Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2013 MINGGU TEMA/TAJUK 1.

PENCAPAIAN KENDIRI Minggu 1-2 a. Pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara - Konsep pendidikan sepanjang hayat - Ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat - Kepentingan pendidikan sepanjang Hayat i. ii. iii. iv. v. vi. i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

SMK SULTAN BADLISHAH

HASIL PEMBELAJARAN

Minggu 3-4

Menerangkan konsep pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara. Menjelaskan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat Menghuraikan kepentingan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan negara Bertindak rasional dalam pelbagai situasi Menghargai kepentingan ilmu Menerangkan konsep perikemanusiaan Menghuraikan isu-isu kemanusiaan Menjelaskan kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan kepada masyarakat Mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan masyarakat penyayang Prihatin terhadap isu-isu kemanusiaan Menghargai kesejahteraan negara

Minggu 5- 6 Minggu 7-8

b. Perikemanusiaan ke arah kesejahteraan negara - Empati - Menghargai nyawa - Menjaga maruah - Cinta akan keamanan

2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN a. Persiapan membina keluarga ke arah pembentukan masyarakat mapan - Restu ibu bapa/penjaga - Kesihatan fizikal dan mental - Ilmu keibubapaan - Kewangan yang stabil - Peraturan perkahwinan mengikut undang-undang negara i. ii. Minggu 11-12 iii. iv. v. vi. Menerangkan persiapan membina keluarga ke arah pembentukan masyarakat mapan Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undang-undang negara Menyenaraikan ciri-ciri calon pasangan yang baik Menghuraikan ciri-ciri ibu bapa yang cemerlang Mengamalkan pengurusan kewangan keluarga yang cekap Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental untuk membina keluarga bahagia 1

Minggu 9-10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2013 vii. viii.

SMK SULTAN BADLISHAH

Minggu 13

Bertanggungjawab terhadap keluarga Menghargai restu ibu bapa/penjaga

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

3. HIDUP BERMASYARAKAT Minggu 14-15 a. Sumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan - Individu - Agensi kerajaan - Badan Bukan Kerajaan (NGO) i. ii. iii. Mengenal pasti agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan yang berkhidmat kepada masyarakat Menerangkan kepentingan penglibatan aktif individu dalam aktiviti kemasyarakatan Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh diberikan oleh individu dalam aktiviti kemasyarakatan Memberi cadangan dan teguran yang membina kepada agensi kerajaan dalam pembangunan masyarakat Mewujudkan perkongsian pintar dengan pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam aktiviti kemasyarakatan kepada golongan yang memerlukan Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan melalui agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan Gembira dapat memberi sumbangan kepada anggota masyarakat yang memerlukan Bersedia memberi sumbangan kemasyarakatan pada setiap masa

Minggu 16-17

Minggu 18-19 iv.

v.

vi.

vii. viii.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2013 MINGGU TEMA/TAJUK

SMK SULTAN BADLISHAH

HASIL PEMBELAJARAN

4. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA Minggu 20-23 a. Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia - Individu - Agensi kerajaan - Badan Bukan Kerajaan (NGO) i. Menyenaraikan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan yang terlibat dalam pengekalan warisan budaya Malaysia Menghuraikan sumbangan individu, agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia Menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan budaya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak Bangga dengan keunikan warisan budaya Malaysia Mengapresiasi sumbangan pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia

ii.

iii. iv. v. vi.

Minggu 24-26

b. Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara - Duta kecil - Media cetak - Media elektronik

i. ii. iii. iv. v.

Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan luar negara Menjelaskan peranan duta kecil dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan elektronik Memberi sokongan terhadap usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia Menghargai segala usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2013 MINGGU TEMA/TAJUK

SMK SULTAN BADLISHAH

HASIL PEMBELAJARAN

5. MALAYSIA NEGAR BERDAULAT Minggu 27-29 a. Mengekalkan kedaulatan negara - Rukun Negara iii. iv. v. Minggu 30-32 b. Melengkapkan diri untuk mewarisi negara - Jati diri - Ilmu - Kemahiran - Kerohanian - Nilai-nilai murni vi. vii. viii. ix. x. i. ii. Menghuraikan konsep negara berdaulat Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam mengekalkan kedaulatan negara Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara Melibatkan diri dalam usaha untuk memelihara dan mengekalkan kedaulatan negara Bersyukur dengan kemakmuran dan kesejahteraan negara Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada negara Menghuraikan ciri-ciri warganegara yang bertanggungjawab untuk menjadi pewaris negara Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri bagi mewarisi negara Mengamalkan ciri-ciri pewaris negara yang bertanggungjawab Menghayati kesedaran sivik dan kewarganegaraan untuk melengkapkan diri sebagai warganegara yang sempurna menerangkan faktor-faktor yang boleh menjana pembangunan negara Menyenaraikan cabaran warganegara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial Memberi sumbangan untuk menjana pembangunan negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial Bertindak sikap proaktif dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana pembangunan negara Cekal menghadapi cabaran dalam menjana pembangunan negara 4

i. 6. CABARAN MASA DEPAN Minggu 33-34 a. Menjana pembangunan negara iii. - Politik - Ekonomi - Sosial iv. ii.

v.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PEND. SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TING. 5 2013 vi.

SMK SULTAN BADLISHAH

Saling membantu dan bekerjasama dalam menjana pembangunan negara

Minggu 34-35

b. Menangani cabaran globalisasi - Hubungan serantau dan dunia - Saingan serantau dan dunia

i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Menjelaskan konsep globalisasi Menyatakan cabaran globalisasi serantau dan dunia Menyenaraikan cara-cara menangani cabaran globalisasi Menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran globalisasi Mengambil tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan dunia Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan serantau dan dunia Cinta dan sanggup berkorban untuk negara

Minggu 36-38

c. Mengekalkan dan meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara - Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

i. ii.

iii. iv. v.

Memberikan contoh-contoh pusat kecermerlangan di Malaysia Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan status negara sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara dalam mengekalkan imej baik negara di mata dunia Berkerjasama untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang