DAPATAN KAJIAN

Jenis dan pola petempatan Bercham merupakan sebuah petempatan bandar. Bandar Tokyo juga adalah sebuah petempatan bandar. Walaupun kedua-duanya ialah petempatan bandar tetapi Bercham tidak sepesat Tokyo. Kedua-dua bandar tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Peratusan jenis petempatan adalah seperti berikut :

Petempatan Berpusat Petempatan Berkelompok Petempatan Terancang

PERATUSAN JENIS PETEMPATAN DI BERCHAM DAN TOKYO

Bandar Tokyo di Jepun pula mempunyai jenis petempatan berpusat. Ini adalah kerana bandar Tokyo merupakan sebuah Bandar yang maju. Saya cintakan kawasan petempatan saya kerana kawasan ini telah maju dengan pesat. Perpaduan antara kaum telah diwujudkan di sini supaya masyarakat di kawasan petempatan ini dapat hidup dengan aman dan damai. Saya juga berasa amat bangga kerana dapat tinggal di sebuah kawasan petempatan yang telah maju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful