CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATAPELAJARAN KELAS MASA MATA PELAJARAN TAJUK : PENDIDIKAN ISLAM : 1 ZAINAB : 7.30 – 8.

40 PAGI : PENDIDIKAN ISLAM : ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH : Murid dapat mengetahui maksud harta sekolah. Murid dapat menerangkan adab menjaga harta sekolah dan akibat tidak menjaga harta sekolah.

HASIL PEMBELAJARAN YANG DIJANGKAKAN:

1. Pengetahuan

2. Kemahiran 3. Nilai Murni

: Murid dapat mengakses maklumat dari sumber internet. : Murid dapat menanam rasa tanggungjawab menjaga harta sekolah : Murid dapat mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah

seperti menjaga harta sendiri.

SUMBER : 1. Kamus Dewan 2. Artikel akhbar dan majalah 3. Buku teks 4. Internet AKTIVITI : Set Induksi 1. 2. 3. Guru menunjukkan gambar gotong royong di sekitar kawasan sekolah. Murid diminta memberi pandangan mengenai gotong royong di sekolah. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang akan diajar

Guru mengagihkan murid kepada beberapa kumpulan dan memberi tugasan mengikut kemahiran literasi maklumat. Kumpulan 1 1. Apakah maksud harta sekolah? 2. Apakah contoh harta sekolah? Kumpulan 2

1. Dimanakah harta sekolah disimpan? 2. Dimanakah harta sekolah yang rosak disimpan?
Kumpulan 3 1. Bagaimanakah menjaga harta sekolah? 2. Bagaimanakah mendenda pelajar yang merosakkan harta sekolah? Kumpulan 4 1. Mengapakah perlu menjaga harta sekolah? 2. Mengapakah perlu mendenda pelajar yang merosakkan harta sekolah? Kumpulan 5 1. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga harta sekolah? 2. Siapakah berhak mendenda pelajar yang merosakkan harta sekolah? Kumpulan 6 1. Bilakah kita menggunakan harta sekolah? 2. Bilakah harta sekolah dikatakan telah rosak?

GRID 1 : SOALAN DAN JAWAPAN ARAHAN : Bina soalan berdasarkan tajuk yang diberi.

Tujuan : Untuk merumus dan menganalisis jenis maklumat yang diperlukan

APA? ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

DI MANA? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

BAGAIMANA? ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ __

MENGAPA? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH

SIAPA? ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

BILA? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

Tujuan : Untuk mendedahkan cara mengesan maklumat.

GRID 2 : SUMBER ARAHAN : Tuliskan Sumber yang mungkin dapat digunakan untuk memperolehi maklumat yang diperlukan SOALAN Kumpulan 1 1. Apakah maksud harta sekolah? 2. Apakah contoh harta sekolah? Kumpulan 2 1. Dimana harta sekolah disimpan? 2. Dimana harta sekolah yang rosak disimpan? Kumpulan 3 1. Bagaimanakah menjaga harta sekolah? 2. Bagaimanakah mendenda pelajar yang merosakkan harta sekolah? Kumpulan 4 1. Mengapakah perlu menjaga harta sekolah? 2. Mengapakah perlu mendenda pelajar yang merosakkan harta sekolah? Kumpulan 5 1. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga harta sekolah? 2. Siapakah berhak mendenda pelajar yang merosakkan harta sekolah? Kumpulan 6 1. Bilakah kita menggunakan harta sekolah? 2. Bilakah harta sekolah dikatakan telah rosak? • • • Artikel Akhbar Buku teks Internet • • • • Artikel akhbar Artikel majalah Buku teks Internet • • SUMBER Kamus pelajar Internet DEWEY 499.233 KAM

000 Karya Am 100 Falsafah 200 Agama 300 Sains Kemasyarakatan 400 Bahasa 500 Sains Tulen 600 Teknologi 700 Kesenian 800 Kesusasteraan

• • • •

Artikel akhbar Artikel majalah Buku teks Internet

900 Geografi dan Sejarah Am

• • • •

Artikel akhbar Artikel majalah Buku teks Internet

• • • •

Books Newspaper Magazine Dictionary Encyclopedia Internet Brochures / Phamplets

• • • •

Artikel akhbar Artikel majalah Buku teks Internet

• • •

Tujuan : Untuk mengesan dan merekod data yang diperolehi.

GRID 3 : PENCARIAN DAN KEDAPATAN MAKLUMAT ARAHAN : Lengkapkan maklumat di bawah

BIL

PERSOALAN Apakah maksud harta sekolah?

MAKLUMAT

BAHAN/TAJUK /PENGARANG

1.

Segala kelengkapan dan peralatan yang Bahan : Kamus berada di dalam sekolah dan milik sekolah Tajuk : Kamus Pelajar Pengarang : Tarikh : 30.09.02 No perolehan : 499.233 KAM

Apakah contoh harta sekolah? 2.

1. Kerusi dan meja 2. Amari 3. Papan tulis 4. Tandas 5. Pondok telefon 6. Buku teks 7. Peralatan sukan

Bahan : Buku teks Tajuk : Pendidikan Islam Pengarang : Haji Razali bin Syarif

Dimana harta sekolah disimpan? 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pejabat sekolah Bilik darjah Stor sukan Bilik guru Surau Perpustakaan Makmal komputer/ sains Bilik muzik

Dimanakah harta 4. sekolah yang rosak disimpan? 5. Bagaimanakah menjaga harta sekolah?

1. Stor sekolah

1. Menggunakan harta sekolah
dengan betul

2. Mencatat maklumat bahan yang
diambil dalam buku pinjaman keluar masuk bahan 3. Melaporkan kerosakan kepada

guru Bagaimanakah mendenda pelajar yang merosakkan harta 6. sekolah?

1. Memberi amaran kepada pelajar 2. Mendenda pelajar dengan
menggantikan bahan yang rosak / hilang 3. Mendenda pelajar supaya membaiki sendiri bahan yang rosak

Mengapakah perlu menjaga harta sekolah? 7.

1. Supaya dapat belajar dengan
selesa 2. Dapat digunakan dengan berpanjangan 3. Mendidik amalan berjimat cermat dan bertanggungjawab

Mengapakah perlu mendenda pelajar yang 8. merosakkan harta sekolah? Siapakah yang 9. bertanggungjawab menjaga harta sekolah? Siapakah yang berhak mendenda pelajar yang 10. merosakkan harta sekolah? Bilakah kita 11. menggunakan harta sekolah? Bilakah harta sekolah 12. dikatakan telah rosak?

1. Memberi peringatan kepada pelajar
yang membuat kesalahan 2. Memberi pengajaran kepada pelajar lain

1. 2. 3. 4.

Pelajar Guru Staf sokongan Pekerja swasta

1. Pentadbir 2. Guru disiplin

1. Ketika berada di sekolah 2. Ketika menyiapkan kerja sekolah 3. Ketika menjalankan aktiviti yang
berkaitan dengan sekolah

1. Apabila tidak berfungsi dengan
baik

2. Apabila tidak boleh digunakan lagi

GRID 4 : MENYUSUN DAN MENCATAT

Tujuan : : Untuk menilai, memilih Untuk mendedahkan cara menolak sumber dan membuat nota dan menyusun individu. maklumat untuk persembahan.

ARAHAN : Bincang dan pilih sumber maklumat terbaik yang perlu dan catatkan di dalam ruangan guna. Letakkan maklumat yang tidak diperlukan dalam ruangan simpan.

GUNA
Sumber Kamus Pelajar Maklumat Maksud harta sekolah ialah segala kelengkapan dan peralatan yang berada di dalam sekolah dan milik sekolah Sumber Kamus Pelajar

SIMPAN
Maklumat Maksud harta ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Maksud sekolah ialah suatu tempat untuk menerima ilmu pengetahuan

Kamus Dewan

Buku Teks

GRID 5: MELAPOR

Tujuan : Satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang tajuk yang ingin dibuat.

ARAHAN : Rancang dan susun maklumat dalam susunan yang betul. Isikan ruangan kosong dan berikan pendapat dan cadangan berkaitan dengan tajuk.

Adab Menjaga Harta Sekolah

DEFINISI : 1. Harta sekolah ialah segala kelengkapan dan peralatan yang berada di dalam sekolah dan milik sekolah.

ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH :

1.1 Menggunakan dan menjaga peralatan yang disediakan dengan cermat. 1.2 Menyimpan ke tempat asal harta sekolah yang telah digunakan. 1.3 Melaporkan kerosakan kepada guru yang berkenaan.

FAEDAH MENJAGA HARTA SEKOLAH : 1.1 Pelajar dapat belajar dengan selesa. 1.2 Jangka hayat penggunaan harta sekolah dapat digunakan secara berpanjangan. 1.3 Aktiviti yang dijalankan dapan dilaksanakan dengan baik 1.4 Menjimatkan perbelanjaan sekolah. 1.5 Akan dicontohi oleh pelajar dan sekolah lain. KESAN TIDAK MENJAGA HARTA SEKOLAH : 1.1 Merugikan sekolah dan negara. 1.2 Pelajar belajar dalam keadaan tidak selesa. 1.3 Menjatuhkan maruah diri dan sekolah

GRID 5: MELAPOR ARAHAN : Rancang dan susun maklumat dalam susunan yang betul. Isikan ruangan kosong dan berikan pendapat dan cadangan berkaitan dengan tajuk.

Tujuan : Satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang tajuk yang ingin dibuat.

Adab menjaga harta sekolah

DEFINISI
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ _______________________________

ADAB
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ _____________________________________

____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ _______________________________________

____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ __________________________________

FAEDAH

KESAN

Tujuan

GRID 6: PENILAIAN

: Untuk keberkesanan penerapan maklumat pengajaran pengajaran

menilai kaedah literasi dalam dan

ARAHAN : SYABAS! Anda telah berjaya melengkapkan tugasan anda. Imbas kembali pengalaman semasa proses mendapatkan maklumat dan jenis maklumat yang diperolehi. Lengkapkan borang ini dengan sejujurnya. Nama saya ialah : _________________________________________ Tajuk saya ialah : _________________________________________ Kumpulan saya ialah : _________________________________________ 1. Perkara menarik yang saya pelajari dari tajuk ialah ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

2.

Semasa proses pencarian maklumat, saya seronok dan belajar untuk ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

3. Masalah yang saya hadapi semasa proses mencari maklumat ialah ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. Di masa hadapan, saya hendak belajar bagaimana untuk ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5. Saya mencadangkan supaya ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Tandatangan : ________________ Tarikh : ________________

LAMPIRAN 1 GAMBAR GOTONG ROYONG

LAMPIRAN 2 GRID 1 : SOALAN DAN JAWAPAN ARAHAN : Bina soalan berdasarkan tajuk yang diberi. APA? 1. Apakah sekolah? maksud harta DI MANA? 1. Dimanakah harta sekolah disimpan? 2. Dimanakah harta sekolah yang rosak disimpan?

2. Apakah contoh harta sekolah?

BAGAIMANA? 1. Bagaimanakah harta sekolah? menjaga ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH

MENGAPA? 1. Mengapakah perlu menjaga harta sekolah? 2. Mengapakah perlu mendenda pelajar yang merosakkan harta sekolah?

2. Bagaimanakah mendenda pelajar yang merosakkan harta sekolah?

SIAPA? 1. Siapakah yang

BILA? 1. Bilakah kita menggunakan harta sekolah? 2. Bilakah harta sekolah dikatakan telah rosak?

bertanggungjawab

menjaga

LAMPIRAN 3

definisi

adab
1.1 Menggunakan dan menjaga peralatan yang

Harta sekolah ialah segala kelengkapan dan peralatan yang berada di dalam sekolah dan milik sekolah.

disediakan dengan cermat. 2.1 Menyimpan ke tempat asal harta sekolah yang telah digunakan. 3.1 Melaporkan kerosakan kepada guru yang berkenaan.

Adab menjaga harta sekolah

Pelajar dapat belajar dengan selesa. Merugikan sekolah dan negara. Pelajar belajar dalam keadaan tidak selesa. Menjatuhkan maruah diri dan sekolah Jangka hayat penggunaan harta sekolah dapat digunakan secara berpanjangan. Aktiviti yang dijalankan dapan dilaksanakan dengan baik Menjimatkan perbelanjaan sekolah. Akan dicontohi oleh pelajar dan sekolah lain.

kesan

faedah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful