Anda di halaman 1dari 9

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Bahagian A [ 40 markah ] Jawab semua soalan 1. a.Sebelum mengelolakan pertandingan,nyatakan proses awal yang perlu dilakukan oleh jawatankuasa pengelola. Pembentukan ahli jawatankuasa pengelola melantik ajk Senarai tugas jawatankuasa pengelola Mesyuarat jawatankuasa induk Mesyuarat jawatankuasa pengelola Mesyuarat jawatankuasa kecil Menyediakan / mendapatkan bajet kewangan Menyediakan pelan tindakan Menyediakan senarai semak b. Jelaskan 1 contoh dalam sukan proses sosialisai sukan. Sosialisasi ke dalam sukan - bermain bola sepak kerana terpengaruh dengan pendapatan yang diperolehi pemain bola sepak kebangsaan/ berlaku bila kita memilih untuk menyertai sukan disebabkan terpengaruh dengan agen sosialisasi dalam sukan (apa sahaja contoh dalam sukan yang berlaku kerana terpengaruh dengan agen terlibat) Sosialisasi menerusi sukan bermain ragbi kerana permainan itu boleh menjadikan saya seorang yang berdisplin dan berani/ berlaku bila kita memilih untuk menyertai sukan disebabkan oleh elemen-elemen positif dalam sukan seperti kerjasama, keberanian displin dll. (apa sahaja contoh dalam sukan yang berlaku kerana terpengaruh dengan elemen dalamsukan itu sendiiri) (mana-mana satu jawapan yang ada 1 fakta (bergaris) dan 1 keterangan yang semakna denganya = 2 markah)

2.

Rajah 1 menunjukkan jenis-jenis keagresifan dalam sukan.

KEAGRESIFAN

KETARA

Y
RAJAH 1

a. Nyatakan satu contoh perlakuan dalam sukan hoki yang mengambarkan keagresifan ketara/ hostile Pemain A sengaja memukul kaki pihak lawan secara sengaja bertujuan mencederakannya/sengaja menguis bola kearah muka pihak lawan supaya cedera ( apa-apa jawapan dengan perbuatan yang ada niat untuk mencederakan pihak lawan dan dilakukan dengan sengaja = 1 markah) b.Nyatakan satu klasifikasi keagresifan bagi X atau Y ? Keagresifan instrumental atau keagresifan asertif

(mana-mana satu jawapan 1 markah) b. Nyatakan 2 faktor semasa yang mempengaruhi perlakuan agresif. Sorakan / ejekan penonton / suhu yang panas /suhu /perbezaan mata @ jaringan/suhu tinggi/tempoh masa perlawanan hampir tamat/ (mana-mana satu jawapan = 1 markah) Untuk Kegunaan Pemeriksa 3. Rajah 2 menunjukkan satu aksi latihan bebanan.

Rajah 2 a.Namakan jenis penguncupan otot selain dari penguncupan otot seperti aksi di rajah 2. Penguncupan isometric atau penguncupan isokinetik (mana-mana satu jawapan=1 markah) b.Nyatakan satu jenis sendi selain sendi X yang terdapat dibadan kita? Sendi gelunsur/sendi paksi/sendi kondil/sendi pelana/sendi lesung (mana-mana satu jawapan=1 markah) c.Nyatakan satu otot yang terlibat dalam aksi fleksi di rajah 2 ? otot bisep / otot trisep /otot bisep brakii / otot brakialis /otot trisep brakii / otot brakioradialis/deltoid/trapizius (mana-mana satu jawapan=1 markah) 4. Gambarajah 3 menunjukkan struktur neuron .

Otot X Y

Gambarajah 2 Rajah 3 a.Namakan satu bahagian struktur neuron yang terdapat pada bulatan X.

Dendrit / nucleus / badan sel / akson / selaput meilin (mana-mana satu jawapan=1 markah) b.Nyatakan fungsi utama sistem Y Membawa impul saraf keluar dari badan sel / c.Nyatakan dua fungsi sistem saraf mengintegrasi rangsangan yang diterima / menterjemah rangsangan / mencetuskan pergerakan motor / menyimpan maklumat / menjana pemikiran dan ide (mana-mana satu jawapan=1 markah) Rajah 4 menunjukkan sistem peredaran darah.

