Anda di halaman 1dari 10
SULIT NO. KAD PENGENALAN/ [—T 4] NO. SURAT BERANAK = |_| i ANGKA GILIRAN [ ia ee gan LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA mmpy Yelm KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA eer “alain UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2008 BAHASA MELAYU — PENULISAN September 1 12 jam 022 Satu jam lima belas mini¢ — JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU l. Tulis mombor kad pengenalam.atéy nombor surat beranak dar atigka kamu pada petak yang disediakan Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 3. Kamu dikehendaki menjajwab, ketiga-liga bahagian, 4. Bagi Bahagian B, kamu boleh mentilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3 5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihaniar bersama- sama kertas soalan. Kod Pemeriksa: Uhitak Kegunaan Pemeriksa i T Bahagian | No. Soalan | Markah | Pax, B G IE JUMLAH ae Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak 022 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Mal [Lihat sebelah SULIT SULIT 2 022 Bahagian A [10 markah] [Masa dicadangkan : 15 minit] Gambar di bawah menunjukkan satu pertandingan badminton Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah a PERTANDINGAN BADMINTON /|\ ‘il 022 © 2008 tak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT SULIT 3 022 Bahagian A [Lihat sebelah 022. © 2008 Hak Cipta Kerajean Malaysia SULIT

Anda mungkin juga menyukai