Anda di halaman 1dari 16
MATA PELAJARAN : : Sains KELAS : 5 Cempaka BILANGAN PELAJAR : 35 orang TARIKH :

MATA PELAJARAN

:

:

Sains

KELAS

:

5 Cempaka

BILANGAN PELAJAR

:

35 orang

TARIKH

:

14 Februari 2013

MASA/JANGKAMASA

:

11:10 12:10 pagi ( 60 minit)

BIDANG

:

Menyiasat Alam Kehidupan

TOPIK

Kemandirian Tumbuhan

OBJEKTIF PELAJARAN/

:

Murid akan dapat memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk

mengekalkan kemandirian spesies.

HASIL PEMBELAJARAN

 • 1. Murid menamakan 4 agen penyebaran biji benih atau buah dengan melihat tayangan powerpoint.

 • 2. Murid menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 ciri-ciri biji dari 10 biji benih atau buah yang dikenalpasti.

 • 3. Murid mengelaskan biji benih atau buah mengikut cara penyebarannya dengan merujuk kepada dua puluh senarai biji benih atau buah yang diberikan .

 • 4. Murid mengenalpasti cara penyebaran biji benih atau buah yang diberikan setelah membuat pemerhatian terhadap ciri-ciri yang ada pada biji atau buah yang diberikan.

 • 5. Murid menyenaraikan lebih daripada 3 biji benih atau buah yang di sebarkan oleh agen penyebaran masing-masing.

 • 6. Murid menerangkan mengapa pokok nipah banyak terdapat di tepi sungai, pokok betik boleh tumbuh di merata tempat , pokok kelapa banyak hidup di pinggir pantai apabila melihat gambar yang diberikan dengan mengaitkan ciri-ciri yang ada pada buah atau biji benih tumbuhan tersebut.

MATA PELAJARAN : : Sains KELAS : 5 Cempaka BILANGAN PELAJAR : 35 orang TARIKH :

7.

Murid menamakan lebih 15 jenis biji benih atau buah berdasarkan gambar bercetak yang dikenalpasti.

 • 8. Murid mengelaskan dan mencirikan 24 biji benih dan buah dengan membuat satu set model yang menarik.

STRATEGI/KAEDAH:

Kaedah induktif, kaedah sintesis, kaedah perbincangan, kaedah cerita, kaedah soal jawab, Membuat pemerhatian/pengamatan, Mengenal pasti kesamaan, mengingat kembali fakta,bersoaljawab, perbincangan, sumbangsaran,

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID:

 • 1. Murid mengetahui keperluan asas tumbuhan iaitu karbon dioksida, garam mineral, air dan cahaya matahari untuk memastikan tumbuhan boleh terus hidup.

 • 2. Murid mengetahui, cara pembiakan beberapa jenis tumbuhan seperti buah durain, rambutan adalah melalui biji benih.

 • 3. Murid mengenal nama-nama biji benih atau buah seperti teratai, kelapa, kacang bendi, nipah, pinang, lalang dan

kemuncup.

.

 • 4. Murid mengetahui habitat tumbuhan tertentu seperti teratai hidup di air, nipah hidup di tepi sungai, buah-buahan hidup di dusun.

KEMAHIRAN PROSES SAINS:

 • 1. Membuat ramalan terhadap cara penyebaran biji benih atau buah berdasarkan ciri-ciri mereka.

 • 2. Berkomunikasi dengan rakan sebaya dan guru di dalam keadaan terkawal semasa aktiviti sedang dijalankan.

 • 3. Membuat hipotesis tentang ciri-ciri biji benih atau buah dengan cara penyebarannya.

 • 4. Membuat pemerhatian terhadap ciri-ciri biji benih dan buah yang yang dikenalpasti.

 • 5. Mengelaskan biji benih atau buah mengikut ciri-ciri buah dengan cara penyebarannya.

 • 6. Membuat inferens tentang cara penyebaran biji benih dan buah.

 • 7. Membuat hipotesis tentang ciri-ciri biji benih atau buah dengan cara penyebarannya.

KEMAHIRAN MANIPULATIF:

 • 1. Mengendalikan biji benih dan buah yang diberikan dengan betul.

 • 2. Menyimpan bahan dan bikar dengan selamat.

 • 3. Memotong, menampal gambar dan memnghasilkan set bahan pameran.

7. Murid menamakan lebih 15 jenis biji benih atau buah berdasarkan gambar bercetak yang dikenalpasti. 8.

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS:

 • 1. Mencirikan biji benih atau buah yang diperhatikan.

 • 2. Membanding dan membezakan ciri-ciri atau buah berdasarkan ciri-ciri dan sifat fizikal biji benih atau buah yang dikenalpasti.

 • 3. Menjanakan idea tentang cara tumbuhan kemuncup disebarkan

 • 4. Menghubungkaitkan ciri-ciri dan sfat fizikal biji benih atau buah dengan dengan cara ia disebarkan.

 • 5. Mengitlakkan tentang kumpulan tumbuhan yang mempunyai biji benih atau buah yang mempunyai rongga udara, kulit berlilin , boleh terapung disebarkan oleh air.

 • 6. Meramalkan cara penyebaran berdasarkan ciri-ciri dan sifat fizikal biji benih yang dikenalpasti.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI-NILAI MURNI:

 • 1. Minat dan bersikap ingin tahu tentang tumbuhan lain yang disebarkan oleh agen-agen tertentu.

 • 2. Rajin dan tabah dalam membuat peta minda bersama ahli kumpulan.

 • 3. Bekerjasama di dalam kumpulan dan bersama guru.

 • 4. Yakin dan berdikari semasa membentangkan hasil perbincangan.

 • 5. Berkhemah tinggi dan menghormati rakan yang memberikan jawapan terhadap soalan yang dikemukakan oleh guru.

 • 6. Sistematik dalam melakukan aktiviti dan sentiasa mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh guru.

SUMBER P&P:

Keperluan Khas

:

1.Sebuah komputer riba dan satu projektor LCD untuk keperluan guru. 2. Kad pelbagai bentuk untuk perbincangan , membina set bahan pameran. 3. Pen marker berwarna untuk menulis maklumat agen penyebaran dan ciri-ciri biji benih. 4.Gam dan gunting untuk memotong dan menampal gambar pada kad.

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS: 1. Mencirikan biji benih atau buah yang diperhatikan. 2. Membanding dan

Persediaan Guru

:

a.

Slaid power point yang menunjukkan maksud kemandirian. Peta minda agen penyebaran biji benih atau buah, contoh- contoh biji benih atau buah yang disebarkan oleh agen air , angin, mekanisme letupan , haiwan dan manusia.

 • b. Slaid powerpoint berbentuk kuiz.

 • c. Bahan maujud- biji benih /buah pinang, nipah, bendi, rambai,teratai, markisa,cili, angsana, lalang, kemuncup, kelapa, kelapa sawit, petai burung, cermai, limau.

 • d. Gambar bercetak pelbagai jenis biji benih dan buah.

LANGKAH/

ISI PELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN

CATATAN

MASA

PENGAJARAN

 

Pengenalan

1. Guru menunjukkan buah rambai

KPS

ORIENTASI

kepada tajuk:

kepada murid.

Memerhati

 • 2. Murid memerhatikan buah yang

Meramal

KEMANDIRIAN

(5 minit)

ditunjukkan,.

Membuat

TUMBUHAN

cara tumbuhan

 • 3. Guru meminta ketua kumpulan mengambil buah rambai untuk rakan

hipotesis

menyebarkan biji

 

kumpulan masing-masing.

NILAI :

benih atau buah

 • 4. Guru meminta murid merasa buah dan

Mengkagumi

untuk mengelakkan

memerhatikan biji benih buah tersebut.

ciptaan Tuhan

berlakunya

3.Guru bersoal jawab dengan murid

Nilai estetika

kepupusan

 

“dari manakah asalnya buah rambai ini?”

Siapakah yang membawa buah rambai

BBM:

ini sehingga sampai kepada kamu

Slaid power point

semua?”

Buah rambai

4

Murid menjawab soalan guru.

5.

KBKK:

Guru mengulas jawapan yang diberikan oleh murid-murid.

6.Guru memperkenalkan tajuk

Membuat inferens menjana idea

 

pelajaran:

Kemandirian Tumbuhan

Persediaan Guru : a. Slaid power point yang menunjukkan maksud kemandirian. Peta minda agen penyebaran biji

LANGKAH/

 

ISI PELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARA DAN

CATATAN

MASA

 

PENGAJARAN

   

Istilah

 • 1. Guru memaparkan slaid power point

KPS

PENCETUSAN

Kemandirian

tentang maksud kemandirian

Memerhati

IDEA

Spesies.

 • 2. Murid memerhatikan tayangan

Meramal

Powerpoint

Membuat

(15 minit)

Agen penyebaran

 

LAMPIRAN B

hipotesis

buah atau biji benih 1.Manusia atau

 • 3. Guru bersoal jawab dengan murid. Contoh soalan;

haiwan

 

“Selain angin apakah yang boleh

NILAI :

2.Air

membawa biji benih atau buah ke

Berminat

3.

Udara

tempat lain ?”

terhadap cara

4.

Mekanisme

4.

Guru bersaoljawab dengan murid

penyebaran biji

Letupan

sambil memaparkan slaid powerpoint

benih.

3 Mengenalpasti

tentang agen dan ciri-ciri biji benih atau buah yang disebarkan oleh agen

BBM:

ciri-ciri biji benih

tertentu serta menunjukkan beberapa

Slaid power point

atau buah dan

ciri buah seperti buah teratai

pelbagai jenis

menghubungkait-

.LAMPIRAN C

buah;

kan dengan cara

5. Guru meminta ketua kumpulan

Contoh;

penyebarannya

mengambil bekas yang berisi pelbagai

Pinang

biji benih dan buah.

Kelapa

 

LAMPIRAN D

Markisa

6.Guru meminta ketua kumpulan

Cili

mengedarkan biji benih dan buah

Sena

kepada ahli kumpulan masing-masing.

Limau

7.Guru meminta murid memerhati struktur

Teratai

dan ciri-ciri biji benih dan buah yang

nipah

diperolehi.

KBKK:

8.Guru menyediakan 4 bekas berlebel

Membuat

dengan nama 4 agen penyebaran

perbandingan

a)Air, b) Angin c)Mekanisme Letupan d) Manusia /haiwan

menjana idea

LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARA DAN CATATAN MASA PENGAJARAN Istilah 1. Guru memaparkan slaid power point

LANGKAH/

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN

CATATAN

MASA

PENGAJARAN

   

5.Guru meminta meminta murid

 

meletakkan biji benih atau buah yang ada pada mereka mengikut agen penyebarannya pada bekas yang disediakan.

 • 7. Setiap murid meletakkan biji benih atau buah di dalam bekas mengikut cara ia disebarkan

 • 8. Guru menyemak sambil berbincang dengan murid tentang biji benih atau buah yang telah dimasukkan ke dalam bekas.

PENSTRUKTURAN

Mengaplikasikan

 • 1. Guru menerangkan kepada murid

KPS

SEMULA IDEA

pengetahuan yang

tentang aktiviti yang akan dijalankan

Memerhati

Langkah 3

diperolehi dengan

 • 2. Guru mengedarkan 24 gambar

Mengelas

(+27 minit)

menyenaraikan

bercetak biji benih dan buah

Berkomunikasi

buah atau biji benih

LAMPIRAN F

Membuat

yang disebarkan

 • 3. Guru meminta ketua kumpulan

generalisasi

oleh agen yang

mengambil bahan untuk aktiviti iaitu,

Mencirikan

tertentu berdasarkan

marker pen, kertas manila,

NILAI :

ciri-ciri yang

gam dan gunting.

Bekerja sama

dikenalpasti

 • 4. Murid menjalankan aktiviti; membina

Berfikiran kreatif

model peta minda mengikut kreativiti

dan kritis

-Menilai hasil aktiviti

masing-masing dengan menggunting

Tabah

gambar biji benih dan buah dan

Berani mencuba

menampal gambar mengikut agen

Rajin

penyebaran di atas kad pelbagai

BBM:

bentuk.

Marker pen

 • 5. Guru meminta murid menggantung hasil yang telah dibuat ditempat yang ditetapkan

Kad manila Gambar bercetak

LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN CATATAN MASA PENGAJARAN 5.Guru meminta meminta murid meletakkan biji benih

LANGKAH/

ISI PELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN

CATATAN

MASA

PENGAJARAN

   
 • 6. Murid menggantung model peta

.

minda di tempat yang ditentukan

KBKK:

 • 7. Guru meminta semua kumpulan

Menjana idea

 

melawat dan melihat hasil model peta

Menghubungkait-

minta kumpulan kumpulan yang lain. LAMPIRAN G

kan

APLIKASI

Menguji

. 1.Guru menerangkan cara kuiz dijalankan

KPS

IDEA

Pemahaman murid

-

6 kumpulan yang terdiri daipada

pertandingan.

Meramal

Penilaian

Tentang nama-nama

murid berbeza kecerdasan dan

Mencirikan

(+12 minit)

, ciri-ciri dan agen

jantina.

Membuat

penyebaran biji benih atau buah

3.Guru menerangkan peraturan

pemerhatian NILAI :

yang telah dipelajari

 • 4. Murid memilih nombor soalan yang tertera di paparan power point.

Tabah Yakin

Kuiz berkumpulan

 • 5. Murid menjawab soalan yang tertera

Berani mencuba.

pada slaid power point.

BBM:

-.

 

LAMPIRAN H

Slaid powerpoint

6.Wakil murid mencatatkan markah setiap kumpulan.

Soalan kuiz KBKK:

7.Guru mengira markah dan mengiktiraf pemenang.

Menjana idea menghubungkaitk an

     

KPS

REFLEKSI

Pengetahuan

 • 1. Murid membuat kesimpulan bahawa

Membuat

tentang apa yang

tumbuhan yang berbeza mempunyai

generalisasi

(3 minit)

telah dipelajari dan

cara penyebaran yang berbeza

Nilai

dikaitkan dengan

 

2.

Murid membuat kesimpulan

Yakin

keadaan seharian

 

bahawa tumbuhan perlu

KBKK

dan persekitaran

disebarkan untuk mengelakkan

Membuat

kepupusan.

ramalan

LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN CATATAN MASA PENGAJARAN 6. Murid menggantung model peta . minda
SN 3O18- Muka Surat 8
PENILAIAN
PENILAIAN

Penilaian merujuk kepada sebarang aktiviti untuk mengukur tingkah laku pembelajaran murid dalam pelbagai aspek, sama ada secara formal atau tak formal, dengan sistematik; berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dalam sukatan pelajaran. Melalui pemerhatian daripada rakaman video pengajaran saya, saya dapat mengenal pasti seterusnya memperbaiki kelemahan dan masalah yang dihadapi saya dan murid dalam proses pembelajaran dan pembelajaran. Seterusnya langkah penambahbaikan dilakukan Dalam fasa orientasi, saya telah menggunakan bahan yang dapat menarik dengan memberikan murid-murid buah untuk dimakan. Murid sangat berminat dengan buah yang diberikan, mereka tertanya-tanya apakah yang akan dilakukan oleh saya seterusnya. Set induksi yang saya jalankan telah menarik minat murid untuk mengikuti pengajaran saya yang seterusnya berdasarkan pemerhatian terhadap sikap mereka yang begitu bersemangat. Set induksi yang saya jalankan juga berkait rapat dan menjurus kepada tajuk kemandirian tumbuhan yang melibatkan biji benih atau buah. Kesediaan murid untuk terus mengikuti pengajaran yang seterusnya dapat saya perhatikan apabila mereka menumpukan perhatian terus kepada saya. Seterusnya dalam fasa pencetusan idea saya menggunakan paparan slaid powerpoint untuk menerangkan konsep kemandirian tumbuhan. Kesemua murid dalam kelas saya menumpukan perhatian terhadap tayangan slaid tersebut. Tambahan pula di dalam powerpoint saya terdapat animasi-animasi yang menarik. Semasa fasa ini dijalankan, saya mengemukakaan beberapa soalan yang memerlukan murid berfikir. Komunikasi yang berlaku adalah dua hala. Daripada soalan-soalan yang dikemukakan , saya dapat mengenal pasti pengetahuan murid-murid terhadap tajuk yang dipelajari. Berdasarkan daripada jawapan mereka, saya telah membentuk konsep dan pengetahuan baru kepada mereka. Contohnya, murid telah terbiasa dengan cara buah kelapa gugur dari pokok yang disebabkan oleh tiupan angin kencang. Oleh sebab itu, mereka menyatakan bahawa buah kelapa disebarkan oleh angin. Saya telah menyatakan bahawa, dengan melihat ciri-ciri yang ada pada buah kelapa,

kita akan mengetahui bahawa, buah kelapa sebenarnya disebarkan oleh agen air.Murid juga telah dapat menamakan pelbagai buah atau bji benih lebih dari lima jenis bagi setiap yang disebarkan mengikut agen masing-masing setelah menunjukkan contoh kepada mereka. Seterusnya dalam fasa aplikasi idea saya mengaplikasikan kemahiran memerhati

dan

mengelas. .

Murid telah memerhati biji benih atau buah yang diberi. Murid seterusnya telah

mengelaskan buah kepada kumpulan masing-masing mengikut agen penyebarannya.

PENILAIAN Penilaian merujuk kepada sebarang aktiviti untuk mengukur tingkah laku pembelajaran murid dalam pelbagai aspek, sama

Walaupun keadaan murid nampak sangat begitu aktif, namun mereka menjalankan aktiviti dengan baik dan mematuhi arahan yang diberikan. Kebanyakan murid dapat mengelaskan buah atau biji benih dengan betul, cuma empat orang murid yang tersilap mengelas. Murid yang tersilap tersebut adalah disebabkan mereka terkeliru dengan biji benih yang disebarkan oleh mekanisme letupan dan angin, yang memandangkan ciri-ciri buah tersebut ringan dan nipis. Setelah saya membuat penilaian terdapat murid yang kurang pasti dengan ciri-ciri biji benih atau buah dengan cara penyebarannya, saya telah mengulang penerangan tentang ciri- ciri biji benih atau buah tersebut. Murid juga dapat menjana pengetahuan mereka melalui penerangan dan pemerhatian tehadap ciri-ciri biji benih atau buah yang dikenalpasti. Dalam fasa penstrukturan semula idea, saya ingin mencungkil kemahiran , kreativiti serta mengesan pemahaman dan pengetahuan mereka. Aktiviti yang murid saya jalankan adalah aktiviti dalam kumpulan. Saya dapati, murid saya sangat rajin. Mereka dapat bekerjasama dengan baik. Mereka berminat dengan aktiviti hands on dan mind on seumpama ini. Mereka juga tidak segan untuk bertanya rakan lain sama ada rakan dalam kumpulan sendiri mahupun rakan daripada kumpulan yang lain. Murid yang pasif dalam berkomunikasi juga telah menunjukkan komitmen yang tinggi apabila melakukan aktiviti seperti ini. Mereka bekerja dalam kumpulan dalam suasana yang mesra dan gembira. Murid juga telah menunjukkann nilai afektif dalam diri mereka dengan menyalurkannnya ke atas kerja yang mereka laksanakan. Murid-murid juga tidak malu dan segan untuk bertanya tentang beberapa jenis biji benih atau buah yag mereka tidak ketahui. Murid juga telah dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diberikan oleh saya melalui penerangan, soal jawab dan tayangan powerpoint yang telah ditunjukkan sebelumnya. Murid telah dapat menyiapkan hasil mereka mengikut masa yang telah ditetapkan. Melalui aktiviti ini murid telah memperolehi nilai bekerjasama, hormat menghormati, menjaga kebersihan, berani memberikan pendapat, tabah dalam menyiapkan tugasan dan bertolak ansur serta tolong menolong di antara satu sama lain. Murid juga dapat mengamalkan sikap saintifik seperti membuat pemerhatian ke atas ciri-ciri biji benih atau buah, mengelas gambar-gambar mengikut cara penyebaran masing-masing, membanding dan membeza ciri-ciri biji benih atau buah yang dikenalpasti. Murid juga dapat meningkatkan kemahiran psikomotor mereka dengan aktiviti memotong gambar dan perkataan, menyusun dan menampal gambar dan perkataan di atas kad dan seterusnya menjadikannya sebagai model yang menarik dan digantung pada sudut di dalam makmal. Saya tidak memberikan panduan kepada murid untuk menghasilkan model rantaian , Cuma mencadangkan cara untuk menghasilkan model berbentuk rantai. Murid dapat menggunakan kreativiti mereka menyabung kad-kad dengan cara yang tersendiri. Sesetengah

Walaupun keadaan murid nampak sangat begitu aktif, namun mereka menjalankan aktiviti dengan baik dan mematuhi arahan

kumpulan, menggunakan gam berpelekat, ada juga yang menggunakan kertas manila dengan menyambung secara berbeza, ada yang menggunakana “double side tape, dan ada juga yang menggunakan stapler. Kemahiran sosial murid-murid juga dapat diperhatikan, apabila mereka dapat bekerjasama, tidak malu bertanya rakan dan bertanya kepada saya, serta membuat lawatan sosial ke kumpulan-kumpulan yang lain. Dalam fasa refleksi saya dapat menilai bahawa murid telah dapat memahami apa yang telah diajar apabila mereka telah dapat menjawab soalan yang dipaparkan dalam permainan kuiz. Murid turut teruja memilih nambor yang dipaparkan. Murid sentiasa mencuba untuk menjawab soalan yang dikemukan. Walaupun ada sesetengah jawapan yang tidak dapat dijawab oleh murid berkenaan , namun rakan-rakan lain masih mengetahui jawapan tersebut apabila soalan dibuka kepada semua murid. Kesimpulan penilaian saya, murid telah dapat menujukkan kemajuan diri masing masing dari segi pengetahuan, kemahiran saintifik ,murid juga dapat menggunakan kemahiran psikomotor, dapat mencukil afektif mereka, menanam nilai dan sikap saintifik , mencungkil kreativiti murid, menjadikan murid berfikiran kreatif dan kritis, mereka juga menanam sikap dan nilai murni dengan bekerjasama, mereka berminat dengan setiap aktiviti serta mereka belajar dalam suasana yang penuh bersemangat ceria dan gembira. Pengajaran saya juga menunjukkkan keberkesanan apabila saya menempatkan murid yang berbeza gaya pembelajaran serta latar belakang murid, menggunakan teknik dan kaedah yang dapat menarik minat murid-murid disertai dengan sikap yang mesra dengan murid. Kesesuaian bahan amat penting untuk menyampaikan konsep ciri-ciri biji benih tumbuhan dengan cara ia disebarkan. Gabungan beberapa perkara yang penting ini,saya telah dapat mencapai objektif pengajaran yang saya kehendaki. Saya telah dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid-murid .tindakan susulan dari semasa ke semasa.

kumpulan, menggunakan gam berpelekat, ada juga yang menggunakan kertas manila dengan menyambung secara berbeza, ada yang
REFLEKSI
REFLEKSI

Alhamdulillah, akhirnya usaha yang saya curahkan pada tugasan ini telah dapat saya laksanakan sebaik mungkin. Pada permulaannnya, setelah mendengar taklimat dan maklumat mengenai kerja kursus ini, saya merasa amat resah kerana sudah agak lama saya tidak membuat tugasan seumpama ini, Alhamdulillah , dengan bantuan rakan-rakan PPG kelas Sains 2, rakan -rakan sejawatan, ahli keluarga, dan inisiatif diri saya sendiri, sedikit -sedikit telah membantu saya untuk menambah kayakinan dan mempertingkatkan semangat bagi menyelesaikan tugasan Merancang Untuk Mengajar Sains.

Tugasan yang diberikan mempunyai tiga peringkat yang perlu saya selesai dari satu peringkat kepada satu peringkat, kerana ia sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Tugasan yang pertama adalah.Merancang Pengajaran Harian, kedua menjalankan Pengajaran Makro dan Ketiga membuat penilaian pengajaran dan seterusnya membuat refleksi.

Langkah pertama saya adalah memilih tajuk Kemandirian Tumbuhan. Saya mempunyai masalah untuk menentukan objektif pengajaran dan hasil pembelajaran. Setelah perjumpaan yang kedua bersama pensyarah pembimbing, saya telah dapat memahaminya. Di samping itu, saya juga telah menjalankan perbincangan bersama rakan sekelas iaitu Azahar bin Awang dan juga Tan Chun Lee. Langkah saya yang kedua adalah,merancang aktiviti, penyediaan media. Bagi mengatasi masalah ini, saya berbincanga dengan rakan sejawatan Puan Salina bt. Saidin tentang aktiviti dan kaedah yang sesuai . Beliau telah memberikan komitmen yang amat baik dan saya amat bersyukur.

Langkah ketiga semasa menjalankan pengajaran saya menghadapi masalah teknikal tentang kamera video kepunyaan saya kerana kehilangan kabel untuk mencas baterinya. Saya berinisiatif meminjam dari rakan sejawatan saya. Masalah merakam pengajaran saya dapat saya atasi dengan meminta bantuan juruteknik di sekolah saya iaitu Cik Azian

bt.Hamzah ..Murid

sangat teruja apabila pembelajaran mereka di dalam kelas dirakam. Mereka

bersungguh-sungguh melakukan aktiviti kerana mereka memberitahu kepada saya bahawa mereka akan melihat kembali apa yang mereka telah lakukan. Saya bersyukur kerana murid- murid saya mengikut arahan dan dapat menjalankan aktiviti dengan baik. Mereka juga suka menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

Walaubagaimanapun seterusnya masalah saya adalah menyediakan bahan atau media pengajaran. Iaitu menyediakan pelbagai jenis buah-atau biji benih yang pelbagai.

REFLEKSI Alhamdulillah, akhirnya usaha yang saya curahkan pada tugasan ini telah dapat saya laksanakan sebaik mungkin.

Saya mengatasi masalah ini dengan meminta murid turut membawakan biji benih atau buah yang saya senaraikan. Saya bersyukur kerana murid telah dapat membawa begitu banyak buah dan biji benih tumbuhan. Saya turut menyediakan slaid powerpoint bagi penerangan konsep serta powerpoint berbentuk kuiz. Saya mengambil masa yang agak lama menyiapkan bahan tersebut. Walaubagaimanapun saya telah dapat menyiapkan powerpoint saya dengan pelbagai animasi menarik dengan cadangan rakan saya Encik Musa bin Jelani memuat turun animasi dari laman “heatersanimation”. Paparan Powerpoint yang saya sediakan amat menarik minat murid. Semasa saya menjalankan sesi pembelajaran dan pengajaran, terdapat beberapa kekuatan . Murid dapat menguasai Kemahiran Proses Sains. Dalam aktiviti pengajaran yang saya jalankan melalui kaedah inkuiri , murid menjalankan pemerhatian terhadap tayangan slaid . Semasa set induksi, saya menggunakan kaedah melihat dan merasa. Murid melihat dan merasa buah yang disediakan. Mereka telah diterapkan dengan kemahiran memerhati, iaitu menggunakan deria penglihatan dan deria rasa sentuhan dan juga bau Dengan kaedah ini, murid bukan sahaja teruja dan berminat untuk mengikuti isi pelajaran yanag seterusnya malahan mereka dapat juga mengingati fakta dengan lebih berkesan lagi. Aktiviti yang dijalankan oleh murid dapat menarik minat murid dan murid sentiasa aktif menjalankan aktiviti. Sikap saya yang suka berjenaka dan memberi layanan yang mesra menjadikan murid sentiasa gembira dan bersemangat menjalankan setiap aktiviti. mereka. Penggunaan bahan maujud berupa buah atau biji benih telah dapat membantu saya menerangkan ciri-ciri biji benih dan buah dengan lebih jelas. Murid juga dapat mengenal beberapa biji benih atau buah yang sebelum ini belum pernah dilihat seperti buah angsana , markisa dan teratai secara dekat. Saya telah menyatupadukan kegiatan hands-on dan minds- on . Kaedah ini juga dapat membantu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif supaya mereka dapat membentuk pemikiran yang analitik,kritis,inovatif dan kreatif. Tugasan yang diberikan juga dijalankan secara berkumpulan telah dapat yang mengalakkan perasaan positif serta saling menghargai, menyokong dan menghormati sesama sendiri. Aktiviti berkumpulan seperti membuat peta minda dan pertandingan kuiz, telah dapat menanam sikap positif seperti bekerjasama, sikap kepimpinan bagi ketua dan penolong kumpulan. Manakala, bagi murid lain dalam kumpulan akan dapat menanam sikap patuh pada arahan ketua. Semasa menjalankan aktiviti yang melibatkan kamahiran seperti memilih dan memotong gambar, aktiviti ini telah dapat meningkatkan penguasaan kemahiran manipulatif murid-murid.Pengajaran saya telah dapat memenuhi gaya pembelajaran murid. Terdapat

Saya mengatasi masalah ini dengan meminta murid turut membawakan biji benih atau buah yang saya senaraikan.

sesetengah murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza sama ada yang kinestatik, yang suka kepada aktiviti “hands on” mereka akan dapat memenuhi naluri apa yang mereka inginkan iaitu dengan cara bergerak dan melakukan aktiviti yang melibatkan aktiviti yang aktif. Penggunaan slaid power point telah dapat mengatasi masalah penyediaan bahan maujud, iaitu buah atau biji benih yang sukar diperolehi. Saya telah memuat naik gambar- gambar buah atau biji benih melalui internet seperti buah saga, buah durian, buah getah, buah keembung dan sebagainya. Murid dapat mengenal buah atau biji benih daripada paparan gambar yang ditunjukkan. Penggunaan slaid ini bukan saya memudah kan pengajaran saya, malah ia dapat menarik minat murid memberikan tumpuan terhadap fakta dan maklumat yang ingin disampaikan apatah lagi apabila disertakan beberapa animasi yang menarik pada tayangan powerpoint tersebut. Kuiz yang dijalankan menggunakan powerpoint juga sangat menarik minat murid . Kekuatan- menempatkan murid dari pelbagai jantina dan personaliti. Murid yang aktif dapat membantu murid yang pasif. Namun, walaubagaimanapun, murid yang pasif dapat membantu kumpulan apabila menyediakan peta minda dan menyenaraikan nama- nama tumbuhan mengikut ciri-ciri dan cara penyebaran secara bertulis. Dari ketepatan masa, melalui Rancangan Pengajaran yang telah disediakan dan menetapkan dan memperuntukakkan masa mengikut fasa, saya telah dapat menyusun masa bertepatan dengan setiap fasa atau aktiviti yang saya jalankan. Ini dapat membantu saya menjalankan pengajaran dengan lancar. Walaubagaimanapun terdapat juga kelemahan dari diri saya ,kaedah pengajaran saya .Di antara kelemahan yang dikenalpasti semasa pembelajaran dan pengajaran yang telah dijalankan adalah ada di antara murid yang pasif dan memerlukan bimbingan. Semasa menjalankan penyiasatan ke atas biji benih atau buah, dan semasa melakukan aktiviti, terdapat beberapa orang murid terlalu aktif. perlu di awasi dan sentiasa dibimbing. Murid yang aktif menguasai aktiviti. Murid-murid yang aktif mengawal segala aktiviti. Keburukan yang dapat diperhatikan adalah, murid yang pasif akan terus pasif .Mereka tidak mahu melibatkan diri secara aktif. Murid-murid tersebut tidak dapat menguasai kemahiran proses sains mahupun kemahiran manipulatif. Bahan maujud tidak mencakupi kesemua jenis tumbuhan. Memandangkan kesukaran mendapatkan biji benih atau buah,contohnya biji buah teratai menyebabkan kesukaran murid untuk memerhati struktur buah tersebut dengan teliti. Untuk memperbaiki proses pembelajaran dan pengajaran, cadangan penambahbaikan perlu saya jalankan antaranya adalah dengan memastikan jumlah bahan dan alatan mencukupi. Jumlah

sesetengah murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza sama ada yang kinestatik, yang suka kepada aktiviti

peralatan termasuklah bahan dan radas hendaklah sentiasa disemak dari semasa ke semasa supaya memenuhi keperluan dengan jumlah pelajar dan menepati tajuk yang saya ajar.

Seterusnya kelemahan saya adalah tidak menegaskan arahan prosedur ,keselamatan dan semangat kerjasama. Arahan prosedur dan langkah keselamatan perlu saya ditegaskan beberapa kali supaya murid tidak melakukan aktiviti sesuka hati mereka. Terutama apabila ia melibatkan aktiviti berkumpulan. Peralatan dan bahan perlu mencukupi untuk dijalankan dalam kumpulan yang lebih kecil semaksima empat orang sahaja. Terdapat beberapa kelemahan yang telah saya lakukan dalam pengurusan masa. Contohnya aktiviti yang memerlukan masa yang banyak, seperti kuiz, saya terpaksa mengemukakan soalan yang selebihnya secara terbuka kepada semua murid

Dengan siapnya tugasan ini, maka masa yang telah saya luangkan untuk tugasan ini adalah sangat berbaloi. Banyak ilmu yang diperolehi demi menyiapkan tugasan ini. Syukur ,akhirnya tugasan ini mampu dilaksanakan dengan jayanya. Sebagai penutup kata, ingin saya mengucapkan penghargaan sekali lagi diatas segala kerjasama dan kolaborasi yang telah djalankan dan semoga ia membantu dalam pencapaian saya

pada masa-masa akan datang. Akhir kata “Resiliens” yang tinggi penting untuk terus cemerlang”

~~ sekian~~

peralatan termasuklah bahan dan radas hendaklah sentiasa disemak dari semasa ke semasa supaya memenuhi keperluan dengan

Norihan binti Arsad

(730212-08-6294)

16.03.2013

11:23 pm

peralatan termasuklah bahan dan radas hendaklah sentiasa disemak dari semasa ke semasa supaya memenuhi keperluan dengan
RUJUKAN
RUJUKAN

Lim Yean Ching, Low Swee Neo (2005) Fokus UPSR Sains,Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Bangi. Selangor.

Marni Baharom , Emcee Voo (2007) UPSR Bilingual Science Year 5, Arah Pendidikan Sdn. Bhd. Shah Alam Selangor

Huraian Sukatan Pelajarn Tahun Lima, Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia.

RUJUKAN Lim Yean Ching, Low Swee Neo (2005) Fokus UPSR Sains ,Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Bangi.http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/sains.htm http://search.searchamong.com/searchview.php?query=GAMBAR+BIJI+BENIH+ANGSANA&cat=i mages&start=1 http://www.heathersanimations.com/ SN 3O18- Muka Surat 16 " id="pdf-obj-15-21" src="pdf-obj-15-21.jpg">