PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

LAMPIRAN 5

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SAINS , SEJARAH, GEOGRAFI, KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU, BAHASA ARAB KOMUNIKASI DAN PENDIDIKAN ISLAM

BIL 1 2 3 4

PERKARA Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kemasukan markah PBS menggunakan aplikasi kerja kursus PMR Serah disket markah dan cetakan markah ke PPD/PPB/SPP JPN Serah salinan cetakan markah dan disket markah ke LPM

TARIKH Januari – 31 Julai 1- 6 Ogos 7 – 8 Ogos 20 – 22 Ogos

TINDAKAN Sekolah Sekolah Sekolah/PPD/SPP JPN SPP JPN

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful