Anda di halaman 1dari 36

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

KPD3016 & KPD3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN


GROUP: EL-D08 PENSYARAH: DR.RAZAK ABD. SAMAD BIN YAHYA
TAJUK TUGASAN:

Unit Pengajaran - Pecahan 1-7 ( 60%) NAMA AHLI KUMPULAN :


1. MALINA AZURA BINTI OTHMAN (D20102040490) KETUA 2. AZRINI BINTI MUHAMMAD ( D20102045155)

PENGHARGAAN Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim bagi pembuka kata dalam tugasan yang mencabar dan memberi kesedaran bahawa pentingnya perancangan awal dalam menyiapkan unit pengajaran ini. Modul Pengajaran, Teknologi & Penaksiran ini banyak membantu dalam memahami dengan lebih mendalam mengenai Rancangan Pengajaran Harian kami. Alhamdulillah, ia banyak memberi kesedaran pada kami semua dan juga berguna semasa proses pengajaran kami di sekolah.

Kerja Kursus ini merupakan kerja berkumpulan, jadi setiap kumpulan perlu menyiapkan daripada komponen 1 sehingga komponen 7 untuk menghasilkan empat Pengajaran Harian. Dalam menyiapkan tugasan ini, kami perlu meneliti setiap komponen bagi menghasilkan kerja yang terbaik. Kami juga perlu membuat peta konsep secara menyeluruh bagi menghuraikan unit pengajaran ini.

Di dalam menyiapkan tugasan ini pelbagai rintangan dan bantuan telah saya lalui dan dapatkan. Oleh itu, rakaman terima kasih yang tidak terhingga saya tujukan kepada semua yang berkenaan. Terutama sekali kepada Pensyarah Kumpulan D08 iaitu Dr. Razak Abd. Samad Bin Yahya yang banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami semua. Beliau tidak putusputus membimbing dan sanggup bersabar dengan pelbagai karenah kami semua. Maklumlah kami semua baru lagi dan masih terkial-kial untuk Pengajian Jarak Jauh dan menggunakan ICT sepenuhnya. Selain itu, tidak lupa buat suami tercinta dan keluarga tersayang yang memahami serta sanggup bersengkang mata bersama mencari maklumat yang diperlukan. Selain itu, tidak lupa juga kepada semua rakan sejawat yang sentiasa memberi semangat dan motivasi kepada kami disaat hampir berputus asa. Rakan-rakan sepengajian UPSI yang berada sekitar sini yang banyak membantu memberi idea dan cadangan.

Tidak lupa juga kepada semua yang terlibat yang mungkin tidak tersebut disaat ini namun pertolongan kalian amat kami hargai kerana tanpa pertolongan semua ini kami yakin tidak akan mampu untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik ini. Terima kasih semua.

KOMPONEN 1: TAJUK DAN KEGUNAAN UNIT PENGAJARAN

Mata Pelajaran Tajuk Sub Tajuk

: Literasi Sains&Teknologi : Haiwan : 1) Haiwan peliharaan 2) Haiwan Liar 3) Haiwan di Air 4) Serangga

Tujuan Unit

: 1. Mendengar dan menyebut nama haiwan. 2. Murid dapat membuat gerakkan haiwan dan bunyi haiwan. 3. Mengenalpasti tempat tinggal haiwan 4. Mengetahui kehidupan haiwan

Kepentingan Tajuk

: 1. Murid dapat mengenal alam haiwan. 2. Murid dapat membezakan jenis haiwan. 3. Murid dapat mengenal ciri-ciri haiwan dan habitatnya

KOMPONEN 2: PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR

Pengetahuan Sedia Ada Murid: Pelajaran 1: Murid-murid pernah melihat haiwan dan memelihara haiwan Pelajaran 2: Murid pernah melihat haiwan liar di zoo Pelajaran 3: Murid pernah melihat haiwan di air Pelajaran 4: Murid pernah melihat serangga

Pelan mencungkil idea: Pelajaran 1: Bersoal jawab berdasarkan modul dan gambarajah haiwan yang ditunjukkan. Pelajaran 2: Murid menyanyi lagu haiwan yang diketahui. Pelajaran 3: Bersoaljawab berpandukan carta habitat haiwan. Pelajaran 4: Murid memberitahu guru kitaran hidup rama-rama melalui lagu.

Idea/ Objektif utama yang mungkin sukar dicapai Pelajaran 1: Menentukan ciri-ciri fizikal haiwan peliharaan Pelajaran 2: Mengelaskan jenis-jenis haiwan liar Pelajaran 3: Menyatakan secara spesifik bahagian badan haiwan Pelajaran 4: Menentukan bunyi serangga

Miskonsepsi yang mugkin wujud dan konsep tepatnya. Pelajaran 1: Haiwan peliharaan kebiasaanya haiwan yang jinak dan senang dilihat Pelajaran 2: Haiwan liar ialah haiwan yang ganas dan sukar ditemui kerana tinggal di dalam hutan Pelajaran 3: Haiwan di air, habitatnya di dalam air Pelajaran 4: Serangga bersaiz kecil dan kebanyakkannya berkepak dan boleh terbang.

KOMPONEN 3 : ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN

Hasil pembelajaran : Di akhir pelajaran ini murid akan dapat: Pelajaran 1: A: Menguasai isi kandungan pelajaran (ST3.4.6) 1. Menyebut nama haiwan peliharaan 2. Menganalisis ciri-ciri haiwan peliharaan B: Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Mengelaskan haiwan peliharaan mengikut habitatnya 2. Menjana hipotesis antara haiwan dan manusia C: Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Melibatkan diri secara aktif dalam menyiapkan kerja (kolaj haiwan peliharaan) yang dipersetujui dalam kumpulan.

Pelajaran 2:

A:

Menguasai isi kandungan pelajaran (ST3.4.5) 1. Dapat menyatakan nama haiwan liar 2. Dapat menyatakan tempat tinggal haiwan liar

B:

Membina Kemahiran Saintifik, dan kemahiran berfikir 1. Membuat hipotesis tentang ciri-ciri fizikal haiwan liar 2. Menjelaskan ciri-ciri haiwan liar

C:

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Melibatkan diri secara aktif dalam kumpulan iaitu aktiviti

menghasilkan topeng haiwan liar.

Pelajaran 3:

A:

Menguasai isi kandungan pelajaran (ST3.4.1) 1. Dapat menyatakan nama haiwan di air 2. Dapat menjelaskan fizikal haiwan di air

B:

Membina Kemahiran Saintifik, dan kemahiran berfikir 1. Membezakan haiwan di air dan di darat 2. Mencirikan haiwan di air

C:

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Membuat origami dengan bimbingan guru bersama rakan-rakan.

Pelajaran 4:

A:

Menguasai isi kandungan pelajaran (ST3.4.2) 1. Dapat meneka bunyi serangga. 2. Dapat memadankan bunyi serangga dengan gambar serangga.

B:

Membina Kemahiran Saintifik, dan kemahiran berfikir 1. Membezakan serangga dengan haiwan lain 2. Meniru bunyi serangga

C:

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Melibatkan diri secara aktif dalam menyiapkan kerja (mewarna gambar serangga) dalam kumpulan.

Idea utama menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan dan umur murid. Pelajaran 1: Haiwan peliharaan ialah haiwan yang dibela di kawasan rumah Pelajaran 2: Haiwan liar ialah haiwan yang hidup di dalam hutan Pelajaran 3: Haiwan air ialah haiwan yang hidup di dalam air Pelajaran 4: Serangga biasanya bersaiz kecil, boleh terbang dan berbunyi.

Objektif, sistem atau kejadian sebenar yang berkaitan. Pelajaran 1: Memberi makan kepada seekor ayam Pelajaran 2: Melihat harimau semasa pergi ke zoo Pelajaran 3: Memelihara ikan di dalam akuarium Pelaajra 4: Melihat rama-rama terbang di taman.

Senarai istilah/ konsep/prinsip/hokum/teori Pelajaran 1: Haiwan jinak, kawasan rumah, ladang Pelajaran 2: Haiiwan liar, buas, bebas, hutan belantara Pelajaran 3: Haiwan di air, boleh berenang, kolam, sungai, laut Pelajaran 4: Serangga, kawasan rumah dan luar kawasan rumah

Persoalan utama dengan jawapan (jika pembelajaran inkuiri) Pelajaran 1: Dimanakah haiwan peliharaan tinggal? Kawasan rumah Pelajaran 2: Dimanakah haiwan liar berkeliaran? Di dalam hutan Pelajaran 3: Bagaimanakah haiwan di air bergerak? Berenang Pelajaran 4: Apakah yang dimakan oleh serangga? Madu bunga, sisa makanan, darah manusia atau haiwan.

PETA KONSEP
HAIWAN

Jenis-jenis haiwan adalah seperti

Haiwan Peliharaan

Haiwan Liar

Haiwan di Air

Serangga

habitat haiwan ini ialah


kandang, reban, sangkar dan rumah hutan, air dan di air tawar, air masin, kawasan salji, dua alam, air paya Rumah, padang, dalam tanah

padang pasir

ciri-ciri haiwan ialah

Kaki dua, Kaki empat

Bersisik dan berbulu Bertanduk

kaki dua,kaki empat

Ganas dan bertaring

Beringsang, berekor

Kaki enam

Bersisik, bercengkerang

Sesungut, Bersaiz kecil

KOMPONEN 4:BAHAN BANTU MENGAJAR DAN BELAJAR

Pelajaran 1: Model haiwan, Slaid power point, Lembaran kerja, Kertas warna, Kertas Lukisan & Gam

Pelajaran 2: Slaid Powerpoint, Kad Gambar, Contoh topeng haiwan, Kad Manila, gam, Lembaran Kerja dan Kotak Beracun.

Pelajaran 3: Gambar haiwan, carta habitat haiwan, jadual habitat haiwan, origami ikan, kertas A4, pensil dan senikata lagu.

Pelajaran 4: Model kitaran hidup rama-rama, gambar serangga, kaset kit audio, lebaran kerja dan pensil warna.

KOMPONEN 5: KAEDAH DAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kaedah dan Aktiviti P&P

Pelajaran 1: Haiwan Peliharaan Fasa 1: Bersoaljawab dengan murid/ mengcungkil idea (penyoalan seluruh kelas) Fasa 2: Menamakan haiwan dan mengelas haiwan mengikut habitat Fasa 3: Membuat kolaj haiwan ( perbincangan dalam kumpulan ) Fasa 4: Kuiz pendek, pertandingan antara kumpulan Pelajaran 2: Haiwan Liar Fasa 1: Bermain teka-teki haiwan (seluruh kelas) Fasa 2: Menamakan haiwan dan ciri-ciri fizikal haiwan Fasa 3: Melukis topeng (perbincangan kumpulan) Fasa 4: Permainan membunyikan dan meneka haiwan Pelajaran 3: Haiwan Di Air Fasa 1: Bersoaljawab dengan murid (seluruh kelas) Fasa 2: Menyatakan nama haiwan dan habitatnya Fasa 3: Membuat origami Fasa 4: Menyanyi Pelajaran 4: Serangga Fasa 1: Menyanyi lagu serangga Rama-rama (seluruh kelas) Fasa 2: Mengecam dan membunyikan serangga. Fasa 3: Mewarna gambar (perbincangan berkumpulan) Fasa 4: Bersoaljawab tentang hasil kerja.

Garis Masa (Time line) Fasa Permulaan/ set induksi Menstruktur Aplikasi Idea Refleksi x x x 20 minit x 160 minit 40 minit

KOMPONEN 6: PELAN PENAKSIRAN

Pelajaran 1: Haiwan Peliharaan Fasa 1: Soal jawab lisan Fasa 2: Menjawab soalan menggunakan lembaran kerja (lampiran) Fasa 3: Nyanyian dan gerakan Fasa 4: Kuiz pendek (lampiran)

Pelajaran 2: Haiwan Liar Fasa 1: Soalan teka teki (lampiran) Fasa 2: Menjawab soalan menggunakan lembaran kerja (lampiran) Fasa 3: Melukis topeng Fasa 4: Permainan kecil

Pelajaran 3: Haiwan Di Air Fasa 1: Soal jawab lisan Fasa 2: Menjawab soalan dengan menampal gambar haiwan pada jadual habitatnya. Fasa 3: Membuat origami yang cantik. Fasa 4: Nyanyian dan gerakkan

Pelajaran 4: Serangga Fasa 1: Nyanyian dan menyatakan kitaran hidup rama-rama berdasarkan lagu yang dinyanyikan. Fasa 2: Membunyikan bunyi serangga berpandukan kaset kit audio yang diperdengarkan Fasa 3: Mewarna serangga dengan warna yang betul Fasa 4: Soal jawab lisan berpandukan hasil kerja murid yang dibuat.

KOMPONEN 7: RANCANGANPENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran A.

:Literasi Sains&Teknologi : Prasekolah : 26 Mei 2011 : 11.15 pagi-12.15 tgh : 25 Orang : Haiwan Peliharaan : Mengenal haiwan peliharaan dan habitatnya : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : Menguasai isi kandungan pelajaran 1. Menyebut nama haiwan peliharaan 2. Menganalisis ciri-ciri haiwan peliharaan B. Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Mengelaskan haiwan peliharaan mengikut habitatnya 2. Menjana hipotesis antara haiwan dan manusia C. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Melibatkan diri secara aktif dalam menyiapkan kerja (kolaj haiwan peliharaan) yang dipersetujui dalam kumpulan.

Konsep/prinsip/hokum/teori: a. Jinak b. Kawasan rumah c. Ladang Bahan, peralatan dan bahan sumber : Slaid power point, model haiwan, kertas warna, gam, kertas lukisan dan lembaran kerja

Langkah berjaga-jaga : Menjaga kebersihan pakaian dalam aktiviti kolaj. Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat dan memelihara haiwan peliharaan

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Murid memberi respon dan menjawab soalan guru.

Nota

Permulaan/

Bersoaljawab dengan

-Guru menunjukkan model haiwan kepada murid dan bersoaljawab bersama murid. Contoh soalan:

Strategi/teknik: Penyoalan seluruh kelas menggunakan model haiwan

Mencungkil idea murid tentang model (5 minit) haiwan dan kad gambar haiwan peliharaan yang ditunjukkan.

Menyebut nama haiwan

dan kad gambar

1. Pernahkah kamu melihat haiwan in? 2. Apakah nama haiwan ini? 3. Dimanakah haiwan ini tinggal?

Menyatakan tempat tinggal haiwan

*Rujuk lampiran 1

Menstruktur/ menstruktur semula (40 minit)

a. Menamakan jenis-jenis haiwan peliharaan b. Menyatakan habitat haiwan

-Guru menunjukkan kad gambar haiwan kepada murid.

-Murid menamakan kad Strategi/ gambar haiwan yang ditunjukkan. Teknik:

Sikap saintifik -Guru menunjukkan gambar habitat haiwan seperti: Ayam- reban Lembu- kandang Kambing - padang Kucing rumah Bahan: Kad gambar haiwan -Murid menyebut nama habitat haiwan yang ditunjukkan oleh guru. dan nilai murni: Penglibatan aktif

Aplikasi idea (10 minit)

-Membuat kolaj haiwan peliharaan

-Guru menunjukkan bahan untuk aktiviti kolaj.

-Murid melihat bahan untuk aktiviti kolaj.

Strategi: Perbincangan dalam kumpulan.

-Guru memberi penerangan untuk membuat kolaj dan

- Murid membuat kolaj dalam kumpulan.

Perbentangan hasil kerja iaitu kolaj.

mengedarkan bahan -Pembentangan hasil kepada setiap kumpulan.


*Rujuk lampiran 2

kerja setiap kumpulan.

Bahan: kertas warna, gam, kertas lukisan

Refleksi/penutup Nama-nama haiwan (5 minit)

- Guru menunjukkan gambar haiwan peliharaan - Taksir kefahaman murid dengan kuiz pendek

-Murid menyebut semula nama haiwan, tempat tinggal dan pergerakan haiwan.

Strategi: Penyoalan seluruh kelas

-Murid menjawab soalan kuiz.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2 Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran A. : Literasi Sains&Teknologi : Prasekolah : 26 Mei 2011 : 11.15 pagi-12.15 tgh : 25 Orang : Haiwan Liar : Mengenalpasti dan menyatakan ciri-ciri fizikal haiwan liar : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : Menguasai isi kandungan pelajaran 1. Dapat menyatakan nama haiwan liar 2. Dapat menyatakan tempat tinggal haiwan liar B. Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Membuat hipotesis tentang ciri-ciri fizikal haiwan liar 2. Menjelaskan ciri-ciri fizikal dengan membuat pemerhatian C. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan

menghasilkan topeng haiwan liar. Konsep/prinsip/hokum/teori: a. Buas b. Bebas c. Hutan belantara Bahan, peralatan dan bahan sumber : Kad gambar power point model haiwan Kertas warna, gam, gunting, kertas lukisan,lembaran kerja

Langkah berjaga-jaga : Menjaga keselamatan menggunakan gunting kerana tajam Pengetahuan sedia ada murid: Murid pernah melihat haiwan liar di zoo.

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Murid membaca teka teki yang dipaparkan oleh guru dan meneka jawapan.

Nota

Permulaan/ Mencungkil idea (5 minit)

Bermain teka teki

-Guru menunjukkan slaid teka teki menggunakan power point Cth teka teki: a. Badan besar ada belalai b.Badannya mempunyai belang

Strategi / teknik: Penyoalan seluruh kelas menggunakan power point

Menstruktur/ menstruktur semula (40 minit)

Nama haiwan liar dan ciri-ciri fizikal a. Menyebut nama haiwan liar b. Menyatakan ciriciri fizikal haiwan liar.

-Guru menunjukkan kad gambar haiwan liar kepada murid.

-Murid menyebut nama haiwan liar berdasarkan kad gambar yang

Strategi/teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

-Guru mengedarkan model haiwan liar setiap kumpulan.

ditunjukkan oleh guru. Sikap saintifik -Murid menyatakan ciri-ciri fizikal haiwan liar berdasarkan model haiwan dalam kumpulan. Kump 1-singa Kump2-harimau Kump3-gajah ciri-ciri haiwan. Bahan: Kad gambar, model haiwan, lembaran kerja dan nilai murni: Berdikari dan bekerjasama

*Rujuk lampiran 3 dan 4

Aplikasi idea (10 minit)

Melukis topeng haiwan liar (singa, harimau, gajah)

-Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan.

-Murid secara berkumpulan berbincang dalam

Strategi: Perbincangan dalam

Kump 1-singa Kump 2-hariamu Kump 3-gajah -Guru menunjukkan contoh topeng kepada murid

menghasilkan topeng haiawan liar.

kumpulan

Pembentangan - Murid melukis mengikut kreativiti sendiri - Murid membentangkan hasil kerja. Bahan: Manila kad, gunting, pensel Strategi: penglibatan semua murid hasil kerja murid.

Refleksi/penutup Permainan kecil (5 minit)

-Murid dibahagikan dua kumpulan. -Kumpulan 1 membuat bunyi binatang -Kumpulan 2 meneka bunyi tersebut.

-Murid menjalankan aktiviti dalam kumpulan dan mengikut arahan guru.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 3

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran A.

: Literasi Sains&Teknologi : Prasekolah : 26 Mei 2011 : 11.15 pagi-12.15 tgh : 25 Orang : Haiwan Di Air : Menyatakan nama dan habitat haiwan di air : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : Menguasai isi kandungan pelajaran 1. Dapat menyatakan nama haiwan di air 2. Dapat menjelaskan habitat dan pergerakkan haiwan di air B. Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Membezakan haiwan di air dan di darat 2. Mencirikan haiwan di air C. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Membuat origami ikan bersama rakan.

Konsep/prinsip/hokum/teori: a. Boleh berenang b. Kolam, sungai, laut

Bahan, peralatan dan bahan sumber : Gambar haiwan, carta habitat haiwan, jadual habitat haiwan, origami ikan, kertas A4, pensil dan senikata lagu.

Langkah berjaga-jaga : Menjaga keselamatan melakukan aksi haiwan Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat haiwan di air

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Murid memberi respon dengan menjawab soalan guru.

Nota

Permulaan/ Mencungkil idea (5 minit)

Bersoaljawab dengan murid

Guru bersoaljawab tentang haiwan berpandukan carta habitat yang ditunjukkan.

Strategi/teknik: Penyoalan seluruh

Bahan: Gambar haiwan dan carta habitat

Menstruktur/ menstruktur semula (40 minit)

Menyatakan nama haiwan dan habitatnya

-Guru memberi satu gambar haiwan yang berlainan berkepada 10 orang murid.

-Murid menyebut nama haiwan yang dipegangnya.

Strategi/Teknik

Sikap saintifik dan nilai murni:

-Murid yang -Guru bertanya kepada murid nama haiwan berpandukan gambar yang diperolihi. memegang gambar haiwan, menampal gambar mengikut habitat haiwan yang diberi.

Penglibatan aktif memberi kerjasama. dan

Bahan: Gambar haiwan

-Guru meminta murid menampal gambar haiwan mengikut habitat haiwan pada jadual yang disediakan.

-Murid-murid lain mengenalpasti haiwan yang habitatnya didalam air.

Jadual haiwan.

habitat

Aplikasi idea (10 minit)

Membuat origami

-Guru menunjukkan contoh origami ikan yang telah disiapkan.

-Murid membuat origami ikan dengan bimbingan guru.

Strategi: Tunjuk cara/bimbingan

-Guru membimbing

*Rujuk lampiran 5

Bahan:

murid membuat lipatan untuk menghasilkan origami ikan. Refleksi/penutup -Nyanyian lagu Ikan Kekek (5 minit) -Membuat pergerakan ikan

-Origami ikan -Kertas warna A4, pensil

-Guru

memaparkan - Murid menyanyai bersama guru.

Straregi: Persembahan di dalam

senikata lagu.

-Guru

membimbing -Murid membuat

kumpulan.

murid menyanyi lagu pergerakkan tersebut. ikan(berenang). Bahan: Senikata lagu. -Guru menunjukkan cara ikan berenang.

* Lampiran 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 4

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran A.

: Literasi Sains Dan Teknologi : Prasekolah : 26 Mei 2011 : 11.15 pagi-12.15 tgh : 25 Orang : Serangga : Mengenalpasti jenis serangga dan bunyi serangga. : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : Menguasai isi kandungan pelajaran 1. Dapat menamakan jenis serangga 2. Dapat menjelaskan cirri-ciri fizikal serangga B. Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Membezakan serangga dengan haiwan lain 2. Meniru bunyi serangga. C. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Melibatkan diri secara akif dalam menyiapkan

Konsep/prinsip/hokum/teori: a. Bersaiz kecil, berkepak dan boleh terbang b. Biasanya ada enam kaki

Bahan, peralatan dan bahan sumber : Model kitaran hidup rama-rama, gambar serangga, kaset kit audio, lebaran kerja dan pensil warna.

Langkah berjaga-jaga : Menjaga kebersihan pakaian dalam aktiviti mewarna Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat serangga diluar rumah dan kawasan taman.

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Murid menjawab pertanyaan guru dan menyatakan kitaran hidup rama-rama.

Nota

Permulaan/ Mencungkil idea (5 minit)

Nyanyian

-Guru bertanya kepada murid serangga apa yang dipegangnya dan memberitahu kitaran hidup rama-rama.

Strategi/teknik Nyanyian dan bersoaljawab Bahan:

-Murid menyanyi -Guru menyanyi kepada murid lagu Rama-rama bersama-sama dengan guru lagu Rama-rama

Model kitran hidup ramarama.

*Rujuk lampiran 7

Menstruktur/ menstruktur semula (40 minit)

-Menyatakan tujuan serangga berbunyi.

-Guru menerangkan tujuan serangga berbunyi,misalnya untuk menarik perhatian dan

-Murid mendengar penerangan daripada guru.

Strategi/teknik: -Kemahiran berfikir dan mendengar

-Meneka bunyi serangga.

melindungi diri dan lainlain. -Murid meneka bunyi serangga berdasarkan

untuk meneka bunyi serangga. -Memadankan gambar.

-Memadankan gambar dengan bunyi

-Guru pasang kaset kit audio dan meminta murid teka/nyatakan bunyi serangga tersebut.

kaset kit audio yang diperdengarkan oleh guru.

-Murid menyebut nama serangga yang

Bahan: Kaset kit audio Gambar serangga

-Guru terangkan bunyi serangga dan padankan dengan kad gambar serangga serta model serangga.

dipadankan oleh guru. -Murid mendengar bunnyi serangga dan mengangkat kad gambar serangga

-Guru memberi kad gambar kepada murid dan memasang kaset bunyi serangga. Aplikasi idea (10 minit) -Mewarna gambar serangga. -Guru membahagikan lebaran kertas kerja kepada

berdasarkan bunyi yang dimainkan.

-Secara berpasangan murid mewarnakan

Strategi/teknik: Mewarna

murid iaitu gambar serangga yang berlainan. -Guru meminta murid mencari pasangan untuk bersama-sama mewarna gambar serangga yang diperolehi.

gambar serangga dengan warna yang sesuai. Bahan: -Lebaran kertas kerja. -Pensil warna

-Guru meminta murid mewarnakan serangga dengan warna yang sesuai . *Rujuk lampiran 8 Refleksi/penutup -Bersoaljawab (5 minit) tentang hasil kerja murid. - Guru menunjukkan hasil kerja yang telah dibuat oleh murid. -Murid menjawab soalan guru berdasarkan gambar serangga yang diwarnakan tadi. -Bersoaljawab dengan murid: 1.Serangga apakah ini? 2.Bunyi serangga ini? 3.Apakah warna serangga ini? 4.Dimana kita boleh lihat serangga ini.

LAMPIRAN 1 1. Namakan haiwan ini? 2. Di manakah haiwan ini tinggal?

LAMPIRAN 2 TAJUK : HAIWAN PELIHARAAN AKTIVITI KOLAJ

TAJUK : HAIWAN PELIHARAAN AKTIVITI KOLAJ

LAMPIRAN 3

1.Namakan haiwan ini? 2. Nyatakan ciri-ciri fizikal haiwan ini?

LAMPIRAN 4
TAJUK : HAIWAN LIAR Nama :. Kelas : Nyatakan ciri-ciri fizikal haiwan yang diberikan.

Telinga Belalai

Misai Gading

Mata Ekor Kaki

Kuku

LAMPIRAN 5 ORIGAMI IKAN

LAMPIRAN 6

SENIKATA : IKAN KEKEK

Ikan kekek mak iloi-iloi Ikan gelama mak ilai-ilai Siapa rajin dia yang pandai Siapa yang malas dia yang rugi

Ikan kekek mak iloi-iloi Ikan gelama mak ilai-ilai Siapa rajin dia yang pandai Siapa yang malas dia yang rugi

LAMPIRAN 7
SENIKATA : RAMA-RAMA

Dari ulat jadi kepompong Ia tidur dalam kelongsong Tiba masa kelongsong pecah Pommmmmmmmmmm Jadi rama, rama yang indah Rama-rama terbang melata Sungguh cantik aneka warna Hisap madu di kebun bunga Tapi sayang hidup tak lama.

LAMPIRAN 8

Warnakan serangga ini