PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDB S

JAWATANK UAS A K URI KUL UM SEK OL AH

CARTA ORGANISASI JK KURIKULUM SEKOLAH
PENGERUSI Pengetua / Guru Besar

NAIB PENGERUSI 1 PK

NAIB PENGERUSI 2 PK HEM

NAIB PENGERUSI 3 PEN. KANAN PTG

NAIB PENGERUSI 4 PK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA CADANGAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN

AHLI- AHLI JAWATANKUASA

AHLI JAWATANK UASA KU RIK UL UM SEKOLA H
• • • • • • • • • • • • Semua Guru Kanan Mata Pelajaran Semua Ketua Panitia Guru Penyelaras Jadual Waktu Guru Penyelaras Pusat Sumber Guru Penyelaras SPBT Setiausaha Peperiksaan Awam/Dalaman Kaunselor Guru Penyelaras Tingkatan Guru Cemerlang Penyelaras Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Setiausaha Kemajuan Staf / LDP Setiausaha Program Peningkatan Akademik

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDB S

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN PENASIHAT Pengetua / Guru Besar

PENGERUSI Ketua Panitia NAIB PENGERUSI Pen. Ketua Panitia SETIAUSAHA

AHLI-AHLI Guru-guru mata pelajaran
• Pengetua, PK, PK HEM, PK Kokurikulum, Penolong Kanan Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran juga adalah sebagai ahli mengikut mata pelajaran opsyen. • Tubuh panitia mata pelajaran minima tiga orang guru; sekiranya 2 atau seorang sahaja maka panitia boleh dicantumkan ketika mesyuarat tetapi guru mata pelajaran berkenaan tetap mengelolakan fail berkaitan dan menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum sekolah(JKS). • Lantik Ketua Panitia dari guru terkanan, berpengalaman, prestasi kerja baik dan ada sifat kepimpinan; • Wakil daripada pihak pengurusan perlu hadir dalam Mesyuarat Panitia.

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDB S

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful