Anda di halaman 1dari 7

1 015/2 [40 marks /40 markah] Answer all questions / Jawab semua soalan 1

Nyatakan nilai digit yang bergaris dalam nombor di bawah.

[1 markah]

978 234
1 1 2

Tulis dua puluh perpuluhan sifar dua dalam angka.

[1 markah]

2 1 3

Rajah 3 menunjukkan berat sebiji tembikai.

0 5 kg 1 4 3 2

Rajah 3
3

Berapakah berat tembikai itu?


1

[1 markah]

Tukarkan

kepada bentuk nombor bercampur.

[1 markah]

4 1

2 015/2 5

Rajah 5 menunjukkan suatu bentuk 3 matra.

Rajah 5 Nyatakan bilangan permukaan rata bagi bentuk itu.


5 1

[1 markah]

Hitung 19 km - 145 km. Nyatakan jawapan, dalam m.

[2 markah]

6 2 7

RM4.20 + RM1.65 90 sen =

[2 markah]

7 2 8

3 125 25 =

[2 markah]

8 2

3 015/2 9

Jadual 9 di bawah menunjukkan bilangan haiwan ternakan yang dimiliki oleh Pak Jamil. Ternakan Lembu Kambing Ayam Bilangan 15 20 50

Jadual 9 Berapakah pecahan lembu yang diternak oleh Pak Jamil daripada semua ternakannya. [2 markah]

9 2 10

Rajah 10 menunjukkan panjang seutas tali. 8.4 m

Rajah 10 Rahman menggunakan 2.65m daripada tali tersebut untuk mengikat kayu-kayan di kebunnya. Cari panjang tali yang tidak digunakan oleh Rahman. [2 markah]
10 2 11 Jadua Jadual 11 di bawah menunjukkan bilangan soalan yang dijawab betul oleh Rohani dalam kuiz Kecekapan Minda. Kuiz tersebut dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu A , B dan C.

Bahagian A (20 soalan) 15

Bahagian B (20 soalan) 12 Jadual 11

Bahagian C (10 soalan) 8

Hitung peratus markah yang diperolehi oleh Rohani dalam kuiz tersebut.
11 2

[2 markah]

4 015/2 12

Rajah 12 di bawah menunjukkan harga sebuah beg tangan.

RM76.50

Rajah 12 Amzar dan dua orang adiknya ingin berkongsi membeli beg tangan tersebut sebagai hadiah Hari Ibu. Berapakah wang yang perlu disumbangkan oleh setiap orang? [2 markah]

12 2 13

4 jam 2 jam 50 minit = Nyatakan jawapan dalam jam dan minit.

[2 markah]

13 2 14

Jadual 14 menunjukkan reben yang diperlukan untuk mengikat sebuah kotak hadiah. Reben Merah Kuning Panjang reben 1.05 m 80 cm

Jadual 14 Hitung jumlah panjang reben yang diperlukan untuk mengikat kotak hadiah itu. [2 markah]
14 2

5 015/2 15

7.0 kg 2.04 kg =

[2 markah]

15 2 16

Jadual menunjukkan kandungan dan bilangan botol susu segar yang dibeli oleh Sofia. Kandungan sebotol 150 ml 50 ml Jadual 16 Berapakah jumlah isipadu susu segar, dalam ml , yang telah dibeli oleh Sofia. [3 markah] Bilangan botol

5 2

16 3 17

Rajah 17 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 17 Perimeter bagi kawasan berlorek ialah 28 cm. , kawasan yang berlorek. Hitung luas, dalam

[3 markah]

17 3

6 015/2 18

Rajah 18 menunjukkan waktu Munir mula bekerja setiap pagi.


11 10 9 8 7 6 5 4 12 1 2 3

Rajah 18 Dia bekerja selama 8 jam setiap hari. Nyatakan waktu Munir tamat bekerja setiap hari. [3 markah]

18 3 19

Rajah 19 di bawah menunjukkan bilangan pelajar di dalam sebuah kelas mengikut kaum.
India 7 Melayu 19

Cina 14

Rajah 19 35% daripada jumlah pelajar di dalam kelas tersebut memakai cermin mata. Cari bilangan pelajar yang tidak memakai cermin mata. [3 markah]

19 3

7 015/2 20

Rajah 20 menunjukkan isipadu air dalam 3 buah bikar.


330

Rajah 20 Hitung purata cecair, dalam ml , dalam sebuah bikar.

[3 markah]

20 3

KERTAS SOALAN TAMAT