Anda di halaman 1dari 2

RIWAYAT HIDUP RASULULLAH

SAW

OBJEKTIF:
Di Akhir Pembelajaran Pelajar Dapat:

• Menjelaskan susur galur keturunan Rasulullah sebelah bapa dan ibu.

• Menceritakan kisah Rasulullah semasa kelahiran.

• Menceritakan kisah Rasululllah semasa bersama ibu, ibu susu, datuk,


bapa saudara Abu Talib dan sewaktu remaja.

• Menerangkan peristiwa perlantikan baginda menjadi Rasul.

• Menjelaskan sifat-sifat Rasulullah yang terunggul.

KILAB FATIMAH

QUSAI
ZAHRAH

ABD MANAF
Nabi Muhammad SAW
ABD MANAF
Berasal daripada keturunan
bangsawan Arab Quraisy. HASHIM
Keturunan bapa dan ibunya bersatu
WAHAB pada datuk baginda bernama Kilab
ABD MUTALIB

AMINAH ABDULLAH

NABI MUHAMMAD SAW

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU (SIRAH) 1


NABI MUHAMMAD SEBELUM
MENJADI RASUL

t-
ra sifa
Di anta a h
asulull
sifat R
SAW:
Amanah
h
Pemura
p a ti janji
Mene
Pemaaf ab
gungjaw
Bertan
Sabar

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU (SIRAH) 2