5.

Kitaran Q

Kitaran R

Rajah 4 a.Namakan salah satu kitaran Q atau kitaran R? Q = Kitaran pulmonary atau R =Kitaran sistemik b.Nyatakan 2 kesan yang akan berlaku pada bahagian P sekiranya atlet melakukan latihan fizikal secara kosisten ?. Saiz otot ventrikal kiri @ P lebih besar / perubahan saiz pada dinding P@ ventrikal kiri / isipadu stroke bertambah / kapisiti P @ ventrikal kiri yang lebih besar / saiz kaviti P@ventrikal kiri bertambah / isipadu darah dalam ventrikal adalah banyak semasa distol (mana-mana satu jawapan = 1 markah)

c.Berikan DUA perbezaan antara kitaran Q dan kitaran R KITARAN R Membawa @ mengepam darah beroksigen keseluruh anggota badan Membawa darah beroksigen @ Membawa darah nyah oksigen darah yang dioksigenkan diparudari seluruh anggota badan paru keatrium @atrium kiri kembali ke Jantung /atrium @ atrium kanan Darah kurang oksigen di Darah beroksigen digunakan oksigenkan di paru-paru oleh sel-sel badan Gas karbon dioksida meresap Gas karbon dioksida meresap keluar dari darah ke alveolus dari sel ke darah untuk diangkut Gas oksigen meresap masuk Gas oksigen meresap masuk kesalur darah dari alveolus ke sel-sel dari salur darah (mana-mana 1 pasangan jawapan = 1 markah) KITARAN Q Membawa darah nyah oksigen @ kurang oksigen ke paru-paru

6.

Gambarajah 6 menunjukkan salah satu kaedah Bantu mula

Rajah 5 a) Nyatakan satu prosedur rawatan C dan E dalam bantu mula RICE . C adalah compress /memberi tekanan/membalut tempat cedera/menekan tempat cedera @ E adalah elevation/meninggikan bahagian cedera/ meninggikan bahagian cedera melebihi aras jantung/ b) Apakah tujuan meninggikan bahagian yang tercedera ?

meninggikan bahagian yang tercedera melebihi jantung / memudahkan @ mempercepatkan pengembalian darah ke jantung / mengurangkan pendarahan ditempat tercedera bila darah cepat kejantung / (mana-mana satu jawapan yang semakna = 1 markah) c. Nyatakan jenis kecederaan yang boleh menggunakan kaedah Bantu mula atas semasa bersukan? di

Terseliuh / dislokasi / hentakan / sengal / tulang retak / kontusi , ketegangan otot/ kekejangan otot/ bahu jatuh / lebam (mana-mana satu jawapan yang semakna = 1 markah)

Untuk Kegunaan Pemeriksa

7.

Rajah 6 di bawah menunjukkan satu latihan plyometric

Rajah 6 a) Namakan ujian yang boleh dilakukan untuk menguji kuasa dibahagian yang bertanda X itu ?. Ujian lompat menegak / ujian lompat jauh berdiri (mana-mana satu jawapan = 1 markah) b) Nyatakan tujuan ujian yang dijalankan. Untuk mengukur kuasa kaki /kuasa kaki b) Nyatakan satu contoh penggunaan kuasa kaki dalam sukan Semua jenis tendangan bola/aksi melompat/lompat jauh/lompat kijang/ tinggi/lompat

(mana-mana satu jawapan = 1 markah)

Untuk Kegunaan Pemeriksa

8.

Rajah 7 menunjukkan fasa-fasa periodisasi dalam perancangan program latihan.

Fasa X

Fasa Pertandingan

Fasa Transisi Rajah 7

a) Nyatakan salah satu fasa persediaan dalam fasa X? Persediaan umum / persediaan khusus/umum/khusus (mana-mana satu jawapan = 1 markah) b) Apakah tujuan fasa transisi?

Bertujuan untuk sesi pemulihan fisiologi dan psikologi / pemulihan dari kecederaan dan meningkatkan motivasi/ fasa rehat aktif/mengatasi kebosanan/menilai prestasi diri (mana-mana satu jawapan = 1 markah) c) Nyatakan 3 tujuan diadakan periodisasi latihan Memudahkan penyediaan sesuatu program latihan Menentukan sasaran pencapaian sesuatu matlamat Menjadi garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak yang betul atau tepat Membantu jurulatih dan atlet menjalani latihan dengan lebih sistematik Memudahkan proses pemantauan dan penilaian keberkesanan program (mana-mana satu jawapan = 1 markah)

Rajah 8 menunjukkan atlet x melakukan latihan lompatan

Atlet X Rajah 6

a.Nyatakan dua faktor yang boleh mempengaruhi stabiliti atlet X . Pusat graviti yang rendah @pusat graviti/ luas tapak sokongan @ tapak sokongan /jisim yang tinggi @ jisim / daya geseran yang tinggi ditapak sentuhan @ daya geseran /tumpuan visual pada objek pegun@ tumpuan visual (mana-mana satu jawapan = 1 markah) b.Jelaskan satu prinsip bagaimana kestabilan dapat dicapai ketika aksi mendarat dalam aksi di rajah 6. Pusat graviti yang rendah @pusat graviti -/ apabila mendarat atlet x merendahkan pusat graviti dengan cara membengkokkan lutut . luas tapak sokongan @ tapak sokongan- / atlet X membuka @ meluaskan kangkangan supaya tapak sokongan menjadi luas jisim yang tinggi @ jisim- / atlet X adalah seorang atlet yang tinggi jisimnya@ atlet berbadan tegap@besar daya geseran yang tinggi ditapak sentuhan @ daya geseran - / kasut atlet sangat membantu semasa mendaratuntuk menghasilkan geseran yang tinggi supaya tidak licin. tumpuan visual pada objek pegun@ tumpuan visual - / semasa mendarat tumpuan mata atlet perlu hanya pada satu tempat@ pada objek pegun supaya lebih stabil semasa mendarat. (mana-mana satu jawapan yang ada prinsip (yang bergaris)= 1 markah dan bersama keterangan prinsip = 1 markah//-prinsip + keterangan prinsip= 2 markah)

10.

Rajah 9 menunjukkan pembelajaran kemahiran motor.

Lengkok X Pembelajaran

Lengkok Y Pembelajaran

praktis

praktis

Rajah 8 a. Namakan jenis lengkok pembelajaran selain dari lengkok X ? Lengkok cembung/cembung/Lengkok orgive/orgive/Lengkok Lurus/lurus (Mana-mana satu jawapan = 1 markah) b. Berikan satu contoh aksi pembelajaran dalam permainan bola tampar berdasarkan lengkuk Y.

Servis bawah tangan lebih mudah pada awal latihan tetapi semakin sukar bila servis atas tangan dilakukan di akhir latihan/ menyangga bola secara statik lebih mudah pada mula latihan tetapi sukar bila menyangga dalam keadaan bergerak(dinamik) (mana-mana jawapan yang berkaitan kemahiran dalam bola tampar pada awalnya dinyatakan mudah dan akhirnya dinyatakan susah@sukar = 1 markah) c. Terangkan 2 perbezaan pembelajaran di antara lengkuk X dengan lengkok Y. Lengkok X Peningkatan kemahiran lambat pada awal Peningkatan kemahiran mendadak diakhir pembelajaran Pembelajaran susah diawal praktis Pembelajaran senang diakhir praktis Lengkok Y Peningkatan kemahiran mendadak pada awal Peningkatan kemahiran beransur kurang pada akhir pembelajaran Pembelajaran senang diawal praktis Pembelajaran semakin susah diakhir praktis

(mana-mana satu pasangan jawapan =1 markah)