mencatat Merekod Senarai semak Carta dan jadual Gambar dan visual

MODEL 2
Coach sebagai guru yang mengajar model pengajaran A. Prakonferensi Coach Menjelaskan PDP Menstrukturkan pemerhatian

C.Pascakonferensi
-Coach meminta pengajar (guru) membuat penilaian kendiri berdasarkan apa-apa yang telah berlaku di dalam kelas

B. Coach melaksanakan pengajaran

Sifat sifat yang disukai Coachee Ramah dan bersopan Menghurmati dan kemas Bermanis muka Memudahkan Cekap dan komunikasi baik Bertanggungjawab Amanah dan jujur Sedia membantu